VELKOMMEN TIL FAGSKOLEN I KRISTIANSUND.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL FAGSKOLEN I KRISTIANSUND. www.krsund.vgs.no"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FAGSKOLEN I KRISTIANSUND Informasjonshåndbok for studenter

2 Velkommen til Fagskolen i Kristiansund I dette heftet vil du finne informasjon og opplysninger om det meste som angår skole- og læresituasjonen ved Fagskolen i Kristiansund. Hvis det er noe du er usikker på, kan det være lurt å lese dette heftet før du eventuelt spør kontaktlæreren din. Når det gjelder spørsmål om eksamen og vurdering, er det utarbeidet egne reglement gitt av overordnede myndigheter. Det ligger på skolens intranett (Fronter) Skolesenteret på Sankthanshaugen består av en stor videregående skole med mange yrkesfaglige utdanningsprogram, et kurssenter og en fagskole som har økt i omfang de siste årene. Fagskoleutdanningen i Kristiansund har en over 150- årig tradisjon innen maritime fag. I de siste årene er fagskoletilbudet utvidet til å omfatte olje- og gassrelatert virksomhet, noe som kompletterer utdanningstilbudene innen sjøfartsfag og kjemi- og prosessfag. Høsten 2010 startet et nytt tilbud innen helsefag. Fagskolen har ca. 30 tilsatte og rundt 200 studenter. Fagskolen i Kristiansund har følgende utdanningstilbud høsten 2014: Petroleumsteknologi - fordypning boring Petroleumsteknologi - fordypning havbunnsinstallasjoner Kjemi - fordypning prosessteknikk Dekksoffiser Maskinoffiser Helse- og sosialfag - fordypning psykisk helsearbeid Fagskoleutdanning er sammen med høgskoler og universiteter det vi kaller tertiære utdanninger, og våre utdanninger er på nivået over videregående skole og fagutdanning. Det som skiller fagskoleutdanning fra annen høyere utdanning er at fagskoleutdanningen er av varighet fra et halvt til to år, der utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Velkommen som student ved Fagskolen i Kristiansund, og lykke til med utdanningen din! Hilsen Bjørn Johannessen rektor 2

3 Innholdsfortegnelse Praktiske opplysninger... 4 Fagskolens ansatte... 4 Kantine og bibliotek... 5 Adgangskort til bygg 2 (fagskolen)... 6 Kort til drikkeautomater... 6 Timeinndeling og pauser... 6 Parkering... 7 Dokumentasjons- og kopiavgift... 7 Fagskolen i Kristiansund... 7 Datanettet ved Kristiansund videregående skole Elevressurser... 8 Framlegg til samordna skolerute for elevane skoleåra

4 Praktiske opplysninger Skolens sentralbord: Fagskolens ansatte Per Kvarsvik Leder Rune Dyrstad Per Olaf Andreassen Trond Bjerkan Arne Grønseth Roald Førsund Kjartan Skarvøy Thor Arne Aasebø Kristin Baadnes Montajul Islam Jostein Aspen Jofrid Klæboe Trond Estensvoll Kjersti Lyngvær Terje Bach Stein Paulsen Arne Wikdahl Ole Vik Johnny Wilhelmsen Torgeir Saltkjelvik Ingemund F. Engøy Alexandra Holtet Remi Tornes Lars Erik Aarseth Frank Ole Nilsen Espen Sjølie Brynhild R. Hesthamar

5 Kantine og bibliotek Kristiansund videregående skole og Fagskole i Kristiansund har egen kantine og bibliotek i Braatthallen. Kantine: Åpningstider mandag - fredag lørdag og søndag stengt Bibliotek: Åpningstider mandag tirsdag - torsdag fredag lørdag og søndag stengt Bibliotekaren vår heter Marianne Følsvik. Hun kan kontaktes på telefon , eller interntelefon 680; epost Biblioteket ligger i 2. etg. i Braatthallen (bygg 13). For mer informasjon, se skolens hjemmeside. 5

6 Kjøp av bøker For studenter ved fagskolen har skolen en samarbeidsavtale med bokhandelen Ark Storkaia. Petroleumsstudenter må i tillegg bruke Vett og Viten (www.el.petroleum.no), som koster kr. hvert skoleår. Studenter må skrive egen økonomisk kontrakt med skolen om studiepenger, bøker, kompendium etc. ved skolestart Bokliste ligger på skolens hjemmeside: Adgangskort til bygg 2 (fagskolen) Til bygg 2 (fagskolen) må studenter ha adgangskort for å få tilgang utenom åpningstider. Tillitsvalgt student i klassen utfører punktene under slik at dere får nøkkelkort: Lage en liste klassevis, med navn og telefonnummer på hver enkelt student. Listen skal leveres til Eli på resepsjon / kontoret i bygg 8. Depositum: Kr. 100,- per kort. Om man mister kortet, går depositumet til å dekke tapt kort. Tilgjengelig adgang med kort hverdager: Helg: kl kl Kort til drikkeautomater Kortet kjøpes i resepsjon / kontoret i bygg. På drikkeautomater koster drikke 5 kr.. Depositum: Kr. 45,- pr. kort. Om man mister kortet, går depositumet til å dekke tapt kort. Timeinndeling og pauser Skolens timer og pauser er som vist under: 1. time Kl time Kl time Kl time Kl Lunsj Kl time Kl time Kl time Kl time Kl

7 Parkering Dette skal kun skje på oppmerkede plasser, og parkeringskort deles ut ved skolestart. Se også skolens hjemmeside for retningslinjer: Dokumentasjons- og kopiavgift Følgende summer nedenfor gjelder for skoleåret (dette inkluderer ikke materiell til hovedprosjekt, kopiering til eget bruk eller kompendier til undervisning): Heltidsstudent Petroleumsteknologi Helse- og sosialfag kr. 720,- kr. 480,- kr. 360,- Det faktureres til registrerte studenter pr hvert skoleår. Egen kontrakt skrives på det. Sluttmelding ved avbrudd av studie Sluttmelding skal meldes skriftlig til skolens postmottak eller på mail snarest. Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund tilbyr både teknisk fagskoleutdanning og fagskoleutdanning innen helsefag. Petroleumsteknologi - fordypning boring Fordypningen boring går dypere ned i fasene i boreoperasjonen i forbindelse med olje- og gassbrønner og påfølgende klargjøring av produksjon. Bestått utdanning tilfredsstiller krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Du vil også være godt egnet til andre stillinger tilknyttet borevæsker, borevæskesystemer, trykkontrollsystemer og boreutstyr. Petroleumsteknologi - fordypning havbunnsinstallasjoner Havbunnsinstallasjoner vil gradvis ta over den plassen plattformer i stål og betong har i dag, særlig i dype havområder. Fordypningen kvalifiserer til stillingen som omfatter utforming, utstyr, drift, operasjoner og organisering i forbindelse med denne typen installasjoner. Kjemi - fordypning prosessteknikk: Prosessfagskoleingeniører kan gå inn som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt virke som faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. Du får opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. 7

8 Dekksoffiser Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW- konvensjonen). Maskinoffiser Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW- konvensjonen). Utdanningens mål er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Helse- og sosialfag - fordypning psykisk helsearbeid: Mål for videreutdanning i psykisk helsearbeid er å styrke kompetansen hos helse- og sosialpersonell med videregående opplæring innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problem og lidelser. Studentene vil gjennom utdanningen tilegne seg en breddekompetanse innen psykisk helsearbeid; om ulike psykiske problem og lidelser, om forebygging, behandling og rehabilitering, samt de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer og metoder. Studentene skal ha kunnskap om brukermedvirkning som ideologi, og styrke dem i møtet med den enkelte hvor individuell tilnærming, selvbestemmelse og relasjonskompetanse er nøkkelord. Studentene skal ha økt kunnskap om aktuelt lovverk, bli bevisst viktigheten av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene og utvikle samhandlingskompetansen. Studentene skal ha en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker med psykiske problem og lidelser. Studentene er mer bevisst sine egne kunnskaper og ferdigheter og skal derved også kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. Studentene skal ha økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak samme med brukere, pårørende, teamet, frivillige lag og organisasjoner m.m. For mer informasjon om hvert tilbud: VGS/Fagskole Datanettet ved Kristiansund videregående skole Elevressurser NB: Midlertidig tilgang ved skolestart: Brukernavn: registrering Passord: august2013 (små bokstaver i ett ord) For sine elever tilbyr KVS følgende ressurser via det lokale datanettet: Trådløs Internett- tilgang, (b/g/a; fra høst 2010 også n- bånd) sømløs roaming mellom rom, etasjer og bygg. Nettet er ukryptert, med brukerautentisering. Tilkobling skjer med brukernavn og passord som dere får fra skolen. SSID: elev. 8

9 Internett- båndbredden er 100Mbit full duplex. Selvbetjent intern filserver for enkel nedlasting av kontorprogramvare, antivirus, veiledninger, ordbøker, fagrelatert programvare etc. Intern webadresse er: Selvbetjent skriverserver, for egen oppkobling mot nærmeste skriver. \\kvsprint for 32 bits Windows \\kvsprint64 for 64 bits Windows Egen printserver for MAC Utskrift av oppgaver, prosjekter m.v. Skoleåret er det ca. 30 skrivere tilgjengelig for tilkobling. Feide innlogging (felles identitet) https://brukerid.mrfylke.no/ FEIDE er et felles innloggingsystem som brukes for Ungweb, Fronter, Skolearena, Lokus og for å logge på skolens trådløse nett (KVS_internett). Vedlikehold av FEIDE- brukeren gjøres på https://brukerid.mrfylke.no/ som har tre valg: 9

10 1. Aktiver bruker: Dette skal gjøres en gang (i livet). For å utføre dette må du kjenne elev- og personnummeret ditt. Her får du tildelt et brukernavn og du må lage ditt eget passord (bokstaver + tall, min. 7 kar.) NB: Sjekk at alle opplysninger om deg er korrekte, også mobilnummer! 10

11 2. Rediger bruker: Her kan brukeropplysninger og passord endres: 3. Glemt passord: For å bruke denne muligheten må korrekt mobilnummer være registrert og du må kjenne brukernavnet eller personnummeret ditt. Via et SMS- passord får du mulighet til å lage deg et nytt personlig passord. 11

12 Framlegg til samordna skolerute for elevane skoleåra Etter opplæringslova 2-2 og 3-2 er det den enkelte skoleeier som vedtar egne forskrifter om skole- og feriedager (skolerute) for elevene. FRAMLEGG TIL SKOLE OG FERIEDAGER SKOLEDAGER: MÅNED August Første skoledag: Mandag September 22 Oktober Høstferie: Uke 41, mandag 5.- fredag November 21 Desember Siste skoledag før jul: Fredag MÅNED Januar Første skoledag: Mandag Februar Vinterferie: Uke 8, mandag 22.- fredag Mars Påskeferie: 21. mars mars 17 April 21 Mai Elevfridag: Fredag Juni Siste skoledag: Fredag Sum 2015/

13 Egenerklæring Jeg har lest og forstått følgende: Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune IKT- reglementet Branninstruks for Kristiansund vgs Informasjon om avvik og klage Økonomisk kontrakt signert Dato og sted: Underskrift Navn med blokkbokstaver: Klasse: 13

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET

INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET 14.08.2015 1 Forord Velkommen til Fagskolen Innlandet! I dette heftet finner du informasjon og opplysninger om alt som angår din skole- og læresituasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2011/2012 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2011/2012

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2012/2013 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2012/2013

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no. Informasjonshåndbok. skoleåret 2013/2014

VELKOMMEN TIL. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no. Informasjonshåndbok. skoleåret 2013/2014 VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2013/2014 Infohåndbok 2013/2014 Stavanger offshore tekniske skole Side 1 av 72 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2014/2015 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2014/2015

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Velkommen til. fagskolen tinius olsen

Velkommen til. fagskolen tinius olsen Velkommen til fagskolen tinius olsen skoleåret 2012 2013 verdt å vite Finn Simensen ble ansatt som rektor 01.08.07. Som rektor er han skolens øverste leder og har det overordnede ansvar for skolens virksomhet.

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2015/2016... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen... 4

Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2015/2016... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen... 4 Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2015/2016... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen... 4 Administrasjonen... 5 Drift og vedlikehold... 5 Biblioteket...

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/2015... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen...

Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/2015... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen... Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/2015... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen... 4 Administrasjonen... 1 Drift og vedlikehold...

Detaljer

Finn Simensen, rektor. Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor. Stine Lind, teamleder. Per Anton Hansen, teamleder. Roar Mathisen, teamleder

Finn Simensen, rektor. Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor. Stine Lind, teamleder. Per Anton Hansen, teamleder. Roar Mathisen, teamleder Side 1 Skoleadministrasjon Finn Simensen, rektor ble ansatt som rektor 01.08.07 skolens øverste leder har det overordnede ansvar for skolens virksomhet Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor er rektors

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer