KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE"

Transkript

1 Velkommen til nasjonal forskningskonferanse om Et møtested for forskere og lærere i kroppsøving Norges idrettshøgskole 14. og 15. juni, Se detaljert program KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE Status og utfordringer Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole har tatt mål av seg å arrangere årlige forskningskonferanser om kroppsøvingsfaget. Målet med konferansene er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Vi har i år gleden av å kunne presentere 48 forskningsprosjekter, to plenumsforedrag, litt aktivitet og god tid til å møte kolleger. Alle ansatte og studenter ved høyskoler og universitet samt kroppsøvingslærere ved alle landets skoler inviteres til konferansen. Statsråd Kristin Halvorsen har sagt ja til å åpne konferansen. Tidsfrister 1. april: Siste frist for påmelding redusert pris (kr 1300/ Studentpris kr 800) 1. juni: Siste frist for påmelding full pris (1550/ studentpris kr 1000)

2 Reise og opphold Alle deltakere må selv ordne reise og opphold. Innbetalt konferanseavgift dekker adgang til konferansen, lunsj begge dager samt sosial kveld på torsdag med mat. Hele konferansen gjennomføres i NIHs lokaler. Påmelding og innbetaling Påmelding med fullstendig navn og arbeidssted på e-post til Oddbjørn Alstad: Innbetaling til Kontonummer Merk innbetalingen: Kroppsøvingskonferanse Kvittering for innbetalt konferanseavgift vil ligge i den enkeltes konferansemappe som mottas ved oppmøte på konferansen. Vel møtt til vårens vakreste begivenhet: KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE Vi ber om at denne meldingen sendes til dine kolleger som kanskje ikke har mottatt den. Sognsvann og NIH er et fint sted å møtes i juni! Mvh Fagkomiteen Gunn Engelsrud (seksjonleder), Inger-Åshild By (prorektor) og Reidar Säfvenbom (fagansatt) Se program neste side

3 Registrering (Ved auditorier) Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Torsdag 14. juni Åpning (Aud A) Rektor Sigmund Loland og Seksjonsleder Gunn Engelsrud Kroppsøvingsfaget i bevegelse (Aud A) Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Hva vet vi om kroppsøvingsfaget? Forskningsresultater fra 80-tallet og fram til i dag. (Aud A) Professor Claes Annerstedt Parallelle sesjoner Sesjon 1 (Aud A) Sesjon 2 (Aud B) Sesjon 3 (Aud C) Leder: Reidar Säfvenbom Leder: Anne-Mette Bredahl Leder: Kirsti Pedersen Gurholt Motivasjon for kroppsøving Inkludering i kroppsøving Friluftsliv i skolen H. Næss, R. Säfvenbom & Ø.Førland Standal, NIH: Er det mulig å lære å like å løpe? A-M. Bredahl, NIH: Det virket som om det ikke var viktig hva jeg gjorde. Om kroppsøving og funksjonshemminger. Å. Lauritsen, HiSF: Friluftsliv en vei mot et inkluderende læringsmiljø. M. Bulie, R. Säfvenbom, NIH & T. Haugen, UiA: Motivasjon for fysisk aktivitet. Hvilken rolle spiller aktivitetskontekstene? R. Säfvenbom, M. Bulie, NIH & T. Haugen, UiA:Trivsel og motivasjon i kroppsøvingstimen. Hvorfor hater Lise gym? T.E. Bagøien, H.Nesheim, S.O. Ulstad og H. Halvari, HiNT: Sammenhenger mellom selvbestemt motivasjon i kroppsøving, motivasjon for deltagelse i fysisk aktivitet, fysisk aktivitet og psykisk velvære. K. Walseth, HiOA & Åse Strandbu, NOVA: Physical education among young Norwegian-Pakistani women the role of religion and culture. M. Esser-Noethlichs, HiOA: Konstruktiv håndtering av mangfold og fremmedhet: Et danningselement i kroppsøving? A. Nyquist, NIH: Aktivitet med glede. Barn med funksjonsnedsettelser og deltagelse i fysisk aktivitet. B. Ovedie Skogvang, HiHM: Friluftsliv for grunnskoleelever. Positivt for elever, foresatte og lærere, men kostbart for skolen. J. Rønning Sanderud & Kirsti Pedersen Gurholt, NIH: Barns utforskende lek i natur O.L. Vikene, HiSF: Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv.

4 Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Torsdag 14. juni (forts) Lunsj Parallelle sesjoner Sesjon 1 (Aud A) Sesjon 2 (Aud B) Sesjon 3 (Sal??) Leder: Marc Esser-Noetlichs Leder: Mia Keinänen Leder: Per Midthaugen Effekter av deltakelse i kroppsøving Tenkning og/eller bevegelse Det er gjennom aktivitet det skjer R. Brøgger, HiOA & G. Mathiesen og S.A. Pettersen, UiT: Hvordan bruke lek som metode i ressursutvikling for barn. M. Keinänen, NIH: Walking and insight. T. Ørbæk, NIH: Hvorfor skapende dans i kroppsøvingsfaget? J.M. Loftesnes, T. Ona, J.O. Meling & H.S. Larsen HiSF: Effekter av auditiv white noise i finmotoriske ferdigheiter. G.K. Resaland, E. Johansen, M.H. Lægreid & M. Kveane, HiSF: Fysisk aktivitet i dei tradisjonelle faga eit spennande samspell for betre helse og auka helse i barneskulen. M. Esser-Noethlichs, HiOA: Læring i fysikk og kroppsøving samtidig: Resultater fra en intervensjonsstudie med utgangspunkt i erfaringsbasert læring i en tverrfaglig kontekst For de som vil røre seg litt eller bare se på Turn i skolen. Praksis og refleksjon. Kristin Axberg Buffet og bar J. Birch, HiOA: Født til tenkning eller bevegelse? L. Magnussen, HiVE: Essens og eksistens i fagplanen i kroppsøving G. Engelsrud, NIH: Kroppen som kunnskapsobjekt for- og subjekt i utøvelsen av Parkour i skolen. Praksis og refleksjon Morten Rustad Per Midthaugen, NIH: Inkluderende læringsaktiviteter i Resultater fra et doktorgradsprosjekt. Yoga i skolen. Praksis og refleksjon. Annette Thygesen

5 Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Fredag 15. juni Physical Education Teacher Education (in Norway): Reflecting upon achievements and challenges" (Aud A) Professor Ken Green i dialog med Kjersti Mordal Moen (Ph.D) Parallelle sesjoner Sesjon 1 (Aud A) Sesjon 2 (Aud B) Sesjon 3 (Aud C) Leder: Petter Erik Leirhaug Leder: Knut Løndal Leder: Vegard Fusche Moe Vurdering i kroppsøving Bevegelsesglede og trivsel i kroppsøving Kjønn, arbeidsmåter og organisering S. A. Græsholt, Nydalen v.g. skole: Elevvurdering og vurderingskultur i K. Løndal & E. Langerud Sannes, HiOA: Ungdomsskoleelevers erfaring av kroppsøving som noe positivt eller negativt. A.T. Klomsten, NTNU: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i Norge: kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Lunsj P.E. Leirhaug, NIH: Hvem får 5 eller 2? En diskusjon av rettferdige karakterer i kroppsøving på bakgrunn av en studie ved seks videregående skoler. K. Høeg Karlsen, HiØ: Når skapende dans i norsk grunnskole skal vurderes trenger vi noen fagrelaterte vurderingskriterier! L.H. Eide, Abildsø skole: Vurdering for læring i Parallelle sesjoner (se neste side) R.N. Fretland, A. Mamen & G.K. Resaland, HiSF: Kva faktorar er viktige for ungdomsskuleelevar sin trivsel i kroppsøvingsfaget? B. Huseby, HiØ: Bevegelsesglede og gode opplevelser i T. P. Østern, NTNU: Å se veilednings- og vurderbare elementer i dans. V. Fusche Moe, HiSF & H. Aadland og T.E. Arnesen, HS/H: Om innhald, arbeidsmåtar og organiseringsformer i V. Hammer Brattli, K. Lyng Hansen, M.J. Steiro & J. Ingebrigtsen, HiNe: Intensitet og involvering i T.K. Aune og T. Dalen, HiNT: Relativ alderseffekt i

6 Parallelle sesjoner Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Fredag 15. juni (forts) Sesjon 1 (Aud A) Sesjon 2 (Aud B) Sesjon 3 (Aud C) Leder: Reidar Säfvenbom Leder: Kjersti Mordal Moen Leder: Øyvind Førland Standal Positiv utvikling og lystbetont erfaring Status i og legitimering av Praktisk kunnskap/praksisteori i kroppsøving R. Säfvenbom, NIH: Positiv ungdomsutvikling, livsstilaktiviteter og E. Aasland, HiOA: Klasseledelse i J. W. Eriksen, NIH: La læring skje Heideggers bidrag til kroppsøvingsfaget. G. Stjernvang, R. Säfvenbom & Mia Keinänen, NIH: Hvordan lære uten lærer? Du må skaffe deg riktig kunnskap gjennom YouTube og trykke slow-motion til du får det inn i hodet. M. Corneliussen Rustad og R. Säfvenbom, NIH: Med longboard, breakdance og parkour i kroppsøvingstimen: Det viser seg at mange ting er jo gøy. H. Aaland og T.E. Arnesen, HS/H & V. Fusche Moe, HiSF: Posisjonen til kroppsøving som praktisk og estetisk fag i barneskulen, 1-7 trinn. K. Mordal Moen,NIH: Shaking or stirring? en case studie av kroppsøvingslærerutdanning i Norge. T.E. Arnesen, HS/H, V. Fusche Moe, HiSF &: H. Aadland, HS/H: Samanlikning av praksisteori hjå kroppsøvingslærarar på hovudtrinn og Ø.Førland Standal, NIH & V. Fusche Moe HiSF: Hva er praktisk kunnskap i kroppsøving? G. Grimeland, HiT: Buldring i kroppsøvingsfagets lærings- og dannelsesidealer. I. K. Lyngstad, HiNT: Skjuleteknikker i V. Fusche Moe HiSF & Ø. Førland Standal, NIH: Tre påstander om praktiske kunnskapar i

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune 1 2 Prosjekt Helsefremmende videregående skoler Formål; «Bidra til at flere består,

Detaljer

Kroppsøving i skolen. Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving. Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik

Kroppsøving i skolen. Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving. Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik Kroppsøving i skolen Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik 06.06.2011 Sammendrag Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å

Detaljer

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole k Jonny Johnsen Ballspill i skolen Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for coaching og psykologi Norges idrettshøgskole, 2014

Detaljer

Norsk Forum for Skolemegling

Norsk Forum for Skolemegling Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling?

Detaljer

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 25. NOVEMBER 2015 SOLA STRAND HOTELL, STAVANGER KONFERANSEN ER GRATIS SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 Utforming: Senter for

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser

Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser k Emil Sondre Jonathan Tengwall Hansen Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser Lærernes møte med revidert plan Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for kroppsøving og

Detaljer

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Konferansemagasin. Ulikhet gir mulighet. Bodø 2014

Konferansemagasin. Ulikhet gir mulighet. Bodø 2014 Konferansemagasin Ulikhet gir mulighet Bodø 2014 Menneskeverd - Styrkebasert læring - Selvorganisert aktivitet - Fritid og vennskap - Medvirkning - Tilpasset opplæring - Idrett for alle - Drop-In metoden

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

HiVe-anbud feilaktig avvist

HiVe-anbud feilaktig avvist FORGRUNN HiVe-anbud feilaktig avvist Høgskolen i Vestfold ble feilaktig avvist av Utdanningsdirektoratet fra å delta i en anbudskonkurranse om å gi tilbud på nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager.

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Skjuleteknikk i kroppsøving

Skjuleteknikk i kroppsøving Skjuleteknikk i kroppsøving Per Magnus Hagen, Ola Aune og Idar Lyngstad Ikke alle elever opplever kroppsøving i skolen på en positiv måte. Tidligere forskning har antydet at en del elever opplever kroppsøving

Detaljer

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus Pål Lagestad, dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag Introduksjon Mange barn og ungdommer finner

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Trygg Læring - tidligere Norsk Forum for skolemeklinger en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i forebyggende miljøarbeid og konflikthåndtering rettet mot hele

Detaljer

Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2011 Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen 2011 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 Rapport 2011 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer