Oppdatert VIKARHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert 23.06.2014 VIKARHÅNDBOK"

Transkript

1 Oppdatert VIKARHÅNDBOK

2 Generelt om Uniflex Bemanning Uniflex er et autorisert bemanningsfirma som leier ut og rekrutterer personell hovedsaklig innen områdene industri, lager, bygg og anlegg, kundetjenester, rengjøring, butikk, kontor og administrasjon. Uniflex er medlem i NHO Service samt flere bransjeforeninger i Norge. Uniflex er børsnotert på NASDAQ OMX, Small Cap, og har kontor på syv steder i Norge. Våre ledestjerner Forretningsfokus Engasjement Glede Ansvarsbevissthet Tjenesteområder Personalutleie og entrepriser Bemanning av større prosjekter Rekruttering Outsourcing Studentbemanning Yrkesområder Innen respektive tjenesteområder er virksomhetene inndelt i forretningsområder: Kontor Callcenter, kundetjenester, sentralbord, resepsjon, samt internog kontorservice Industri, produksjon, lager och logistikk. Bygg snekkere, tømrere, betongarbeidere mv. Geografisk utstrekning Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Sandnes, Stjørdal, Trondheim. Vi finnes også i Sverige og Finnland. Revidert Arbeidsgiver Uniflex var en av de første bedriftene som ble tilknyttet revisjonsordningen Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver er en frivillig revisjonsordning fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO som dokumenterer bemanningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver. I en konkurransesituasjon mellom bemanningsbedriftene om de beste arbeidstakerne er det viktig å kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver. Å være ansatt i Uniflex Personalutleie Gjennom Uniflex sin utleievirksomhet, tilbyr vi tjenester ved utleie av personell til kundeforetak innen et bredt spekter av yrkesområder. Oppdragene kan være kort- og langvarige. Vanlige årsaker til personalinnleie er etterspørselstopper, sykdom og tidspress. Når en kunde henvender seg til Uniflex får å leie inn 1

3 personell, tar han/hun kontakt med en selger eller personalkonsulent. Sammen gjennomfører de en analyse av foretakets behov, som vil ligge til grunn for en hensiktsmessig kandidatprofil. Hele prosessen for å få en kandidat på plass hos kunden tar vanligvis én til tre dager. Under oppdraget har personalkonsulenten kontinuerlig kontakt med både kunden og personalet. Entrepriser omfatter bemanningen av, og ansvar for, hele underavdelinger på kundeforetaket. Evaluering I den hensikt å følge opp og ytterligere forbedre Uniflex sin kvalitet, evalueres hvert gjennomført oppdrag. Dette skjer gjennom at både kunde og personal vurderer det aktuelle oppdraget. Evalueringer er ikke bare en måte for Uniflex å forsikre seg om at personal oppfyller kundens forventninger, men er også et viktig ledd i vårt arbeid for å sikre at hver ansatt opplever utfordrende og utviklende oppgaver. Du er Uniflex hos kunden Et oppdrag kan vare i kun noen dager, men kan også pågå i mange måneder. Det inntrykket du gir i den tiden du er hos kunden, vil sterkt påvirke det inntrykket kunden har av Uniflex. Ute hos kunden er du vår fremste ambassadør og garanti for vår kvalitet. Skal du også gjøre de arbeidsoppgaver som ikke spesifikt inngår i de oppgaver som kunden har fastsatt? La alltid kundens behov være veiledende! Naturligvis kan de gi gode råd og dermed tilføre kunden mer enn de forventer seg. Det er akkurat dette som er Uniflex sin styrke og beviset på vår kvalitet. Her gjelder det imidlertid å være fleksibel å evne og sette seg inn i situasjonen. Det viktigste er å utføre de oppgavene som kunden har ansatt deg for, på en kompetent og effektiv måte. Kontakt gjerne din nærmeste sjef på Uniflex dersom du er usikker på en situasjon eller oppgave. En ansatt blant andre? Som innleid personell kan du bli iakttatt i større utstrekning enn de øvrige ansatte og det kan hende at ditt arbeid granskes mer metodisk enn hva som er normalt. Dessuten er mange bevisste på at ditt arbeid debiteres per arbeidede time. Hva medfører dette av konsekvenser for din opptreden? Kan du bare stå å prate og hvor lang lunsj hadde du? Anvend ditt gode omdømme. Selvsagt skal du tilpasse deg det sosiale mønsteret som dominerer hos kunden. Det kan gjelde lunsjens lengde så vell som bekledning. Trivsel og personkjemi er viktige faktorer på alle arbeidsplasser. Vær imidlertid klar over din rolle som ansatt og disponer din tid med fornuft. Ta til deg de positive aspektene ved å være innleid personell. Du har, som få andre, mulighet til å skaffe deg brede kunnskaper innen ditt yrkesområde. Du får også mulighet til å treffe ulike mennesker og ulike foretakskulturer. Dessuten er du som regel etterlengtet og får ros for din arbeidsinnsats! Yrkesmessig etikk Uniflex skal i bransjen oppfattes som det foretaket som står for høy kvalitet. Det er derfor viktig at vi utfører våre oppdrag på en profesjonell måte og at våre arbeidere deler en høy yrkesmessig etikk. Under hvert oppdrag er det vesentlig å: 2

4 Utføre hvert oppdrag med en profesjonell tilnærming Aldri formidle sensitiv informasjon om kunder som du har tilegnet deg gjennom dine arbeidsoppgaver til utenforstående Aldri utnytt sensitiv informasjon som du har tilegnet deg gjennom dine arbeidsoppgaver for egen vinning Ikke uttale deg i medier eller gjennom sosiale medier på en måte som kan skade kunden eller Uniflex Aldri oppbevar arbeidsbeskrivelser, rapporter mv. av konfidensiell natur eller hvor innholdet kan være sensitivt Som person etterstrebe en høy grad av objektivitet og integritet hos kunden Holde seg til dine arbeidsoppgaver og ikke prat med kunden om detaljer omkring din ansettelse. Detaljer og spørsmål omkring din ansettelse (eks. ferie, lønnsrelaterte spørsmål mv.) tas opp med din sjef på Uniflex. Når du er ute på oppdrag er det naturlig at du får spørsmål om Uniflex og vår virksomhet. Det er en utmerket mulighet for å spre kunnskap om vårt foretak. Svar saklig på spørsmål og unngå overdrivelser, samt ikke snakk nedlatende om konkurrenter. Du får imidlertid ikke uttale deg i media eller via sosiale medier i arbeidstiden. Vi håper denne veiledningen gir deg tilstrekkelig underlag for å oppklare eventuelle spørsmål. Kontakt gjerne kontoret dersom noe er uklart. Ditt arbeidsmiljø Uniflex har sammen med kundeforetaket et delansvar for at du som ansatt ikke påføres uhelse eller ulykker på arbeidsplassen. Kundeforetaket skal påse at du som innleid ikke utsettes for risiko og skal vedta de tiltak som er nødvendige. Uniflex har ansvaret for å påse og kontrollere at arbeidsmiljøet hos kundeforetaket er tilstrekkelig bra. Som utleid kommer du i kontakt med mange ulike kundeforetak. Disse har ulike krav hva angår lovfestede sikkerhetsforskrifter på arbeidsplassen. Slike sikkerhetsforskrifter gjelder både for deg som innleid og for kundeforetakets ansatte. Det innebærer at du som utleid skal følge disse og anvende det sikkerhetsutstyret som arbeidet krever. Det er viktig at du omgående kontakter din sjef på Uniflex ved: - Ulykker i arbeidet (arbeidsskade). Du og din nærmeste sjef på Uniflex utfører skaderapportering sammen. - Arbeidsmiljø som virker mangelfullt eller er direkte farlig. Ved alvorlige ulykker er det ekstra viktig å kontakte nærmeste sjef på Uniflex omgående. Eksempelvis dersom mange skades samtidig eller ved dødsfall, benbrudd, omfattende kulde- eller brannskade, omfattende blødning, skade på indre organer eller nerveskader. Ved slike situasjoner har Uniflex ansvaret for å melde hendelsen til Arbeidstilsynet og politiet så snart som mulig. Arbeidsklær Arbeidsklær som Uniflex, alternativt oppdragsgiveren, tilhendeholder, skal utelukkende anvendes under arbeidstiden. Det er forbudt å anvende arbeidsklær til privat bruk. 3

5 Medarbeidersamtale I en medarbeidersamtale diskuteres både det fysiske og psykiske/sosiale arbeidsmiljøet. Spørsmål som berører det fysiske arbeidsmiljøet kan for eksempel være hvordan du opplever det rent praktiske ved å bytte arbeidsplass ofte, hvilke krav du kan stille vedrørende tekniske hjelpemidler mv. Angående det psykologiske/sosiale arbeidsmiljøet kan blant annet trivsel og relasjon til kunder og kolleger, samt relasjonen mellom din nærmeste sjef på Uniflex og medarbeideren, diskuteres. Det er begge parters ansvar å få frem sine synspunkter på en konstruktiv måte. Vi tror på en åpen og direkte kommunikasjon. Det er viktig for oss at du kjenner til vår virksomhet. Vi vil også vite hva du tenker om arbeidet og ulike arbeidsgivere, samt hva vi kan bli bedre på. Vi gjennomfører hvert år medarbeiderundersøkelser for å kartlegge og forbedre ditt arbeidsmiljø. Ansettelsesvilkår Ansettelsen Uniflex skiller mellom to ulike typer ansettelser: Stasjonært personell = Innepersonell som arbeider i Uniflex sin egen administrasjon. Vikar = De som er ansatte for å utføre arbeid i ulike kundeforetak, hvis arbeidstid og arbeidsoppgaver kan variere. Ansettelsesform Hos Uniflex finnes det tre ulike ansettelsesformer for både å passe vår type virksomhet med ulike typer oppdrag og for å ivareta individuelle ønsker fra medarbeidere. Fast ansatt uten garantilønn Fast ansatt med garantilønn Midlertidig ansatt Din ansettelsesform framgår av ansettelsesavtalen. Kontakt din nærmeste sjef på Uniflex ved uklarheter. Oppdrag og oppdragsbekreftelse Ved ansettelse, dvs. før ditt første oppdrag, inngår vi en arbeidsavtale med deg. Denne avtalen inneholder generelle bestemmelser om ditt arbeidsforhold. Avtalen inneholder ingen opplysninger om det enkelte arbeidsoppdrag. Arbeidsavtalen mellom Uniflex Bemanning og deg underskrives før du går ut på oppdrag. Når du har akseptert et oppdrag skal det utstedes oppdragsbekreftelse til deg. Oppdragsbekreftelsen gjelder det enkelte oppdragets varighet, tidspunkt for begynnelse, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, timelønn, samt hvem som skal fungere som din kontaktperson. 4

6 Dersom en forlengelse av oppdraget finner sted, skal ny oppdragsbekreftelse utstedes. Endringer av oppdragets varighet Dersom du får melding fra oppdragsgiveren om at ditt oppdrag skal avsluttes før tiden, forlenges eller avsluttes midlertidig, skal du medgjelde din personalkonsulent omgående. Dersom oppdragsgiver skulle ønske å beholde deg ut over den tiden som først ble avtalt, vil denne ta kontakt med oss før vi konfererer med deg om eventuell utvidelse av oppdragstiden. Hvis oppdragsgiver tar dette direkte opp med deg, ber vi deg kontakte oss snarest mulig, slik at vi kan avtale forlengelsen av oppdraget med oppdragsgiver. Prøvetid Opptil de første seks månedene av ansettelsen kan være avtalt prøvetid. Under prøvetiden gjelder andre oppsigelsestider og tidvis andre oppsigelsesgrunner. Prøvetiden kan forlenges dersom du har vært fraværende fra arbeidet under prøvetiden. Arbeidstid Arbeidstiden forlenges i tråd med respektivt kundeoppdrag. Arbeidstiden fremgår av oppdragsbekreftelsen. Mertids og overtidskompensasjon Dersom du beordres til å arbeide utover planlagt tid vil mertid eller overtid påløpe. Mertid innebærer at du plikter å arbeide utover tid planlagte arbeidstid. Arbeidet erstattes med din timelønn. Overtid er beordret arbeid utover planlagt tid. Vanligvis foreligger overtid etter 9t arbeid på en dag, eller etter 48t arbeid på en uke. Vilkårene for mertid og overtid følger kundens bestemmelser. Andre kompensasjoner I enkelte oppdrag foreligger det andre kompensasjoner og tillegg enten på bakgrunn av gjeldende lovgivning eller Uniflex sin foretningsavtale med kunden. Taushetsplikt I forbindelse med din ansettelse i Uniflex undertegner du en taushetsplikt. Du forplikter deg gjennom denne taushetsplikten til ikke å formidle informasjon eller opplysninger om bedriftshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon til noen utenfor firmaet. Du har også forpliktet deg til ikke selv å dra nytte av informasjon som har tilkommet deg gjennom ditt arbeid for kundeforetaket. Taushetsplikten gjelder også etter at en ansettelse opphører. 5

7 Oppsigelse Oppsigelsestid Dersom du på eget initiativ ønsker å slutte i Uniflex må du ta din oppsigelsestid i betraktning. Om du avbryter din ansettelse uten å ta hensyn til denne, kan det bli rettet erstatningskrav rettet mot deg. Nedenfor er gjensidige oppsigelsestider listet: Ansettelsesform/tid Prøvetid Mindre enn fem år 14 kalenderdager 1 måned 5-10 år 2 måneder > 10 år 3 måneder Med 1, 2 eller 3 måneder menes at oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Om du eksempelvis har sagt opp den 15. november og har en oppsigelsestid på én måned, vil din siste ansettelsesdag være 31. desember. Det ovenstående gjelder nødvendigvis ikke dersom du har avtalt en lenger oppsigelsestid. I så fall gjelder din ansettelsesavtale. Attest Ved fratredelse skal det utstedes sluttattest. Den inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, hva slags arbeid den ansatte har utført, samt tiltredelse og sluttdato. Hvis ønskelig kan en mer utførlig attest utstedes. Dagpenger Etter ansettelsen kan du ha krav på dagpenger fra Trygden i Norge, alternativt tilsvarende organisasjon fra annet land. Hvis du skal levne en søknad om dagpenger kan nærmeste sjef gi deg de skjemaene du trenger. Det er viktig at du oppgir hvilket land du skal søke dagpenger fra når du etterspør dette. Alle spørsmål om vilkår, størrelse på dagpenger, første dato for utbetaling, søknader og liknende for dagpenger tar du med Trygden, eller tilsvarende i annet land. NAV (Trygden): og (+47)

8 Tidsrapportering Din nærmeste sjef på Uniflex informerer deg om hvorvidt tidsrapporteringen foregår via e-post, på internett eller på papir. Dersom du skal rapportere arbeidstid per e-post eller internett vil du få et separat dokument med instruksjoner. Det er svært viktig at du leser igjennom denne anvisningen og rapporterer dine tider korrekt og til rett tid. Dersom du rapporterer på papir, har du ansvarer for at timelisten er undertegnet av arbeidsleder/kontaktperson for kundeforetaket til korrekt tid. Dine arbeidstider, som rapporteres via e-post, internett eller på papir, må være korrekte. Den utgjør underlaget for din lønn, faktura til kunde, samt beregning av Uniflex sitt månedsresultat. Den må også leveres i rett tid, da utelatelse eller for sent innsendt timeliste kan medføre at du ikke får din lønn utbetalt til korrekt tid. Dersom du har spørsmål omkring tidsrapportering kontakter du din nærmeste sjef på Uniflex. Kun utførte timer skal føres opp og summeres. Eventuelt fravær skal markeres med for eksempel "sykemelding" eller egenmelding. Kontroller at timelister på papir er påført: oppdragsgivers navn kundens stempel ditt eget navn ansattnummer ordre/prosjektnummer overtid (evt.) dato Timelistene skal rapporteres/leveres senest hver mandag kl 12.00, samt direkte etter avsluttet oppdrag. Trekk i lønn og feriepenger kan foretas for lovbestemte trekk, for trekk som på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale og for uoppgjorte lønns- og reiseforskudd. Er det ved en lønnsutbetaling fortatt feil utbetaling, kan den nødvendige justering foretas ved første lønningsdag etter at feilen oppdages. Det kan videre foretas trekk i lønn og feriepenger på bakgrunn av forskutterte sykepenger/ fødselspenger og feriepenger av det beløp som Uniflex ikke får, men skal ha, refundert. Før trekk pga. erstatning for skade eller tap foretas, skal Uniflex rådføre seg om grunnlaget for lønnstrekket og beløpets størrelse. Dette skal gjennomføres med to representanter valgt av arbeidstakeren. For øvrig vises det til arbeidsmiljølovens regler. Lønn Som ansatt mottar du timelønn etter overenskomst mellom deg og Uniflex. Lønnsfastsettelsen er individuell og avhenger av utdanning, erfaring og kompetanse. Ansatt med eller uten garantilønn For vikarer med garantilønn kan en garantilønn utbetales dersom den totalt opparbeidede lønnen for en måned er mindre enn garantilønnen. Fravær påvirker 7

9 garantilønnenes størrelse. For vikarer uten garantilønn utbetales lønn for avtalt oppdragstid basert på arbeidede timer. Krav på garantilønn og lønn etter oppdragslengde på bakgrunn av opphør før tiden som fremgår av oppdragsbekreftelsen Hovedregelen for å få lønn/garantilønn under tid du ikke arbeider innebærer arbeidsplikt og nærværsplikt. I dette ligger det at du ikke kan takke nei til oppdrag som ligger innen et rimelig geografisk område. Hva som anses som et rimelig geografisk område vil variere mellom ulike arbeidssteder og yrker, men det er minst 60 minutters reise tid (hvis du under oppdraget har hatt lengre reise tid så gjelder tilsvarende reise tid). Kontroller med din nærmeste sjef på Uniflex hvis du er usikker på forhold omkring dette. Arbeidsplikten gjelder for arbeide innen kontor, transport, lager, industri, elektro, bygg og anlegg. Rett til lønn/garantilønn forutsetter dessuten kontaktbarhet. Du plikter å være tilgjengelig på det telefonnummeret du har rapportert til Uniflex fra mandag til fredag kl 7:00-14:30. Hvis du ikke er tilgjengelig på det telefonnummeret er det ditt ansvar å umiddelbart informere nærmeste sjef, og oppgi et annet nummer som du kan kontaktes på. Du skal videre være klar for å umiddelbart reise til arbeide under denne tid. Dersom din nærmeste sjef på Uniflex ikke får tak i deg, mister du retten til garantilønn/lønn. Forskudd Forskudd på lønn bevilges kun ved unntakstilfeller. Et gebyr på 300 kr kommer på utbetaling av forskudd. Utbetaling av lønn Ettersom Uniflex ønsker å verne miljøet, sender vi ut lønnsslipp per e-post. Passordet for å åpne lønnsslippen er ditt personnummer (ddmmååxxxxx). Mangler du e-postadresse vil lønnsslippen sendes til deg per vanlig post. Lønn utbetales den 20. (i desember utbetales lønnen tidligere enn den 20.) eller forhenværende hverdag dersom den 20. faller på en lør- søn- eller helligdag. Observere at all lønn utbetales retrospektivt. Dette innebærer at den lønnen som inntjenes i januar utbetales i februar osv. I desember måned er skatten på ordinær lønn halvert. Dette av skattemessige årsaker. Hvis du mangler en norsk bankkonto kan lønn bli utbetalt til din utenlandske bankkonto. Et gebyr tilkommer da på 500 kr. Vi anbefaler at alle våre ansatte ordner en norsk bankkonto. For at du skal få korrekt lønn er det viktig at: din nærmeste sjef på Uniflex får ditt bankkontonummer sammen med ansettelsesavtalen. Bankkontoopplysninger må alltid innkomme i skriftlig form sammen med din underskrift, noe som innebærer at opplysninger om kontonummer ikke innsendes via telefon eller e-post. Glem ikke å 8

10 medgjelde nytt kontonummer ved eventuell endring! skattetrekk foretas av oss i henhold til ditt skattekort. Uniflex laster ned ditt skattekort elektronisk fra Skatteetaten gjennom å anvende ditt norske personnummer eller D-nummer. Lønn vil bli fratrukket 50 % skatt dersom skattekort ikke kan lastes ned (hvis du har D-nummer trenger du å fornye ditt skattekort hos skatteetaten hvert kalenderår). Skattekortet lastes ned 4 arbeidsdager før lønnsutbetaling. du medgjelder nærmeste sjef på Uniflex ved eventuell adresse- eller navneendring. nærmeste sjef på Uniflex må overrekkes ditt norske person- eller D- nummer. Lønn kan ikke utbetales før du har levert dette. Utlegg og reiser Utlegg Utlegg i tjenesten skal være avtalt med nærmeste sjef på Uniflex på forhånd. Eventuelle utlegg som har blitt foretatt i tjenesten må attesteres av din nærmeste sjef på Uniflex og skal være sistnevnte i hende senest den 5. for utbetaling den 20. samme måned. For sent innleverte reiseregninger utbetales ved neste lønn. Reiseerstatning og losji-, diett- og kjøregodtgjørelse Erstatning for reiser og diettgodtgjørelse med mer i tjenesten, godtgjøres etter overenskomst med din personalkonsulent, eller i tråd med gjeldende lovgivning. Reiseregning skal være attestert av din personalkonsulent. Ved reiser i, eller kjøring til, tjenesten, oppfordrer vi som hovedregel å reise kollektivt. Kilometergodtgjørelse kompenseres i tråd med avtale. Skjema for reiseregning hentes ved, og leveres til, nærmeste sjef på Uniflex. Reisetid er den tid som man ved beordret yrkesreise bruker for å komme frem til bestemmelsesstedet. Ved beregning av reisetid som gir rett til kompensasjon, tas tiden før og etter ordinær arbeidstid med. Kun hele halvtimer medregnes. Reisen skal påbegynnes og avsluttes i tråd med bestemmelsene som gjelder ved foretaket. Reiser til og fra kundeoppdrag (arbeidsreise) utgjør dog normalt sett ikke reisetid som berettiger kompensasjon. Unntak finnes for arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser og for visse yrkeskategorier innen skips- og verkstedsoverenskomsten. Forsikringer Arbeidsskadeforsikring 9

11 Dersom du skulle bli skadet ute hos kunde, eller under arbeidet, skal du sammen med din nærmeste sjef på Uniflex fylle ut et arbeidsskadeskjema. Blanketter finnes hos nærmeste sjef på Uniflex. Kollektiv ansvarsdekning Uniflex har en kollektiv ansvarsdekning for eventuell skade som forvoldes mot oppdragsgiver. Ved utilsiktet skade på eiendom eller personer hos kundeforetaket, har Uniflex forsikringer for dette. Kontakt alltid din nærmeste sjef på Uniflex omgående om en ulykke inntreffer. Undertegn ingen forsikringspapirer som utformes av kundeforetaket på egenhånd. Det er våre forsikringskonsulenter som skal ha all kontakt og foreta utredningen med kundeforetaket. Sykdom Sykefravær Dersom du blir syk og ikke kan arbeide, skal du melde ifra til kundeforetaket og din nærmeste sjef på Uniflex. Din nærmeste sjef hos Uniflex vil holde kontakt med deg under sykdomsforløpet. Meld ifra til din nærmeste sjef på Uniflex snarest mulig, dersom du er forhindret fra å gi tilbakemelding eller svare på telefon. Når du er frisk skal dette meldes ifra til Uniflex dagen før arbeidets start (alternativt klokken om du har garantilønn og ikke er booket på oppdrag). For å motta sykelønn gjelder det følgende: Medgjeld at du er syk før arbeidets start per telefon til den nærmeste sjef på Uniflex samme dag som du meldes syk. Dagen meldingen innkommer regnes som den første sykedagen i sykdomsperioden. Utelatelse av slik melding fra første sykdomsdag kan innebære at du ikke vil motta noen slags erstatning for melding om sykdom innkommer. De første fire ukene av din ansettelse utbetales det ingen sykelønn fra arbeidsgiveren (opptjeningstid), men du skal likevel melde fra til din nærmeste sjef når du er syk, jf. ovenstående. Rapporter sykefraværet på din timeliste. Ved utlandsopphold ved og under sykdom gjelder særlige regler. Kontakte alltid din nærmeste sjef før du reiser til utlandet ved sykdom. Uniflex arbeider aktivt med for hele personalet skal ha en høy grad av tilstedeværelse og lavt sykefravær. Vi ser regelmessig på hvert individs tilstedeværelsesgrad på jobb. Ved lav tilstedeværelsesprosent vil vi gjennomføre nærmere undersøkelser i den hensikt å sette inn relevante ressurser for å redusere fraværsgraden. Sykelønn Mellom fire ukers og to måneders arbeide på oppdrag, utbetales sykelønn fra arbeidsgiveren fra det tidspunkt legeerklæring er utferdiget, dog tidligst fra det tidspunkt du har medgjeldt din nærmeste sjef om at du er 10

12 syk. Etter to måneders arbeide på oppdrag kan du benytte deg av egenmelding. Det innebærer at du under de tre første kalenderdagene av sykdomsperioden ikke behøver å levere legeerklæring ved sykdom. Dersom du fremdeles er syk etter de tre kalenderdagene må sykdom bekreftes av legeerklæring for å ha rett til sykepenger. Dersom legeerklæring ikke innkommer, utbetales ikke sykelønn for sykdomsperioden ei heller for egenmeldingsdagene. Retten til egenmelding kan bortfalle, noe som i slike tilfeller medgjeldes fra Uniflex (for eksempel dersom du benytter egenmelding mer enn fire ganger uten at fraværet følges opp av en legeerklæring i løpet av ett kalenderår). Egenmeldingsskjema blir sendt deg når du gir beskjed til din personalkonsulent om sykefraværet. Hvis det er mindre enn 14 kalenderdager mellom to oppdragsbekreftelsers slutt og start så regnes tiden sammen. Lønn utbetales av arbeidsgiveren de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). Disse dagene legges sammen dersom det er færre enn 16 kalenderdager mellom arbeidsgiverperiodene. Etter arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager) kan Trygden stå for dine sykepenger. Arbeidsgiveren står ikke for sykepenger utover arbeidsgiverperioden. De fire første ukene etter ansettelsen foreligger ingen arbeidsgiverperiode. Dersom to sykdomsperioder eller egenmeldingsperioder påløper i løpet av 16 kalederdager, regnes disse sammen. Det kan eksempelvis innebære at du i din andre sykdomsperiode må levere legeerklæring allerede den første sykdomsdagen (dersom du har vært syk mer enn tre kalenderdager den foregående sykdomsperioden uten å levere legeerklæring). Fravær fra arbeidet uten gyldig grunn trekkes fra ansettelsesperioden og utsetter din rett til sykelønn fra Uniflex. Legeerklæring skal være din nærmeste sjef i hende senest 14 kalenderdager etter den skal ha blitt innhentet. Uniflex kan kreve at du etter endt sykdomsperiode kommer med en skriftlig bekreftelse på din egenmelding. Innkommer ikke en slik bekreftelse utbetales ikke sykelønn fra Uniflex. Sykelønn utgjør 100% av lønnsartikler knyttet til ditt arbeid. Unntak: Vanlig overtid, godtgjørelse for utgifter som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet (for eksempel smusstillegg og verktøygodtgjørelse), eventuell godtgjørelse som opparbeides per time som kompensasjon for blant annet 1. eller 17. Mai eller helligdager. Ved legebesøk får du blanketten sykemelding Del C Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding som alltid overleveres Uniflex. Del 1D sendes til Uniflex om det er Uniflex som utbetaler sykepenger (se teksten 11

13 om arbeidsgiverperiode ovenfor). Uniflex fyller ut del 1D for deg, men skriv selv under pkt 7 i del 1D. Om du søker om sykepenger utenfor arbeidsgiverperioden fyller du ut blanketten selv og sender den til Trygden. Kontakt din nærmeste sjef på Uniflex dersom du har spørsmål omkring dette. Omsorg for sykt barn Om du er hjemme fra arbeid på grunn av omsorg for sykt barn, skal du medgjelde Uniflex og kundeforetaket så snart som mulig. Dersom du har rett til omsorgspenger utbetales disse fra det tidspunkt din egenmelding har innkommet. Fra senest den fjerde kalenderdagen skal du fremskaffe legeerklæring som bekrefter at ditt barn er sykt. Legeerklæring skal være Uniflex i hende senest 14 kalenderdager etter at denne skal ha blitt innhentet. Retten til omsorgspenger kan frafalle helt dersom din legeerklæring ikke innkommer. Med mindre du ikke har fått annen melding fra NAV, er du berettiget til omsorgspenger ti kalenderdager per kalenderår om du er hjemme for å pleie sykt barn. Omsorgspenger har du rett på etter å ha vært ansatt i fire uker. Om du har vært ansatt kortere tid enn fire uker, kan du søke om penger fra Trygden. Ledighet Ferie Som ansatt har du selvfølgelig rett til å planlegge din ferie og ta en dag fri ved behov. Du skal i god tid melde ifra til din nærmeste sjef på Uniflex når du vil ha fri, slik at vi kan planlegge oppdragsperioder deretter. I tilfeller hvor du har behov for fri spesifikke dager under pågående oppdrag, skal du først komme overens med din nærmeste sjef på Uniflex, som igjen medgjelder kundeforetaket. Ved oppdrag som er kortere enn to uker ser vi helst at du inngår å ta fridager. Din ferie må du søke din nærmeste sjef på Uniflex om skriftlig, ved et skjema som fremskaffes av din nærmeste sjef på Uniflex. Søknaden skal leveres innen du går på ferie. Dessuten må du rapportere din ferie på timelisten! Opptjeningsåret og ferieåret Ferieretten utgjør 30 virkedager per ferieår. Den pengemessige verdien av disse dagene avgjøres av hvor stor del av inntjeningsåret du har vært ansatt, samt din lønn. Opptjeningsåret regnes f o m. den 1. januar tom. 31. desember. Ferieåret (uttaksåret) er den etterfølgende 12-månedersperioden. Under det løpende ferieåret tas oppsparte dager ut i virkedager. Hver helgefrie uke har seks virkedager (noe som vil si at full feierett tilsvarer fem uker). Dersom du ved ferieårets slutt (den 31. desember) har gjenstående ikkebenyttet ferie, har du rett til å overføre 12 virkedager til neste år. Gjenstående 12

14 ferie utover disse 12 dagene som kan overføres, utbetales i penger etter ferieårets slutt. Feriepengene utbetales når du går på ferien. Dersom du slutter i Uniflex Bemanning vil du motta alle feriepenger i forbindelse med utbetaling av sluttlønn. Denne feriepengeutbetalingen er skattepliktig. 1. og 17. Mai Dersom en ansettelse har vart, eller etter avtale kommer til å vare, minst 30 kalenderdager, og 1. og/eller 17. mai innfaller under oppdrag, kan godtgjørelse for 1. og 17. Mai utbetales når disse dager faller på tid som ellers ville ha vært ordinær arbeidstid den respektive dag. Fravær før eller etter 1. eller 17. mai kan påvirke retten till godtgjørelse. Lønnen tilsvarer en hel arbeidsdag i tråd med gjeldende oppdragsbekreftelse. Med lønn menes ikke tillegg som for eksempel overtid, diettpenger, bilgodtgjørelse eller godtgjørelse som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med arbeidet, f.eks. verktøy- eller smussgodtgjørelse. For garantilønnsberettigede som står uten oppdrag utbetales denne dags garantilønn. For ansatt uten garantilønn som ikke er i oppdrag utbetales ingen lønn. Om du skal arbeide 1. eller 17. Mai tilkommer et lønnstillegg på minst 50%. Policyer Likestilling Uniflex skal i tråd med likestillingsloven fremme kvinner og menns like rettigheter omkring arbeids-, ansettelses- og andre arbeidsvilkår, samt utviklingsmuligheter. Uniflex skal sammen med arbeidstagere jobbe for å utjevne og forhindre forskjeller i lønn og andre ansettelsesvilkår mellom menn og kvinner som utfører arbeid som anses som likt eller likeverdig, samt fremme like muligheter hva angår lønnsutviklingen for menn og kvinner. Diskriminering I likhet med alle andre arbeidsgivere omfattes Uniflex av gjeldende diskrimineringslover. Det innebærer at ingen ansatt skal diskriminere eller diskrimineres på bakgrunn av følgende: Kjønn Politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge Funksjonshemming Seksuell orientering Religion og livssyn Alder Språk 13

15 Som utleid representerer du Uniflex ute hos kundeforetaket. Det er derfor spesielt viktig at du etterlever lovens regler og bestemmelser, og møter dine medmennesker, uavhengig av om de er ansatt i Uniflex eller kundeforetaket, med respekt og god fremferdsel. Du er også pliktig å rapportere til Uniflex dersom du opplever å bli diskriminert/instrueres å diskriminere, eller opplever at noen i ditt arbeidsmiljø blir diskriminert. Seksuell trakassering Seksuell trakassering aksepteres ikke på noen arbeidsplass i Uniflex eller i noen arbeidssituasjon i forbindelse med din arbeidsplass, være seg innen Uniflex eller i kundeforetaket. Målsetningen er å skape forutsetninger for et arbeidsmiljø som er fritt for seksuell trakassering. Utgangspunktet for mistanke om seksuell trakassering: Det er den berammede som selv avgjør om en handling er uvelkommen Det er aldre den trakasserte som er årsaken til trakasseringen. Et nei skal alltid respekteres som et nei. Om du selv kjenner at du selv, eller misstenker at noen andre, blir utsatt for seksuell trakassering, skal du umiddelbart kontakte din nærmeste sjef på Uniflex. Alkohol- och narkotikapolicy Uniflex har en tydelig politikk angående anvendelse av alkohol og narkotiske stoffer. Det etterfølgende er kun et sammendrag. Kontakt din nærmeste sjef på Uniflex for å motta den fullstendige rutinen omhandlende alkohol og narkotika. Nytelse av alkohol er forbudt under arbeidstiden. Likeså er det forbudt å komme synlig bakfull til kunde. Dersom du er synlig full eller bakfull når du møter hos kunde, vil du bli hjemsendt og dagens lønn trukket. Uniflex krever at sine ansatte tar fullstendig avstand fra enhver befatning med narkotiske stoffer så vel i arbeidstid som på fritiden. Befatning med narkotika er straffbart ifølge norsk lov og aksepteres derfor ikke i noen form. Om du ser noen under arbeidstiden er påvirket av alkohol eller narkotika skal du alltid kontakte din nærmeste sjef på Uniflex. Narkotikatest Narkotikatest gjennomføres ved oppdrag der kunden krever at Uniflex sitt personell er testet og testen kan skje etter gjeldende lover og regler. Ved krav om testing for narkotikabruk skal du informeres om formålet med testen. Vold eller trussel om vold på arbeidsplassen Innen Uniflex skal alle vise respekt for hverandres fysiske og psykiske integritet. Uniflex aksepterer ikke at noen ansatt utsettes for vold eller trussel om vold i sitt arbeidsmiljø. Uniflex har som målsetning at alle ansatte skal vite hvor og i hvilke sammenhenger risiko for truende atferd kan forekomme, og at alle ansatte skal kjenne til rutinen om volds- og trusselsituasjoner, slik at berørte personer kan motta støtte og hjelp. 14

16 Nærmeste overordnede skal være behjelpelig både med hensyn til forebygging og ved situasjoner hvor mistanke om vold foreligger. Kontakt din nærmeste sjef på Uniflex dersom en slik situasjon oppstår. Internettpolicy Internett er et arbeidsverktøy og får kun anvendes til private formål i den utstrekning det ikke påvirker arbeidet eller medfører merkostnader for Uniflex og oppdragsgiveren. De samme etiske regler gjelder for bruk av internett (gjelder arbeidsstasjoner, faste og bærbare, håndholdte datamaskiner og mobiltelefoner) som i andre sammenhenger i arbeidslivet. Datamaskiner er arbeidsredskap som eies av Uniflex sine respektive oppdragsgivere. Sikkerhets- kapasitets- og etiske motiver er utgangspunktet for det nedenstående. Det er derfor ikke tillat: Via internett å baktale arbeidsgiver så vel som oppdragsgiver, eller avsløre forretningshemmeligheter. Dette gjelder spesielt informasjon som tilegnes i, eller i forbindelse med, arbeidet. Via internett forulempe, baktale eller på annen måte forårsake problemer for personer som kontaktes via dette mediet. For private formål besøke nettsider med ekstrempolitisk eller pornografisk innhold. Delta på chatsider, laste ned filer som ikke relaterer seg til arbeidet, melde seg på e-postlister, delta i kjedebrev, være med på diskusjonsforum. Dette om det ikke gjøres for å tilegne seg informasjon av behov for tjenesten. Medvirke til at virus spres. Forsøke å skade eller ødelegge databasert informasjon. Forsøke å få tilgang på nettverksressurser som man ikke har tilgang til. Anvende internett og e-post for privat bruk i et slikt omgang at det påvirker arbeidet, eller medfører unødvendige kostnader eller forårsaker kapasitetsproblemer. Velvære Fitness 24 seven Uniflex har en riksdekkende avtale med Fitness 24 seven om tilbud på trening. Du kan trene i et år for 1479 kr + startavgift på 199 kr. Årskortet gir adgang til samtlige Fitness 24 seven avdelinger. Bestillinger gjøres via e-post til Niklas Kilenius, tel Oppgi at du er ansatt av Uniflex når du bestiller. Etter at du fått bekreftelse, kan du hente ut ditt kort fra valgfri avdeling etter fremvisning av legitimasjon. Betaling gjøres ved den aktuelle avdelingen. Elixia 15

17 Uniflex har en nordendekkende avtale med Elixia om tilbud på trening. Du kan trene i hele Norden på Elixia sine avdelinger for 539 kr per mnd., eller innen en region i Norge for 479 kr per mnd. Ved medlemskap uten binding (12. mnd.) tilkommer et oppstarts gebyr på kr Bestillinger gjøres vi e-post til eller tel / Oppgi at du er ansatt av Uniflex når du bestiller. Velkommen til Uniflex Bemanning! 16

Vikarhåndbok. Side 1 av 21 - Vikarhåndbok

Vikarhåndbok. Side 1 av 21 - Vikarhåndbok Vikarhåndbok Side 1 av 21 - Vikarhåndbok Velkommen som vikar til Dreamwork AS Innhold: Hvem er vi? 3 Den ansatte 4 Våre kunder 5 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Arbeidsforhold 6 Oppdragsbekreftelse 7 Skattekort

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2016 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap.

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider mange tusen medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr. ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.) 11524410, forretningsadresse Papuniidu 5, Pärnu, (heretter Arbeidsgiver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Generelle forretningsvilkår Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår for arbeidsleie og rekrutteringsoppdrag som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av Servicebedriftenes Landsforening tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer