Styrets årsberetning for Styret har bestått av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2013. Styret har bestått av:"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2013 Styret har bestått av: Leder: Morten Edvardsen 1. nestleder: John Andre Storebø 2. Nestleder: Ane Hansdatter Kismul Studieleder: Ingvar Botnen Styremedlemmer: Marianne G. Trøyflat Harald Høyem Karoline Marøy Repr. Sk: Anne Margrete Halvorsen Repr. Su: Syver Zachariassen 1. Vara: Qaman Musse 2. Vara: Bjørg Sandkjær 3. vara: Marte Nilsen 4.Vara: Pawel Erlandsen 5. vara: Liv Torill Evenrud 6. vara: Zarah Adele Faye Boone 7. vara: Lars Rottem Krangnes Arbeidsåret 2013 har hatt valgkamp og fylkeslagets økonomiske situasjon som de viktigste prioriterte områdene. Nominasjonsmøtet ble holdt tidlig i 2012 slik at kandidatene skulle få godt med tid til å forberede seg på jobben, og like etterpå ble valgkamputvalget nedsatt. Den økonomiske situasjonen har vært anstrengt, etter mange år med god økonomi har det derimot nå blitt behov for å kutte kraftig i utgiftene i fylkeslaget. Samtidig sitter resten av fylkesorganisasjonen Oslo Senterkvinner, Oslo Senterungdom og lokallagene på betydelige økonomiske ressurser. Slik er ikke situasjonen for fylkespartiet, men siden resten av fylkesorganisasjonens økonomi er stabil og trygg er det ikke fare for at Oslo Sp ikke vil være i stand til å drive. Dessverre har det ikke vært mulig å opprettholde fylkessekretærstillingen i 80 % slik den har vært til nå. Fra og med 1. januar 2014 ble denne redusert til 50 %. I 2013 har det vært avholdt 11 styremøter og behandlet 62 saker. Leder og fylkessekretær har deltatt på Senterpartiets landsstyremøter april 2013 avholdt Senterpartiet sitt landsmøte på Hotell Alexandra i Loen, Sogn og Fjordane. I Oslo Senterpartis delegasjon var følgende: Leder Morten Edvardsen, nestleder og stortingskandidat Ane Hansdatter Kismul, nestleder John André Storebø, leder i Oslo Senterungdom Syver Zachariassen og leder i Oslo Senterkvinner Anne Margrete Halvorsen. Oslo Senterparti var representert i valgkomiteen i forkant av landsmøtet ved fylkesleder Morten Edvardsen. På landsmøtet ble Bjørg Sandkjær fra fylkeslaget valgt inn som vara til sentralstyret. 1

2 Aktiviteter: Ut over landsmøtet og styremøter, har vi hatt følgende arrangementer i år: Markering under Sps landsmøte Fredag 5. april ble det arrangert en aksjon ved Nationaltheatret i forbindelse med Senterpartiets landsmøte i Loen. Det ble delt ut grønnsaker og en flyer. Sommeravslutning Fredag 14. juni ble det arrangert sommeravslutning på Nordre Lindeberg gård. Per Olaf Lundteigen var invitert som gjest og holdt en kort politisk innledning. Pølser og politikk I vår uhøytidelige møteserie: Pølser og politikk, som også er en del av studiearbeidet, ble det arrangert et møte om Schengen 25. juni på Asylet. Studiesirkler Se egen omtale. 1. mai Også i år deltok vi i 1. mai markeringen i Oslo. Dagen startet med frokost hos Bjørg Sandkjær, før oppstilling til toget på Youngstorget. Som en grønn oase blant røde faner var vi godt synlig i toget, og vi delte ut løpesedler til folk langs ruten. Holmenkollstafetten Årets stafett gikk av stabelen 11. mai, og Oslo Sp stilte med lag og stand. På standen ble det delt ut vann og kortreiste grønnsaker til løpere og publikum, noe som ble tatt svært godt i mot. Stafettlaget vårt kom inn på rekordsterke 15. plass i vår klasse, og beste etappeplassering for laget var to førsteplasser og seks tredjeplasser. Skeive dager juni ble Skeive dager arrangert i Oslo. Dette er et arrangement som Oslo Sp pleier å ta ansvar for på vegne av partiet. Så også i år, der vi hadde stand på Rådhusplassen. Det ble lagt mye innsats i standen, og gjort en kjempeinnsats fra de som stilte opp. Siden det var valgår i 2013, var det viktig å være til stede, og til tross for få frivillige fra partiet klarte vi likevel å bemanne standen under hele arrangementet og stille opp i paraden med flagg og eget banner. Juleavslutning 14. desember ble det arrangert juleavslutning med omvisning på Arbeidermuseet på Sagene. Etter det var det middag på Torshov. Medlemsoversikt betalte medlemmer pr til Senterpartiet Senterungdommen Totalt Direktemedlemmer Oslo Oslo Senterungdom Søndre Aker Sp Groruddalen Sp Oslo og omegn Senterstud Oslo Sentrum/Vest Sp Grünerløkka Senterparti Gamle Oslo Vestre Aker Sp Oslo Vest Senterungdom Total Oslo

3 Valgkamp 2013 Planleggingen av valgkampen 2013 har pågått over flere år. På fylkesstyremøte 12. november 2012 ble mandat og sammensetning for valgkamputvalget vedtatt. Disse ble valgt inn i utvalget: Listekandidater: Ane Hansdatter Kismul, Svein Sundsbø, Syver Zachariassen (OSU). Andre: Morten Edvardsen, Lars Rottem Krangnes (leder), Bjørg Sandkjær (Grünerløkka), Daniel Stephanek (Søndre Aker), Inger Bigum (Groruddalen). Fylkesstyret vedtok også valgkampplan på samme møtet. Til grunn for denne planen lå blant annet politiske prioriteringer gjort på fylkesårsmøte i 2012, og en spørreundersøkelse gjort blant velgere i Oslo. Planen inneholdt både politiske prioriteringer, målsetninger og tiltak for å nå målene. Ingen nye vedtak ble gjort på fylkesårsmøtet 2013, men årsmøtet ble grundig orientert om valgkampplanene. Valgkamputvalget hadde første møte 21.november Utvalget hadde løpende dialog på e post, Facebook og telefon, og fysiske møter ved behov. Toppkandidatene deltok på et fåtall av møtene, og etter avtale ble de kalt inn til "politiske", men ikke "organisatoriske" møter i utvalget. Utvalget fikk også råde over valgkampbudsjettet. Det ble vedtatt av styret å ha en ekstra ansatt i valgkampen. Dette ble Marianne Granheim Trøyflat. Hun har jobbet deltid fra medio mars til medio september. Arbeidsoppgavene har hovedsakelig vært politisk utredningsarbeid på kjernesakene (bolig, sykkel/samferdsel, OLmotstand) mediearbeid og administrativt arbeid knyttet til debattinvitasjoner og liknende. Hun har også fungert som fylkessekretær ved sykdom og ferieavvikling. Fylkesstyret har blitt jevnlig orientert og har hatt gode muligheter til å påvirke valgkamparbeidet, men har overlatt det til valgkamputvalg, fylkessekretær og valgkamprådgiver å sørge for løpende prioriteringer og arbeidsoppgaver. Oslo Senterpartis valgkampåpning ble holdt 14.august på Karl Johan. Førstekandidat Ane Kismul holdt appell, og Ola Elvestuen fra Venstre, og Senterpartiets egen Marit Arnstad, var invitert til duell om samferdselspolitikk, ledet av Aslak Bonde. Ola Hilmen underholdt med felespill. Det hele varte omlag en time og det var omlag 30 frammøtte. Oslo Senterparti hadde jevn og høy aktivitet gjennom hele valgkampen. Standen på Karl Johan var bemannet hver dag fra 10 til 18. Noe kortere i helgene. Unn Aarrestad var hovedansvarlig for standen og tilstede stort sett hver dag. I tillegg deltok en lang rekke frivillige, samt ansatte når dette lot seg gjøre. Standen var godt besøkt, især av skoleelever. Oslo Senterparti ble invitert til en rekke debatter og arrangementer. Det var et mål å stille på så mye som mulig. Vedlagte liste viser de fleste av våre opptredener. Målsetningen var å sende de øverste listekandidatene på så mye som mulig. Senterungdommen stilte ellers på hele 23 skoledebatter. Mange aksjoner ble gjennomført. Hovedsakelig besto disse i utdeling av informasjonsmateriell og knaskerøtter på t banestasjoner. Lokallagene tok også initiativ til flere aksjoner på egen hånd. Det ble noe medieoppmerksomhet i løpet av valgkampen. Både av oppslag og leserinnlegg, i lokal og riksmedia. Se vedlagte liste. Valgresultatet ble 0,9 prosent til Sp i Oslo. 3

4 For ytterligere detaljer rundt gjennomføring av valgkampen, se rapport fra evalueringsutvalget. Rapporten inneholder også kvalitative vurderinger av valgkamparbeidet. Økonomi Det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet til Oslo Senterparti gjorde organisasjonen veldig observant på at vi hadde en del utfordringer med økonomien og at budsjettene våre var preget av å ha levd over evne, samt at vi ville gå konkurs i løpet av 2013 hvis det ikke ble hentet inn relativt store summer fra lokallagene. Dette utløste følgende vedtak på møtet: Årsmøtet gir styret i oppgave, og innen 28. april, å gjennomgå hele budsjettet med sikte på å kutte utgifter der det er mulig. Innen 15. april skal lokallagene få forslag til budsjett. Budsjettet må legge opp til at Oslo Sp skal kunne drive valgkamp og drifte organisasjonen forsvarlig samt øke inntektene. Maks underskudd er ,. Det ble satt ned et utvalg fra fylkesstyret for å se på økonomien, bestående av John Andre Storebø (1. Nestleder), Harald Høyem (Styremedlem) og Syver Zachariassen (Leder i Oslo Senterungdom). Her kom man frem til at lokallagene burde dekke 10 % av de faste kostnadene til fylket, mens Oslo Senterungdom og Oslo Senterkvinner dekker 20 % hver, i tillegg til kutt i mange variable kostnader og fylkessekretærstillingen. Fra utvalget ble følgende formulering foreslått som vedtak i lokallagene i Oslo: Etter søknad dekker Sp utgifter til drift og valgkamp i fylkeslaget for 2013 på inntil kr ,, dog ikke mer enn 10% av driftsutgifter + kr , til valgkamp. Egenkapitalen til Oslo Senterparti er nå kraftig redusert, fylkessekretærstillingen er kuttet med 30 % (fra 80 % til 50 %, hvorav Hovedorg. dekker omtrent 46 %, dvs. 92 % av kostnadene), og andre faste kostnader vil videre reduseres som en følge av at Senterpartiet sentralt bytter til rimeligere lokaler og andre kostnadskutt. Studievirksomhet i Oslo Sp i 2013 Oslo Sp arrangerte kurs om EU og et fylkesstyrekurs høsten 2013, med godt oppmøte. Det har vært lite interesse for andre kurstilbud i fylkeslaget Vedlegg: 1) Møteoversikt 2) Oppslag i valgkampen 3) Debatter i valgkampen 4) Valgkamputvalgets rapport 4

5 Vedlegg 1: Oversikt over styremøter: Morten Edvardsen, Margaret Eide Hillestad, Ingvar Botnen, Marianne Granheim Trøyflat, Kirsti Marie Lager Lyngås. Forfall: Qaman, Kent Inge, Ane, Bjørg, Syver, Anne M., Morten Edvardsen, Ane Kismul, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Kent Inge Ryen, John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Margaret E. Hillestad, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Meldt forfall: 1. vara Qaman Musse «Dette møtet er et ekstra styremøte; et møte satt opp kun for å rekke en programdiskusjon og å få levert inn eventuelle innspill til programkomiteen der fristen er 5. mars. Alle andre ordinære styresaker går ut. «18.03 Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær (2.vara), Karoline Marøy, John Andre Storebø, Kirsti Marie Lager Lyngås Forfall: Anne Margrete Halvorsen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Pawel Erlandsen, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø (kom 18.15), Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (referent) Forfall: Anne Margrete Halvorsen, Ane H. Kismul, Karoline Marøy Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Karoline Marøy, Bjørg Sandkjær(Senterkvinnene), John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (skrivar) Forfall: Harald Høyem, Ane H. Kismul Morten Edvardsen, Pawel Erlandsen, Ane Kismul, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen, Harald Høyem, John Andre Storebø, Syver Zachariassen Meldt forfall: Ingvar Botnen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Syver Zachariassen, Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy Gjest: Daniel Stephanek, Lars R. Krangnes Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø (møteleder), Harald Høyem, Syver Zachariassen, Margaret Eide Hillestad vara for Anne M. Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Morten Edvardsen, Qaman Musse, Karoline Marøy, Ane H. Kismul (innmeldt forfall) Morten Edvardsen, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen. Møtet avlyst pga. ikke vedtaksdyktighet Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø, Inger Bigum (for Sk), Syver Zachariassen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy 5

6 Vedlegg 2: Oppslag i valgkampen: Sak Type Medium Tidspunk Person Merknad t NTP Innlegg Nordstrands blad 21.mars Ane Marianne skreiv innlegg Oppvekstmiljø i Oslo Oppslag Osloby.no 14.april Ane og Jenny Omtale av alle parti, Jenny tipsa om Ane. Uansvarleg Venstre Innlegg Aftenposten 21.mai Ingvill og Ane Oslodebatt Geriljagartneri Oppslag ABC Nyheter og 19.mai og Daniel Dagsavisen (NTB) 27.mai Galleri Oslo Innlegg Aftenposten 13.juni Margaret (Oslodebatt) OPS Vestkorridoren Innlegg Ullern avis 20.juni Ane Marianne skreiv innlegg Stemmerettsjubileet Oppslag Aftenposten 24.juni Qaman Ikkje innsal, omtale av Sp Portrett av Størksen Debatt om Groruddalen Oppslag Samfunnsviteren Juni Ingvill Ikkje innsal, men bra omtale av Sp Oppslag Akers avis Groruddalen 26.juni Morten Omtale av alle parti Skeive dager Oppslag Gaysir.no 28.juni Syver og John André Venstres Innlegg Aftenposten 02.juli Morten handlingsvegring Nordre Lindeberg Oppslag Akers avis 11.juli Anne M., P. O. gård Groruddalen (nett) Lundteigen Oppblåst byråkrati Innlegg Aftenposten (Oslodebatt) Kollektivt krafttak i Oslo Gjør avishverdagen fattigere Debatt mot Rasmus Hansson Miljøpolitikk er ikke en lek En mangfoldig eldrepolitikk Innlegg Akers avis Groruddalen Innlegg Dagsavisen 22.juli Ingvill Radiodebat t Omtale av alle parti Ingvill Ingvill gjorde forsøk på redaksjonelt oppslag 19.juli Ane Omtale i innlegg 31.juli, same avis Nrk (politisk kvarter) 23.juli Ane Kritikk på faktasjekk.no 19.aug. Innlegg Nationen 30.juli Ane Innlegg Akers avis Groruddalen 31.juli Inger Johanne Marianne sendte inn. Standardinnlegg frå 6

7 Møt de politiske talentene partiet. Oppslag Nrk.no 2.aug. Ane Omtale av alle parti. Ane nemnt som ein av tre frå Sp. Innlegg Blikk Aug. Ingvill og Morten Oppslag Dagen 16.aug. Danny, Aisha KrF har ikke sett homolyset Stand på Grønland blant innvandrarar Fjern Innlegg Akers avis G. 16.aug. Kjersti Toppe helseforetakene Studentpolitikk/ Debatt Radio Nova 19.aug. Ane Invitert av Generell politisk Nova debatt Integrering Oppslag Utrop.no 20.aug. Ane Omtale av alle parti Fagleg politikk Oppslag Nettverk1.no 20.aug. Morten Omtale av raud grøne parti Studentpolitikk Oppslag Universitas 21.aug. Ane Omtale av alle parti Vitjing på Freia. Landbruksarbeidsplassar i byen. Innslag P4 21.aug. Ane og Trygve V. Sak det vart gjort mykje arbeid med, av Ingvill og Camilla Carlsson. Omtale av alle parti Eldrepolitikk Oppslag Bymisjon.no 23.aug. Erlend Estenstad OL og homorettar Innslag NRK Sport 26.aug. Morten m.fl. Mange stilte til aksjon OL og homorettar Oppslag Nrk.no 26.aug. Morten Krever homomarkeringer Oppslag Blikk.no 27.aug. Morten m.fl. i vinter OL OL og homorettar Oppslag Gaysir.no 28.aug. Morten m.fl. Oslo kommune en bremsekloss for sykkelveier Presentasjon av Sp. Mat/ svømmeoppl. Innlegg Oslo by 29.aug. Ingvill Marianne skreiv innlegg Oppslag Akers avis 30.aug. Ane og Inger Groruddalen Johanne Skuledebatt Oppslag Dagsavisen 31.aug. Syver Omtale av alle parti Tryggere bymiljø Innlegg Oslo by 5.sept. Ingvill Åpner pengesekken for gamle Oslo Oppslag Aftenposten 6.sept. Morten Saman med SV og Ap Generell valgsak Oppslag Akers avis G. 6.sept. Ane og Inger J. Mattryggleik Innlegg Akers avis G. 6.sep. Inger Johanne og Aksel Valgresultatet Oppslag Akers avis G. 11.sept. Inger Johanne Politisk engasjement Oppslag Journalen.hioa.no 19.sept. Danny 7

8 Vedlegg 3: Debatter i valgkampen 13.august kl på Sagene samfunnshus Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn: Arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling, internasjonale politiske spørsmål, m.m. Stand frå klokka 17. Tilskipar: INLO Invitasjon: E post. Marianne og Morten. Debattant: Ane (Morten er vara) 15.august kl på Velhus Nedre Prinsdals vei Oslo. Søndre Nordstrand Bydel Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn, som rett til likelønn, arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling og flere andre. Tilskipar: OASEN Norsk Folkehjelp Oslo. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. Debattant: Nadine (frå Akershus) 18.august klokka 15, Olafiagangen 1 5 Kva: Valdebatt. "Norskvietnamesere har den neste største andelen av stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap (SSB 2013), men kun en av tre bruker stemmeretten sin ved forrige Stortingsvalg." Tilskipar: Arbeidsgruppa Valg2013 Norskvietnamesere Invitasjon: E post. Marianne og Titti Debattant: Syver 19.august på Abildsø fotballslette ved Østensjøvannet Kva: Grillfest. 15 minutts appell Tilskipar: Elektromontørenes Forening Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy Debattant: Morten 19.august kl.19 på Fredrikkeplassen UiO Kva: Paneldebatt Tilskipar: Radio Nova og STUDiO festivalen ved UiO Invitasjon: Ane. Marianne til orientering Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 21.august kl.12 på St. Hanshaugen eldresenter Kva:Temaet for valgpanelet er: De nye eldre, fler, forventer mer. Hva bør vi gjøre for pensjonister i neste stortingsperiode? Invitasjon: Marianne. E post. Debattant: Erlend E. 22.august kl. 18 på Furuset Forum (idrettshallen ved Furset Senter) Kva:Paneldebatt. Tema:Valgdeltakelse blant mennesker med innvandrerbakgrunn og spesielt kvinner. Men fri til å presentere de saker dere mener er viktige i valgkampen. Tilskipar: Alna Internasjonale Råd. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. 8

9 Debattant: Ingvar 24.august på Thon hotel opera kl.10 (Bjørvika) Kva: Årets tema: Valgdeltakelse blant minoritetskvinner Vår stemme, vår makt Inkludert paneldebatt Tilskipar: Kvinner i Fokus (KiF) Invitasjon: E post. Marianne og Aisha Debattant: Liv Torill 24.august kl. 17 Bydelsalen på Furuset. Adresse: Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo Tema: Innvandring og integreringspolitikk Invitasjon: Morten/Marianne via e post Kven: Ane Følgje: Aisha 26.august kl.10 på Folkets hus i Oslo Kva:Paneldebatt om arbeidslivspolitikk Tilskipar: Handel og kontor, region Øst Invitasjon: E post. Aisha og Marianne Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 28.august kl.12 på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Kva: Valgtorg i Bredtveit fengsel Tilskipar: Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Invitasjon: Lars og Marianne. E post Debattant: Erlend E. 28.august kl. 18 på Grorud Samfunnshus Kva: Ope valmøte og politikarpanel. Hovedtema vil være offentlig tjenesteyting og konkurranse og privatisering; er det greit at flere og flere sanker profitt av midler (våre skattepenger) tiltenkt felles velferd? Tilskipar: Fagforbundets fagforeninger og klubber i Groruddalen (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna) Invitasjon: E post. Marianne og Lars. Debattant: Ane Følgje: Marianne 28.august kl. 18 i Filadelfiakirkens lokaler i St. Olavs gate 24 Kva: Debatten vil sentrere rundt en rekke temaer blant annet menneskeverd, trosfrihet, internasjonal rettferdighet og forskjellene i landet vårt. Tilskipar: Filadelfiakirken Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy. Debattant: Svein eller Erlend G. 31.august kl på Rommen scene, Karen Platous vei 31 Kva: Valduell. Diskusjon rundt likestillingsutfordringar. Minoritetskvinner. Tilskipar: Mira senteret Invitasjon: E post. Marianne og Aisha 9

10 Debattant: Ane Følgje: Bjørg 1.september klokka 15 Tilskipar: Norsk innvandrerforum Tema: Det flerkulturelle Norge Invitasjon: Brev. Marianne. Debattant: Qaman Følgje: Håvard G. 3.september kl på Bjørnholt skole Kva: Skuledebatt (ekstra stort) Invitasjon: E post Aisha Debattant: Ane Følgje: Marianne 3.september kl. 17 på Høgskolen i Oslo og Akershus Kva: Debatt om norsk økonomisk politikk Tilskipar: Eksponentielle Økonomer (studentforeining) Invitasjon: Marianne. E post Debattant: Harald Høyem 5.september kl i Døvekirken, Fagerborggata 12 i Oslo Tilskipar: Oslo døveforening Invitasjon: E post. Lars/Marianne. Tema: Opplegg der hvert parti presenterer hva de kan bidra med for døvesamfunnet. Debattant: Morten Edvardsen 5.september kl. 17 på Youngstorget Tilskipar: Norges Fredsråd, LIM og Minotenk Appell: Morten 5.september kl.18 på Litteraturhuset Kva: Åpent møte i Litteraturhuset om «Likestilling og menn» Tilskipar: Mannsforum Invitasjon: Marianne og Titti. E post. Debattant: Erlend E. 7.september kl. 14 på Ammerud Kva: Paneldebatt Invitasjon: E post. Marianne. Debattant: Ane 10

11 ÅRSRAPPORT FOR OSLO SENTERKVINNER 2013 Oslo Senterkvinner har som overordnet mål å jobbe for full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på FNs internasjonale kvinnekonvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Oslo Senterkvinner (OSK) skal på denne bakgrunn være et redskap for kvinner i Oslo som vil jobbe med å bedre kvinners rettigheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle tiltak i Aktivitetsplanen for Oslo Senterkvinner 2013 hadde Stortingsvalget 2013 som overordnet målsetting. Oslo Sk konsentrerte seg om følgende politiske saksområder som aleneboende, boligpolitikk, matsikkerhet/mat, kampen mot ekstremisme og internasjonalt samarbeid. Styremøter Oslo Sk avholdt 7 styremøter i perioden (mars, juni, august, september, november, desember, januar og februar). Utadrettede tiltak i regi av Oslo Sk a) Stand i forbindelse med Holmenkollstafetten 11. mai. Utdeling av kortreist mat (agurker) b) Norsk landbrukspolitikk sett i et matsikkerhets, forbruker, og ernæringsperspektiv, 24. mai c) Sommeravslutningsmøte for Oslo Sp og Oslo Sk på Nordre Lindeberg gård 14. juni. Tema var grønn hverdag/matsikkerhet. Per Olav Lundteigen var en av innlederne. d) Vertskap for sentralstyremøte i Senterkvinnene 15. juni på Nordre Lindeberg gård e) Kafédialogmøte med tittel: «La din stemme bli hørt» møte med Hans Ivar Kristiansen i forbindelse med at han holdt et retorikk kurs for Oslo Senterkvinner f) Styremedlemmene i Oslo Sk var aktive i valgkampen i Oslo på stand på Karl Johan, og i sine respektive lokallag. Deltagelse på møter/konferanser a) Deltagelse på World Rural Women Day 15. Oktober. Denne store internasjonale konferansen ble også delfinansiert av Oslo Sk. b) Deltagelse på Stemmetoget Oktober I regi av Senterkvinnene sentralt, samt SK landsstyremøte i forbindelse med dette c) Deltagelse på retorikk kurs 6. november d) Deltagelse på seminaret «Women power and Politics» i regi av Fokus 13. og 14. november e) Deltagelse på årsmøtet i Nei til EU. Innlegg/oppslag i media Nestleder i Oslo Senterparti har som styreleder for Kvinneuniversitetet i Norden hatt oppslag i NRK Nordland, Nordland Arbeiderblad, Helgeland Arbeiderblad, Brønnøysund avis og Rana blad i forbindelse med åpning av studiet: «kvinners rett til et liv uten vold» ved høgskolen i Nesna. Hun ble også intervjuet at Nationen i forbindelse med et oppslag om at enkelte krefter ønsker å avvikle markedsordningene for landbruket, innlegg i Bergens Tidende om sauer på Vestlandet og leserinnlegg i Aftenposten om arkitektspirer som vil bygge studentboliger i Galleri Oslo, slik Oslo Sp har foreslått. Hillestad har også hatt to innlegg i Nationen om grønn utdanning i Norge. 11

12 Oslo Senterkvinner har vært i Bonde og småbrukeren om matsikkerhet, og i Glåmdalen om internasjonal sikkerhet. Halvorsen har vært intervjuet av NRK i forbindelse med evakuering av Stortinget i april 2013, og i Groruddalen avis om aktiviteter på Nordre Lindeberg gård. Deltagelse på interne aktiviteter: a) Deltagelse i Valgkomité for styre i Oslo Sp b) Deltagelse på Oslo Sp februar, og ekstraordinært årsmøte 13. mars c) Deltagelse på Sp sitt Landsmøte i Loen i april. Styret i 2013 hadde følgende sammensetting: Anne Margrete Halvorsen Leder Margaret Eide Hillestad Nestleder Liv Torill Evenrud Styremedlem Inger Bigum Styremedlem Khadan Nafstad Styremedlem Klara Bryn Stene 1. varamedlem Anne Marie Leirfall 2. varamedlem Som det fremgår over har Oslo Senterkvinner hatt stor aktivitet i året som gikk, både i egen regi, og som aktive deltagere i tiltak arrangert av andre. Oslo, 10. februar 2014 Anne M Halvorsen Leder i Oslo Sk 12

SAK 8 OSLO SP ÅRSMELDING 2016

SAK 8 OSLO SP ÅRSMELDING 2016 SAK 8 OSLO SP ÅRSMELDING 2016 1. ÅRSMØTE 2016 Fylkesårsmøtet ble avholdt 5. mars på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter Følgende fylkesstyre ble valgt: Leder John Andre Storebø 1. Nestleder Bjørg Sandkjær

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2015 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Ole Alexander Kirknes Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering...

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VALGKAMPHÅNDBOK FOR FOLKEVALGTE I ROGALAND 2017

VALGKAMPHÅNDBOK FOR FOLKEVALGTE I ROGALAND 2017 VALGKAMPHÅNDBOK FOR FOLKEVALGTE I ROGALAND 2017 Hei folkevalgt! Du leser nå et lite oppslagsverk som vi i valgkamputvalget håper du vil ha nytte av. Målet er at denne håndboka skal være en hjelp for deg

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Tid: 17.30 21.00 Sted: Schafteløkken 1 Konstituering Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Protokoll sentralstyre

Protokoll sentralstyre Protokoll sentralstyre Sted: Rica Oslo Hotell Dag: Tirsdag 14. og onsdag 15. juni 2011 Tid: Møtet startet kl. 13.00 tirsdag og ble avsluttet kl. 14:30 onsdag Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud,

Detaljer

2 på tinget. Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009.

2 på tinget. Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009. 2 på tinget Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009. Framlegg til vedtak: Arbeidsplan 2009-2010 for Senterpartiet i Sogn og Fjordane vert vedteken. Fylkesstyre og arbeidsutval får fullmakt til

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Årsmelding 2017 for fylkesstyret i Nord-Trøndelag SV

Årsmelding 2017 for fylkesstyret i Nord-Trøndelag SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Årsmelding 2017 for fylkesstyret i I 2017 var det stortingsvalg. Valgkamp og fylkessammenslåing

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017 Oslo, 01.03.2017 ÅRSMØTE ONF 2017 TID: Torsdag 23. mars kl. 19:00 STED: Grorud menighetshus, Pastor Blaauws vei 3 (rett bak Grorud kirke) Lokalet åpner kl. 18:00, og det blir sosialt samvær i forkant av

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 03 2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 15.03.2016 Tid: 19:00 Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Bakgrunn Sentralstyret ba høsten 2009 organisasjonsutviklingskomitéen om å ta en grundig vurdering av CISV Norge sin organisering på sentralt nivå.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer