hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum"

Transkript

1 hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum 1

2 2 Kort vei til Glomma med turområder og pustelunger langs elven...

3 hanstadbakken BELIGGENHET Hanstadbakken får en flott beliggenhet ved Hanstad Skole. Solrike terrasser, nærhet til barnehage, skole, dagligvare og gangavstand til sentrum er noe av det vi kan friste med! Det er lagt vekt på at boligene i prosjektet er tilrettelagt for alle aldre og behov. Alle boligene har god standard og bygges i godt norsk håndverk fra Nordbolig. 2-mannsboligene som tilbys passer utmerket til småbarnsfamilier eller til de som ønsker ekstra plass når de får besøk av familien. Her får du egen hage med plass til planter og blomster. BYGGEMÅTE Boligene blir bygd på støpt såle og oppført i reisverk i tre konstruksjoner. Isolasjon, U-verdi, brann og lyd leveres ihht. TEK 10 og ihht. gjeldende regler. Innervegger leveres i tre med MFD plater på vegger. Bygningene føres opp med isolert bindingsverk som er grunnet 1 strøk. Utvendig tak vil bli dekket med takstein. STANDARD Boligene bygges med et moderne og estetisk uttrykk. Boligene har arealeffektive og gjennomtenkte plan-løsninger med store vinduer og gode lysforhold som gir en behagelig atmosfære. Alle boligene har terrasse. 2 mannsboligene har livsløps standard og bygges over 2 plan med 2 soverom ekstra og loftstue i 2 etasje. Stor solrik terrasse hvor man kan slappe av mens barna leker i hagen. Eksempler på materialvalg: gulv med eikeparkett, vegger med malt MDF plater og hvite takess plater i taket. Fliselagt gulv og vegg på bad. Fra Hanstadbakken er det kort avstand til friluftsområder med fine tur og treningsområder gjennom hele året. BEBYGGELSE Området vil bestå av 3 stk 2 mannsboliger med mulighet for å bygge garasje på 6x6 meter. Garasje er ikke med i prisen. 2 mannsbolig over 2 plan. (BRA 114,3 m 2 / PROM 100,7 m 2 ). 1. etasje, overbygd inngang, utebod, gang, bod, bad/vaskerom, soverom, trapp, åpen stue kjøkken løsning, utgang til stor terrasse. 2. etasje, loftsstue, 2 soverom, bod med ventilasjonsaggregat og teknisk/evnt. fremtidig bad. VINDUER Alle vinduer leveres hvitmalt i godkjent utførelse og ihht. varmetapsberegning med lav u-verdi. VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjon i hver boenhet. Avtrekk i våtrom, WC og kjøkken. Tilluft i alle oppsholdsrom. Aggregat plasseres i utebod. OPPVARMING Alle boligene leveres med pipe og ilsted. Det leveres elektriske varmeovner på vegg på soverom og alle oppholdsrom. Bad leveres med varmekabler på flislagt gulv. 3

4 TOMTEN Tomtene er fra ca. 375 m 2 til 425 m 2 Boligene vil få felles vei. Boligene vil bli tilknyttet et sameie/vel som står for kostnad herunder snømåking, vedlikehold på felles vei og eventuelle felles grønt arealer. VEI/VANN/AVLØP Eiendommene blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett frem til tomten. FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Ferdigattest skal foreligge før overtagelse kan finne sted. Midlertidig brukstillatelse kan aksepteres så lenge gjenstående arbeider (som er til hinder for ferdigattest) gjelder andre enheter eller utvendige arbeider som ikke er til hinder for at boenheten kan tas i bruk. UTLEIE Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at boenheten kan leies ut dersom det ikke er i strid med eventuelle vedtekter og ordensregler for sameiet. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er ikke fastsatt. OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER Ikke fastsatt. De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, samt renovasjonsgebyr. Kommunale avgifter vil kunne variere som følge av forbruk og ved eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. FASTE LØPENDE KOSTNADER Offentlige/kommunale avgifter, strøm, fyring/brensel, innboforsikring og kabel-tv/bredbånd etc kommer i tillegg på alle boenhetene. SERVITUTTER/RETTIGHETER/FORPLIKTELSER EIENDOMMENS BETEGNELSE OG PRISER Tomt 1: 28/1112 Kr pr. halvdel Tomt 2: 28/1111 Kr pr. halvdel Tomt 3: 28/858 Kr pr. halvdel Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst på den enkelte eiendom, rettigheter og plikter i forhold til felles vei, vann/avløpsnett lekeplasser osv. herunder eierforhold og drift av disse Skole Buss Butikk Barnehage 4

5 Boenhetene bygges med livsløpsstandard og har åpen eller delvis åpen løsning fra stue til moderne kjøkken 5

6 6 Leilighetene får luftige og lyse soverom

7 OPPGJØR Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Beløpet innbetales meglers/advokats klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers/advokats klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt. Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglerforetakets/advokatens klientkonto innen overtagelse. Alle innbetalinger skjer direkte til megler/advokat. Kjøpekontrakt utarbeides av megler/advokat. OVERTAGELSE Estimert byggetid er på ca mnd regnet fra oppstart. Estimert oppstart er vår 2014 med overlevering høsten/vinter Overtagelse kan skje tidligere dersom boenheten ferdigstilles før og kjøper vil i så tilfelle bli varslet i god tid om betingelser for oppstart. Se punkt om forbehold. Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger/entreprenør har således rett til å ha maskiner/utstyr stående i området inntil prosjektet er ferdigstilt. FORBEHOLD - Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. - Igangsettelse av prosjektet forutsetter 2 boenheter forhåndssalg. - Byggeprosjektet er ikke offentlig godkjent. Det tas forbehold om at prosjektet blir godkjent av offentlige myndigheter og at igangsettingstillatelse gis. - Det tas forbehold om realisering av prosjektet dersom prosjektet må endres vesentlig som følge av eventuelle klager (f.eks ved byggesak). - Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. - Det tas forbehold om at det innvilges byggelånsfinansiering for gjennomføring av prosjektet. Samtlige av selgers forbehold må være avklart/bortfalt innen for at inngåtte kontrakter skal kunne gjøres gjeldende videre overfor kjøperne. Dette medfører at de som inngår tegningsskjema/kjøpsbekreftelse på en boenhet i prosjektet, er bundet av sin tegning frem til Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt. ENERGIMERKING Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se SALGSBETINGELSER Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Ved kontraktens underskrift utsteder selger en garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen; jf bufl. 12, pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtagelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtagelse. TINGLYSING AV HJEMMEL Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse. 7

8 B 1 A B 2 A B 3 A Oppdragsgiver: Hanstad Eiendomsutvikling AS Prosjekt: Hanstadbakken Tegningsnavn: Situasjonsplan 8

9 tomannsbolig 9

10 tomannsbolig 128,9 m 2 inkl carport og boder GULV PÅ GRUNN Armert ringmur med plate på mark. Innvendig og utvendig isolasjon dimensjoneres etter gjeldende krav og regler. BJELKELAG / ETASJESKILLERE Etasjeskiller består av 22 mm gulvspon bjelkelag, 10 cm isolasjon, nedforing og ferdigmalte himlingsplater. Himling i 2 etg. leveres med 35 cm isolasjon, plastfolie, nedforing og ferdigmalte plater. Små sårskader vil kunne forekomme og utbedring av disse må påregnes. DØRER Ytterdør har en isolert og formstabil konstruksjon. Leveres med sylinderlås, vridere og skilt, samt nødvendige beslag. Dørkarm er av hvitmalt gran/furu m/tetningslist. Balkongdører med lås, samt nødvendige beslag. Innvendige dører leveres av type «Kari» fra Bygg1 med hvitmalt karm. Det leveres med låskasse og stålvrider. TAKRENNER Disse er av aluminum med takfotbeslag og rennekroker samt annet nødvendig tilbehør. Nedløpsrørene og overvann føres til terreng. YTTERTAK Ru takstein i farge grå. Det leveres galvaniserte stigtrinn og snøfangere. Svart feieplattform og pipebeslag(stålpipe). YTTERVEGGER Dobbelfalset trekledning maskingrunnet med ett strøk svart beis fra fabrikk. Lydskillevegger mellom leilighetene. Isolering med 200 mm isolasjon i yttervegger. INNVENDIGE VEGGER Bærevegger og lettvegger isoleres med 5 cm isolasjon, kledning av malte trefiberplater på tørre rom og våtromsplater litex el. på våtrom. TRAPPER Trapp med rekkverk med åpne opptrinn. Vanger, stolper og spiler leveres hvitmalt. Trinn og håndlister i beiset eikefarge. VINDUER Vinduer i boligen leveres som åpningsvinduer eller faste vinduer. Karmer leveres i dryppimpregnert gran/furu. Vinduene har 2.lags glass og det leveres med nødvendige beslag. Sprosser / oppdeling av vinduer etc. leveres som vist på fasadetegninger. Vinduer og utforinger leveres hvitmalt. VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjennvinner. Avtrekk fra kjøkken går i egen bypasskanal til ventilasjonsanlegget, eller hvis mulig rett fra kjøkkenvifte og ut. Det kan bli noe nedforing og innkassing av ventilasjonskanaler. KJØKKEN/ BAD OG GARDEROBEINNREDNINGER Kjøkkeninnredningen leveres av type Hvit Glatt fra Norema som standard, høyde 210 cm, med stålbøyler, lyslist og steinmønstret laminat benkeplate med rette kanter. Oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål og plass for oppvaskmaskin. Baderomsinnredning leveres som type Hvit Glatt fra Norema i 120 cm bredde på bad. Det leveres garderobeskap iht. tegninger. Disse leveres i standard hvit utførelse med høyde 210 cm. STÅLPIPE/ BRANNVERN Det leveres ferdig montert stålpipe og peisovn. Det leveres en røkvarsler i hver etasje og et 6 kg brannslukkingsapparat ferdig montert i hall. BALKONGER/TERRASSER Det leveres terrasse/platting foran boligene som vist på tegninger. Terrasse/plattinger i legges rett på bakken. 10

11 FORINGER/ LISTVERK Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk leveres i furu profilert utførelse. (malingskvalitet). Vinduskarmer, dørkarmer, foringer, listverk etc leveres hvitmalt. Noe flekkmaling/overmaling i etterkant må påregnes da det alltid vil være synlig spikring og noe merker etter montering. MALERARBEIDER/ GULVBELEGG/ OVERFLATER Iflg. romskjema. I nye boliger av tre, kan svinnriss i overgang mellom tak/vegg og i hjørner som følge ytterligere uttørring av trevirke forekomme og er normalt. Dette er ikke å anse som senere mangel. INNGÅR IKKE I LEVERANSEN Forøvrig leveres ikke følgende utstyr uten at det er spesielt avklart: Hvitevarer, møbler, utvendige hage- og beplantningsarbeider, søppelkasser, gardinbrett, markiser, husnummerskilt, postkasser og klesstativ. SANITÆRINSTALLASJON Det leveres sanitærutstyr i henhold til tegninger og romskjema. 1. etg 11

12 EL. INSTALLASJON Elektrisk installasjon leveres fom. utvendig målerskap. Anlegget leveres som skjult anlegg og automatsikringer. I lyd/ branncellebegrensede vegger og himlinger leveres åpen installasjon. Anlegget leveres iht. NEK400. Det som ikke står nevnt i beskrivelsen er ikke medregnet i leveransen 2. etg 2. etg leveres standard med bod. Skissen under viser bad istedenfor bod i tekn. rom. 12

13 GENERELT UTVENDIG Vare eller bygningsdel Type og evt. dimensjon Farge Annet Taktekking Skarpnes dobbeltkrum ru betongtakstein Grå Beslag på tak Stålbeslag i kil- og skottrenner og i overgang Svart mellom tak/vegg Takrenner/nedløp og forkantbeslag Lakkert stål Grå Snøfangere Lakkert stål Svart Utv. Kledning Liggende 19x148 dobbel-fals Svart/hvit grunning Omramning rundt vinduer og dører 19x98mm bord, vannbrettbeslag Hvitgrunnede bord Iht detalj for type 1S Hvit beslag Bunnstokk med beslag Oppdeling i etasjeskille Mønedekor Pynteklosser Balkongrekkverk Balkongdekke (åpent eller tett) Platting på terreng Åpent dekke av 28x120 mm impregnerte bord GENERELT INNVENDIG Vare eller bygningsdel Type og evt. dimensjon Farge Annet Taklister Profilert hulkil, 15x68 Fabrikkmalt hvit Lister rundt dører og vinduer Profilert, 15x68 Fabrikkmalt hvit Gulvlister Profilert, 15x68 Fabrikkmalt hvit Evt. eik feilister mot dørterskler etter behov Hjørnelister 12-15mm hulkil Fabrikkmalt hvit, eller ev som veggplate, avklares Avtrekk over komfyr (separat) Type Crystall 1140 fra Røroshetta Sølvfarget frontlist Trykkvakt for forsering Slimline for montering i overskap av tilluft 13

14 DØR - OG VINDUSKJEMA Rom Utv. dører Innv. dører Fast vindu Åpningsvindu Sportsbod 10x21 Bygg 1 Tett / Glatt Gang/trapp 10x21 Bygg 1 Stavanger Bad/vask type Bygg1 Kari 3-speil. Stue/kjøkken /15Balkongdør m/glass Åpning mellom stue og gang 1 sk. 17x16 2 stk. 10x12 og sprosser iht. tegning. Sov 1. etg type Bygg1 Kari 3-speil. 1 stk. 14x12 Sov 10,0 m² type Bygg1 Kari 3-speil. 1 stk. 11x12 Sov 10,0 m² type Bygg1 Kari 3-speil. 1 stk. 11x12 Loftstue 1 stk. 94x118 (Velux takvindu) Bod 2. etg. type Bygg1 Kari 3-speil. Tekn. 2. etg. type Bygg1 Kari 3-speil. Bod 1. etg. Skyvedør INNREDNINGER Rom Gang/trapp Kjøkken Bad/vask Sov 1. etg. Sov 10,0 m² Sov 10,0 m² Innredninger ferdig montert 1 stk. rett trapp, hvitgrunnet furu i vanger og rekkverk med beisede og lakkerte trinn i Eik toning. Åpne trinn m/barnesikringslist. Rekkverk med stolpe og spiler type Salvi. Standardkjøkken med hvite glatte dører i ht. tegning. Evt. endringer avtales direkte med innredningsleverandør. 1 stk. 120 cm baderomsinnredning med hvite glatte dører, helstøpt servant. Evt. endringer avtales direkte med innredningsleverandør 1 stk. 100cm kombi garderobeskap, type Hvit Glatt med høyde 210cm 1 stk. 60 cm garderobeskap m/hyller, type Hvit Glatt med høyde 210cm 1 stk. 40cm garderobeskap m/stang, type Hvit Glatt med høyde 210cm 1 stk. 100cm kombi garderobeskap, type Hvit Glatt med høyde 210cm 1 stk. 100cm kombi garderobeskap, type Hvit Glatt med høyde 210cm 14

15 SANITÆRUTSTYR, ENDELEILIGHET 1. OG 2. ETG. 2 SOVEROM Rom Utstyr som leveres og monteres Utvendig 1 stk utvendig hagekran (vannutkaster) Kjøkken 1 stk. ettgreps oppvaskbatteri med svingbar kran 1 stk. opplegg for oppvaskmaskin, tilkobling av kjøkkenbenk Bad/vask 1 stk. klosett med sete og lokk 1 stk. blandebatteri for servant på bad. 1 stk. blandebatteri for dusj m/dusjgarnityr 1 stk. dusjhjørne/dusjvegger 1 stk. opplegg for vaskemaskin 1 stk. sluk i gulv Tekn. 2. etg. 1 stk. 200l varmtvannsbereder 1 stk. sluk i gulv HOVEDMATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING Rom Gulv Vegger Himling Bod/tekn. Støpt og avrettet betonggulv 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater Støvbindende maling Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt Gang/trapp Støpt og avrettet betonggulv 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater Fliser, 30x60 sort antrasit glatt Perle Cafelatte, kostemalt Bad/vask Støpt og avrettet betonggulv Våtromsplater Litex el. Hvitmalte himlingsplater Fliser, 20x20 skrålagt sort antrasit Fliser, 25x36 hvit blank Stue/kjøkken Støpt og avrettet betonggulv 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater Eikeparkett Perle Cafelatte, kostemalt Sov 1. etg. Støpt og avrettet betonggulv 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater Eikeparkett Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt Sov 10,0 m² 22 mm gulvsponplater, Tarkett gulv- 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater belegg Nordic stabil Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt Sov 10,0 m² 22 mm gulvsponplater, Tarkett gulv- 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater belegg Nordic stabil Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt Loftstue 22 mm gulvsponplater, Tarkett gulv- 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater belegg Nordic stabil Perle Cafelatte, kostemalt Bod 22 mm gulvsponplater, Tarkett gulv- 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater belegg Nordic stabil Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt Tekn. 2. etg 22 mm gulvsponplater 11 mm trefiberplater type Hvitmalte himlingsplater og våtromsbelegg Fas 8-bords Cafelatte, kostemalt 15

16 Øvre halvdel Øvre halvdel Nedre halvdel Nedre halvdel 16

17 VARMETAPSRAM Isolasjon iht. Ener ne tegning er BEIAS BoligPortalen gruppen AS AS sin sin eiendom, og og må må ikke ikke benyttes eller eller gjenbrukes uten uten skriftlig samtykke. jmf jmf lov lov om om opphavsrett til til åndsverk Øvre halvdel A B 10x21 17x16 F GL15 10x12 10x12 10x21 10x12 10x12 GL15 17x16 F 109 Kjøkken/Stue 30,0 m² /5,0 121 Kjøkken/Stue 30,0 m² /5, ,7 m² Denne tegning er BEIAS BoligPortalen gruppen AS AS sin sin eiendom, og og må må ikke ikke benyttes eller eller gjenbrukes uten uten skriftlig Sov samtykke. jmf jmf lov lov om Gang/Trapp om opphavsrett til til åndsverk 11,2 m² /1,3 12,8 m² 14x12 10x21 Utekran 128 Bod 2,0 m² 112 Bad/Vask 10x Sportsbod 5,0 m² 124 Bad/Vask 5,7 m² 126 Sportsbod 5,0 m² 10x Gang/Trapp 12,8 m² 10x Bod 2,0 m² 122 Sov 11,2 m² /1,3 14x12 Utekran ANMERKNING GENERELT. Risikoklasse: 4 / Bran VARMETAPSRAMME Isolasjon iht. Energitilt A B Nedre halvdel Arealer i de enkelte ro faktisk romareal. I rom under skrå himli areal ha lavere takhøy Innredning og sanitær kun inkludert hvis ang SYMBOLFORKLARIN Plasse Foreløpig tegning, skal ikke benyttes til byggemelding Rømn Revisjoner TO REVISJON Sign. arkiv\ \1304-haugly\ Haugly_std_Bad 2 etg.rvt x12 Sov Hamar 10,3 As m² 55x /1,0 TILTAKSH.: 94x118 BYGGEPL.: G.nr/B.nr: 116 Loftstue 17,1 KOMMUNE: m² /0,7 Hanstad Eiendomsutvikling AS Ivar Skårsets veg, 2407 Elverum 28/1112 Elverum 94x Loftstue 17,1 m² /0,7 55x Sov 10,3 Postboks m² /1,0 149, 2381 Brumunddal Tlf.: x12 TEGN, INNHOLD: PROSJEKT: Romh 1900 ARKITEKT: DATO: TEGN: TILTAKSA Hovedplan 2-man Std Haugly mod. bad 2etg BRA ref. PROSJEKTNR: KUN KGu x Sov 10,3 m² /1,0 131 Bod 1,9 m² 115 Tekn/evnt fremtidig Bad 4,8 m² 130 Tekn/evnt fremtidig Bad 4,8 m² 119 Bod 1,9 m² 118 Sov 10,3 m² /1,0 11x12 Romh x80 55x80 ANMERKNI GENERELT. Risikoklasse: 4 / B Arealer i de enkelt faktisk romareal. I rom under skrå h areal ha lavere tak Innredning og san kun inkludert hvis SYMBOLFORKLA

18 G. BRA Enhet Areal Bolig 1 Bod 4,9 m 2 Boenhet 100,7 m 2 Sportsbod 5,0 m 2 Overbygd areal 3,8 m 2 Totalt 114,3 m 2 Bolig 2 Bod 4,9 m 2 Boenhet 100,7 m 2 Sportsbod 5,0 m 2 Overbygd areal 3,8 m 2 Totalt 114,3 m 2 Denne tegning er BEIAS BoligPortalen gruppen AS AS sin sin eiendom, og og må må ikke ikke benyttes eller eller gjenbrukes uten uten skriftlig samtykke. jmf jmf lov lov om om opphavsrett til til åndsverk 0,6 m 4,0 m 0,6 m Denne tegning er BEIAS BoligPortalen gruppen AS AS sin sin eiendom, og og må må ikke ikke benyttes eller eller gjenbrukes uten uten skriftlig samtykke. jmf jmf lov lov om om opphavsrett til til åndsverk Mønehøyde 7,1 m Mønehøyde 7,1 m Gesimshøyde 3,5 m Gesimshøyde 3,5 m ,0 m 1,0 m 1,9 m ,9 m 40,0 0,6 m 4,0 m 0,6 m ,0 1,9 m Snitt A-A 1,9 m Snitt A-A 40,0 Mønehøyde 7,2 m Mønehøyde 7,2 m Gesimshøyde 3,5 m Gesimshøyde 3,5 m 2,4 m ,1 m 2,1 m 2,4 m 2,4 m 40, ,4 m Snitt B-B 1,0 m 1,0 m Revisjoner REV DATO REVISJON Sign. Snitt B-B Foreløpig TILTA BYGG Revisjoner REV DATO REVISJON Sign. S:\Saksarkiv\ \1304-Haugly\ Haugly_std_Bad 2 etg.rvt Hamar As G.nr/B Foreløp KOMM TIL BY 18 S:\Saksarkiv\ \1304-Haugly\ Haugly_std_Bad 2 etg.rvt Hamar As KO

19 19

20 Solrike terrasser, nærhet til barnehage, skole og dagligvare. Livsløpstandars i boligene med 3 soverom, 2 stuer og carport. Kunstgressbane, isbane, hoppbakke og skiløype i umiddelbar nærhet. KONTAKT UTBYGGER : Hanstad Eiendomsutvikling AS Cato Åslie Tlf

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Prospekt Tangarholen Blokk A Fakta om boligen Matrikkel: Gnr. 14 Bnr. 49 i Klepp kommune PROSJEKTET Ligningsverdi Ligningsverdi vil ikke bli fastsatt før ferdigstillelse. Utleie Det er ikke kjent at det

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Felles veg/ gangveg/ fellesarealer. Felles veger/gangveger til området og inne på området, samt fellesarealer er privat og forvaltes av Velforeningen for Kjerneby boligområde.

Detaljer

33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E

33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E 33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E KUN ILLUSTRASJON 33 LEILIGHETER Mellomvegen 33 ligger øverst i sørbyen, like over Fylkesbygget.

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Lars Lossius Eiendomsmegler MNEF Telefon: 997 27 292 lars.lossius@eiendomsmegler1.no

Lars Lossius Eiendomsmegler MNEF Telefon: 997 27 292 lars.lossius@eiendomsmegler1.no Velkommen til Breverudtunet 2 Velkommen til Breverudtunet Det er ikke med så lite stolthet vi nå kan presentere Breverudtunet et boligområde for den aktive familie. Breverudområdet fremstår i dag som et

Detaljer

KJERRHEIA B1 VEDLEGG

KJERRHEIA B1 VEDLEGG KJERRHEIA B1 3 eneboliger SENTRALT I VÅGSBYGD VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal BRA for hver bolig. Boligens areal er inkludert en eventuell

Detaljer

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET.

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. www.kråmyra.no Salgsoppgave del 1-02.06.2015 KRÅMYRA PARK 1 2 KRÅMYRA PARK INNHOLD. Kråmyra

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser!

borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser! borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser! INNHOLD 3 Eneboliger i naturskjønne omgivelser 4 Om prosjektet 5 Situasjonskart 6 Hva er et Borettslag 9 Salgsinformasjon 10 Leilighetstyper

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no Consept Eiendom Bjørnehiet Skipsleias perle Bjørnehiet Formidler: Kontakt: Wenche G. Bårdsen tlf 916 73 009 Johnny Bårdsen tlf 916 73 002 Web: www.consepteiendom.no Panoramautsikt: Fra den innglassede

Detaljer

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller Fredrikstad 18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller BRA Fra kr 2.745.000 2 Sov 1 bad 102 m 2 BRA Fra kr 3.495.000 3 Sov 2 bad Illustrasjon www.arcanova.no Velkommen til Illustrasjon

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Nye leiligheter på Torshov

Nye leiligheter på Torshov Nye leiligheter på Torshov Siste hus/siste sjanse! I begynnelsen av Torshovgata, mellom Myrens Verksted og Oskar Braatens Plass selges nå byggetrinn 3 i prosjektet Torshov Torg som vil bestå av ca. 220

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG

KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal

Detaljer

Illustrasjonsbilde. Design Villa. Sentrumsnært på Årnes

Illustrasjonsbilde. Design Villa. Sentrumsnært på Årnes Design Villa Sentrumsnært på Årnes Velkommen til moderne Årnesbyen Havretunet blir en del av Årnebyen, et prosjekt som opparbeides som et moderne og attraktivt boligområde med svært solrik og lun beliggenhet.

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer