Ledigmeldte bygg pr av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledigmeldte bygg pr 15.01.2013. av bygg"

Transkript

1 Ledigmeldte pr Anlegg ID Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Dagens bruk av Fremtidig bruk Tiltakets art Ledig fra Ledig til Tatt i bruk Forvalters anmerkninger Oppfølging Hjemmel Forvalter Byggnumm Reguleringsstatus PBE sak EBY anm av dato dato dato sansvar for er tiltak Oslo Sørkedalsveien 169 Vestre Aker Rives Rives BBY BBY Bolig Oslo Ullernchausseen 28 Ullern Bolig Rives des..11 Godkjent riving ok 2012 PBE. Rives og overføres EBY OK BBY Kommunalteknisk - gjenbruksstasjon Utgår når bekreftet revet Oslo Trondheimsveien 474 Grorud Bolig Uavklart Overføring EBY Tilbakeleveres EBY. Samarbeid om riving. KAT 3 OK BBY Friområde (park) Utgår når bekreftet revet Oslo Odvar Solbergs vei 81 A B Grorud Bolig Uavklart Overført Omsorgs fra Ikke tinglyst pga BBY OBY offentlig formål (pensjonathjem- psyk Endret forvalter fra BBY til C at foretakene ikke kan være hjemmelseiere utv. hem. med mer) OBY Oslo Furuset Alle 11 B Alna Bolig Bolig Salg Solgt. Overtakelse BBY BBY BBY Bolig Utgår neste rapport Oslo Kringveien 4 Stovner Bolig Bolig Oming Oming BBY BBY Bolig 0 Oslo Dr.Dedichens vei 24 Alna Bolig Bolig Uavklart Uavklart BBY BBY Offentlig bygning (institusjon/ Plansak bofellesskap) Byggesak Oslo Enebakkveien 500 M Marka Gjersrudleiken Hytte Uavklart Uavklart Uavklart, eierkategori 2 OK BBY Uregulert, Marka KDP 0 Ligger i Marka Oslo Enebakkveien 460 B Søndre Lysop Bolig Bolig Uavklart nov..11 Forsøkes ev omregulert mht salg OK BBY Uregulert Gårdsanlegg 5 Oslo Enebakkveien 460 C Søndre Lysop Bolig Bolig Uavklart nov..11 Forsøkes ev omregulert mht salg OK BBY Uregulert Gårdsanlegg 5 Oslo Delebekken 13 Søndre Bolig Uavklart nov..11 Søkes revet (gjelder alle 3 bygninger). Godkjent riving OK BBY Hyttebeelse Utgår når revet. PBE okt 2012 Eierkategori 2; ubebygd tomt til bykassa v/eby Oslo Stensrudåsen 174 Søndre Fritidsbolig Uavklart Uavklart OK BBY Fritidsbolig/ hytte 0 Gjersrud-Stensrud KDP Eierkategori 2 Oslo Munkerudveien 95 Søndre Rives/ utvikles EBY BBY Friområde Oslo Kaptein Oppegårdsvei 19 B Prestebolig Uavklart Uavklart Utredes av Omsorgs til barnehage BBY BBY Bolig Del av plansak se /296 (OBY) Oslo Herregårdsveien Bofelleskap Uavklart Uavklart nov..11 Uavklart BBY BBY Spes.omr bevaring (sosial institusjon) Akergård Oslo Ljabruveien 169 Søndre Bolig Uavklart Rives, tomt overføres EBY BBY BBY Bolig Oslo Ljansbrukveien 23 Søndre Bolig Uavklart Uavklart Rives, godkjent riving okt 2012 OK BBY Uregulert 0 Utgår når revet. Oslo Fisker Syversens vei Bolig Uavklart Uavklart BBY BBY Parker/ plasser 0 Alternativ kommunal bruk? Oslo Pilestredet 84 B St.Hanshaugen Bolig Rehabilitering Under rehabilitering/uavklart OK BBY Friområde Byggesak. Eierkategori 2 (bykassa eier tomta) Oslo Økernveien 20B Grünerløkka "Portnerboligene" Bolig Uavklart Uavklart Uavklart, dialog med BYM om overtakelse til Lille Tøyen OK BBY Friområde 0 fotballklubb Oslo Monradsgate 9 Grünerløkka "Portnerboligene" Bolig Uavklart Uavklart Uavklart, dialog med BYM om overtakelse til Lille Tøyen OK BBY Friområde 0 fotballklubb Uavklart, ikke egnet BBYs formål. Er i dialog med Uregulert Gjelder 1 av 3, en velforening mht sikring og utvide leieavtalen til å gjelde liten stue. Hovedhuset dette et også drives av Velforeningen, utleid av denne til barnehage. EBY avklarer Oslo Solemskogveien 3 Nordre Aker Bolig Uavklart Uavklart OK BBY (?) fremtidig forvaltning Asker 89 1Dyringveien Kroksetra, hytte Ledig Uavklart Vurderes revet OK EBY ukjent Uregulert Avsatt til bolig i KDP Asker 89 1Slåttebråten 0 0Slåttebråten, hytte Ledig Utleie Utleie Klargjøre for utleie/i dialog med Ullevål sykehus om leie OK EBY ukjent Uregulert Asker 89 25Villaveien Sykepleiehøyskolen Solgt Næring Solgt Overtakelse EBY OK EBY ukjent Uregulert Utgår neste rapport Asker 89 1 Slottsberget Asylmottak Utleid Utleie Utleie Utleid f.o.m EBY OK EBY Uregulert 0 Utgår neste rapport Lunner 8 15Tonevangen Tonevangen Solgt Solgt Solgt Solgt med overtakelse forutsatt vedtak i EBY OK EBY ukjent Uregulert Utgår neste rapport komp.kommunalt organ (forutsatt politisk vedtak) Oslo Kongeveien 30 Marka 2150 Holmenkollen leir, fjellanlegg Ledig Uavklart Uavklart Utredes som byarkiv OK EBY 0 Friområde - anlegg for idrett, løyper, Fredningsvedtak turveier Oslo Sognsveien 82 Nordre Aker Hytte Ledig Uavklart Istandsetting, Verneverdig. Eiendommen ses i sammenheng med OK EBY Spesialområde bevaring Vedlikeholdssak avklare bruk regulering til barnehage på nærliggende eiendom. (forsamlingslokale) Adkomstproblematikk Oslo 66 2 Maridalsveien 621 Marka Skar leir - samlepost Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp OK EBY 0 Uregulert Generell sak fremtidig bruk Plansak barnehage Rivesak renseanlegg Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 01 - Vakthus Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 02 - Messe Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 03 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 04 - Uthus Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 05 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 07 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 08 - Brannstasjon Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 09 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 10 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 11 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 12 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 14 - Uthus Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY 0 Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 15 - Uthus Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY 0 Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 16 - Vedbod Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY 0 Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 19 - Garasjer Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka 249 Bygg 22 - Kontorer Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 23 - Verksted Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 24 - Adm Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 25 - Kontor/lager Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 26 - Kontor/lager Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg 29 - Bolig Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo 66 2 Skar leir - Maridalsveien 621 Marka Bygg Trafo Ledig Uavklart Uavklart Mangler avløp EBY Uregulert Oslo Trondheimsveien 478 Grorud Bolig Uavklart Overføring EBY Overført EBY Tilstandsvurdering er innhentet OK EBY Friområde (park) Tidligere BBY Oslo Romsås senter 1 Grorud Kontorlokaler Ledig Utleie Utlyst for utleie Bør selges pga høye kostnader og lave inntekter. Utlyst OK EBY Del av Boliger, kontorer med mer 0 Del av seksjon 3 i sameiet for utleie. Økt utleie pga utleie av cellekontorer samt for øvrig interesse i markedet Oslo Økernveien 150 Bjerke Låve Ledig Rives? Vurdere riving Låven har ikke vann og avløp, samt er regulert til OK EBY Turvei D2 S-806, turvei. Gjentatte innbrudd/okkupasjon Oslo Ekebergveien Ekeberg hovedgård Ledig Uavklart Rehabilitering Mye arbeider gjenstår og usikkert når klart for utleie OK EBY Parker/ plasser Akergård Oslo Siggerudveien 805 Søndre Engersbråten gård Ledig Bolig Istandsetting Verneverdig. Pågående rehabilitering. Annonseres for OK EBY Spesialområde (friluftsområde) Akergård (våningshus, utleie vår Leievurdering er innhentet (avløp) låve, uthus) - Områdeplan Gjersrud-Stensrud Oslo Ravnkroken 76 Grorud Nedlagt Ravnåsen barnepark Ledig Uavklart Uavklart EBY har dialog med brl om makeskifte OK EBY Offentlig bygning (barnepark) 0 Har vært utleid som atelier Oslo Ljabruveien 121 Søndre Horisontaltdelt tomannsbolig Ledig Utleie Rehabilitering Overtatt fra bydel Rehabiliteres i OK EBY Bevaring (hytte) 0 Oslo Hovedøya Gamle Oslo Krutthusene, 4 stk Ledig Uavklart Uavklart Fredet, nyrehabilitert OK EBY Uregulert. Biologisk mangfold 0 Store veste kruttårn Lille Vestre kruttårn Store østre kruttårn Lille østre kruttårn Oslo Hovedøya Gamle Oslo Lindøysund magasin Ledig ledig Uavklart istandsatt OK EBY Uregulert. Biologisk mangfold 0 Oslo Hovedøya Gamle Oslo Klosterkroa Ledig Utleie Klargjøre for utleie Prosjektering av næringskjøkken, vedlikehold og UUtilpasning OK EBY Uregulert. Biologisk mangfold 0 Oslo Rådhusgaten 7 C Sentrum Ledig Næring Omregulering Omreguleres for salg EBY OK EBY Spesialområde bevaring Plansak Oslo Hausmannsgate 42 Grünerløkka Bygård Ledig Bolig Salg Klargjøres for salg. EBY OK EBY Spesialområde bevaring Vedlikeholdssak (bolig/forretning) 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Ballangrud i Lunner - samlepost Salg Dette er en kostnadskrevende eiendom å holde i hevd i OBY OK OBY 0 Uregulert Anmodning om et område med lav tomtepris. Driftskosstnadene hjemmelskorrigering inneværende år er budsjettert til ca 0,5 mill. Vi mener at avvist av statens kartverk. vi er tjent med å selge den snarest, slik at ikke Selges as is (OBY) eiendommmen "gror til" og forfaller. SALG er satt i gang av OBY. Ligger ute for salg 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Ny skolen A Ledig Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert Se over 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Gml skolen B Ledig Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert Se over 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Brungården C Ledig Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert Se over 1 av 7

2 Ledigmeldte pr Anlegg ID Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Dagens bruk av Fremtidig bruk Tiltakets art Ledig fra Ledig til Tatt i bruk Forvalters anmerkninger Oppfølging Hjemmel Forvalter Byggnumm Reguleringsstatus PBE sak EBY anm av dato dato dato sansvar for er tiltak 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Annekset D Ledig Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert Se over 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E 0 30 Garasje F Ledig Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert Se over 0023 Nittedal 24 53Skogstua Skogstua hytte Salg Ledig OBY OBY ukjent Uregulert, avsatt til LNF i KDP 0100 Nittedal Gamleveien Breidablikk i Nittedal - samlepost Salg På denne eiendommen har forfallet dessverre vært stort OBY OK OBY Uregulert Anmodning om over mange år. Vi ser at forfallet eskalerer nå når den hjemmelskorrigering står tom. Det ville vært gunstig å selge den så snart avvist av statens kartverk. som mulig. Omregulering i LNF område kan være Selges as is (OBY) tidkrevende. SALG er satt i gang av OBY. Ligger ute for salg 0100 Nittedal Gamleveien Hvit villa Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Rød villa Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Verksted Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Hovedhuset Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Brakke Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Hvitt anneks Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Garasje Salg Ligger ute for salg OBY Ukjent Uregulert 0009 Oslo Gustav Vigelands vei 50 Ullern Casinetto BL sykehjem og omsorg Overføring Pågående konseptvalgutredning for bruk av bydel OBY PRIV OBY Del av Bolig 0 Andel. 299 i borettslaget forvaltning Ullern til omsorgsboliger med dagtilbud Oslo 7 75 Vækerøåsen 10 A Ullern Barneparkhus Overføring Foreslått overført bydel OBY OBY Lekeplass Oslo Sørkdalsveien 174 A Vestre Aker Røa korttidsinstutisjon forvaltning Overføring Blir mest sannsynlig utleid til bydel Vestre Aker innen OBY OBY Bolig 0 Nabo, 11/594 har forvaltning kort tid atkomstrett over d.e Oslo Finnhaugveien 1 B Vestre Aker Finhaugen barnepark Overføring Foreslått overført bydel OK OBY Friområde lekeplass 0 Eierkategori Oslo Nordengveien 14 B Vestre Aker Snargangen barnepark forvaltning Overføring Foreslått overført bydel OK OBY Friområde lekeplass 0 Eierkategori Oslo Hovseterveien 20 Vestre Aker Skole A Ledig Omsorgsboliger? forvaltning Bydel Vestre Aker jobber med bruk til omsorg+ OBY OBY Uregulert 0688 Oslo Hovseterveien 20 Vestre Aker Barnehage B Ledig Omsorgsboliger? Bydel Vestre Aker jobber med bruk til omsorg+ OBY OBY Uregulert 0514 Oslo 46 3 Blindernveien 10 St.Hanshaugen Marienlyst gård barneparkhus Uavklart planer for bruk. OK OBY Friområde 0 Eierkategori Oslo Kirkeveien 161 St.Hanshaugen Adamstuen bo og servicesenter Ledig EBY OBY Offentlig bygning Bruksendring midlertidig Under utvikling: Pågående mulighetsstudie for bydel St.Hanshaugen barnehage vedr. etablering av "Bydelshus" som skal samle bydelens adm., samt tjenester for barn og unge. En av de største eiendommene i bydelen. Eiendommen antas å ha en betydelig høyere verdi om den enten fremleies og utvikles for leietakers kost (med lang leiekontrakt), eller utvikles før eventuelt salg Oslo Godals vei 12M Nordre Aker Godals vei barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Friområde (lekeplass, park) Rivesak. Eierkategori Oslo Engebråtveien 11 Nordre Aker Engebråtveien barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Bolig 0 Eierkategori Oslo Gamle Kjelsås vei 30 Nordre Aker Grefsenplatået barnepark Ikke egnet for utleie. OBY OBY Lekeplass Oslo Grefsenkollveien 12 E Nordre Aker Grefsenkollen avlastning Under prosjektering - til omsorgsboliger for bydel Sameie OBY Del av Bolig Bruksendring (omsorgsboliger). OBY eier seksjon Oslo Kjelsåsveien 49 C Nordre Aker Hoved OBY OBY Spesialområde bevaring (bolig..mm. 0 Kan selges? barnehage, institusjon) 0433 Oslo Kapellveien 80 Nordre Aker PU aktivitetshus Overføring Sannsynlig at overføres til UBF UBF OBY Offentlig bygning/ allmennnyttig Plansak forvaltning formål (skole) 0130 Oslo Apalløkkveien 1 Grorud Rødtvedt barnepark Ledig Rives Omregulering Vurdert å selge tomten på 1352 kvm til borettslaget. - OBY OBY Bolig 0 rives? 0138 Oslo Ammerudhellinga Grorud Ammerud barnepark Ledig Rives Riving OK OBY Bolig 0 Eierkategori Oslo Ragnhild Schibbyes vei 10 Stovner Vestliskogen barnehage Ledig Oming Forslag om oming til omsorgsboliger - avlasting OBY OBY Offentlig bygning (barneinstutisjon) 0 ved rehab av bhg i bydel Oslo Vestre Haugen 19 B Alna Enebolig Ledig En del av en stor tomt ved et evt salg må denne skilles OBY OBY Tomt for bygninger med allmennyttig ut. OBY ønsker å leie det ut på det private markedet. formål Kortidsleie Oslo Grorudveien 95 Alna Furuset barnepark Ledig interesse fra bydel/lokalmiljø. Anbefales revet OK OBY Friområde lekeplass Oslo Høybråtenveien 69 Stovner Høybråten barnepark Ledig Rives Riving Barneparken er i dårlig forfatning og vår anbefaling er OK OBY Turvei D11 0 Eierkategori 2. et rives, og festeavtalen avsluttes. festeavtale men forvaltningsavtale med EBY 0189 Oslo Harald Sohlbergs vei 5 Alna 0 38 Ellingsrudåsen barnepark Ikke egnet for utleie. PRIV OBY Felles lekeareal 0 Bygg på borettslagets tomt 0582 Oslo Høybråtenveien 15 Stovner Høybråten Fritidsklubb Ledig OBY OBY Bolig 0 Akergård Kan selges: Er på gul liste - boligregulert, kan brukes til boligformål 0215 Oslo Oreliveien 30 Bjerke Risløkka barnepark Ledig Rives Bygg på 29 kvm. Tomten eies av EBY OK OBY Friområde anlegg for lek 0 Eierkategori Oslo Ulvenveien 109M Alna 0 21 Ulven barnepark Skiftet tak i fjor. interesse fra bydel eller PRIV OBY Industri/ turvei D4 0 Ligger på Hafslund Nett's lokalmiljø. Bør undersøkes ytterligere. Venter på tomt tilbakemelding fra bydel, vedr mulig overføring 0221 Oslo Erlends vei 44M Alna Tveita barnepark Ikke egnet for utleie. Skal rives, ønskes revet av OK OBY Parker/ plasser 0 Eierkategori 2 lokalmiljø. Venter på tilbakemelding fra bydel, vedr mulig overføring 0558 Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Trosterud - samlepost Ledig OBY OBY Offentlig bygning Trosterud treningssenter/ barnehage 0558 Oslo Dr.Dedichens vei 26 Alna Annekset 1450 m2 verneverdig mur tilsvarende Hovedhuset. OBY OBY Offentlig bygning 0 Hvis låven, er den del av Er i dialog om utleie med bydel Alna Nordre Trosterud gård (Akergård), 142/ Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Garasje H Ledig På Gul Liste, tilhører låven. Uavklart OBY Offentlig bygning 0558 Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Låven A Ledig Deler av et ønskes leid av bydelen. Uavklart OBY Offentlig bygning 0558 Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Søsterhjemmet D Ledig Trenger stor investeringer for å kunne leies ut. Fungerer OBY Offentlig bygning nå som administrasjonsrigg for ENT på Barneslottet. Tomgang og nedstenging fra oktober Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Veksthuset 1 I Ledig I prosess med bydelen Uavklart OBY Offentlig bygning 0558 Oslo Dr. Dedichens vei 26 Alna Veksthuset 2 G Ledig I prosess med bydelen Uavklart OBY Offentlig bygning Oslo Dr. Dedichens vei 28 Alna Verkstedbygning B Ledig Forespørsel fra private om kjøp og leie Uavklart OK OBY Offentlig bygning 0233 Oslo Steinborgveien 16M Østensjø Høyenhall barnepark Bydel/lokalmiljø ønsker ikke å overta juridisk ansvar for OK OBY Park 0 Eierkategori 2 et. Anbefales revet 0248 Oslo Wetlesens vei 54 Østensjø Rognerudskogen barnepark OK, men foreløpig ingen interesse fra bydel, OK OBY Friområde park 0 Eierkategori 2 lokalmiljø ikke kommet med initiativ 0583 Oslo Ivar Knutsons vei Stabburet B Ledig EBY's bemerkning gjelder kun drengestua OBY OBY Offentlig bygning (beboersenter) Midl bruksendring barnehage (utgår 2014) 0273 Oslo Kåres vei Kåres vei barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Park 0 Eierkategori Oslo Abilsøvn 47 Østensjø Bolig A Ledig OBY OBY Bolig Oslo Abilsøvn 47 Østensjø Garasje Ledig OBY OBY Bolig Oslo Plogveien 100 Østensjø Plogveien barnepark OK OBY Friområde turvei E4 0 Eierkategori Oslo Abilsøvn 47 B Østensjø Pu boliger A Ledig OBY OBY Bolig 0 Rettet til bnr Oslo Abilsøvn 47 C Østensjø Pu boliger A Ledig OBY OBY Bolig 0 Rettet til bnr Oslo Enebakkveien 264 Østensjø Velferdshus Istandsetting OBY OBY Offentlig bygning (skole) 0 Kan selges/overføres annen etat: Ligger inntil Abildsø skole, bør enten overføres UBF eller selges as is. Krever 3-5 mill i investeringer før eventuell utleie. OBY er hjemmelshaver 160/ Oslo Nøklevannsveien 2M Østensjø Skredderløkka barnepark Tomta regulert til 6 avdelings barnehage OBY OBY Offentlig bygning/ allmennyttig formål Byggesak midl. (barnehage) barnehage Planforslag friområde 0519 Oslo Rustadgrenda 28 Østensjø Rustad gård stabbur Verneverdig gårdstun, tilhører Rustad gård OBY OBY Friareal småkirke og forsamlingshus 0 Akergård 0519 Oslo Rustadgrenda 28 Østensjø 132 Rustad gård uthus Verneverdig gårdstun, tilhører Rustad gård OBY OBY Friareal småkirke og forsamlingshus 0 Akergård 0300 Oslo Kaptein Oppegaards vei Barnepark Inkludert i barnehageprosjekt OK OBY Friområde lekeplass Plansak. Eierkategori Oslo Magnus Hydles vei 4M Munkerudvollen barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Lekeplass Eierkategori 2. Berørt av UBFs planinitiativ på / Oslo Seterliveien Bråten stasjon barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Friområde barnepark 0 Eierkategori Oslo Rosendalsveien Rosendalsveien barnepark midl. nedlagt Ikke egnet for utleie. OBY OBY Parktanteplass Oslo Fjellklangveien 2M Fjellklangveien barnepark Ikke egnet for utleie. OBY OBY Offentlig/ allmennyttig formål 0 2 av 7

3 Ledigmeldte pr Anlegg ID Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Dagens bruk av Fremtidig bruk Tiltakets art Ledig fra Ledig til Tatt i bruk Forvalters anmerkninger Oppfølging Hjemmel Forvalter Byggnumm Reguleringsstatus PBE sak EBY anm av dato dato dato sansvar for er tiltak 0482 Oslo Thorn Dønhaugs vei 99 Søndre Seterbråten gård bolighus OBY OBY Allmennyttig formål (barnehage) 0 Akergård Kan selges/overføres annen etat : Gammel Aker Gård, mangler vann og avløp, investeringer må gjøres før eventuell utleie 0325 Oslo Herregårdsveien 11 Søndre Ljan barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Bolig 0 Eierkategori uklar 0752 Oslo Ormsundveien Bolig Avventer barnehageprosjekt. OBY OBY Bolig Oslo Ormsundbakken Nedre Bekkelaget barnepark Utleie Kan leies ut. Under vurdering for samlet OBY OBY Spesialområde bevaring (skole) 0 barnehageløsning nedre Bekkelaget 0375 Oslo Søren Jaabæks gate 1 Sagene Nordishavet barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Friområde 0 Eierkategori Oslo Vøyensvingen 4 Sagene Møllehjulet bosenter Ledig pga pålegg fra OBRE - måtte stenges - ikke egen OBY OBY Spesialområde bevaring (boliger) Del av (625 m2) inngang. Gjelder 625 m2 av et. Antatt oming slik at arealet kan tas i bruk Oslo Bjølsengata 18 Sagene Bjølsen barnepark Ikke egnet for utleie. OK OBY Friområde 0 Eierkategori Oslo Biermanns gate 6 Sagene Ungdomshjem OBY OBY Spesialområde bevaring (offentlig 0 Kan selges/overføres annen etat: Delvis utleid, OBY jobber med bygning) utleie av selve Ringnesvillaen. Investeringer påkrevet før utleie. Utleie stoppet av tidl. Kommunaldir. Flere mulige leieinteressenter 0768 Oslo Trondheimsveien 132 Grünerløkka Sorgenfri + 3 og 4 etg (Sophies Minde) Under prosjektering - utgår i planperioden OBY OBY Spesialområde bevaring (bolig, Byggesak bruksendring kontor, forretning med mer.) Sophies Minde Oslo Grønlandsleiret 28 Gamle Oslo Bygning A Istandsetting Kan selges/overføres annen etat: Gul liste, investeringer må gjøres OK OBY Offentlig bygning 0 før eventuell utleie 0547 Oslo Trondheimsveien 557 Gamle Rommen skole, OBY OBY Regulert til eområde for bolig Kan selges/overføres annen etat: Gul liste, kultur. Våningshus uthus Oslo Aasta Hansteensvei 6 Grünerløkka Fossumsletta bhg Ledig Omsorgsboliger? Tomten er tenkt tatt med i område KVU for OBY OBY Offentlig bygning Linjeparken, berører omsorgsboliger reguleringsformålet men ikke tomten. Oslo Lilloseterveien 45 Grorud ,1 Ammerudkollen Grendehus Ledig Uavklart Uavklart ikke aktuelt for verken OBY eller BBY. Huset bør rives UBF UBF Offentlig bygning (skole) Plansaken gjelder og tomten selges omregulering til bolig. Anm nabotomt gnr/bnr 95/140 (OBY). Oslo Sverre Iversens vei 35 Grorud ,7 Bjøråsen H-31 Ledig Uavklart Salg Ligger i innkjøringen til skole, men vi har ingen planer UBF UBF Bolig 0 for denne. Kan selges Oslo Vestbyveien 13 Grorud ,3 Groruddalen Ressurs Ledig Uavklart Uavklart Skal utvikles til skoleformål UBF UBF Offentlig bygning (skole) 0 Oslo Ulvenveien 62 Bjerke Gamle Løren Skole Ledig Undervisning Rehabilitering Skal utvikles til skoleformål UBF UBF Offentlig bygning (skole) Øremerket kommunal bruk, mulighetsstudie pågår Oslo Østensjøveien 112 Østensjø ,8 Østensjø skole - vaktmesterbolig Ledig Uavklart Riving? Står inne på skolens tomt og er ikke utleibar. Bygget UBF UBF Offentlig bygning (skole) 0 UBF vurderer riving står på gul liste, og kan ikke rives Oslo Østensjøveien 112 Østensjø Østensjø skole - rektorbolig Ledig Uavklart Salg Egen tomt på 772 m2. Kan selges UBF UBF Offentlig bygning (skole) 0 Omreguleres før salg? Oslo Møllergata ,8 Møllergata skole - B Ledig Uavklart Uavklart Skal utvikles til skoleformål UBF UBF Offentlig bygning Byggesak ang rehabilitering av St.Hanshaugen svømmehall Oslo Osterhausgata Osterhausgata skole Undervisning Undervisning Rehabilitering Skal utvikles til skoleformål, med unntak av UBF UBF Offentlig bygning Rektorboligen rektorboligen. Rektorboligen brukes til anleggskontor (plansak) frem til høsten Deretter kan den selges St.Hanshaugen (riving) Oslo Herslebsgate 20 B Gamle Oslo ,75 Hersleb skole Ledig Undervisning Rehabilitering Skal utvikles til skoleformål UBF UBF Offentlig bygning av 7

4 Bygninger som er i en salgsprosess og bygninger som er utgått fra lediglisten (solgt, tatt i bruk, revet) Eiendommer under forberedelse og gjennomføring av salg Anlegg ID Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Ledig fra dato Tatt i bruk dato Forvalter Forvalters anmerkninger Reguleringsstatus Oslo Hausmannsgate 42 Grünerløkka Bygård EBY Klargjøres for salg. Spesialområde bevaring (bolig/forretning) 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Ballangrud i Lunner - samlepost OBY Dette er en kostnadskrevende eiendom Uregulert å holde i hevd i et område med lav tomtepris. Driftskosstnadene inneværende år er budsjettert til ca 0,5 mill. Vi mener at vi er tjent med å selge den snarest, slik at ikke eiendommmen "gror til" og forfaller. SALG er satt i gang av OBY. Ligger ute for salg 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Ny skolen A OBY Ligger ute for salg Uregulert 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Gml skolen B OBY Ligger ute for salg Uregulert 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Brungården C OBY Ligger ute for salg Uregulert 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E Annekset D OBY Ligger ute for salg Uregulert 0022 Lunner Grindvollinna 370 A-E 0 30 Garasje F OBY Ligger ute for salg Uregulert 0023 Nittedal Skogstua Skogstua hytte OBY Ledig Uregulert, avsatt til LNF i KDP 0100 Nittedal Gamleveien Breidablikk i Nittedal - samlepost OBY På denne eiendommen har forfallet Uregulert dessverre vært stort over mange år. Vi ser at forfallet eskalerer nå når den står tom. Det ville vært gunstig å selge den så snart som mulig. Omregulering i LNF område kan være tidkrevende. SALG er satt i gang av OBY. Ligger ute for salg 0100 Nittedal Gamleveien Hvit villa OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Rød villa OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Verksted OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Hovedhuset OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Brakke OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Hvitt anneks OBY Ligger ute for salg Uregulert 0100 Nittedal Gamleveien Garasje OBY Ligger ute for salg Uregulert Oslo Sverre Iversens vei 35 Grorud ,7 Bjøråsen H UBF Ligger i innkjøringen til skole, men vi har Bolig ingen planer for denne. Kan selges Oslo Østensjøveien 112 Østensjø Østensjø skole - rektorbolig UBF Egen tomt på 772 m2. Kan selges Offentlig bygning (skole) Solgte eiendommer Fra rapport Fra rapport Solgt Oslo Mosseveien BBY Salg Salg gjennomført, bud adm Spesialområde bevaring (bolig) antatt. Bystyrebehandling 1 kvartal Salg vedtatt, bystyret , sak 122 Fra rapport Fra rapport Status Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Ledig fra dato Tatt i bruk dato Forvalter Forvalters anmerkninger Reguleringsstatus Solgt Oslo Dannevigsveien 8 Sagene BBY Salg 2011, tidl UNGBO. Overtakelse Spesialområde bevaring (bolig) 15/ Fra rapport Solgt Oslo Økernveien 11- Gamle Oslo Kontor lavblokk OBY Bygget er solgt og overlevert ny eier. Kontor, forretning 13 Fra rapport Solgt Bærum Trulsebråten Husseter, hytte EBY Solgt Uregulert, LNF Solgt Nannestad 51 4 Eiksveien Fagerli EBY Solgt Offentlig formål (?) Solgt Oslo Sverre Iversens vei 11- Grorud Nedlagt Røverkollen barnehage EBY Overført til borettslaget Bolig 19 Fra rapport Fra rapport Solgt Oslo Furuset Alle 11 B Alna BBY Bolig Solgt Asker Villaveien Sykepleiehøyskolen EBY Uregulert Solgt Lunner 8 15 Tonevangen Tonevangen EBY Forutsetter bystyrets godkjenning Uregulert 4 av 7

5 Bygninger som er utgått fra lediglisten (tatt i bruk eller revet) Ledige bygninger som er utgått fra rapportene Tatt i bruk Revet Status Kommune Gnr Bnr Adresse Nr Oppg Bydel Areal tomt (iht Grunnareal Totalareal Navn på Ledig fra dato Tatt i bruk dato Forvalter Forvalters anmerkninger Reguleringsstatus Fra rapport Revet Oslo Trondheimsveien 468 B Grorud EBY Revet Trafikkområde - parkering Revet Oslo Grønmoveien 100 Søndre Bolig EBY Revet Uregulert/ fareområde (el) Revet Oslo Ljabruveien 117 Søndre Bolig med garasje og uthus EBY Revet Uregulert Fra rapport Fra rapport Fra rapport Tatt i bruk Oslo Høyenhallveien 8 Østensjø BBY Utleid Bolig Tatt i bruk Oslo Enebakkveien 500 M Marka Bolig BBY Utleid Uregulert, Marka KDP Tatt i bruk Oslo Enebakkveien 500 M Marka Låve BBY Utleid Uregulert, Marka KDP Tatt i bruk Oslo Enebakkveien 500 M Marka Uthus BBY Utleid Uregulert, Marka KDP Tatt i bruk Oslo Enebakkveien 500 M Marka Uthus BBY Utleid Uregulert, Marka KDP Tatt i bruk Oslo Enebakkveien 500 M Marka 9 9 Uthus BBY Utleid Uregulert, Marka KDP Tatt i bruk Oslo Ljansbrukveien 21 Søndre BBY Utleid Uregulert Tatt i bruk Oslo Mosseveien BBY Utleid Friområde Tatt i bruk Oslo Rommiskogen 3 Grorud BBY Utleid Uregulert Revet Oslo Kirkåsveien Barnepark EBY Revet Friområde lekeplass Revet Oslo Siggerudveien 19 Søndre Hytte EBY Revet Bolig (helårshus) Tatt i bruk Oslo Ljansbrukveien 3 Søndre Hytte EBY Utleid til Bevaring (hytte) Tatt i bruk Oslo Storgata 36 Grünerløkka Mangelsgården OBY Ny leiekontrakt er på plass fom Offentlig bygning Tas ut av listen. Tatt i bruk Oslo Storgata 36 Grünerløkka 40 Bryggerihuset OBY Ny leiekontrakt er på plass fom Offentlig bygning/ vei Tas ut av listen. Tatt i bruk Oslo Sons gata 2 Gamle Oslo Kampen friluftsbarnehage A OBY Brukes som friluftsbarnehage. Tas ut av listen. Friområde Fra rapport Tatt i bruk Oslo Mosseveien Enebolig, garasje og strandhus EBY Utleid Turvei og park Revet Oslo Borger Withs gate 35 Sagene Storo barnepark OBY Barnepark revet. Fremtidig barnehage Offentlig bygning/ allmennnyttig på eiendommen? formål (barnehage) S-4360 Revet Oslo Haslevangen 39 Grünerløkka Rehab- og Omsorgssenter A OBY Revet. EST har best en KVU på vegne Bolig av Rusmiddeletaten med tanke på å e en institusjon Revet Oslo Haslevangen 39 Grünerløkka Rehab- og Omsorgssenter B OBY Revet. EST har best en KVU på vegne Bolig av Rusmiddeletaten med tanke på å e en institusjon Tatt i bruk Oslo Biermanns gate 6 Sagene 714 Ungdomshjem OBY Utleid, tas ut av liste Spesialområde bevaring (offentlig bygning) Fra rapport Revet Oslo Kongeveien 30 Vestre Aker Holmenkollen leir, brakker EBY Revet Privat institusjon Revet Oslo Kongeveien 30 Vestre Aker 70 Holmenkollen leir, små EBY Revet Privat institusjon Tatt i bruk Oslo Trondheimsveien 490 Grorud EBY Utleid Friområde (park) Oslo Skansen Terrasse 18 Alna Borettslag 533 kvm BTA OBY Kan fjernes fra OBY's ledigliste da Tatt i bruk overført til BBY Fra rapport Tatt i bruk Asker 89 1 Heggedalsveien Dalgløtt EBY Utleid Boligregulert Revet Oslo Ole Messelts vei 1 Alna Forsamlingshus EBY Revet Offentlig bygning (barneinstitusjon) Oslo /34 Stensrudåsveien 2 Søndre To hytter EBY Revet Uregulert Revet Tatt i bruk Oslo Storgata 36 Grünerløkka Mangelsgården OBY Utleid Offentlig bygning med mer Tatt i bruk Oslo Storgata 36 Grünerløkka 90 Vaskeriet OBY Utleid Offentlig bygning med mer Oslo Agathe Grøndahls 15 Sagene Torshovparken barnepark OBY Utleid Friområde Tatt i bruk gate Tatt i bruk Oslo Ekebergveien 19M Gamle Oslo Ekebergskogen barnepark OBY Utleid Parker/ plasser Fra rapport Tatt i bruk Asker 89 1 Slottsberget Asylmottak EBY Utleid Uregulert 5 av 7

6 BRUK AV TABELLEN Den mest entydige identifikasjon av et er gitt ved dets nummer Utvalg på bydel, tiltakets art m.fl., ledigtype m.fl. gjøres ved å benytte filterknappene ved tittelfeltene Verktøy for oppslag og informasjon om ene 1) 2) og 3) kun tilgjengelig når pålogget Intranettet i Oslo kommune 1) Matrikkelen Søk på eiendom (gnr/bnr), adresse, bygningsnummer og eier. Etter oppslag på eiendom, linker Matrikkelen til: "Kart" = matrikkelkart. Kun grunnkart "Planweb" = reguleringskart med ortofoto og skråbilder "Saksinnsyn" = plansaker og esaker med mer hos PBE I bildet linkes hvert til kartet. 2) Oppslag direkte i kart (Planweb) Søk på eiendom (gnr/bnr), adresse og reguleringsnummer 3) Oppslag direkte i Saksinnsyn (plan- og esaker) Søk på eiendom (gnr/bnr), adresse og esaksnummer med mer 4) Oppslag i kartdatabaser Søk på eiendom (gnr/bnr), adresse, nummer med mer Norkarts GisLIne Innsyn og tilsvarende databaser må være installert hos brukeren Eiendomsreformens eierkategorier (EBYs merknadsfelt) Kategori 1: Foretaket eier tomt og Kategori 2: Bykassa eier tomta og foretaket eier et Kategori 3: Bykassa eier tomt og (forvaltningsavtale med foretaket) EBY-kolonnen "Oppfølgingsansvar for tiltak": Fylles kun ut hvis det avtales at andre enn forvalter har oppfølgingsansvaret Hvis tom, ivaretas oppfølgingsansvaret av forvalteren

7 STANDARDUTTRYKK Dagens bruk av Fremtidig bruk av Tiltakets art Bolig Bolig Salg Industri Industri Riving Kontor/forretning Kontor/forretning Omregulering Barnehage Barnehage Oming Barnepark Barnepark Rehabilitering Kultur Kultur Istandsetting Helse Helse Overføring forvaltning Undervisning Undervisning Pålagt PBL SFO SFO Arealreserve Utleie Utleie Annet Annet Annet Uavklart Utleie andre kan foreslås andre kan foreslås andre kan foreslås

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2 12.02.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2009 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Byrådssak 201/14 FREMTIDIG BRUK AV SKAR LEIR

Oslo kommune Byrådet. Byrådssak 201/14 FREMTIDIG BRUK AV SKAR LEIR Oslo kommune Byrådet Byrådssak 201/14 FREMTIDIG BRUK AV SKAR LEIR Sammendrag: Oslo kommune kjøpte eiendommen Skar leir i 2007 på bakgrunn av bystyrets vedtak av 01.02.2006, sak 4. Eiendommen ligger innenfor

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Saksframlegg Dato: 10.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/98 Inger Lise Myklebust 378.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 02.05.2013 Helse-

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer