Nummer årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes."

Transkript

1 Nummer årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

2 INNHOLD Leder s 3 Innkalling til årsmøte s 4 Velkommen til Stavanger s 5 Referat fra Høstkonferansen s 6 Velkommen til Hurdal s 9 Tett på s 10 Å leve med RP s 12 En god hjelper og venn til mosjon og glede! s 13 Hederspris s 14 Nytt fra forskning s 15 Ridderrennets Venner s 19 Fritt fall s 20 Klatrekurs s 21 Kurstilbud s 22 RP-foreningens kalender..... s 23 Sats og trykk: PDC Tangen Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: Beate Solem (NBF) Opplag 620 stk. ISSN Leder: Anne Berit Gransjøen Tlf / Nestleder: Ole Chr. Lagesen Tlf / Kasserer: Grethe Lunde Tlf / Sekretær: Bernt Elde Tlf / Styremedlem: Håkon Gisholt Tlf / varamedlem: Elisabeth Jensen 2. varamedlem: Marit Crawfurd RP-Nytt Redaktør: Bernt Elde RP-Nytt fås i sort/hvitt, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo Kto. nr.: Organisasjonsnr.: Tlf E-post: Internett: Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon eller e-post Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format. Informasjonsmateriell: RP-håndbok og RP-video kan bestilles på tlf eller e-post:

3 RP-NYTT 4/2004 LEDER 3 Jeg har RP, men hvilken genfeil er ansvarlig i mitt tilfelle? Av Ole Christian Lagesen, nestleder Det siste tiårets forskning har ettertrykkelig slått fast at RP ikke skyldes en, men mange, forskjellige genfeil. Til nå er det funnet innpå 50 forskjellige mutasjoner som alle gir det samme kliniske resultat: Synscellene i netthinnen svekkes og dør. Ytterligere innpå 100 genfeil har utvikling av RP netthinnesvikt som en av flere konsekvenser. Men det er de færreste som kjenner SIN genfeil. Til nå har det, også i de ledende forskningsland, vært for vanskelig og kostbart å gjennomføre slike tester som et rutinetilbud til RP-pasienter, og som en ytterligere konkretisering av diagnosen. Men en slik gentypifisering er viktig, av flere grunner, også allerede nå, før eventuelle genterapier foreligger. Presis informasjon om hvilken genfeil det gjelder, vil gi vesentlig bedre grunnlag for genetisk veiledning overfor den enkelte. Det vil også kunne gi en langt mer nøyaktig prognose for hva som kan være sykdommens utvikling, over tid og i symptomer. Innsikt i hvilken genfeil man har, vil også være nødvendig for å kunne velge ut deltakere til en vesentlig del av de kliniske utprøvninger av framtidige behandlingstilbud, og endelig vil det være viktig for å kunne tilby den riktige behandling til den enkelte pasient når slike behandlinger, i mange tilfelle nødvendigvis tilpasset genfeilens karakter, foreligger en gang i framtiden. Det er på denne bakgrunn Retina Internationals kongress i sommer drøftet muligheten for å støtte et prosjekt som tar sikte på å utvikle en datateknologi som kan sørge for effektiv, rimelig og lett tilgjengelig gentesting. Kjernen i prosjektet, ledet av professor Rando Allikmets på Columbia-universitetet i USA, og med et medisinsk dataselskap i Estland som medarbeider, er å lage en diagnostiseringsbrikke som inneholder de fleste kjente RP-mutasjonene. DNA-materiale fra en RP-pasients blodprøver skal datateknologisk måles, screenes, mot diagnosebrikken, og resultatet skal etter planene kunne foreligge i løpet av et døgn, og til overkommelige priser. Det har vært snakk om fra 1500 til kroner pr. prøve. Utviklingen av diagnosebrikken vil ta omlag 2 år, og koste omlag 1,5 millioner kroner. Som oppfølging tenker man seg en internasjonalt tilgjengelig database, der man integrerer klinisk og genetisk innsikt, og der den enkelte kan få adekvat oppfølging og veiledning på basis av den genetiske kunnskap som avdekkes. En rekke av medlemsorganisasjonene i Retina International har nå engasjert seg i å skaffe midler til prosjektet, og det hele samordnes gjennom RI sentralt. Det blir første gang en rekke lands RP-organisasjoner samhandler

4 4 INNKALLING TIL ÅRSMØTE RP-NYTT 4/2004 på denne måten. Det er lett å se at prosjektet kan støte på problemer og hindringer underveis, men når og hvis det lykkes er gevinsten for RP-forskningen og de framtidige behandlingsmuligheter meget stor. RP-foreningen i Norge har som kjent et forskningsfond, som har økt jevnt og sikkert de senere år. Foreningens økonomi har også i år utviklet seg ganske gunstig, riktignok særlig på grunn av automatinntekter som vil bli vesentlig mindre om kort tid. Betydningen av å kunne bestemme den enkeltes genfeil er så stor, og diagnosebrikken så lovende, at også vi er positive til prosjektet. Vi vil vurdere endelig bidrag til prosjektet så snart ytterligere detaljer foreligger, og RI kommer tilbake med den detaljerte finansierings- og gjennomføringsplan. Innkalling til årsmøtet 2005 Av Anne Berit Gransjøen Tid: Lørdag, 5. mars 2005, kl Sted: Rica Forum Hotell, Stavanger. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 23. januar Forslag på medlemmer til verv må være valgkomiteens leder i hende innen 23. januar Forslag meldes til: Atle Lunde Hjelmelandsgate 62, 4012 Stavanger Tlf , mobil E-post: Følgende personer står på valg: Styret Leder: Anne Berit Gransjøen, på valg for 1 år. Styremedlemmer: Ole Christian Lagesen, gjenstående 1 år. Bernt Elde, på valg for 2 år. Grethe Lunde, gjenstående 1 år. Håkon Gisholt, på valg for 2 år. 1. varamedlem: Elisabeth Jensen, på valg for 1 år. 2. varamedlem: Marit Crawfurd, på valg for 1 år. Valgkomité Leder: Atle Lunde, på valg for 1 år. Medlemmer: Arild Øyan, på valg for 1 år. John Gustav Moe, på valg for 1 år. Varamedlem: Åse Line Leer, på valg for 1 år. Fullstendig saksliste for årsmøtet samt øvrig program for helgen mars 2005, kommer i RP-Nytt nr. 1, 2005.

5 RP-NYTT 4/2004 VELKOMMEN TIL STAVANGER 5 Velkommen til Stavanger! Av Atle Lunde Til våren er det Stavangers tur til å ha den store æren av å avholde RPforeningens årsmøte. Ja, dette har vi venta på så lenge ja så lenge. Norges oljehovedstad vil være beredt til å ta imot en så celeber gjeng som RPforeningens medlemmer er. Vi fra Rogaland gleder oss til å treffe dere alle i vår kjære by. Stavanger er en gammel og ærverdig by, men har også det urbane som skal til for å bli en spennende by for alle. Sentrum er preget av småhusbebyggelse, noe som gir den et småbyaktig preg. En vandring gjennom gamle Stavanger er en opplevelse i seg selv. På veien kan en stikke innom forskjellige museum som Hermetikkmuseum, Sjøfartsmuseum og ikke minst det nye Oljemuseum. Midt i byen ligger Domkirken. Et ærverdig bygg fra 1125-tallet med utsikt over torget der livlig handel med frukt og grønnsaker har vært bedrevet siden byen ble til. Fisketorget ligger rett nedenfor, helt innerst i Vågen der en kan finne de fristelser havet kan gi. Men en må ikke glemme det utrolige utelivet. Bare på en omkrets av noen hundre meter kan en velge fra nærmere 100 steder med utsøkt mat og drikke. Puber og barer ligger tett i tett rundt Vågen. Her er det bare å sette i gang å utforske atmosfære og kulinariske opplevelser. Hotellet vi har valgt ligger rett utenfor Stavanger. Det er byens nyeste og best tilgjengelig for synshemmede. Rett utenfor døren ligger Mosvannet med en tursti på ca. 3 km. Fin løype både for tobeinte og firbeinte. Flybussen stopper 50 meter fra døren. Så her skal alt være lagt tilrette for alle og enhver. Med denne lille beskrivelsen av vår fine by håper vi at du tar turen til årsmøtet mars 2005 og får med deg en liten opplevelse på kjøpet.

6 6 HØSTKONFERANSEN RP-NYTT 4/2004 Referat fra høstkonferansen på Hurdal september 2004 Av Elisabeth Jensen På Høstkonferansen i år stilte 73 voksne og 7 barn i alderen 7 til 14 år. I tillegg var det 3 spesielt inviterte; Sigmund Spetalen og to fra Retinitis Pigmentosa gruppen i Dansk Blindesamfund. Det var 12 personer som ikke hadde vært med på høstkonferansen før. Fredag startet med informasjon fra styret om RP-foreningens strategiske plan et resultat av den idèmyldringen som ble gjort på fjorårets høstsamling. Styret ønsker å samle ideene i en strategisk plan inneholdende 5 hovedtema. Planen har et perspektiv på 5 år. Hovedtemaene er: Informasjonsarbeid forskning likemannsarbeid pådrivervirksomhet økonomi. Mye er gjort eller gjøres allerede. RP-Nytt har endret layout og åpnet for leserinnlegg. Håndboka er lagt ut på hjemmesidene og blir jevnlig oppdatert. Informasjonsmateriellet vårt er under stadig utvikling. Styret har hatt felles møter med LMBB foreningen og Norges Blindeforbund. RP-foreningen er representert ved flere internasjonale konferanser og møter. Den avholder nasjonale konferanser og regionale samlinger. Vi søker økonomiske midler fra Helse og Rehabilitering til ulike prosjekter, tar inn annonser i RP-Nytt og søker likemannsmidler fra Sosialog Helsedirektoratet. Andre delmål blir laget under hovedtemaene. Disse er under utarbeiding. Ole Christian Lagesen presenterte så RP-foreningens veileder. Veilederen er en samling av informasjon, rutiner og praktiske tips. Den er ment som en hjelp i styremedlemmers daglige arbeid, og kan i tillegg være en hjelp for andre, slik som fagrådet, valgkomiteen, regnskapsansvarlig og andre. Styret har en plan for å holde veilederen oppdatert, og har fordelt ansvar mellom styremedlemmene. Styret presenterte veilederen ved Retina Internationals konferanse i Nederland, og fikk mange positive tilbakemeldinger. Også informasjonsvideoen ble presentert, noen større RP organisasjoner fikk en gratis kopi, og informasjon om at den nå er tilgjengelig til å kunne legges ut med ulik nasjonal språkdrakt. Rikshospitalets og Ullevåls øyelegeavdelinger er slått sammen, og RPforeningen var til stede ved åpningen ved Brynjulf Norheim og Ole Christian Lagesen. Ledelsen av avdelingen var svært fornøyd; diagnostisering og behandling er forbedret. Men arealet avsatt til forskning er langt fra ferdig-

7 RP-NYTT 4/2004 HØSTKONFERANSEN 7 stilt og mangler elementær utrustning som ventilasjon og vasker. Det ser derfor ut til å være et påfallende sprik i økonomisk mulighet mellom behandling/diagnostisering og forskning. RP-foreningens mobilitetsvideo er forsinket, det mangler noe teknisk bearbeiding samt et siste opptak med demonstrasjon av en såkalt Tracker: Et GPS system med digitalt kart slik at det er mulig å orientere seg med stor detaljgrad bl.a. i bybilder. Men videoen vil være klar i løpet av høsten og vil gi innsikt i hva problemene med mobilitet vil si for personer med RP, og hva som kan gjøres for å overkomme disse problemene. Målgruppen vil være personer med RP, nye med RP diagnose, pårørende, nærmiljø, samt alle andre med behov for denne innsikten. Fredags kveld var deretter fri for å melde seg på lørdagens aktiviteter, samt pleie gamle og nye vennskap. En av de erfarne Hurdal-deltakerne inviterte de nye på omvisning i senteret. Lørdag opprant med pøsregn. Vi håpet alle det ville gi seg før vi skulle ut. Vi startet friskt: Ole Christian refererte det nyeste på forskningsfronten. Hovedkonklusjonen ble klar fra starten: Det er ikke mye nytt, referatene fra ARVO og Retina International som sto i RP-Nytt nr. 3 dekker det meste. Generelt kan det sies at forskning på aldersrelatert macula degenerasjon får mye mer midler enn forskning på RP, rett og slett fordi de store farmasøytiske industriene ser mer penger i dette og derfor satser her. Gjennombrudd i macula-forskning vil likevel kunne vise seg svært nyttig for RP-forskning, siden vi vet at sykdommene har mange fellestrekk. Også macula viser seg sannsynligvis å være genetisk betinget. Det er funnet et protein som utvikles av tappene og som holder liv i stavene; hvis forskerne kan finne ut hvorfor produksjonen av dette proteinet i tappene stoppes, vil vi kanskje forstå mer. Forskningsfrontens største problem nå er pengemangel. Kliniske forsøk med personer koster 1 2 mill. dollar og dette er bare sikkerhetsundersøkelser, deretter kommer fase 2 og 3, nemlig å vise at middelet faktisk virker slik det er tenkt i liten (opp mot 100 personer) og stor skala. Derfor er det mange som jobber hardt med å få tak i penger for å prøve ut sin teori i praksis. Det foregår en hemmelig, større klinisk utprøving på Harvard universitetet, og resultatene av denne forventes å bli presentert i fagtidsskrift i oktober. Ryktene sier at det hemmelige medikamentet er kostholdstilskuddet DHA. DHA er en umettet Omega-3 fettsyre, kjent også for å hjelpe mot hjerte/ karsykdommer. DHA finnes i feit, hvit fisk, tran og mange ulike fiskeoljeprodukter. DHA er til stede i netthinnen, og derfor tror man denne kan ha en hemmende effekt på utvikling av RP. Når resultatene blir offentliggjort, vil disse bli formidlet medlemmene.

8 8 HØSTKONFERANSEN RP-NYTT 4/2004 Så fortalte Unn Ljøner Hagen om likemannsbegrepet og hva dette omfatter. En likemann er en som selv er synshemmet og som har bearbeidet sine følelser og funnet frem til praktiske hjelpemidler. Likemannen bruker sine erfaringer til å være en hjelp og støtte for nyblinde og svaksynte, og gir eksempler på hvordan man skal klare å leve livet med den diagnosen man har fått. Likemenn har større mulighet til å nå gjennom til den rammede fordi de selv har vært i situasjonen, i motsetninger til f.eks. helsepersonell. De har kunnskap om rettigheter, eller vet hvor de skal finne informasjon. Likemenn brukes også i synspolitiske tiltak, og kan hjelpe til med å få hjelpeapparatet i kommunen i sving, eller dra sammen med hjelpeapparatet på hjemmebesøk. Spesielt egnede likemenn kan brukes på sykehusene for å støtte personer som er blitt blinde som følge av ulykke. Det er utdannet likemenn med innvandrerbakgrunn for å nå gruppen av svaksynte/ blinde innvandrere. Norges Blindeforbund har satt likemannsbegrepet i system og tilbyr kurs. Likemenn skal være empatiske, ha intellektuell og følelsesmessig intelligens, kunne takle følelsesmessige situasjoner, være villig til å dele erfaringer, informasjon og kunnskap og ha en evne og vilje til egen videreutvikling. Likemenn blir knyttet til Blindeforbundet ved tilknytningskontakter, men får ikke betalt og er derfor frivillige. Overfor Høstkonferansen påpeker Hagen at det mangler likemenn med RP, og oppfordrer foreningen til å bruke Blindeforbundets skoleringsopplegg og eventuelt inngå samarbeid. Etter foredraget til Unn Ljøner Hagen, var det to parallelle sesjoner: Ole Christian snakket mer om forskning, og Øyvind Myrvold fortalte om Ridderrennets venner. Han viste en video om rennet og kunne svare på spørsmål. Etter lunsj var det på med regnhyre og ut i øs-pøs. Vi kunne velge mellom lydgeværskyting (innendørs! Instruktør Arne Tømta), natursti med oppgaver (disse krevde sin mann og kvinne! Forfatter: Håkon Gisholt), kanopadling (spesiell opplevelse å padle i pøsende regn. Instruktør Vibeke Bernts), tademsykling (på eget ansvar!), prøve førerhund (her var det mange interesserte! Hundene Ibbe, Ifa, Keiser og Karat og trenerne AnnSofi Engelund Evensen, Anett Vardal og Hans Petter Gamborg Nilsen, alle fra Norges Blindeforbunds Førerhundskole). Kommentar fra Lars Joakim, en av ungdommene: Lydgeværskyting er kjempegøy! Bra aktivitet for svaksynte! Etter å ha tørket, varmet vi oss med lattersalver utløst av stand-up komikeren Lars Weimoth. Han tok oss med i sine samtaler med norske A-kjendiser, hvor Nils Arne Eggen ga råd til fotballlaget Real Pigmentosa, og Odd Karsten Tveidt rapporterte engasjert fra demonstrasjonen på Majorstua, med fektende hvite stokker og glefsende førerhunder.

9 RP-NYTT 4/2004 VELKOMMEN TIL HURDAL! 9 Under middagen delte Anne Berit ut RP foreningens 2. hederspris til øyelege Sigmund Spetalen: Et grafisk trykk kalt Lampelys av Giske Sigmundstad. Etterpå var det uformelt, sosialt samvær i stuene. Søndag var det tid for ettertanke og refleksjon. Rune Gustavsen formidlet sine følelser og tanker gjennom å dele sin svært tragiske opplevelse med oss. Gustavsen mistet flere nære familiemedlemmer i en trafikkulykke for halvannet år siden. Gjennom enkel monolog og musikk fortalte han om sorg, fortvilelse, sinne, men også bearbeidelse, samhold, vennskap, håp og livsglede. Jeg snakket med flere av de nye deltakerne i løpet av helgen. De uttrykte glede over å være i fellesskap med andre med RP, og å få mulighet til å knytte kontakter og dele erfaringer. Barnegruppen hadde det som vanlig helt topp, aktivitørene skaper glede og samhold blant barna. Ungdommene går som alltid litt sine egne veier, og har sine egne aktiviteter. Så takk for en fin høstsamling! Velkommen til Hurdal! Av Tiril, 8 ½ år Her perler vi, tegner, maler, fletter hår og belter, og er på skattejakt. Ute leker vi har n, går på standa og hopper på trampoline. Det er morsomt å leke med rullestoler og springe rundt i hele lokalet; gangene, trappene og heisene. Vi leker på treningsrommet. Vi har barnevakter og det er morsomt. Det er TV her, vi så på Spice-jentene. Om morningen spiser vi frokost med masse forsyne seg selv. Så har vi lunsj med forsyn selv seg med masse god mat og dessert. Om kvelden har vi middag med servert mat og kjedelige taler. Det er trist å dra derfra fordi det er så gøy der!

10 10 TETT PÅ RP-NYTT 4/2004 Tett på: Bedir Yiyit Av Bernt Elde Bedir Yiyit er 30 år, kommer opprinnelig fra Tyrkia, men er nå bosatt i Våler i Østfold. Bedir jobbet på en restaurant på turiststedet Marmaris i Tyrkia. Der ble han kjent med Eva, som var på ferie. Hun inviterte ham med til Norge, og hjalp han slik at han får være her. Da jeg kom til Norge for fire år siden visste jeg at jeg hadde en øyesykdom som het Retinitis Pigmentosa, at et av symptomene var dårlig mørkesyn, og at det ikke fantes behandling for sykdommen. Det hadde jeg fått vite av en øyelege i Tyrkia, forteller Bedir. Jeg hadde også nedsatt hørsel, men jeg fikk digitalt høreapparat først etter at jeg kom til Norge. Noe av det første jeg gjorde etter at jeg kom hit, var å begynne på skole for å lære norsk. Det var ikke helt enkelt, jeg hadde ikke høreapparat eller synshjelpemidler den første tiden, sier han. etter en måneds venting kom han til Huseby, og etter det begynte ting å ordne seg. Da jeg så etterhvert ble medlem i Norges Blindeforbund, RP-foreningen, Døvblindeforeningen, og fikk besøk av synskontakten i kommunen, fikk jeg masse hjelp. Det ble mye lettere med skolearbeidet etter at jeg fikk lese-tv og datautstyr. Etter hvert begynte Bedir å søke etter jobb, men det var ikke lett å få noe. Han gikk fremdeles på skole, og ønsket å jobbe om kveldene og i helgene. Men til slutt fikk han gjennom kjente jobb på en restaurant, en jobb han hadde i Etter to-tre måneder fikk jeg besøk av en sosial- og besøkskontakt fra Norges Blindeforbund. Da han hørte at jeg også hadde hørselsproblemer, anbefalte han meg å ta kontakt med Andebu døvblindesenter. Jeg fikk beskjed om prøve å få en time hos øyespesialist på Huseby. Der viste det seg å være 6 7 måneders ventetid, og jeg kunne ikke regne med å få hjelpemidler før de hadde fastslått min diagnose. Men Bedir var heldig. Allerede

11 RP-NYTT 4/2004 TETT PÅ 11 to år mens han gikk på skole. Som om ikke det var nok, var han også aktiv i organisasjonsarbeid og idrett i denne tiden. Han er bl.a. medlem av Moss Handikapidrettslag der han er aktiv med svømming og curling. I år begynte jeg å sykle tandem. Jeg hadde så vidt prøvd dette, hadde fått låne en 20 år gammel sykkel av en blind dame. Jeg meldte meg på til Ridderrittet i Son, men dagen før konkurransen gikk den gamle tandemsykkelen i stykker, forteller Bedir. Men han visste råd. Han visste at Ole Christian Lagesen hadde tandemsykkel, og spurte om å få låne den til konkurransen. Det fikk han, og siden Ole Christian likevel skulle selge sykkelen, ble det til at Bedir senere kjøpte den. Men først hadde han vunnet Ridderrittet! Ja, jeg hadde aldri trodd at vi skulle vinne konkurransen. Det var i alt 24 deltagere som stilte til start på den 30 km lange løypa. De andre deltagerne stilte i profesjonelle sykkeldrakter og sko, mens vi nærmest så ut som vanlige turister. Vi kom i mål etter 47 minutter, som seierherrer. Det er jeg stolt av, smiler Bedir. Det er ikke bare idrett som opptar Bedir. Han er med i styret i NBFs fylkeslag i Østfold, og i regionstyret i LSHDB (forening for døvblinde). Både i 2002 og 2004 var Bedir representant på nordisk ungdomslederkonferanse. På denne konferansen diskuteres ungdomspolitiske saker. Bedir er også leder for NBFs nettverksgruppe for innvandrere. Før jul i fjor var vi samlet på Hurdal til samkurs for innvandrere. Her kom ideen til å danne en egen innvandrergruppe i Norges Blindeforbund. Det er mange av de synshemmede innvandrerne som sitter hjemme og isolerer seg. De kjenner ikke til hvilke rettigheter de har, og språkproblemer gjør alt ekstra vanskelig. 14. januar i år ble Norges Blindeforbunds innvandrergruppe (NBFIG) stiftet. Vi har gått ut med informasjon over hele landet, men det er naturlig at de fleste av våre 25 medlemmer bor i Oslo området. Vi har medlemsmøter en gang i måneden, med forskjellige temaer hver gang. Det er mange nasjonaliteter representert, men vi prøver å bruke norsk som et felles språk, da får vi også språktrening. Historien om Bedir Yiyit viser at det nytter å stå på, og ikke gi opp! Bedir forteller at han trives godt i Norge, og han har ingen planer om å flytte tilbake til Tyrkia, det holder med en ferietur dit hvert år.

12 12 Å LEVE MED RP RP-NYTT 4/2004 Å leve med Retinitis Pigmentosa Av Karine Jørstad Jeg hadde aldri før hørt om sykdommen Retinitis Pigmentosa før jeg selv fikk diagnosen. Så lenge jeg har levd har min mormor alltid hatt dårlig syn, men jeg hadde aldri trodd det skulle skje meg. Men da jeg ble 16 år slo virkeligheten til, da fant de ut at jeg hadde arvet den samme sykdommen som min mormor hadde, nemlig Retinitis Pigmentosa. Når folk ser på meg ser jeg kanskje ut som en vanlig frisk ungdom, men det de ikke vet er at jeg er en av de ca som er rammet av Retinitis Pigmentosa her i landet. Det var da jeg var 16 år at jeg fikk diagnosen, og det skjedde på Haukeland sykehus i Bergen. Jeg skulle bare på en øyekontroll på Hamar sykehus fordi vi trodde jeg trengte briller, men ble så sendt videre til Bergen der jeg fikk beskjeden om at jeg hadde fått denne sykdommen. Det må ha vært den verste dagen i mitt liv. Å få beskjed om at en dag kan jeg risikere å bli blind var helt uvirkelig. Er det noe jeg har fryktet mest i livet etter døden, så er det å miste synet mitt. Å ikke kunne se verden og omgivelsene rundt seg, det kan ikke forklares. Jeg er nå 19 år og det har enda ikke gått opp for meg at synet mitt blir dårligere og dårligere for hver dag som går. Jeg må gå til jevnlig legekontroll, og hver kontroll er like skremmende. Hvor ille har det blitt? Den psykiske påkjenningen er enorm. Det som også er vanskelig er å få andre personer til å forstå hvordan det er å leve med denne sykdommen. Men jeg tror ikke at noen kommer til å forstå det samme hvor mye du prøver å forklare, for de kan ikke forstå det før de selv er i samme situasjon. Hver gang jeg blir kjent med nye folk og det etter hvert blir aktuelt å fortelle dem om min sykdom, reagerer de alle likt. De blir forbauset og synes synd på meg, men er det noe jeg ikke vil er det at de skal synes synd på meg. Det gjør saken bare verre for min del fordi jeg helst ikke vil bli minnet om temaet. Men det er ikke slik at jeg ikke setter pris på omtanken, for det gjør jeg. Men det eneste jeg vil er å få fjernet dette problemet så fort som mulig og ikke bruke min energi på å bekymre meg for hva som kan skje. Enkelte perioder i livet mitt takler jeg dette bra, for jeg greier å glemme at jeg har denne sykdommen, men de gangene tankene styrer litt for mye inn på tema, kan jeg rett og slett klikke. Det er mange ganger da min mor og far har vært fortvilet, for det eneste jeg gjør er å gråte og gråte, helt til jeg er helt utmattet og sovner. Dette har skjedd noen få ganger, men det er like ille hver gang. Det problemet har heldigvis avtatt litt med tiden, men grubler jeg for mye er det lett at følelsene tar overhånd.

13 RP-NYTT 4/2004 FØRERHUNDEN 13 Så som dere sikkert forstår er det veldig vanskelig for meg å godta at jeg har denne sykdommen, selv om jeg vet jeg må gjøre det en dag. For en dag vil denne sykdommen bli virkelig for meg, en dag vil jeg merke at synet mitt er i ferd med å svikte. Men som mange andre som har denne sykdommen håper jeg at de en dag skal finne en måte å kurere den på, og med tanke på all forskningen omkring denne sykdommen burde dette være mulig. Når kan dette skje? Jeg håper så fort som mulig En god hjelper og venn til mosjon og glede! Av Atle Lunde Selvfølgelig mener jeg førerhunden. Jeg har selv vært førerhundbruker i 5 år og stortrives med det. Noen av dere kjenner min lille labrador Donna. Skjønnere hund finnes vel ikke. Det er vel noe vi alle sier om vår egen hund. Ja, den blir som et lite barn. Helt utrolig. Det viser seg at vi som har RP er flittige førerhundbrukere. Mye skyldes nok at vi lettere får førerhund enn andre. RP er en sykdom som først tar nattsynet og så sidesynet. Dermed får en store bevegelsesproblemer når lyset forsvinner eller blir for sterkt. Dere kjenner dere vel igjen. For å unngå tapet av mobilitet under slike forhold får vi med RP lettere hund. Det er ikke å legge skjul på at RP er en progredierende sykdom, som blir et viktig moment når vi søker førerhund. Men så over til det kjekke. En førerhund er til god hjelp, men den er også en perfekt venn og kompis. Alltid like glad i deg, alltid like glad for å se deg, og viser deg alltid en hengivenhet uten sidestykke. Ja, jeg kan ramse opp en hel del områder der hunden er unik. Det er det som gjør forholdet mellom den syndshemmede og førerhunden så spesiell. Den er en hjelper og venn samtidig. Donna og jeg har daglig turer der felles mosjon er agendaen. Da får vi frisk luft og hyggelige stunder sammen. Treffer andre med hund, leker og nyter livet. Mitt behov for hund er primært mosjon, men selvfølgelig går vi til byen for å gå i bank, post osv. Også kafé besøk må til. Her treffer jeg gode venner over en kopp kaffe, og gjerne en liten godbit til Donna. Hun blir liksom et midtpunkt uansett hvor vi ferdes. Mange sier at de ikke ønsker hund fordi de blir så bundet. Ja, det kan nok hende, men hvem er ikke det til daglig. Vi har jo alltid så mye å gjøre som også er bindende. Men snu litt på flisa og se heller på de muligheter

14 14 HEDERSPRIS RP-NYTT 4/2004 hunden gir deg. Det vil som regel veie tyngre enn det å bli bundet til en venn. Hvis en har gode venner og familie rundt seg er det ingen problem med at andre kan passe hunden når du er på ferie eller er på plasser der det ikke er så greit med hund. De fleste synes bare det er kjekt å få passe en så veloppdratt hund. På vår høstsamling i år var Norges Blindeforbunds førerhundskole på Hurdal med 4 hunder slik at vi kunne prøve å gå i sele, men også få muligheten til å bli bedre kjent med det å ha hund og hva som må til for å få egen førerhund. Det var stor oppmerksomhet rundt hundene og spenningen var nok stor hos den enkelte når de skulle ut en tur. Jeg håper dere som prøvde fikk en liten aha-opplevelse og at mange flere av oss med RP tar i bruk dette fantastiske hjelpemidlet. Ring gjerne Norges Blindeforbunds Førerhundskole og få vite mer om det å få førerhund. Tlf Hederspris til øyelege Sigmund Spetalen Av Anne Berit Gransjøen Det er en kjensgjerning at mange øyeleger i vårt land ikke har god nok kunnskap om RP. Det er derfor av meget stor betydning for oss at vi får fremhevet de som har gjort en stor innsats på området. For å kunne hedre de fagpersonene i Norge som har og bruker sine kunnskaper på området RP, etablerte RP-foreningen i 2003 en hederspris. Som dere sikkert husker var det øyelege Ruth Riise som fikk foreningens hederspris Øyelege Sigmund Spetalen er en av de personene som fortjener å få heder for sin innsats. I vår begrunnelse for å gi RP-foreningens hederspris for 2004 nettopp til Sigmund Spetalen, ble følgende momenter framhevet: Når RP-foreningen på sin høstkoferanse skulle dele ut hedersprisen for 2004, ble valget enkelt. Vi som har diagnosen RP vet mye om hvor lite engasjement det er blant mange øyeleger. Vi har opplevd liten vilje til innsikt og menneskekunnskap. Slik har vi lært oss å finne våre venner. Gjennom ditt mangeårige arbeid ved Huseby kompetansesenter har vi lært deg å kjenne som en venn. Du har din oppmerksomhet på og vilje til innsikt i området RP. Mange har fått gle-

15 RP-NYTT 4/2004 NYTT FRA FORSKNINGEN 15 den av å ta del i kompetansen, fagkunnskapen og erfaringene dine. Du viser entusiasme og engasjement tar oss rett og slett på alvor. Sant og si er det ikke mange av ditt kaliber. Det er derfor en stor glede å kunne tildele deg vår hederspris for Prisen er et grafisk trykk laget av Giske Sigmundstad. Trykket bærer navnet Lampelys, som vi mener er en god beskrivelse på ditt arbeid. I sin takketale kom Sigmund Spetalen inn på hva som bl.a. hadde vekket hans interesse for RP. Han så at de som hadde fått diagnosen RP hadde store problemer med å forstå at synet var dårlig. Bevisstheten rundt sidesynet er på langt nær den samme som når lesesynet blir dårligere. Han så den ekstra utfordringen denne usikkerheten førte med seg og hvilke konsekvenser det kunne få for den enkelte. Han fortalte videre at disse personenes møte med øyelegene ofte ble lite informativt. Som regel fikk de beskjed om at de kom til å miste synet og at de måtte levere inn sertifikatet. Han så det som sin oppgave å gi nettopp disse personene korrekt informasjon og å gi dem håp for framtiden. At mange har gått klokere ut igjen etter en samtale med Sigmund Spetalen, kan vi i RP-foreningen skrive under på. Hans gode formidlingsevne og hans behagelige væremåte, har også gitt inspirasjon til foreningens videre arbeid. En stor takk til øyelege Sigmund Spetalen. Stamceller fra beinmarg forhindret blindhet hos mus med RP Av Ole Christian Lagesen I høst har det vært skrevet en god del, også i norske aviser, om forskning foretatt ved The Scripps Research Institute i USA, der mus med RP har fått sprøytet inn stamceller fra beinmarg. Virkningen har vært overraskende. Stamcellene, som er av en type som primært utvikler seg til blodlegemer og celler som støtter og utvikler blodårene, viste seg å overleve og utvikle seg i netthinnen. Blodårene i netthinnens underliggende cellelag opprettholdt sin funksjon, og også synscellene, som ordinært i mus med RP ville sykne hen og dø i løpet av kort tid, beholdt funksjonsevne. Det gjaldt først og fremst tappene i sentrum av øyet. Dr. Martin Friedlander og

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Nr 1 februar 2006 Tidsskrift for norsk optometri Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Optometriutdanning Europeisk utdanning harmoniseres Studenter i praksis INNHOLD FEBRUAR 2006

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3 Vær stolt av jobben! Sigrid Midtbø Storkås er ny leder i Norges Optikerforbund Les mer på side 14-16 FAG OG SYNS OPPLEVELSER Bli med på en

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer