STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK"

Transkript

1 O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE:

2 MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK LES NØYE FØR DU STARTER! Osloprøven natur- og mljøfag 2003 Oppgavene er knyttet tl nåværende og tdlgere aktvteter langs Akerselva, fra der den starter ved Mardalsvannet, tl den renner Alle oppgavene er dette heftet. I noen av oppgavene skal du bare sette kryss, mens andre oppgaver skal du skrve utfyllende svar. Det er satt av plass tl å svare på oppgaver nnenfor svarfrkanter eller på lnjer. Trenger du større plass kan du be om ekstraark. Husk å merke dsse arkene med navn og nummer på spørsmålet. Det er oppgtt hvor mange poeng du kan få på hver oppgave. Den sste sden er satt av tl egenvurderng. Den har ngen nnvrknng på karakteren. Du kan ha med ett A-4 ark med egne notater på. Dette arket skal ha skolens stempel. Husk å skrve navn og klasse på forsden. Bruk penn! Lykke tl! Kos deg! ; ) 2

3 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oppgavesettet har to hovedoppgaver: Du må velge én av hovedoppgavene og svare på alle spørsmålene nnenfor oppgaven. De to hovedoppgavene er merket blå farge. e Alkoholer Tl sammen 41 poeng SIDE Oslofjorden Tl sammen 41 poeng SIDE Oppgavesettet har åtte mndre boppgaver: Av dsse 8 oppgavene må du velge 5. Også her må du svare på alle spørsmålene nnenfor hvert tema. De åtte boppgavene er merket oransje farge. a Brannfelt Tl sammen 15 poeng SIDE 4-7 b Krepsefskeren Tl sammen 13 poeng SIDE 8-10 c Spkerverket Tl sammen 7 poeng SIDE 11 d Vann som energklde Tl sammen 11 poeng SIDE f Gener og arv Tl sammen 24 poeng SIDE g Fordøyelse Tl sammen 5-7 poeng SIDE h Renseanlegg Tl sammen 7 poeng SIDE j Solng og lvsstlssykdommer Tl sammen 11 poeng SIDE 30 3

4 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK a Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 I Mardalen lgger det et brannfelt. Et brannfelt er et område skogen der det har brent. Se bldene av brannfeltet Turteråsen. Foto: Trude Vrålstad 4

5 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Etter mange år vl feltet gro gjen og bl seende ut som det var før brannen. Dette kalles gjengrong eller kolonserng. Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 a A1 (2 POENG) Når trær og planter brenner, vl nærngsstoffene lgge gjen asken. Dsse kan brukes av de nye plantene. Kryss av for rktg påstand: Mengden nærngsstoffer som er tlgjengelg for plantene er større etter en brann. Mengde nærngsstoffer tlgjengelg for plantene er mndre etter en brann. Mengde nærngsstoffer tlgjengelg for plantene er uforandret etter en brann. A2 (2 POENG) A3 (2 POENG) Plantene tar opp karbondoksd fra lufta og bruker det tl å lage sukker og plantedeler plantene. Når en plante brenner, blr sukker omdannet tl blant annet karbondoksd som slppes ut lufta. Kryss av for rktg(e) alternatv(er): Når v brenner ved/planter, bdrar v tl å øke drvhuseffekten. Ozonlaget blr ødelagt av karbondoksdutslpp. Karbondoksd bdrar kke tl å øke drvhuseffekten. Nye planter vokser opp. Hva tror du vl skje? Kryss av for rktg påstand: Planter som trenger lte nærngsstoffer vl trves her. Planter som trenger mye nærngsstoffer vl trves her. Planter som kke trenger nærngsstoffer vl trves her. Foto: Trond Rogne 5

6 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK a Brannfelt BIOPPGAVE : SIDE 4-7 A4 (7 POENG) Den gftge planten geterams er en av plantene som kommer først på et brannfelt. Nedenfor er det tegnet et dagram som vser hvordan antall planter på brann- Geterams Geterams Antall planter A B C Td (antall år) Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. 1. Hva skjer med plantene ved A? (1 poeng) 2. Hva skjer ved B? (1 poeng) Antall planter mnker Alle planter vokser flatt Antall planter er uforandret Antall planter øker Antall planter øker Antall planter er uforandret Alle planter vokser på skrå Antall planter mnker 3. Hvorfor skjer dette ved B? (2 poeng) Ford det er mangel på plass Ford det er mangel på nærng Ford det er vnter Ford det er for mye plass 6

7 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Brannfelt a BIOPPGAVE : SIDE 4-7 Foto: HUSET A5 (2 POENG) 4. Hva skjer ved C? (1 poeng) Antall planter mnker Antall planter øker Antall planter er uforandret Plantene vokser den andre veen 5. Hvorfor skjer dette ved C? (2 poeng) Nærngen er brukt opp Andre planter og trær har tatt plassen Kuene har kommet om våren og spst opp alt Økt nærngstlgang Når trær brenner med for lte oksygen, får v kull. Det kalles ufullstendg forbrennng. Hvlken av dsse lknngene representerer ufullstendg forbrennng? Kryss av for rktg svar: 2 CH4 + 4 O2 2 CO2 + 4 H2O + energ 2 CH4 + 3 O2 2 CO + 4 H2O + energ 6 CO2 + 6 H2O + energ C6H12O6 + 6 O2 7

8 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK b Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 Kreps fanges ved Stlla om høsten. Her ser du en krepsefanger med håv. B1 (2 POENG) Her ser du tre tegnnger av en krepsefsker med håven ned vannet. Tenk deg at du er fskeren, du står og ser ned på håven. Hvlken av framstllngene er korrekt? Sett rng rundt rktg tall. 1 B2 (2 POENG) Tegn nn nnfallslodd, brytnngsvnkel og nnfallsvnkel på den tegnngen du mener er rktg. B3 (2 POENG) 2 Forklar hvorfor den tegnngen du har valgt er rktg. 3 8

9 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Krepsefskeren står på land. Han skal lyse etter kreps med lommelykt. Han flytter seg fra possjon A tl B tl C. V har tegnet nn lysstrålen og nnfallsvnklene. B4 (4 POENG) Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 b 1. Tegn fortsettelsen på lnjene fra A, B, C. Merk lnjene med rktg bokstav. B C A Hva ser krepsefskeren ved de ulke possjonene A, B og C? Ved Ser A B C 9

10 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK b Krepsefskeren BIOPPGAVE : SIDE 8-10 B5 (3 POENG) Vår venn fskeren bruker brller. Her ser du en lnse fra brllene hans. Tegn nn fortsettelsen på de tre lysstrålene I, II og III. I II III 10

11 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Spkerverket lgger Nydalen. Her har det vært lagd spker lange tder. C1 (7 POENG) Arbederne trllet spkrene vogner før de fkk dem opp på lasteplan. Deretter ble spkrene kjørt ut tl kundene. 1. Lag en oppgave om det arbedet som arbederne utførte. Bruk gjerne formler og måleenheter oppgaven. 2. Vs hvordan du vlle løst oppgaven du nettopp har lagd. Spkerverket BIOPPGAVE : SIDE c

12 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK d Vann som energklde BIOPPGAVE : SIDE Foto: Trond Rogne 12

13 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Her ser du en framstllng av Akerselva fra den starter ved Mardalsvannet ca. 150 meter over havet tl den renner ut Oslofjorden. Mardalsvannet Vann som energklde BIOPPGAVE : SIDE d Spkerverket Idun gjærfabrkk Bjølsen valsemølle Legevakta D1 (8 POENG) Kryss av for rktg eller galt. Bjørvka Oslofjorden PÅSTAND RIKTIG GALT Vannet har større energ Mardalsvannet enn Oslofjorden Ved Legevakta har vannet bevegelsesenerg I Oslofjorden har vannet størst energ I Mardalsvannet har vannet bare bevegelsesenerg Ved Spkerverket har vannet bare bevegelsesenerg Stllngsenergen ved havet er større enn ved Idun gjærfabrkk Vannet har større energ ved elveutløpet tl fjorden enn Mardalsvannet Vannet kan kke ha energ D2 (3 POENG) Energen Akerselva er bltt utnyttet. Hva kan v bruke den energen tl? 13

14 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK e alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE Idun gjærfabrkk er en fabrkk som blant annet produserer gjær. Det har vært kjent fra oldtden at v kan lage alkohol ved å gjære frukt. Foto: Trond Rogne 14

15 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN E1 (4 POENG) Fyll ut resten av reaksjonslknngen. Bruk ord hvs du kke kan formlene. Gjær C 2 H 5 OH alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE e E 2 (22 POENG) Sett kryss rktg rute. Hva skller alkoholer fra hydrokarboner? Karbon Hydrogen Oksygen OH gruppe(r) Ozon Hvlke grunnstoffer er med etanol? Ntrogen, karbon, helum Hydrogen, oksygen Karbon, hydrogen Karbon, hydrogen, oksygen Karbon, helum, oksygen Hvor mange atomer er det et etanol molekyl? V har et glass med vann, etanol og s. V blander og hva skjer? Blandngen vl fryse Isbten smelter ford etanol er brannfarlg Temperaturen væsken vl synke Temperaturen vl være uforandret En type alkohol kan framstlles fra tresprt. Hva er formelen? CHOH CH 3 OH CH 2 O CH 3 COOH H 2 O Hvlke organer kroppen kan bl skadet hvs du drkker tresprt? Lunger og hjerte Aorta og bukspyttkjertlen Lever og øyne Hode, skulder, kne og tå Hvor kroppen bekjempes gftstoffer? Hva kan v bruke tresprt tl? Tolvfngertarmen Hverdag og fest Lever Blndtarmen Tarmtottene Drvstoff Rensevæske Smnke Løsemddel Av hvlket hydrokarbon kan v lage tresprt? Fresprt Etyn Eten Etan Metan Hvlken effekt har dette hydrokarbonet på mljøet? Skaper sur nedbør Senker drvhuseffekten Øker ozonlaget Mnker ozonlaget Øker drvhuseffekten Gylserol er enverdg alkohol toverdg alkohol treverdg alkohol verdløs alkohol alkyn 15

16 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK e alkoholer HOVEDOPPGAVE : SIDE E3 (6 POENG) Sett pler mellom rktg bokser (kun 6 pler) Alkyn Alken Alkan Dobbeltbndng Enkeltbndng Trppelbndng E4 (3 POENG) Alkoholene er nøytrale (ph 7) vann. Hvorfor? E5 (6 POENG) Hvordan kan alkohol påvrke helsen dn? 16

17 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Bjølsen valsemølle lgger dyllsk tl ved elva. Her ble korn oppbevart og behandlet. For å få fram kornsorter som ga mye mel har v drevet foredlng. Nå kan v også forandre på genene tl kornplantene, blant annet for å beskytte dem mot skadedyr. Gener og arv BIOPPGAVE : SIDE f Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. F1 (2 POENG) Hva er et gen? Et kromosom En del av DNA- molekylet som nneholder et bestemt budskap Oppskrften på et vtamn Oppskrften på et proten F4 (2 POENG) Hvorfor drver v med genmanpulerng? Større produksjon av mat Mer bruk av sprøytemdler Bedre smak Lengre holdbarhet F2 (2 POENG) Når et matprodukt er genmanpulert så nnebærer det at: Gravde kvnner kke bør spse det Maten muterer lett under lagrng Noen gener er bltt kunstg forandret Maten er radoaktv F5 (2 POENG) Hvs v kloner kornet får v Korn som er genetsk lk Korn som ser helt lk ut Dobbelt så mye korn Korn som er farlg F3 (2 POENG) Hva kan skje når v spser genmanpulert mat? Arvestoffet vårt blr ødelagt V blr mette V blr nfsert av fremmed DNA V rskerer å bl genmanpulert selv 17

18 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK f Gener og arv BIOPPGAVE : SIDE F6 (3 POENG) Folk vl gjerne vte om maten de kjøper er genmanpulert. Hvorfor? F7 (2 POENG) Arv og Mljø Mor har blå øyne og t fngre. Pappa har blå øyne og n fngre etter å ha fått kappet av den ene fngeren knusemasknen på Bjølsen valsemølle. De får en datter. Hvor mange fngre har datteren? F8 (3 POENG) Begrunn svaret: F 9 (2 POENG) Fullfør dette skjemaet: Når v drver med avl, krysser v to ndvder. Nedenfor ser du et krysnngsskjema. A og a er utgaver (alleler) av samme gen. A er lang kornplante (1 meter høy), a er kort kornplante (30 cm høy). Verken A eller a er domnante. A a A A 18

19 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Gener og arv f BIOPPGAVE : SIDE F 10 (4 POENG) Hvor stor del av avlngen blr lang og hvor stor del blr kort? Er det noen kornplanter som blr mdt mellom? Begrunn svaret: (2 poeng) Hva vlle skjedd hvs A var domnant? (2 poeng) Foto: HUSET 19

20 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK g Fordøyelse BIOPPGAVE : SIDE G 1 (1-3 POENG) Sett nn rktg nr under boksene slkt at fordøyelsesystemet kommer rktg rekkefølge. Velg enten A, B eller C. A (1 poeng) Tarm Munn Magesekk Anus B Spserør Tynntarm Tykktarm Bukspyttkjertel Endetarm Saltsyre (2 poeng) C Tenner Svelg Amylase Pepsn Galle Tynntarm Tolvfngertarm Det meste av væskeopptaket (3 poeng) 20

21 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Fordøyelse g BIOPPGAVE : SIDE G2 (4 POENG) I den sste tden har kostholdet vært mye dskutert meda. Hva mener du skal nngå en sunn dett, og hva bør v unngå? Foto: Samfoto 21

22 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK h Renseanlegg BIOPPGAVE : SIDE Langs Akerselva har det gjennom tdene lgget mange fabrkker og bodd mange mennesker. Elva er mndre forurenset dag enn den var før, og v kan faktsk oppleve at laksen går ganske langt opp. Av og tl har det skjedd ukontrollerte utslpp elva som har forurenset den. Du skal nå konstruere et renseanlegg som v tenker oss skal lgge ved utløpet av elva. V tenker oss at forurensnngen består av forskjellge stoffer som vst nedenfor. Som rensemetode har du mange mulgheter som også er vst nedenfor. Sett sammen de rensemetodene som kan benyttes forbndelse med de ulke forurensnnger. FORURENSNING: RENSEMETODER: Større partkler som pnner, plastposer osv. Jernspon Slam, gjødsel og gftstoffer Urn, avførng, fett osv. Vaskemdler med fosfat Forurensnng med ntrogen Oljesøl Utslpp av svovelsyre Kjemsk rensng Rst/gtter Bakterer Magnet Bologsk rensng Bunnfellng Lenser Nøytralserng 22

23 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Renseanlegg h BIOPPGAVE : SIDE Foto: Trond Rogne H 1 (7 POENG) Fyll nn skjemaet som vst eksemplet. Hver rensemetode kan bare brukes én gang. Forurensnng: Oljesøl Rensemetode: Lenser 23

24 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Tlslutt renner Akerselva ut Oslofjorden på det stedet det bygges et operahus. Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. 1 (2 POENG) 2 (2 POENG) 3 (2 POENG) Hva mener v med saltvann? Vannet smaker salt. Det nnholder NaCl Gått ut på dato (kke ferskt) Det nneholder forskjellge salter I peroder av året har Oslofjorden en saltholdghet på 30 o /oo. Det betyr at vannet nneholder 30 g møkk per lter 30 g salter 30 g salt /l 30 % vann Elvevannet som kommer ut hadde en dag saltholdghet på 4 O /OO. Hvordan vl dette vannet legge seg forhold tl vannet Oslofjorden. (V ser bort fra temperaturforskjeller og vnd). Blande seg Legge seg oppå Synke ned Ingentng vl skje Som du skkert har lagt merke tl skfter vannet Oslofjorden farge løpet av året. Stort sett skyldes dette fargeskftet forskjellge typer planktonalger som har forskjellg farge. I svært lten grad skyldes fargeskftet at det tlføres farget = møkkete vann. Det er lyset som er den utløsende faktor for våroppblomstrngen av planktonalger mars/aprl. Da blr det flere mlloner alger per lter vann. Ut over våren, sommeren og høsten skfter artsammensetnngen vannet, og vannet skfter farge. Nedenfor er det tegnet en grafsk framstllng av hva som skjer. Her ser du forandrngene antall alger sammen med nærngsmengden. 4 (2 POENG) Tegn nn hvordan du mener at nærngsmengden vl forandre seg vdere utover våren og sommeren. Tegn nn fortsettelsen på den stplede lnjen. Antall alger og nærngsmengde MYE LITE Nærng Alge type 1 Alge type 2 Februar Mars Aprl Ma Jun Jul MÅNEDER 24

25 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (3 POENG) Forklar kurven tl algetype 1. Hva skjer og hvorfor? Blde er utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Eksempel på algetype 1 6 (3 POENG) Forklar kurven tl algetype 2? Hva skjer og hvorfor? Blde er utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Eksempel på algetype 2 7 (3 POENG) Hva skjer med nærngsmengden? Hvorfor og hvor kommer den fra? 25

26 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (4 POENG) V kan tenke oss Oslofjorden som et basseng slk det er tegnet nedenfor. Slpper v en hvt skve (Schecc-skve) ned vannet, kan v fnne det dypet der 1% av sollyset trenger ned. 1. Hva mener v med fotosyntese? (2 poeng) I dette laget foregår det fotosyntese. 1% lysdyp I dette dypet er det kke nok lys tl fotosyntese. 2. Hva skjer når algene kke har nok lys tl å drve fotosyntese? (2 poeng) 9 (3 POENG) I fotosyntesen bndes det karbon. På det meste kan det dannes opptl 10 mg karbon per m 3 per tme. Hvor blr dette karbonet av? 26

27 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN 10 (6 POENG) Kryss av for rktg svar. Flere av alternatvene kan være rktge. Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Hva er karbon? Karbon har kjemsk tegn? I hvlke former kan v normalt fnne ren karbon? Et atom Grunnstoff Molekyl Et btom K Ka C Ca Fast Løs Flytende Gass Karbon er nr 6 det perodske system. Hvlken tegnng av et karbonatom er korrekt? Hvorfor bnder karbon seg lett tl andre stoffer? Ledg plasser tl elektronbndnger Ingen ledge plasser For lten plass tl elektroner Mer mnus (elektroner) enn pluss (protoner) I hvlke former kan v fnne karbonforbndelser? Gass Fast Flytende Ingen former G eksempler 11 (5 POENG) Tegn et karbonkretsløp. 27

28 MARIDALEN SPIKERVERKET ELVA STILLA IDUN GJÆRFABRIKK Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE Nedenfor ser du blder av noen dyr og planter Oslofjorden. 12 (2 POENG) Lag en nærngskjede med fem ledd ut fra bldene MAKRELL SEL MENNESKE ALGER REKE SILD KRABBE TORSK TJELD ALGER Foto: Tjeld og tare/samfoto. Alger/blder utlånt av Jahn Throndsen og Wenche Ekrem fra UO. Øvrge/HUSET. TARE 28

29 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Oslofjorden HOVEDOPPGAVE : SIDE (4 POENG) Lag en energkjede med utgangspunkt organsmene på foregående sde. Du kan ta med flere ledd enn det som er vst. Under lnjen skrver du hvlke energformer som nngår. Energkjede: Energformer: Sol Strålngsenerg Foto: Samfoto 29

30 MARIDALEN ELVA STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK j Solng og lvsstlssykdommer BIOPPGAVE : SIDE 30 V har kommet tl stranda. Her er det mange som soler seg. J 2 (8 POENG) J 1 (3 POENG) Hvorfor kan overdreven solng være farlg? Hvlke andre lvsstlssykdommer kjenner du? Foto: Samfoto

31 BJØLSEN VALSEMØLLE BJØRVIKA LEGEVAKTA OSLOFJORDEN Evaluerng AVSLUTNING : SIDE 31 Vurderng/egenvurderng av Osloprøven natur- og mljøfag Sett ett kryss ved den påstanden hvert spørsmål som passer best. 1. Synes du Osloprøven du nettopp har hatt var lett passe nokså vanskelg veldg vanskelg 2. Hvordan var arbedsmengden? lten passe ltt for stor altfor stor 3. Hvor godt samsvar synes du det var mellom det du har forberedt og oppgavene du fkk? godt passe mndre godt dårlg 4. Hvordan lkte du denne prøven? veldg godt godt passe dårlg 5. Har du brukt websden? ja ne 6. Hvor stort samsvar synes du det var mellom websden og oppgavene du fkk? godt passe lte dårlg 7. Hvor mye hjelp fkk du av websden under forberedelsen av prøven? mye passe lte 8. Hvlken oppgave lkte du speselt godt? Begrunn svaret. 9. Hvlken oppgave lkte du kke? Begrunn svaret. 31

32 BJØLSEN VALSEMØLLA LEGEVAKTA BJØRVIKA OSLOFJORDEN Strømsveen 102 PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefaks: HUSET kommunkasjon & desgn AS. 2311/0303/5.500

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater Indikatorer Katalysatorer Sur nedbør Umetta Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Hydrogen CO 2, SO x og

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER. Bokmål

Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER. Bokmål Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER SpireRØD Bokmål Kapittelprøver Oppsummering av målene: Etter hvert kapittel i Spire rød er det en tekstramme som oppsummerer målene. Læreren bør ta seg tid til å gjennomgå disse

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet.

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Knoklene er festet til hverandre ved hjelp av sener og muskler. Dette gjør at vi kan gå og løpe.

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

klassisk pæregelé usukret usukret NYHET! desserter

klassisk pæregelé usukret usukret NYHET! desserter klasssk pæregelé usukret desserter usukret V utvder med ny gelésmak og et fargemessg alternatv tl øvrge geleer fra TORO. Pæregelé er en kjent og tradsjonsrk klassker fra det norske kjøkken. TORO Pæregele

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 4..7 UTATT PRØVE I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 11 : Fordøyelsen Figur side 222 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 9. ma 7 EKSAMEN I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn )

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn ) SIF402 og MNFFY03 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Fnn 26.4-26.6) Magnetsme To effekter når et materale påvrkes av et ytre magnetfelt B:. nnrettng av permanente atomære (evt. molekylære) magnetske

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Prosjektering av Ferskvannsgenerator

Prosjektering av Ferskvannsgenerator Prosjekterng av Ferskvannsgenerator Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Stude for ngenørfag Maskn, Energ- og Prosessteknkk Av: Kalla Kleppe Kanddat nr. 45 Haugesund Våren 007 - I - FOROR

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN 2014/2015. Utarbedet av: Espen Larsen Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 Vkngtda fortelle om hovedtrekk ved

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT

Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT ROYAL FARGER BRUN med UV-beskyttelse Alvdal Royal tretak Et varg og formstablt furu tretak CU-mpregnert klasse AB og Royal behandlet. KLAR uten UV-pgment, vl

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 3: Næringsstoffene i maten Figur s. 66 MATEN VI SPISER. Hovednæringsstoffer som gir kroppen energi

Kosmos SF. Figurer kapittel 3: Næringsstoffene i maten Figur s. 66 MATEN VI SPISER. Hovednæringsstoffer som gir kroppen energi Figurer kapittel 3: Næringsstoffene i maten Figur s. 66 MATEN VI SPISER ovednæringsstoffer som gir kroppen energi Mikronæringsstoffer som ikke gir kroppen energi Karbohydrater Fett Protein Vitaminer Mineraler

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer