STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK"

Transkript

1 O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE:

2 MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK LES NØYE FØR DU STARTER! Osloprøven natur- og mljøfag 2003 Oppgavene er knyttet tl nåværende og tdlgere aktvteter langs Akerselva, fra der den starter ved Mardalsvannet, tl den renner Alle oppgavene er dette heftet. I noen av oppgavene skal du bare sette kryss, mens andre oppgaver skal du skrve utfyllende svar. Det er satt av plass tl å svare på oppgaver nnenfor svarfrkanter eller på lnjer. Trenger du større plass kan du be om ekstraark. Husk å merke dsse arkene med navn og nummer på spørsmålet. Det er oppgtt hvor mange poeng du kan få på hver oppgave. Den sste sden er satt av tl egenvurderng. Den har ngen nnvrknng på karakteren. Du kan ha med ett A-4 ark med egne notater på. Dette arket skal ha skolens stempel. Husk å skrve navn og klasse på forsden. Bruk penn! Lykke tl! Kos deg! ; ) 2

3 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oppgavesettet har to hovedoppgaver: Du må velge én av hovedoppgavene og svare på alle spørsmålene nnenfor oppgaven. De to hovedoppgavene er merket blå farge. e Alkoholer Tl sammen 41 poeng SIDE Oslofjorden Tl sammen 41 poeng SIDE Oppgavesettet har åtte mndre boppgaver: Av dsse 8 oppgavene må du velge 5. Også her må du svare på alle spørsmålene nnenfor hvert tema. De åtte boppgavene er merket oransje farge. a Brannfelt Tl sammen 15 poeng SIDE 4-7 b Krepsefskeren Tl sammen 13 poeng SIDE 8-10 c Spkerverket Tl sammen 7 poeng SIDE 11 d Vann som energklde Tl sammen 11 poeng SIDE f Gener og arv Tl sammen 24 poeng SIDE g Fordøyelse Tl sammen 5-7 poeng SIDE h Renseanlegg Tl sammen 7 poeng SIDE j Solng og lvsstlssykdommer Tl sammen 11 poeng SIDE 30 3

4 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK a Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 I Mardalen lgger det et brannfelt. Et brannfelt er et område skogen der det har brent. Se bldene av brannfeltet Turteråsen. Foto: Trude Vrålstad 4

5 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Etter mange år vl feltet gro gjen og bl seende ut som det var før brannen. Dette kalles gjengrong eller kolonserng. Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 a A1 (2 POENG) Når trær og planter brenner, vl nærngsstoffene lgge gjen asken. Dsse kan brukes av de nye plantene. Kryss av for rktg påstand: Mengden nærngsstoffer som er tlgjengelg for plantene er større etter en brann. Mengde nærngsstoffer tlgjengelg for plantene er mndre etter en brann. Mengde nærngsstoffer tlgjengelg for plantene er uforandret etter en brann. A2 (2 POENG) A3 (2 POENG) Plantene tar opp karbondoksd fra lufta og bruker det tl å lage sukker og plantedeler plantene. Når en plante brenner, blr sukker omdannet tl blant annet karbondoksd som slppes ut lufta. Kryss av for rktg(e) alternatv(er): Når v brenner ved/planter, bdrar v tl å øke drvhuseffekten. Ozonlaget blr ødelagt av karbondoksdutslpp. Karbondoksd bdrar kke tl å øke drvhuseffekten. Nye planter vokser opp. Hva tror du vl skje? Kryss av for rktg påstand: Planter som trenger lte nærngsstoffer vl trves her. Planter som trenger mye nærngsstoffer vl trves her. Planter som kke trenger nærngsstoffer vl trves her. Foto: Trond Rogne 5

6 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK a Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 A4 (7 POENG) Den gftge planten geterams er en av plantene som kommer først på et brannfelt. Nedenfor er det tegnet et dagram som vser hvordan antall planter på brann- Geterams Geterams Antall planter A B C Td (antall år) Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. 1. Hva skjer med plantene ved A? (1 poeng) 2. Hva skjer ved B? (1 poeng) Antall planter mnker Alle planter vokser flatt Antall planter er uforandret Antall planter øker Antall planter øker Antall planter er uforandret Alle planter vokser på skrå Antall planter mnker 3. Hvorfor skjer dette ved B? (2 poeng) Ford det er mangel på plass Ford det er mangel på nærng Ford det er vnter Ford det er for mye plass 6

7 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Brannfelt a BIOPPGAVE : SIDE 4-7 Foto: HUSET A5 (2 POENG) 4. Hva skjer ved C? (1 poeng) Antall planter mnker Antall planter øker Antall planter er uforandret Plantene vokser den andre veen 5. Hvorfor skjer dette ved C? (2 poeng) Nærngen er brukt opp Andre planter og trær har tatt plassen Kuene har kommet om våren og spst opp alt Økt nærngstlgang Når trær brenner med for lte oksygen, får v kull. Det kalles ufullstendg forbrennng. Hvlken av dsse lknngene representerer ufullstendg forbrennng? Kryss av for rktg svar: 2 CH4 + 4 O2 2 CO2 + 4 H2O + energ 2 CH4 + 3 O2 2 CO + 4 H2O + energ 6 CO2 + 6 H2O + energ C6H12O6 + 6 O2 7

8 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK b Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 Kreps fanges ved Stlla om høsten. Her ser du en krepsefanger med håv. B1 (2 POENG) Her ser du tre tegnnger av en krepsefsker med håven ned vannet. Tenk deg at du er fskeren, du står og ser ned på håven. Hvlken av framstllngene er korrekt? Sett rng rundt rktg tall. 1 B2 (2 POENG) Tegn nn nnfallslodd, brytnngsvnkel og nnfallsvnkel på den tegnngen du mener er rktg. B3 (2 POENG) 2 Forklar hvorfor den tegnngen du har valgt er rktg. 3 8

9 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Krepsefskeren står på land. Han skal lyse etter kreps med lommelykt. Han flytter seg fra possjon A tl B tl C. V har tegnet nn lysstrålen og nnfallsvnklene. B4 (4 POENG) Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 b 1. Tegn fortsettelsen på lnjene fra A, B, C. Merk lnjene med rktg bokstav. B C A Hva ser krepsefskeren ved de ulke possjonene A, B og C? Ved Ser A B C 9

10 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK b Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 B5 (3 POENG) Vår venn fskeren bruker brller. Her ser du en lnse fra brllene hans. Tegn nn fortsettelsen på de tre lysstrålene I, II og III. I II III 10

11 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Spkerverket lgger Nydalen. Her har det vært lagd spker lange tder. C1 (7 POENG) Arbederne trllet spkrene vogner før de fkk dem opp på lasteplan. Deretter ble spkrene kjørt ut tl kundene. 1. Lag en oppgave om det arbedet som arbederne utførte. Bruk gjerne formler og måleenheter oppgaven. 2. Vs hvordan du vlle løst oppgaven du nettopp har lagd. Spkerverket BIOPPGAVE : SIDE c

12 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK d Vann som energklde BIOPPGAVE : SIDE Foto: Trond Rogne 12

13 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Her ser du en framstllng av Akerselva fra den starter ved Mardalsvannet ca. 150 meter over havet tl den renner ut Oslofjorden. Mardalsvannet Vann som energklde BIOPPGAVE : SIDE d Spkerverket Idun gjærfabrkk Bjølsen valsemølle Legevakta D1 (8 POENG) Kryss av for rktg eller galt. Bjørvka Oslofjorden PÅSTAND RIKTIG GALT Vannet har større energ Mardalsvannet enn Oslofjorden Ved Legevakta har vannet bevegelsesenerg I Oslofjorden har vannet størst energ I Mardalsvannet har vannet bare bevegelsesenerg Ved Spkerverket har vannet bare bevegelsesenerg Stllngsenergen ved havet er større enn ved Idun gjærfabrkk Vannet har større energ ved elveutløpet tl fjorden enn Mardalsvannet Vannet kan kke ha energ D2 (3 POENG) Energen Akerselva er bltt utnyttet. Hva kan v bruke den energen tl? 13

14 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK e alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE Idun gjærfabrkk er en fabrkk som blant annet produserer gjær. Det har vært kjent fra oldtden at v kan lage alkohol ved å gjære frukt. Foto: Trond Rogne 14

15 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN E1 (4 POENG) Fyll ut resten av reaksjonslknngen. Bruk ord hvs du kke kan formlene. Gjær C 2 H 5 OH alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE e E 2 (22 POENG) Sett kryss rktg rute. Hva skller alkoholer fra hydrokarboner? Karbon Hydrogen Oksygen OH gruppe(r) Ozon Hvlke grunnstoffer er med etanol? Ntrogen, karbon, helum Hydrogen, oksygen Karbon, hydrogen Karbon, hydrogen, oksygen Karbon, helum, oksygen Hvor mange atomer er det et etanol molekyl? V har et glass med vann, etanol og s. V blander og hva skjer? Blandngen vl fryse Isbten smelter ford etanol er brannfarlg Temperaturen væsken vl synke Temperaturen vl være uforandret En type alkohol kan framstlles fra tresprt. Hva er formelen? CHOH CH 3 OH CH 2 O CH 3 COOH H 2 O Hvlke organer kroppen kan bl skadet hvs du drkker tresprt? Lunger og hjerte Aorta og bukspyttkjertlen Lever og øyne Hode, skulder, kne og tå Hvor kroppen bekjempes gftstoffer? Hva kan v bruke tresprt tl? Tolvfngertarmen Hverdag og fest Lever Blndtarmen Tarmtottene Drvstoff Rensevæske Smnke Løsemddel Av hvlket hydrokarbon kan v lage tresprt? Fresprt Etyn Eten Etan Metan Hvlken effekt har dette hydrokarbonet på mljøet? Skaper sur nedbør Senker drvhuseffekten Øker ozonlaget Mnker ozonlaget Øker drvhuseffekten Gylserol er enverdg alkohol toverdg alkohol treverdg alkohol verdløs alkohol alkyn 15

16 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK e alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE E3 (6 POENG) Sett pler mellom rktg bokser (kun 6 pler) Alkyn Alken Alkan Dobbeltbndng Enkeltbndng Trppelbndng E4 (3 POENG) Alkoholene er nøytrale (ph 7) vann. Hvorfor? E5 (6 POENG) Hvordan kan alkohol påvrke helsen dn? 16

17 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Bjølsen valsemølle lgger dyllsk tl ved elva. Her ble korn oppbevart og behandlet. For å få fram kornsorter som ga mye mel har v drevet foredlng. Nå kan v også forandre på genene tl kornplantene, blant annet for å beskytte dem mot skadedyr. Gener og arv BIOPPGAVE : SIDE f Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. F1 (2 POENG) Hva er et gen? Et kromosom En del av DNA- molekylet som nneholder et bestemt budskap Oppskrften på et vtamn Oppskrften på et proten F4 (2 POENG) Hvorfor drver v med genmanpulerng? Større produksjon av mat Mer bruk av sprøytemdler Bedre smak Lengre holdbarhet F2 (2 POENG) Når et matprodukt er genmanpulert så nnebærer det at: Gravde kvnner kke bør spse det Maten muterer lett under lagrng Noen gener er bltt kunstg forandret Maten er radoaktv F5 (2 POENG) Hvs v kloner kornet får v Korn som er genetsk lk Korn som ser helt lk ut Dobbelt så mye korn Korn som er farlg F3 (2 POENG) Hva kan skje når v spser genmanpulert mat? Arvestoffet vårt blr ødelagt V blr mette V blr nfsert av fremmed DNA V rskerer å bl genmanpulert selv 17

18 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK f Gener og arv BIOPPGAVE : SIDE F6 (3 POENG) Folk vl gjerne vte om maten de kjøper er genmanpulert. Hvorfor? F7 (2 POENG) Arv og Mljø Mor har blå øyne og t fngre. Pappa har blå øyne og n fngre etter å ha fått kappet av den ene fngeren knusemasknen på Bjølsen valsemølle. De får en datter. Hvor mange fngre har datteren? F8 (3 POENG) Begrunn svaret: F 9 (2 POENG) Fullfør dette skjemaet: Når v drver med avl, krysser v to ndvder. Nedenfor ser du et krysnngsskjema. A og a er utgaver (alleler) av samme gen. A er lang kornplante (1 meter høy), a er kort kornplante (30 cm høy). Verken A eller a er domnante. A a A A 18

19 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Gener og arv f BIOPPGAVE : SIDE F 10 (4 POENG) Hvor stor del av avlngen blr lang og hvor stor del blr kort? Er det noen kornplanter som blr mdt mellom? Begrunn svaret: (2 poeng) Hva vlle skjedd hvs A var domnant? (2 poeng) Foto: HUSET 19

20 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK g Fordøyelse BIOPPGAVE : SIDE G 1 (1-3 POENG) Sett nn rktg nr under boksene slkt at fordøyelsesystemet kommer rktg rekkefølge. Velg enten A, B eller C. A (1 poeng) Tarm Munn Magesekk Anus B Spserør Tynntarm Tykktarm Bukspyttkjertel Endetarm Saltsyre (2 poeng) C Tenner Svelg Amylase Pepsn Galle Tynntarm Tolvfngertarm Det meste av væskeopptaket (3 poeng) 20

21 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Fordøyelse g BIOPPGAVE : SIDE G2 (4 POENG) I den sste tden har kostholdet vært mye dskutert meda. Hva mener du skal nngå en sunn dett, og hva bør v unngå? Foto: Samfoto 21

22 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK h Renseanlegg BIOPPGAVE : SIDE Langs Akerselva har det gjennom tdene lgget mange fabrkker og bodd mange mennesker. Elva er mndre forurenset dag enn den var før, og v kan faktsk oppleve at laksen går ganske langt opp. Av og tl har det skjedd ukontrollerte utslpp elva som har forurenset den. Du skal nå konstruere et renseanlegg som v tenker oss skal lgge ved utløpet av elva. V tenker oss at forurensnngen består av forskjellge stoffer som vst nedenfor. Som rensemetode har du mange mulgheter som også er vst nedenfor. Sett sammen de rensemetodene som kan benyttes forbndelse med de ulke forurensnnger. FORURENSNING: RENSEMETODER: Større partkler som pnner, plastposer osv. Jernspon Slam, gjødsel og gftstoffer Urn, avførng, fett osv. Vaskemdler med fosfat Forurensnng med ntrogen Oljesøl Utslpp av svovelsyre Kjemsk rensng Rst/gtter Bakterer Magnet Bologsk rensng Bunnfellng Lenser Nøytralserng 22

23 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Renseanlegg h BIOPPGAVE : SIDE Foto: Trond Rogne H 1 (7 POENG) Fyll nn skjemaet som vst eksemplet. Hver rensemetode kan bare brukes én gang. Forurensnng: Oljesøl Rensemetode: Lenser 23

24 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Tlslutt renner Akerselva ut Oslofjorden på det stedet det bygges et operahus. Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. 1 (2 POENG) 2 (2 POENG) 3 (2 POENG) Hva mener v med saltvann? Vannet smaker salt. Det nnholder NaCl Gått ut på dato (kke ferskt) Det nneholder forskjellge salter I peroder av året har Oslofjorden en saltholdghet på 30 o /oo. Det betyr at vannet nneholder 30 g møkk per lter 30 g salter 30 g salt /l 30 % vann Elvevannet som kommer ut hadde en dag saltholdghet på 4 O /OO. Hvordan vl dette vannet legge seg forhold tl vannet Oslofjorden. (V ser bort fra temperaturforskjeller og vnd). Blande seg Legge seg oppå Synke ned Ingentng vl skje Som du skkert har lagt merke tl skfter vannet Oslofjorden farge løpet av året. Stort sett skyldes dette fargeskftet forskjellge typer planktonalger som har forskjellg farge. I svært lten grad skyldes fargeskftet at det tlføres farget = møkkete vann. Det er lyset som er den utløsende faktor for våroppblomstrngen av planktonalger mars/aprl. Da blr det flere mlloner alger per lter vann. Ut over våren, sommeren og høsten skfter artsammensetnngen vannet, og vannet skfter farge. Nedenfor er det tegnet en grafsk framstllng av hva som skjer. Her ser du forandrngene antall alger sammen med nærngsmengden. 4 (2 POENG) Tegn nn hvordan du mener at nærngsmengden vl forandre seg vdere utover våren og sommeren. Tegn nn fortsettelsen på den stplede lnjen. Antall alger og nærngsmengde MYE LITE Nærng Alge type 1 Alge type 2 Februar Mars Aprl Ma Jun Jul MÅNEDER 24

25 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (3 POENG) Forklar kurven tl algetype 1. Hva skjer og hvorfor? Blde er utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Eksempel på algetype 1 6 (3 POENG) Forklar kurven tl algetype 2? Hva skjer og hvorfor? Blde er utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Eksempel på algetype 2 7 (3 POENG) Hva skjer med nærngsmengden? Hvorfor og hvor kommer den fra? 25

26 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (4 POENG) V kan tenke oss Oslofjorden som et basseng slk det er tegnet nedenfor. Slpper v en hvt skve (Schecc-skve) ned vannet, kan v fnne det dypet der 1% av sollyset trenger ned. 1. Hva mener v med fotosyntese? (2 poeng) I dette laget foregår det fotosyntese. 1% lysdyp I dette dypet er det kke nok lys tl fotosyntese. 2. Hva skjer når algene kke har nok lys tl å drve fotosyntese? (2 poeng) 9 (3 POENG) I fotosyntesen bndes det karbon. På det meste kan det dannes opptl 10 mg karbon per m 3 per tme. Hvor blr dette karbonet av? 26

27 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN 10 (6 POENG) Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Hva er karbon? Karbon har kjemsk tegn? I hvlke former kan v normalt fnne ren karbon? Et atom Grunnstoff Molekyl Et btom K Ka C Ca Fast Løs Flytende Gass Karbon er nr 6 det perodske system. Hvlken tegnng av et karbonatom er korrekt? Hvorfor bnder karbon seg lett tl andre stoffer? Ledg plasser tl elektronbndnger Ingen ledge plasser For lten plass tl elektroner Mer mnus (elektroner) enn pluss (protoner) I hvlke former kan v fnne karbonforbndelser? Gass Fast Flytende Ingen former G eksempler 11 (5 POENG) Tegn et karbonkretsløp. 27

28 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Nedenfor ser du blder av noen dyr og planter Oslofjorden. 12 (2 POENG) Lag en nærngskjede med fem ledd ut fra bldene MAKRELL SEL MENNESKE ALGER REKE SILD KRABBE TORSK TJELD ALGER Foto: Tjeld og tare/samfoto. Alger/blder utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Øvrge/HUSET. TARE 28

29 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (4 POENG) Lag en energkjede med utgangspunkt organsmene på foregående sde. Du kan ta med flere ledd enn det som er vst. Under lnjen skrver du hvlke energformer som nngår. Energkjede: Energformer: Sol Strålngsenerg Foto: Samfoto 29

30 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK j Solng og lvsstlssykdommer BIOPPGAVE : SIDE 30 V har kommet tl stranda. Her er det mange som soler seg. J 2 (8 POENG) J 1 (3 POENG) Hvorfor kan overdreven solng være farlg? Hvlke andre lvsstlssykdommer kjenner du? Foto: Samfoto

31 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Evaluerng AVSLUTNING : SIDE 31 Vurderng/egenvurderng av Osloprøven natur- og mljøfag Sett ett kryss ved den påstanden hvert spørsmål som passer best. 1. Synes du Osloprøven du nettopp har hatt var lett passe nokså vanskelg veldg vanskelg 2. Hvordan var arbedsmengden? lten passe ltt for stor altfor stor 3. Hvor godt samsvar synes du det var mellom det du har forberedt og oppgavene du fkk? godt passe mndre godt dårlg 4. Hvordan lkte du denne prøven? veldg godt godt passe dårlg 5. Har du brukt websden? ja ne 6. Hvor stort samsvar synes du det var mellom websden og oppgavene du fkk? godt passe lte dårlg 7. Hvor mye hjelp fkk du av websden under forberedelsen av prøven? mye passe lte 8. Hvlken oppgave lkte du speselt godt? Begrunn svaret. 9. Hvlken oppgave lkte du kke? Begrunn svaret. 31

32 BJØLSEN VALSEMØLLA LEGEVAKTA BJØRVIKA OSLOFJORDEN Strømsveen 102 PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefaks: HUSET kommunkasjon & desgn AS. 2311/0303/5.500

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Kapittel 2. Energi finnes også i mat, og energi måles i joule. Pga joule er liten enhet 1 kj = 1000J.

Kapittel 2. Energi finnes også i mat, og energi måles i joule. Pga joule er liten enhet 1 kj = 1000J. Kapittel 1 Viktig fordi det er en kretsløpressurs som vi burde kunne bruke ubegrenset. Alle trenger vann for å leve. Er ikke overalt det er bra vann. I mange U-land kan det ta en hel dag å hente vann.

Detaljer

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag John Engeseth Odd Heir Håvard Moe Særtrykk fo BOKMÅL re nk le t Naturfag for yrkesfag Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine W. Tellefsen BOKMÅL Naturfag for yrkesfag forenklet Harald Brandt Odd T. Hushovd

Detaljer

NATURFAG 2. NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL. Naturfag 2 YF H. Aschehoug & Co.

NATURFAG 2. NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL. Naturfag 2 YF H. Aschehoug & Co. NATURFAG 2 NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL Del 2 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer Oppgaver i naturfag, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene under

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn.

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Utviklet i samarbeid med Naturfagsenteret som en del av Forskerdiplom for barnetrinnet. Innhold Innledning... 2 Hvilke naturvitenskapelige

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer