Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer"

Transkript

1 11. februar 2014 Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer UiOs føringer og mål! Hovedprioritering Grunnverdier (menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat, akademisk frihet og dannelse)! Større satsinger i 2014 «Studiekvalitet/nyskapning av utdanning» «En enklere hverdag for ansatte»! Mål 4 et handlekraftig universitet Tiltak 15 "Internt handlingsrom - administrativ utvikling"! Mål 5 det gode universitet Tiltak 17 "Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonen og tydeliggjøre lederroller«tiltak 18 "Medbestemmelse, medvirkning og involvering«tiltak 20 "Helse, miljø og sikkerhet" Tiltak 21 "Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte" 11. februar 2014 Side 2

2 Prioriteringer fra underavdelingene og SUN (ledersamlingen 25. og 26. november 2013)! Kompetanse-/opplæringstiltak! Lederutvikling! Rekruttering Benytte IFI! Utviklingsmuligheter/karrierevei for egne ansatte! Policy! Omdømmebygging! Ferdigstille USIT februar 2014 Side 3 Seksjon for interne støttetjenester! Årsplanen sortert etter områder, 8 mål: Arkiv HMS Innkjøp Kommunikasjon informasjon opplæring Personal Økonomistyring Organisasjonsutvikling Ekspedisjon og annen støtte 11. februar 2014 Side 4

3 Tiltak innenfor målområdene! Arkiv Daglig arkivdrift Oppdatere arkivplan (ift USIT 3.0) Dokumentfangst Ny fast arkivleder under rekruttering! HMS Sikre et godt fysisk arbeidsmiljø Oppfølging av vernerunde Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) Innen 30.06; gjennomført ledelsens gjennomgang av HMSstyringssystemet 11. februar 2014 Side 5 Tiltak innenfor målområdene! Innkjøp Koordinere og følge opp anbudsforespørsler innen it-porteføljen Innkjøpsplan Opprettelse av referansegruppe(r) Avtaleforvaltning Daglig innkjøpsdrift EK-tjenester 11. februar 2014 Side 6

4 Tiltak innenfor målområdene! Kommunikasjon, informasjon og opplæring Daglig informasjonsarbeid; nyhetsstoff internt og eksternt + revisjon av USITs nettsider Opplæring Lynkursdagene Administrativt ansvar Faglig: hos Virksomhetstjenester? Hvem? Avholdes to ganger i 2014? Bidra i organisering og avvikling av IT-konferansen Brukerstøtte og USIT-intern opplæring i Vortex Deltakelse i virksomhet på tvers Prosjektrammeverk Prosjektlederforum i 2014? 11. februar 2014 Side 7 Tiltak innenfor målområdene! Personal Daglig personalarbeid Foreldrepermisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging Rekruttering Vurdere videreutvikling av arbeidsprosess ved rekruttering? Skjema og innhold Vurdere deltagelse på karrieredager for IFI? Vurdere trainee-ordning o.l. knyttet til IFI og lukevakter? 11. februar 2014 Side 8

5 Tiltak innenfor målområdene! Økonomistyring Videreutvikling av budsjett- og rapporteringsstruktur Utarbeide analysestruktur og mulig videreutvikling av virksomhetsstyringen Videreutvikle administrative rutiner for USITs oppdragsvirksomhet Referansepersoner Vurdering av mislighetsrisiko Ny økonomirådgiver under rekruttering 11. februar 2014 Side 9 Tiltak innenfor målområdene! Organisasjonsutvikling 1 Lønnspolitikk Lederutvikling Detaljert tidsplan Kompetansetiltak på tvers Effektive grupper? Opplæring av nyansatte og ledere Innen skal alle nyansatte ved UiO tilbys et standardisert introduksjonsprogram Fordeling av avsatte kompetansemidler? Annet? 11. februar 2014 Side 10

6 Tiltak innenfor målområdene! Organisasjonsutvikling 2 Vurdering av evnt tiltak for utviklingsmuligheter og karriereutvikling gjenstår Øvrige rutiner og policier Definere hvilke policier som prioriteres! Ekspedisjon og annen støtte Daglig drift og arrangementsstøtte 11. februar 2014 Side 11 IT-direktørens stab! Administrativ IT Drifte sekretariat for SKAIT (Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systmer) Revidere rammeverk for forvaltning av administrativ IT Revidere malverk for Veikartet samt beslutningsmatriser og fasedokumentasjon Etablere norm for styring av IT-systemer som sektoren samarbeider om samt prosesser for å fremme UiO prioriteringer 11. februar 2014 Side 12

7 IT-sikkerhet! UiO-CERT; videreutvikle og reetablere CERT-gruppa Ny bemanning, vaktrutiner og ressursavtaler Dokumentasjon til Vortex Øve på «standard» hendelser Videreutvikle deteksjon, informasjon og opplæring Håndtere hendelser Vedlikeholde samarbeid og nettverk i Norge og internasjonalt! Sikkerhet IT-sikkerhetshåndbok, fasilitere risikoanalyser Oppdatere sikringsrutiner og dokumentasjon for Win, Linux, Nett, Virtualisering, Db. Rådgivning og sikkerhetsvurderinger av nye og gamle systemer. Sikkerhetstester, stikkprøver og revisjoner samt bistand til TSD 2.0 Håndtere daglige hendelser 11. februar 2014 Side 13 IT-juridisk arbeid! Bistand IT-direktør og USIT Rådgivning og utredninger Regel- og informasjonsarbeid (IT-reglement) Avtaler og kontrakter (oppdragsvirksomhet og BOX.com) Bistand til hendelseshåndtering og sikkerhetsarbeid! Bistå universitetsdirektør og UiO Nasjonale prosjekter (digital eksamen, Nansen, Uninett, MOOC) Utforme høringssvar (endring i personopplysningsforskriften)! Behandleransvaret Besvare henvendelser, informasjonsarbeid, dokumentasjon Internkontroll og stedlige kontroller Avvikshåndtering og rapportering 11. februar 2014 Side 14

8 Kommunikasjon avhengig av ressurser! Christine slutter 1. mars! Bestemme og sette opp en hovedinformasjonskanal for USIT For UiOs brukere vedrørende IT-tjenestene og hendelser rundt disse! Styrke USITs omdømme «Elevator speech» Plakat med lederverdier! Markedsføre USITs tjenester og løsninger Synliggjøre tjenestene våre USITs forsidesaker 11. februar 2014 Side 15 Ressursutfordringer/-avklaringer! Innkjøp Referansegrupper/faglige ansvarlige! Kommunikasjon Faglig ansvarlig for lynkursdager? Reetablere prosjektlederforum? Kommunikasjonsarbeid i stab ny ressurs? Kommunikasjonsarbeid krever kapasitet avsatt i den faglige linjen! UiO-CERT Avklare ressurser Må trene for å sikre kvalitet når krisene kommer 11. februar 2014 Side 16

9 Ressursutfordringer/-avklaringer! Bemanning av sekretariat for Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systmer Må dedikeres ressurser i samsvar med det vi har fått penger til 11. februar 2014 Side 17 Kompetansebehov! Definere kompetansebehov! Deltagelse på konferanser Kompetanse og nettverk! Gruppe- og individuell kompetanse! Utviklingssamtaler i etterkant av ferdigstilling årsplan inkl kompetansebehov som tema 11. februar 2014 Side 18

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Vedtatt i styremøte 11.04.2011

Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Organisasjonsstrategi for NOKUT 2011 2014 1. Innledning NOKUT har de siste årene fått et bredere mandat og flere oppgaver, samtidig som etterspørselen etter våre tjenester

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Bakgrunn Handlingsromsutvalget Finansieringen av UHR-sektoren og økt behov for finansiering gjennom økte budsjettrammer Fremholdt viktigheten av at

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 20. november 2012 Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 1 Om rapporten OPAD 2014 er opprettet for å samorganisere administrasjonene ved UMB og NVH til

Detaljer

Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Samkommunens rolle i kommunereformen Arbeidsprosesser, ansvar og organisering inkl. IKT-arkitektur og

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elæring ved Høgskolen i Telemark

Elæring ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt

Detaljer

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt.

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. Status over handlingsplanens 103 tiltak pr. 31. desember 2010 v./ Adm.dir. Oppsummering: Pr. 31.desember 2010 var - 72% av handlingsplanens tiltak i rute,

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer