Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/ / GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen, Gry' Behandling av søknad om byggetillatelse for V/A-anlegg til eiendommene 10/6/24 og 8/8 Gnr 10, bnr 6, fnr 24 - Privat vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A U 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/6/24 Mottaker Roar Olsen Hvaler prestegård - oppgjør i henhold til avtale sak 03/467 Hvaler prestegård - oppgjør i henhold til avtale sak 03/467. Avgiftnummer U 2011/ / VARV/Kate Lønne Q52 Mottaker Advokatfirmaet Harris DA Side: 1 av 33

2 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på- tilsynsrapport 2012 Tilsyn etter Brann og eksplosjonvernloven 13 - Hvaler Rådhus U 2011/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli M71 Mottaker Fredrikstad Brann-og redningskorps gangsettingstillatelse Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks U 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 19/11 Mottaker Willy Larsen & Sønn AS Søknad om tillatelse til tiltak for deling av eiendom, rekvisisjon av oppmålingsforretning Tomtedelingsplan Bølingshavn gnr 22 bnr / /2012 PLAN/Håvard Skaaden 22/13 Avsender Bjørnstad, Atle Side: 2 av 33

3 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring adresse Løkkevika 33 Adressenummer - Løkkevika, Vesterøy 2012/ /2012 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Hansen, Alf Orientering om saksgang - eiendommene gnr 23 bnr 234 og 252, Kuholmen Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen U 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Mottaker Knut Linnes Ønske om kopi av brev Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Side: 3 av 33

4 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Mottatt brev Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Søknad om brukstillatelse Norderhaugveien 102, Vesterøy - Garasje 2011/ /2012 BS/rina Bjørnevald 53/231 Avsender Nils Rune Vikhals Vedrørende terrengoppfylling Forespørsel om mulig terrengoppfylling - eiendom gnr 23 bnr 252, Kuholmen 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 23/252 Avsender Cathrine Linnes Side: 4 av 33

5 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 48 bnr. 13 festenr. 13 Søknad om deling - justering av grunneiendom gnr 48 bnr 13 fnr / /2012 GO/Halvor S Reff 48/13 Avsender Jarle Drogseth Vedrørende brygge Klage på utvidelse av brygge - Kockebukta 2012/ /2012 BS/Per-Erik Johansen 2/2 Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS Vedrørende septiktømming fra fritidsbåter - Skjærhalden Septiktømming fra fritidsbåter. 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P70 Avsender Marina-miljø AS Side: 5 av 33

6 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad angående flytebrygge, støyvern etc - Vesterøy Byggesak - flytebrygge støyvern m.m. - gnr 50 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 50/124 Avsender Johannes Rød Søknad om oppføring av bolig med garasje Byggesøknad - oppføring av bolig og garasje gnr 23 bnr / / BS/rina Bjørnevald 23/200 Avsender Anova Boliger Eiendoms AS nnspill til planlagt sykkel og gangsti langs fylkesvei 108. Kirkøy. Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Naturvernforbundet Hvaler Side: 6 av 33

7 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Privat henvendelse - Merknader til gang- og sykkelvei Tangenbekken - Skjærhalden Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Tone Johannesen og Jon Øyvind Johannesen Kommentar til gang og sykkelvei Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Svein-Erik Sjulsen Klage på vedtak Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Cathrine Corneliussen Side: 7 av 33

8 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørende elever hjemmehørende i Oslo kommune Ressurssøknader skoleåret barn hjemmehørende i Oslo kommune 2012/ /2012 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B01 Avsender Oslo kommune- Utdanningsetaten Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften 2012/ /2012 RÅDMANN/Lars H Larsen G05 Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Oversendelse av dokumenter. Eiendom 23/6 - Deling av grunneiendom U 2012/ /2012 GO/Tormod Dahlberg 23/6 Mottaker Anne Elisabeth Pran Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Tomas Henry Asgeir Nilsen Ragnhild E. Henriksen Hanna Karin Plau Mette Rinden Sigurd Aleksandersen Side: 8 av 33

9 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Gnr 53, bnr 219 Eiendomsopplysninger 2012/ / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Ketil Uppman Eiendomsopplysninger 53/219 Eiendomsopplysninger U 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Ketil Uppman Naboliste - Kvernholmen Eiendomsopplysninger 2012/ / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Yngve Derlick Side: 9 av 33

10 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsopplysninger12/27 Eiendomsopplysninger U 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Yngve Derlick Søknad om tiltak - påbygg til eksisterende bolig og ny garasje - gnr 46 bnr 14 Søknad om tiltak - påbygg til eksisterende bolig og ny garasje - gnr 46 bnr / /2012 BS/rina Bjørnevald 46/14 Avsender Ø Nordberg Byggprosjektering Blåskjellvarsel - sommerlokalitet Blåskjellvarsel - sommerlokalitet 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen U43 Avsender Mattilsynet Side: 10 av 33

11 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om oppføring ny kårbolig Huserveien 71 gnr. 38 bnr. 1 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien / /2012 BS/rina Bjørnevald 38/1 Avsender Byggmester Lars-Erik Zakariassen AS Oversendelse av havnesårbarhetsvurdering Havnesikring Hvaler kommune 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 21 P43 Avsender Kystverket Sørøst Kopi - Foreløpig melding Fradeling/seksjonering Feriehjemmet Solvik, Denofa fagforening - 15/29, 76, 101 Solvik 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden 15/29 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 33

12 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Stikkledning for vann og avløp - gnr 29 bnr 63 Søndre Sandøy 2012/ / BS/Anette Hansen 29/63 Avsender Fylkesmannen i Østfold Uttalelse til forslag Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Statens vegvesen - Region Øst Søknad om ansvarsrett Riving av gammelt hus - oppføring av ny enebolig gnr 51 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 51/1 Avsender Anleggsgartner Martin J Holter AS Side: 12 av 33

13 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Offentlig ettersyn Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Østfold fylkeskommune Kostra - Regnskap per 4 kvartal 2012 KOSTRA - Kommune-stat-rapportering - Faktaark, korrespondanse, generell korrespondanse 2010/ / RÅDMANN/Kurt Skarning 024 Avsender Statistisk sentralbyrå Dekning av advokatutgifter Husbygging på eiendom 38/134, Asmaløy 2006/ / PM/Anna Auganes 38/134 Avsender Advokatfellesskapet Kristoffersen Winsvold & Sekkelsten Side: 13 av 33

14 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om dispensasjon fra kommunens planbestemmelse om boligbebyggelse Eiendom 29/41 - Deling av grunneiendom 2012/ / BS/Per Otto Rød 29/41 Avsender Advokat Jan E Bakkevik Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** ***** 2012/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad om sanitærabonnement Søknad om tiltak - tilknytning til vann og avløp 2012/ /2012 VARV/Umar Askhabov 10/23 Avsender Østsiden VVS AS Side: 14 av 33

15 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om ansvarsrett Søknad om tiltak - tilknytning til vann og avløp 2012/ / BS/Anette Hansen 10/23 Avsender Østsiden VVS AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 30 bnr 20 fnr 148 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 30 bnr 20 fnr / / PM/Jan Torp Pharo 30/20/148 Avsender Eivind Sigurd Grønnern Påminnelse Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - arbeidstiltak 2011/ / NAV/Knut Tore Eide Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender ***** Side: 15 av 33

16 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Fornyelse av personforsikringer Personforsikringer i KLP 2011/ / RÅDMANN/Kurt Skarning 560 Avsender Østfold forsikringsmegling AS Sluttutbetaling statlig andel Ny båt til skjærgårdstjenesten 2011/ / SKJT/Eivind Børresen 652 Avsender Statens naturoppsyn - Direktoratet for naturforvaltning Vedrørend beboelse på eiendom Eiendom gnr 49 bnr 235 i Hvaler 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden 30/42 Avsender Lars Borgersen Side: 16 av 33

17 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Melding om flytting Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2010/ / HVUS/Svein Syversen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** nnspill til planprogrammet Kommunedelplan Vann og Avløp 2012/ / VARV/Arnt Otto Arntsen M00 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Tilbakemelding på varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram Kommunedelplan Vann og Avløp 2012/ / VARV/Arnt Otto Arntsen M00 Avsender Statens vegvesen Side: 17 av 33

18 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Utprøving av faglig standard for akuttarbeid i Bufetat våren følgebrev Barne-, ungdoms- og familieetaten - Bufetat - generell informasjon / / BVT/Beate Pedersen 020 Avsender Barne ungdoms og familieetaten - region øst Retur av tinglyst dokument Gnr 53 bnr 20 - Deling grunneiendom, Skjelsbu 2012/ / GO/Halvor S Reff 53/10 Avsender Statens Kartverk Kopi - Offentlig tjenestepensjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Nordengen 2012/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Avsender DNB Livsforsikring ASA Side: 18 av 33

19 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Kopi - Offentlig tjenestepensjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne Høyby Pedersen 2012/ / RÅDMANN/Odd Magne Ulvund ***** Avsender DNB Livsforsikring ASA Kvittering nabovarsel Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr / / BS/Anette Hansen 3/205 Avsender Kirkøy VVS Søknad om dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Anne og Jon Eggen-Johansen Side: 19 av 33

20 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Godkjent søknad om dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy U 2012/ / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Anne og Jon Eggen-Johansen Søknad om dispensasjon - påbygg av to arker - gnr 33 bnr 10 Søknad om dispensasjon - påbygg av to arker - gnr 33 bnr / /2012 BS/rina Bjørnevald 33/10 Avsender Ketil Johansen Bygg og Vedlikehold Rapportutkast til uttalelse - Eierskapskontroll for VUNO AS Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS 2011/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 033 Avsender Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKUS Side: 20 av 33

21 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 48 bnr. 13 festenr. 13 Søknad om deling - justering av grunneiendom gnr 48 bnr 13 fnr / /2012 GO/Halvor S Reff 48/13 Avsender Jarle Drogseth Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan. Bolig. Deres referanse 2012/ /2012-AVEHAN. Eiendom: Gnr./ Bnr.53/220 Norderhaugveien gnr 53, bnr Ny bolig med garasje 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 53/220 Avsender Byggmester Nils Dangstorp Byggesøknad Utgårdsveien 42, gnr 47, bnr 63 Byggesøknad - oppføring av to eneboliger med carport - gnr 47 bnr 63 - Utgårdsveien / /2012 BS/rina Bjørnevald 47/63 Avsender Kristiansen DAK-assistanse Side: 21 av 33

22 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnspill til reguleringsplan Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Frank Brodahl Søknad om båtplass Utgårdskilen Båtplass Utgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Morten Urdahl Oversendelse av opplysninger Manglende oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 TBU/Beate Pedersen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F40 Avsender ***** Side: 22 av 33

23 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Røsvikrenna - konsekvenser av planlagte tiltak for vannforekomsten, endelig rapport Belgen/Røsvikrenna KU og reguleringsplan i Fredrikstad 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Solberg, Geir Møtereferat referansegruppe Borg og Borg Belgen/Røsvikrenna KU og reguleringsplan i Fredrikstad 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Birkeland, Kristine Bosetting av enslig mindreårig flyktning Bosetting av flyktninger / / NAV/Lisa Solberg Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F30 Avsender MD Side: 23 av 33

24 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Retur av dokumenter som ikke kan tinglyses Søknad om deling - rekvisisjon av oppmåling gnr 43 bnr / / GO/Halvor S Reff 43/137 Avsender Statens Kartverk Oppfølging av felles nasjonalt tilsyn elevenes skolemiljø - invitasjon til kompetanseheving Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B08 Avsender Fylkesmannen i Østfold Faglig råd Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 24 av 33

25 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Refusjonskrav for barn i ikke-kommunale barnehager i Fredrikstad kommune - august til desember 2012 Refusjonskrav fra andre kommuner skoleåret 2011/ / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender ***** Signert husleieavtale - Hauge 8 C Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / RÅDMANN/Britt Norum Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F17 Avsender ***** Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 68 og 69 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 68 og / / PM/Jan Torp Pharo 48/68 Avsender Michael Lindstrøm Side: 25 av 33

26 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 48 snr 2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 48 snr / / PM/Jan Torp Pharo 37/48/0/2 Avsender Bjørge og Skaaraas AS Vedtak om pålegg nspeksjon Skolekjøkken Åttekanten skole og Åttekanten skole SFO 2012/ / ÅTTS/Rita Wiborg B44 Avsender Mattilsynet Vedtak ingen sanksjon Personalmappe - A - ***** ***** 2011/ / HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender NAV AA-register Side: 26 av 33

27 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge 2011/ / BS/Einar G Nilsen 42/276 Avsender Nipas Byggentrepenør AS Oversendelse av brev til verger og hjelpeverger Hvaler Overformynderi - arv/skifte/hjelpeverge/familierett 2012/ / RÅDMANN/Einar G Nilsen X47 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnsigelse Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 27 av 33

28 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Eiendom 43/7 - Deling av grunneiendom 2012/ / BS/Per Otto Rød 43/7 Avsender Fylkesmannen i Østfold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 43 bnr 184 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 43 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 43/185 Avsender Else Ones Bustnes Uttalelse Oppføring av bolig på eiendommen gnr 35 bnr 355, Vikerhavn 2012/ / BS/Per Otto Rød 35/355 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 28 av 33

29 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nvitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2013 Startlån og tilskudd til videretildeling for / / NAV/Knut Tore Eide 252 Avsender Husbanken Region Øst Gjentatt melding til PPT - skoleåret Elevmappe - Floren skole - ***** ***** ***** 2010/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Oversending av avgjørelse - ***** ***** ***** Hvaler Overformynderi - arv/skifte/hjelpeverge/familierett 2012/ /2012 RÅDMANN/Einar G Nilsen Tilg.kode U Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 X47 Avsender Fredrikstad tingrett Side: 29 av 33

30 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Gnr 4 bnr 172 og Legging av vann- og avløpsledninger til fritidsboliger med tilkobling til eksistern sjøledningerede, 2012/ / BS/Anette Hansen 4/172 Avsender Fylkesmannen i Østfold Utalelse Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks 2011/ / BS/Anette Hansen 19/11 Avsender Fylkesmannen i Østfold Uttalelse Gnr 50 bnr 6 - Etablering av stikkledning for VA, Sameie Sildvika, Vesterøy 2012/ / BS/Anette Hansen 50/6 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 30 av 33

31 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - 19/63 Høili, Botne 2011/ /2012 BS/Trine Lise Johnsen 19/63 Avsender Fylkesmannen i Østfold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 36 bnr 134 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 36 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 36/134 Avsender Advokatfirmaet Med Kommentarer til reguleringsplan Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Side: 31 av 33

32 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr 19 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr / /2012 PM/Jan Torp Pharo 40/19 Avsender Advokatene Skøyen & Medalen Fylkesmannen avslår begjæring om utsatt iverksetting av vedtak Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /2012 BS/Einar G Nilsen 49/370 Avsender Fylkesmannen i Østfold Halvårsrapport for høsten 2012 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 ÅTTS/Sigrid Sand Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 32 av 33

33 , Dokumenttype:,U, Status: J,A Kopi - Søknad om oppføring av enebolig og garasje Byggesak - oppføring av enebolig - gnr 49 bnr / / BS/rina Bjørnevald 49/445 Avsender Kenord AS Søknad om rammetillatelse gnr 4 bnr 21 Rehabilitering og endring av fasade - gnr 4 bnr 21 - Høghebakken / / BS/rina Bjørnevald 4/21 Avsender Storehouse kjøkken & husdesign AS Side: 33 av 33

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 31.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Elevmappe - Brekke barnehage - 2013/2459-13 22713/2013 11.12.2013 BREB/Grete Lemme Abrahamsen KL nnhold: Spørsmål om arbeidsforhold ersonalmappe - tilsettingsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer