Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa"

Transkript

1 Forord Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge! Sammen har om lag 300 medarbeidere hjulpet befolkningen i Nord-Norge med juridiske problemer, ved å behandle over henvendelser. Unnfangelsen av Jusshjelpa fant sted på et seminar i Skibotn i Troms høsten Initiativtakerne til seminaret var 20 juridiske studenter ved Universitet i Tromsø. Fødselen kom imidlertid i gang først to år senere, og 1988 blir derfor regnet som den offisielle oppstarten. Siden da har det til enhver tid vært omtrent 20 jusstudenter som gjennom betydelig idealistisk innsats har holdt Jusshjelpa i live. Jusshjelpas profil har gjennom alle årene vært å yte juridisk bistand til de som trenger det mest. Langt fra alle har økonomi til å søke råd og bistand fra advokat, og tilbudet om fri rettshjelp har frem til nå vært lite tilfredsstillende. I Jusshjelpas formålsbestemmelse fremkommer det at «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det. Jusshjelpas virksomhet fordeles mellom saksbehandling, rettspolitikk, forskning og utdanning». Vi arbeider primært innenfor rettsområdene fengsels-, utlendings-, sosial-, gjelds-, arbeids-, husleie-, trygde-, arve-, familie- og barnerett. Vi hjelper også personer utenom disse fagområdene dersom det foreligger et særskilt velferdsmessig behov. Dette kan typisk være å søke om billighetserstatning samt pasientskadeerstatning. Siden landsdelen vår er langstrakt, besøker vi både små og litt større steder for å tilby vår kompetanse. Dette bidrar til at kjennskapen til tiltaket øker, samtidig som tilgjengeligheten til rettshjelp blir bedre. Ikke bare vet vi at vår hjelp nytter, men Jusshjelpa gir alle medarbeiderne noe igjen. Ofte er Jusshjelpa den siste uprøvde muligheten til å få nødvendig hjelp, og

2 8 forord det å se menneskers takknemlighet er en motivasjon for å fortsette arbeidet. I tillegg til denne motivasjonsfaktoren gir saksbehandlingen og klientkontakten oss nyttig erfaring for videre arbeidskarriere. Nå som Jusshjelpa har trådt ut av tenårene og inn i de voksnes rekker, har vi gjort oss bemerket på vårt fagfelt og dannet solid grobunn for videre rettshjelp. Vi arbeider for tiden aktivt sammen med de andre studentdrevne rettshjelpstiltakene i Norge med å forbedre tilbudet om fri rettshjelp. En ny lov som vi har store forventninger til, er på trappene. Det kan se ut som vi bidrar til å grave vår egen grav, men vi vet at Jusshjelpa vil bestå i fremtiden og at behovet for vår rettshjelp alltid vil være til stede fra kyst til vidde. Vi vil takke alle våre bidragsytere som har gjort det mulig å markere 20-årsjubileet med dette festskriftet. En spesiell takk rettes til Jon Petter Rui, som i tillegg til å skrive, er redaktør for festskriftet. Vi er også takknemlige for å kunne trykke avdøde Ann-Gøril Johansens artikkel om Jusshjelpas rettspolitiske arbeid. Kine Sarilla og Stine Marie Eliassen

3 Innhold en rettshjelpsordning i utvikling Justisminister Knut Storberget det hjelper ikke å ha rett om du ikke får rett jusshjelpa er en viktig bidragsyter for rettsikkerhet i nord-norge Leder for Stortingets justiskomité, Anne Marit Bjørnflaten fri rettshjelp en nødvendighet for velferdsstaten Generalsekretær i Den norske advokatforening, Merete Smith gatejuristen er det behov for særskilte rettshjelpstilbud for svakstilte grupper? Gatejuristen i Tromsø, Nina Walthinsen jusshjelpa sett fra oslo Inga T. Laupstad og Martin Eiebakke sametinget og forvaltningsloven Professor på kvalifiseringsvilkår dr. juris Johan Greger Aulstad, Universitetet i Tromsø dommer og avvisningsavgjørelser av den europeiske menneskerettighetsdomstol som rettskilder Førsteamanuensis dr. juris Lena Renate Bendiksen, Universitetet i Tromsø

4 10 innhold nærhet og frihet om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien Professor dr. juris Hege Brækhus, Universitetet i Tromsø rettsutvikling i nordområdene noen hendelser i Professor dr. juris Per Christiansen, Universitetet i Tromsø har grunnloven 110 betydning for å sikre utlendinger rett til arbeid i norge? Advokat Håkon Elvenes omsettelighet som vilkår for gyldig pant Førsteamanuensis dr. juris Gunnar Eriksen, Universitetet i Tromsø international law in the arctic: sovereignty and delimitation issues from a norwegian perspective Professor dr. juris Aage Thor Falkanger, University of Tromsø noen tanker omkring sivilombudsmannens fengselsbesøk Sivilombudsmann Arne Fliflet regjeringens bruk av militær makt mot borgerne grunnloven 99 annet ledd Førsteamanuensis dr. iuris Magne Frostad, Universitetet i Tromsø barns rettssikkerhet Professor dr. juris Trude Haugli, Universitetet i Tromsø jusshjelpa i nord-norge et rettspolitisk prosjekt Forsker Ann Gøril Johansen europeisering av sivilprosessen Førsteamanuensis jur. dr. Anna Nylund, Universitetet i Tromsø finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen Postdoktor juris Øyvind Ravna, Universitetet i Tromsø

5 innhold 11 kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon Postdoktor PhD Jon Petter Rui, Universitetet i Tromsø betydningen av den europeiske menneskerettighetskonvensjon på sivilrettens og sivilprosessens område Høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy samiske barnevernsbarns rettigheter noen betraktninger om retten til språk og kultur Universitetsstipendiat Susann Funderud Skogvang, Universitetet i Tromsø rettshjelp også for samer og samisk kultur? Førsteamanuensis dr. juris Ánde Somby, Universitetet i Tromsø «enhver borger har ret til at fordre sikkerhed af staten» ordninga med offentleg forsvarar mellom 1735 og Professor dr. juris Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen access to justice Advokat Geir Sviggum og advokat dr. juris Line Ravlo-Losvik, Wikborg, Rein & Co. bevaring og misbruk av samenes tradisjonelle kunnskap og kulturarv Universitetsstipendiat Láilá Susanne Vars, Universitetet i Tromsø compliance with indigenous peoples customary legal systems in the jurisdictions of provider and user countries 397 Research Fellow Mattias Åhren, University of Tromsø

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2009 DAGLIG LEDER HAR ORDET Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) arbeider hver dag og på ulike måter for å bidra til et samfunn som er fritt for diskriminering. Vår visjon er at alle kvinner

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Årsrapport 2010 DAGLIG LEDER HAR ORDET JURK har hatt store ambisjoner for året som har gått, og i arbeidet med årsrapporten ser jeg at

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Juss-Buss høringsuttalelse om vurdering av endring i nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)

Juss-Buss høringsuttalelse om vurdering av endring i nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Utenriksdepartementet Oslo, 12. november 2013 Juss-Buss høringsuttalelse

Detaljer

Jus. Nyheter 2009. Juridiske fag. Kommentarutgaver. Lovsamlinger. Tidsskrifter

Jus. Nyheter 2009. Juridiske fag. Kommentarutgaver. Lovsamlinger. Tidsskrifter Nyheter 2009 Kommentarutgaver Lovsamlinger Tidsskrifter 1 7 8 9 Trygve Bergsåker Eiendomshandel gjennom megler Avtaleinngåelse og avtalebrudd Denne boken behandler viktige juridiske emner knyttet til avtaleinngåelse

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp Heidi Gautun Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp Fafo-rapport 219 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-183-4 Omslag: Agneta Kolstad Omslagsfoto: Agneta Kolstad Trykk: Falch

Detaljer