Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK"

Transkript

1 Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet 13 IL Rettsreglenes betydning 15 III. Hvem er barn litt terminologi 16 IV. 0konomiske og ikke-ekonomiske forhold 18 V. Barn fedt i ekteskap og barn fedt utenfor ekteskap - noen utviklingslinjer 19 VI. Noen faktiske forhold 23 VII. Foreldre og barn pâ det internasjonale plan Hvordan loven utpeker foreldrene 28 I. Noen utgangspunkter 28 IL Hvem som erbarnets mor 31 III. Om hvordan faren pekes ut - barn fedt av en gift mor 31 IV. Farskapssporsmâlet nâr moren ikke er gift Oversikt Erkjennelse av farskap Farskapsforelegg Fastsetteke avfarskapet ved dom Nœrmere om domstobbehandlingen 40 V. Assistert befruktning mv Oversikt Nœrmere om assistert befruktning Sœrlig om eggdonasjon Sœdgivers anonymitet Endring av et etablert farskap 48 I. Problemstillingene 48 IL Litt om rettsutviklingen Tiden Lovendringene i 1997 og

3 1O Barn og foreldre III. Endring av farskapet ved enighet 54 IV. Endring av farskap som folger av pater est-regelen, bl. 3, eller erkjennelse, bl. 4 - assistert befruktning 54 V. Om gjenopptakelse av saker avgjort ved rettskraftig dom 57 VI. Noen oppsummerende vurderinger 58 VIL Prejudisielle avgjerelser 61 VIII. Nedstamningssaker Vilkârene for â avsi dom for farskap 64 I. Oversikt 64 II. DNA-analysen og dens betydning for farskapsspersmâlene DNA-analysen DNA-analysens betydning. 68 III. De matérielle vilkâr for farskap i bl. 9 annet og tredje ledd Utgangspunktet Hvor det bare er en aktuellfar, Hvor det erflere menn som kan vœrefar til barnet, 74 IV. Opphevelse av ektemannens farskap Foreldreansvaret 81 I. Oversikt 81 IL Hvem som har foreldreansvaret 83 III. Foreldreansvarets innhold 85 IV. Nœrmere om barnets medbestemmelsesrett 96 V. Naermere om barnets selvbestemmelsesrett Foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og omsorgen ved samlivsbrudd 106 I. Noen utgangspunkter 106 IL Saksbehandlingsregler 108 III. Hva avgjerelsen skal bygge pâ 113 IV. Saerlig om felles foreldreansvar 132 V. Sasrlig om «delt bosted» - barnet skal bo fast hos begge 137 VI. Rettsstillingen til den som ikke har foreldreansvaret 139 VII. Endring av en avtale eller avgjerelse om foreldreansvaret m. v 140

4 Innhold Samvaersretten 143 I. Noen utgangspunkter 143 II. Samvasrsrettens omfang - «vanlig samvasrsrett» 145 III. Overgangsordninger 150 IV. Samvaersrettens utevelse 151 V. Nektelse av samvaersrett Tvangsmidler 157 I. Behovet for tvangsmidler 157 II. Tvangsmidlene 158 III. Hva som kan danne grunnlag for tvangsfullbyrdelse (tvangsgrunnlaget) 160 IV. Nœrmere om namsrettens kompetanse «umulighet» 161 V. Straffesanksjoner mot unnlatelse av â overlate barnet til den som har foreldreansvaret 163 VI. Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske avgjarelser - barnebortfbring Foreldrenes underholdsplikt mv 169 I. Noen utgangspunkter 169 IL Hvordan bidraget fastsettes nâr foreldrene ikke bor sammen 171 III. Nasrmere om fastsettelsen av bidraget nâr dette gjeres av bidragsfogden De grunnleggende «fgangspunkter «Underhaldskostnaden» Inntektsfastsettelsen Barnets inntekt Bidragsevnevurderingen Samvœrsrettens omfang Delt bosted Skjimnsmessigfastsettelse av bidraget Tilleggsbidrag og maksimumsgrense for bidrag «Sœrtilskott» Oppsummering - bidragskalkulatoren 180 IV. Endring av bidraget 181 V. Midlertidige avgjerelser 182 VI. Tvangsfyllbyrdelse av krav pâ bidrag 183 VII. Offentlige stetteordninger som kommer barnefamiliene til gode 183

5 12 Barn og foreldre VIII. Saerlig om de ulike offentlige stenader til enslige forsergere 184 IX. Tilbakesoking av bidrag nàr farskapet blir opphevet Innkreving og forskuttering av bidrag 187 I. Oversikt 187 IL Nâr innkreving skal skje 188 III. Forskutteringsreglene 189 IV. Nœrmere om innkrevingsmâten 190 V. Den bidragspliktige er bosatt i utlandet Offentlige inngrep i forholdet mellom foreldre og barn 192 I. Oversikt 192 IL Sœrlige tiltak 193 III. Opphevelse av omsorg 197 IV. Fratakelse av foreldreansvaret. Adopsjon 200 V. Saerlige tiltak for barn med atferdsvansker 203 VI. Saksbehandlingen 204 Domsregister 206 Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot 214 Grunnlagstal for utrekning av fostringstilskot 220

Peter L0drup. Arverett. 4. utg.

Peter L0drup. Arverett. 4. utg. Peter L0drup Arverett 4. utg. Oslo 1999 INNHOLD F0rste kapittel INNLEDNING 1. Alminnelig orientering. I. Arverettens problemer 21 II. Arverettens kilcier 22 III. Grunnlaget for erverv ved arv - oversikt

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Peter Lødrup Arverett 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 19 Litteratur 19 Lover 21 Tidsskrifter 23 Lovforarbeider mv 23 Første kapittel Innledning 24 1. Alminnelig orientering

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN.

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. I rammeplan for barnehager står det: Barnehager skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap Vedlegg til SKDs rundskriv nr. 3,2009 Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap 1. Assistert befruktning Definisjonen av

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015)

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015) Innst. 329 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 102 LS (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2003 Side 1343 1497 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 11. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni. 20. Lov nr. 40 om

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer