Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. (N13-nr.18) Foto: Geir Egeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. (N13-nr.18) Foto: Geir Egeland"

Transkript

1 FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 6 - NOVEMBER ÅRGANG Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent (N13-nr.18) Foto: Geir Egeland

2 2 Selfie Mange husker den pussige episoden på fotball-stadionen i Johannesburg under minnegudstjenesten etter Nelson Mandela. Den danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt tok da opp Iphonen sin og tok en «selfie» sammen med presient Obama og den britiske statsministeren David Cameron. De fleste syntes nok at Mandelas begravelse ikke var det rette stedet for denne slags hverdagslige aktivitet. Påfunnet vitnet dessuten om manglende respekt og kulturforståelse for denne spesielle begivenheten. En «selfie» er et selvportrett, gjerne tatt med én hand med mobiltelefonen. Dette er blitt en motebølge, særlig blandt den yngre generasjonen. «Selfie»-bilder deles i stadig større grad på de sosiale mediene. Det er i og for seg hyggelig at folk sender «snap» (foto) til hverandre. Imidlertid har noen brutt seg inn på de sosiale nettverkene og har stjålet og spredt tusenvis av «selfie»-bilder, også veldig private bilder som ikke var ment for andre enn adressatene. I vår nye mediahverdag må vi derfor innse at sosiale medier ikke er noen privatsak. Alt som deles på nettet kan fort komme på avveie. Poenget med denne artikkelen var ikke å mane til forsiktighet på nettet eller til bedre manerer i begravelser. Meningen var heller å reflektere litt over «selfie»-fenomenet. Er dette selvfokusering og selvdigging? og er folks fokus for mye sentrert om egen kropp og egen påkledning, eller mangel på påkledning? Eller er ikke dette med selvportrett hverken noe nytt eller noe spesielt? Advent og julens budskap er det motsatte av selvopptatthet. Her er fokuset rettet mot Barnet som blir født. Juleevangeliets konsekvens er omtanke, ikke selvfokusering. im Kirkehilsen Organ for Hinna og Gausel menigheter Bankgiro Turid Tjessem, mob , Arne Augedal, tlf , Inge M. Halsne tlf Annonseansvarlig: Katrine Pedersen, mob Distribusjonsansvarlig: Hinna: Daglig leder, tlf.: Gausel: Daglig leder, tlf.: Gunnarshaug Trykkeri AS Neste nummer kommer ut: 25. november 2014 Innleveringsfrist: 7. november 2014 Hinna kirke Telefoner: Sentralbord: Telefaks: Daglig leder: Sokneprest: Kapellan: Organist: Kateket: Menighetsped.: Diakon: Menighetsarb.: Hinna menighet: Postboks 201, 4001 Stavanger Bankgiro: stavanger.kommune.no Daglig leder: Katrine Pedersen mob Sokneprest: Arne Berge, mob Hjemmesider Gausel menighet: Hinna menighet: Kirkesider: Gausel Kirke: Man. - fre.: kl Telefoner: Sentralbord: Prest: Daglig leder: Kirketjener: Kateket: Ungdomsleder: Trosopplærer: Organist: Ungdomsdiakon: Kirkeskyss: Daglig leder: Eli Thorset Våge Sokneprest: Øyvind Tjelle Organist: Ernst Th. Monsen, tlf Kapellan: Eva Vassbø mob Kantor: Anne Jordheim mob Kateket: Guro Brakestad mob Menighetspedagog: Margunn Østebø, mob Menighetspedagog: Geir Eikrem, mob Diakon: Åshild Høllesli Menighetsarbeider: Inger S. Hammersmark, mob Vaktmester: Torbjørn Johannessen mob Menighetsrådet ved leder: Steinar Torgersen mob Hinnasenteret: Mandag - fredag, kl , Tlf Kirketjener: Torbjørn Johannesen Mob: Ungdomsleder: Erik Gjerdahl Kateket: Anita Skretting Trosopplæringsmedarbeider: Anne May Hetland Bakke Diakon: Aud Synnøve Løvaas Menighetsrådet ved leder: Lilian Stokkeland Tlf: Gausel menighet: Postboks 201, 4001 Stavanger stavanger.kommune.no Bankgiro: Prestekragen Har du tenkt over at me som lever i ein kultur prega av kristendommen, har to kalendrar som går parallelt? I tillegg til kalenderåret, følgjer me også kyrkjeåret med sine høgtider og årstider. Det er i denne samanhengen ord som advent og jul høyrer heime. Første søndag i adventstiden begynner eit nytt kyrkjeår. Eg er glad for at kyrkjeåret vekslar mellom ulike søndagar, høgtider og periodar. Dette er med og gir året innhald. Det blir på ein måte som med kalenderåret; me er heldige som har ulike årstider. Sjølv om eg ikkje ville vore utan hausten, er eg glad det ikkje er haust heile året! Kyrkjeåret sitt utgangspunkt er feiringa av søndagen. Dette går heilt tilbake til dei første kristne. Dei begynte å samlast den første dagen i veka, søndagen, dagen då Jesus stod opp frå dei døde. Dei feira altså på ein måte påske kvar veke. Sidan vaks det fram eit kyrkjeår der kvar søndag og kvar heilagdag har sitt eige namn og sitt spesielle innhald. Den som følger med på dette, får setja seg inn i ulike sider ved Jesu liv og ved den kristne trua. Forfattaren Peter Halldorf har skrive om kyrkjeåret. Han skriv at kyrkjeåret både har ein åndeleg og ein pedagogisk funksjon. Me feirar og set oss inn i dei store hendingane i Jesu liv: «Fra jul til Påske, fra pinse til advent følger vi Jesus gjennom evangeliene og lar våre liv innpodes i hans liv. Hvert år er et prisme som får sitt lys fra Kristus og lar det bli Fredheim bedehus Boganesveien 14A Vi ønsker velkommen til alle våre faste møter, torsdag 19.30, søndag (se daspressen), formiddagstreff, tirsdag 2 g.mnd. Aktivitetsklubben for barn hver mandag Julemessa! 28.nov. kl og 29.nov. kl og Tale v. Kåre Eidsvåg, gode sangkrefter. 14.des. kl Sangkveld ved Fredliners - snaart jul! Kyrkjeåret reflektert i skiftende farger til ulike tider i løpet av året. Hver høytid gjenspeiler ett aspekt av troens mysterium.» Adventstida er ei tid for førebuing til julehøgtida. Begge desse tidene i kyrkjeåret er verdifulle og dei har tradisjonelt ulik profil, farge og innhald. Alt det praktiske som me gjerne vil ha gjort før jul, kan lett gjera advent til ei svært hektisk tid. Det ser også ut til å vera ein trend at det som naturleg høyrer med i jula, blir tatt ut i forkant. Dermed får mange ei oppleving av at jula er over med julaftan! Eg trur me alle vil vinna på å la advent vera advent og jul vera jul. Og på å la julehøgtida vara heilt til trettande dag jul, altså 6. januar. Det kan me gjera for eksempel ved å venta (lengst mogleg) med å fylla huset med julepynt og ved å la (noko av) den gode julematen få liggja lagra til jula faktisk har begynt. Og så vil eg slå eit slag for at den innhaldsmessige sida ved advent og jul får koma til sin rett. Dette kan skje ved deltaking i gudstenester og konsertar i kyrkja. Og det kan skje i heimen ved å ta vare på og bruka ritual og tradisjonar som å tenna adventslys, lesa juleevangeliet, gå rundt juletreet og synga julesongar. Arne Berge Betlehem bedehus Ordfører Askelandsgate 4 Velkommen til møte hver tirsdag kl Jul i Betlehem lørdag 15.desember: Vi går fra Betlehem kl 1315 til Hinna sentrum med Josef, Maria, hyrder og esel m/føll. Tilbake til Betlehem og kl 14 en liten samling inne. Juletrefest lørdag 27.desember kl 15. Andakt v/ Bjørg Hetlelid, sang, leker, bevertning, gang rundt juletreet 3

3 Vår visjon - Leve i Jesus Gausel kirke - Min kirke Formiddagstreff for voksne som er hjemme på dagtid. Vi møtes hver første tirsdag i måneden kl i kirkestuen. Vi har enkel servering og åresalg. Vi synger, og inviterer inn personer som snakker om ulike temaer som har med livet å gjøre. Tirsdag 2.desember med adventsamling i kirken, og julegrøt. Knotten Babysang i Gausel kirke. Neste kurs starter 7.januar Kurset er 10 ganger med rim, regler, enkle barnesanger, instrumenter og såpebobler. Samling kl.11:00-11:45 og 12:30-13:15 etter alder og aktivitetsnivå. Felles lunsj kl.11:45. Ta med niste. Vi har kaffe/te og twist. Påmelding til Brit Gundersen, tlf Barneaktiver hver tirsdag fra 6.jan Minitrimmen kl.17:15-18:00. For barn mellom 1 til 3 år som trenger å få ut litt energi. Kvikkas kl.17:00 18:00 Aktivitetsklubb for barn fra 5 til 9 år med en blanding av fysisk aktivitet og sløyd. Minigospel kl. 17:30-18:00 Barnekor for 4-åringer opp til 2.klasse. Barnegospel kl.18:15-19:00. Barnekor for 2-7.klasse 4 LysVåken for 11-åringer 29.november kl.17:00-30.november kl.12:00 På LysVåken blir det masse kjekt opplegg! Vi kommer blant annet til å finne ut mer om lys og våken. For LysVåken handler om å være våken for Gud og for hverandre. Det blir lek og moro, god mat, klatring i kirketårnet, fortellinger, verksted og overnatting i kirken. På søndagen blir det gudstjeneste der dere får delta med forskjellige ting som vi har øvd på. Påmelding på nettsiden., eller til trosopplærer Anne May Hetland Brekke på tlf I <3 ROSA Menighetsfest 6.februar - Hold av datoen! Årets tema er rosa. Kom i fargen og antrekket som passer deg best. Det blir god mat, masse kaker og inspirasjon av Svein Helgesen. Påmelding og mer informasjon på nettsiden. Velkommen på julegudstjenester! Offeret gåt til vårt misjonsprosjekt, Sat-7. Julaften 24. desember kl Gudstjeneste med Minigospel Barnegospel. Julaften 24. desember kl Gudstjeneste med Jåttå skolekorps. 1.juledag 25. desember kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Espen Behrens spiller trompet. Besøk våre nettsider: Trenger du skyss? Ta kontakt med diakon Aud Synnøve Løvaas på telefon Praktisk forkynnelse Hva betyr det å leve med Gud i hverdagen? Bokkafe Målgruppen er voksne mellom 18 og 80 år, men du er velkommen selv om du har bikket 80 år eller ikke har rukket å bli myndig.i tillegg til forkynnelse blir det noe bedehussang og noe nyere sang. «Juleavslutning» 3.desember kl og oppstart 14.januar 20:30. Vi samtaler om bøker og temaer over en god kopp kaffe, og spiser litt kveldsmat. Over bordet utveksles det ofte gode tips om bøker, og lesererfaringer. Onsdag 3. desember kl.19:00 med temaet "Glimt fra forskjellige julefortellinger" med Signe Figved. Unn deg et lite pust i bakken midt i juletrravelheten - Vi synger julen inn. Gausel kirke, 14. desember 2014 kl 1700 Tradisjonen tro blir det julekonsert i år også med Suzuki-orkesteret, Gausel kirkekor, Kjersti Aurbakken på fiolin og Per Olaf Johannesen på saksofon.! Korsang, instrumentalmusikk og kjente og kjære juulesanger er som vanlig noen av ingrediensene. Spesielt iår er at vi vil ha et innslag med Alf Prøysens tekster og sanger. Han var opptatt av de svake og de som hadde liten verdi i samfunnet, så dermed går vi rett inn i noe av tematikken i juleevangeliet. Dessuten er jo Julekveldsvisen kommet med i salmeboken, så den vil vi synge sammen. Lik våre ungdomssider på facebook.com/ungpaagausel 5

4 Når Anne Lise Kvernsmyr ser tilbake på den tida hun har vært ansatt på Hinnasenteret, var det ikke hun som foreslo denne overskriften, men vi som satt igjen med den følelsen etter en god og lang prat. Anne Lise er utdannet sykepleier, men hun har ikke mange års praksis å vise til i det yrket. Det har vært litt her og litt der, men i 1990 begynte hun i en 50 % stilling i resepsjonen på Hinnasenteret. Litt seinere tok hun personaladministrasjon på DH, som det het på den tida, og det gjorde at hun våget å søke på lederstillingen da den blei ledig etter Elisabeth Helland i 1996, og denne stillingen har hun altså hatt fram til ut oktober dette året. På spørsmålet om hva som har vært drivkraften til å holde på, svarer hun: «Jeg trives med å jobbe med mennesker, eldre synes jeg i tillegg er en takknemlig og veldig interessant gruppe å arbeide med. Hva de kan fortelle fra et langt liv er uhyre lærerikt. Dessuten har vi hatt et kjempefint kollegafellesskap. Jeg har også opplevd det som et privilegium å ha et så nært samarbeid med ansatte i kirken. Til sist så er det det å si at arbeidstida er veldig grei, ingen kvelds- eller nattevakter, heller ikke helgevakter, kort sagt meget familievennlig.» Hva har skjedd i løpet av dette nesten kvarte århundret? Mye. Det har hele tida vært god opp- 24 kjekke år 24 kjekke år slutning om senteret, som startet som eldresenter, men nå har skiftet navn til kurs- og aktivitetssenter. Aktivitetene har flyttet seg fra hendene til hodet for å si det enkelt. Det er ikke så mye håndarbeid nå som det var tidligere, men i stedet er det større oppslutning om kunst- og kulturgruppa, nyhetsgruppa, og ulike aktiviteter knyttet til IKT er også populære. Brukerne reiser mer og binder seg mindre. De foretrekker kortere kurs. Dette er ikke noe særfenomen for Hinnasenteret, men noe som preger alt frivillig arbeid. Oppslutninga om Hinnasenteret går litt i bølger. Naturlig avgang er jo en forklaring, mens det tar lengre tid å få nye brukere. Reisevirksomheten er en måte å rekruttere nye brukere på, og Anne Lise ser for seg å fortsette å være reiseleder på de populære bussturene en stund til. På tampen av intervjuet bytter vi tema til den forestående julehøytiden. Anne Lise er glad i jula for det den innebærer, men ikke så begeistret for alt ståket rundt. Folk blir for opptatt av alt som skal være på stell at det blir for lite tid til å tenke på hvorfor vi feirer jul. Vi vet det jo, men det blir for lite fokus på det. Og hun går ikke i kirken på julaften. Det blir for mye kav. Men på første juledag er hun alltid i kirken. Da kan hun med en helt annen ro ta inn budskapet om barnet i krybben, om frelseren som er født for alle folkeslag. Vi unner deg roen, Anne Lise, både i jula og i dagene som kommer. Hos oss finner du frisør, fotpleie, pensjonistforening, kurs- og gruppevirksomhet og turer. Timebestilling, påmelding til kurs, forespørsler osv.: tlf Våre åpningstider: kl Vår 2014: Mandag: Kunst og kultur, billedvev-gruppe, bridgekurs for nybegynnere, PC-klubb og fransk for viderekomne. Tirsdag: Bridge, turgruppe, kurs i digital bildebehandling og strikkekafe. Onsdag: Gymnastikk, andakt i kirken og pensjonistforening. Torsdag: Bridgekurs, Hverdagstanker om søndagens tekst og Hva har skjedd?. Fredag: Sammenkomst for fri teknikk, Snekkerboden og litteraturgruppe. Reiseprogram for 2015 er under bearbeidelse. Programfoldere vil bli lagt ut i kirkens våpenhus og kontor, i Hinnasenteret samt lokal bank og legesentre. Fås tilsendt på anmodning. Vi i Hinnasenteret vil gjerne takke alle brukere av senteret for det vi fikk ha sammen i Vi ønsker dere en gledelig jul og et godt nytt år. B. Halvorsen 6 Diakonens hjørne Så snart tanken om advent og jul kommer, dukker et minne fra i fjor opp: Et klassetrinn hadde generalprøve før julens skolegudstjeneste, og jeg var på jobb i kirka. Det var en stor barneflokk som stod foran i kirkerommet og sang så det ljomet: «Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, misbrukt, skadet i den dype natt. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, ingen merker tåren på dets kinn. Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.» Jeg, som så mange andre, tenker ikke alltid over hvordan virkeligheten faktisk er for mange. Men der jeg stod gikk det opp for meg: I denne store barneflokken er det barn med mange ulike opplevelser og erfaringer både på godt og vondt. De sang om seg selv og sine venner! Det hørtes nesten ut som om de ropte når de sang refrenget mellom hvert av versene: Nestekjærlighet Julegave til menighetsarbeidet Hinna og Gausel menigheter ønsker å være en god møteplass for barn- og unge i bydelen. Som kirke etterstreber vi å legge til rette for gode treffpunkt mellom barn, ungdom, trygge voksne og Jesus. Til å hjelpe oss i dette arbeidet har både Hinna og Gausel menigheter tatt ansvar for å lønne barne- og ungdomsarbeidere i faste stillinger. Vi håper du vil bli med å støtte dette arbeidet gjennom å gi en julegave til menighetsarbeidet! Gave på over kr. 500,- gis det skattefradrag for. Dersom personnummer oppgis ved innbetaling, vil dette bli innberettet til skatteetaten. Kontonummer Hinna menighet: Kontonummer Gausel menighet: «Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred.» Når jeg tenker på denne opplevelsen kjenner jeg nesten fysisk klumpen i magen som jeg fikk der jeg stod og hørte barna synge. Julens budskap om Jesus, stjernebarnet som stiger ned og kommer med fred til alle jordens barn, fikk en ny betydning for meg. Det er en fin tid vi går i møte. Men den er også vanskelig for mange kanskje spesielt for de barna som ikke opplever hverdagen som god. Alle barn trenger å bli sett, hørt og møtt av mennesker som bryr seg og som kan gi glede og trygghet midt i deres hverdag, hvor forskjellig den nå kan være. Kanskje Gud kan bruke deg og meg til å være med å oppfylle bønnen som står i det siste verset av salmen som barna sang? «Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, vis hvert jordbarn himlens herlighet.» På vegne av Hinna og Gausel menigheter Katrine Pedersen, daglig leder i Hinna menighet Åshild Høllesli Diakon i Hinna 7

5 HINNA MENIGHET - et sted å vokse V2 Julevandring Hva: 2-åringer med voksenfølge inviteres til en julevandring i kirka der vi skal følge stjernen, møte gjetere, engler, dyr, vismenn, smake på kakemenn og til slutt ende opp i stallen hvor Jesusbarnet er. Når: sønd. 7. des. kl (evt. kl. 15 og 17) V3 Påskevandring Hva: 3-åringer med voksenfølge inviteres til en påskevandring i kirka. Vi skal følge eselet som vandrer fra palmesøndag til påskedag og gir oss fortellingen om Jesus og påsken. Underveis spiser vi en middag sammen. Når: sønd. 22. mars kl (evt. kl.15 og 17) V10 Vi deler Hva: Vil du lære mer om hvordan en kan være en god venn for alle? Vil du bli med på reise jorden rundt på en dag? Bak ulike gatenavn i Stavanger og ordene diakoni og misjon gjemmer det seg mye spennende som alle 10-åringer kan bli kjent med denne dagen. Når: torsd. 26. feb. og 5. mars kl , og sønd. 8. mars kl ca V11 Lys Våken Hva: 6. klassinger inviteres til å sove i kirka og feire kirkens nyttårsaften med leker, film, festmåltid og deltakelse på gudstjenesten søndag. Lys Våken handler om å være lys våkne for hverandre, for det som skjer rundt oss, for Gud og for oss selv. Når: 29. nov. kl nov. kl VEKSTDAGER 0-18 V13 You rock Hva: You rock - du er bra! Men hva gjør du de gangene det ikke føles sånn? Og finnes The Rock that doesn't roll? Velkommen til god mat, You Rock-poengsamling, lørdagsfilm, undervisning m.m.! Når: lørd. 7. feb. kl og sønd. 8. feb. kl V14 Konfirmant? Lurer du på om du skal være konfirmant mai 2016? Torsd. 22. jan kl er du velkommen til kirka for å «smake på» det å være konfirmant! Invitasjon kommer i posten til alle medlemmer, men samlingen er åpen for alle som fyller 14 år i 2015! Følg med! KVELDSGUDSTJENESTER Temagudstjenester med kveldens gjest, nattverd og uformelt samvær etter gudstjenesten. Våren 2015: kl FASTE AKTIVITETER Allesammen-middag Tirsdager kl Enkel middag for gammel og ung i menighetssalen. Påmelding. Oppstart 6. januar Syng Tirsdager kl Samling med sang, rytmer og lek For ett-, to- og treåringer i følge med voksne Oppstart 6. januar Minigospel Tirsdager kl Kor for barn mellom 4 og 7 år. Oppstart 13. januar Barnegospel Onsdager kl Kor for barn fra 2. til og med 7. klasse Oppstart 7. januar KFUK/M-speiderne Annenhver tirsdag kl Oppdagere (2.- og 3. klassinger) og Stifinnere (4.- og 5. klassinger) Oppstart 6. januar Klubb 67 Annenhver fredag kl (oddetallsuker) For 6. og 7. klassinger. Oppstart 16. januar Kafé KU Annenhver torsdag kl (partallsuker) For ungdom fra 8.klasse. Oppstart 8. januar Ungdomskorprosjekt Annenhver onsdag kl (partallsuker) For ungdom fra 8.klasse. Oppstart 7. januar JULEVERKSTED Hinna kirke lørdag 6. desember kl Program: Grøtspising, baking, lage julepynt/gaver, drama/sang sammen med Sevenjentene. Vi avslutter med forestillingen Stjerneunderet med Sevenjentene kl Pris: 100 kr. per pers. inkl. konsertbill. Kr. 50 uten konsertbill. Max 400 per familie. Påmelding på: Frist 3. desember Kontaktperson: M.Østebø, tlf STJERNEUNDERET Hinna kirke lørdag 6. des. kl En forestilling med Sevenjentene og forteller Marit Anmarkrud Pris: 100 kr. per pers, Max 350 per familie JULETREFEST 14. og 28. januar, 11. og 25. februar Programmet starter kl Kveldsmat serveres fra kl Oppreist tro 4.januar er det Allesammen-gudstjeneste Kollekt til dekning av utgifter i Hinna kirke kl Annenhver KVELDSGUDSTJENESTER torsdag kl (partallsuker) Etter gudstjenesten blir det juletrefest med gang Samtalegruppe Temagudstjenester for vgs-ungdom med kveldens fra Hinna, gjest, rundt juletreet. Ute har vi bålpanna hvor vi griller ALLESAMMENSØNDAGER VÅREN 2015: 4/1-01/02-01/03-12/4-7/6 Hillevåg nattverd og Gausel. og uformelt For info, samvær kontakt pølser og pinnebrød og inne har vi julekaker. menighetspedagog etter gudstjenesten. Geir Eikrem tlf Våren 2015: kl

6 Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Vi gjør det litt annerledes Boganesgeilen 7, 4032 Stavanger, Tlf: Boganesveien Stavanger Tlf Faks Begravelsesbyrå Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: Avd. Stadion Parken: Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger - Tlf / Avd. Håret Frisørteam, Langgaten 40, 4306 Sandnes - Tlf Boganesveien 29, 4020 Stavanger brudebuketter sorgbinding dekorasjoner buketter Arnageren, Stavanger Kilden Kvadrat 24-timers tlf: Åpningstider: Tir. ons. fre Tor Lør. og søn Man. etter avtale Madlaveien 75, 4009 Stavanger, tlf Hinna Lakkering Boganeveien 40, 4020 Stavanger Tlf Fax Hinna Park Stadion Parken Butikksenter, 4020 Stavanger Tlf E-post: mandag fredag: lørdag UTLEIE AV KONTORLOKALER - God parkering - Godt klima-anlegg I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Vi har tid til deg! Vi har tid til deg! Hinnasvingene 55, tlf Hinnasvingene 55, tlf Holgersen Møbeloppussing AS GUNNARSHAUG EIENDOMSSELSKAP Telefon O.H. Meling & Co. AS Rederi Stavanger. Telefon Erling J. Pettersen Stavanger biskop MØBELPUSSING OG LAKKERING Auglendsdalen 79, 4017 Stavanger Tlf.: Fax:

7 Tlf Unike mennesker Unike begravelser Ansvarlig er Arvid Steinum Kontor: Villa Solborg, Tjensvoll Tlf alphabegravelse.no Døgnvakt: ECCO STAVANGER KIROPRAKTOR Gunnar I. Hetland Søregt. 33 Telefon Falsensgt. 8, 4307 Sandnes Telefon Åpent: Man-fre 9-19 Lørdag Forus Blomster Lunsj-utlevering etter avtale! Petroleumsvn 6, 4031 Stavanger Vi deler inngang med Rimi, vis a vis Statoil. Boganesveien 127 Telefon Tel & Facebook: Forus Blomster KJENT FOR KVALITET I OVER 100 ÅR! Tannlege Torstein Olsen Heddeveien 120, 4034 Stavanger Telefon Kontortid: Man - ons - fre tirs og tors Boganesvegen Stavanger Telefon faks www. forusbilskade.no Tvedtsenteret Frisørsalong Faks: Utsalg Hillevåg tlf./fax: Utsalg Gausel tlf./fax: Alt i baker- og konditorvarer Hillevågstannlegene Forus Bilskade på Hinna Åpent alle dager fra kl til Begravelse, brud, buketter og dekorasjon SALONGEN Auglendsbakken 50 Tlf GOD PARKERING FRISØR Hinnakrossen Hana Senter Tvedt Senter ) Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis-à-vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale Din IT-leverandør Pc - Server - Nettverk - Programvare - Internett - Router Telefon en allsidig rørlegger Gamleveien 1, Vaulen Stavanger Telefon Fax Cateringavdeling Telefon haukaas KLASSISK OG MODERNE Etabl ALT ELEKTRISK PÅ SAMME STED Tlf Langgt. 87, 4306 Sandnes Tlf Langgt. 87, 4306 Sandnes Etablert 1950 Tlf E-post: Webb: Postboks 32, 4301 Sandnes Konto: Org.nr.: NO MVA Langgt. 87, 4306 Sandnes Telefon SERVICE avd. E-post: Etablert 1950 Webb: Postboks 32, 4301 Sandnes BELYSNING Konto: Org.nr.: NO MVA ALT ELEKTRISK PÅ SAMME STED BELYSNING SERVICE avd. Boganesveien 114, 4032 Stavanger Telefon Fax Hinnasvingene 50 Telefon Stavanger Fax STAVANGER Vassbotnen 17, 4067 Stavanger. Telefon Tannlege Ingolv Eikill mntf REMA 1000 HINNA - Telefon Boganesveien Stavanger Lagerveien 1, 4033 Stavanger, Tlf , Fax Mandag - fredag Lørdag e-post: IT Løsninger Helgø Matsenter Telefon Ledig annonseplass! Kr ,- pr. år Lyst til å annonsere? Ta kontakt med: Katrine Pedersen tlf Store Skippergate 5, 4013 Stavanger Telefon Jåttåveien 92, Hinna, Tlf Ledig annonseplass! Kr ,- pr. år Lyst til å annonsere? Ta kontakt med: Katrine Pedersen tlf Toyota Sørvest Nye Toyota - brukte biler www. toyotasorvest.no Tlf Automasjon, tele, data og elektroinstallatør Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger Telefon Telefaks Auglendsdalen 89, 4017 Stavanger Telefon Fax Utleie av dekketøy duker og servietter Telefon / Sjøhagen 11, Pb 3120 Hillevåg, 4095 Stavanger Sjekk våre priser på 12 Hoved logo 13

8 Hinna Gausel GUDSTJENESTER HINNA GUDSTJENESTER GAUSEL 14 DØPTE Julie Nordfoss-Bergan Celine Idsøe Endresen Sienna Viland Solberg Enzo Fabian Eia Karolina Remme DØDE Torleif Mikal Log Ester Eidvin Lene Margrethe Qvam-Tangerås Siri Ellingsen Arne Minge Odd Egil Andersen Gaute Landråk 73 år 93 år 38 år 44 år 79 år 72 år 86 år DØPTE DØDE Sorggrupper Vi har sorggrupper for ulike alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for barn/unge. For mer info se under voksne sorgarbeid, eller ta kontakt med: Diakon Gunhild Andersen, tlf eller Kirkens Servicetorg tlf Juletresalg Hinna Y s Men s Club vil også i år selge juletrær ved Hinna kirke. Salget starter lørdag 13. desember og avsluttes mandag 22. desember. Åpningtider: mandag fredag kl lørdag kl Overskuddet av salget går i hovedsak til barne- og ungdomsarbeid i Gausel og Hinna menigheter. Vi selger både edelgran og norsk gran. VELKOMMEN TIL EN MENINGSFYLT JULETREHANDEL! Anthony Phrakhun Borgsø Emilie Isabel Systello Jekteberg Nicholas Gløersen-Endresen Oliver Killingberg Koppang Benjamin Amaliksen-Huth Ask Brinch-Kommedal Jonathan Ove Emil Øvregaard Skjønberg Eva Tøllefsen Astri Olea Baardsen 79 år Sigrid Andrea Brovoll 86 år Kjell Haga 68 år 30. november kl sø. i advent. Luk 4,16-22a. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berge. Jordheim. V11: Lys våken. Offer. Kirkekaffe 7. desember kl sø. i advent. 1 Kor 15, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vassbø. Jordheim. Offer. Kirkekaffe. Allesammen-søndag med aldersinndelt søndagsskole og felles aktivitet etter gudstjenesten. 14. desember kl sø. i advent. Luk 3,7-18 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berge. Jordheim. Offer. Kirkekaffe. 24. desember kl , og Julaften. Luk 2,1-20. kl Vaulen skolekorps, kl Barnegospel, kl Ungdomsgruppa Julaftengudstjenester. Vassbø. Jordheim. Offer. 25. desember kl juledag. Joh 1,1-14 Gudstjeneste med nattverd. Vassbø. Jordheim. Trompet: Mari Tyvand. Offer 28. desember kl Romjulsøndag. Luk 2,36-38 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berge. Offer. 4. januar kl Kristi åpenbaringsdag. Luk 2, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Eva Vassbø. Jordheim. Offer. Allesammen-søndag med aldersinndelt søndagsskole og juletrefest etter gudstjenesten. 11. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Mark 1,3-11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berge. Aandstad. Menighetskoret. Offer. 18. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Joh 4,4-26. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vassbø. Offer 25. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Joh 9,1-7.35b-38. Gudstjeneste med dåp. Vassbø. Offer 25. januar kl Kveldsgudstjeneste med nattverd. Vassbø. 1. februar kl Såmannssøndag. Mark 4, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berge. Offer Allesammen-søndag med aldersinndelt søndagsskole og felles aktivitet etter gudstjenesten. Søndag 30. november kl søndag i advent. Luk 4,16-22a. Gudstjeneste. Tjelle. Monsen. Bakke. Skretting. Lys Våken. Gausel Barnegospel. Dåp Nattverd. Offer. Søndag 7. desember kl søndag i advent. 1 Kor 15, Lysmesse. Hardeng. Speiderne og G2 deltar. Offer. Søndag 14. desember kl søndag i advent. Luk 3,7-18. Gudstjeneste. Tjelle. Monsen. Nattverd. Offer. Søndagsskole. Søndag 21. desember kl søndag i advent. Gudstjeneste. Hagen. Monsen. Dåp. Offer til KRIK. Onsdag 24. desember kl Julaften. Luk 2,1-20. Gudstjeneste. Tjelle. Kiril Kutin. Minigospel. Barnegospel. Offer til Sat-7. Onsdag 24. desember kl Julaften. Luk 2,1-20. Gudstjeneste. Tjelle. Kiril Kutin. Jåttå skolekorps. Offer til Sat-7. Torsdag 25. desember kl Juledag. Joh 1,1-14. Høytidsgudstjeneste. Tjelle. Kiril Kutin. Espen Behrens (trompet). Dåp. Nattverd. Offer. Søndag 4. januar kl Kristi åpenbaringsdag. Luk 2, Gudstjeneste. Tjelle. Monsen. Gjest fra NMS. Nattverd. Offer til NMS (Det norske misjonsselskap). Søndag 11. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Mark 1,3-11. Gudstjeneste. Tjelle. Monsen. Dåp. Søndagsskole. Offer. Søndag 18. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Joh 4,4-26. Gudstjeneste. Tjelle. Monsen. Nattverd. Søndagsskole. Offer. Søndag 25. januar kl søndag i åpenbaringstiden. Joh 9,1-7.35b-38. Gudstjeneste. Torkelsen. Monsen. Dåp. Søndagsskole. Offer. Søndag 1. februar kl Såmannssøndagen. Mark 4, Gudstjeneste. Tjelle. Gausel Barnegospel. Dåp. Offer til Bibelselskapet. Søndag 8. januar kl Kristi forklarelsesdag. Mark 9,2-13. Tomasmesse. Tjelle. Monsen Skretting. Konfirmanter medvirker. Nattverd. Søndagsskole. Offer. 15

9 HINNA KIRKE søndag 14. desember kl Minigospel, Barnegospel Vaulen skolekorps og juniorkorps Hinna Speidergruppe (NSF) Ungdomsgruppa med band Prest: Arne Berge, Kantor: Anne Jordheim kollekt til musikkarbeidet i kirken

Bilde av: Arne Augedal FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 5 - OKTOBER - 2014-49. ÅRGANG

Bilde av: Arne Augedal FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 5 - OKTOBER - 2014-49. ÅRGANG Bilde av: Arne Augedal FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 5 - OKTOBER - 2014-49. ÅRGANG 2 Halloween Allehelgensfeiringen har opphav i to helligdager fra gammel tid. Allehelgensdag, til minne om matyrene,

Detaljer

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 1 - JANUAR - 2015-50. ÅRGANG Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til Foto: I Hammersmark Takk!! Takknemlighet

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014

Gjesdal & Ålgård. Menighetsblad for. Nr 6-2014 Menighetsblad for Nr 6-2014 Gjesdal & Ålgård Kantor Ragnhild på orgelkrakken i Oltedal 1.søndag i advent. I februar begynner hun i ny jobb i Nærbø. Les side 12 og 13. Menighetsbladets redaksjon: Bente

Detaljer

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Menighetsblad nr 4 2014 Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg.

Detaljer

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner

LEIAR. Innhold. Side 2 - Leiar. Side 3 - Info. Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner 2 Innhold Side 2 - Leiar Side 3 - Info Side 4 og 5 - Juletrefest-tradisjoner Side 6 og 7 - Det merkelegaste mennesket som er fødd på Jæren, del 1. Side 8 og 9 - Bebudelsen i kunsten Side 10 og 11 - HalloVenn

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon.

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon. Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf.

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Fred i en fredløs tid! Advent er mørke og kulde, i verden er krig og kaldt. Man drømmer om fred og vennskap, men strider og sloss overalt. Advent er

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul!

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul! Gamle Glemmen menighetsblad Nr. 4-2013 - 16. årgang Frykt ikke! s. 3 Hallo Venn! s. 7 God jul! Jul på bedehuset s. 10 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5

La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 4 - årgang 2-2014 Russiske krigsgraver skal taes vare på s. 8 Miraklene i kø i Mirakelhuset s. 12 Kom i julestemning i kirkene s. 28 Biskopen: La de få tigge ved

Detaljer