Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy)"

Transkript

1

2 OPPGAVEN Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) y) Jessheim Tomteutvikling Da (som er oppdragsgiver) har samarbeidsavtaler med flere av grunneierne Hensikten med oppgaven er å få området innarbeidet i kommuneplanen, ved å vise at dt det er egnet for: bolig med varierende tetthet med tilhørende lokalsenterfunksjoner samtidig som bruken av friområdet for alle befolkningsgrupper nær Jessheim sentrum underbygges d b og forbedres.

3 VÅRE AMBISJONER Et robust og fleksibelt hovedgrep som tar vare på kvaliteten på stedet, og som tåler en langsiktig og gradvis utbygging. Et konsept som kan tåle å bli stoppet i alle utviklingsfaser uten at kvaliteten på Et konsept som kan tåle å bli stoppet i alle utviklingsfaser, uten at kvaliteten på helheten forringes (med forutsigbarhet og begrenset risiko for utbygger)

4 AMBISJONER 1. Å bo i skogen, men likevel i et fellesskap, med andre ord i en grend. Definitive grenser mellom hva som er byggbart areal og hva som er utmark.

5 AMBISJONER 2 Å il l f k b k h i k li å k åd d d 2. Å tilrettelegge for økt bruk og heving av kvaliteten på utmarksområdene, dvs de skal være store nok til å oppfattes som utmark. Man aktiviserer det grønne med ulike programmer etter behov; idrettsplass, ballbane osv.

6 AMBISJONER 3. en minimal og rasjonell veiutbygging med tilrettelegging for buss. Det etableres enn samlevei med busstrasé som vokser suksessivt med grendenes etablering og når behovet oppstår. Man bygger kun den infrastrukturen som trengs for hver grend for å sikre god økonomi og funksjonalitet i prosjektet ved variasjoner i bflki befolkningsvekst k og eventuell utbyggingsstopp.

7 AMBISJONER 4. et fleksibelt l tomtesystem der tomtene er på ca 1 mål (1000 m2) og har en form som kan romme ulike boligtyper (skogvilla, rekkehus (lav eller duplex), lavblokk eller tårn). Tomtene er dermed fleksible i forhold til markedet, og kvaliteten i grenda opprettholdes.

8

9

10 Etappene Prosjektet legger, på et overordnet plan, opp til 12 fremtidige grender. Grendeområdene er lokalisert ut i fra de innledende analysene. Grendene etableres gjennom skånsomme inngrep i terreng og natur. Utbygging av grendene skjer etappevis. Grepet sikrer avgrensede prosjekter for økonomistyring og investeringer i infrastruktur, samt kontroll og fleksibilitet i volum i forhold til skolekretser og service: Byggeområder (grender) og infrastruktur: De første sirklene som etableres, får adkomst fra allerede planlagt vei i nord. Videre påbegynnes en samlevei som vokser suksessivt i forhold til grendenes etablering. Hver grend har en samlet inn og utkjøring for bil, og derfor ingen gjennomgangstrafikk. Etablering og trinnvis aktivisering av grøntdraget: Først avsettes areal for grøntdraget som knytter seg på Jessheim (kommuneplanen). Draget fylles med aktiviteter / programmer i forhold til kommende folkemengdes behov (lysløype, ballbane, sykkelbane etc). Finansiering av prosjektene følger utbyggingen. Etablering av sosial infrastruktur (barnehager/skole og nærbutikk): I forhold til folkemengden som kommer vil man få grunnlag for å etablere nærbutikkfunksjoner, barnehage, skoler osv. Eksempelvis kan to grender med middels utnyttelsesgrad (ca 430 boliger) gi grunnlag for å etablere en nærbutikk, mens det trengs tre grender med middels utnyttelsesgrad (ca 650 boliger) for å etablere en to parallell barneskole. Anleggsperiode: en grend med middels utnyttelsesgrad vil ha en begrenset byggeperiode, og dermed slipper man å bli boende på en byggeplass.

11 min. med. max MINIMUM 250 ENHETER 250 ENHETER 650 ENHETER 1000 ENHETER SKOGSVILLA (1 enhet/ daa) 80 enheter gir boliger for 240 msk. 15 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 25 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 1 nærbutikk 75 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 1 nærbutikk 1 skole 100 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 1 nærbutikk 1 skole MEDIUM 645 ENHETER 1100 ENHETER 1750 ENHETER 2500 ENHETER BLANDET TYPOLOGI (2,2 enhet/ daa) 215 enheter gir boliger for 650 msk. 15 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 1 skole 1 nærbutikk 25 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 1 skole 1 nærbutikk 75 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 2 skoler 2 nærbutikker/ handel 100 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 3 skoler 3 nærbutikker/ handel MAXIMUM 1500 ENHETER 2500 ENHETER 4000 ENHETER 6000 ENHETER 15 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 2 skoler 2 nærbutikker/ handel 25 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 3 skoler 2 nærbutikker/ handel 75 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 5 skoler 4 nærbutikker/ handel 100 % utv. aktivitetspogram i grøntdrag 8 skoler 6 nærbutikker/ handel LAVBLOKK (6 enhet/ daa) enheter gir boliger for 1500 msk. JESSHEIM VIL I LØPET AV 50 ÅR HA BEHOV FOR NY JESSHEIM SØR REPRESENTERER EN MULIGHET TIL Å PLAS

12 Fleksibilitet Grenden kan romme få eller mange enheter. Dette gjørat veksten kan tas opp etter behov, og gir fleksibilitet i forhold til: Infrastruktur og organisering av uterom Tetthet i grenden (A. 1): Mini: en minimumsutbygging g med skogvilla (1 enhet /daa)gir 80 enheter og 240 mennesker (gjennomsnittlig 3 personer i hver enhet*) Medium: en mediumsutbygging med blandet bebyggelse (2,2 enheter/daa) gir 240 enheter og 650 mennesker (gjennomsnittlig 3 personer i hver enhet) Maks: en maksimumsutbygging med for eksempel lavblokker (6 enheter/daa) gir 450 enheter og 1350 mennesker (gjennomsnittlig 3 personer i hver enhet) *På landsbasis ligger antall personer pr husstand på: ca 2,5. Vi antar at dette tallet på Jessheim ligger noe høyere, dvs 3 personer pr husstand.

13 Utbyggingsplanen (2500 enheter, 7500 mnsk)

14

15 Planen viser ulik løsninger med middels tetthet ( enheter ( mnsk))

16

17 Grendene Grendene oppbygging og plassering

18

19

20

21 sirkulær grunnflate med en klar avgrensning mot skogen/utmarka. formes ut ifra de naturgitte forutsetningene og hvilket organiseringssystem man velger. rydningen og grendas utstrekning defineres av en radius på maks. 200 meter: Radiusen blir betegnende på gangavstander i grendene, fra inngangsdør til fellesområder, til utmarksområder og til bussen. I tillegg sikres en sammenhengende grønnstruktur.

22

23

24

25

26

27 Boligtypene

28 TYPE 1 SKOGSVILLA Type: Enebolig Fotavtrykk: 144 kvm Antall etasjer: 2 Antall boenheter: 1 Ca str. boenhet: kvm. Parkering: Integrert garasje (2 av 18 kvm) BYA: 144 kvm TYPE 2 REKKEHUS - ENKLE Type: Rekkehus Fotavtrykk: 72 kvm Antall etasjer: 1,5 Antall boenheter: 1 Ca str. boenhet: 132 kvm.( kvm.) Parkering: Garasje på bakkeplan (2 av 18 kvm) BYA: 108 kvm TYPE 3 REKKEHUS -DUPLEX Type: Rekkehus Fotavtrykk: 50 kvm Antall etasjer: 2,5 Antall boenheter: 2 Ca str. boenhet: 60 kvm + 75 kvm Parkering: garasje på bakkeplan (1,5 plass per enhet av 18 kvm) BYA: 104 kvm

29 TYPE 4 SERVICEBOLIG Type: BLOKK + TÅRN Fotavtrykk: 525 kvm Antall etasjer: 8 Antall boenheter: 17 Ca str. boenhet: 9 av 100 kvm + 8 av 115 kvm Parkering: overflateparkering (1,5 plass per enhet av 18 kvm) MRK: heis BYA: 984 kvm TYPE 5 LAVBLOKK Type: BLOKK Fotavtrykk: 450 KVM Antall etasjer: 3 Antall boenheter: 12 Ca str. boenhet: 6 av 75 kvm + 3 av 115 kvm + 3 av 100 kvm Parkering: overflateparkering (1,5 plass per enhet av 18 kvm) MRK: Evt. heis BYA: 774 kvm typologier

30

31 Naturgitte forutsetninger

32

33

34

35

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE 07.03.08 KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE Del 1 INNLEDNING 1. Bakgrunn og rammer Utviklingstrekk Bodø kommune er i vekst. De siste 20 årene har kommunen økt med nesten 10.000 nye innbyggere.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Arkivsak: 2009/4001-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Harald Dalen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 1. gangs behandling - Øvre Drognes B6 - Årnes Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Boligdelen 24 INNLEDNING Boligdelen av kommuneplanen består av to hoveddeler : 1. Mål og utfordringer i boligpolitikken Mål og utfordringer innen boligpolitikken, har

Detaljer

Ny Røyken ungdomsskole

Ny Røyken ungdomsskole Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov.

Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov. 1 Planbeskrivelse Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov. 2 INNHOLD 1. PRESTEGÅRDSHAGEN 1.1 BAKGRUNNEN FOR TILTAKET 1.2 PROSJEKTET 1.3 AVGRENSNING 1.4

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Ny by Ny flyplass Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø

Ny by Ny flyplass Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø Ny by Ny flyplass Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø Utgave: 1 31.08.2015: 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bodø Kommune Rapporttittel: UTREDNING AV ALTERNATIVER FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvorfor Stor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

Utviklingsplan for Blefjell 2004-2025

Utviklingsplan for Blefjell 2004-2025 Utviklingsplan for Blefjell 2004-2025 Utarbeidet i integrert prosess med kommunedelplan for Blefjell i 2004 Innhold 1 Innledning..........................................................3 2 Blefjell -

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer