et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan 2014 2015 S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e"

Transkript

1 et sted å lære, et sted å leke, et sted å få være med og et sted å leve Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e

2 - I N N H O L D S F O R T E G N E L S E - 1) Presentasjon av Stakkevollan barnehage s. 3 2) Personalet i Stakkevollan barnehage s. 4 Personalet Kontakt informasjon 3) Samarbeid med barnet hjem s. 6 Formålsparagrafen Målsettinger og forventinger Foreldremedvirknings arenaer Overgang Barnehage - skole 4) Barnehagens innhold s. 8 Tema Fagområdene Årshjul 5) Satsningsområder barnehageåret s. 13 a) Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen Kunst, kultur og kreativitet b) Overordnet tema «Vennskap & Tilhørighet» Sosialkompetanse Barns medvirking 6) Planlegging Dokumentasjon - Vurdering s. 19 og samarbeid Personalsamarbeid - Målsetting og metoder Kompetanseheving av personalet 7) Tverrfaglig samarbeid & tidlig innsats s. 22 8) Aktuelle nettsider s. 23 2

3 Presentasjon av Stakkevollan Barnehage: Årsplanen er utarbeidet i tråd med virksomhetsplanen til Tromsøya nord barnehager, av personalet i Stakkevollan barnehage med foreldrenes medvirkning. Planen er forelagt barnehagens samarbeidsutvalg og ble vedtatt i møte den: Tromsøya Nord Barnehager: Stakkevollan barnehage er en 4 avdelings barnehage, som åpnet i 1987 og den eies og drives av Tromsø kommune. Vi ligger i utkanten av Stakkevollan boligfelt, nord på Tromsøya. Vi har et stort uteområde i barnehagen med sykkelstier, akebakker, klatretrær og en fin skog der det er mulighet for å plukke blomster og blåbær. Vi har også store naturområder i nærområdet som brukes til utflukter. Eks: lysløypa, forskjellige vann, Vardentoppen, trykkbassenget og andre ekskursjonsmuligheter (sykehuset, remix, dagligvarebutikk). Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter tel 3

4 Personalet i Stakkevollan barnehage: Enhetsleder Anna Helene Larsen / ne.no Fagleder Jorunn Seljevoll / Bekkeblom / Løvetann / Røsslyng / Myrull / Elin Bendiksen Pedagogisk leder Heidi Moen Strand Pedagogisk leder Silje Andersen Pedagodisk leder Camilla Zuidhoek Pedagogisk leder Ann Lisbeth Tranberg Assistent Monika Myrseth Fagarbeider Vidar Drevland Assistent Lena Lorentsen Assistent 80% Leikny Edvardsen Fagarbeider Monica Bjørklund Assistent Hilde Soleng Assistent Renate Jørgensen Assistent Sigve Mikalsen Assistent 20 % Støttepedagoger Fastvikarer Rigmor Pedersen 80% Bente Fernando Sem Kate-Hilde Nilsen 50 % Sigve Mikalsen 4

5 For barnehageåret er det totalt 53 barn i alderen 0 6 år, fordelt på følgende årskull; Årskull Antall 2013 barn barn barn barn barn 9 Miljøfyrtårn barnehage: Stakkevollan barnehage er en miljøfyrtårn bedrift og har vært det siden 22. november Den ble barnehagen resertifisert for 3 nye år, Vi har utarbeidet følgende miljøregler; 1. Plukk opp søppel som du kommer over ute og inne! 2. Slå av lysene på rom som ikke er i bruk! 3. Lukk ytterdørene! 4. Bruk tegne og skrivepapir på begge sider! 5. Rydd opp etter deg! 6. Følg opp rydding og renhold av fellesrom etter ansvarslister Husk papirsøppel på kjøkken og personalrom! 7. Vi sorterer følgende: mat, rest, metall, glass, papir og kartong 8. Sakslister, møteinnkalling, div info sendes pr. e-post til ansatte og Foreldre Pedagogisk miljøplan: gisk+milj%c3%b8plan+(2).docx.as.pdf 5

6 Samarbeid med barnets hjem 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 4. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Foreldremedvirking tar vi på alvor, og vi har følgende og arena der ulike innspill fra foresatte tas til drøfting. Foreldremøter (1-2 ganger i året) Foreldresamtale 2 ganger i året Brukerundersøkelse hvert år Den daglige kontakten hver dag Foreldrekaffe /foreldrefrokost Mer informasjon om dette i SU folderen. 6

7 Overgang barnehage - skole: I førskoleklubben blir det tilrettelagt for aktiviteter som vil være en forberedelse til skolestart. Det er egen plan over når førskolegruppene gjennomføres, dets innhold, målsetting og metoder. Førskoletreff Stakkevollan barnehage tilhører kommunens nettverksområde Borgtun/Stakkevollan. Alle 5 åringene fra barnehagene i nettverket samles 1 gang i måneden etter jul og fram til sommeren. Her vil barna møte andre barn fra de andre barnehagene, som skal begynne på samme skole høsten Det vil komme en egen plan for disse førskoletreffene. Overgangsrutiner barnehage og skole 1. Des. Frist for foresatte - innmelding til skole 1. Febr. Frist for foresatte innmelding SFO 1. Mai Overlevering av mapper til skolen Gjennom foreldresamtaler gir foresatte barnehagen samtykke til hvilken informasjon som skal gis over til skolen Mai/ Juni: Møte/Kurs for neste års førsteklasse foresatte Førskoledag (skolen arrangerer) Overføringsmøter ved behov(skole/barnehage/foresatte) Søknadskjema: 7

8 Barnehagens innhold Barnehagen vil gi barna omsorg ved å skape og ivareta trygghet og gode relasjoner mellom barn voksne og barn-barn. Gjennom rutiner for tilvenning ved oppstart og arbeid med sosialkompetanse (s16) skal en sikre at dette blir i varetatt på en best mulig måte. Barnehagen skal gi tid og rom for barns lek, som er en grunnleggende livs- og læringsform barna utrykker seg gjennom. Trygghet og omsorg er grunnleggende for at barnehagen skal være et godt sted å leve og lære: De formelle læringssituasjonene er planlagte og ledet av personalet. Noen av disse aktivitetene vil stå på månedsplan/ukeplan og planer for aldersinndelte klubber. Uformelle læringssituasjoner er knyttet til hverdagsaktiviteter: i lek, påkledning, måltid og samhandling. Temaarbeid med fokus på språk og kultur. Gjennom omsorg, sosialkompetanse, språk, kultur og læring vil barna gå gjennom en livslang prosess hvor danning skjer. Dette handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte, og se seg selv som verdifull i et større fellesskap. Over regnbuen der er himmelen blå, alle drømmer skal vise veien der du skal gå 8

9 Tema: Alf Prøysen I år skal vi jobbe med litteratur og sanger skrevet av Alf Prøysen. Han er en forfatter som mange av oss har et forhold til og vi mener at det er viktig at denne kulturskatten ikke blir glemt er det offisielle Prøysen året fordi det i år er 100 år siden han ble født. Hele væla er bære jordbær, finn et strå og træ dom på Arbeidsmetoden for månedens sang/fortelling: Bruke konkreter/ visualisering Fra det enkle til komplekse språkbrukssitasjoner Ekskursjoner/direkte erfaringer Dramatisering Estetiske uttrykksformer,f.eks tegne, male Gjenfortelling Lage egne fortellinger/ lage bok 9

10 Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil vanligvis være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Antall, rom og form: Mål: Bli kjent med matmatiske begreper gjennom literaturen. Eks: først-sist, fulltom, blå,rød. Kunst, kultur og kreativitet: Mål: La barna få mulighet for sansing, opplevelse og skapende virksomhet. Eks: Lek, dramatisere, barns fortellinger, tegne, male, musikk Etikk, filosofi og religion Mål: Gi barna rom for refleksjon over likeverd og respekt over natur, menneske og dyr. Eks: Respekt for naturen og hverandre. Alf Prøysen Mål: Få kunnskap om forfatteren og hans mangfoldige kulturskatter. Eks; Blåbærturen Natur, miljø og teknikk: Mål: Gi barna rom for mangfold i naturen til alle årstider. Eks: Tur i skogen, plukke bær Kropp, bevegelse og helse: Mål: La barna gjennom kroppslig aktivitet, lære å kjenne seg selv og verden rundt seg. Eks: Friluftsliv, bevegelse, få erfaringer av nytteverdi av bær. Språk, tekst og kommunikasjon: Mål: La barna motta, tolke og uttrykke kommunikasjon, språk og tekst gjennom Prøysens verk. Eks: konkreter, begreper, fortelling, sang Nærmiljø og samfunn: Mål: la barna møte verden med nysgjerrighet og tillit i takt med barnas utvikling og medvirkning. Eks:tur i nærområdet. 10

11 Årshjul: Måned Tema/Tradisjoner Mål August Vennskap og Vise at alle er like verdifulle tilvenning og ønsket. September Oktober November Desember Blåbærturen Introduksjon av T- skje kjerringa Skape vennskap Klubbstart Hvem er Alf Prøysen? Nøtteliten Internasjonalt fellesskap 3-6: Hompetitten 0-3 år Muse- husekruse- bruse- visa Lek og vennskap Mørketidsmarkering Musevisa Å glede hverandre Snekker Andersen 11 Å få en/flere venn(er). Kunnskap om hvordan man skaper vennskap. Vise respekt ved å lytte slik at vi blir kjent med hverandre Få kunnskap om lekeregler Respektere at vi alle er ulike og har ulike kompetanse. Kjennskap til de ulike nasjonaliteter som er i barnehagen. Lære ulike begreper for relasjonsbygging, f.eks samarbeid Omsorg for andre. Evne til å gi og få Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner.

12 Januar Februar Mars April Mai Juni Tilhørighet Solfest Solskinnstrall Kommunikasjon Markere samefolketsdag Buste barte - pinn Selvhevdelse T- skje kjerringa i snesmeltinga Selvhevdelse Påske Kyllingen Empati Nasjonaldagen Brannvern Helene Harefrøken Markering for førskolebarna. Geitekyllingen som kunne telle til ti Å kunne dele med hverandre, f. eks opplevelser Lære strategier for konfliktløsning Lære om samisk kultur og tradisjoner Tørre å be om hjelp og si ifra om egne behov Øve på å sette grenser og akseptere andres behov. Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Evnen til å sette seg inn i ulike situasjoner. Få kunnskap om hvorfor vi feirer nasjonaldagen. Lære om brannvernregler Vise takknemlighet og glede overfor hverandre. 12

13 Satsningsområder: Barnehagen vil jobbe med hovedmålet gjennom satsingsområdene for barnehageåret 2014/15: a) Språkstimulering og kunst, kultur og kreativitet i barnehagen b) Overordnet tema- vennskap og tilhørighet Gi barna mulighet og inspirasjon til å uttrykke seg på ulike måter i form av musikk, drama, dans og forming. Språk er menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel. Det muntlige språk utvikles i vekselspill mellom evnen til å lytte, tolke og tale. Det er viktig å få varierte og rike erfaringer for å forstå begreper, likeså samtale om opplevelser tanker og følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. Barnehagen oppfordrer foreldre til å bruke sitt morsmål i samtale med barnet. Mål for språkstimulering: Sørge for at hvert enkelt barn får mulighet til å utvikle språk som kommunikasjonsmiddel, samt fremme barnets ferdigheter og interesse for bruk av språket Mål for kunst, kultur og kreativitet: Gi barna mulighet og inspirasjon til å utrykke seg på ulike måter i form av musikk, drama, dans og forming. 13

14 Slik jobber vi med satsningsområdet språkstimulering og kunst kultur og kreativitet i Stakkevollan barnehage; a) Samtaler / dialoger b) Rim og regler / Dikt og sang c) Fortellinger og høytlesing d) Barns leken e) Skriftspråket f) Forming, dans og drama, sang og musikk Observasjon / Kartlegging av det enkelte barns språk og språkutvikling: Etter godkjenning fra foreldre vil disse observasjonsverktøyene bli brukt: T R A S Alle Med Lær Meg Norsk Før Skolestart 14

15 Vennskap & Tilhørighet «Barnehagen skal bidra til å styrke barns kunnskaper, ferdigheter og holdninger - slik at barna på best mulig måte kan FÅ EN VENN og Å VÆRE EN VENN» Kulturelt mangfold i barnehagen: Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Respekt for likheter og ulikheter. Slik jobber vi med satsningsområdet Vennskap & Tilhørighet i Stakkevollan barnehage; a) Vennskapslæring skal inngå både i formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen b) Vennskapsarbeidet skal planlegges, evalueres og dokumenteres c) Legge til rette for vennskapsbygging og et utviklende lekemiljø d) Fokus på voksen barn relasjon e) Vennskap vil være et sentralt tema på foreldresamtalene og i hverdagskontakten vi har med dere foresatte hvordan hvert enkelt barn kan få en venn og å være en venn og hvordan vi voksne (barnehagen & hjemmet) sammen kan støtte barnet /barna i denne læringen 15

16 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. (Rammeplanen 2011) Sosial kompetanse utvikles gjennom felles handlinger og opplevelser og dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. I omsorg, lek og danning vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de får evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barna skal lære å: Ta hensyn til hverandre og hjelpe andre. Klare å hevde egne rettigheter, meninger og behov Vise selvkontroll, ved at barna klarer å kontrollere egne impulser og frustrasjoner Oppleve seg selv som et viktig medlem i fellesskapet De voksne skal: Tilrettelegge for lek og samspill Bruke vennskap som tema i formelle og uformelle læringsituasjoner Veilede, oppmuntre og gi tilbakemelding på det barna gjør. Forstå barnas signaler gjennom observasjoner og aktiv deltagelse. Gi omsorg og trygghet ved å være tilstede. Ta barna på alvor ved å høre på dem og ta hensyn til barnas initiativ, bidra til barns medvirkning i lek og hverdagsaktiviteter. Ha en væremåte som er forutsigbar for barna. 16

17 Strategiplan mot mobbing Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing for barnehage og skole. Den finner dere på denne nettsiden: Mål: Alle skal være en del av et aksepterende miljø, fritt for mobbing og rasisme i Stakkevollan barnehage Metode: Gjennom systematisk arbeid med vennskap og sosialkompetanse skal vi forebygge mobbing i barnehagen. Kvalitetsplan for Tromsø kommune fremhever sosial kompetanse i fokusområdet inkluderende fellesskap. Barns medvirkning er også en viktig del av kvalitetsplan gjennom fokusområdet barnehagen som lærings- og danningsarena. I årshjulet for barnehagen vil disse områdene bli knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet. Dette er også en form for dokumentasjon som skal synliggjøre det arbeidet vi gjør i barnehagen. 17

18 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. For at barna skal kunne medvirke i barnehagehverdagen må personalet lytte, tolke barnets kroppsspråk og være observant i forhold til barns handlinger, uttrykk og etter hvert etter barns verbale språk. Det forutsetter også at det er en god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene. Barna i Stakkevollan barnehage er med på å medvirke: Planlegging Barnesamtaler Periodeplaner/tradisjoner Samlingsstunder Hverdagaktiviteter og rutinesituasjoner Påkledning/måltid (kjenne på egne behov) Velge aktiviteter og lek Innkjøp i barnehagen (eks.mat og leker) Dokumentasjon Vise fram produkter laget av barna Bilder tatt av barn eller personal Evaluere aktiviteter sammen med barna 18

19 Planlegging, dokumentasjon, vurdering og samarbeid Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenters og vurderes. Her en oversikt over personalets rammer for dette arbeidet; Avdelingsmøter Ledermøter Personalmøter Planleggingsda ger 1 time hver uke 1 time 3 mandager i måneden 2 timer hver måned (kveldstid) 5 dager i løpet av et barnehage år Pedagogisk leder og assistentene / Fagarbeider + Fagleder Pedagogiske ledere og Fagleder Hele personalgruppen i barnehagen Hele personalgruppe n i barnehagen Innhold: Innhold: Innhold: Innhold: Pedagogiske arbeidet på avdelingen Eks. Månedsplan/ukeplan Aktiviteter på avdelingen, praksisfortellinger enkelt barn/ barnegruppen Pedagogisk arbeidet i barnehagen og på avdelingene Pedagogisk arbeidet i barnehagen Eks. Arbeide med satsningsområdene våre, årsplan Pedagogisk arbeidet i barnehagen Planleggingsdager Barnehageåret : * * * * * Barnehagen stengt! 19

20 Dokumentasjon: Barnehagen skal dokumentere sitt pedagogiske arbeid. Det gjøres gjennom samtaler i personalgruppen (avdelingsvis og i hele personalgruppen) og med foresatte. Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Eksempler på dokumentasjon avdelingene gjør: Vi tar bilder fra barnehagehverdagen Vi skriver månedsplaner /ukeplaner og månedsevalueringer Vi skriver referat fra alle møter Dokumentasjon gjennom barnas egne tegninger / malerier Vurdering: Vurderingsarbeidet skal både forbedre og øke kvaliteten på barnehagetilbudet, samt bidra til å utvikle barnehagen som institusjon. Eksempler på vurderingsarbeid barnehagen gjør: Skriftlige evalueringer av temaer og måneden som har vært Pedagogisk refleksjon og praksisfortellinger Tilbakemeldinger fra foresatte Pedagogisk refleksjon over metoder og praksis Evalueringer av arbeid med satsningsområde 20

21 Mål for personalsamarbeidet «Utvikle og ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø, der alle skal føle at de bidrar» Metoder: Alle bli sett og hørt Utnytte hverandres kompetanse og ressurser Samarbeid på tvers av avdelingene Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelsen Tilrettelegge for faglig og personlig utvikling Møtevirksomhet Arbeide bevisst med arbeidsmiljøet i barnehagen Det er mye vi kan gjøre hver for oss men de største tingene skaper vi ved å gjøre noe SAMMEN 21

22 Kompetanseheving for personalet: Personalet er den viktigste ressursen for at barnehagen skal oppnå sine pedagogiske mål, og videreutvikle seg som institusjon. Deres kompetanse er viktig for den jobben som gjøres i forhold til barna, og det barnehagetilbudet som barn og foresatt møter i vår barnehage. Følgende kompetanseheving er planlagt - barnehageåret : Videreføring av pedagogisk ledelse /Lederforum for alle pedagogisk ledere i enheten. I Regi av enheten Tromsøya nord barnehager. Oppstart var i Samlinger på dagtid. Fortsettelse av kompetanseheving assistenter / fagarbeidere Fagforum - I tillegg vil barnehagens HMS gruppe fortsette å delta på kurs innenfor temaet Arbeidsmiljø. Det er ulike kurs i regi av NAV og Tromsø kommune. Heisann og dudliatten tei for sola og deg og meg. Tverrfaglig samarbeid & Tidlig innsats: BTI- bedre tverrfaglig innsats Stakkevollan barnehage skal implementeres i BTI- bedre tverrfaglig innsats modellen. Det er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette skal medføre at vi skal kunne møte barnet på best mulig måte. Tverrfaglig samarbeid Tromsø kommune: 22

23 NYTTIGE NETTSIDER: Stakkevollan barnehage Tromsø kommune: Vedtekter for Tromsø kommunes barnehager: html Kunnskapsdepartementet om barnehager: Lov om barnehager: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: mmeplan_2011/kd_bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Virksomhetsplan for Tromsøya Nord barnehager: Progresjonsplaner for fagområdene: Informasjon om søknad og opptak Tromsø kommune: Skole/SFO og barnehageruten : 23

24 Det Nasjonale Foreldreutvalget for barnehager ICDP Norge: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Familiens hus Et tverrfaglig lavterskeltilbud: Syke barn og barnehagen Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet: article html Tromsø kommunes helsestasjoner: 24

25 25

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e - Samspill og Glede Det Handler Om Å Være Tilstede

Årsplan S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e - Samspill og Glede Det Handler Om Å Være Tilstede Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø Årsplan 2012 2013 - S t a k k e v o l l a n b a r n e h a g e - Samspill og Glede Det Handler Om Å Være Tilstede 1 - I N N H O L D S F O R T E G N E L S E - 1)

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016 Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag... 3 Barnehagen vår... 4 Visjon og mål... 5 Omsorg, lek, læring og danning... 6 Sosial kompetanse... 8 Språklig

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer