Styrets årsberetning for Styret har bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2013. Styret har bestått av:"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2013 Styret har bestått av: Leder: Morten Edvardsen 1. nestleder: John Andre Storebø 2. Nestleder: Ane Hansdatter Kismul Studieleder: Ingvar Botnen Styremedlemmer: Marianne G. Trøyflat Harald Høyem Karoline Marøy Repr. Sk: Anne Margrete Halvorsen Repr. Su: Syver Zachariassen 1. Vara: Qaman Musse 2. Vara: Bjørg Sandkjær 3. vara: Marte Nilsen 4.Vara: Pawel Erlandsen 5. vara: Liv Torill Evenrud 6. vara: Zarah Adele Faye Boone 7. vara: Lars Rottem Krangnes Arbeidsåret 2013 har hatt valgkamp og fylkeslagets økonomiske situasjon som de viktigste prioriterte områdene. Nominasjonsmøtet ble holdt tidlig i 2012 slik at kandidatene skulle få godt med tid til å forberede seg på jobben, og like etterpå ble valgkamputvalget nedsatt. Den økonomiske situasjonen har vært anstrengt, etter mange år med god økonomi har det derimot nå blitt behov for å kutte kraftig i utgiftene i fylkeslaget. Samtidig sitter resten av fylkesorganisasjonen Oslo Senterkvinner, Oslo Senterungdom og lokallagene på betydelige økonomiske ressurser. Slik er ikke situasjonen for fylkespartiet, men siden resten av fylkesorganisasjonens økonomi er stabil og trygg er det ikke fare for at Oslo Sp ikke vil være i stand til å drive. Dessverre har det ikke vært mulig å opprettholde fylkessekretærstillingen i 80 % slik den har vært til nå. Fra og med 1. januar 2014 ble denne redusert til 50 %. I 2013 har det vært avholdt 11 styremøter og behandlet 62 saker. Leder og fylkessekretær har deltatt på Senterpartiets landsstyremøter april 2013 avholdt Senterpartiet sitt landsmøte på Hotell Alexandra i Loen, Sogn og Fjordane. I Oslo Senterpartis delegasjon var følgende: Leder Morten Edvardsen, nestleder og stortingskandidat Ane Hansdatter Kismul, nestleder John André Storebø, leder i Oslo Senterungdom Syver Zachariassen og leder i Oslo Senterkvinner Anne Margrete Halvorsen. Oslo Senterparti var representert i valgkomiteen i forkant av landsmøtet ved fylkesleder Morten Edvardsen. På landsmøtet ble Bjørg Sandkjær fra fylkeslaget valgt inn som vara til sentralstyret. 1

2 Aktiviteter: Ut over landsmøtet og styremøter, har vi hatt følgende arrangementer i år: Markering under Sps landsmøte Fredag 5. april ble det arrangert en aksjon ved Nationaltheatret i forbindelse med Senterpartiets landsmøte i Loen. Det ble delt ut grønnsaker og en flyer. Sommeravslutning Fredag 14. juni ble det arrangert sommeravslutning på Nordre Lindeberg gård. Per Olaf Lundteigen var invitert som gjest og holdt en kort politisk innledning. Pølser og politikk I vår uhøytidelige møteserie: Pølser og politikk, som også er en del av studiearbeidet, ble det arrangert et møte om Schengen 25. juni på Asylet. Studiesirkler Se egen omtale. 1. mai Også i år deltok vi i 1. mai markeringen i Oslo. Dagen startet med frokost hos Bjørg Sandkjær, før oppstilling til toget på Youngstorget. Som en grønn oase blant røde faner var vi godt synlig i toget, og vi delte ut løpesedler til folk langs ruten. Holmenkollstafetten Årets stafett gikk av stabelen 11. mai, og Oslo Sp stilte med lag og stand. På standen ble det delt ut vann og kortreiste grønnsaker til løpere og publikum, noe som ble tatt svært godt i mot. Stafettlaget vårt kom inn på rekordsterke 15. plass i vår klasse, og beste etappeplassering for laget var to førsteplasser og seks tredjeplasser. Skeive dager juni ble Skeive dager arrangert i Oslo. Dette er et arrangement som Oslo Sp pleier å ta ansvar for på vegne av partiet. Så også i år, der vi hadde stand på Rådhusplassen. Det ble lagt mye innsats i standen, og gjort en kjempeinnsats fra de som stilte opp. Siden det var valgår i 2013, var det viktig å være til stede, og til tross for få frivillige fra partiet klarte vi likevel å bemanne standen under hele arrangementet og stille opp i paraden med flagg og eget banner. Juleavslutning 14. desember ble det arrangert juleavslutning med omvisning på Arbeidermuseet på Sagene. Etter det var det middag på Torshov. Medlemsoversikt betalte medlemmer pr til Senterpartiet Senterungdommen Totalt Direktemedlemmer Oslo Oslo Senterungdom Søndre Aker Sp Groruddalen Sp Oslo og omegn Senterstud Oslo Sentrum/Vest Sp Grünerløkka Senterparti Gamle Oslo Vestre Aker Sp Oslo Vest Senterungdom Total Oslo

3 Valgkamp 2013 Planleggingen av valgkampen 2013 har pågått over flere år. På fylkesstyremøte 12. november 2012 ble mandat og sammensetning for valgkamputvalget vedtatt. Disse ble valgt inn i utvalget: Listekandidater: Ane Hansdatter Kismul, Svein Sundsbø, Syver Zachariassen (OSU). Andre: Morten Edvardsen, Lars Rottem Krangnes (leder), Bjørg Sandkjær (Grünerløkka), Daniel Stephanek (Søndre Aker), Inger Bigum (Groruddalen). Fylkesstyret vedtok også valgkampplan på samme møtet. Til grunn for denne planen lå blant annet politiske prioriteringer gjort på fylkesårsmøte i 2012, og en spørreundersøkelse gjort blant velgere i Oslo. Planen inneholdt både politiske prioriteringer, målsetninger og tiltak for å nå målene. Ingen nye vedtak ble gjort på fylkesårsmøtet 2013, men årsmøtet ble grundig orientert om valgkampplanene. Valgkamputvalget hadde første møte 21.november Utvalget hadde løpende dialog på e post, Facebook og telefon, og fysiske møter ved behov. Toppkandidatene deltok på et fåtall av møtene, og etter avtale ble de kalt inn til "politiske", men ikke "organisatoriske" møter i utvalget. Utvalget fikk også råde over valgkampbudsjettet. Det ble vedtatt av styret å ha en ekstra ansatt i valgkampen. Dette ble Marianne Granheim Trøyflat. Hun har jobbet deltid fra medio mars til medio september. Arbeidsoppgavene har hovedsakelig vært politisk utredningsarbeid på kjernesakene (bolig, sykkel/samferdsel, OLmotstand) mediearbeid og administrativt arbeid knyttet til debattinvitasjoner og liknende. Hun har også fungert som fylkessekretær ved sykdom og ferieavvikling. Fylkesstyret har blitt jevnlig orientert og har hatt gode muligheter til å påvirke valgkamparbeidet, men har overlatt det til valgkamputvalg, fylkessekretær og valgkamprådgiver å sørge for løpende prioriteringer og arbeidsoppgaver. Oslo Senterpartis valgkampåpning ble holdt 14.august på Karl Johan. Førstekandidat Ane Kismul holdt appell, og Ola Elvestuen fra Venstre, og Senterpartiets egen Marit Arnstad, var invitert til duell om samferdselspolitikk, ledet av Aslak Bonde. Ola Hilmen underholdt med felespill. Det hele varte omlag en time og det var omlag 30 frammøtte. Oslo Senterparti hadde jevn og høy aktivitet gjennom hele valgkampen. Standen på Karl Johan var bemannet hver dag fra 10 til 18. Noe kortere i helgene. Unn Aarrestad var hovedansvarlig for standen og tilstede stort sett hver dag. I tillegg deltok en lang rekke frivillige, samt ansatte når dette lot seg gjøre. Standen var godt besøkt, især av skoleelever. Oslo Senterparti ble invitert til en rekke debatter og arrangementer. Det var et mål å stille på så mye som mulig. Vedlagte liste viser de fleste av våre opptredener. Målsetningen var å sende de øverste listekandidatene på så mye som mulig. Senterungdommen stilte ellers på hele 23 skoledebatter. Mange aksjoner ble gjennomført. Hovedsakelig besto disse i utdeling av informasjonsmateriell og knaskerøtter på t banestasjoner. Lokallagene tok også initiativ til flere aksjoner på egen hånd. Det ble noe medieoppmerksomhet i løpet av valgkampen. Både av oppslag og leserinnlegg, i lokal og riksmedia. Se vedlagte liste. Valgresultatet ble 0,9 prosent til Sp i Oslo. 3

4 For ytterligere detaljer rundt gjennomføring av valgkampen, se rapport fra evalueringsutvalget. Rapporten inneholder også kvalitative vurderinger av valgkamparbeidet. Økonomi Det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet til Oslo Senterparti gjorde organisasjonen veldig observant på at vi hadde en del utfordringer med økonomien og at budsjettene våre var preget av å ha levd over evne, samt at vi ville gå konkurs i løpet av 2013 hvis det ikke ble hentet inn relativt store summer fra lokallagene. Dette utløste følgende vedtak på møtet: Årsmøtet gir styret i oppgave, og innen 28. april, å gjennomgå hele budsjettet med sikte på å kutte utgifter der det er mulig. Innen 15. april skal lokallagene få forslag til budsjett. Budsjettet må legge opp til at Oslo Sp skal kunne drive valgkamp og drifte organisasjonen forsvarlig samt øke inntektene. Maks underskudd er ,. Det ble satt ned et utvalg fra fylkesstyret for å se på økonomien, bestående av John Andre Storebø (1. Nestleder), Harald Høyem (Styremedlem) og Syver Zachariassen (Leder i Oslo Senterungdom). Her kom man frem til at lokallagene burde dekke 10 % av de faste kostnadene til fylket, mens Oslo Senterungdom og Oslo Senterkvinner dekker 20 % hver, i tillegg til kutt i mange variable kostnader og fylkessekretærstillingen. Fra utvalget ble følgende formulering foreslått som vedtak i lokallagene i Oslo: Etter søknad dekker Sp utgifter til drift og valgkamp i fylkeslaget for 2013 på inntil kr ,, dog ikke mer enn 10% av driftsutgifter + kr , til valgkamp. Egenkapitalen til Oslo Senterparti er nå kraftig redusert, fylkessekretærstillingen er kuttet med 30 % (fra 80 % til 50 %, hvorav Hovedorg. dekker omtrent 46 %, dvs. 92 % av kostnadene), og andre faste kostnader vil videre reduseres som en følge av at Senterpartiet sentralt bytter til rimeligere lokaler og andre kostnadskutt. Studievirksomhet i Oslo Sp i 2013 Oslo Sp arrangerte kurs om EU og et fylkesstyrekurs høsten 2013, med godt oppmøte. Det har vært lite interesse for andre kurstilbud i fylkeslaget Vedlegg: 1) Møteoversikt 2) Oppslag i valgkampen 3) Debatter i valgkampen 4) Valgkamputvalgets rapport 4

5 Vedlegg 1: Oversikt over styremøter: Morten Edvardsen, Margaret Eide Hillestad, Ingvar Botnen, Marianne Granheim Trøyflat, Kirsti Marie Lager Lyngås. Forfall: Qaman, Kent Inge, Ane, Bjørg, Syver, Anne M., Morten Edvardsen, Ane Kismul, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Kent Inge Ryen, John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Margaret E. Hillestad, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Meldt forfall: 1. vara Qaman Musse «Dette møtet er et ekstra styremøte; et møte satt opp kun for å rekke en programdiskusjon og å få levert inn eventuelle innspill til programkomiteen der fristen er 5. mars. Alle andre ordinære styresaker går ut. «18.03 Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær (2.vara), Karoline Marøy, John Andre Storebø, Kirsti Marie Lager Lyngås Forfall: Anne Margrete Halvorsen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Pawel Erlandsen, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø (kom 18.15), Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (referent) Forfall: Anne Margrete Halvorsen, Ane H. Kismul, Karoline Marøy Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Karoline Marøy, Bjørg Sandkjær(Senterkvinnene), John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (skrivar) Forfall: Harald Høyem, Ane H. Kismul Morten Edvardsen, Pawel Erlandsen, Ane Kismul, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen, Harald Høyem, John Andre Storebø, Syver Zachariassen Meldt forfall: Ingvar Botnen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Syver Zachariassen, Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy Gjest: Daniel Stephanek, Lars R. Krangnes Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø (møteleder), Harald Høyem, Syver Zachariassen, Margaret Eide Hillestad vara for Anne M. Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Morten Edvardsen, Qaman Musse, Karoline Marøy, Ane H. Kismul (innmeldt forfall) Morten Edvardsen, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen. Møtet avlyst pga. ikke vedtaksdyktighet Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø, Inger Bigum (for Sk), Syver Zachariassen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy 5

6 Vedlegg 2: Oppslag i valgkampen: Sak Type Medium Tidspunk Person Merknad t NTP Innlegg Nordstrands blad 21.mars Ane Marianne skreiv innlegg Oppvekstmiljø i Oslo Oppslag Osloby.no 14.april Ane og Jenny Omtale av alle parti, Jenny tipsa om Ane. Uansvarleg Venstre Innlegg Aftenposten 21.mai Ingvill og Ane Oslodebatt Geriljagartneri Oppslag ABC Nyheter og 19.mai og Daniel Dagsavisen (NTB) 27.mai Galleri Oslo Innlegg Aftenposten 13.juni Margaret (Oslodebatt) OPS Vestkorridoren Innlegg Ullern avis 20.juni Ane Marianne skreiv innlegg Stemmerettsjubileet Oppslag Aftenposten 24.juni Qaman Ikkje innsal, omtale av Sp Portrett av Størksen Debatt om Groruddalen Oppslag Samfunnsviteren Juni Ingvill Ikkje innsal, men bra omtale av Sp Oppslag Akers avis Groruddalen 26.juni Morten Omtale av alle parti Skeive dager Oppslag Gaysir.no 28.juni Syver og John André Venstres Innlegg Aftenposten 02.juli Morten handlingsvegring Nordre Lindeberg Oppslag Akers avis 11.juli Anne M., P. O. gård Groruddalen (nett) Lundteigen Oppblåst byråkrati Innlegg Aftenposten (Oslodebatt) Kollektivt krafttak i Oslo Gjør avishverdagen fattigere Debatt mot Rasmus Hansson Miljøpolitikk er ikke en lek En mangfoldig eldrepolitikk Innlegg Akers avis Groruddalen Innlegg Dagsavisen 22.juli Ingvill Radiodebat t Omtale av alle parti Ingvill Ingvill gjorde forsøk på redaksjonelt oppslag 19.juli Ane Omtale i innlegg 31.juli, same avis Nrk (politisk kvarter) 23.juli Ane Kritikk på faktasjekk.no 19.aug. Innlegg Nationen 30.juli Ane Innlegg Akers avis Groruddalen 31.juli Inger Johanne Marianne sendte inn. Standardinnlegg frå 6

7 Møt de politiske talentene partiet. Oppslag Nrk.no 2.aug. Ane Omtale av alle parti. Ane nemnt som ein av tre frå Sp. Innlegg Blikk Aug. Ingvill og Morten Oppslag Dagen 16.aug. Danny, Aisha KrF har ikke sett homolyset Stand på Grønland blant innvandrarar Fjern Innlegg Akers avis G. 16.aug. Kjersti Toppe helseforetakene Studentpolitikk/ Debatt Radio Nova 19.aug. Ane Invitert av Generell politisk Nova debatt Integrering Oppslag Utrop.no 20.aug. Ane Omtale av alle parti Fagleg politikk Oppslag Nettverk1.no 20.aug. Morten Omtale av raud grøne parti Studentpolitikk Oppslag Universitas 21.aug. Ane Omtale av alle parti Vitjing på Freia. Landbruksarbeidsplassar i byen. Innslag P4 21.aug. Ane og Trygve V. Sak det vart gjort mykje arbeid med, av Ingvill og Camilla Carlsson. Omtale av alle parti Eldrepolitikk Oppslag Bymisjon.no 23.aug. Erlend Estenstad OL og homorettar Innslag NRK Sport 26.aug. Morten m.fl. Mange stilte til aksjon OL og homorettar Oppslag Nrk.no 26.aug. Morten Krever homomarkeringer Oppslag Blikk.no 27.aug. Morten m.fl. i vinter OL OL og homorettar Oppslag Gaysir.no 28.aug. Morten m.fl. Oslo kommune en bremsekloss for sykkelveier Presentasjon av Sp. Mat/ svømmeoppl. Innlegg Oslo by 29.aug. Ingvill Marianne skreiv innlegg Oppslag Akers avis 30.aug. Ane og Inger Groruddalen Johanne Skuledebatt Oppslag Dagsavisen 31.aug. Syver Omtale av alle parti Tryggere bymiljø Innlegg Oslo by 5.sept. Ingvill Åpner pengesekken for gamle Oslo Oppslag Aftenposten 6.sept. Morten Saman med SV og Ap Generell valgsak Oppslag Akers avis G. 6.sept. Ane og Inger J. Mattryggleik Innlegg Akers avis G. 6.sep. Inger Johanne og Aksel Valgresultatet Oppslag Akers avis G. 11.sept. Inger Johanne Politisk engasjement Oppslag Journalen.hioa.no 19.sept. Danny 7

8 Vedlegg 3: Debatter i valgkampen 13.august kl på Sagene samfunnshus Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn: Arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling, internasjonale politiske spørsmål, m.m. Stand frå klokka 17. Tilskipar: INLO Invitasjon: E post. Marianne og Morten. Debattant: Ane (Morten er vara) 15.august kl på Velhus Nedre Prinsdals vei Oslo. Søndre Nordstrand Bydel Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn, som rett til likelønn, arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling og flere andre. Tilskipar: OASEN Norsk Folkehjelp Oslo. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. Debattant: Nadine (frå Akershus) 18.august klokka 15, Olafiagangen 1 5 Kva: Valdebatt. "Norskvietnamesere har den neste største andelen av stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap (SSB 2013), men kun en av tre bruker stemmeretten sin ved forrige Stortingsvalg." Tilskipar: Arbeidsgruppa Valg2013 Norskvietnamesere Invitasjon: E post. Marianne og Titti Debattant: Syver 19.august på Abildsø fotballslette ved Østensjøvannet Kva: Grillfest. 15 minutts appell Tilskipar: Elektromontørenes Forening Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy Debattant: Morten 19.august kl.19 på Fredrikkeplassen UiO Kva: Paneldebatt Tilskipar: Radio Nova og STUDiO festivalen ved UiO Invitasjon: Ane. Marianne til orientering Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 21.august kl.12 på St. Hanshaugen eldresenter Kva:Temaet for valgpanelet er: De nye eldre, fler, forventer mer. Hva bør vi gjøre for pensjonister i neste stortingsperiode? Invitasjon: Marianne. E post. Debattant: Erlend E. 22.august kl. 18 på Furuset Forum (idrettshallen ved Furset Senter) Kva:Paneldebatt. Tema:Valgdeltakelse blant mennesker med innvandrerbakgrunn og spesielt kvinner. Men fri til å presentere de saker dere mener er viktige i valgkampen. Tilskipar: Alna Internasjonale Råd. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. 8

9 Debattant: Ingvar 24.august på Thon hotel opera kl.10 (Bjørvika) Kva: Årets tema: Valgdeltakelse blant minoritetskvinner Vår stemme, vår makt Inkludert paneldebatt Tilskipar: Kvinner i Fokus (KiF) Invitasjon: E post. Marianne og Aisha Debattant: Liv Torill 24.august kl. 17 Bydelsalen på Furuset. Adresse: Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo Tema: Innvandring og integreringspolitikk Invitasjon: Morten/Marianne via e post Kven: Ane Følgje: Aisha 26.august kl.10 på Folkets hus i Oslo Kva:Paneldebatt om arbeidslivspolitikk Tilskipar: Handel og kontor, region Øst Invitasjon: E post. Aisha og Marianne Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 28.august kl.12 på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Kva: Valgtorg i Bredtveit fengsel Tilskipar: Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Invitasjon: Lars og Marianne. E post Debattant: Erlend E. 28.august kl. 18 på Grorud Samfunnshus Kva: Ope valmøte og politikarpanel. Hovedtema vil være offentlig tjenesteyting og konkurranse og privatisering; er det greit at flere og flere sanker profitt av midler (våre skattepenger) tiltenkt felles velferd? Tilskipar: Fagforbundets fagforeninger og klubber i Groruddalen (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna) Invitasjon: E post. Marianne og Lars. Debattant: Ane Følgje: Marianne 28.august kl. 18 i Filadelfiakirkens lokaler i St. Olavs gate 24 Kva: Debatten vil sentrere rundt en rekke temaer blant annet menneskeverd, trosfrihet, internasjonal rettferdighet og forskjellene i landet vårt. Tilskipar: Filadelfiakirken Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy. Debattant: Svein eller Erlend G. 31.august kl på Rommen scene, Karen Platous vei 31 Kva: Valduell. Diskusjon rundt likestillingsutfordringar. Minoritetskvinner. Tilskipar: Mira senteret Invitasjon: E post. Marianne og Aisha 9

10 Debattant: Ane Følgje: Bjørg 1.september klokka 15 Tilskipar: Norsk innvandrerforum Tema: Det flerkulturelle Norge Invitasjon: Brev. Marianne. Debattant: Qaman Følgje: Håvard G. 3.september kl på Bjørnholt skole Kva: Skuledebatt (ekstra stort) Invitasjon: E post Aisha Debattant: Ane Følgje: Marianne 3.september kl. 17 på Høgskolen i Oslo og Akershus Kva: Debatt om norsk økonomisk politikk Tilskipar: Eksponentielle Økonomer (studentforeining) Invitasjon: Marianne. E post Debattant: Harald Høyem 5.september kl i Døvekirken, Fagerborggata 12 i Oslo Tilskipar: Oslo døveforening Invitasjon: E post. Lars/Marianne. Tema: Opplegg der hvert parti presenterer hva de kan bidra med for døvesamfunnet. Debattant: Morten Edvardsen 5.september kl. 17 på Youngstorget Tilskipar: Norges Fredsråd, LIM og Minotenk Appell: Morten 5.september kl.18 på Litteraturhuset Kva: Åpent møte i Litteraturhuset om «Likestilling og menn» Tilskipar: Mannsforum Invitasjon: Marianne og Titti. E post. Debattant: Erlend E. 7.september kl. 14 på Ammerud Kva: Paneldebatt Invitasjon: E post. Marianne. Debattant: Ane 10

11 ÅRSRAPPORT FOR OSLO SENTERKVINNER 2013 Oslo Senterkvinner har som overordnet mål å jobbe for full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på FNs internasjonale kvinnekonvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Oslo Senterkvinner (OSK) skal på denne bakgrunn være et redskap for kvinner i Oslo som vil jobbe med å bedre kvinners rettigheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle tiltak i Aktivitetsplanen for Oslo Senterkvinner 2013 hadde Stortingsvalget 2013 som overordnet målsetting. Oslo Sk konsentrerte seg om følgende politiske saksområder som aleneboende, boligpolitikk, matsikkerhet/mat, kampen mot ekstremisme og internasjonalt samarbeid. Styremøter Oslo Sk avholdt 7 styremøter i perioden (mars, juni, august, september, november, desember, januar og februar). Utadrettede tiltak i regi av Oslo Sk a) Stand i forbindelse med Holmenkollstafetten 11. mai. Utdeling av kortreist mat (agurker) b) Norsk landbrukspolitikk sett i et matsikkerhets, forbruker, og ernæringsperspektiv, 24. mai c) Sommeravslutningsmøte for Oslo Sp og Oslo Sk på Nordre Lindeberg gård 14. juni. Tema var grønn hverdag/matsikkerhet. Per Olav Lundteigen var en av innlederne. d) Vertskap for sentralstyremøte i Senterkvinnene 15. juni på Nordre Lindeberg gård e) Kafédialogmøte med tittel: «La din stemme bli hørt» møte med Hans Ivar Kristiansen i forbindelse med at han holdt et retorikk kurs for Oslo Senterkvinner f) Styremedlemmene i Oslo Sk var aktive i valgkampen i Oslo på stand på Karl Johan, og i sine respektive lokallag. Deltagelse på møter/konferanser a) Deltagelse på World Rural Women Day 15. Oktober. Denne store internasjonale konferansen ble også delfinansiert av Oslo Sk. b) Deltagelse på Stemmetoget Oktober I regi av Senterkvinnene sentralt, samt SK landsstyremøte i forbindelse med dette c) Deltagelse på retorikk kurs 6. november d) Deltagelse på seminaret «Women power and Politics» i regi av Fokus 13. og 14. november e) Deltagelse på årsmøtet i Nei til EU. Innlegg/oppslag i media Nestleder i Oslo Senterparti har som styreleder for Kvinneuniversitetet i Norden hatt oppslag i NRK Nordland, Nordland Arbeiderblad, Helgeland Arbeiderblad, Brønnøysund avis og Rana blad i forbindelse med åpning av studiet: «kvinners rett til et liv uten vold» ved høgskolen i Nesna. Hun ble også intervjuet at Nationen i forbindelse med et oppslag om at enkelte krefter ønsker å avvikle markedsordningene for landbruket, innlegg i Bergens Tidende om sauer på Vestlandet og leserinnlegg i Aftenposten om arkitektspirer som vil bygge studentboliger i Galleri Oslo, slik Oslo Sp har foreslått. Hillestad har også hatt to innlegg i Nationen om grønn utdanning i Norge. 11

12 Oslo Senterkvinner har vært i Bonde og småbrukeren om matsikkerhet, og i Glåmdalen om internasjonal sikkerhet. Halvorsen har vært intervjuet av NRK i forbindelse med evakuering av Stortinget i april 2013, og i Groruddalen avis om aktiviteter på Nordre Lindeberg gård. Deltagelse på interne aktiviteter: a) Deltagelse i Valgkomité for styre i Oslo Sp b) Deltagelse på Oslo Sp februar, og ekstraordinært årsmøte 13. mars c) Deltagelse på Sp sitt Landsmøte i Loen i april. Styret i 2013 hadde følgende sammensetting: Anne Margrete Halvorsen Leder Margaret Eide Hillestad Nestleder Liv Torill Evenrud Styremedlem Inger Bigum Styremedlem Khadan Nafstad Styremedlem Klara Bryn Stene 1. varamedlem Anne Marie Leirfall 2. varamedlem Som det fremgår over har Oslo Senterkvinner hatt stor aktivitet i året som gikk, både i egen regi, og som aktive deltagere i tiltak arrangert av andre. Oslo, 10. februar 2014 Anne M Halvorsen Leder i Oslo Sk 12

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

2 på tinget. Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009.

2 på tinget. Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009. 2 på tinget Fylkesstyre sitt framlegg til fylkesårsmøte 2009. Framlegg til vedtak: Arbeidsplan 2009-2010 for Senterpartiet i Sogn og Fjordane vert vedteken. Fylkesstyre og arbeidsutval får fullmakt til

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 03 2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 15.03.2016 Tid: 19:00 Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Møtebok!!! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND. Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse

Møtebok!!! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND. Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse Møtebok!!! Deltakere: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 Ivar Egeberg, Generalsekretær i Senterpartiet OVERORDNET TANKEGANG Hva er nødvendig for at vi skal gjøre et godt valg 13. september 09? HVA

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 18/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 18/ Bergen, 2010-05-31 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 18/2008-2010 Dato: 28. 29. Mai 2010 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: fredag kl. 18:00-20:30 og lørdag kl. 09:00-11:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010 ÅSPOSTEN 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010 Innkalling til Årsmøte Ås Senterparti 11. november 2010 Årsmøtet holdes på Kroer Samfunnshus klokka 19.00. I tillegg til behandling av ordinære

Detaljer

1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8

1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8 ! Vedlegg 1 Årsmelding ÅRSMELDING MILJØPARTIET DEI GRØNNE SULDAL 1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8 Navn valgt funksjon

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Biologisk Mangfold Klima Samferdsel Miljøfyrtårn sertifisering Tøybleier Følge planprosesser

Detaljer

Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013

Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013 Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013 Laget av Kim Edvard Arntsen, på vegne av styret i FiVH Nedre Glomma 1. STYRET Følgende styre ble valgt på forrige årsmøte i FiVH Nedre Glomma 10.1.2013:

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Bergen, 28. oktober 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Dato: 23.-24. oktober Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl. 17:00 21:00 og 09:30 11:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre,

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer