PROGRAM juni 2015, Elverum. folkehelsearbeid på naturlig vis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. 11.-12. juni 2015, Elverum. folkehelsearbeid på naturlig vis"

Transkript

1 juni 2015, Elverum PROGRAM folkehelsearbeid på naturlig vis Følg oss på Facebook -

2 Torsdag 11.juni Foreløpig program (med forbehold om endringer) NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR DEL 1 Terningen Arena / møteleder: Hans Christian Medlien, Lucky Næroset ÅPNING Kristin Krohn Devold, NHO reiseliv og Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark Torsdag PLENUMSFOREDRAG 1 Nå er det din tur! - Om Friluftslivets år 2015 Generalsekretær Lasse Heimdal, Norsk friluftsliv Utviklingen av bruken av friluftsliv og natur i hverdagsliv, friluftsliv i endring Seniorforsker Margrethe Skår, NINA Lillehammer Natur som helsefremmende faktor virker det? Forsker Katinka Horgen Evensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) PAUSE Lunsj, utstillinger PLENUMSFOREDRAG 2 Mat, menneske og evolusjon Førsteamanuensis Iver Mysterud, UiO Ny Nordisk mat verdens beste kur? Professor Arne Astrup, Universitetet i København PARALLELSESJON 1 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Workshop «Smatt og smak» -smaksopplevelser Ny Nordisk mat med barn, for voksne DEL 2: Faglig helaften på naturlig vis ca (Museumsområdene) «WALK SHOP» Glomdalsmuseet, foregår parallelt «Læring også utenfor klasserommet» Førsteamanuensis Arne jordet, «Turglede for familien» Utøvelse av helsefremmende friluftsliv i praksis. Aanon Clausen, Forsvarets vinterskole. «Aktivitetspark for eldre» og «Sang og minner utfordrer glemsel» Gro Bentsen, Utviklingssenter for sykehjem Hedmark «Møte med minner» Kjetil Rukan, Norsk Skogmuseum

3 Fredag 12.juni PLENUMSFOREDRAG 3 (Prestøya, Norsk Skogmuseum) Om det nå er slik at natur og friluftsliv er bra for vår helse, hva er det da som skjer i vårt hode som gjør det så bra? Professor Gerry Larsson, Svenske Forsvarshøgskolen Individtilpasset mat - Høykarbo til alle? Professor Birger Svihus, NMBU Kunsten å leve i en krusedull - Om fantasifull folkehelse Hans Christian Medlien, Lucky Næroset -Landet for undring og fantasi KURS Parallelt med «walkshop» og plenumsforedrag 3 foregår kurs: «Tre retter på bålet» Ved Kirsten Winge KORTREIST MAT (Norsk Skogmuseum) Konferansemiddag, matbuffet, underholdning Fredag 12.juni PLENUM 5B «NATUR OG FRILUFTSLIV FOR EN AKTIV ALDRING» Møte med minner bruk av natur for å stimulere kognisjon Forskningsdirektør Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse / Sykehuset Innlandet Rusling, tusling og folkehelse Postdoktor Bjørge Herman Hansen, Norges Idrettshøgskole Fritid for alle ressursbank for kommuner for aktiv deltakelse Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og leder av knutepunktet Fritid for alle PAUSE utstillinger PARALLELLSESJON 2 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Helsefremmende skole evalueringsverktøy Workshop Grenseløs bevegelse DEL 3 Terningen Arena PLENUMSFOREDRAG 4 «MORGENKAFFE MED» Populærforedrag PLENUMSFOREDRAG 5 5A «HELSEFREMMENDE SKOLE - BRUK AV NATUR OG FRILUFTSLIV» Uteskole er det fornuftig bruk av tid i dagens skole? Førsteamanuensis Arne Jordet, Fysisk aktivitet og kroppsøving (idrætsfaget) dansk skole friluftlivets plass Førsteamanuensis Jesper van Seelen, University College Syd, Danmark Grønn omsorg i et nordisk perspektiv tilbud til unge mennesker utenfor skole og arbeidsliv Stipendiat Anne Mari Steigen, Karlstad Universitet / PAUSE Lunsj, utstillinger PARALLELLSESJON 3 Foregår parallelt Frie foredrag Workshop Helsefremmende skole evalueringsverktøy Workshop Aktiv læring for barn og unge utendørs PLENUMSFOREDRAG 6 «AVSLUTNINGSFOREDRAG» Naturen som ressurs for å skape mening og sammenheng i tilværelsen Professor Lars Lien, Sykehuset Innlandet/Nasjonalt kompetansesenter for rus og psykiatri (ROP)

4 Fredag 12.juni PARALLELLSESJON 1A: FRIE FOREDRAG Torsdag Parallell 1AA NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AB NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AC NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR Parallell 1AD NATUR SOM HELSEHEMMENDE FAKTOR - HELSEKOMMUNIKASJON 14:30 Natur og sosial praksis: Familier på tur i naturen Baklien B, Bongaardt R, Ytterhus B, Høgskolen i Telemark, NTNU Trondheim Videreutdanning med vekt på økt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Moe T, Rimstad MH Oslo Universitetssykehus «Vi er en gjeng kompiser på tur!» Om introduksjon av gårdsbruk som fritidsarena for personer med ruslidelser Agdal R, Sudmann T, Høgskolen i Bergen Fra plante til ekstrem rus når naturen blir en helsehemmende storindustri Westbye-Pedersen AL, Høgskolen i Hedmark 14:45 Hvordan bidrar Barnas turlag til lokalt folkehelsearbeid? Saucedo S, I kjernen av grønn omsorg hva er brukernes perspektiv? Eriksson B, Helsefremming gjennom kontakt med naturen: ny kunnskap inn i folkehelsepolitikk og praksis 1 Greening K, 2 Thurston M. 1 University of Chester, 2 En Regional Motivationssluss för hälsofrämjande levnadsvanor på lika villkor - Friskvården i Värmland Sjökvist B, Hjalmarson H, Friskvården i Värmland, Karlstad Universitet 15:00 Jakt som rekreasjon rundt 1900 Amundsen, EA. Anno Museum, Norsk Skogmuseum Bruk av natur og friluftsliv i et helhetlig spesialisttilbud i psykisk helsevern Odde H, Friskstiftelsen «Finn din vei» - tiltak mot dropout i videregående skole. Østerhus L, Hoberg M, Elverum videregående skole Naturlig vis samtalen som verktøy for endring Majormoen EH, Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp/helsedirektoratet 15:15 Kart som inspirasjon til helsefremmende aktivitet i naturen Sigurdjonssen T, Bjerva T, Græsli JA, Høgskolen i Hedmark. «Lufta er for alle» - bruk av friluftsliv i arbeidsrettet rehabilitering Johansen TJ, Haugen K, Hernes institutt Psykisk helse og læring skolens rolle i dette! Thurston M, Utfordringer i møte med jungelen av helseinformasjon Finbråten H, Karlslad Universitet/ PARALLELLSESJON 2A: FRIE FOREDRAG Parallell 2AA BARNEHAGE OG SKOLE Parallell 2AB ELDRE, PLEIE OG OMSORG Parallell 2AC NATUR OG FRILUFTSLIV SOM HELSEFREMMENDE FAKTOR 11:00 Matressurser fra naturen i barnehagen helse i hvert gram Utsi TA, Anunsen IW, UiT- Norges arktiske universitet Motions & Mødestedet - betydningen av 10 minutters utendørstrening med kollegaer i arbeidstiden i sykehjem Nielsen NG, Sundhed & Livsmod 280 møter, 50 aktivitetstiltak på to år, regionalt folkehelseprosjekt JA det virker! Fossmellem I, Glåmdal regionråd/hedmark fylkeskommune/norges idrettsforbund 11:15 Hvordan styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge? Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskolen i Bergen Forebyggende hjemmebesøk for eldre Schiager M, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Naturens betydning for en aktiv livsstil: En studie av fysisk aktivitetsprofil blant aktive og inaktive nordmenn. Calogiuri G, 11:30 Kunst og livsglede Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om senteret som er en oppfølging av Meld. St. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar og Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage. Klæboe M, Klukstuen sykehjem, Hamar kommune Fremming av aktiv transport lokalt gjennom sykling som en del av folkehelsearbeidet erfaringer fra England White C, Bloyce D, Thurston M University of Chester, 11:45 Gir hurtig varsling via sensor i eller ved seng reduksjon av fallrelaterte skader for hjemmeboende? Sørlie R, Engen ÅS, NAV hjelpemiddelsentralen, Åmot kommune Fjället och folkhälsoarbetet i upplevelseekonomin Hedlund M, Hedlund P, Bjurström E T.O.K.A. Träning Sälen, Høgskolen i Hedmark

5 Ved Nils Faarlund, tindevegleder i friluftsliv Norges Høgfjellsskole WORKSHOP «Helsefremmende skole evalueringsverktøy» Vidar Hammer Brattli, Brede KS, Steigen GA, Eikholt ressurssenter for døvblinde, Johnsgård, Sømådalen Moen KM, Westli K., En region i bevegelse Meningsfull fysisk aktivitet for mennesker med medfødt døvblindhet Omhandler et pedagogisk verktøy for evaluering av helsefremmende praksis i egen skole. Målgruppe: ansatte i skolen, kommunale ledere og skoleeiere. Max antall: ubegrenset Er nakenhet det eneste problemet? Hvordan ser elever på dusj- og garderobesituasjonen i kroppsøvingsfaget? Den enestående norske friluftslivstradisjonen i et nordisk perspektiv Torp LF, Leirvik Å Olsvik VM, Lundhaug K, Østlandsforskning Lengre foredrag: Alva terapihund- sykepleie med pels! Anunsen IW,Utsi TA UiT- Norges arktiske universitet Folkehelse, ungdom og den videregående skolens rolle Ursula S, Småland E, Høgskolen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren Hervik SE, Skille E, Norges idrettshøgskole, Frivillighet & Folkehelse kan frivillig arbeid med kulturminner være helsefremmede? «Den friske lufta er jævlig god, da»- Middelaldrende og eldre menn om å være ute når de er i fysisk aktivitet Høsting fra naturen et naturlig utgangspunkt for fysisk aktivitet Vedøy IB, Hartz I,, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Brattli VH, Bjørke L, Moen KM Mathisen LO, CuraService AS Endring i mosjonsidrett og friluftlivsvaner i Norge hva sier levekårsundersøkelsene? Trygghets brikke og GPS nye muligheter for uteaktivitet! Status på kropppsøvingsfaget et pilotprosjekt i trinn BESKRIVELSE AV WORKSHOP, KURS OG WALK-SHOP (INKLUDERT MÅLGRUPPE, MAX ANTALL): «Aktiv Læring for barn og unge (utendørs)» Aktiv Læring er et læringskonsept som bygger på pedagogiske og psykologiske tilnærminger. I Aktiv Læring tar vi utgangspunkt i barns læringsprosesser ved å skape refleksjon rundt pedagogiske innfallsvinkler. Workshopen er utendørs og praktisk rettet. Du deltar på et utvalg aktiviteter, og vi setter fokus på pedagogiske og didaktiske forhold. I fellesskap utfordres alle gjennom refleksjon over aktivitetene, du får nye ideer til hvordan du kan skape aktivitetsglede og tilrettelegge aktiviteter for alle. Vi fokuserer også på refleksjon rundt egen praksis, for at du skal utvikle deg i ditt virke. Målgruppen: lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt. Max antall: ubegrenset «Grenseløs bevegelse» Et foredrag med fokus på integrering av barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser i aktiviteter for funksjonsfriske. Du får også en innføring i hvordan en slik aktivitetsdag planlegges og hvilke samarbeidspartnere som er sentrale. I tillegg ser vi nærmere på selve gjennomføringen av aktivitetsdagen og prater med deltakere og arrangører. Målgruppe: lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt. Max antall: ubegrenset «Smatt og smak: smaksopplevelser med barn, for voksne» Lilja Palovaara Søberg / studenter i mat-ernæring og helse ved HH. 13:45 13:30 13:15 Målgruppe: de som arbeider daglig med småbarn og er opptatt av hvordan 13:00 NATUR OG FRILUFTSLIV - VANER OG TRADISJON ELDRE, PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE OG SKOLE Parallell 3AC Parallell 3AB Parallell 3AA Fredag 12.juni PARALLELLSESJON 3A: FRIE FOREDRAG Beskrivelse man kan bruke mat til å berike barnas livsverden. Det blir morsomme praktiske opplevelser med estetisk kommunikasjon, spesielt med smak og form. Workshop krever aktiv deltagelse og åpen holdning til å oppleve noe nytt. Forhåndspåmelding. Arrangeres på felles arealer på Terningen Arena. Max antall: 20 deltagere, forhåndspåmelding

6 KURS «Ny Nordisk mat» «Tre retter på bålet» Workshop er dialogbaserte, praktiske mat-demonstrasjoner om matvarer, matretter og måltider som går in under mattrenden Ny nordisk mat. Helsefremmende kosthold diskuteres og belyses fra matpedagogisk perspektiv. Sted undervisningskjøkkenet på Terningen Arena. Max antall: 20 deltagere, forhåndspåmelding I dette tretimerskurset får man oppleve stemningsfull matlaging over og ved bålet. En tre-retters på bålet byr på mange muligheter, og det kan skape friluftsopplevelser utenom det vanlige. På kurset brukes bålglør for å tilberede kortreist og velsmakende mat. Max antall: 15 deltakere, forhåndspåmelding Kirsten Winge Lilja Palovaara Søberg / studenter i mat-ernæring og helse ved HH. WALKSHOP ANDRE AKTIVITETER SOM ER EN DEL AV DE NORDISKE FOLKEHELSEDAGER: «Aktivitetspark for eldre» og «Sang og minner utfordrer glemsel» Gro Bentsen, prosjektleder Utviklingssenter for sykehjem Hedmark Å bli gammel og syk er utfordrende. Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark (USH) vil vise eksempler på hvordan sang og fysisk aktivitet kan bidra til en bedre dag for både sinn og kropp. Det gjelder for så vel den gamle, som de rundt. Aktivitetene presenteres av ansatte ved Ottestad og Stange helse og omsorgssenter, som er en del av Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i pleie og omsorgstjeneste, samt øvrige med interesse «Møte med minner» Kjetil Rukan, Norsk Skogmuseum I denne walkshopen deles erfaringer fra møter med demente på Norsk Skogmuseum gjennom 3 år. Møtet, samtalen og omgivelsene. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i pleie og omsorgstjeneste «Læring også utenfor klasserommet» Førsteamanuensis Arne jordet, I Walk-shopen «Læring også utenfor klasserommet» vil deltakerne få erfaringer med hvordan læring kan skje i et utemiljø gjennom praktiske aktiviteter i samarbeid med andre deltakere. Målgruppe: ledere og utøvende ansatte i skole, samt øvrige med interesse «Turglede med familien» Aanon CLausen, Forsvarets vinterskole Utøvelse av helsefremmende friluftsliv i praksis. lke eno o kef rdis /d om ok.c ok - å ss p o Følg ebo Fac w ebo.fac w w r age ed hels «Skog og vann» -arrangementet (egen påmelding) Bli med på Norges beste og største friluftsarrangement for grunnskolen! Her kan elevene shoppe blant forskjellige uteaktiviteter hver dag. Her foregår alt fra båt og kanoaktivteter via fisking, fluebinding, mat på tur, redskapsbruk til bue og geværskyting. Alt foregår utendørs på museets naturskjønne områder i tilknytning til Glomma og Prestøya. Mer enn 4000 barn deltar årlig på Skog og Vann. Arrangementet støttes av Direktoratet for Naturforvaltning, Sammen med flere nasjonale organisasjoner og lag gjennomfører Norsk Skogmuseum i 2014 Skog og Vann for grunnskolen for 17. året på rad. Fokus rettes mot naturskole og uteskoleaktiviteter hvor positivt friluftsliv, naturforståelse og tradisjonell utmarksbruk er viktige stikkord. Målet med Skog og Vann er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. For ytterligere informasjon: Aktivitetsdagen «grenseløs bevegelse» (utendørs) (egen påmelding) En aktivitetsdag med fokus på barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse i samhandling med funksjonsfriske barn og unge. På aktivitetsdagen møter vi alle barn og unge i grunnskolen i Hedmark som har en funksjonsnedsettelse, i tillegg til en skoleklasse fra en av Elverumsskolene, slik at de med funksjonsnedsettelser integreres i et større fellesskap med funksjonsfriske. Vi ønsker å vise hvordan vi kan skape glede gjennom mestring av aktivitet og at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan integreres i aktiviteter for funksjonsfriske. Målgruppen er lærere, pedagoger, trenere, aktivitetsledere og andre som arbeider med å skape en arena for barn og unge der fysisk aktivitet er sentralt, og som ønsker å ha større fokus på integrering av funksjonshemmede i aktiviteten. Du som tilskuer vil oppleve hvordan aktivitetsgleden blomstrer hos alle barn og hvordan de glemmer at ikke alle har samme forutsetninger. Du får også ideer og inspirasjon til hvordan du kan skape arenaer der inkludering og samhold er sentralt. For ytterligere informasjon se

7 Foredragsholdere ARNE ASTRUP IVER MYSTERUD Arne Astrup, f 1955, læge og DMSc fra Københavns Universitet. Underviser i ernæring, samt forebyggelse og behandling af overvægt, diabetes og kardiovaskulære sygedomme. Er institut-leder og professor ved Institut for Idræt og Ernæring samt centerdirektør ved Nordea Fondens forskningscenter OPUS, Københavns Universitet, og overlæge/konsulent ved Herlev Hospital. AA har forsket i og publiceret appetitregulering og fedme, ernæringens betydning for energi-balancen, forebyggelse af fedme og type 2 diabetes, herunder grundfysiologiske og patofysio-logiske forhold i relation til appetitregulering, hormon- og substratomsætning samt energiomsætning. AA fik International Association for the Study of Obesity André Mayer Award 1994 og Willendorf Award 2014, Danone Chair Award, Æresprofessor ved Antwerp University 2002, Gourmand World Cookbook Awards 2011, samt American Society for Nutrition Robert H. Herman Award AA blev slået til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen i Iver Mysterud (født 1966) er dr.philos. i biologi fra Universitetet i Oslo Han har vært spesielt interessert i evolusjonsteoriens relevans for å forstå menneskets atferd og fysiologi/ medisin og har skrevet et stort antall fag-, oversikts- og debattartikler, bokanmeldelser og intervjuer om emnet på norsk og engelsk over en femtenårsperiode. Mysterud har skrevet bøkene Mennesket og moderne evolusjonsteori (2003), Mat, menneske og evolusjon (2006) og Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer (2014), vært medforfatter på bøkene Økologisk helselære: En innføring for medisin- og helsefagstudenter (1996), Sukker en snikende fare (2004), Syk av sukker frisk av fett (2014) og medredaktør av boka Evolutionary perspectives on environmental problems (2007). Mysterud er tilknyttet Institutt for biovitenskap ved UiO, var fagjournalist i bladet Mat & helse og er nå fagredaktør av Helsemagasinet VOF (Vitenskap & fornuft). GERRY LARSSON LASSE HEIMDAL Torsdag Gerry Larsson är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan i Sverige. Han är också professor II i stresspsykologi vid Högskolen i Hedmark, Institutt for Helsefag, och har tidigare haft anställning som professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Gerry Larsson har också egen erfarenhet av ledarskap, bland annat som prorektor och tillförordnad rektor vid Försvarshögskolan. Han forskar, handleder och undervisar inom områdena ledarskap, stress, krishantering personlighet och hälsa och har en vetenskaplig publicering som omfattar över 700 alster, varav cirka 150 internationella artiklar och bokkapitel. MARGRETHE SKÅR Seniorforsker Margrete Skår, f Dr Polit fra NMBU Har jobbet i NINA - Norsk institutt for naturforskning siden 2000 og i Telemarksforsking-Bø fra Skår har forsket og publisert fra en rekke ulike studier innenfor temaet menneske-natur: brukerkonflikter, arealforvaltning, arealbruk og naturopplevelse. De siste årene har forskningsfokuset ligget på bruk og opplevelse av nærmiljønaturen. Skår leder for tiden en NFR-finansiert studie om barns bruk av bostedsnær natur. Hennes forskning omhandler også bruk av nærmiljø i et folkehelseperspektiv, betydningen av bynære vassdrag og bruk og betydning av kirkegårder som grønne byrom. BIRGER SVIHUS Birger Svihus har siden 2005 vært professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, hvor han også gjennomførte sine studier frem til en doktorgrad i ernæring i Svihus har en lang rekke vitenskapelige publikasjoner innen ernæring, i all hovedsak basert på dyreforsøk. Innenfor humanernæring er hovedfokuset å bidra til mer velegnede kostholdsråd gjennom formidling av kunnskap om ernæringsfysiologi, matkjemi og energetikk. Svihus underviser i to humaernæringsfag ved NMBU og har skrevet to bøker innen ernæring. Lasse Heimdal, Generalsekretær Norsk friluftsliv, er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han har tidligere jobbet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA. JESPER VON SEELEN Jesper von Seelen, f 1974 er Lektor, Ph.d. Ph.d-studie om idræt i folkeskolen (2012) ved UC Syddanmark. Koordinator for forskningsprogrammet Bevægelse og Sundhedsfremme på UC Syddanmark der han også underviser i emner innen vitenskapelig metode og idrætt i folkeskolen (kroppsøving). Er medforfatter av bl.a. bøkene Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. (2014) og Grundbog til Legepilotuddannelsen (2008). Han er også forfatter av en nasjonal studie av kroppsøvingsfaget i Danmark, den såkalte SPIF-rapporten 2012, som har fått stor oppmerksomhet innen lærerutdanningen i Danmark. NILS FAARLUND Nils Faarlund har bakgrunn som sivilingeniør. De siste 49 år har han arbeidet som vegleder i friluftsliv/tindevegleder. Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. I 1972 etablerte han også friluftsliv som høgskolestudium ved Norges Idrettshøgskole. Faarlunds bidrag til norsk friluftsliv er tuftet på hans helhetlige filosofi om naturverd og menneskeverd, grunnfestet i et liv levd i den norske fjellheimen. Hans store livsoppgave har vært å vise vegen til hvordan verdier kan levendegjøres i vår verden som ellers er preget av utnytting og forbruk. Dette arbeidet har gitt ham mange priser og utmerkelser i inn og utland. Blant annet utnevnte Kongen 9. oktober 2008 Faarlund til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for den frivillige og profesjonelle redningstjenesten.

8 GEIR SELBÆK Geir Selbæk, f Cand Med fra UiO. PhD ved UiO på temaet «Demens, nevropsykiatriske symptomer og bruk av psykofarmaka hos sykehjemspasienter». Er fag- og forskningsleder Torsdag ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og forskningskonsulent ved Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Hans forskning fokuserer på utredning, diagnostikk og behandling for eldre personer med demens eller alderspsykiatriske sykdommer. LARS LIEN Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø. Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Dr grad på forbygging av psykisk helse hos unge. Opptatt av å fremme god psykisk helse lokalt og internasjonalt. Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusproblemer og psykisk lidelse og er professor II ved innenfor traumenettverket ved Terningen nettverk. KIRSTEN WINGE Kirsten Winge, født Cand. Scient fra NTNU. Ansatt ved NTNU fra Ettårig vikariat ved, deretter avdelingsleder/lektor ved Trysil videregående skole. Har jobbet som matskribent/matformidler de siste 15 år. Tema har vært råstoffer som vi kan sanke fra naturen. Har utgitt 10 bøker. Fikk Trysil kommunes kulturpris i ANDERS MIDTSUNDSTAD Anders Midtsundstad, f 1963, er utdannet sosionom med praksiserfaring fra arbeid i kommuner og frivillig sektor. Midtsundstad har koordinert flere prosjekter, og arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Agder og Høyskolen i Bergen. Siden 2007 har han ledet det nasjonale knutepunktet Fritid for alle som har som mål å styrke og videreutvikle fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Knutepunktet er idag organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) og driftes i et tett samarbeid med Helsedirektoratet. Midtsundstad har også utviklet metoden Fritid med Bistand som i dag er den eneste kjente metoden som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i deres inkluderingsprosess inn i selvvalgte fritidsorganisasjoner. ANNE MARI STEIGEN Anne Mari Steigen, f Stipendiat ved /Universitetet i Karlstad. Bakgrunn som sosionom med master i Folkehelsevitenskap fra NMBU. I PhD prosjektet jobber hun med temaene Grønn omsorg og psykisk helse. Hennes fokus er spesielt på unge mennesker som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv, og som har et tilbud innen grønn omsorg. GRO BENTSEN Gro Bentsen er kandidat i sykepleievitenskap og høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag,. Hun er pt i funksjon som prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem (USH). USH er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, samt Stange og Elverum kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektets formål er: USH skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i eget fylke. ARNE NIKOLAISEN JORDET Arne N. Jordet er førsteamanuensis i pedagogikk ved, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap i Hamar. Han har vært ansatt ved lærerutdanningen ved siden Jordet har i sin forskning bidratt til økt forståelse for den betydning skolens fysiske og sosiale omgivelser kan ha i opplæringen og hvordan dette kan fremme elevers helhetlige læring. Aktuell bok: «Klasserommet utenfor: Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom» (Cappelen Damm, 3. oppl. 2014). AANON CLAUSEN Aanon Clausen er ansatt ved Forsvarets vinterskole, og arbeider som instruktør innen vinterrelaterte kurs i Forsvaret med emner som skredvarsling, skredredning og generell vinterkompetanse. Clausen har interesse for og erfaring med et allsidig friluftsliv, inkludert toppturer, skiturer, klatring, kano og kajakkpadling, stisykling og jakt. Han sover best i telt eller under åpen himmel, gjerne med radioen på og et lite bål, og lager maten ute på naturlig vis. KATINKA HORGEN EVENSEN Katinka Horgen Evensen er cand. psychol fra Universitetet i Oslo og PhD fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Hun er ansatt ved Seksjon for folkehelsevitenskap ved Institutt for landskapsplanlegging på NMBU hvor hun er tilknyttet masterstudiet i folkehelsevitenskap. Hennes forskningsfelt er innen miljøpsykologi og folkehelsevitenskap og retter seg mot forskning på betydningen Utstillinger og posterpresentasjoner for utveksling av ideèr og erfaringer i et mingleområde.

9 folkehelsearbeid på naturlig vis Følg oss på Facebook -

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum Informasjon fra Helsedirektoratet seniorrådgiver Heidi Fadum Trondheim, 12. november 2013 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skoler og barnehager jan 2014 Høgskolen i Bergen blir vertskap

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Skal Fortelle om prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Ønsker Hjelp til å få tatt prosjektet i bruk ved fakultetet Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved, Prosjektet ser

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Program onsdag den 11. november 2015 09.00-09.15 Velkommen ved Heidi Enger, seksjonsleder fagavdeling

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Målsetning. Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom

Målsetning. Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom SKOGOLYMPIADE Målsetning Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom Målgruppe 5. og 6.trinn som deltakere Videregående

Detaljer

HELSE FYSISK AKTIVITET MAT. Barnehage. mhfa.no

HELSE FYSISK AKTIVITET MAT. Barnehage. mhfa.no HELSE FYSISK AKTIVITET MAT Barnehage mhfa.no 1 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Matglede - måltid - inkludering - motorisk mestring - bevegelsesglede Barnehagen er en viktig arena for

Detaljer

Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling. 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling. 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Utforming: Senter for nye medier Foto: Steinar Figved BARNEHAGEKONFERANSE SAMMEN

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring 0 7. 0 2. 2 017 S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET L I V E L I N TO R HEI M, L E D E R AV NASJONALT R Å

Detaljer

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?»

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» - om sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner Velkommen! Klok av skade...? Velkommen til Tromsø

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever

Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever Folkehelsekonferansen 2014 Oslo, 14. oktober 2014 Ingrid Leversen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for mat,

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser

Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser Torsdag 20. april 2017 Kl. 10:15 11:00 Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser Kulturskolene har mange felles utfordringer i årene fremover, ikke minst knyttet til implementering av nye

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen Last ned Forfatter: Walter Frøyen ISBN: 9788230001707 Antall sider: 300 Format: PDF Filstørrelse:19.35 Mb Walter Frøyen (f: 1963) er utdannet lærer og cand.paed.

Detaljer

Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag?

Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag? Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag? Barnehagens lærende uteområde Notodden 19.september 2014 Ingvil Grytli Master folkehelsevitenskap

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

Nasjonalt Senter for Mat, Helse og Fysisk Aktivitet

Nasjonalt Senter for Mat, Helse og Fysisk Aktivitet Nasjonalt Senter for Mat, Helse og Fysisk Aktivitet Nettverksmøte 25. januar 2017 Lene Bakke forfatter@mhfa. 2 Formål Bidra til at den nasjonale utdannings- og helsepolitikken blir iverksatt og gjennomført.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Last ned Aktiv omsorg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktiv omsorg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aktiv omsorg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktiv omsorg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aktiv omsorg Last ned ISBN: 9788245018790 Antall sider: 225 Format: PDF Filstørrelse: 10.09 Mb Aktiv omsorg er et satsingsområde for omsorgssektoren. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Svar på høring vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger

Svar på høring vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18379810 Universitets- og høgskolerådet Turid Løyte Hansen Deres ref.: Vår ref.: 16/14954-2 Saksbehandler:

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Ernæring i Nordland fylke

Ernæring i Nordland fylke Ernæring i Nordland fylke Kari Hege Mortensen, leder folkehelse 30.Mars 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Nordland fylkeskommune Kultur, miljø og folkehelse Stab Folkehelse Plan

Detaljer

HELSE FYSISK AKTIVITET MAT. Barnehage. mhfa.no

HELSE FYSISK AKTIVITET MAT. Barnehage. mhfa.no HELSE FYSISK AKTIVITET MAT Barnehage mhfa.no 1 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Matglede - måltid - inkludering - motorisk mestring - bevegelsesglede Barnehagen er en viktig arena for

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Er helsefremmende arbeid pedagogikk? Helsefremmende arbeid: den prosess som setter

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

EMR. psykososialt miljø i folkehøgskolen TRØNDERMØTET 2017 SKOGN FOLKEHØGSKOLE

EMR. psykososialt miljø i folkehøgskolen TRØNDERMØTET 2017 SKOGN FOLKEHØGSKOLE EMR psykososialt miljø i folkehøgskolen TRØNDERMØTET 2017 SKOGN FOLKEHØGSKOLE Tema: EMR og psykososialt miljø i folkehøgskolen: Det psykososiale miljøet er en vesentlig miljøfaktor for å kunne komme noen

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Invitasjon Invitasjon til til erfaringskonferansen erfaringskonferansen Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Scandic Scandic Park Park Hotel Hotel Sandefjord Sandefjord 15. 15. 16.

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Ida Petrine Skogen Ulset 1 Betania Malvik er plassert midt mellom Trondheim og Stjørdal 2 Overordnede mål ved tilbudet Deltakerne skal oppnå

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen Målgruppe for konferansen MNT-konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Last ned Gammel og frisk - Margareth Bondevik. Last ned

Last ned Gammel og frisk - Margareth Bondevik. Last ned Last ned Gammel og frisk - Margareth Bondevik Last ned Forfatter: Margareth Bondevik ISBN: 9788245016369 Antall sider: 160 Format: PDF Filstørrelse:21.78 Mb Selv om de fleste syke er gamle, er de fleste

Detaljer

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til inspirasjonskonferanse God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne Yngvar Andersen er konferansens motivator

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Last ned Inspirert av Foucault. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inspirert av Foucault Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Inspirert av Foucault. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inspirert av Foucault Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Inspirert av Foucault Last ned ISBN: 9788245011883 Antall sider: 258 Format: PDF Filstørrelse:36.58 Mb I denne boken presenterer artikkelforfatterne nyere pedagogisk empiri med utgangspunkt i

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Trondheim 20.-21. mai

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Trondheim 20.-21. mai Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 Konferanse om små barns matematikk Trondheim 20.-21. mai Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM Matematikksenteret arrangerer konferanse om matematikk i barnehagen.

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Velkommen til den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Ta spranget i Svolvær 4. - 5. september 2017 Thon Hotel Svolvær Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer