Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/ / GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen, Gry' Behandling av søknad om byggetillatelse for V/A-anlegg til eiendommene 10/6/24 og 8/8 Gnr 10, bnr 6, fnr 24 - Privat vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A U 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/6/24 Mottaker Roar Olsen Hvaler prestegård - oppgjør i henhold til avtale sak 03/467 Hvaler prestegård - oppgjør i henhold til avtale sak 03/467. Avgiftnummer U 2011/ / VARV/Kate Lønne Q52 Mottaker Advokatfirmaet Harris DA Side: 1 av 33

2 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på- tilsynsrapport 2012 Tilsyn etter Brann og eksplosjonvernloven 13 - Hvaler Rådhus U 2011/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli M71 Mottaker Fredrikstad Brann-og redningskorps gangsettingstillatelse Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks U 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 19/11 Mottaker Willy Larsen & Sønn AS Søknad om tillatelse til tiltak for deling av eiendom, rekvisisjon av oppmålingsforretning Tomtedelingsplan Bølingshavn gnr 22 bnr / /2012 PLAN/Håvard Skaaden 22/13 Avsender Bjørnstad, Atle Side: 2 av 33

3 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring adresse Løkkevika 33 Adressenummer - Løkkevika, Vesterøy 2012/ /2012 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Hansen, Alf Orientering om saksgang - eiendommene gnr 23 bnr 234 og 252, Kuholmen Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen U 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Mottaker Knut Linnes Ønske om kopi av brev Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Side: 3 av 33

4 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Mottatt brev Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Søknad om brukstillatelse Norderhaugveien 102, Vesterøy - Garasje 2011/ /2012 BS/rina Bjørnevald 53/231 Avsender Nils Rune Vikhals Vedrørende terrengoppfylling Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Side: 4 av 33

5 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 48 bnr. 13 festenr. 13 Søknad om deling - justering av grunneiendom gnr 48 bnr 13 fnr / /2012 GO/Halvor S Reff 48/13 Avsender Jarle Drogseth Vedrørende brygge Klage på utvidelse av brygge - Kockebukta 2012/ /2012 BS/Per-Erik Johansen 2/2 Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS Vedrørende septiktømming fra fritidsbåter - Skjærhalden Septiktømming fra fritidsbåter. 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P70 Avsender Marina-miljø AS Side: 5 av 33

6 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad angående flytebrygge, støyvern etc - Vesterøy Byggesak - flytebrygge støyvern m.m. - gnr 50 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 50/124 Avsender Johannes Rød Søknad om oppføring av bolig med garasje Byggesøknad - oppføring av bolig og garasje gnr 23 bnr / / BS/rina Bjørnevald 23/200 Avsender Anova Boliger Eiendoms AS nnspill til planlagt sykkel og gangsti langs fylkesvei 108. Kirkøy. Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Naturvernforbundet Hvaler Side: 6 av 33

7 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Privat henvendelse - Merknader til gang- og sykkelvei Tangenbekken - Skjærhalden Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Tone Johannesen og Jon Øyvind Johannesen Kommentar til gang og sykkelvei Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Svein-Erik Sjulsen Klage på vedtak Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Cathrine Corneliussen Side: 7 av 33

8 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørende elever hjemmehørende i Oslo kommune Ressurssøknader skoleåret barn hjemmehørende i Oslo kommune 2012/ /2012 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B01 Avsender Oslo kommune- Utdanningsetaten Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften 2012/ /2012 RÅDMANN/Lars H Larsen G05 Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Oversendelse av dokumenter. Eiendom 23/6 - Deling av grunneiendom U 2012/ /2012 GO/Tormod Dahlberg 23/6 Mottaker Anne Elisabeth Pran Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Tomas Henry Asgeir Nilsen Ragnhild E. Henriksen Hanna Karin Plau Mette Rinden Sigurd Aleksandersen Side: 8 av 33

9 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Gnr 53, bnr 219 Eiendomsopplysninger 2012/ / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Ketil Uppman Eiendomsopplysninger 53/219 Eiendomsopplysninger U 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Ketil Uppman Naboliste - Kvernholmen Eiendomsopplysninger 2012/ / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Yngve Derlick Side: 9 av 33

10 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsopplysninger12/27 Eiendomsopplysninger U 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Yngve Derlick Søknad om tiltak - påbygg til eksisterende bolig og ny garasje - gnr 46 bnr 14 Søknad om tiltak - påbygg til eksisterende bolig og ny garasje - gnr 46 bnr / /2012 BS/rina Bjørnevald 46/14 Avsender Ø Nordberg Byggprosjektering Blåskjellvarsel - sommerlokalitet Blåskjellvarsel - sommerlokalitet 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen U43 Avsender Mattilsynet Side: 10 av 33

11 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om oppføring ny kårbolig Huserveien 71 gnr. 38 bnr. 1 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien / /2012 BS/rina Bjørnevald 38/1 Avsender Byggmester Lars-Erik Zakariassen AS Oversendelse av havnesårbarhetsvurdering Havnesikring Hvaler kommune 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 21 P43 Avsender Kystverket Sørøst Kopi - Foreløpig melding Fradeling/seksjonering Feriehjemmet Solvik, Denofa fagforening - 15/29, 76, 101 Solvik 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden 15/29 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 33

12 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Stikkledning for vann og avløp - gnr 29 bnr 63 Søndre Sandøy 2012/ / BS/Anette Hansen 29/63 Avsender Fylkesmannen i Østfold Uttalelse til forslag Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Statens vegvesen - Region Øst Søknad om ansvarsrett Riving av gammelt hus - oppføring av ny enebolig gnr 51 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 51/1 Avsender Anleggsgartner Martin J Holter AS Side: 12 av 33

13 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Offentlig ettersyn Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Østfold fylkeskommune Kostra - Regnskap per 4 kvartal 2012 KOSTRA - Kommune-stat-rapportering - Faktaark, korrespondanse, generell korrespondanse 2010/ / RÅDMANN/Kurt Skarning 024 Avsender Statistisk sentralbyrå Dekning av advokatutgifter Husbygging på eiendom 38/134, Asmaløy 2006/ / PM/Anna Auganes 38/134 Avsender Advokatfellesskapet Kristoffersen Winsvold & Sekkelsten Side: 13 av 33

14 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om dispensasjon fra kommunens planbestemmelse om boligbebyggelse Eiendom 29/41 - Deling av grunneiendom 2012/ / BS/Per Otto Rød 29/41 Avsender Advokat Jan E Bakkevik Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** ***** 2012/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad om sanitærabonnement Søknad om tiltak - tilknytning til vann og avløp 2012/ /2012 VARV/Umar Askhabov 10/23 Avsender Østsiden VVS AS Side: 14 av 33

15 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om ansvarsrett Søknad om tiltak - tilknytning til vann og avløp 2012/ / BS/Anette Hansen 10/23 Avsender Østsiden VVS AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 30 bnr 20 fnr 148 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 30 bnr 20 fnr / / PM/Jan Torp Pharo 30/20/148 Avsender Eivind Sigurd Grønnern Påminnelse Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - arbeidstiltak 2011/ / NAV/Knut Tore Eide Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender ***** Side: 15 av 33

16 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Fornyelse av personforsikringer Personforsikringer i KLP 2011/ / RÅDMANN/Kurt Skarning 560 Avsender Østfold forsikringsmegling AS Sluttutbetaling statlig andel Ny båt til skjærgårdstjenesten 2011/ / SKJT/Eivind Børresen 652 Avsender Statens naturoppsyn - Direktoratet for naturforvaltning Vedrørend beboelse på eiendom Eiendom gnr 49 bnr 235 i Hvaler 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden 30/42 Avsender Lars Borgersen Side: 16 av 33

17 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Melding om flytting Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2010/ / HVUS/Svein Syversen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** nnspill til planprogrammet Kommunedelplan Vann og Avløp 2012/ / VARV/Arnt Otto Arntsen M00 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Tilbakemelding på varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram Kommunedelplan Vann og Avløp 2012/ / VARV/Arnt Otto Arntsen M00 Avsender Statens vegvesen Side: 17 av 33

18 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Utprøving av faglig standard for akuttarbeid i Bufetat våren følgebrev Barne-, ungdoms- og familieetaten - Bufetat - generell informasjon / / BVT/Beate Pedersen 020 Avsender Barne ungdoms og familieetaten - region øst Retur av tinglyst dokument Gnr 53 bnr 20 - Deling grunneiendom, Skjelsbu 2012/ / GO/Halvor S Reff 53/10 Avsender Statens Kartverk Kopi - Offentlig tjenestepensjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Nordengen 2012/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Avsender DNB Livsforsikring ASA Side: 18 av 33

19 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Kopi - Offentlig tjenestepensjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne Høyby Pedersen 2012/ / RÅDMANN/Odd Magne Ulvund ***** Avsender DNB Livsforsikring ASA Kvittering nabovarsel Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr / / BS/Anette Hansen 3/205 Avsender Kirkøy VVS Søknad om dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Anne og Jon Eggen-Johansen Side: 19 av 33

20 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Godkjent søknad om dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy U 2012/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Anne og Jon Eggen-Johansen Søknad om dispensasjon - påbygg av to arker - gnr 33 bnr 10 Søknad om dispensasjon - påbygg av to arker - gnr 33 bnr / /2012 BS/rina Bjørnevald 33/10 Avsender Ketil Johansen Bygg og Vedlikehold Rapportutkast til uttalelse - Eierskapskontroll for VUNO AS Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS 2011/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 033 Avsender Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS Side: 20 av 33

21 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 48 bnr. 13 festenr. 13 Søknad om deling - justering av grunneiendom gnr 48 bnr 13 fnr / /2012 GO/Halvor S Reff 48/13 Avsender Jarle Drogseth Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan. Bolig. Deres referanse 2012/ /2012-AVEHAN. Eiendom: Gnr./ Bnr.53/220 Norderhaugveien gnr 53, bnr Ny bolig med garasje 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 53/220 Avsender Byggmester Nils Dangstorp Byggesøknad Utgårdsveien 42, gnr 47, bnr 63 Byggesøknad - oppføring av to eneboliger med carport - gnr 47 bnr 63 - Utgårdsveien / /2012 BS/rina Bjørnevald 47/63 Avsender Kristiansen DAK-assistanse Side: 21 av 33

22 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnspill til reguleringsplan Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Frank Brodahl Søknad om båtplass Utgårdskilen Båtplass Utgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Morten Urdahl Oversendelse av opplysninger Manglende oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 TBU/Beate Pedersen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F40 Avsender ***** Side: 22 av 33

23 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Røsvikrenna - konsekvenser av planlagte tiltak for vannforekomsten, endelig rapport Belgen/Røsvikrenna KU og reguleringsplan i Fredrikstad 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Solberg, Geir Møtereferat referansegruppe Borg og Borg Belgen/Røsvikrenna KU og reguleringsplan i Fredrikstad 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Birkeland, Kristine Bosetting av enslig mindreårig flyktning Bosetting av flyktninger / / NAV/Lisa Solberg Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F30 Avsender MD Side: 23 av 33

24 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Retur av dokumenter som ikke kan tinglyses Søknad om deling - rekvisisjon av oppmåling gnr 43 bnr / / GO/Halvor S Reff 43/137 Avsender Statens Kartverk Oppfølging av felles nasjonalt tilsyn elevenes skolemiljø - invitasjon til kompetanseheving Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B08 Avsender Fylkesmannen i Østfold Faglig råd Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 24 av 33

25 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Refusjonskrav for barn i ikke-kommunale barnehager i Fredrikstad kommune - august til desember 2012 Refusjonskrav fra andre kommuner skoleåret 2011/ / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender ***** Signert husleieavtale - Hauge 8 C Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / RÅDMANN/Britt Norum Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F17 Avsender ***** Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 68 og 69 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 68 og / / PM/Jan Torp Pharo 48/68 Avsender Michael Lindstrøm Side: 25 av 33

26 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 48 snr 2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 48 snr / / PM/Jan Torp Pharo 37/48/0/2 Avsender Bjørge og Skaaraas AS Vedtak om pålegg nspeksjon Skolekjøkken Åttekanten skole og Åttekanten skole SFO 2012/ / ÅTTS/Rita Wiborg B44 Avsender Mattilsynet Vedtak ingen sanksjon Personalmappe - A - ***** ***** 2011/ / HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender NAV AA-register Side: 26 av 33

27 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge 2011/ / BS/Einar G Nilsen 42/276 Avsender Nipas Byggentrepenør AS Oversendelse av brev til verger og hjelpeverger Hvaler Overformynderi - arv/skifte/hjelpeverge/familierett 2012/ / RÅDMANN/Einar G Nilsen X47 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnsigelse Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 27 av 33

28 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Eiendom 43/7 - Deling av grunneiendom 2012/ / BS/Per Otto Rød 43/7 Avsender Fylkesmannen i Østfold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 43 bnr 184 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 43 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 43/185 Avsender Else Ones Bustnes Uttalelse Oppføring av bolig på eiendommen gnr 35 bnr 355, Vikerhavn 2012/ / BS/Per Otto Rød 35/355 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 28 av 33

29 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nvitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2013 Startlån og tilskudd til videretildeling for / / NAV/Knut Tore Eide 252 Avsender Husbanken Region Øst Gjentatt melding til PPT - skoleåret Elevmappe - Floren skole - ***** ***** ***** 2010/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Oversending av avgjørelse - ***** ***** ***** Hvaler Overformynderi - arv/skifte/hjelpeverge/familierett 2012/ /2012 RÅDMANN/Einar G Nilsen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 X47 Avsender Fredrikstad tingrett Side: 29 av 33

30 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Gnr 4 bnr 172 og Legging av vann- og avløpsledninger til fritidsboliger med tilkobling til eksistern sjøledningerede, 2012/ / BS/Anette Hansen 4/172 Avsender Fylkesmannen i Østfold Utalelse Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks 2011/ / BS/Anette Hansen 19/11 Avsender Fylkesmannen i Østfold Uttalelse Gnr 50 bnr 6 - Etablering av stikkledning for VA, Sameie Sildvika, Vesterøy 2012/ / BS/Anette Hansen 50/6 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 30 av 33

31 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - 19/63 Høili, Botne 2011/ /2012 BS/Trine Lise Johnsen 19/63 Avsender Fylkesmannen i Østfold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 36 bnr 134 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 36 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 36/134 Avsender Advokatfirmaet Med Kommentarer til reguleringsplan Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Side: 31 av 33

32 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr 19 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 40/19 Avsender Advokatene Skøyen & Medalen Fylkesmannen avslår begjæring om utsatt iverksetting av vedtak Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /2012 BS/Einar G Nilsen 49/370 Avsender Fylkesmannen i Østfold Halvårsrapport for høsten 2012 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 ÅTTS/Sigrid Sand Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 32 av 33

33 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Kopi - Søknad om oppføring av enebolig og garasje Byggesak - oppføring av enebolig - gnr 49 bnr / / BS/rina Bjørnevald 49/445 Avsender Kenord AS Søknad om rammetillatelse gnr 4 bnr 21 Rehabilitering og endring av fasade - gnr 4 bnr 21 - Høghebakken / / BS/rina Bjørnevald 4/21 Avsender Storehouse kjøkken & husdesign AS Side: 33 av 33

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer - 2013 2013/101-161 22751/2013 RÅDMANN/Henrik Kristiansen 057 Avsender Fredrikstad Blad nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer - 2013 2013/101-162

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Krav om per capitatilskudd 2013-4. kvartal Krav om per capitatilskudd 2012, 2013 og 2014 2012/2067-10 3081/2014 13.02.2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL 233 Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørend henvendelse om eiendomsskatt - 31/21 Klage - eiendomsskatt - gnr 31 bnr 21 U 2013/2828-3 21016/2013 15.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 31/21 Mottaker Jonas

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av adresser - Hestehella 2012/2122-1 15574/2012 08.10.2012 09.01.2015. Manglende innsendte dokumenter for eiendom 49/405

Offentlig journal. Tildeling av adresser - Hestehella 2012/2122-1 15574/2012 08.10.2012 09.01.2015. Manglende innsendte dokumenter for eiendom 49/405 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2015 Tildeling av adresser - Hestehella Adressenummer - Hestehella 2012/2122-1

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ /

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08-27.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.08.2014 nnhold: Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage Åpen barnehage - Asmaløy barnehage

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: rinsebakken Reguleringsplan rinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 17.02.2012 LAN/AKHE L12 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retur av lister over 6 åringer - Hvaler kommune Søknad om utskrift fra Det

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2017 nnvilget dispensasjon med vilkår - ombygging av fritidsbolig og brygge - 41/6/101

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntergreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2011/717-42 20905/2013

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01-25.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 Anmodning installasjon av vannmåler 5/1 2014/1378-2

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om sykevikariat som vernepleier i 75 % stilling 2016/ /

Offentlig journal. Tilbud om sykevikariat som vernepleier i 75 % stilling 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2016 Tilbud om sykevikariat som vernepleier i 75 % stilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Alexandra Kimmell 2016/1483-1

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2017 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 51/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11-25.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 Søknad om privat stikkledning

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-14.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.08.2016 nvitasjon til Samarbeidsutvalg Hauge barnehage 10.8.16 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tillatelse etter havne- og farvannsloven - til oppføring av ny flytebrygge i Stutehavna - gnr 30 bnr 20 Flytebrygge Stutehavn Herføl - gnr 30 bnr 20 2013/1865-8 19821/2013

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.10.2016 Ferdigattest - vann og avløp - 29/178 m.fl. Søknad om å legge privat felles /stikkledning

Detaljer

Offentlig journal. Sommerbarnehage på Asmaløy barnehage / /

Offentlig journal. Sommerbarnehage på Asmaløy barnehage / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.06.2016 Sommerbarnehage på Asmaløy barnehage 2015 Sommerbarnehage 2015 - Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Oversendelse dokumenter Byggesak - gnr 29 bnr 201 - Søndre Sandøy U 2013/3191-5 2221/2014 31.01.2014 BS/Per-Erik Johansen 29/201 Mottaker Bjørge Skaaraas & Co AS Dokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.09.2017 Ferdigattest - 43/137/113 Søknad tilbygg fritidsbolig - 43/137/113 2015/1241-14 17649/2017

Detaljer