Åpning av Atferdsenterets nasjonale fagkonferanse 2010 Mangfoldige og fleksible tilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av Atferdsenterets nasjonale fagkonferanse 2010 Mangfoldige og fleksible tilbud"

Transkript

1 Åpning av Atferdsenterets nasjonale fagkonferanse 2010 Mangfoldige og fleksible tilbud Direktør Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1

2 Hvem er Mari Trommald? Begge er en eller flere prossesser Hva er likheten(e) mellom revolusjonen og endringsledelse? Side 2

3 Hva er Bufetat? - Hva driver de med der inne i Bufetat da? Side 3

4 Organisasjon Bufetat Direktør Buf dir Øst Sør Vest Midt Nord Side 4

5 Visjon for arbeidet Vekst og utvikling for barn, unge og familier - Gjennom utvikling av tjenester av god kvalitet Side 5

6 Økt behov for barnevernstjenester Økende saksmengde og antall barn som får tiltak i barnevernet Økt behov for tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon Beskytte og hjelpe barn som: Utsettes for omsorgssvikt, mishandling og overgrep Har psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre Har alvorlige atferdsproblemer. 11/3/2010 Side 6 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 6

7 Endringer i familiene og deres mestringsevne Økende antall samlivsbrudd Svært mange av disse skilsmissene og separasjonene berører barn Foreldre barn relasjoner preget av stress, depresjon og konflikter Atferdsproblemer øker ved samlivsbrudd Vedvarende konflikter mellom foreldrene, og eventuelt med nye partnere Foreldrenes psykiske helse og deres oppfatning av barna har sammenheng med deres samlivsstatus 11/3/2010 Side 7 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 7

8 Utvikle et effektivt tjenestetilbud med god kvalitet Styrke egenomsorg (nettløsninger, foreldreinformasjon Lavterskel familievern, relasjonsproblematikk Foreldreveiledningsprogrammer Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for familier med barn med adferdsforstyrrelser Rekruttering og oppfølging av fosterhjem Institusjonsbaserte tilbud Side 8

9 Stor variasjon i tilbudet i dag Fortsatt saker der barn har lidd overlast Hvordan sikre oss at tjenesten er av god kvalitet? Side 9

10 Kvalitet hva er det? Nasjonal strategi for kvalitet i helsetjenesten: Helsetjenester skal være Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) Involvere brukerne og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelig og rettferdig fordelt Side 10

11 What do psychiatric inpatiens really want? MacIntyre K. BMJ 1989; 298: free pass 2. visitors 3. talking to doctor 4. talking to nurse 5. drug treatment 6. hospital 7. occupational therapy 8. ward round 9. other patients 10. group Side 11

12 What do psychiatric inpatiens really want? MacIntyre K. BMJ 1989; 298: Ironically this study shows that the thing psychiatric inpatients value most about being in hospital is their ability to leave. Side 12

13 Resultater målt kontinuerlig for definerte pasientgrupper FUNKSJONALITETFOR PASIENTEN (ADL) vanlig aktivitet i dagliglivet KLINISK OG FAGLIGE RESULTATER komplikasjoner infeksjoner reoperasjoner morbiditet mortalitet etc. Side 13 RESSURSBRUK DIREKTE OG INDIREKTE LOS KPP Reinnleggelser etc. PASIENTTILFREDSHET OG INVOLVERING tatt med på råd informasjon om sykdom informasjon om medikamenter etc

14 Side 14

15 Antall barn med tiltak pr innbyggere 0-19 år 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Region øst Region sør Region vest Region Midt-Norge Region nord 1,0 0, tert tert Side 15

16 Region Andel av nye tiltak per region Prosent, 2008 Fagteam Andel av nye tiltak per fagteam prosent, 2008 Institusjon Fosterhjem Hjelpetiltak i hjemmet Øst Sør Vest Midt-Norge Nord Sarpsborg Ski Lillestrøm Hamar Gjøvik Sandvika Tønsberg Kristiansand Skien Drammen Kongsberg Arendal Bergen Nord Bergen Syd Stavanger Jæren Fonna Sogn og Fjordane Trondheim Steinkjer Ålesund Molde Trønderlag Sør Bodø Tromsø Sortland Alta Kilde: Bufdir Side 16

17 Side 17 Demings sirkel for forbedring

18 Kvalitetsutvikling i barnevernet Det handler om læring! Vi vet mye om forskjeller Vi vet en del om hva brukerne vil ha Vi vet en del om feil som kan oppstå Vi vet en del om hva som virker Vi vet en del om hva som er kostnadseffektivt Side 18

19 Samarbeid og samhandling Barnevernet skal som tittelen på denne konferansen antyder, ha et mangfoldig og fleksibelt tilbud til barn, unge og familier Vi skal også i fremtiden drive institusjoner, fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet med fokus på å øke bruken av hjemmebaserte tiltak Tilbudene skal ha høy kvalitet Tilbudet må utvikles og differensieres som følge av ny kunnskap og læring Utvikling krever samarbeid mellom forvaltningsnivåer, mellom forskningsmiljøer og mellom forskning og praksisfelt Side 19

20 Hvorfor en betydelig satsing på FoU? FoU en bærebjelke for å nå målet om et kunnskapsbasert barnevern Forskning skal utgjøre en viktig del av BLDs og direktoratets fagstrategiske arbeid, og danne grunnlag for kompetanseutvikling og tiltaksutvikling. Systematisk og kunnskapsbasert praksis Gode og trygge tjenester for brukere av våre tiltak Side 20

21 FoU-strategi overordnede mål Forskningsinnsatsen skal: - være helhetlig, langsiktig og koordinert - være kumulativ - bidra til kunnskapsinnhenting - bidra til spredning av ny kunnskap - bidra til at ny kunnskap blir tatt i bruk - bidra til at det utvikles gode og bærekraftige forskningsmiljøer Side 21

22 Styrking av kvaliteten på forskningen Økt fokus på: -Teori - Metodekompetanse - Tverrfaglighet fra barnevernsforskning til forskning med relevans for barnevernet - Internasjonal publisering - Bruk av stipendordninger - Større mer langsiktige satsinger - Internasjonalt samarbeid - Både grunnforskning og anvendt forskning Side 22

23 Kunnskapsinnhenting Forskning om fosterhjem Forskning om tiltak hva virker? Kunnskap om barnevernbarnas behov fysisk og psykiske helse Brukermedvirkning Longitudinelle studier om risiko og beskyttelsesfaktorer Kunnskap om utdanning, læring og arbeid Side 23

24 Samarbeid Forskningsfaglig råd Høyskole- og universitetssektoren Brukerorganisasjoner KS Direktorater og departement Campbell Collaboration Side 24

25 Side 25 Lykke til med konferansen!

ÅRSRAPPORT 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

ÅRSRAPPORT 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ÅRSRAPPORT 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 05 / 2015 TAGG BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 05 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Arbeidsgruppe 3 Ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge Mars 2012 2 1. Forord...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Foreldreveiledning er svaret men hva er spørsmålet? Imøtekommer barnevernets hjelpetiltak barnas behov?

Foreldreveiledning er svaret men hva er spørsmålet? Imøtekommer barnevernets hjelpetiltak barnas behov? Foreldreveiledning er svaret men hva er spørsmålet? Imøtekommer barnevernets hjelpetiltak barnas behov? Øivin Christiansen RKBU Vest, Uni Research Helse, Bergen Nordisk barnevernkongress Åbo 28. august

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kvalitet i barneverninstitusjoner. Tore Andreassen

Kvalitet i barneverninstitusjoner. Tore Andreassen Kvalitet i barneverninstitusjoner Tore Andreassen Hva er kvalitet? Tiltak skal være Virkningsfulle Trygge og sikre Involvere brukerne og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer