Styrets årsberetning for Styret har bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2013. Styret har bestått av:"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2013 Styret har bestått av: Leder: Morten Edvardsen 1. nestleder: John Andre Storebø 2. Nestleder: Ane Hansdatter Kismul Studieleder: Ingvar Botnen Styremedlemmer: Marianne G. Trøyflat Harald Høyem Karoline Marøy Repr. Sk: Anne Margrete Halvorsen Repr. Su: Syver Zachariassen 1. Vara: Qaman Musse 2. Vara: Bjørg Sandkjær 3. vara: Marte Nilsen 4.Vara: Pawel Erlandsen 5. vara: Liv Torill Evenrud 6. vara: Zarah Adele Faye Boone 7. vara: Lars Rottem Krangnes Arbeidsåret 2013 har hatt valgkamp og fylkeslagets økonomiske situasjon som de viktigste prioriterte områdene. Nominasjonsmøtet ble holdt tidlig i 2012 slik at kandidatene skulle få godt med tid til å forberede seg på jobben, og like etterpå ble valgkamputvalget nedsatt. Den økonomiske situasjonen har vært anstrengt, etter mange år med god økonomi har det derimot nå blitt behov for å kutte kraftig i utgiftene i fylkeslaget. Samtidig sitter resten av fylkesorganisasjonen Oslo Senterkvinner, Oslo Senterungdom og lokallagene på betydelige økonomiske ressurser. Slik er ikke situasjonen for fylkespartiet, men siden resten av fylkesorganisasjonens økonomi er stabil og trygg er det ikke fare for at Oslo Sp ikke vil være i stand til å drive. Dessverre har det ikke vært mulig å opprettholde fylkessekretærstillingen i 80 % slik den har vært til nå. Fra og med 1. januar 2014 ble denne redusert til 50 %. I 2013 har det vært avholdt 11 styremøter og behandlet 62 saker. Leder og fylkessekretær har deltatt på Senterpartiets landsstyremøter april 2013 avholdt Senterpartiet sitt landsmøte på Hotell Alexandra i Loen, Sogn og Fjordane. I Oslo Senterpartis delegasjon var følgende: Leder Morten Edvardsen, nestleder og stortingskandidat Ane Hansdatter Kismul, nestleder John André Storebø, leder i Oslo Senterungdom Syver Zachariassen og leder i Oslo Senterkvinner Anne Margrete Halvorsen. Oslo Senterparti var representert i valgkomiteen i forkant av landsmøtet ved fylkesleder Morten Edvardsen. På landsmøtet ble Bjørg Sandkjær fra fylkeslaget valgt inn som vara til sentralstyret. 1

2 Aktiviteter: Ut over landsmøtet og styremøter, har vi hatt følgende arrangementer i år: Markering under Sps landsmøte Fredag 5. april ble det arrangert en aksjon ved Nationaltheatret i forbindelse med Senterpartiets landsmøte i Loen. Det ble delt ut grønnsaker og en flyer. Sommeravslutning Fredag 14. juni ble det arrangert sommeravslutning på Nordre Lindeberg gård. Per Olaf Lundteigen var invitert som gjest og holdt en kort politisk innledning. Pølser og politikk I vår uhøytidelige møteserie: Pølser og politikk, som også er en del av studiearbeidet, ble det arrangert et møte om Schengen 25. juni på Asylet. Studiesirkler Se egen omtale. 1. mai Også i år deltok vi i 1. mai markeringen i Oslo. Dagen startet med frokost hos Bjørg Sandkjær, før oppstilling til toget på Youngstorget. Som en grønn oase blant røde faner var vi godt synlig i toget, og vi delte ut løpesedler til folk langs ruten. Holmenkollstafetten Årets stafett gikk av stabelen 11. mai, og Oslo Sp stilte med lag og stand. På standen ble det delt ut vann og kortreiste grønnsaker til løpere og publikum, noe som ble tatt svært godt i mot. Stafettlaget vårt kom inn på rekordsterke 15. plass i vår klasse, og beste etappeplassering for laget var to førsteplasser og seks tredjeplasser. Skeive dager juni ble Skeive dager arrangert i Oslo. Dette er et arrangement som Oslo Sp pleier å ta ansvar for på vegne av partiet. Så også i år, der vi hadde stand på Rådhusplassen. Det ble lagt mye innsats i standen, og gjort en kjempeinnsats fra de som stilte opp. Siden det var valgår i 2013, var det viktig å være til stede, og til tross for få frivillige fra partiet klarte vi likevel å bemanne standen under hele arrangementet og stille opp i paraden med flagg og eget banner. Juleavslutning 14. desember ble det arrangert juleavslutning med omvisning på Arbeidermuseet på Sagene. Etter det var det middag på Torshov. Medlemsoversikt betalte medlemmer pr til Senterpartiet Senterungdommen Totalt Direktemedlemmer Oslo Oslo Senterungdom Søndre Aker Sp Groruddalen Sp Oslo og omegn Senterstud Oslo Sentrum/Vest Sp Grünerløkka Senterparti Gamle Oslo Vestre Aker Sp Oslo Vest Senterungdom Total Oslo

3 Valgkamp 2013 Planleggingen av valgkampen 2013 har pågått over flere år. På fylkesstyremøte 12. november 2012 ble mandat og sammensetning for valgkamputvalget vedtatt. Disse ble valgt inn i utvalget: Listekandidater: Ane Hansdatter Kismul, Svein Sundsbø, Syver Zachariassen (OSU). Andre: Morten Edvardsen, Lars Rottem Krangnes (leder), Bjørg Sandkjær (Grünerløkka), Daniel Stephanek (Søndre Aker), Inger Bigum (Groruddalen). Fylkesstyret vedtok også valgkampplan på samme møtet. Til grunn for denne planen lå blant annet politiske prioriteringer gjort på fylkesårsmøte i 2012, og en spørreundersøkelse gjort blant velgere i Oslo. Planen inneholdt både politiske prioriteringer, målsetninger og tiltak for å nå målene. Ingen nye vedtak ble gjort på fylkesårsmøtet 2013, men årsmøtet ble grundig orientert om valgkampplanene. Valgkamputvalget hadde første møte 21.november Utvalget hadde løpende dialog på e post, Facebook og telefon, og fysiske møter ved behov. Toppkandidatene deltok på et fåtall av møtene, og etter avtale ble de kalt inn til "politiske", men ikke "organisatoriske" møter i utvalget. Utvalget fikk også råde over valgkampbudsjettet. Det ble vedtatt av styret å ha en ekstra ansatt i valgkampen. Dette ble Marianne Granheim Trøyflat. Hun har jobbet deltid fra medio mars til medio september. Arbeidsoppgavene har hovedsakelig vært politisk utredningsarbeid på kjernesakene (bolig, sykkel/samferdsel, OLmotstand) mediearbeid og administrativt arbeid knyttet til debattinvitasjoner og liknende. Hun har også fungert som fylkessekretær ved sykdom og ferieavvikling. Fylkesstyret har blitt jevnlig orientert og har hatt gode muligheter til å påvirke valgkamparbeidet, men har overlatt det til valgkamputvalg, fylkessekretær og valgkamprådgiver å sørge for løpende prioriteringer og arbeidsoppgaver. Oslo Senterpartis valgkampåpning ble holdt 14.august på Karl Johan. Førstekandidat Ane Kismul holdt appell, og Ola Elvestuen fra Venstre, og Senterpartiets egen Marit Arnstad, var invitert til duell om samferdselspolitikk, ledet av Aslak Bonde. Ola Hilmen underholdt med felespill. Det hele varte omlag en time og det var omlag 30 frammøtte. Oslo Senterparti hadde jevn og høy aktivitet gjennom hele valgkampen. Standen på Karl Johan var bemannet hver dag fra 10 til 18. Noe kortere i helgene. Unn Aarrestad var hovedansvarlig for standen og tilstede stort sett hver dag. I tillegg deltok en lang rekke frivillige, samt ansatte når dette lot seg gjøre. Standen var godt besøkt, især av skoleelever. Oslo Senterparti ble invitert til en rekke debatter og arrangementer. Det var et mål å stille på så mye som mulig. Vedlagte liste viser de fleste av våre opptredener. Målsetningen var å sende de øverste listekandidatene på så mye som mulig. Senterungdommen stilte ellers på hele 23 skoledebatter. Mange aksjoner ble gjennomført. Hovedsakelig besto disse i utdeling av informasjonsmateriell og knaskerøtter på t banestasjoner. Lokallagene tok også initiativ til flere aksjoner på egen hånd. Det ble noe medieoppmerksomhet i løpet av valgkampen. Både av oppslag og leserinnlegg, i lokal og riksmedia. Se vedlagte liste. Valgresultatet ble 0,9 prosent til Sp i Oslo. 3

4 For ytterligere detaljer rundt gjennomføring av valgkampen, se rapport fra evalueringsutvalget. Rapporten inneholder også kvalitative vurderinger av valgkamparbeidet. Økonomi Det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet til Oslo Senterparti gjorde organisasjonen veldig observant på at vi hadde en del utfordringer med økonomien og at budsjettene våre var preget av å ha levd over evne, samt at vi ville gå konkurs i løpet av 2013 hvis det ikke ble hentet inn relativt store summer fra lokallagene. Dette utløste følgende vedtak på møtet: Årsmøtet gir styret i oppgave, og innen 28. april, å gjennomgå hele budsjettet med sikte på å kutte utgifter der det er mulig. Innen 15. april skal lokallagene få forslag til budsjett. Budsjettet må legge opp til at Oslo Sp skal kunne drive valgkamp og drifte organisasjonen forsvarlig samt øke inntektene. Maks underskudd er ,. Det ble satt ned et utvalg fra fylkesstyret for å se på økonomien, bestående av John Andre Storebø (1. Nestleder), Harald Høyem (Styremedlem) og Syver Zachariassen (Leder i Oslo Senterungdom). Her kom man frem til at lokallagene burde dekke 10 % av de faste kostnadene til fylket, mens Oslo Senterungdom og Oslo Senterkvinner dekker 20 % hver, i tillegg til kutt i mange variable kostnader og fylkessekretærstillingen. Fra utvalget ble følgende formulering foreslått som vedtak i lokallagene i Oslo: Etter søknad dekker Sp utgifter til drift og valgkamp i fylkeslaget for 2013 på inntil kr ,, dog ikke mer enn 10% av driftsutgifter + kr , til valgkamp. Egenkapitalen til Oslo Senterparti er nå kraftig redusert, fylkessekretærstillingen er kuttet med 30 % (fra 80 % til 50 %, hvorav Hovedorg. dekker omtrent 46 %, dvs. 92 % av kostnadene), og andre faste kostnader vil videre reduseres som en følge av at Senterpartiet sentralt bytter til rimeligere lokaler og andre kostnadskutt. Studievirksomhet i Oslo Sp i 2013 Oslo Sp arrangerte kurs om EU og et fylkesstyrekurs høsten 2013, med godt oppmøte. Det har vært lite interesse for andre kurstilbud i fylkeslaget Vedlegg: 1) Møteoversikt 2) Oppslag i valgkampen 3) Debatter i valgkampen 4) Valgkamputvalgets rapport 4

5 Vedlegg 1: Oversikt over styremøter: Morten Edvardsen, Margaret Eide Hillestad, Ingvar Botnen, Marianne Granheim Trøyflat, Kirsti Marie Lager Lyngås. Forfall: Qaman, Kent Inge, Ane, Bjørg, Syver, Anne M., Morten Edvardsen, Ane Kismul, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Kent Inge Ryen, John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Margaret E. Hillestad, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Meldt forfall: 1. vara Qaman Musse «Dette møtet er et ekstra styremøte; et møte satt opp kun for å rekke en programdiskusjon og å få levert inn eventuelle innspill til programkomiteen der fristen er 5. mars. Alle andre ordinære styresaker går ut. «18.03 Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær (2.vara), Karoline Marøy, John Andre Storebø, Kirsti Marie Lager Lyngås Forfall: Anne Margrete Halvorsen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Pawel Erlandsen, Harald Høyem, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø (kom 18.15), Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (referent) Forfall: Anne Margrete Halvorsen, Ane H. Kismul, Karoline Marøy Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Karoline Marøy, Bjørg Sandkjær(Senterkvinnene), John Andre Storebø, Syver Zachariassen, Marianne G. Trøyflat (skrivar) Forfall: Harald Høyem, Ane H. Kismul Morten Edvardsen, Pawel Erlandsen, Ane Kismul, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen, Harald Høyem, John Andre Storebø, Syver Zachariassen Meldt forfall: Ingvar Botnen Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Ane H. Kismul, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø, Anne Margrete Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Syver Zachariassen, Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy Gjest: Daniel Stephanek, Lars R. Krangnes Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær (2.vara), John Andre Storebø (møteleder), Harald Høyem, Syver Zachariassen, Margaret Eide Hillestad vara for Anne M. Halvorsen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Morten Edvardsen, Qaman Musse, Karoline Marøy, Ane H. Kismul (innmeldt forfall) Morten Edvardsen, Karoline Marøy, Anne Margrete Halvorsen. Møtet avlyst pga. ikke vedtaksdyktighet Morten Edvardsen, Ingvar Botnen, Marianne G. Trøyflat, Bjørg Sandkjær, John Andre Storebø, Inger Bigum (for Sk), Syver Zachariassen, sekr. Kirsti M. L. Lyngås Forfall: Qaman Musse, Harald Høyem, Karoline Marøy 5

6 Vedlegg 2: Oppslag i valgkampen: Sak Type Medium Tidspunk Person Merknad t NTP Innlegg Nordstrands blad 21.mars Ane Marianne skreiv innlegg Oppvekstmiljø i Oslo Oppslag Osloby.no 14.april Ane og Jenny Omtale av alle parti, Jenny tipsa om Ane. Uansvarleg Venstre Innlegg Aftenposten 21.mai Ingvill og Ane Oslodebatt Geriljagartneri Oppslag ABC Nyheter og 19.mai og Daniel Dagsavisen (NTB) 27.mai Galleri Oslo Innlegg Aftenposten 13.juni Margaret (Oslodebatt) OPS Vestkorridoren Innlegg Ullern avis 20.juni Ane Marianne skreiv innlegg Stemmerettsjubileet Oppslag Aftenposten 24.juni Qaman Ikkje innsal, omtale av Sp Portrett av Størksen Debatt om Groruddalen Oppslag Samfunnsviteren Juni Ingvill Ikkje innsal, men bra omtale av Sp Oppslag Akers avis Groruddalen 26.juni Morten Omtale av alle parti Skeive dager Oppslag Gaysir.no 28.juni Syver og John André Venstres Innlegg Aftenposten 02.juli Morten handlingsvegring Nordre Lindeberg Oppslag Akers avis 11.juli Anne M., P. O. gård Groruddalen (nett) Lundteigen Oppblåst byråkrati Innlegg Aftenposten (Oslodebatt) Kollektivt krafttak i Oslo Gjør avishverdagen fattigere Debatt mot Rasmus Hansson Miljøpolitikk er ikke en lek En mangfoldig eldrepolitikk Innlegg Akers avis Groruddalen Innlegg Dagsavisen 22.juli Ingvill Radiodebat t Omtale av alle parti Ingvill Ingvill gjorde forsøk på redaksjonelt oppslag 19.juli Ane Omtale i innlegg 31.juli, same avis Nrk (politisk kvarter) 23.juli Ane Kritikk på faktasjekk.no 19.aug. Innlegg Nationen 30.juli Ane Innlegg Akers avis Groruddalen 31.juli Inger Johanne Marianne sendte inn. Standardinnlegg frå 6

7 Møt de politiske talentene partiet. Oppslag Nrk.no 2.aug. Ane Omtale av alle parti. Ane nemnt som ein av tre frå Sp. Innlegg Blikk Aug. Ingvill og Morten Oppslag Dagen 16.aug. Danny, Aisha KrF har ikke sett homolyset Stand på Grønland blant innvandrarar Fjern Innlegg Akers avis G. 16.aug. Kjersti Toppe helseforetakene Studentpolitikk/ Debatt Radio Nova 19.aug. Ane Invitert av Generell politisk Nova debatt Integrering Oppslag Utrop.no 20.aug. Ane Omtale av alle parti Fagleg politikk Oppslag Nettverk1.no 20.aug. Morten Omtale av raud grøne parti Studentpolitikk Oppslag Universitas 21.aug. Ane Omtale av alle parti Vitjing på Freia. Landbruksarbeidsplassar i byen. Innslag P4 21.aug. Ane og Trygve V. Sak det vart gjort mykje arbeid med, av Ingvill og Camilla Carlsson. Omtale av alle parti Eldrepolitikk Oppslag Bymisjon.no 23.aug. Erlend Estenstad OL og homorettar Innslag NRK Sport 26.aug. Morten m.fl. Mange stilte til aksjon OL og homorettar Oppslag Nrk.no 26.aug. Morten Krever homomarkeringer Oppslag Blikk.no 27.aug. Morten m.fl. i vinter OL OL og homorettar Oppslag Gaysir.no 28.aug. Morten m.fl. Oslo kommune en bremsekloss for sykkelveier Presentasjon av Sp. Mat/ svømmeoppl. Innlegg Oslo by 29.aug. Ingvill Marianne skreiv innlegg Oppslag Akers avis 30.aug. Ane og Inger Groruddalen Johanne Skuledebatt Oppslag Dagsavisen 31.aug. Syver Omtale av alle parti Tryggere bymiljø Innlegg Oslo by 5.sept. Ingvill Åpner pengesekken for gamle Oslo Oppslag Aftenposten 6.sept. Morten Saman med SV og Ap Generell valgsak Oppslag Akers avis G. 6.sept. Ane og Inger J. Mattryggleik Innlegg Akers avis G. 6.sep. Inger Johanne og Aksel Valgresultatet Oppslag Akers avis G. 11.sept. Inger Johanne Politisk engasjement Oppslag Journalen.hioa.no 19.sept. Danny 7

8 Vedlegg 3: Debatter i valgkampen 13.august kl på Sagene samfunnshus Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn: Arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling, internasjonale politiske spørsmål, m.m. Stand frå klokka 17. Tilskipar: INLO Invitasjon: E post. Marianne og Morten. Debattant: Ane (Morten er vara) 15.august kl på Velhus Nedre Prinsdals vei Oslo. Søndre Nordstrand Bydel Kva: Politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn, som rett til likelønn, arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling og flere andre. Tilskipar: OASEN Norsk Folkehjelp Oslo. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. Debattant: Nadine (frå Akershus) 18.august klokka 15, Olafiagangen 1 5 Kva: Valdebatt. "Norskvietnamesere har den neste største andelen av stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap (SSB 2013), men kun en av tre bruker stemmeretten sin ved forrige Stortingsvalg." Tilskipar: Arbeidsgruppa Valg2013 Norskvietnamesere Invitasjon: E post. Marianne og Titti Debattant: Syver 19.august på Abildsø fotballslette ved Østensjøvannet Kva: Grillfest. 15 minutts appell Tilskipar: Elektromontørenes Forening Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy Debattant: Morten 19.august kl.19 på Fredrikkeplassen UiO Kva: Paneldebatt Tilskipar: Radio Nova og STUDiO festivalen ved UiO Invitasjon: Ane. Marianne til orientering Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 21.august kl.12 på St. Hanshaugen eldresenter Kva:Temaet for valgpanelet er: De nye eldre, fler, forventer mer. Hva bør vi gjøre for pensjonister i neste stortingsperiode? Invitasjon: Marianne. E post. Debattant: Erlend E. 22.august kl. 18 på Furuset Forum (idrettshallen ved Furset Senter) Kva:Paneldebatt. Tema:Valgdeltakelse blant mennesker med innvandrerbakgrunn og spesielt kvinner. Men fri til å presentere de saker dere mener er viktige i valgkampen. Tilskipar: Alna Internasjonale Råd. Invitasjon: E post. Marianne og Titti. 8

9 Debattant: Ingvar 24.august på Thon hotel opera kl.10 (Bjørvika) Kva: Årets tema: Valgdeltakelse blant minoritetskvinner Vår stemme, vår makt Inkludert paneldebatt Tilskipar: Kvinner i Fokus (KiF) Invitasjon: E post. Marianne og Aisha Debattant: Liv Torill 24.august kl. 17 Bydelsalen på Furuset. Adresse: Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo Tema: Innvandring og integreringspolitikk Invitasjon: Morten/Marianne via e post Kven: Ane Følgje: Aisha 26.august kl.10 på Folkets hus i Oslo Kva:Paneldebatt om arbeidslivspolitikk Tilskipar: Handel og kontor, region Øst Invitasjon: E post. Aisha og Marianne Debattant: Ane Følgje: Håvard G. 28.august kl.12 på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Kva: Valgtorg i Bredtveit fengsel Tilskipar: Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Invitasjon: Lars og Marianne. E post Debattant: Erlend E. 28.august kl. 18 på Grorud Samfunnshus Kva: Ope valmøte og politikarpanel. Hovedtema vil være offentlig tjenesteyting og konkurranse og privatisering; er det greit at flere og flere sanker profitt av midler (våre skattepenger) tiltenkt felles velferd? Tilskipar: Fagforbundets fagforeninger og klubber i Groruddalen (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna) Invitasjon: E post. Marianne og Lars. Debattant: Ane Følgje: Marianne 28.august kl. 18 i Filadelfiakirkens lokaler i St. Olavs gate 24 Kva: Debatten vil sentrere rundt en rekke temaer blant annet menneskeverd, trosfrihet, internasjonal rettferdighet og forskjellene i landet vårt. Tilskipar: Filadelfiakirken Invitasjon: E post. Marianne og Inger Betsy. Debattant: Svein eller Erlend G. 31.august kl på Rommen scene, Karen Platous vei 31 Kva: Valduell. Diskusjon rundt likestillingsutfordringar. Minoritetskvinner. Tilskipar: Mira senteret Invitasjon: E post. Marianne og Aisha 9

10 Debattant: Ane Følgje: Bjørg 1.september klokka 15 Tilskipar: Norsk innvandrerforum Tema: Det flerkulturelle Norge Invitasjon: Brev. Marianne. Debattant: Qaman Følgje: Håvard G. 3.september kl på Bjørnholt skole Kva: Skuledebatt (ekstra stort) Invitasjon: E post Aisha Debattant: Ane Følgje: Marianne 3.september kl. 17 på Høgskolen i Oslo og Akershus Kva: Debatt om norsk økonomisk politikk Tilskipar: Eksponentielle Økonomer (studentforeining) Invitasjon: Marianne. E post Debattant: Harald Høyem 5.september kl i Døvekirken, Fagerborggata 12 i Oslo Tilskipar: Oslo døveforening Invitasjon: E post. Lars/Marianne. Tema: Opplegg der hvert parti presenterer hva de kan bidra med for døvesamfunnet. Debattant: Morten Edvardsen 5.september kl. 17 på Youngstorget Tilskipar: Norges Fredsråd, LIM og Minotenk Appell: Morten 5.september kl.18 på Litteraturhuset Kva: Åpent møte i Litteraturhuset om «Likestilling og menn» Tilskipar: Mannsforum Invitasjon: Marianne og Titti. E post. Debattant: Erlend E. 7.september kl. 14 på Ammerud Kva: Paneldebatt Invitasjon: E post. Marianne. Debattant: Ane 10

11 ÅRSRAPPORT FOR OSLO SENTERKVINNER 2013 Oslo Senterkvinner har som overordnet mål å jobbe for full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på FNs internasjonale kvinnekonvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Oslo Senterkvinner (OSK) skal på denne bakgrunn være et redskap for kvinner i Oslo som vil jobbe med å bedre kvinners rettigheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle tiltak i Aktivitetsplanen for Oslo Senterkvinner 2013 hadde Stortingsvalget 2013 som overordnet målsetting. Oslo Sk konsentrerte seg om følgende politiske saksområder som aleneboende, boligpolitikk, matsikkerhet/mat, kampen mot ekstremisme og internasjonalt samarbeid. Styremøter Oslo Sk avholdt 7 styremøter i perioden (mars, juni, august, september, november, desember, januar og februar). Utadrettede tiltak i regi av Oslo Sk a) Stand i forbindelse med Holmenkollstafetten 11. mai. Utdeling av kortreist mat (agurker) b) Norsk landbrukspolitikk sett i et matsikkerhets, forbruker, og ernæringsperspektiv, 24. mai c) Sommeravslutningsmøte for Oslo Sp og Oslo Sk på Nordre Lindeberg gård 14. juni. Tema var grønn hverdag/matsikkerhet. Per Olav Lundteigen var en av innlederne. d) Vertskap for sentralstyremøte i Senterkvinnene 15. juni på Nordre Lindeberg gård e) Kafédialogmøte med tittel: «La din stemme bli hørt» møte med Hans Ivar Kristiansen i forbindelse med at han holdt et retorikk kurs for Oslo Senterkvinner f) Styremedlemmene i Oslo Sk var aktive i valgkampen i Oslo på stand på Karl Johan, og i sine respektive lokallag. Deltagelse på møter/konferanser a) Deltagelse på World Rural Women Day 15. Oktober. Denne store internasjonale konferansen ble også delfinansiert av Oslo Sk. b) Deltagelse på Stemmetoget Oktober I regi av Senterkvinnene sentralt, samt SK landsstyremøte i forbindelse med dette c) Deltagelse på retorikk kurs 6. november d) Deltagelse på seminaret «Women power and Politics» i regi av Fokus 13. og 14. november e) Deltagelse på årsmøtet i Nei til EU. Innlegg/oppslag i media Nestleder i Oslo Senterparti har som styreleder for Kvinneuniversitetet i Norden hatt oppslag i NRK Nordland, Nordland Arbeiderblad, Helgeland Arbeiderblad, Brønnøysund avis og Rana blad i forbindelse med åpning av studiet: «kvinners rett til et liv uten vold» ved høgskolen i Nesna. Hun ble også intervjuet at Nationen i forbindelse med et oppslag om at enkelte krefter ønsker å avvikle markedsordningene for landbruket, innlegg i Bergens Tidende om sauer på Vestlandet og leserinnlegg i Aftenposten om arkitektspirer som vil bygge studentboliger i Galleri Oslo, slik Oslo Sp har foreslått. Hillestad har også hatt to innlegg i Nationen om grønn utdanning i Norge. 11

12 Oslo Senterkvinner har vært i Bonde og småbrukeren om matsikkerhet, og i Glåmdalen om internasjonal sikkerhet. Halvorsen har vært intervjuet av NRK i forbindelse med evakuering av Stortinget i april 2013, og i Groruddalen avis om aktiviteter på Nordre Lindeberg gård. Deltagelse på interne aktiviteter: a) Deltagelse i Valgkomité for styre i Oslo Sp b) Deltagelse på Oslo Sp februar, og ekstraordinært årsmøte 13. mars c) Deltagelse på Sp sitt Landsmøte i Loen i april. Styret i 2013 hadde følgende sammensetting: Anne Margrete Halvorsen Leder Margaret Eide Hillestad Nestleder Liv Torill Evenrud Styremedlem Inger Bigum Styremedlem Khadan Nafstad Styremedlem Klara Bryn Stene 1. varamedlem Anne Marie Leirfall 2. varamedlem Som det fremgår over har Oslo Senterkvinner hatt stor aktivitet i året som gikk, både i egen regi, og som aktive deltagere i tiltak arrangert av andre. Oslo, 10. februar 2014 Anne M Halvorsen Leder i Oslo Sk 12

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 1 KJÆRE ÅRSMØTEDELTAKER Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre. Vi har kalt inn til årsmøte, og du som mottar disse sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2013! Styret

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2013! Styret ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2013 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Eivind Hoff (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar (styremedlem),

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. april - 31. desember 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer