Min kone fant det siden best å skifte tilbake til sitt pikenavn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min kone fant det siden best å skifte tilbake til sitt pikenavn."

Transkript

1 Dokumentasjon av et poetisk-politisk stunt juni 2005 av Våren 1984 skrev jeg en prolog til 7.juni som ble urframført 17.mai 1984 på 17.maifest på Menighetsfakultetet (i Oslo Kristelige Studentlags regi). Siden har denne prologen blitt framført ved et par anledninger: En gang for Menighetsfakultetets personale på slutten av 1990-tallet, og en gang ved min kones fødselsdag 38 eller 40 år. Nå ved hundreårsmarkeringen for Unionsoppløsningen 7.juni 1905 var tiden inne til å henvende seg til en bredere offentlighet med prologen. Torsdag 2.juni ble prologen sendt til en rekke instanser og aviser pr. . Jeg fant det formålstjenlig å undertegne med mitt navn, og. I ettertid har jeg erfart at dette var en meget velvalgt underskrift. Et google-søk avdekket at 7.juni-foreningen var en forløper for det politiske partiet Venstre i og 80-årene (noe som jeg skal få verifisert fra historisk faglitteratur). Prologen ble distribuert i følgende ordlyd: Prolog til 7.juni O, du forsmådde, ringt aktede dag, Syvende Juni, vårt merke og flagg! Jeg vil her din høyhet betone. Den dag er en glede for flittig og lat. Da fødtes den norske, selvstendige stat. Da fødtes dessuten min kone. Tre uker for tidlig ble du vår dag født, men barnet som kom var i nitti år dødt. Det kaltes for syttende mai. Så kom du i nitten null fem, brakte liv til Norge og flagg og til mann og til viv, men syttende mai ble de glad i.

2 O, hvilken skjebne, så dyster og tung, forsmådd, satt til side av gammel og ung, og fratatt en rettmessig stjerne. Vi opptar for deg nå med glede din sak. Den syttende mai skal fra nå gjøres spak, men stemmen din hører vi gjerne! Her må jeg ha tre polemiske vers som går tvert imot og aldeles på tvers mot de her i dag som vil hevde med glans at syttende mai er vår dag her til lands. Hva skjedde på hin uforglemmelig dag? Jo, grunnlov ble vedtatt til nordmenns behag. Men landet ble ikke på nitti år fritt, for svenskene kom på langvarig visitt. Hva hjelper forfatningen kun på papir når ikke fra Sverige seg Norge befrir? Men syvende juni i nitten-null-fem ble friheten vår - og med stor fynd og klem. Vi hilser deg, syvende juni i vår. Vi vet nok at ingen i tog på deg går. Den frihetsdag jobber vi jammen. Når vi skulle feire og lage til fest, marsjere i tog, er ungdommen flest oppe til muntlig eksamen. Min kone fant det siden best å skifte tilbake til sitt pikenavn.

3 Prologen ble sendt følgende instanser: 1. Statsministerens kontor ved politisk rådgiver Øistein Mjærum. Ledsagende lød slik (sendt torsdag :55): Statsministerens kontor ved politisk rådgiver Øistein Mjærum I anledning 100-årsmarkeringen av Unionsoppløsningen vedlegger jeg et poetisk-politisk budskap til regjeringen og det norske folk. Jeg ber om at budskapet formidles til rette vedkommende, d.v.s. det departement nasjonaldagsfeiringen sorterer under. Budskapet er også oversendt Utdanningsdepartementet. Jeg mottok herfra følgende svar mandag :26: Takk for poetisk budskap! Det er formidlet til de rette innstanser, bl.a. KKD, som er de som har ansvaret for 100-års markeringen. Vennlig hilsen Øistein Mjærum Politisk rådgiver Statsministerens kontor Tlf: / Utdannings- og forskningsdepartementet Prologen ble sendt torsdag :59 vedlagt følgende e- mail:

4 Utdannings- og forskningsdepartementet I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 7.juni 1905 vedlegger jeg et poetisk-politisk budskap som berører eksamensavvikling såvel i grunn- og videregående skole som i høyere utdanning. Jeg ber om at budskapet overbringes rette vedkommende. 3. Stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo, SV, Buskerud Sendt torsdag :07 vedlagt følgende mail: Stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 7.juni 1905 er det betimelig å spørre: Bør ikke Norge overveie å bytte nasjonaldag? Som kjent har Sverige nasjonaldag 6.juni. Hva ville være en bedre markering av norsk selvstendighet enn å vise svenskene hvordan nasjonaldagen virkelig skal feires dagen etter at de har hatt sin flaue markering? Dessuten ville en kunne få formidabel inntjening på den nye Svinesundbroen i disse dagene, når svenskene reiser til Norge på handel 6.juni, mens nordmennene kvitterer den 7. Alt i alt ville dette også føre til økt samlet oppmerksomhet mot Skandinavia i noen viktige forsommerdager hvert år. Jeg vedlegger et poetisk-politisk budskap som videre underbygger disse synspunktene. Ha en ellers god innspurt på Stortingsperioden og god valgkamp! vennlig hilsen 7. juni-foreningen tid for forandring Prologen ble oversendt torsdag :56 med følgende introduksjon:

5 tid for forandring I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 7.juni 1905 har jeg et innspill om en virkelig forandring. I vedlagte poetisk-politiske erklæring argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. 5. Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as Den offisielle hundreårsmarkeringsorganisasjonen Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as mottok prologen på avsendt torsdag :59. Den introduserende mailen lød slik: Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as I anledning 100-årsmarkeringen av Unionsoppløsningen vedlegger jeg et poetisk-politisk budskap til regjeringen og det norske folk. Jeg ber om at budskapet gis tilbørlig oppmerksomhet i de nærmeste dagene. I budskapet argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. Herfra innløp følgende svar samme kveld, torsdag :49, fra Anders Jølstad Kjære, Takk for tilsendt bidrag. Jeg er overrasket over dette med eksamensbordet, siden jeg mener bestemt å ha forstått det slik at sentrale skolemyndigheter har gjort 7. juni til eksamensfri dag. Med vennlig hilsen Anders Jølstad

6 Norge 2005 I en samtale med min bror, Alf Bjørge N. Aschim som arbeider i Videregående skole, lørdag , fikk jeg bekreftet at 7.juni i inneværende år var gjort til eksamensfri dag. Det gjaldt imidlertid bare inneværende år. I samtale med Atle Eikeland på toget mellom Oslo og Ås tirsdag 7.juni kom det for en dag at mange 10.klassinger i Akershus fikk meddelt at de kom opp til muntlig eksamen på selveste 7.juni. Det samme var visstnok tilfelle i Bergen. Av tillegg til forelesningskatalogen for Det teologiske Menighetsfakultet framgår at det ved denne institusjonen ble arrangert skriftlige eksamener denne dagen. 6. Prosjekt 1905 ved prosjektleder Olaf Aagedal, dokumentasjonsprosjekt for Hundreårsmarkeringen Prologen ble også sendt Olaf Aagedal som leder/deltar i et prosjekt for dokumentasjon av hundreårsmarkeringen. Dette prosjektet samler inn materiale fra markeringen som senere skal gjøres tilgjengelig for forskning. ble kontaktet torsdag :02. Kjære Olaf Takk for sist på KIFO-seminaret. I anledning 100-årsmarkeringen av Unionsoppløsningen har jeg laget et poetisk-politisk budskap som er sendt en rekke instanser og medier. Håper det kan være til kveik også hos dere på Prosjekt Han svarte fredag :35, altså dagen etter pr. Kjære Per Kristian! Takk for den kveikande prologen som blir tatt vare på som eit uttrykk for den poetiske bølgja som slår over landet i jubileumsåret. Venleg helsing Olaf

7 7. Kirkeinfo, Kirkerådet og Mellomkirkelig råd Siden kirken spilte en viktig rolle i 1905 var det naturlig også å henvende seg til kirkelige instanser. Kirkeinfo ved Kirkerådet ved og generalsekretæren i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke fikk tilsendt prologen torsdag :10 ledsaget av følgende introduksjon: Kirkerådet og Mellomkirkelig råd (Kirkeinfo til info) I anledning 100-årsmarkeringen av Unionsoppløsningen vedlegger jeg et poetisk-politisk budskap som er sendt regjeringen og det norske folk. I innlegget argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. I kirkelig sammenheng vil en flytting av nasjonaldagen få konsekvenser for kirkeåret, og dermed også innvirke på tekstrekker o.l. Siden Sveriges nasjonaldag er 6.juni vil det også kunne innvirke på våre mellomkirkelige forbindelser med Svenska kyrkan. Jeg oversender derfor budskapet også til de kirkelige instanser. Dagen etter, fredag :39, innløp følgende svar fra Kirkeinfo ved Vidar Kristensen med kopi til Dag Stange: Kjære Per Kristian! Kirkens informasjonstjeneste takker og bukker. Selv skal jeg feire 7. juni med fynd og klem, på en måte som får langsiktig virkning. Jeg skal nemlig til tannlegen og skifte en plombe. Og jeg kan forsikre deg om at det ikke er en svensk tannlege. Med en gang vi er i ferd med å endre kirkeåret, bør vi samtidig få flyttet Olsok til 31. august, hvor dagen rettmessig hører hjemme! For frihet, selvstendighet, selvstyre og alt annet styr! Hilsen Vidar

8 8. NRK Hedmark og Oppland, Østlandssendingen, Kulturbeitet (P2) og Nitimen (P1) I og med at NRK er en stor og uoversiktelig organisasjon valgte jeg å sende prologen til i alt fire instanser innenfor NRK, nemlig NRK, Hedmark og Oppland (Elverumskontoret), torsdag :46; NRK Østlandssendingen, torsdag :47; Kulturbeitet, NRK P2, torsdag :51 (ved en inkurie ble først mail adressert til NRK, Hedmark sendt Kulturbeitet torsdag :50); Nitimen, NRK P1, torsdag :54. NRK, Hedmark NRK, Østlandssendingen NRK, Kulturbeitet NRK, Nitiment [sic!] I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 7.juni 1905 ber jeg om at vedlagte poetisk-politiske erklæring tas ad notam og gis tilbørlig oppmerksomhet. I erklæringen argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. Som man vil se forekom det to uhell ved henvendelsene til NRK. Kulturbeitet fikk først en mail stilet til NRK, Hedmark, før de fikk en til seg selv. Det hadde dessuten sneket seg inn en lei skrivefeil i mailen til Nitimen. Den manglende responsen fra NRK kan skyldes at så mye som 2 av 4 henvendelser inneholdt feil, og dermed ga et lite tillitvekkende inntrykk. 9. En rekke aviser I tidsrommet til torsdag 2.juni ble prologen sendt til 34 ulike aviser (37 hvis en regner med parallellutgivelser) over hele landet, Svalbard inklusive. Som regel ble mailen stilet til Kultur / debatt -redaksjonen, men også i noen tilfeller til Samfunns -redaksjonen. I enkelte tilfeller (VG, Vårt Land, Stavanger Aftenblad) måtte avisens 1000-tips eller

9 tipsadresse benyttes for å framføre prologen med ledsagende introduksjon pr. . Den introduserende mail lød som følger: [Avis, adressat] I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 7.juni 1905 ber jeg om at vedlagte innlegg tas inn i deres avis. I innlegget argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. Følgende aviser fikk tilsendt prologen (i rekkefølge etter når mail ble avsendt): Aftenposten (19.42) VG (19.25) Dagbladet (19.29) Dagsavisen (19.31) Klassekampen (19.34) Nationen (19.35) Vårt Land (19.40) Østlandets Blad (19.42) Moss avis (19.45) Asker og Bærums budstikke (19.47) Østlendingen med Hamar Dagblad og Ringsaker Blad (19.49) Hamar Arbeiderblad (19.51) Oppland Arbeiderblad (19.52) Gudbrandsdølen Dagningen (19.54) Hadeland (19.56) Fredrikstad blad (19.58) Drammens Tidende (19.59) Varden (20.00) Telemark Arbeiderblad (20.02) Rogalands Avis (20.09) Dagens Næringsliv (20.10) Fædrelandsvennen (20.11) Stavanger Aftenblad (20.15) Bergens Tidende (20.22)

10 Sunnmørsposten (20.24) Adresseavisen (20.25) Nordlys (20.28) Lofotposten (20.29) Avisa Nordland (20.30) Smaalenenes Avis (20.36) Haugesunds Avis (20.38) Harstad Tidende (20.39) Svalbardposten (20.40) Sandefjords blad (20.42) Alle de store riksavisene, de mindre meningsavisene med bevisst unntak av avisen Dagen i Bergen, alle de store regionavisene og et strategisk utvalg lokalaviser fikk prologen tilsendt. Disse avisenes samlede opplagstall i 2004 var på (uten Svalbardposten). Det utgjør 60,96 % av det samlede opplagstall for aviser i Norge i 2004 (kilde: Mediebedriftenes landsforenings opplagsstatistikk for 2004, ). Selv om de fleste viktige aviser har fått prologen tilsendt, mangler kulturavisen Morgenbladet på min liste. Det er ikke bare en inkurie, men en regelrett blemme. Av større lokalaviser burde Romerikes blad, Glåmdalen, Tønsbergs blad, Agderposten, Firda, Trønderavisa og Finnmark Dagblad ha vært med for å gi like god dekning over hele landet. Finansavisen er bevisst utelatt. Det kan også diskuteres om ikke Bergensavisen burde fått prologen når Rogalands Avis fikk den. Respons fra avisene Jeg fikk følgende respons fra avisene pr. mail: 1. Aftenposten torsdag :19: Kjære innsender! Vi takker for innlegget. Dette er et elektronisk automatsvar fra Aftenpostens redaksjon, som alle innsendere mottar. Svaret bekrefter bare at innlegget er mottatt, men ennå ikke lest. Dette svar innbærer derfor ingen avtale om publisering.

11 Pågangen av innlegg til papirutgavene -- morgen- og aftenutgave -- er så stor at vi ikke har plass til å publisere alle. Vi gir innsender beskjed før et innlegg publiseres, men gir ingen tilbakemelding når innlegg ikke benyttes. Har du ikke hørt fra Aftenposten innen fire virkedager etter at innlegget ble sendt oss, vil det normalt ikke bli brukt. For innlegg som skal publiseres, trenger vi innsenders privatadresse og telefonnummer hvor innsender kan kontaktes på dagtid. Har du glemt å oppgi adresse og dagtelefon, ber vi om at disse opplysningene ettersendes snarest. Aftenposten trykker ikke innlegg som samtidig er tilbudt andre publikasjoner. Vi ber om at innlegg formuleres kort og presist slik at vi kan publisere flest mulig. Allikevel forbeholder vi oss retten til å forkorte og redigere ethvert innlegg, av og til etter kontakt med innsender, av og til uten kontakt med innsender. Leserbrev og innlegg som publiseres i Aftenpostens papirutgaver, blir foreløpig ikke lagt ut på avisens nettutgaver. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er mulig å delta i debattene på Aftenpostens nettutgaver (http://www.aftenposten.no eller Du kan også gå direkte til Debattcentralen (http://debatt.aftenposten.no). Når du er registrert, kan du sende innlegget til en løpende debatt eller til lesernes mening for å starte en ny debatt. Les Aftenpostens Generelle Vilkår på Med vennlig hilsen Aftenpostens redaksjon Det gikk over fire virkedager uten at jeg hørte fra Aftenposten. Det var trist. Jeg hadde gledet meg til å si at siden Prologen for å bli tatt inn i Aftenposten ikke måtte være tilbudt andre

12 publikasjoner samtidig, kunne det være det samme. Nå var strengt tatt ikke Prologen tilbudt noen andre publikasjoner samtidig, men så mye som 7 minutter senere. Men likevel VG ved på vegne av; Tusentipset VG torsdag :28: Din henvendelse vil umiddelbart bli sendt til rette vedkommende. Takk for at du bidrar til å gjøre Norges største avis enda bedre. We are looking forward to handle your message. Thank you for helping us make a better newspaper. Verdens Gang AS Akersgt 55, Pb 1185, 0107 Oslo, Norge/Norway Telefon/Phone : (+47) Telefax : (+47) Web : : Jeg likte umiddelbart VG s svar bedre enn Aftenpostens. Det var svært flatterende å få høre at du bidrar til å gjøre Norges største avis enda bedre. Nå har ikke Prologen så langt jeg kjenner til stått på trykk i avisen. Jeg lurer da på hvilket filosofisk grunnsyn avisen hyller, siden jeg øyensynlig har bidratt til å gjøre avisen bedre ved at min prolog ikke ble trykt i den. 3. Bergens Tidende Den første responsen fra avisen var slik (debatt torsdag :22): Automatisk svar fra debatt Kjære innsender, takk for innlegget. Dette er et elektronisk automatsvar fra Bergens Tidendes debattredaksjon, som alle innsendere mottar. Svaret bekrefter bare at innlegget er mottatt, men ennå ikke lest. Svaret innebærer derfor ingen avtale om publisering. Vi vurderer løpende hvilke innlegg som skal på trykk. Men pågangen er svært stor, og vi har dessverre bare begrenset mulighet til å gi hver enkelt innsender tilbakemelding om når, eller

13 hvorvidt innlegget kommer på trykk. For at innlegg skal komme på trykk, må vi ha avsenders navn og adresse, og et telefonnummer der avsender kan kontaktes på dagtid. Bergens Tidende trykker ikke innlegg som er tilbudt andre publikasjoner. Det er en fordel for både innsendere, lesere og oss at innleggene er korte og presise. Da kan vi trykke flere, og sannsynligheten for å komme på trykk øker. Vi forbeholder oss likevel retten til å forkorte og redigere ethvert innlegg, av og til etter kontakt med innsender, av og til uten kontakt med innsender. Vi minner også om muligheten for å delta i debatten på Bergens Tidendes nettsider, Spørsmål kan rettes til debattansvarlig Ingvild Sæterstøl. Dette svaret lignet i mangt svaret fra Aftenposten, men i dette tilfellet fikk jeg også en gledelig respons nummer to (mandag :40): Ingvild Saeterstol på vegne av; debatt Hei! Prologen kommer på trykk i morgen, 7.6. Til underretning. Mvh Ingvild Sæterstøl Prologen på trykk Prologen kom på trykk i følgende aviser: 1. Bergens Tidende 7.juni 2005, side 24 (sammen med leder og debattstoff). Opplag (2004): Østlandets Blad 7.juni 2005, side 9 (debatt, siden vis a vis leder) Opplag (2004): Så langt er prologen altså trykt i om lag eksemplarer.

14 10. Alf Aschim, Norskseksjonen ved Stange Videregående Skole Med tanke på det pedagogiske potensialet både i prologen som sådan og i prosessen med å sende den til ulike instanser, sendte jeg også norskseksjonen ved Stange Videregående Skole prologen, sammen med responsen fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005, fredag :11: Hei! Oversender til glede og hygge følgende mail med svar: Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as I anledning 100-årsmarkeringen av Unionsoppløsningen vedlegger jeg et poetisk-politisk budskap til regjeringen og det norske folk. Jeg ber om at budskapet gis tilbørlig oppmerksomhet i de nærmeste dagene. I budskapet argumenteres det for å vurdere å skifte nasjonaldag fra 17.mai til 7.juni. Dessuten påvises det skammelige i at tusener av vår beste ungdom hvert år må tilbringe denne dagen ved eksamensbordet. Kjære, Takk for tilsendt bidrag. Jeg er overrasket over dette med eksamensbordet, siden jeg mener bestemt å ha forstått det slik at sentrale skolemyndigheter har gjort 7. juni til eksamensfri dag. Med vennlig hilsen Anders Jølstad Norge 2005 Etter sigende skal dette ha blitt tatt inn i Norsk-seksjonens egen publikasjon, noe jeg kommer tilbake til hvis den lar seg oppdrive.

15 11. BlixBlog Også det nye Blog-mediet har gitt publiseringsmuligheter for prologen. I dette tilfelle BlixBlog, Ein vevlogg tileigna salmediktaren, bibelomsetjaren, lingvisten og politikaren Elias Blix ( ). Loggskrivar: Anders Aschim, e-post: Url: Denne blog-en markerte i dag 7.juni på følgende måte: Det er altså i dag vi skal markere (NB: Ikkje feire!) oppløysinga av unionen med Sverige for hundre år sidan. Ja, ja. Det er i grunnen berre ein feil med Elias Blix som biografiobjekt: Han døydde tre og eit halvt år for tidleg. Men fedrelandssalmen overlevde. Du kan jo markere (NB: Ikkje feire!) dagen med den framifrå utgåva av Språknytt (direkte til.pdfversjonen her) som Språkrådet har gjeve ut i samband med markeringa (NB: Ikkje feiringa). Verd å lese er ikkje minst Jarle Bondeviks artikkel "Bibelen i 1905" (s ) og Olaf Almenningens "Stoda for nynorsken og målrørsla i 1905" (s ). Eller du kan markere (point taken?) dagen ved å ta tida attende, saman med rørsla, eller nettverket, eller kva det no er Eller du kan feire (SIC) mi svigerinne Marit, som i si tid passa på å bli fødd på ein dag med allmenn flagging. Gratulerer med dagen! Jeg la da inn følgende kommentarer, med oppfølgende kommentar av Blog-skrivaren: BlixBlog - Elias Blix Bergens Tidende bringer i dag en "Prolog til 7.juni", s.24 i papirutgaven :38 pm # For de som ikke har tilgang til papirutgaven av Bergens Tidende gjengis prologen her: Prolog til 7.juni O, du forsmådde, ringt aktede dag, Syvende Juni, vårt merke og flagg!

16 Jeg vil her din høyhet betone. Den dag er en glede for flittig og lat. Da fødtes den norske, selvstendige stat. Da fødtes dessuten min kone. Tre uker for tidlig ble du vår dag født, men barnet som kom var i nitti år dødt. Det kaltes for syttende mai. Så kom du i nitten null fem, brakte liv til Norge og flagg og til mann og til viv, men syttende mai ble de glad i. O, hvilken skjebne, så dyster og tung, forsmådd, satt til side av gammel og ung, og fratatt en rettmessig stjerne. Vi opptar for deg nå med glede din sak. Den syttende mai skal fra nå gjøres spak, men stemmen din hører vi gjerne! Her må jeg ha tre polemiske vers som går tvert imot og aldeles på tvers mot de her i dag som vil hevde med glans at syttende mai er vår dag her til lands. Hva skjedde på hin uforglemmelig dag? Jo, grunnlov ble vedtatt til nordmenns behag. Men landet ble ikke på nitti år fritt, for svenskene kom på langvarig visitt. Hva hjelper forfatningen kun på papir når ikke fra Sverige seg Norge befrir? Men syvende juni i nitten-null-fem ble friheten vår - og med stor fynd og klem. Vi hilser deg, syvende juni i vår. Vi vet nok at ingen i tog på deg går. Den frihetsdag jobber vi jammen. Når vi skulle feire og lage til fest, marsjere i tog, er ungdommen flest oppe til muntlig eksamen.

17 :41 pm # For eventuelle eksterne lesarar: Bror Per Kristian er altså gift med svigerinne Marit... Anders :39 pm # Oppsummering av responsen Den poetisk-politiske Prolog til 7.juni er i alt sendt til omtrent 51 ulike instanser, hvorav 41 medieinstanser. 36 aviser, 4 etermedier (alle NRK) og 1 Blog. I tillegg har norskseksjonen ved Stange Videregående Skoles interne organ uoppfordret publisert prologen. Dessuten har Statsministerens kontor vært så vennlig å sende Prologen videre til ytterligere minst en instans, nemlig Kirke- og Kulturdepartementet. I alt har jeg fått respons av 10 instanser, d.v.s. henimot 20 % av alle som fikk Prologen tilsendt. Repsons på kom fra: - Statsministerens kontor ved Øistein Mjærum - Hundreårsmarkeringen Norge 2005 ved Anders Jølstad - Dokumentasjonsprosjektet under Prosjekt 1905 ved Olaf Aagedal - Kirkeinfo ved Vidar Kristensen - Automatisk svar fra Aftenposten - VG ved postmaster - Automatisk svar fra Bergens Tidende, debatt - Bergens Tidende, debatt, ved Ingvild Sæterstøl Prologen ble som følge av aksjonen publisert i følgende kanaler: - Bergens Tidende, Østlandets Blad, BlixBlog, (som kommentar) - Norskseksjonen ved Stange Videregående Skoles interne avis I alt har Prologen med dette blitt publisert i godt og vel eksemplarer, noe som må sies å være et anselig opplagstall for norsk lyrikk.

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2006 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten?

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten? Tallene for 2017: Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 417 klager 1 (424 i 2016) PFU behandlet 280 klagesaker 2 (351 i 2016) Utvalget avga 104 uttalelser (124 i 2016) Av disse endte 49 med brudd og 18

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** Behandlede klager 137 156 156 135 154 207 185

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang TV2 AS Dagbladet Aller Media VG Multimedia Bergens Tidende Adresseavisen DB

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014 '15/1 ABC Nyheter.no (www.abcnyheter.no)* 190* Adressa Mobil (Adresseavisen mobil) 72 84 90 Adresseavisen (adressa.no) 187 173 167 Aftenposten mobil 343 356 382 Aftenposten.no 812 806 778 Agderposten (agderposten.no)

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Nyhetsklipp Oppland Arbeiderblad 31.03.2015 15:33 Bergensavisen 31.03.2015 13:27 7 tips som gir deg perfekte påskebilder Glåmdalen 31.03.2015 15:57

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte age.starheim@stortinget.no akhtar.chaudhry@stortinget.no aksel.hagen@stortinget.no alf-egil.holmelid@stortinget.no alf.holmelid@stortinget.no anders.anundsen@stortinget.no

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

PFU-statistikken 2016

PFU-statistikken 2016 PFU-statistikken 2016 Korte fakta 2016: Pressens Faglige Utvalg mottok 424 klager i 2016 (500 i 2015) Pressens Faglige Utvalg behandlet 351 klager (406 i 2015) Utvalget avga 124 uttalelser (142 i 2015)

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194 186 207 259 245 Behandlede klager 137 156 156 135

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Opplag for norske aviser 2016 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2016 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke Demokraten Fredriksstad Blad Halden Arbeiderblad Moss Rakkestad Sarpsborg Arbeiderblad Smaalenenes

Detaljer

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen.

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen. Fra: Tor-Hasse Paulsen [tor-hasse@tryggebarnehager.no] Sendt: 18. oktober 2010 09:35 Til: Veld, Kirsten Svindland In t Kopi: Marie Lunde Pedersen Emne: RE: Sandtoppen naturbarnehage as - utvendig lekeareal

Detaljer

TOVE BRING SOLUM KLINISK SOSIONOM, RINGERIKE SYKEHUS

TOVE BRING SOLUM KLINISK SOSIONOM, RINGERIKE SYKEHUS TOVE BRING SOLUM KLINISK SOSIONOM, RINGERIKE SYKEHUS Problemer versus løsninger Hva er media? TV Egenfaglige tidsskrifter Medisinskfaglige tidsskrifter Tverrfaglige tidsskrifter Nasjonale aviser Større

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene per år Antall oppslag per år

Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene per år Antall oppslag per år Medieanalyse Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norges Forskningsråd har InterMedium foretatt en analyse av Forskningsdagenes medieomtale i papir-, nett- og etermedier. Analysen tar utgangspunkt i Norges

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Forskningsdagene 2007

Forskningsdagene 2007 Forskningsdagene 2007 Kathrine Ytterdal Sørum, medieananlytiker 23 00 25 71 kathrine.ytterdal.sorum@cision.com Anniken Solheim, medieanalytiker 23 00 25 23 anniken.solheim@cision.com 2 Bakgrunn og utvalg

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Bokmålsforbundet Side 1 av 2

Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Det kongelige kulturdepartement postmottak@kud.dep.no NB! Høringsuttalelsen er kun sendt til denne adressen. HØRINGSUTTALELSE NRK-PLAKATEN Bokmålsforbundet har med forbauselse

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

N-gram 1-6, bokmål. Eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger kan rettes til sprakbanken@nb.no. 1. Innhold. N-grammene er basert på følgende materiale:

N-gram 1-6, bokmål. Eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger kan rettes til sprakbanken@nb.no. 1. Innhold. N-grammene er basert på følgende materiale: N-gram 1-6, bokmål Disse n-grammene er laget av Knut Hofland ved Uni Research AS, med utgangspunkt i tekstene som er samlet inn til Norsk aviskorpus (avis.uib.no) og deler av tekstmaterialet som ble samlet

Detaljer

Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering juni 2013 Antall saker totalt: 161 Antall saker papir: 30 Antall saker nett: 131 Antall oppslag riksmedier: 11 Antall oppslag regional-

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media:

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media: Universitetet i Stavanger Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor Universitetet i Stavanger - Aslaug Mikkelsen blir ny rektor ved UiS Stavanger Aftenblad - Aslaug Mikkelsen

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Postenligaen Kvinner i media Share of Voice. juli - september 2010

Postenligaen Kvinner i media Share of Voice. juli - september 2010 Postenligaen Kvinner i media Share of Voice juli - september 2010 Innhold Share of Voice TV Share of Voice print og Internett Annonseverdi TV, print og Internett Metode mediemålinger 2 TV juli - september

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Avisnavn

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Avisnavn

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Utgiversted

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2014 Totalt antall saker: 25 Antall saker papir: 7 Antall saker nett: 18 Antall oppslag riksmedier: 10 Antall oppslag regional-

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer