BILBRANSJEN BDO ET BEVISST VALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILBRANSJEN BDO ET BEVISST VALG"

Transkript

1 BILBRANSJEN BDO ET BEVISST VALG BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt & avgift, Rådgivning og Foretaksservice

2 VI ER UTFORDREREN I VÅR BRANSJE

3 BILBRANSJEN Bilbransjen opererer i et komplekst makroøkonomisk bilde hvor generelle faktorer har sterk påvirkning av rammebetingelsene for virksomheten. Endringer i konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø, teknologiskog designmessig utvikling er forhold som er av betydning for bransjen. Bilbransjen er i stadig endring og er særskilt utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk. For å lykkes i bransjen må du være i forkant og være endringsdyktig, i tillegg til å være en god kremmer. Valg av riktig samarbeidspartner på revisjon og rådgivning vil bidra til økt endringsevne og muligheter for å skape merverdier for selskapet. BDO er en betydelig leverandør av revisjonsog rådgivningstjenester til virksomheter innen bilbransjen. Bransjespesialisering BDO tilbyr revisjonstjenester, skatte- og avgiftsrådgivning samt andre rådgivningstjenester til bilbransjen. BDO har høy kompetanse, og er opptatt av de utfordringene bilbransjen står overfor innenfor disse fagfeltene. Bilbransjen er påvirket av at det stadig skjer endringer i trender, kjøpemønster, og rammebetingelser. Vår bransjegruppe jobber kontinuerlig med kompetansebygging for at vi skal være en aktiv samarbeidsparter som kan bistå med deres utfordringer. BDOs nasjonale og internasjonale bransjesatsning på bilindustrien gjør at vi er godt rustet til å være en løsningsorientert samarbeidspartner. Bilbransjens utfordringer Den generelle skatte- og avgiftspolitikken påvirker i stor grad prisen og etterspørselen etter ulike type modeller. Vi ser at bransjen har utfordringer innen: Rammebetingelsene Konjunktursvingninger Valutasvingninger Finansiering, leasing og gjenkjøpsavtaler Garantiarbeid, serviceavtaler og fordeling av inntekter. Skatte- og avgiftsmessig behandling knyttet til import, tollgrunnlag og uttak etc. Lager og omløpshastigheter (ståtid)

4 HVORFOR BDO? BDO har lang erfaring fra bilbransjen. Vi satser på bilbransjen Vi har høy servicegrad og en uformell stil Vi har stabile medarbeidere med lang og solid erfaring Revisjon med klar og tydelig kommunikasjon på riktig nivå Revisjon og rådgivning til fornuftig pris BDO er en aktiv sparrings- og samarbeidspartner For at du som aktør i bilbransjen skal oppnå høy trygghet og verdiskapning er det viktig å knytte de riktige kontaktene. Vår bransjespesialisering gjør at vi konsentrerer vårt arbeid om de områder som er viktige for deg og din virksomhet. Basert på den kunnskap og erfaring vi besitter, kan vi jobbe målrettet for å tilby tjenester tilpasset din virksomhets ulike utfordringer. BDOs tjenestespekter I tillegg til den lovpålagte revisjonen har våre revisorer og rådgivere høy kompetanse blant annet innenfor: Optimalisering av skatter og avgifter Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner Bistand til oppkjøp og salg av virksomhet Verdivurderinger og Due diligence Utarbeidelse økonomihåndbok og rutinegjennomgang Refinansiering / kapitalstruktur Generasjonsskifte Lønnsomhetsanalyser Benchmarking Våre verktøy Tilgang til ny teknologi og kunnskap, samt evnen til å anvende denne på en kostnadseffektiv måte, gir muligheter for å rasjonalisere prosesser og kvalitetssikre økonomisk informasjon. Lønnsomhetsberegninger og fortjenesteanalyser er sentrale begrep i denne sammenheng. Vårt arbeid har fokus på skape merverdi for våre kunder.

5 BDO NORGE Ingenting betyr mer for oss enn våre kunder, og vi retter all vår energi mot å yte den beste kundeservicen. Dette er årsaken til at vi finner og utvikler motiverte, kompetente og talentfulle mennesker med en evne og vilje til å gjøre en forskjell for deg og din virksomhet. For hver enkelt kunde skreddersyr vi et team av teknisk sterke og kommersielt tenkende personer som har myndighet til å gjøre egne vurderinger og ta beslutninger. Vi har derfor fjernet all form for unødvendig byråkrati, slik at våre partnere og medarbeidere kan hjelpe deg på en effektiv og fleksibel måte. Dette gir oss mer tid til å bli kjent med deg og ditt selskap, slik at du vil få relevante og verdiskapende råd. 67 Kontor 1På å forstå dine behov 1 Bransjens mest fornøyde kunder Nr. 180 Partnere 1200 Ansatte Årets klatrer i universums studentundersøkelse 1 - AALUND Revisjonsbarometeret BDO INTERNASJONALT Som et av verdens største revisjonsnettverk kan vi tilby hele spekteret av tjenestetilbud som du forventer av et selskap av vår størrelse. Vi har ikke bare dyktige medlemsfirma i de områdene hvor du er etablert akkurat nå, men også i de områdene du ønsker i å ekspandere til. Vi er et integrert nettverk av kontorer bundet sammen av den samme dedikasjonen til kundebehandling VÅRE REGIONER 1. Nord 2. Midt-Norge 3. Innlandet 4. Nord-Vest 5. Rogaland 6. Agder 7. Vestfold/Telemark 8. Buskerud 9. Østfold 10. Stor-Oslo

6 NOEN SENTRALE AVGIFTSMESSIGE UTFORDRINGER I BILBRANSJEN Avgiftsbehandling av erstatningsbiler egne og ved innleie fra eksterne Avgiftsmyndighetene har avgitt en rekke uttalelser, og det har vært avgjørelser i Høyesterett om hvordan bilforhandlere som gir kunder en erstatningsbil i forbindelse med verkstedsbesøk skal behandle merverdiavgift. Ved en uriktig organisering av erstatningsbilordningen, kan forhandleren enten miste fradraget for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til erstatningsbilene, eller få plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift. Merverdiavgiften vil i disse tilfellene utgjøre en endelig kostnad for bilforhandleren. Med avgiftsoptimal organisering av en ordning med erstatningsbiler, vil en forhandler kunne unngå en endelig merverdiavgiftsbelastning på denne typen anskaffelser. Beregning av merverdiavgift ved uttak av demonstrasjonsbiler Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn, skal beregne merverdiavgift selv om det aktuelle kjøretøyet ikke tas i bruk. Ved uttak av demonstrasjonsbiler blir med andre ord forhandleren belastet med merverdiavgift som vil utgjøre en endelig kostnad. Grunnlaget for beregning av uttaksmerverdiavgift skal i utgangspunktet settes til bilens listepris med tillegg av fraktomkostninger. Det er imidlertid adgang til å gi seg selv en storkunderabatt før avgiften beregnes. Hvor stor denne rabatten kan være er et vurderingstema som må avgjøres blant annet på bakgrunn av hvor mange biler som blir tatt ut til demonstrasjonsformål, listepris mv. Omfanget av merverdiavgiftsfritak ved omsetning av el-biler og brukte biler Omsetning av brukte biler og el-biler er fritatt for merverdiavgift, men hvor langt rekker dette fritaket? Kan ekstrautstyr som vinterhjul, radio, skiboks, tilhengerfeste mv også faktureres uten merverdiavgift, eller må det oppkreves merverdiavgift der kunden betaler særskilt for ekstrautstyr? Hvordan skal etterfølgende arbeid knyttet til reparasjoner og service avgiftsbehandles? BDO har hatt en omfattende dialog med avgiftsmyndighetene der omfanget av fritaket for omsetning av el-biler og brukte biler har blitt avklart. Bilutleie krav til næringsvirksomhet Merverdiavgift på anskaffelser knyttet til personbil er i en rekke sammenhenger avskåret. Dette gjelder imidlertid ikke ved yrkesmessig utleievirksomhet. Det er i praksis stilt strenge krav til når en bilforhandler anses å drive yrkesmessig utleievirksomhet, særlig gjelder dette når det skjer en del utleie til nærstående parter. En rekke klagesaker og rettssaker har medført at avgiftssituasjonen ved etablering av en utleievirksomhet ved siden av bilforretningen må vurderes nøye.

7 NOEN SENTRALE SKATTEMESSIGE UTFORDRINGER I BILBRANSJEN Det har ikke vært like mange uttalelser og avgjørelse i rettssystemet tilknytting de skattemessige problemstillingene som under merverdiavgiftsområdet. Vi i BDO har løpende dialog med skattemyndighetene i forhold til hvilke grensedragninger de legger til grunn i sin vurdering av lovverket. Ved løpende dialog og være oppdatert på endringer i lovverket, vil vi kunne rådgi våre kunder løpende og være i forkant for å kunne gi den beste kundeopplevelsen. Basert på våre erfaringer med bilbransjen og hvilke skattemessige problemstillinger bransjen står ovenfor har vi belyst noen temaer som vi mener det er viktig å fokusere på. Fordelsbeskatning Demobil bilpool I bilforretninger er det vanlig at ansatte har anledning til å benytte selskapets biler. Der hvor ansatt gis tilgang til vekselsvis bruk av typisk demobiler til privatbruk, skal fordel innberettes på den enkelte arbeidstaker grunnlag av snittpris på de biler som benyttes på denne måten. Det er viktig å merke seg at fordel skal beregnes for hele året, om det ikke er klart at arbeidstakeren ikke har hatt tilgang til bruk av bil hele året, fordi ansettelsesforholdet er inngått/ avsluttet i løpet av året. El-bil: El-bil har et lavere avgiftsnivå, og er unntatt fra bompengeog parkeringsavgift, og faller dermed ofte gunstigere ut prismessig ved kjøp og ved beregning av skattemessig fordel for ansattes frie bruk av arbeidsgivers bil, sammenlignet med biler som går på bensin eller diesel. Egne skatteregler for beregning av den skattemessige fordelen gjør også el-bil rimeligere som firmabil, enn andre biler. Arbeidstakere som benytter arbeidsgivers bil i jobb Vår erfaring er at arbeidsgivere som stiller biler til disposisjon arbeidstakere til bruk under utførelsen av arbeidet, (typisk håndverkerbiler) ofte vil komme i en situasjon hvor skattemyndighetene stiller spørsmål om ikke bilen også benyttes privat. Vi har omfattende erfaring med å gi bistand til våre kunder vedrørende slike vurderinger og gjennomgang av firmaets bilordning og bilbruk. Skattemessig klassifisering Verdsettelse av demobiler og utleiebiler Det er viktig å foreta en korrekt klassifisering, og som regel klassifiseres demobil som varelager. Utleiebil vil kunne klassifiseres som et anleggsmiddel, med den konsekvens at det kan foretas skattemessige avskrivninger. Regelverk om verdsettelse og uttak er viktig å være klar over i denne sammenheng og vi har erfaring og kompetanse til å gi denne rådgivningen.

8 KONTAKTPERSONER Tommy Benum Foto: Geir Mogen og Shutterstock.com I Trykk: Konsis Grafisk AS Knut Andreassen Kjell-Fredrik Kristiansen facebook.com/bdonorge BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer

BDO innsikt. Desember 2010

BDO innsikt. Desember 2010 BDO innsikt Desember 2010 LEDER Kjære leser, vinteren har vært kald så langt i år og hva passer vel da bedre enn å fordype seg i tidsriktige fagartikler? I denne utgaven av BDO INNSIKT starter vi med å

Detaljer

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 Et magasin fra REGNSKAP & ØKONOMI Nr. 2 - Juni 2009 Krisetid er omstillingstid side 6 Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 ØKONOMI Krisetider er omstillingstider Hvert år

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Finanskrisen Forsinkede eierskifter gir kjøpers SMB-marked Lånefi nansiering Dokumenter gevinst, og øk sjansen for banklån GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No.

Detaljer

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket BDO innsikt Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket LEDER Kjære leser, gjennom en lang og kald vinter har vi varmet oss på et glovarmt transaksjonsmarked. Flere store og profilerte

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer