Vedlegg 1: INTERN VARSLINGSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: INTERN VARSLINGSLISTE"

Transkript

1 Vedlegg 1: INTERN VARSLINGSLISTE Den som kjem til ein ulykkesstad, skal - Prøve å redde liv, avgrense skade og om nødvendig sikre skadestaden - NHH har hjartestartar: ring for assistanse - Ved brann/branntilløp: straks starte sløkkingsforsøk med tilgjengeleg utstyr Brann: Nødnummer 110 Politi: Nødnummer 112 Ambulanse: Nødnummer 113 Vakttelefon NHH (24t): Beredskapsleiing Namn Funksjon Telefon Mobil Privat Adresse heim Viserektor Gunnar E. Christensen Beredskapsleiar Lyngbøkollen 81, 5164 LAKSEVÅG Leiar - seksjon for eigedomsforvalting Erik Lundberg Skadestadkontakt Wallemsvikveien 38 b 5164 LAKSEVÅG Leiar for HR-avdelinga Beate Thomassen Leiar for studieadministrativ avdeling Jorun Gunnerud Leiar for kommunikasjonsavdelinga Kristin Risvand Mo Leiar seksjon for arkiv Signe P. Morvik Beredskapskoordinator Kristine S. Stenhaug Rektorat Personell (tilsette) Personell (studentar) Bønesheien BØNES Wolffsg BERGEN Informasjon Florvågbakken FLORVÅG Sekretær Farbotslia MORVIK Koordinator Bregnestien 2a 5141 FYLLINGSDALEN Namn Funksjon Telefon Mobil Privat Adresse heim Frøystein Gjesdal Rektor Sandvikslien 5, 5037 Bergen Sunniva Whittaker Prorektor Nyhaugveien 12 A, 5067 Bergen Gunnar E. Christensen Viserektor Lyngbøkollen 81, 5164 Laksevåg Helge Thorbjørnsen Viserektor Nubbebakken 18 B, 5022 Bergen 1

2 Nestansvarlege Namn Funksjon Telefon Mobil Privat Adresse heim Assisterande adm. direktør Beredskapsleiar Bønesheien 136, 5154 BØNES Klas Rønning Driftsleiar Arvid Fredheim Skadestadskontakt Skarholmen 24, 5302 STRUSSHAMN Rådgivar Sylvi K. Larsen Personell (tilsette) Christinegård 31, 5037 BERGEN Leiar seksjon for informasjon og service Inger Marie Milde Mediekontakt Hallvard Lyssand Personell (studentar) Lokketovegen 1, 5136 MJØLKERÅEN Informasjon Amalie Skrams vei 29, 5036 BERGEN Førstekonsulent i leiingssekretariatet Torunn Fantoft Sekretær Bråtet 309, 5154 BØNES Kontaktinformasjon institutt Institutt Namn Telefon Mobil Privat Institutt for finans (FIN) Jøril Mæland Karin S. Thorburn Mette Franck Johnsen Institutt for føretaksøkonomi (FOR) Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) Institutt for rekneskap, revisjon og rettsvitskap (RRR) Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) Institutt for strategi og leiing (SOL) Frode Sættem Leif Sandal Kristin R. Teigland Anne Kari Bjørge Marita Kristiansen Tove Skaar Trond Bjørnenak Katarina Kaarbøe Maja Dame Frode Steen Alexander Cappelen Trude Gudmundset Paul Gooderham Herbjørn Nysveen Paal Fennell

3 Kontaktinformasjon for den administrative leiargruppa elles Namn Avdeling Telefon Mobil Privat John A. Andersen Internasjonale relasjonar Svenn-Åge Dahl Avdeling for eksternt retta verksemd Linda Rud Forskingsadministrativ avdeling Klas Rønning Avdeling for styring, økonomi og drift NHHS 2013 Namn Avdeling e-post Mobil Vakthavende 24t Kristoffer Landmark Marø Leiar Arne Tjora Økonomiansvarleg Anniken Fossum Informasjonsansvarleg Trygve Lehne Eksternansvarleg Lars Joachim K. Hagen Internansvarleg Peder Nikolai S. Engesæth Fagpolitisk ansvarleg My Malene Mjaaland Prosjektansvarleg Kristine Devold Marknadsansvarleg Pål Fosland Leiar av Vaktkorpset Cathrine Gavlen Organisasjonssekretær

4 Vedlegg 2: EKSTERN VARSLINGSLISTE VED KRISER Institusjon/bedrift Funksjon Telefon Mobil Brannvesenet Brann, akutt nødnr. 110 Brannvesen avd. Bergen Sentralbord Politi Politi, akutt nødnr. 112 Hordaland politidistrikt Døgnopen politivakt Nærmaste politidistrikt Finn nærmaste politidistr Helsevesen Medisinsk nødhjelp 113 Legevakt avd. Bergen AMK-sentral, alternativt nødnr Legevakt avd. Bergen Døgnopen akutthjelp Sandviken Sykehus Døgnbemanna sentralbord Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus Sentralbord Vaktselskap G4S Secure Sentralbord Solutions AS SiB Administrerande direktør Per Kristian Knutsen Assisterande direktør Per Kristian Knutsen (midl.) SiB-ansvarleg for oppfølging av studentar i krise Direktør for studenthelse og veiledning Hege Råkil SiB Lehmkuhlhallen SiB Studentbustader SiB Barnehagar SiB Hatleberg studentbustader Studentprest Rengjøring ISS Statsbygg (eier av nybygget) Sentralbord Idrettssjef Bård Johansen Driftsleiar SiB: Olav Handeland Sentralbord Adm. dir. Per Kristian Knutsen Sentralbord Barnehagesjef Rune Fitje Vaktmeister Petter Wiik Oppfølging studentar/pårørande Marie Grindheim Inge Høyland Sentralbord Renate Bårtvedt Haugland Hovudkontor, Oslo Administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen Bergen kommune 24t vaktsentral Helsevernetaten Sentralbord Utanriksdepartementet Sentralbord Kunnskapsdepartementet Sentralbord, Universitets- og høyskoleavdelingen Ekspedisjonssjef Toril Johansson Sjømannskyrkja Hovudkontor Hovudredningssentral Sør-Noreg Alarm Aksjonar/spørsmål Giftinformasjonssentralen Info v/akutt forgifting Miljødirektoratet Akutt forureining:

5 Vedlegg 3: BRANNVERN VED NHH Brannvernleiar NHH: Arvid Fredheim, tlf , mobil Brannvernleiar nybygg - byggeherrerepresentant: Trond Gaarder (Statsbygg), mobil Branninstruks: Etasjevaktar: Rømmingsveg: Møteplass: Sløkkingsutstyr: Brann/branntilløp: Alle tilsette skal ha oppslått branninstruks på sin arbeidsplass (vedlegg 4). I tillegg er det utarbeidd instruks for bruk av bygg utover ordinær kontortid på norsk (vedlegg 8) og engelsk. Etasjevaktar skal ha kjennskap til brannvern ved høgskulen og ved brann/brannøving sørgje for at tilsette og studentar mest mogeleg effektivt forlèt sin arbeidsstad. Etasjevaktar rapporterer til brannvernleiar og deltar i påfølgande augeblikkelege evaluering ved resepsjonen i høgblokka. Liste over etasjevaktar ved NHH i vedlegg 6. Branninstruks for etasjevakt i vedlegg 5. Alle tilsette skal vite om aktuelle rømmingsvegar. Rømmingsvegar skal alltid være ryddige og framkommelege. Alle tilsette har ansvar for at gjenstandar ikkje blir plassert til hinder for rømmingsvegar. NB: EIN SKAL IKKJE BRUKE HEIS Øvre parkeringsplass ved Helleveien. Alle tilsette skal vite om manuelle brannmeldarar og brannsløkkingsutstyr. Ved brann og branntilløp skal ein starte sløkkingsforsøk med tilgjengelig utstyr så raskt som mogeleg. Dersom ein ikkje lykkast med sløkkingsforsøket, skal ein utløyse brannmeldar. Alarmen går direkte til brannvesenet. Etasjevakt eller brannvernleiar ringer brannvesenet på nødnummer 110 og informerer om situasjonen. Brannvern kurs: NHH er pålagt å gjennomføre brannvernopplæring for alle tilsette i høve til brannvernlova 3.3. Brannvernkurs blir arrangert etter behov. Kurset har ein teoretisk og ein praktisk del og tar om lag to timar. Deltaking skal bli dokumentert på eige skjema for brannvernopplæring. Informasjon om kursdato kan ein få av brannvernleiar: tlf Ved brannalarm må alle gå sikraste veg ut av bygningen. For personar med særskilde behov skal ein gjere bruk av evakueringsstol. Evakueringsstol er tilgjengelig i 4. og 6. etasje i høgblokka og i 2. etasje i servicebygget. 5

6 Vedlegg 4: BRANNINSTRUKS Brannvarslarar og sløkkingsutstyr Brannvarslarar og ulikt sløkkingsutstyr er installert i kvar etasje og i alle korridorar i servicebygget, høgblokka, blokk A og blokk B. I nybygget kor Statsbygg er byggherrerepresentant og NHH er brukarrepresentant, er det eit system med overrislingsanlegg og brannslangar. Sjå eigen branninstruks frå Statsbygg. Alle personar har plikt til å merke seg følgjande: Kvar utstyret er plassert og korleis utstyret fungerer Kvar rømmingsvegane er Retningsliner ved brann og branntilløp Dersom det er mogeleg: Start sløkkingsforsøk. Dersom sløkkingsforsøket ikkje er vellykka: Utløys manuell brannvarslar. Ved brannvarsling Alle personar som ikkje har oppgåver tilknytt berging og sløkkingsarbeid skal straks forlate bygningen. Heis skal ein ikkje bruke! Alle personar skal samlast på fastsett møteplass for registrering, som er på øvre parkeringsplass ved Helleveien. Ingen må forlate området eller gå inn i bygningen utan samtykke frå brannvernleiar eller brannvesenet. Møteplass Øvre parkeringsplass ved Helleveien. 6

7 Vedlegg 5: BRANNINSTRUKS FOR ETASJEVAKTER Dagleg: 1. Sjå til at du til ein kvar tid veit kvar rømmingsvegane er og kvar brannvarslarar og sløkkingsutstyr er plassert. 2. Informer tilsette og vikarar om branninstruks for bygget. 3. Meld frå til brannvernleiar om defekt utstyr og materiell som kan forårsake brann. 4. Sørg for at rømmingsvegane aldri er blokkert. 5. Innarbeid kontrollrutinar for å hindre at brann oppstår når arbeidsplassen er forlate. 6. Kontakt brannvernleiar dersom det i etasjen er personar som trenger assistanse ved rømming. Dette gjeld og ved besøk. Ved brann og brannalarm: 1. Ved tilløp til brann: Start sløkking dersom det er mogeleg. 2. Dersom sløkkingsforsøket ikkje lykkast, løys ut brannvarslar og ring brannvesenet på nødnummer Dersom det er mogeleg, start evakueringa av personar i ditt område. 4. Dersom det er mogeleg, sjekk at vindauge og dører er lukka. 5. Sjå til at ingen går inn i bygningen att, før det er gitt klarsignal frå brannvernleiar eller brannvesenet. 6. Gå til møteplass og registrer deg og meld frå om status for ditt ansvarsområde. Møteplass for etasjevakter: Møteplass for etasjevakter er ved inngang B til høgblokka. 7

8 Vedlegg 6: ETASJEVAKTER Brannvernleiar NHH: Arvid Fredheim (driftsleiar) mobil: Nybygg NHH: Byggherrerepresentant Trond Gaarder (Statsbygg) mobil: A-blokk Område Etasje Etasjevakter Merknader Studentlokale, NHHS sine grupperom Kjellar Seksjon for eigedomsforvalting For tilsette i seksjon for eigedomsforvalting, vil han/ho som er på jobb til ein kvar tid ha brannvakt Kontorkorridor, Campus, Klubben, Aula B-blokk U., 1. og 2. Seksjon for eigedomsforvalting Område Etasje Etasjevakter Avdeling for eksternt retta verksemd, Studieadministrativ avdeling, pc-rom, trykkeri U. Hanne Refvik Monica Ludvigsen Lena Håre Studieadministrativ avdeling, auditorium, postrom 1. Inger Dagestad Eikeland Høgblokka (C-blokk) Område Etasje Etasjevakter Studieadministrativ avdeling, rektorat, møterom og Stupet 1. Ellinor Ryssevik Guro Mjanger Ledelsessekretariat, direktorat, Forskningsadministrativ avdeling, 2. Torunn Fantoft Espen Dahle Studieadministrativ avdeling, seksjon for arkiv HR-avdeling, seksjon for personaladm. og organisasjonsutvikling (HR) Institutt for finans (FIN) 3. Kari Hansen Kristin Hjermann Institutt for finans (FIN) 4. Mette Franck Johnsen Vigdis Sæterdal Institutt for finans (FIN) Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 5. Stein Fossen Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 6. Olga Pushkash Charlotte Vårdal Rundhovde Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 7. Turid Gabrielsen Per Erik Manne Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitskap (RRR) 8. Oddleif Torvik Carmen Olsen Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitskap (RRR) 9. Rafael Heinzelmann Maja Dame For tilsette i seksjon for eigedomsforvalting, vil han/ho som er på jobb til ein kvar tid ha brannvakt 8

9 Nybygget (D-fløy) Område Etasje Etasjevakter Merknader Studentareal: Aud. Max, kollokvierom, grupperom etc. U. Seksjon for eigedomsforvalting Tilsett som har vakt Lesesalar, grupperom SiB-kantine 1. Seksjon for eigedomsforvalting Liv Austrheim Tilsett som har vakt, kantinetilsett Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) 2. Tove Præsttun Skaar Sally Tveit Bjørn Lorens Basberg Ingrid Hoem Sjursen Institutt for strategi og leiing (SOL) SNF AS 3. May-Britt Rød Hallgeir Sjåstad Kellis Akselsen Anne Kristin Wilhelmsen Frode Skjeret Nybygget (E-fløy) Område Etasje Etasjevaktar Merknader Underetasje (studentareal: Aud. max, kollokvierom, grupperom) U. Seksjon for eigedomsforvalting Tilsett som har vakt Grupperom, lesesal, auditorium 1. Thale Stub (s) Guro Lystad (s) Alex Hsi (s) Phu Minh Nguyen (s) Ismail Sjaldajev (s) Nicolai Resch (s) Studentar tilsette som brukarstøtte. Se eigen vaktplan for H2013 Kristian Svergja (s) Hege Fauskanger (s) Johannes Krokeide Kolberg (s) Håvard Hageberg Baunan (s) Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) Kontor Statsbygg 2. Sissel Jensen Simen Aardal Ulsaker Institutt for strategi og leiing (SOL) Seksjon for IT 3. Seidali Kurmollaiev Paal Fennell Jan Vidar Håtuft Nils H. Netteland 9

10 Servicebygget (S): Område Etasje Etasjevaktar Merknader Seksjon for eigedomsforvalting Kjellar Seksjon for eigedomsforvalting Tilsett som har vakt Leiingssekretariat, seksjon for verksemdstyring, Studia SiB-kantine U. Frank Mortensen Arne Iversen Therese Tvedt Bibliotek 1. Fredrik Andersen Kavli Kari Fjose Håvard Hageberg Baunan (s) Phu Minh Nguyen (s) Ismail Sjaldajev (s) Kine Fondevik (s) Kristian Svergja (s) Vis Chen (s) Vegar Skaret (s) Johannes Krokeide Kolberg (s) Guro Lystad (s) Hege Fauskanger (s) Alex Hsi (s) Ingrid Helen Kronborg (s) Avdeling for styring, økonomi og drift, seksjon for økonomi, Nøkkelkortansvarleg (HR), Kommunikasjonsavdelinga 2. Sigbjørn Råsberg Roy Myklebust Hallvard Lyssand To frå administrasjo nen. Tolv studentar tilsette som brukarstøtte i tida frå kl til kl Laurdag kl Se eigen vaktplan H

11 Vedlegg 7: BRANNINSTRUKS FOR BRUK AV STUDENTAREALA Instruks for arrangementsansvarleg Namn på bygningane: NHH Helleveien 30 Underteikna har motteke og sett seg inn i gjeldande branninstruks, instruks knytt til særskilde oppgåver, betening av brannalarmsentral, plassering/type handsløkkeutstyr, rømmingsvegar og nødutgangar. Det er ikkje tillate å sleppe inn fleire personar enn det lokalet er godkjent for. Før opning av lokalet skal eg kontrollere: At rømmingsvegane er ryddige og merkinga intakt. At alt sløkkeutstyr er intakt, lett tilgjengeleg og godt synleg. At beteninga er kjende med gjeldande branninstruks og kan bruke tilgjengeleg handsløkkeutstyr. Ved brann skal eg: Sløkke brannen, dersom det er mogeleg. Ringe brannvesenet på nødnummer 110. Sette i verk evakuering av personar. Møte og informere brannvesenet ved brannsentralen. Ved utløyst brannalarm skal eg: Lese av brannsentralen, angitt stad skal kontrollerast før klokkene blir stilt tilbake. Sette i verk evakuering av personar (blir gjort av betening, sjå instruks). Få/motta oversikt over at alle er ute av bygget/lokalet. Motta og informere brannvesenet. Kontrollere etter stengetid: At alle elektriske apparat er avslått. At alle levande lys er sløkt. At det ikkje er gjenstandar som kan forårsake brann i lokalet. Dersom det blir oppdaga forhold som har tyding for branntryggleiken, skal ein legge fram skriftleg rapport til brannvernleiar. Etter ei uønskt hending/branntilløp skal ein legge fram skriftleg rapport til brannvernleiar. Bergen, (dato) Brannvernleiar Arrangementsansvarleg 11

12 Vedlegg 8: INSTRUKS FOR BRUK AV BYGNING UTOVER ORDINÆR ARBEIDSTID Gjeld for: NHH Helleveien Som brukar av bygningen har du plikt til å innrette deg etter denne instruksen. 2. Gjer deg kjend med branninstruks, rømmingsvegar, brannsløkkingsutstyr og kvar næraste manuelle brannvarslar er plassert (raud boks). 3. Dersom bygningen må evakuerast: Du har plikt til å hjelpe andre personar som treng hjelp til å komme ut, om det er mogeleg. 4. Ved bombetrussel, brann og andre situasjonar som kan sette liv og helse i fare: Utløys manuell brannvarslar for å evakuere bygningen. Ring brannvesen og politi og informer. Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Dersom bygningen har mista hovudvasstilføring, strømtilføring utover 15 minutt og ved andre uavklarte hendingar utover ordinær arbeidstid: Ring NHH sin vakttelefon: Ring vaktselskap G4S: Når du forlèt arbeidsplass/område: Sørg for at det ikkje er forhold som kan forårsake brann. Om nødvendig, ring Ved evakuering skal alle brukarar møte ved B-inngangen til høgblokka, rapportere og få informasjon frå brannvesen og politi. Brannvernleiar NHH: Arvid Fredheim, telefon / Byggherrerepresentant i nybygg, NHH: Trond Gaarder (Statsbygg), mobil

13 Vedlegg 10: OPPGÅVENE TIL SENTRALBORDET 1. Dersom sentralbordet som fyrste instans får melding om ein krisesituasjon, skal det straks varsle vidare. 2. Ved ein akutt situasjon som krev aksjon frå brannvesen, politi eller ambulanse, skal sentralbordet straks varsle desse på det aktuelle nødnummeret: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Så snart nødnummeret er ringt, skal sentralbordet gjennomføre varsling i samsvar med den interne varslingslista. Dersom ein ikkje får kontakt med den fyrste personen på lista, skal ein halde fram på lista til ein har fått kontakt med ein av medlemmene i beredskapsleiinga. 4. Sentralbordbeteninga skal forsikre seg om at medlemmet i beredskapsleiinga set i verk den vidare varslinga, slik at ein unngår mistydingar. Kriseberedskap Dersom det oppstår ein krisesituasjon som fører til at NHH set i verk kriseberedskapsplanen, skal sentralbordet gå fram slik: 1. Skadestadkontakten varslar leiaren for sentralbordet. Sentralbordbeteninga skal straks og utan opphald reise til NHH og bemanne sentralbordet. Beredskapsleiinga skal informerast med ein gong sentralbordet er betent. 2. Sentralbordet skal aldri gi fakta- eller personopplysningar i og om krisesituasjonen over telefon. Alle førespurnader om situasjonen skal ekspederast vidare til kriseinformasjonsstaben. 4. Ved kriseberedskap vert det, etter behov, oppretta fleire telefonliner som interne og eksterne førespurnader kan rettast til. Sentralbordet vurderer førespurnaden og ekspederer samtalen til eitt av desse telefonnummera: Type førespurnad Skal ekspederast til Telefonnummer Førespurnader frå offentlege myndigheiter eller frå Beredskapsleiinga NHH-tilsette som er involverte i aksjonen Førespurnader frå pårørande til studentar eller Pårørandetelefon tilsette som ein trur er omfatta eller ramma av krisesituasjonen Førespurnader frå media Kriseinformasjonsstab Generelle interne eller eksterne førespurnader om krisesituasjonen eller dersom sentralbordet er usikker på kven som ringjer Kriseinformasjonsstab

14 Vedlegg 11: OPPGÅVER OG ANSVAR I BEREDSKAPSLEIINGA Funksjon Oppgåver Beredskapsleiar - Leier beredskapsgruppa - Varslar rektor og informasjonssjef, personellansvarleg(e) - Vedtek å etablere mottakssenter, pårørandetelefon og/eller pårørandesenter - Varslar aktuelle samarbeidsinstitusjonar (SiB, UiB, Høgskolen i Bergen, Bergen kommune m. fl.) - Skaffar og fordeler dei ekstra ressursane som situasjonen krev Skadestadkontakt - Varslar sentralbordet - Set i verk beredskapsplanen til Avdeling for styring, økonomi og drift, seksjon for eigedomsforvalting - Skaffar beredskapsleiinga oversikt over aktuelle bygg - Held kontakt med NHH sin plassansvarlege - Held kontakt med NHH sin nøkkelmann Informasjon - Varslar NHHS ved leiar/nestansvarleg og/eller informasjonsansvarleg - Varslar eiga avdeling og set i verk beredskapsplanen til avdelinga - Opprettar og driftar kriseinformasjonssenter - Er ansvarleg for ekstern og intern kommunikasjon i samråd med kriseleiinga og rektoratet Personell 1 - Varslar eiga avdeling og set i verk beredskapsplanen til avdelinga (studentar) - Får oversikt over studentar og hjelper ev. politiet med oversikt over skadde og andre som er råka, ev. deira pårørande - Varslar Studentsamskipnaden (SiB) for helsetenester mv. - Kontaktar institutta i samband med studentar - Opprettar kontakt med pårørande til studentar - Etablerer og betener pårørandetelefon for studentar/tilsette - Etablerer og betener mottakssenter for studentar/tilsette - Yter personale til pårørandesenter for studentar/tilsette Personell 2 (tilsette) - Varslar eiga avdeling og set i verk beredskapsplanen til avdelinga - Får oversikt over gjester/tilsette og hjelper ev. politiet med oversikt over skadde og andre som er råka, ev. deira pårørande - Varslar SiB helsetenester - Kontaktar institutta i samband med tilsette - Etablerer og betener pårørandesenter for studentar/tilsette - Etablerer og betener kvilerom for tilsette - Yter personale til mottakssenter for studentar/tilsette og til pårørandetelefon for studentar/tilsette Sekretær/loggansvar - Fungerer som sekretariatet til beredskapsleiinga med særleg ansvar for loggføring - Ansvar for praktisk tilrettelegging i beredskapsrom - Kontakt med støttefunksjonar Beredskapskoordinator - Under arbeid. Beredskapskoordinator vart medlem av beredskapsleiinga frå jamfør mandat for styringsgruppa for samfunnssikkerheit og beredskap. 15

15 Vedlegg 12: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG INFORMASJONSBEREDSKAP VED KRISER All krisekommunikasjon skal vere i tråd med verdigrunnlaget og det strategiske fundamentet til NHH. Målet med alle eksterne og interne kommunikasjonstiltak under ei krise er: å få fram tilgjengeleg og frigitt informasjon så raskt og effektivt som mogeleg for å bidra til å redusere uvisse blant dei som er råka å la verdiar som openheit og relasjonsbygging vere styrande når det praktiske informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal gjennomførast å halde oppe tillit og truverd i målgruppene gjennom aktiv og målretta kommunikasjon med omverda Kommunikasjonsstrategiske spørsmål som beredskapsleiinga må ta stilling til: Kva er målet med kommunikasjonstiltaka? Kva bodskap skal formidlast? Kven / kva for instansar er mottakarane? Kven er dei rette avsendarane av bodskapen? NHH eller andre? I kva rekkjefølgje skal det informerast? Media eller tilsette først? Kva kanalar skal brukast? Når skal informasjonen gå ut? Hugs at det ved brann og ulykker er politi/innsatsleiing/sjukehus som eig krisa i startfasen. NHH skal aldri gå først ut med opplysningar om at ulykka har skjedd, eller med personlege opplysningar om dei som er råka. Kriseinformasjonsstaben er lokalisert like ved beredskapsleiinga og skal organiserast med desse funksjonane: Kommunikasjonssjef (inngår i kriseleiinga) Fast nestansvarleg/nestleiar Ansvarleg for interninformasjon/paraplyen Mediekontakt Medieovervaking Ansvarleg for ekstern informasjon / krisenettstad på NHH.no All kontakt med media skal loggførast. Kanalar og målgrupper Prioriterte målgrupper for kommunikasjon må vurderast i ulike fasar. Aktuelle målgrupper: Studentar/tilsette Pårørande Naboar Media Myndigheiter og samarbeidspartnarar I ein krisesituasjon skal NHH særleg prioritere to kanalar ut mot det eksterne publikummet: NHH.no Media gjennom pressemeldingar, direkte kontakt og eventuelt pressekonferansar All skriftleg, frigitt informasjon skal leggjast ut på NHH.no. Nettsida skal vere hovudreferansen for journalistar og pårørande og skal brukast strategisk for å spreie informasjon og avlaste sentralbordet og andre avdelingar. 16

16 NHH skal prøve å gi ut mest mogeleg lik informasjon til alle. Når det er praktisk mogeleg, skal ein gi informasjonen til faste, felles og på førehand varsla tidspunkt. Det kan dempe medietrykket noko. Mediekontakt Tett medieoppfølging i den innleiande fasen bidreg til å skape tillit og sikre at NHH vert oppfatta som ei truverdig informasjonskjelde. NHH skal vere proaktive i forhold til media og så raskt som mogeleg komme med nødvendig informasjon. Ver førebudd på å måtte svare på spørsmål om hendinga (kva har skjedd?) skadeomfanget (kven er ramma?) kva NHH gjer no årsak og skyld tryggleik konsekvensar for dei som er ramma konsekvensar for NHH og dei tilsette 17

17 Vedlegg 13: SJEKKLISTE VED ULYKKER/DØDSFALL MELLOM DEI TILSETTE, STUDENTAR OG GJESTER Beredskapsleiinga er ansvarleg for å vurdere desse aktivitetane: Innleiande fase Koordinere innsats med politi/redningsteneste, helsevesen og andre sentrale instansar (sjå telefon-/varslingsliste) Bemanne sentralbordet utanom kontortid Kalle inn ressurspersonar på avdelingsnivå (sjå telefon-/vaktlister på avdelingsnivå) Skaffe personopplysningar (kontakt med politi, personopplysningar frå personalarkiv, FS og NHHS) Koordinere intern informasjonsflyt (varsle ramma avdelingsleiarar/kollegaer) Varsle Arbeidstilsynet Peike ut kontaktperson for pårørande. Kontakt med pårørande skal alltid avklarast med politiet (pårørandetelefon, pårørandesenter, transport, husvære o.a.) Ha kontakt med ekstern krisehjelp (sjå telefonliste over eksterne samarbeidspartnarar, Studieadministrativ avdeling) Studentrelatert: - Haukeland Universitetssjukehus - Legevakt: Livskrisehjelpa - Legevakt: Mottakssenter for seksuelle overgrep - Studentprest - SiB: Leiar for velferdsdivisjonen Tilsettrelatert: - Haukeland Universitetssjukehus - Legevakt - Prest - Krisepsykolog Klargjering av rom og fasilitetar for presse, pårørande, politi/redningsteneste (sjå vedlegg 9 for romoversikt) Heise flagg på halv stang ved dødsulykker Oppfølgingsfase Generelt Framleis ha kontakt med helsevesenet Ha kontakt med SiB velferdsdivisjonen (ressursar: prest, psykolog, lege, sosionom, bustadformidlar) Organisere ei samling for dei som har vore særleg involverte i organisering, informasjon og omsorgsarbeid Følgje opp tilsette og studentar for å arbeide med sorgreaksjonar Ved dødsfall (tilsette, studentar og gjester) Minnestund, eventuelt i samråd med pårørande Minnebord (kontakt Studieadministrativ avdeling) Stille minutt Avlyse forelesingar/arrangement Informasjon til Paraplyen Heise flagg på halv stong ved bisetjingar Kondolansetelegram, -kort og -blomar til pårørande Krans til bisetjing Representere i gravferd, blomar til gravferda, kondolansebrev 18

18 Invitere dei pårørande til ulykkesstaden og til å sjå arbeids-/studiemiljøet til den omkomne Følgje opp dei pårørande når det gjeld forsikring o.l. Ajourføre aktuelle personalregister, FS og adresselister Ta hand om elektronisk lagra informasjon Tillegg ved ulykker/dødsfall mellom dei tilsette eller mellom studentane i utlandet Kontakt med ambassaden/konsulatet i utlandet Kontakt med UD Kontakt med Sjømannskyrkja (sentralt i Noreg) Tillegg ved ulykker/dødsfall mellom utanlandske studentar Kontakt med ambassaden/konsulatet i Noreg Kontakt med UD 19

19 Vedlegg 14: BEREDSKAP VED EKSKURSJONAR Generelle føresegner Beredskapskoordinator ved NHH skal bli varsla om planlagde ekskursjonar/gruppereiser så snart dato er fastlagt. I tillegg skal beredskapskoordinator, studiesjef og Kjernestyret (NHHS), så tidlig som mogeleg få tilsendt: namn på ekskursjonen namn og mobilnummer til reiseleiarar og ev. daghavande avreise og framkomsttid til Bergen deltakarliste med namn og mobilnummer, samt telefonnummer til minst éin pårørande namn og mobilnummer til reiseleiar(ar), samt telefonnummer til minst éin pårørande kontaktinformasjon til ev. turoperatør adresse og telefonnummer til hotell/overnattingsstad reiserute dersom deltakarane reiser samla Når to reiseleiarar deltar på ekskursjonen, må ansvarsfordelinga mellom dei to avklarast i god tid og begge må, med tanke på ein krisesituasjon, ha tilgang til all reiseinformasjon og nyttige telefonnummer for den aktuelle staden. Når berre ein reiseleiar deltar, må det før avreise bli oppnemnd ein ansvarleg mellom studentane som overtar leiinga, dersom det skulle skje noko med leiar. Vedkomande må få tilgang til same informasjon som reiseleiar har (lista over) samt viktige telefonnummer på destinasjonen: telefonnummer til lege på den aktuelle staden telefonnummer til politi på den aktuelle staden telefonnummer til den næraste norske ambassaden telefonnummer til NHHS og NHH si beredskapsleiing Reiser i regi av NHHS Under alle studentekskursjonane i regi av NHHS skal det vere oppnemnd ein reiseleiar, som fungerer som beredskapsleiar og øvste ansvarlege for gruppa. Reiseleiar er gruppa sin kontaktperson mot NHH og NHHS. For større ekskursjonar som femner om meir enn 20 personar, skal det i tillegg skal det utnemnast ein daghavande for kvar dag. Ved over 40 deltakarar skal det også utnemnast ein assisterande daghavande. Daghavande er ansvarleg på staden og har siste ordet, dersom det oppstår ein kritisk situasjon. Daghavande og assisterande skal ikkje nyte alkohol på vakt. Leiinga i NHHS skal orienterast så snart situasjonen tillèt det. NHHS orienterer NHH sin beredskapsleiar (normalt administrerande direktør) som følgjer saken opp i Noreg. 20

20 Vedlegg 15: BEREDSKAP VED STORE ARRANGEMENT/KONFERANSAR 1. Varsling/kommunikasjon: Før arrangementet: Når datoane for konferansen er klare, må konferansen meldast inn til beredskapsleiinga ved NHH. Dette gjerast på e-post til Under arrangementet: Alle uønskte hendingar skal varslast til beredskapsleiinga ved NHH når den akutte situasjon er under kontroll, jf. NHHs beredskapsplan, vedlegg 1. Telefonnummer: Beredskapsleiar Gunnar E. Christensen, tlf / Vakttelefon NHH: Vaktselskap G4S: Teknisk hjelp: Ambulanse: 113 Politi: 112 Brann: Uønskte hendingar; førebygging og tiltak Ved større konferansar/arrangement vil ein ROS-analyse gi følgjande risiko: Risiko Førebygging Tiltak Brann/brannalarm (stor risiko/middels konsekvens) Akutt sjukdom/dødsfall (middels risiko/middels til stor konsekvens) Identifisere brannrisiko ved arrangementet Gå tilsynsrundar Ha gul vest tilgjengeleg for arrangør Informere deltakarar om evakueringsprosedyrar Kartlegge fyrstehjelpsutstyr og kompetanse i fyrstehjelp/hjertestartar under arrangementet. Gjere alle i arrangørstaben kjent med innhaldet i NHHs beredskaps/fyrstehjelpsfolder og varslingsrutinar. Sette i verk evakuering i høve til prosedyrar. Ved særlig kaldt vêr/langvarig evakuering, må mellombels lokale innandørs tas i bruk i Lehmkuhlhallen. Ambulanse skal alltid varslast fyrst på tlf Deretter sette i verk nødvendig fyrstehjelp. 21

21 Uønskte personar (liten risiko/middels konsekvens) Strømbrot (middels risiko/stor konsekvens) Uvær/trafikkproblem (stor risiko/middels konsekvens) Matforgifting (middels risiko/stor konsekvens) Arrangør bør på førehand drøfte mogelegheiter for at uønskte personar kan vere til stades. Uønskte personar kan utgjere ein risiko for forstyrring i arrangementet, tjuveri og truande åtferd. Andre tiltak: 1) Utpeike ein ansvarshavande vakt for arrangementet 2) Ha oversikt/kontroll over mogelegheitene til å komme til og frå arrangementet 3) Bruke konferansemerker som ein kan kjenne att (for eksempel deltakarskilt) 4) Foreta kontrollrundar i området Arrangør må på førehand drøfte korleis arrangementet kan påverkast av kortare eller lengre strømbrot. Det kan vere ulike konsekvensar avhengig av kva tid på året og kva tid på døgnet brotet finn stad. Alternative lokaler bør vurderast. Arrangør bør på førehand drøfte reserveløysingar om føredragshaldarar/deltakarar er forhindra frå å møte pga. uvær eller særlige trafikale problem. Bruke sikre leverandører av mat/drikke. Drøfte førebygging med leverandør. Dersom det er uønskte personar på arrangementet skal disse visast bort av arrangør/ansvarshavande vakt. Dersom personen verkar truande eller er vanskeleg å kommunisere med, skal det tilkallast hjelp frå NHH si vakttelefon på Ved alvorlege tilfelle tilkallast politiet på tlf. 112 Bidra til at arrangementet kan halde fram på best mogeleg måte. Bidra til at arrangementet kan halde fram på best mogeleg måte. Kontakte Mattilsynet snarast råd ved to eller fleire tilfelle. Varsle og sette i verke NHHs beredskapsplan ved større omfang. 22

22 Vedlegg 16: LOGGSKJEMA Telefonlogg Dato/tid Namn på innringjar Kva det gjeld / tiltak Logg for avgjerder og tiltak i beredskapsarbeidet Dato/tid Ansvarleg Kva det gjeld / tiltak 23

23 Vedlegg 17: REVISJONSSKJEMA Oppdateringar, revisjon og øvingar Dato/tid Ansvarleg Kva (øving, revisjon, oppdatering) Arvid Fredheim Har oppdatert etasjevakter i hovudbygget Erik Lundberg Har oppdatert varslingsliste Steinar Larsen Har oppdatert etasjevakter Merino Kristin Risvand Mo Justert kapittel 2 Varslingsrutinar NHHS Kristin Risvand Mo Kapittel 3.1, tekst fjerna: Ved alvorlege krisesituasjonar er rektor alltid med i beredskapsleiinga. Dette går fram av setninga over Askeland/Larsen Oppdatert etasjevakter Merino og NHH Kristin Risvand Mo Kapittel 5: Fjernet avsnitt om kva for kanalar vi prioriterer eksternt. Gjentaking i vedlegg Kristin Risvand Mo Kapittel 2 : Lagt til tekst om evakuering Lehmkuhlhallen Larsen/Askeland/Lundberg/Rundhovde Etasjevakter og vedlegg 1 og 2. Risvand Kristin Risvand Mo Endra kapittel 3.0 (nøkkelmann/plassansvarleg) Endra vedlegg 1, Signe P. Morvik Oppdatert nynorsken Signe P. Morvik Lagt til oppdatert vedlegg 1 og 6 og endr. nynorsken Signe P. Morvik Oppdatert vedlegg 1 med namn og tlf for vaktkorpset NHHS og vedlegg 8 med nytt vaktselskap Signe P. Morvik Oppdatert Heilunds priv. tlf. og tatt ut Mørch frå SOL Signe P. Morvik Oppdatert vedlegg 1, 6, 7, 8 og 12. Lagt til Foreløpig pandemiplan som vedlegg Signe P. Morvik Oppdatert vedlegg 1, 2, 6 og Kristin Risvand Mo Oppdatert kap 3, samt vedlegg 1, 2, 4, 5, 6 og 12 (kun språk) Kristin Risvand Mo Ny beredskapsleiar, kap 3+ vedlegg 1. Samt endra term frå skadestadsleiing til innsatsleiing. Des mars 2011 Fredheim/Risvand Mo/Lundberg Revidert kap 1,2,3 + nye brannvernskjema og vedlegg August 2011 Risvand Mo/Mikkelsen/Lundberg Vedlegg 1+2, intern telefonliste + etasjevakter Januar 2012 Risvand Mo/Brunner/ Lundberg/ Kap3, vedlegg 1+2+6, nytt vedlegg 15 Fennell August 2012 Kristine S. Stenhaug Oppdatert vedlegg 1, 2 og 6 September 2013 Kristine S. Stenhaug Revidert kap. 3 og 3.1. beredskapsleiinga, nytt rektorat etc., revidert vedlegg 1 og 2. Oktober 2013 Kristine S. Stenhaug Korrekturlest heile planen samt alle vedlegg. Endra innhald i tråd med innflytting i nybygg og utflytting frå Merinobygget og i tråd med endringar etter administrativ omorganisering. Omsatt vedlegg 4-8 til 24

24 November 2013 Kristine S. Stenhaug nynorsk. Tatt ut vedlegg 18: Ekstra intern telefonliste og vedlegg 19: Pandemiplan. Revisjon av heile planen. Tatt i bruk NHH si nye profil på framsida og for heile dokumentet. Integrert at beredskapskoordinator vart medlem av beredskapsleiinga frå jamfør mandat for styringsgruppa for samfunnssikkerheit og beredskap. 25

KRISEBEREDSKAPSPLAN FOR NHH. Versjon november 2013

KRISEBEREDSKAPSPLAN FOR NHH. Versjon november 2013 FOR NHH Versjon november 2013 INNHALD 1. INNLEIING 1. INNLEIING... 3 1.1 OVERORDNA MÅL... 3 1.2 KVA EN OMFATTAR... 3 1.3 PRINSIPP OG ANSVAR... 4 2.0 VARSLINGSRUTINAR... 5 3.0 ORGANISERING AV KRISEBEREDSKAPSARBEIDET...

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette Innhald Innleiing s. 2 Beredskapsteam s. 3 VARSLINGSPLAN s. 4 Kriseteam s. 5 Handlingsplan ved alvorleg ulykke s. 6 Handlingsplan ved

Detaljer

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending.

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending. Bremnes Idrettslag Beredskapsplan ved alvorleg hending. Planen skal oppdaterast årleg. Innleiing Beredskapsgruppa skal varslast ved alle alvorlege hendingar og ved alvorleg ulykke. Definisjonar Ei alvorleg

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00240-22 Anmodning fra seksjon for IT om midlertidig tilsetting ved IT-brukerstøtte for Studenter, 14/01258-29 Bedømmelseskomite / Evaluation Committee Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning

Detaljer

Overordna beredskapsplan administrativ del

Overordna beredskapsplan administrativ del Overordna beredskapsplan administrativ del Planens grunnlag og omfang Beredskapsplanen skisserer overordna prinsipp og organisering for krisehandtering i Hordaland fylkeskommune. I tillegg til denne planen

Detaljer

Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon

Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon Beredskapsgruppe - krisekommunikasjon Nr. Navn Funksjon Funksjon i stab Telefon Inger Johanne Moene Informasjonssjef - Deltek i beredskapsleiinga. 47284003 1. - Leier kommunikasjonsstaben. - Ansvar for

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd på å handtere uønska hendingar.

Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd på å handtere uønska hendingar. Kriseorganisasjon Kriseplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune Del 1: kriseorganisasjon og opplegg for varsling Versjon 4, datert 26.02.2014. Generelt Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9 1. INNLEIING...2 2. BAKGRUNN...2 2.1 Formål og struktur i beredskapsplanen... 2 2.2 Avgrensing til anna planverk... 2 2.3 Krisedefinisjon og definerte fare- og ulykkeshendingar... 3 2.4 Prinsipp for kriseberedskap/krisehandtering...

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Handlingsplan ved ulukker og krise

Handlingsplan ved ulukker og krise Handlingsplan ved ulukker og krise Viktige telefonar 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 916 02 107 RÅDMANN 53 65 55 00 Ølen legekontor 52 76 74 00 Skjold legekontor (Vindafjord legesenter) 116 117 Legevakten

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE. Sissel Øverdal, regionleiar

TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE. Sissel Øverdal, regionleiar TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Sissel Øverdal, regionleiar 1 Kompetanseheving innan beredskapsarbeid for vgs - 1 Tema og fokusområde 2013-2015: Rektor som kriseleiar - leiargruppa

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Flaggreglement. for. Fjell kommune

Flaggreglement. for. Fjell kommune Flaggreglement for Fjell kommune 1 INNHALD 1 Innleiing... 3 2 Flaggreglar... 3 2.1 Lover og forskrifter om bruk av det norske flagget... 3 2.2 Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget... 3

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret 01.05.2016 Side: 1 av 6 01.05.2016 Side: 2 av 6 1.0 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å oppnå ei effektiv handtering av ein beredskapssituasjon som kan føre til ei krise for Kaupanger fotball.

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta.

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. NGIB Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden Meland, Modalen, Radøy, Solund Brannførebyggjande arbeid: Tilsyn 365 objekt. HMT forskrifa. Generell

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

IK-rutine BEREDSKAP VED GOTATOPPEN HEIMETENESTE. Ansvar for å gjere seg kjend med beredskapsplanar:

IK-rutine BEREDSKAP VED GOTATOPPEN HEIMETENESTE. Ansvar for å gjere seg kjend med beredskapsplanar: IK-rutine BEREDSKAP VED GOTATOPPEN HEIMETENESTE Ansvar for å gjere seg kjend med beredskapsplanar: Den enkelte arbeidstakar har eit sjølvstendig ansvar for å gjere seg kjend med beredskapsplanar i kommunen

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Adressa til verksemda: Postboks 1, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet: 27.-28.april 2010 Kontaktperson

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Godkjent av Side Erstattar HMS Rektor 1 av 6 Ny

Godkjent av Side Erstattar HMS Rektor 1 av 6 Ny HMS Rektor 1 av 6 Ny 1. Formål Alle bygg og tekniske anlegg ved NTNU skal vere sikra mot brann. Brannførebyggjande tiltak skal gjennomførast slik at liv, helse og materielle verdiar blir verna. 2. Omfang

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

SORG- OG KRISETEAMET

SORG- OG KRISETEAMET AURLAND KOMMUNE Retningsliner for SORG- OG KRISETEAMET Yter bistand ved: uventa dødsfall ulukker sjølvmordsforsøk o sjølvmord alvorlege skadar 2 INNHALD SORG- OG KRISETEAMET SI VERKSEMD... Bakgrunn.. Oppgåver..

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15

Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15 Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane Gjeld frå 01.08.15 Oppdatert juli 2015 HASTEARK 1. I ein krisesituasjon skal dei offisielle naudetatane varslast umiddelbart: BRANN tlf. nr. 110

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Dei fleste av oss har stor tillit til at kommunen er der for å hjelpe når det skjer noko ekstraordinært. Vi stoler på at folkevalde og administrasjonen

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Retningslinjer for bruk av skule, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting

Retningslinjer for bruk av skule, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting Retningslinjer for bruk av skule, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting Ein skule og ein barnehage er godkjent til skule- og barnehagebruk. Dei er ikkje godkjente som overnattingsplass eller

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 1. FORMÅL OG RETTSLEG GRUNNLAG Formålet med retningslinja er å avklare

Detaljer