Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse"

Transkript

1 Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

2 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting, for Oslo i alt og for bydelene Nøkkeltall for folkemengdens bevegelse i 2013 Fødte Døde Naturlig tilvekst Samlet fruktbarhetstall (SFT) 1,67 Forventet levealder (ved fødselen) for kvinner 82,4 år Forventet levealder (ved fødselen) for menn 78,1 år Netto innflytting Innvandringer Utvandringer Innflyttinger i alt Utflyttinger i alt Ytterligere nedgang i fruktbarheten I løpet av 2013 ble det født barn i Oslo. Dette var 259 færre fødte enn året før. Kombinert med en reduksjon i absolutte antall fødsler, har også antall kvinner i fødedyktig alder i Oslo. Dette medførte en nedgang i fruktbarheten. Samlet fruktbarhetstall (SFT) har sunket for fjerde år på rad. Fra 1,88 i 2009 til 1,67 i På landsbasis var SFT i 2013 noe høyere (1,78), men også her har tendensen vært synkende de siste 3 årene. Antall døde gikk ned fra i 2012 til i Antall fødte og døde ga til sammen en naturlig tilvekst for Oslo på i Den naturlige tilveksten er lavere enn for året før, men likevel historisk sett meget høy. Figur 2.1: Fødte, døde og naturlig tilvekst. Oslo Side 2 av 41

3 Rekordhøy utvandring Oslo hadde i 2013 en netto innflytting på personer. Vi må tilbake til 2005 for å finne en lavere netto innflytting for Oslo. Overskuddet av innflyttere skyldes i år, som de seneste årene, en positiv flyttebalanse mellom Oslo og utlandet. Oslo hadde i 2013 en negativ flyttebalanse med Norge for øvrig med flere utflyttere enn innflyttere, og de siste års utvikling ned negativ flyttebalanse med resten av landet fortsetter. Flyttebalansen mellom Oslo og utlandet i 2013 endte med et innvandringsoverskudd på personer. Dette er noe høyere enn i Figur 2.2: Årlig inn- og utflytting for Oslo Høy flytteaktivitet, spesielt i indre by I løpet av 2013 ble det foretatt flyttinger internt i Oslo. Litt over en tredjedel av disse var flyttinger internt i en og samme bydel. I tillegg ble det foretatt flyttinger inne samme bydel. Flytteaktiviteten var betydelig større i indre by enn i ytre by, et mønster som har vært vedvarende i lengre tid. Det gjelder både for flytting internt i bydelen, flytting til en annen bydel så vel som flytting ut og inn av Oslo. Høy flytteaktivitet mellom Oslo og Akershus Flyttinger mellom Oslo og Akershus står for en stor andel av flyttingene til og fra byen. Av alle innflyttingene til Oslo i 2013 kom 23 prosent fra Akershus, mens 36 prosent av utflyttingene fra Oslo gikk til Akershus. I 2013 var det flere flyttinger fra Oslo til Akershus enn motsatt vei. Av alle innflyttingene til Oslo i 2013 var 63 prosent innenlandske flyttinger, mens blant utflyttingene var 74 prosent innenlandske flyttinger. Med unntak av den høye flytteaktiviteten mellom Oslo og Side 3 av 41

4 Akershus var det en jevn fylkesvis fordeling av både inn- og utflyttinger i Ingen av de øvrige fylkene sto enkeltvis for mer enn fem prosent av det totale antall Oslorelaterte flyttinger. Figur 2.3: Innflytting til Oslo 2013 etter fraflyttingssted. Prosent Side 4 av 41

5 Figur 2.4: Utflytting fra Oslo 2013 etter tilflyttingssted. Prosent Side 5 av 41

6 Inngåtte ekteskap og skilsmisser, partnerskap inngått og oppløst, fødte og døde, 2.1 innflyttere og utflyttere. Oslo Vital statistics for Oslo. Marriages and divorces, partnerships contracted and dissolved, births and deaths, immigrants and emigrants År Inngåtte ekteskap Inngåelse av partner- skap 1 Skilsmisser Oppløsning av partner- skap 1 Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttere Utflyttere Netto innflytting Folkemengdens bevegelse i alt Side 6 av 41

7 År Inngåtte ekteskap Inngåelse av partner- skap 1 Skilsmisser Oppløsning av partner- skap 1 Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttere Utflyttere Netto innflytting Folkemengdens bevegelse i alt I 1993 trådte partnerskapsloven i kraft. Statistisk sentralbyrå har ikke publisert tall for oppløste partnerskap i Oslo for årene Folkemengdens samlede bevegelse, som er summen av naturlig tilvekst og netto flytting, svarer av registreringsmessige årsaker ikke alltid helt til forskjellen mellom folketallet ved begynnelsen og slutten av året, jf. de samlede årlige bevegelsestallene i tabell 1.1. Dette avviket var særlig stort i 2006 da folkemengden økte med bare i henhold til tabell 1.1, men med utgangspunkt i bevegelsestallene. 3. I forbindelse med folketellingen 1970 ble det avdekket atskillig utflytting fra Oslo som hadde foregått tidligere, men som ble registrert i Dette gir byen en kunstig høy utflytting dette året. 4. Som følge av en opprydning i det sentrale personregister er rundt utenlandske statsborgere som egentlig er flyttet tidligere, "strøket" i løpet av De er formelt registrert som utflyttere i 1993 og gir en ekstraordinær utflytting fra Oslo av tilsvarende omfang. 5. Fra 1. januar 2009 ble ekteskapsloven endret slik at to personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Samtidig med den nye loven er det ikke lenger mulig å inngå partnerskap. Kilder: Inngåtte ekteskap og skilsmisser: Tall t.o.m utarbeidet av Statistisk kontor i Oslo kommune på grunnlag av meldinger til Oslo folkeregister. F.o.m er benyttet offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå basert på mannens bosted. Fra og med 1951 er ekteskap som er inngått utenbys eller i utlandet, tatt med når minst en av ektefellene er fast bosatt i Oslo. Fra og med 1973 gjelder denne regelen også for skilsmisser tatt ut utenbys. Fra 1. juli 1977 kan oppgaver over ekteskap inngått utenbys ikke skaffes. For å få sammenlignbare tall for inngåtte ekteskap og skilsmisser, har en derfor f.o.m valgt å gi tall bare for ekteskap inngått og skilsmisser tatt ut innenbys. Levendefødte og døde: Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå. Innflyttere og utflyttere: T.o.m er tallene utarbeidet av statistisk kontor på grunnlag av meldinger til Oslo folkeregister. Fra og med 1970 er tallene Statistisk sentralbyrås offisielle tall. Side 7 av 41

8 Levendefødte i Oslo i 2013 etter barnets paritet (rekkefølge) og morens alder 2.2 Live births in Oslo by parity and mother's age Morens alder 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn eller høyere Barn i alt Antall fødte 0 19 år 30 4 : : år år år år år Oslo i alt Prosent 0 19 år 85,7 11,4 : : år 74,0 20,6 3,4 0, år 65,8 25,5 6,3 1, år 50,1 37,6 8,5 3, år 34,7 40,5 17,8 6, år 31,5 32,8 21,5 14,0 100 Oslo i alt 51,7 33,6 10,2 4,0 100 Oslo i alt ,7 34,1 10,2 4,5 100 Oslo i alt ,9 33,8 10,4 4,8 100 Oslo i alt ,2 33,0 10,4 4,4 100 Oslo i alt ,3 34,2 9,8 4,7 100 Oslo i alt ,1 32,8 10,3 4,8 100 Oslo i alt ,0 33,1 10,3 4,6 100 Oslo i alt ,2 33,1 9,9 4,8 100 Oslo i alt ,6 32,2 10,5 4,7 100 Oslo i alt ,1 31,9 10,2 4,8 100 Oslo i alt ,6 31,2 10,5 4,7 100 Oslo i alt ,5 31,6 10,8 5,1 100 Oslo i alt ,1 33,0 10,8 5,1 100 Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 8 av 41

9 Levendefødte i Oslo i 2013 etter morens alder og bydel 2.3 Live births in Oslo by mother's age and township Bydel Under 25 år år år år 40 år+ I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 9 av 41

10 2.4 Levendefødte i Oslo i 2013 etter morens bakgrunnsland og bydel 1 Live births in Oslo by mother's country of origin and township Bydel Norge EU etc. 2 Asia, Afrika etc. 3 I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Gjelder morens adresse på fødselstidspunktet. 2. EU/EØS-land (utenom Norge), USA, Canada, Australia og New Zealand. 3. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 10 av 41

11 Levendefødte i 2013 per kvinner (15 49 år) per middelfolkemengden for 2013 etter 2.5 morens bakgrunnsland og bydel. Live births in 2013 per women (15 49 years of age) by mean population in 2013 in Oslo by the mother's country of origin and township Bydel Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. 2 I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt EU/EØS-land (utenom Norge), USA, Canada, Australia og New Zealand. 2. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 11 av 41

12 2.6 Samlet fruktbarhetstall 1 i Norge etter fylke Total fertility in Norway by counties Fylke Østfold 2,52 2,13 1,68 1,54 1,66 1,72 1,72 1,71 1,88 1,82 1,78 1,73 Akershus 2,59 2,06 1,61 1,54 1,78 1,82 1,80 1,82 2,00 1,91 1,93 1,83 Oslo 2,00 1,67 1,43 1,38 1,63 1,71 1,69 1,70 1,84 1,78 1,74 1,67 Hedmark 2,57 2,08 1,57 1,52 1,65 1,75 1,71 1,69 1,80 1,76 1,84 1,68 Oppland 2,65 2,19 1,62 1,53 1,65 1,72 1,72 1,70 1,89 1,79 1,79 1,69 Buskerud 2,49 2,11 1,63 1,59 1,72 1,74 1,74 1,74 1,84 1,82 1,80 1,69 Vestfold 2,56 2,13 1,67 1,57 1,76 1,78 1,75 1,70 1,81 1,82 1,72 1,70 Telemark 2,59 2,18 1,73 1,66 1,78 1,77 1,73 1,69 1,87 1,82 1,81 1,74 Aust-Agder 2,85 2,47 2,00 1,86 1,87 1,89 1,90 1,73 2,04 1,94 1,91 1,85 Vest-Agder 2,96 2,52 2,10 1,92 1,98 2,02 1,96 1,84 2,06 2,00 2,01 1,96 Rogaland 3,11 2,54 2,13 1,98 2,07 2,13 2,08 1,97 2,20 2,07 2,04 1,95 Hordaland 2,94 2,43 1,92 1,83 1,98 2,02 1,97 1,90 1,98 1,92 1,89 1,83 Sogn og Fjordane 3,24 2,69 2,12 1,97 2,04 2,11 2,11 2,03 2,12 2,09 2,01 1,88 Møre og Romsdal 3,16 2,48 1,95 1,88 1,95 1,97 2,00 1,95 1,98 1,99 1,93 1,84 Sør-Trøndelag 2,83 2,37 1,78 1,67 1,82 1,90 1,87 1,80 1,98 1,86 1,80 1,78 Nord- Trøndelag 3,09 2,51 1,93 1,83 1,94 2,00 2,03 1,96 2,09 1,99 1,95 2,03 Nordland 3,13 2,45 1,93 1,80 1,90 1,97 1,93 1,83 1,94 1,95 1,87 1,82 Troms 3,29 2,54 1,85 1,77 1,87 2,00 1,90 1,77 2,00 1,81 1,80 1,75 Finnmark 3,40 2,73 1,86 1,80 1,93 2,06 2,05 1,86 1,97 1,89 1,80 1,86 Hele landet 2,72 2,24 1,77 1,68 1,82 1,88 1,85 1,80 1,95 1,88 1,85 1,78 Oslo i prosent av hele landet 73,5 74,6 80,8 82,1 89,6 91,0 91,4 94,4 94,4 94,7 94,1 93,8 1. Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater år. Samlet fruktbarhetstall er det antall barn hver kvinne vil føde i løpet av den fødedyktige perioden under forutsetning av et fruktbarhetsmønster som i det/de registrerte året/årene, og at dødsfall i denne perioden ikke forekommer. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 12 av 41

13 2.7 Antall fødte og samlet fruktbarhetstall 1 i Oslo i 2013 etter bydel Number of births and total fertility in Oslo by township Bydel Antall fødte Samlet fruktbarhetstall 1 Gamle Oslo 968 1,7 2 Grünerløkka ,5 3 Sagene 905 1,6 4 St. Hanshaugen 546 1,4 5 Frogner 744 1,3 6 Ullern 434 1,9 7 Vestre Aker 634 1,9 8 Nordre Aker 665 1,9 9 Bjerke 525 2,1 10 Grorud 365 1,9 11 Stovner 371 1,9 12 Alna 757 1,9 13 Østensjø 637 2,0 14 Nordstrand 668 1,9 15 Søndre Nordstrand 524 2,1 Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt ,67 1. Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater år. Samlet fruktbarhetstall er det antall barn hver kvinne vil føde i løpet av den fødedyktige perioden under forutsetning av et fruktbarhetsmønster som i det/de registrerte året/årene, og at dødsfall i denne perioden ikke forekommer. 2. Marka er inkludert i tallene for Vestre Aker. Sentrum og Uten registrert adresse er inkludert i St.Hanshaugen Kilde: Statistisk sentralbyrå/utviklings-og kompetanseetaten Side 13 av 41

14 Døde i Oslo i 2013 etter kjønn, alder og bydel 2.8 Deaths in Oslo in 2013 by sex, age and township Bydel Menn Kvinner Døde i alt 0#19 år 20#39 år 40#49 år 50#59 år 60#69 år 70#79 år 80#89 år 90 år+menn i alt 0#19 år 20#39 år 40#49 år 50#59 år 60#69 år 70#79 år 80#89 år 90 år+kvinner i alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Side 14 av 41

15 Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 15 av 41

16 Forventet gjenstående levetid etter kjønn ved fødselen, ved 20 og 65 år i Oslo, Akershus 2.9 og hele landet 1971/ /2010 Expectation of life by sex at birth and at 20 and 65 years of age in Oslo, Akershus, and the whole country 1971/ /2010 Oslo Akershus Hele landet År Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ved fødselen 1971/75 70,3 77,8 72,3 77,5 71,5 77,7 1976/80 70,8 78,0 72,9 78,7 72,2 78,7 1981/85 71,4 78,9 73,3 79,7 72,7 79,5 1986/90 71,6 78,5 73,9 80,1 73,1 79,7 1991/95 73,1 79,4 75,2 80,5 74,4 80,4 1996/00 74,5 80,2 76,5 81,3 75,5 81,1 2001/05 76,1 81,0 77,9 82,4 76,9 81,9 2006/10 78,1 82,4 79,4 83,3 78,4 82,9 Ved fylte 20 år 1971/75 52,0 58,8 53,7 58,5 53,2 58,9 1976/80 52,1 58,9 54,2 59,6 53,6 59,7 1981/85 52,5 59,6 54,4 60,5 54,0 60,5 1986/90 52,7 59,3 55,0 60,8 54,3 60,6 1991/95 53,9 60,0 55,9 61,1 55,3 61,1 1996/00 55,1 60,8 57,0 61,7 56,3 61,7 2001/05 56,7 61,6 58,5 62,8 57,6 62,4 2006/10 58,6 62,8 59,9 63,6 59,0 63,3 Ved fylte 65 år 1971/75 13,1 17,2 13,8 16,5 14,0 17,1 1976/80 13,3 17,7 14,4 17,4 14,2 17,8 1981/85 13,6 18,2 14,1 18,5 14,4 18,5 1986/90 13,9 18,1 14,7 18,7 14,6 18,7 1991/95 14,4 18,4 15,2 18,9 15,0 19,0 1996/00 15,3 19,2 15,9 19,5 15,7 19,5 2001/05 16,1 19,7 17,1 20,3 16,6 20,1 Side 16 av 41

17 Oslo Akershus Hele landet År Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 2006/10 17,4 20,6 18,2 20,9 17,6 20,8 Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 17 av 41

18 Forventet gjenstående levealder i Oslos bydeler, Akershus og hele landet ved fødselen og 2.10 ved 20 og 65 års alder. Årsgjennomsnitt Life expectancy by sex at birth and at 20 and 65 years of age in Oslo's townships, Akershus and Norway. Average for the years Menn Kvinner Bydel Ved fødselen Ved alder 20 år Ved alder 65 år Ved fødselen Ved alder 20 år Ved alder 65 år 1 Gamle Oslo 74,8 55,6 15,3 80,6 60,9 19,1 2 Grünerløkka 73,3 54,2 13,6 78,2 58,5 17,3 3 Sagene 73,2 53,5 14,1 78,8 59,2 18,1 4 St. Hanshaugen 76,9 57,2 16,1 81,5 62,2 20,2 5 Frogner 79,2 59,7 18,3 83,7 64,1 21,6 6 Ullern 80,7 60,9 18,9 84,2 64,6 21,4 7 Vestre Aker 81,6 62,0 19,5 85,9 66,0 23,1 8 Nordre Aker 81,0 61,3 18,8 83,8 64,1 21,2 9 Bjerke 79,0 59,3 18,4 83,0 63,9 21,5 10 Grorud 76,2 57,0 16,2 80,9 61,4 19,7 11 Stovner 76,0 56,6 15,8 80,2 60,9 19,1 12 Alna 77,8 58,4 17,1 81,3 61,9 19,6 13 Østensjø 78,3 58,9 17,7 82,7 62,9 20,7 14 Nordstrand 79,3 59,6 18,3 83,9 64,1 21,2 15 Søndre Nordstrand 79,2 59,7 18,2 82,6 63,4 21,3 Oslo i alt 1 78,1 58,6 17,4 82,4 62,8 20,6 Akershus 79,4 59,9 18,2 83,3 63,6 20,9 Hele landet 78,4 59,0 17,6 82,9 63,3 20,8 1. Oslo i alt omfatter i tillegg til bydelene også Sentrum, Marka og uten registrert adresse. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 18 av 41

19 Innflytting til Oslo etter flytternes alder Migration to Oslo by sex and age år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner Side 19 av 41

20 0 14 år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner For flyttere under 40 år foreligger det disse årene bare tall for aldersgruppene 0 15, og år, og det er disse som er oppført under henholdsvis 0 14, og år. Kilde: Oslo folkeregister/utviklings-og kompetanseetaten, 1970 og senere Statistisk sentralbyrå Side 20 av 41

21 Utflytting fra Oslo etter flytternes alder Migration from Oslo by sex and age år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner Side 21 av 41

22 0 14 år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner Se fotnote 3 til tab Se fotnote 4 til tab Kilde: Oslo folkeregister/utviklings-og kompetanseetaten, 1970 og senere Statistisk sentralbyrå Side 22 av 41

23 Netto innflytting til Oslo etter flytternes alder Net migration to Oslo by sex and age år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner Side 23 av 41

24 0 14 år år år år 60 år+ I alt Herav menn Herav kvinner Se fotnote 3 til tab Se fotnote 4 til tab Kilde: Oslo folkeregister/utviklings-og kompetanseetaten, 1970 og senere Statistisk sentralbyrå Side 24 av 41

25 Innflyttinger til Oslo etter fraflyttingsfylke Migration to Oslo by county of out-migration Innflytting fra: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge i alt Utlandet Innflytting i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 25 av 41

26 Utflyttinger fra Oslo etter tilflyttingsfylke Migration from Oslo by county of in-migration Utflytting til: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge i alt Utlandet Utflytting i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 26 av 41

27 Netto flytting til Oslo etter til-/fraflyttingsfylke Net migration to Oslo by county Netto innflytting fra: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge i alt Utlandet Netto innflytting i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 27 av 41

28 Flytting til bydelene i Oslo Migration to the townships of Oslo 2013 Til bydel: Fra egen bydel Andre bydeler Akershus Øvrige Norge Utlandet I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registert adresse Oslo i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 28 av 41

29 Flytting fra bydelene i Oslo Migration from the townships of Oslo 2013 Fra bydel: Til egen bydel Andre bydeler Akershus Øvrige Norge Utlandet I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registert adresse Oslo i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 29 av 41

30 Nettoflytting til bydelene i Oslo Net migration to the townships of Oslo 2013 Til bydel: Til egen bydel Andre bydeler Akershus Øvrige Norge Utlandet I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registert adresse Oslo i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 30 av 41

31 Flytting til og fra Oslo etter alder og til/fra sted Migration to and from Oslo by age 2013 I alt 0 5 år 6 15 år år år år år år år 67 år + Netto innflytting til Oslo: Fra Akershus Fra landet ellers Fra utlandet Innflytting til Oslo: Fra Akershus Fra landet ellers Fra utlandet Utflytting fra Oslo: Til Akershus Til landet ellers Til utlandet Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 31 av 41

32 Flytting mellom Oslo og områder i Akershus, landet for øvrig og utlandet Migration between Oslo and four areas in Akershus, the rest of the country and foreign countries Inn Ut Netto År Vest Follo Akershus Akershus Akershus Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Vest Follo Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Vest Follo Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Side 32 av 41

33 Inn Ut Netto År Vest Follo Akershus Akershus Akershus Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Vest Follo Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Vest Follo Nedre Romerike Øvre Romerike I alt Norge for øvrigutlandet Se fotnote 4 til tabell 2.1. Vest: Asker, Bærum Follo: Oppegård, Ski, Nesodden, Ås, Enebakk, Frogn, Vestby Nedre Romerike: Lørenskog, Nittedal, Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Gjerdrum Øvre Romerike: Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 33 av 41

34 Inn-, ut- og nettoflytting for Oslo 2013 etter flytternes alder og bakgrunnsland 2.22 In-, out-, and net migration for Oslo by country background and age 2013 Antall personer Prosent Alder Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. Innflytting 0 5 år ,7 5,5 7, år ,8 3,8 6, år ,1 3,9 5, år ,9 21,1 16, år ,9 24,2 24, år ,0 25,9 25, år ,7 10,6 8, år ,0 4,5 4,7 67 år ,9 0,5 1,1 I alt ,0 100,0 100,0 Utflytting 0 5 år ,7 5,6 8, år ,4 2,9 10, år ,9 2,1 4, år ,4 21,3 12, år ,8 21,8 18, år ,5 27,4 25, år ,7 11,6 10, år ,9 6,3 6,4 67 år ,8 1,1 2,0 I alt ,0 100,0 Nettoflytting 0 5 år år år år år år år år Side 34 av 41

35 Antall personer Prosent Alder Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. 67 år I alt Se tabell 1.11 for definisjon. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 35 av 41

36 Inn-, ut- og nettoflytting for Oslo 2013 etter til-/fraflyttingssted og flytternes 2.23 bakgrunnsland Migration to and from Oslo by country background 2013 Antall personer etter landbakgrunn Prosent Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Innflytting Østfold ,3 1,2 3,0 4,2 Akershus ,1 11,7 16,4 22,6 Hedmark/Oppland ,2 1,2 3,7 5,9 Buskerud/Vestfold/ Telemark ,9 3,2 6,9 10,5 Agder ,7 0,5 2,0 3,0 Rogaland ,9 1,1 1,9 2,7 Hordaland ,4 1,0 2,0 3,5 Nordvestlandet ,7 0,7 1,7 3,0 Trøndelag ,1 1,1 2,7 4,0 Nord-Norge ,6 1,0 3,5 3,9 Utlandet ,1 77,2 56,3 36,8 I alt ,0 100,0 100,0 100,0 Utflytting Østfold ,7 2,3 4,5 5,4 Akershus ,7 26,4 31,2 36,5 Hedmark/Oppland ,5 1,6 2,4 5,3 Buskerud/Vestfold/ Telemark ,5 5,4 6,3 10,4 Agder ,8 0,8 1,2 2,7 Rogaland ,8 1,3 2,4 2,4 Hordaland ,9 1,1 2,0 2,9 Nordvestlandet ,4 0,5 1,0 2,3 Trøndelag ,2 1,0 1,5 3,0 Nord-Norge ,3 1,0 2,1 3,2 Utlandet ,1 58,5 45,5 25,9 I alt ,0 100,0 100,0 100,0 Nettoflytting Østfold Side 36 av 41

37 Antall personer etter landbakgrunn Prosent Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Norge EU etc. 1 Asia, Afrika etc. I alt Akershus Hedmark/Oppland Buskerud/Vestfold/ Telemark Agder Rogaland Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nord-Norge Utlandet I alt Se tabell 1.11 for definisjon. 2. Omfatter fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 37 av 41

38 Fødte, døde, innflyttere og utflyttere 2013 etter bydel 2.24 Births, deaths, in-migration and out-migration by township Bydel Fødte Døde Naturlig tilvekst Innflytting 1 Utflytting 1 Netto innflytting Samlet endring 2 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum, Marka og uten registrert adresse Oslo i alt Inkludert flytting innen egen bydel. 2. Se fotnote 2 til tabell 2.1. Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 38 av 41

39 Folkemengdens bevegelse i menighetene og prostiene i Oslo i 2013 fordelt på fødte, døde 2.25 og netto flytting Births, deaths and net migration in the parishes and deaneries in Oslo Menigheter/prostier Fødte Døde Naturlig tilvekst Netto innflytting 1 Befolkningsendring i alt 1 Domkirken prosti Oslo Domkirke Trefoldighet Vålerengen Frogner Bygdøy Uranienborg Fagerborg Markus Lovisenberg Gamle Aker Gamlebyen og Grønland Kampen I alt Søndre Aker prosti Nordstrand Ljan Holmlia Hauketo-Prinsdal Lambertseter Bøler Bekkelaget Ormøya Manglerud Klemetsrud Mortensrud Oppsal I alt Østre Aker prosti Østre Aker og Haugerud Side 39 av 41

40 Menigheter/prostier Fødte Døde Naturlig tilvekst Netto innflytting 1 Befolkningsendring i alt 1 Tonsen Grorud Ellingsrud og Furuset Høybråten, Stovner og Fossum I alt Nordre Aker prosti Torshov Sinsen Hasle Sofienberg Paulus Lilleborg Sagene Iladalen I alt Vestre Aker prosti Vestre Aker Bakkehaugen Majorstuen Skøyen Ris Nordberg Maridalen Ullern Røa Sørkedalen Voksen Grefsen I alt Oslo i alt Samlet befolkningsendring er av tekniske årsaker i denne tabellen beregnet med utgangspunkt i folketallet ved begynnelsen og slutten av året. Dette gir en forskjell fra endringen basert på summen av alle bevegelsestallene dvs. fødte, døde, innflyttere og utflyttere. Tilsvarende er netto innflytting i 2013 i denne tabellen beregnet som differansen mellom samlet endringstall og naturlig tilvekst. 2. Domkirken menighet og Domkirken prosti inkluderer innbyggere uten registrert bostedsadresse. Side 40 av 41

41 Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 41 av 41

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 01.12.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Flere innvandrere, færre nordmenn

Flere innvandrere, færre nordmenn Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003 Flere innvandrere, færre nordmenn Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Protokoll fra møte i KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO torsdag 05.desember 2013 kl 18.00 i Fossum kirke, Stovner senter 5, 0985 Oslo Av 59 stemmeberettigede var 37 representanter med

Detaljer

Befolkning. Tanja Seland Forgaard

Befolkning. Tanja Seland Forgaard Befolkning Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Bosted. Regional analyse Akershus

Bosted. Regional analyse Akershus Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 60/2012 Tittel: Regional analyse Akershus Undertittel: TF-notat nr: 60/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Beskrivelse / Kirker Gravlunder

Beskrivelse / Kirker Gravlunder Beskrivelse / Kirker Gravlunder 2015/2016 Gnr./br Areal m2 1 Alfaset kapell. Nedre Kalbakkvei 99 117/50 1885 Inn / utkjørsel, vei til krematorium og P.-plassen foran Kun fredag, lørdag, søndag og hellligdager

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng Befolkningsfremskrivninger for Oslo Fagsjef Morten Bildeng Temaer Historie - erfaringer Årshjul - samarbeid med SSB Bruk Treffsikkerhet Hva skjer fremover? Historie - erfaringer Hekland-modell: konsulent

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 23/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus.

Detaljer

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Vedlegg A Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Tabell A. Prosent fattige, etter kommune i hovedstadsregionen. 200 Fylke Kommune Regionspesifikke Landspesifikk Forskjellen i andelen fattigdomsgrenser

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater 2009/1 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold Innhold... 1 Figurer...

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Oversikt økonomisk aktivitet 2009 pr. menighet. Side 1 av 8

Oversikt økonomisk aktivitet 2009 pr. menighet. Side 1 av 8 Ca antall bilag Domkirken 3 393 943 800 Trefoldighet 3 409 165 600 deltakerbetaling 90`,salgsinntekter 77`, refusjoner 189' offentlige tilskudd 1.527 tilskudd fellesråd 268`, tilskudd andre 409, offer/innsamling/gaver

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Flytting til og fra Oslos bydeler

Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter Reports 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 07.01.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo 2 1 Fastlegene Colosseum 4 1 738 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6 4 2 Cc Vest Legesenter 3 1 333 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8 5 3 Best Helse As 10 1 350 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8 6 4 Rosenhoff Legegruppe Da 5 1

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998 2. november 998 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke

Informasjon fra Den norske kirke Informasjon fra Den norske kirke SE FILM: konfirmant.no Kan kjærlighet overvinne alt? Finnes Gud? Og gikk Jesus på vannet? Det er mange spørsmål, men ikke alltid lett å finne svarene. Kirkens konfirmanttid

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 03.12.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer