Ettermarkedsforum BIL Lisbeth Solgaard Daglig leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ettermarkedsforum BIL 2011 09.06.11 Lisbeth Solgaard Daglig leder"

Transkript

1 Ettermarkedsforum BIL Lisbeth Solgaard Daglig leder

2 Agenda Stiftelsen Returgass og Isovator AS Sentrale forskrifter F-gassforordningen Kompetansekrav iht F-gassforordningen

3 Stiftelsen ReturGass Stiftet i 1990 som en forening Omgjort til en stiftelse i 1995 Stiftelsen har ikke erverv til formål Etablerte Isovator AS i 1995 som et datterselskap. Mottakssystem for: Ozonnedbrytende klimagasser (Montrealprotokollen) KFK, HKFK, Haloner Fluorholdige klimagasser (Kyotoprotokollen) HFK, PFK og SF 6 Glykoler, kompressoroljer og CO2 Forvalter av: Gebyr og pantesystem - for KFK og HKFK - holdige kuldemedier Statlig refusjonssystem for HFK - holdige kuldemedier Sertifiseringsorgan/organ for utstedelse av kompetansebevis Salg av renset R 22:

4 Sentrale forskrifter : Forskrift om særavgifter HFK/PFK holdige gasser Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 2: Håndtering av kasserte KFK-holdige kuldemøbler. Kapittel 4: Kasserte kjøretøy (KFK, HFK) Kapittel 8: Refusjon av avgift på HFK og PFK Kapittel 11: Farlig avfall (KFK, HKFK, HFK) HFK står også på myndighetenes obs liste! Dagens/ morgendagens utslippsreduserende virkemidler for HFK/PFK Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Kapittel 6: Regulering av ozonreduserende stoffer (KFK, HKFK) F-gassforordningen Redusere utslipp av HFK, PFK og SF6

5 F-gass forordningen fattet EØS komiteen vedtak om innlemmelse av F-gassforordningen i EØS-avtalen. Det som ble sagt fra Miljøverndepartementet var at når alle underforordningene var ferdigbehandlet, vil regelverket gjennomføres i Norge ble F-gassforordningen sendt ut på høring i Norge med høringsfrist Både ABL,NBF, BIL og Isovator svarte på høringen utlyste Klima og Forurensningsdirektoratet konkurransegrunnlag for anskaffelse av tjenester som evalueringsorgan, sertifiseringsorgan og organ for utstedelse av kompetansebevis. Isovator innledet et nært samarbeid med ABL, NBL og BIL. I samarbeid ble utarbeidet anbudspapirer for underforordningen 307/2008 som omhandler AC anlegg < 3 kg i motorvogner.

6 F-gass forordningen ble oppdraget tildelt Isovator AS og kontrakten ble signeres Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til KLIF, med hjemmel til å videredelegere myndigheten til å sertifisere bedrift og personell, utstede kompetansebevis, samt sørge for egnede ordninger for finansiering. Dette er nå delegert til Isovator. KLIF fastsetter gebyrsatsene for de ulike sertifikatene og for kompetansebeviset og de skal være like i hele Norge. I EU er fristen for de permanent sertifikat/kompetansebevis I Norge er fristen for oppstart av permantente sertifisering og utstedelse av kompetansebevis

7 F-gassforordningens underforordninger som gjelder i Norge: 1. Underforordning 307/2008 for klimaanlegg i motorvogner. Omfatter personell som gjenvinner fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i motorvogner. 2. Underforordning 303/2008 for stasjonære kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr. Omfatter personell som foretar lekkasjekontroll, gjenvinner, installerer eller foretar vedlikehold av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser. Omfatter bedrifter som jobber med installering, vedlikehold og service. 3. Underforordning 304/2008 for stasjonære brannslukkingssystemer. Omfatter personell som skal utføre arbeid på stasjonære brannslukkingsanlegg og brannslukkere som inneholder fluorholdige klimagasser. Omfatter bedrifter som jobber med installering, vedlikehold og service.

8 F-gass forordningen Formålet med F-gassforordningen er å redusere utslippene av HFK, PFK og SF6. EU-forordningen om fluorholdige klimagasser EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010 gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften. De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SG6-gass. Det innføres også krav om sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

9 F-gass forordningen Regelmessige kontroller med etterlevelsen av reglene knyttet til sertifisering/kompetansebevis av personer vil innfases i takt med at ordningene faller på plass. Implementeringen får i første rekke konsekvenser for følgende bransjer: Kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering) Bilbransjen (luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy) Høyspentbransjen (utstyr isolert med SF6) Brannvernbransjen (slukkegasser) Det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse av forordningene ennå, derfor gis det her lenker engelske og danske versjoner.

10 Minstekrav til kunnskap og ferdigheter 1. Betjening av klimaanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser i motorvogner, miljøpåvirkning fra kjølemidler med fluorholdige klimagasser og tilhørende miljøregler. 1.1 Grunnleggende kunnskap om hvordan klimaanlegg i motorvogner skal betjenes. 1.2 Grunnleggende kunnskap om bruken av og egenskapene til fluorholdige klimagasser som benyttes som kjølemidler i klimaanlegg i motorvogner, virkningen på miljøet ved utslipp av disse gassene(omfanget av deres potensial for global oppvarming når det gjelder klimaendringer) 1.3 Grunnleggende kunnskap om relevante bestemmelser i forordningen (EF) nr. 842/2006 og direktivet 2006/40/EF T T T

11 Minstekrav til kunnskap og ferdigheter 2. Miljøvennlig gjenvinning av fluorholdige klimagasser 2.1 Kjennskap til felles fremgangsmåter for gjenvinning av fluorholdige klimagasser 2.2 Håndtering av kjølemiddelbeholder P 2.3 Tilkopling av gjenvinningsenhet til servicetilkoplingene på en motorvogns klimaanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, og frakopling av enheten 2.4 Betjening av gjenvinningsenhet P T P

12 Kompetansebevis Et kompetansebevis gir rett til selvstendig å gjenvinne/tømme HFK gasser fra AC-anlegg i motorvogn, < 3 kg gass. Alle som jobber med service, vedlikehold, inngrep i kjøleanlegget, tømming og fylling av AC-anlegg i motorvogn må ha kompetansebeviset. Det er kun Isovator Sertifisering som kan utstede godkjent kompetansebevis iht F-gassforordningen. Kompetansebeviset er inntil videre evigvarende. Kompetansebeviset gjelder i hele EU.

13 Kompetansebevis fra Isovator Sertifisering! Det anmodes om en teoriprøve og en praktisk prøve. Det stilles krav til en dags kurs iht kompetansekravene som stilles i underforordningen 307/2008. Kurset kan kun tas hos godkjente opplæringssenter inviteres det til informasjonsmøte i Oslo for de som ønsker å bli et opplæringssenter.

14 Kostnad for et kompetansebevis: Utstedelse av kompetansebevis: kr. 326,- Pengene for kompetansebeviset skal overført til en konto hos Klif med dokumentasjon om personen som har fått kompetansebeviset. Isovator sertifisering fakturerer Klif i etterkant iht fastlagte rutiner.

15 F-gass forordningen Det er etablert et fagstyrer for forordningen og fagstyret får en sentral rolle i gjennomføringen av kompetansehevingen. Fagstyret består av Tore Lillemork (BIL), Ingrid Engesæt (NBF), Arild Hansen (ABL) og Lisbeth Solgaard (Isovator Sertifisering).

16 Takk for meg

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Innhold Del I: Innledning... 7 5.2.4 Merknader vedrørende ambisjons nivået i forståelsen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

EØS-tillegget. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER TILBAKE ' 5. årgang. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen

EØS-tillegget. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER TILBAKE ' 5. årgang. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen TILBAKE ' EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende ISSN 1022-9310 Nr. 22 5. årgang I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 98/EØS/22/01 EØS-komiteens beslutning nr. 57/96 av 28. oktober 1996

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU?

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? nr. 6 2014 www.kulde.biz HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? Meeting current requirements for low energy consumption, quiet operation and space constraint is a real challenge in the urban

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Kunnskapsnotat no 1 april 2009 Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Av Per Otto Larsen, Robert Svendsen og Svein Tveitdal Klimanøytralitetside 3 Klimafotavtrykkside 4

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...5 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer