Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli 2012."

Transkript

1 Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli Prosjektet har hatt to arbeidsområder: Lister ernæring og Lister mestringteam. Lister ernæring januar 2011 juni 2012: Ernæringskoordinator besøkte alle kommunene januar/februar: o Mål for møtet: orientering om prosjektet, avklaring av kommunenes forventninger til ernæringskoordinator/prosjekt, forankring av ernæringsomsorg i ledelsen Implementering av ernæringsomsorg: o Kompetanseheving for personale v/ernæringskoordinator Kurs og veiledning på arbeidsplasser Fagdag i ernæring, Lyngdal kulturhus, september 2011 Fagdagen var et ledd i implementering av en god ernæringsomsorg i Lister og vi ønsket å anskueliggjøre den røde tråd i ernæringsomsorg fra de offisielle krav helt frem til brukeren/pasienten. Lister ernæringsperm skal være et verktøy i ernæringsarbeidet og kommunene, SSHF, Geriatrisk Daghospital og Sørlandets Rehabiliteringssenter fikk utdelt et til flere eksemplarer på fagdagen. Seminar kostkontakter, Utsikten desember 2011 Seminaret på Utsikten for kostkontakter og ressurspersoner i ernæring samlet 85 deltakere og 8 foredragsholdere fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ernæringsarbeidet i Lister er et eksempel på samarbeid og kompetansedeling i Samhandlingsreformens ånd. Målet er å sikre en god ernæringsomsorg for brukere og pasienter i Lister. Lister ernæringsperm Lister ernæringsperm er et verktøy som kan brukes i ernæringsarbeidet for å sikre en god ernæringsomsorg i tråd med offentlige forskrifter.

2 er en kommunikasjons- og kompetanseplattform: Lister ernæringsperm, fagstoff og inspirasjon til ernæringsarbeidet samt informasjon fra Lister mestringsteam. Samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten samt mellom de seks Lister kommuner kompetanseheving og erfaringsutveksling: o Fagforum eldre med sammensatte lidelser/mestring: Samhandlingsarena, erfaringsutveksling, kompetansedeling, økt forståelse av hverandres ståsted i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Møter: arena for samhandling Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering o Helsenettverk Lister: Hægebostad kommune: erfaringer og kompetanse i oppstart, på fagdag og seminar for kostkontakter (Alf Vatne, Arnfinn Hobbesland) Geriatrisk daghospital i Farsund bidro med kunnskap og erfaringer i oppstart og på så vel fagdag som seminar (Kari Håheim, Søren Meng) SSHF Flekkefjord og EFF Kristiansand bidro med kompetanse og med innlegg på seminar for kostkontakter (Anne Amdal, Hanne Mannermaa, Henrik Lian, Mari Aanensen). o Kjøkkensjefer og kjøkkenpersonale: Studietur til Bærum storkjøkken Kjøkkensjefer har deltatt aktivt i implementering av ernæringsomsorg, nettverksbygging. o Kostkontakter og andre med ansvar for ernæringsomsorg Kompetanseheving lokalt, fagdag og seminar Lister ernæringsperm, Oppfølging av brukere/pasienter: screening og kostplanlegging

3 Historier fra ernæringsarbeidet: Min opplevelse av dette er at ved å sette fokus på ernæring, har vi oppdaget viktigheten av rett ernæring. Vi har fått verktøy som avslører når tiltak skal settes i gang. Vi har både laget rett mat, vurdert egne ernæringsbehov, og prøvd å lage diett til oss selv. I og med at alle arbeidslag har egne kontakter er kunnskapen spredt i hele tjenesten. Vi har alltid opplevd at du Elisabeth har vært mer enn villig til å hjelpe oss i prosessen. Tusen takk. Ernæringspermene står i vårt eget bibliotek, og blir flittig brukt. Tusen takk for godt samarbeid. Hei! Har bare lyst til å dele litt erfaring, det er nok sett både fra personalperspektiv, og tilbakemelding fra brukere. Det er så flott å se at personalet tar ernæringsomsorgen seriøst, og hvordan det kommer i fokus for hver enkelt pasient. Vi har jobbet litt for å få alle til å forstå viktigheten av næringstett kost, beriking av maten. Personalet har nå større forståelse for at det å kunne yte fysisk henger sammen med inntak av kalorier - nok kalorier. Jeg observerer at mine kolleger aktivt hjelper pasienten til bedre forståelse av spesielt dette, som er viktig her på rehab, hvor de fleste har hatt traumer i forkant av innleggelse. Og derfor nedsatt matlyst og inntak av mat. Det er også fantastisk å oppleve når pasienten forstår hvor enkelt de selv kan berike kosten f.eks. med en spiseskje rapsolje, eller en skvett med fløte. Hadde nylig to pasienter som var svært takknemlig for å få så enkle råd for å få i seg kalorier. De ser at dette er enkle grep som de kan beherske selv når de reiser hjem. Lister mestringsteam september 2011 juni 2012 Tilsetting av fysioterapeut september 2012 Besøk til kommunene høsten: fysioterapeut og ernæringskoordinator: o Dialog med kommunalsjef, lege, avdelings/soneledere, folkehelsekoordinatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt andre aktuelle yrkesgrupper/fagpersoner o Mål: orientering prosjektets mål og muligheter, avklaring av kommunenes forventninger til teamet, se nedenfor. Diabeteskoordinator tilsatt november 2012 o Introduksjon i Helsenettverk Lister Lister mestringsteam o Infohefte utarbeidet og distribuert til alle i Helsenettverk Lister o Nettverksbygging og kontaktpersoner i kommuner o Informasjon om teamet og tema på Samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten samt mellom de seks Lister kommuner kompetanseheving og erfaringsutveksling: o Kommunale fag/temadager i samarbeid med SSHF Flekkefjord Kvinesdal og Sirdal (Jens Siemsgluess, spes. indremedisin og kardiologi), Hægebostad (Kristian Molander-Søderholm, psykolog) o Kontaktpersoner og nettverk: Ernæring: Kostkontakter, se ovenfor Fysisk aktivitet og fallforebygging: fysioterapeuter og folkehelsekoordinatorer Diabetes: diabeteskontakter

4 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere/innbyggere: Diabetesforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost Revmatismeforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost Livsglede for eldre, 2 kveldsmøter, innlegg om kost Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Listaheimen/hjemmebasert: 3 samlinger, kurs ernæring personale Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester: 1 samling, kurs kost Kostkontakter og kjøkkensjef/personale Studietur til Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal september 2011 Seminar for kostkontakter, Kvinesdal desember 2011 Lister ernæringsperm annet Fysisk aktivitet Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv Perm Farsund

5 Diabetes Team Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad, 2 kurs Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte. Perm: kosthold og fysisk aktivitet til Enhet for psykisk helse og barne- og ungd.tjenester Aktivitets- og kostperm utarbeidet til Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester

6 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere/innbyggere: Kostveiledning: 10 brukere Lyst på livet, 1 møte med deltakere, innlegg om kost Diabetesforbundet: 1 kveldsmøte, innlegg kost Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Hidra omsorgssenter: 2 samling, kurs kost & ernæring Sonemøter åpen omsorg: 3 samling, kurs kost & ernæring Boveiledere/psykisk helse: 4 samlinger, kurs kost & ernæring Tjørsvågheimen: 4 samlinger; kurs kost & ernæring, diabetes Liljevik: 5 samlinger: delvis veiledning for bruker/kurs personale kost & ernæring Kostkontakter og kjøkkensjef/kjøkkenpersonale Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Tjørsvågheimen smooties Frosne bær ca halve muggen (vitaminer, antioksidanter, fiber, sporstoffer) Rapsolje (uten smak) Tranebærsaft (god for urinveiene) Fløte (ekstra energi) Kesam mager (ekstra protein) Yoghurt (protein, fett, smak, godt for tarmen) Biola (som yougurt) Eplejuice, appelsinjuice, andre typer etter behov Mindre bruk av medisin: mage/tarm, sårbehandling. Bedre søvn sammen med tilbud om mat på kvelden

7 Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv Fysisk aktivitet Diabetes Team Åpen dag: Kom innen om.. døren er åpen Flekkefjord kommune inviterer alle til åpen dag onsdag 30. mai kl i Fjellgt. 8. Her kan alle som ønsker det få mulighet for å snakke med fagfolk om alt fra diabetes, kost, fysisk aktivitet til velferdsteknologi. Kommunen setter fokus på den enkeltes evne til å ta vare på egen helse og mestring. Blant dem du kan treffe er kommunelege Tor Nilsen, folkehelsekoordinator, ergoterapeuter, brukere og mange flere..

8 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere/innbyggere: Åpen dag Eiken: 1 møte med eldre hjemmeboende, innlegg kost & ernæring Åpen dag Snartemo: 1 møte med eldre, hjemmeboende, kost & ernæring Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Eiken bu- og behandlingssenter: 2 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Snartemo aktivitetssenter: 2 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Kostkontakter og kjøkkensjef/personale Studietur kjøkkensjefer til Bærum storkjøkken Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Fysisk aktivitet Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv Diabetes

9 Team Temadag for personale: Fredag 16. mars inviterer Hægebostad kommune sine tilsatte innen helse og omsorg til fagdag. En av foredragsholderne er psykolog Kristian Molander-Søderholm, som skal snakke om temaet psykisk helse hos eldre. Det er viktig å kunne vurdere når vi skal sette inn tiltak og mye kan gjøres forebyggende. Andre tema er fysisk aktivitet og oppsøkende helsearbeid for eldre.

10 Lister mestringsteam september 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 7 brukere/pasienter Diabetesforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost & ernæring Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Kvinesdal bo- og rehabilitering: 3 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Fjotlandsheimen: 3 samlinger: personale, kurs kost & ernæring Fedaheimen: 1 samling: personale, kurs kost & ernæring Hjemmebasert/Åpen omsorg/psykisk helse: 3 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Bjørkelunden: 3 samlinger/møte: veiledning bruker, kurs personale kosthold Kostkontakter/kjøkkensjef Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Fysisk Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv

11 aktivitet Diabetes Team Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte. Temakveld på Frivilligsentralen: Kvinner og hjerte, samarbeid med LHL og SSHF Ny helse og omsorgsplan : Hverdagsrehabilitering og trenende hjemmehjelp

12 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 2 brukere/pasienter Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Bergsaker: 5 samlinger, veiledning kurs personale kost & ernæring Kostkontakter Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm På Bergsaker i Lyngdal ble teori til praksis. Personalet tok utgangspunkt i seg selv og dermed ble kroppsmasse index, kartlegging av ernæringsstatus og valg av matvarer relevante i forhold til egne utfordringer. Disse erfaringer blir kompetanse som kan brukes i det daglige ernæringsarbeid sier kostkontakt og enhetsleder Anne Karen Haaland

13 Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv Fysisk aktivitet Diabetes Team KUA: temadag om ernæringsomsorg Diabetesforeningen: en temakveld: fiberrik diabeteskost

14 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 1 bruker Dagsenter Tjørhom 7-8 deltakere, innlegg om kost & ernæring Thunheimhuset: 6 deltakere, innlegg om kost samt individuell veiledning Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Sirdalsheimen/hjemmebasert: 4 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Kostkontakter og kjøkkensjef Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Fysisk aktivitet Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering, lengre i eget liv

15 Diabetes Team Temakveld: God helse for alle i Sirdal, samarbeid med kommunen, SSHF Sirdal kommune inviterer til åpen dag for alle 25. april i Sirdal kulturhus kl 19. Tema er GOD HELSE. Det er ikke så mye som skal til for å gi en bedre helse og økt livsglede og livskvalitet. Kvelden vil gi informasjon, inspirasjon og ideer til å komme igang..eller fortsette. Ta med familie og venner. Gratis for alle. Spesialist i indremedisin og kardiologi Jens Siemsgluss og Lister mestringsteam er foredragsholdere. Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte.

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer