PROGRAM juni 2015, Elverum. folkehelsearbeid på naturlig vis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. 11.-12. juni 2015, Elverum. folkehelsearbeid på naturlig vis"

Transkript

1 juni 2015, Elverum PROGRAM folkehelsearbeid på naturlig vis Følg oss på Facebook -

2 Torsdag 11.juni Foreløpig program (med forbehold om endringer) NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR DEL 1 Terningen Arena / møteleder: Hans Christian Medlien, Lucky Næroset ÅPNING Kristin Krohn Devold, NHO reiseliv og Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark Torsdag PLENUMSFOREDRAG 1 Nå er det din tur! - Om Friluftslivets år 2015 Generalsekretær Lasse Heimdal, Norsk friluftsliv Utviklingen av bruken av friluftsliv og natur i hverdagsliv, friluftsliv i endring Seniorforsker Margrethe Skår, NINA Lillehammer Natur som helsefremmende faktor virker det? Forsker Katinka Horgen Evensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) PAUSE Lunsj, utstillinger PLENUMSFOREDRAG 2 Mat, menneske og evolusjon Førsteamanuensis Iver Mysterud, UiO Ny Nordisk mat verdens beste kur? Professor Arne Astrup, Universitetet i København PARALLELSESJON 1 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Workshop «Smatt og smak» -smaksopplevelser Ny Nordisk mat med barn, for voksne DEL 2: Faglig helaften på naturlig vis ca (Museumsområdene) «WALK SHOP» Glomdalsmuseet, foregår parallelt «Læring også utenfor klasserommet» Førsteamanuensis Arne jordet, «Turglede for familien» Utøvelse av helsefremmende friluftsliv i praksis. Aanon Clausen, Forsvarets vinterskole. «Aktivitetspark for eldre» og «Sang og minner utfordrer glemsel» Gro Bentsen, Utviklingssenter for sykehjem Hedmark «Møte med minner» Kjetil Rukan, Norsk Skogmuseum

3 Fredag 12.juni PLENUMSFOREDRAG 3 (Prestøya, Norsk Skogmuseum) Om det nå er slik at natur og friluftsliv er bra for vår helse, hva er det da som skjer i vårt hode som gjør det så bra? Professor Gerry Larsson, Svenske Forsvarshøgskolen Individtilpasset mat - Høykarbo til alle? Professor Birger Svihus, NMBU Kunsten å leve i en krusedull - Om fantasifull folkehelse Hans Christian Medlien, Lucky Næroset -Landet for undring og fantasi KURS Parallelt med «walkshop» og plenumsforedrag 3 foregår kurs: «Tre retter på bålet» Ved Kirsten Winge KORTREIST MAT (Norsk Skogmuseum) Konferansemiddag, matbuffet, underholdning Fredag 12.juni PLENUM 5B «NATUR OG FRILUFTSLIV FOR EN AKTIV ALDRING» Møte med minner bruk av natur for å stimulere kognisjon Forskningsdirektør Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse / Sykehuset Innlandet Rusling, tusling og folkehelse Postdoktor Bjørge Herman Hansen, Norges Idrettshøgskole Fritid for alle ressursbank for kommuner for aktiv deltakelse Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og leder av knutepunktet Fritid for alle PAUSE utstillinger PARALLELLSESJON 2 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Helsefremmende skole evalueringsverktøy Workshop Grenseløs bevegelse DEL 3 Terningen Arena PLENUMSFOREDRAG 4 «MORGENKAFFE MED» Populærforedrag PLENUMSFOREDRAG 5 5A «HELSEFREMMENDE SKOLE - BRUK AV NATUR OG FRILUFTSLIV» Uteskole er det fornuftig bruk av tid i dagens skole? Førsteamanuensis Arne Jordet, Fysisk aktivitet og kroppsøving (idrætsfaget) dansk skole friluftlivets plass Førsteamanuensis Jesper van Seelen, University College Syd, Danmark Grønn omsorg i et nordisk perspektiv tilbud til unge mennesker utenfor skole og arbeidsliv Stipendiat Anne Mari Steigen, Karlstad Universitet / PAUSE Lunsj, utstillinger PARALLELLSESJON 3 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Helsefremmende skole evalueringsverktøy Workshop Aktiv læring for barn og unge utendørs PLENUMSFOREDRAG 6 «AVSLUTNINGSFOREDRAG» Naturen som ressurs for å skape mening og sammenheng i tilværelsen Professor Lars Lien, Sykehuset Innlandet/Nasjonalt kompetansesenter for rus og psykiatri (ROP)

4 Fredag 12.juni PARALLELLSESJON 1A: FRIE FOREDRAG Torsdag Parallell 1AA NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AB NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AC NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AD NATUR SOM HELSEHEMMENDE FAKTOR - HELSEKOMMUNIKASJON 14:30 Natur og sosial praksis: Familier på tur i naturen Baklien B, Bongaardt R, Ytterhus B, Høgskolen i Telemark, NTNU Trondheim Videreutdanning med vekt på økt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Moe T, Rimstad MH Oslo Universitetssykehus «Vi er en gjeng kompiser på tur!» Om introduksjon av gårdsbruk som fritidsarena for personer med ruslidelser Agdal R, Sudmann T, Høgskolen i Bergen Fra plante til ekstrem rus når naturen blir en helsehemmende storindustri Westbye-Pedersen AL, Høgskolen i Hedmark 14:45 Hvordan bidrar Barnas turlag til lokalt folkehelsearbeid? Saucedo S, I kjernen av grønn omsorg hva er brukernes perspektiv? Eriksson B, Helsefremming gjennom kontakt med naturen: ny kunnskap inn i folkehelsepolitikk og praksis 1 Greening K, 2 Thurston M. 1 University of Chester, 2 En Regional Motivationssluss för hälsofrämjande levnadsvanor på lika villkor - Friskvården i Värmland Sjökvist B, Hjalmarson H, Friskvården i Värmland, Karlstad Universitet 15:00 Jakt som rekreasjon rundt 1900 Amundsen, EA. Anno Museum, Norsk Skogmuseum Bruk av natur og friluftsliv i et helhetlig spesialisttilbud i psykisk helsevern Odde H, Friskstiftelsen «Finn din vei» - tiltak mot dropout i videregående skole. Østerhus L, Hoberg M, Elverum videregående skole Naturlig vis samtalen som verktøy for endring Majormoen EH, Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp/helsedirektoratet 15:15 Kart som inspirasjon til helsefremmende aktivitet i naturen Sigurdjonssen T, Bjerva T, Græsli JA, Høgskolen i Hedmark. «Lufta er for alle» - bruk av friluftsliv i arbeidsrettet rehabilitering Johansen TJ, Haugen K, Hernes institutt Psykisk helse og læring skolens rolle i dette! Thurston M, Utfordringer i møte med jungelen av helseinformasjon Finbråten H, Karlslad Universitet/ PARALLELLSESJON 2A: FRIE FOREDRAG Parallell 2AA BARNEHAGE OG SKOLE Parallell 2AB ELDRE, PLEIE OG OMSORG Parallell 2AC NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR 11:00 Matressurser fra naturen i barnehagen helse i hvert gram Utsi TA, Anunsen IW, UiT- Norges arktiske universitet Motions & Mødestedet - betydningen av 10 minutters utendørstrening med kollegaer i arbeidstiden i sykehjem Nielsen NG, Sundhed & Livsmod 280 møter, 50 aktivitetstiltak på to år, regionalt folkehelseprosjekt JA det virker! Fossmellem I, Glåmdal regionråd/hedmark fylkeskommune/norges idrettsforbund 11:15 Hvordan styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge? Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskolen i Bergen Forebyggende hjemmebesøk for eldre Schiager M, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Naturens betydning for en aktiv livsstil: En studie av fysisk aktivitetsprofil blant aktive og inaktive nordmenn. Calogiuri G, 11:30 Kunst og livsglede Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om senteret som er en oppfølging av Meld. St. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar og Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage. Klæboe M, Klukstuen sykehjem, Hamar kommune Fremming av aktiv transport lokalt gjennom sykling som en del av folkehelsearbeidet erfaringer fra England White C, Bloyce D, Thurston M University of Chester, 11:45 Gir hurtig varsling via sensor i eller ved seng reduksjon av fallrelaterte skader for hjemmeboende? Sørlie R, Engen ÅS, NAV hjelpemiddelsentralen, Åmot kommune Fjället och folkhälsoarbetet i upplevelseekonomin Hedlund M, Hedlund P, Bjurström E T.O.K.A. Träning Sälen, Høgskolen i Hedmark

5 Ved Nils Faarlund, tindevegleder i friluftsliv Norges Høgfjellsskole WORKSHOP «Helsefremmende skole evalueringsverktøy» Vidar Hammer Brattli, Brede KS, Steigen GA, Eikholt ressurssenter for døvblinde, Johnsgård, Sømådalen Moen KM, Westli K., En region i bevegelse Meningsfull fysisk aktivitet for mennesker med medfødt døvblindhet Omhandler et pedagogisk verktøy for evaluering av helsefremmende praksis i egen skole. Målgruppe: ansatte i skolen, kommunale ledere og skoleeiere. Max antall: ubegrenset Er nakenhet det eneste problemet? Hvordan ser elever på dusj- og garderobesituasjonen i kroppsøvingsfaget? Den enestående norske friluftslivstradisjonen i et nordisk perspektiv Torp LF, Leirvik Å Olsvik VM, Lundhaug K, Østlandsforskning Lengre foredrag: Alva terapihund- sykepleie med pels! Anunsen IW,Utsi TA UiT- Norges arktiske universitet Folkehelse, ungdom og den videregående skolens rolle Ursula S, Småland E, Høgskolen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren Hervik SE, Skille E, Norges idrettshøgskole, Frivillighet & Folkehelse kan frivillig arbeid med kulturminner være helsefremmede? «Den friske lufta er jævlig god, da»- Middelaldrende og eldre menn om å være ute når de er i fysisk aktivitet Høsting fra naturen et naturlig utgangspunkt for fysisk aktivitet Vedøy IB, Hartz I,, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Brattli VH, Bjørke L, Moen KM Mathisen LO, CuraService AS Endring i mosjonsidrett og friluftlivsvaner i Norge hva sier levekårsundersøkelsene? Trygghets brikke og GPS nye muligheter for uteaktivitet! Status på kropppsøvingsfaget et pilotprosjekt i trinn BESKRIVELSE AV WORKSHOP, KURS OG WALK-SHOP (INKLUDERT MÅLGRUPPE, MAX ANTALL): «Aktiv Læring for barn og unge (utendørs)» Aktiv Læring er et læringskonsept som bygger på pedagogiske og psykologiske tilnærminger. I Aktiv Læring tar vi utgangspunkt i barns læringsprosesser ved å skape refleksjon rundt pedagogiske innfallsvinkler. Workshopen er utendørs og praktisk rettet. Du deltar på et utvalg aktiviteter, og vi setter fokus på pedagogiske og didaktiske forhold. I fellesskap utfordres alle gjennom refleksjon over aktivitetene, du får nye ideer til hvordan du kan skape aktivitetsglede og tilrettelegge aktiviteter for alle. Vi fokuserer også på refleksjon rundt egen praksis, for at du skal utvikle deg i ditt virke. Målgruppen: lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt. Max antall: ubegrenset «Grenseløs bevegelse» Et foredrag med fokus på integrering av barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser i aktiviteter for funksjonsfriske. Du får også en innføring i hvordan en slik aktivitetsdag planlegges og hvilke samarbeidspartnere som er sentrale. I tillegg ser vi nærmere på selve gjennomføringen av aktivitetsdagen og prater med deltakere og arrangører. Målgruppe: lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt. Max antall: ubegrenset «Smatt og smak: smaksopplevelser med barn, for voksne» Lilja Palovaara Søberg / studenter i mat-ernæring og helse ved HH. 13:45 13:30 13:15 Målgruppe: de som arbeider daglig med småbarn og er opptatt av hvordan 13:00 NATUR OG FRILUFTSLIV - VANER OG TRADISJON ELDRE, PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE OG SKOLE Parallell 3AC Parallell 3AB Parallell 3AA Fredag 12.juni PARALLELLSESJON 3A: FRIE FOREDRAG Beskrivelse man kan bruke mat til å berike barnas livsverden. Det blir morsomme praktiske opplevelser med estetisk kommunikasjon, spesielt med smak og form. Workshop krever aktiv deltagelse og åpen holdning til å oppleve noe nytt. Forhåndspåmelding. Arrangeres på felles arealer på Terningen Arena. Max antall: 20 deltagere, forhåndspåmelding

6 KURS «Ny Nordisk mat» «Tre retter på bålet» Workshop er dialogbaserte, praktiske mat-demonstrasjoner om matvarer, matretter og måltider som går in under mattrenden Ny nordisk mat. Helsefremmende kosthold diskuteres og belyses fra matpedagogisk perspektiv. Sted undervisningskjøkkenet på Terningen Arena. Max antall: 20 deltagere, forhåndspåmelding I dette tretimerskurset får man oppleve stemningsfull matlaging over og ved bålet. En tre-retters på bålet byr på mange muligheter, og det kan skape friluftsopplevelser utenom det vanlige. På kurset brukes bålglør for å tilberede kortreist og velsmakende mat. Max antall: 15 deltakere, forhåndspåmelding Kirsten Winge Lilja Palovaara Søberg / studenter i mat-ernæring og helse ved HH. WALKSHOP ANDRE AKTIVITETER SOM ER EN DEL AV DE NORDISKE FOLKEHELSEDAGER: «Aktivitetspark for eldre» og «Sang og minner utfordrer glemsel» Gro Bentsen, prosjektleder Utviklingssenter for sykehjem Hedmark Å bli gammel og syk er utfordrende. Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark (USH) vil vise eksempler på hvordan sang og fysisk aktivitet kan bidra til en bedre dag for både sinn og kropp. Det gjelder for så vel den gamle, som de rundt. Aktivitetene presenteres av ansatte ved Ottestad og Stange helse og omsorgssenter, som er en del av Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i pleie og omsorgstjeneste, samt øvrige med interesse «Møte med minner» Kjetil Rukan, Norsk Skogmuseum I denne walkshopen deles erfaringer fra møter med demente på Norsk Skogmuseum gjennom 3 år. Møtet, samtalen og omgivelsene. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i pleie og omsorgstjeneste «Læring også utenfor klasserommet» Førsteamanuensis Arne jordet, I Walk-shopen «Læring også utenfor klasserommet» vil deltakerne få erfaringer med hvordan læring kan skje i et utemiljø gjennom praktiske aktiviteter i samarbeid med andre deltakere. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i skole, samt øvrige med interesse «Turglede med familien» Aanon CLausen, Forsvarets vinterskole Utøvelse av helsefremmende friluftsliv i praksis. lke eno o kef rdis /d om ok.c ok - å ss p o Følg ebo Fac w ebo.fac w w r age ed hels «Skog og vann» -arrangementet (egen påmelding) Bli med på Norges beste og største friluftsarrangement for grunnskolen! Her kan elevene shoppe blant forskjellige uteaktiviteter hver dag. Her foregår alt fra båt og kanoaktivteter via fisking, fluebinding, mat på tur, redskapsbruk til bue og geværskyting. Alt foregår utendørs på museets naturskjønne områder i tilknytning til Glomma og Prestøya. Mer enn 4000 barn deltar årlig på Skog og Vann. Arrangementet støttes av Direktoratet for Naturforvaltning, Sammen med flere nasjonale organisasjoner og lag gjennomfører Norsk Skogmuseum i 2014 Skog og Vann for grunnskolen for 17. året på rad. Fokus rettes mot naturskole og uteskoleaktiviteter hvor positivt friluftsliv, naturforståelse og tradisjonell utmarksbruk er viktige stikkord. Målet med Skog og Vann er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. For ytterligere informasjon: Aktivitetsdagen «grenseløs bevegelse» (utendørs) (egen påmelding) En aktivitetsdag med fokus på barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse i samhandling med funksjonsfriske barn og unge. På aktivitetsdagen møter vi alle barn og unge i grunnskolen i Hedmark som har en funksjonsnedsettelse, i tillegg til en skoleklasse fra en av Elverumsskolene, slik at de med funksjonsnedsettelser integreres i et større fellesskap med funksjonsfriske. Vi ønsker å vise hvordan vi kan skape glede gjennom mestring av aktivitet og at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan integreres i aktiviteter for funksjonsfriske. Målgruppen er lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt, og som ønsker å ha større fokus på integrering av funksjonshemmede i aktiviteten. Du som tilskuer vil oppleve hvordan aktivitetsgleden blomstrer hos alle barn og hvordan de glemmer at ikke alle har samme forutsetninger. Du får også ideer og inspirasjon til hvordan du kan skape arenaer der inkludering og samhold er sentralt. For ytterligere informasjon se

7 Foredragsholdere ARNE ASTRUP IVER MYSTERUD Arne Astrup, f 1955, læge og DMSc fra Københavns Universitet. Underviser i ernæring, samt forebyggelse og behandling af overvægt, diabetes og kardiovaskulære sygedomme. Er institut-leder og professor ved Institut for Idræt og Ernæring samt centerdirektør ved Nordea Fondens forskningscenter OPUS, Københavns Universitet, og overlæge/konsulent ved Herlev Hospital. AA har forsket i og publiceret appetitregulering og fedme, ernæringens betydning for energi-balancen, forebyggelse af fedme og type 2 diabetes, herunder grundfysiologiske og patofysio-logiske forhold i relation til appetitregulering, hormon- og substratomsætning samt energiomsætning. AA fik International Association for the Study of Obesity André Mayer Award 1994 og Willendorf Award 2014, Danone Chair Award, Æresprofessor ved Antwerp University 2002, Gourmand World Cookbook Awards 2011, samt American Society for Nutrition Robert H. Herman Award AA blev slået til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen i Iver Mysterud (født 1966) er dr.philos. i biologi fra Universitetet i Oslo Han har vært spesielt interessert i evolusjonsteoriens relevans for å forstå menneskets atferd og fysiologi/ medisin og har skrevet et stort antall fag-, oversikts- og debattartikler, bokanmeldelser og intervjuer om emnet på norsk og engelsk over en femtenårsperiode. Mysterud har skrevet bøkene Mennesket og moderne evolusjonsteori (2003), Mat, menneske og evolusjon (2006) og Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer (2014), vært medforfatter på bøkene Økologisk helselære: En innføring for medisin- og helsefagstudenter (1996), Sukker en snikende fare (2004), Syk av sukker frisk av fett (2014) og medredaktør av boka Evolutionary perspectives on environmental problems (2007). Mysterud er tilknyttet Institutt for biovitenskap ved UiO, var fagjournalist i bladet Mat & helse og er nå fagredaktør av Helsemagasinet VOF (Vitenskap & fornuft). GERRY LARSSON LASSE HEIMDAL Torsdag Gerry Larsson är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan i Sverige. Han är också professor II i stresspsykologi vid Högskolen i Hedmark, Institutt for Helsefag, och har tidigare haft anställning som professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Gerry Larsson har också egen erfarenhet av ledarskap, bland annat som prorektor och tillförordnad rektor vid Försvarshögskolan. Han forskar, handleder och undervisar inom områdena ledarskap, stress, krishantering personlighet och hälsa och har en vetenskaplig publicering som omfattar över 700 alster, varav cirka 150 internationella artiklar och bokkapitel. MARGRETHE SKÅR Seniorforsker Margrete Skår, f Dr Polit fra NMBU Har jobbet i NINA - Norsk institutt for naturforskning siden 2000 og i Telemarksforsking-Bø fra Skår har forsket og publisert fra en rekke ulike studier innenfor temaet menneske-natur: brukerkonflikter, arealforvaltning, arealbruk og naturopplevelse. De siste årene har forskningsfokuset ligget på bruk og opplevelse av nærmiljønaturen. Skår leder for tiden en NFR-finansiert studie om barns bruk av bostedsnær natur. Hennes forskning omhandler også bruk av nærmiljø i et folkehelseperspektiv, betydningen av bynære vassdrag og bruk og betydning av kirkegårder som grønne byrom. BIRGER SVIHUS Birger Svihus har siden 2005 vært professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, hvor han også gjennomførte sine studier frem til en doktorgrad i ernæring i Svihus har en lang rekke vitenskapelige publikasjoner innen ernæring, i all hovedsak basert på dyreforsøk. Innenfor humanernæring er hovedfokuset å bidra til mer velegnede kostholdsråd gjennom formidling av kunnskap om ernæringsfysiologi, matkjemi og energetikk. Svihus underviser i to humaernæringsfag ved NMBU og har skrevet to bøker innen ernæring. Lasse Heimdal, Generalsekretær Norsk friluftsliv, er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han har tidligere jobbet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA. JESPER VON SEELEN Jesper von Seelen, f 1974 er Lektor, Ph.d. Ph.d-studie om idræt i folkeskolen (2012) ved UC Syddanmark. Koordinator for forskningsprogrammet Bevægelse og Sundhedsfremme på UC Syddanmark der han også underviser i emner innen vitenskapelig metode og idrætt i folkeskolen (kroppsøving). Er medforfatter av bl.a. bøkene Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. (2014) og Grundbog til Legepilotuddannelsen (2008). Han er også forfatter av en nasjonal studie av kroppsøvingsfaget i Danmark, den såkalte SPIF-rapporten 2012, som har fått stor oppmerksomhet innen lærerutdanningen i Danmark. NILS FAARLUND Nils Faarlund har bakgrunn som sivilingeniør. De siste 49 år har han arbeidet som vegleder i friluftsliv/tindevegleder. Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. I 1972 etablerte han også friluftsliv som høgskolestudium ved Norges Idrettshøgskole. Faarlunds bidrag til norsk friluftsliv er tuftet på hans helhetlige filosofi om naturverd og menneskeverd, grunnfestet i et liv levd i den norske fjellheimen. Hans store livsoppgave har vært å vise vegen til hvordan verdier kan levendegjøres i vår verden som ellers er preget av utnytting og forbruk. Dette arbeidet har gitt ham mange priser og utmerkelser i inn og utland. Blant annet utnevnte Kongen 9. oktober 2008 Faarlund til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for den frivillige og profesjonelle redningstjenesten.

8 GEIR SELBÆK Geir Selbæk, f Cand Med fra UiO. PhD ved UiO på temaet «Demens, nevropsykiatriske symptomer og bruk av psykofarmaka hos sykehjemspasienter». Er fag- og forskningsleder Torsdag ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og forskningskonsulent ved Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Hans forskning fokuserer på utredning, diagnostikk og behandling for eldre personer med demens eller alderspsykiatriske sykdommer. LARS LIEN Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø. Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Dr grad på forbygging av psykisk helse hos unge. Opptatt av å fremme god psykisk helse lokalt og internasjonalt. Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusproblemer og psykisk lidelse og er professor II ved innenfor traumenettverket ved Terningen nettverk. KIRSTEN WINGE Kirsten Winge, født Cand. Scient fra NTNU. Ansatt ved NTNU fra Ettårig vikariat ved, deretter avdelingsleder/lektor ved Trysil videregående skole. Har jobbet som matskribent/matformidler de siste 15 år. Tema har vært råstoffer som vi kan sanke fra naturen. Har utgitt 10 bøker. Fikk Trysil kommunes kulturpris i ANDERS MIDTSUNDSTAD Anders Midtsundstad, f 1963, er utdannet sosionom med praksiserfaring fra arbeid i kommuner og frivillig sektor. Midtsundstad har koordinert flere prosjekter, og arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Agder og Høyskolen i Bergen. Siden 2007 har han ledet det nasjonale knutepunktet Fritid for alle som har som mål å styrke og videreutvikle fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Knutepunktet er idag organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) og driftes i et tett samarbeid med Helsedirektoratet. Midtsundstad har også utviklet metoden Fritid med Bistand som i dag er den eneste kjente metoden som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i deres inkluderingsprosess inn i selvvalgte fritidsorganisasjoner. ANNE MARI STEIGEN Anne Mari Steigen, f Stipendiat ved /Universitetet i Karlstad. Bakgrunn som sosionom med master i Folkehelsevitenskap fra NMBU. I PhD prosjektet jobber hun med temaene Grønn omsorg og psykisk helse. Hennes fokus er spesielt på unge mennesker som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv, og som har et tilbud innen grønn omsorg. GRO BENTSEN Gro Bentsen er kandidat i sykepleievitenskap og høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag,. Hun er pt i funksjon som prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem (USH). USH er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, samt Stange og Elverum kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektets formål er: USH skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i eget fylke. ARNE NIKOLAISEN JORDET Arne N. Jordet er førsteamanuensis i pedagogikk ved, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap i Hamar. Han har vært ansatt ved lærerutdanningen ved siden Jordet har i sin forskning bidratt til økt forståelse for den betydning skolens fysiske og sosiale omgivelser kan ha i opplæringen og hvordan dette kan fremme elevers helhetlige læring. Aktuell bok: «Klasserommet utenfor: Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom» (Cappelen Damm, 3. oppl. 2014). AANON CLAUSEN Aanon Clausen er ansatt ved Forsvarets vinterskole, og arbeider som instruktør innen vinterrelaterte kurs i Forsvaret med emner som skredvarsling, skredredning og generell vinterkompetanse. Clausen har interesse for og erfaring med et allsidig friluftsliv, inkludert toppturer, skiturer, klatring, kano og kajakkpadling, stisykling og jakt. Han sover best i telt eller under åpen himmel, gjerne med radioen på og et lite bål, og lager maten ute på naturlig vis. KATINKA HORGEN EVENSEN Katinka Horgen Evensen er cand. psychol fra Universitetet i Oslo og PhD fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Hun er ansatt ved Seksjon for folkehelsevitenskap ved Institutt for landskapsplanlegging på NMBU hvor hun er tilknyttet masterstudiet i folkehelsevitenskap. Hennes forskningsfelt er innen miljøpsykologi og folkehelsevitenskap og retter seg mot forskning på betydningen Utstillinger og posterpresentasjoner for utveksling av ideèr og erfaringer i et mingleområde.

9 folkehelsearbeid på naturlig vis Følg oss på Facebook -

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 25. NOVEMBER 2015 SOLA STRAND HOTELL, STAVANGER KONFERANSEN ER GRATIS SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 Utforming: Senter for

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorg INNHOLD

Helse- og omsorg INNHOLD Helse og omsorg 1 2 Helse og omsorg Gyldendal kurs og kompetanse utvikler og arrangerer kurs og seminarer for skole, arbeidsliv, organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet. Vi tilbyr: - å lage hele

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2015 I HEDMARK Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Hamar 2.-3 september

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2015 I HEDMARK Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Hamar 2.-3 september FOLKEHELSEKONFERANSEN 2015 I HEDMARK Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Hamar 2.-3 september Sted: Hotell Scandic Hamar Deltakeravgift (inkl. middag): 500,- Påmeldingsfrist: 25. august Bindende påmelding

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Å lykkes i sosiale relasjoner.

Å lykkes i sosiale relasjoner. Å lykkes i sosiale relasjoner. Paper til: Nordiske Sosialhøgskolenkomitéens (NSHK) 23. konferanse, 6 8 august 2009 i Bodø. Av Anders Midtsundstad, Universitetslektor ved UiA og prosjektleder for Fritid

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010 Sørlandsk lærerstevne Kristiansand 1 Innhold Velkommen 4 Praktisk informasjon 5 Styret 6 Hilsen fra rektor 7 Læremiddelutstilling 8 Åpningsforedrag 9 Kursoversikt

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Ensomhetsmelding for Skien kommune

Ensomhetsmelding for Skien kommune Ensomhetsmelding for Skien kommune INNHOLD 1 PROSJEKTORGANISERING FOR ENSOMHETSMELDINGEN... 3 1.1 STYRINGSBIDRAG... 3 1.2 PROSJEKTET HAR HATT FØLGENDE ORGANISERING:... 3 1.3 PROSJEKTETS HØRINGSRUNDE...

Detaljer

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Et langt og godt liv 480 % nye avtalehjemler Rehabilitering og kultur Ny spalte: Det etiske hjørnet PSFS - et nyttig verktøy innhold Fysioterapeuten nr. 2.2013/80

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer