RUTINER, REGLER OG VIKTIG INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER, REGLER OG VIKTIG INFORMASJON"

Transkript

1 v/john-anders Johnsrud og Trine Bøhnsdalen Rauerskauveien Nittedal Org.nr MVA Kontonr: Tlf: / E-post: Hjemmeside: Gårdeier: Per Einar Johnsen, tlf RUTINER, REGLER OG VIKTIG INFORMASJON for oppstallører i stallen og på utegangen STALLENS ÅPNINGSTIDER: Stallen er åpen for oppstallører fra hver dag. Dersom du skal i stallen før klokken eller etter klokken 21.00, er dette helt i orden, men da ønsker vi beskjed om dette i forkant. OBS: Dersom du skal ha behandling av hesten (veterinær, kiropraktor el.) før klokken på morgenen, ønsker vi at du gir beskjed om dette på forhånd. Dette er for å kunne være ferdig med morgenrutiner og ha klargjort stallgangen før behandling. STALLRUTINER & FÔRING: KL KL KL Morgenfôring og utslipp Lunsjfôring Kveldsfôring og innslipp Hestene fôres tre ganger daglig med høyensilasje. Kraftfôr fôres morgen og kveld. Sistemann i stallen fôrer kraftfôr (men bare dersom det blir gjort avtale om dette), ser over at alle boksdører er lukket, slukker lys og lukker alle dører. Både utegangshester og oppstallede hester har vikeplikt i

2 stallgangen ifm. innslipp og utslipp. Utover dette brukes stallen og dens fasiliteter også fritt av de med hest på utegang. LAGING AV GROVFÔRPOSER: For hester i boks lager vi til frokostposer og lunsjposer på hverdagene. Hver enkelt hesteeier klargjør selv kveldsposer og legger dette i boksen til hesten de dagene du er på stallen. Dette betyr ikke at du må være der hver eneste dag for å lage kveldsposer, du kan fint lage ekstra kveldsposer en eller to ganger i uka. Får hesten din f.eks. 6 kilo høy til kvelds skal du da klargjøre totalt syv 6-kilos kveldsposer i uka. Dette kan fint gjøres i forkant. Da henges bare flere kveldsposer på nederste spikerkrok. Eventuelle ekstra settes på bakken rett foran. I helger og helligdager klargjør eier alle grovfôrposer selv. Dette klargjøres for dagen etter helge- /helligdagen, slik at man ikke er forpliktet til å være der tidlig på selve helligdagen. Det vil si at dersom det er en helligdag, så er frokost og lunsj for denne dagen allerede klargjort av oss. Du som oppstallør klargjør likevel frokost og lunsj denne dagen, men det henges opp og fôres ut neste dag. Mer detaljert om dette står også på lapp ved grovfôret. Totalt 2 frokostposer og 2 lunsjposer skal klargjøres i helgene. OBS: Lager du fôrposer for helga mange dager i forkant og henger opp, må du gi beskjed om at dette er ment til helgen, ellers vil vi fortløpende fore ut posene som henger klare på knaggene. Det er viktig at hesteeier forstår dette og informerer videre til sine fôrryttere/hjelpere slik at det blir klargjort fôrposer korrekt. BINDING AV HEST I OG UTENFOR STALLEN: Dersom du binder hesten i sprinklene i en av boksene må du se til at du binder i selve boksveggen og ikke i døren som kan bevege seg. Sørg også for at døren til boksen er lukket. Hester som er bundet skal ikke forlates uten tilsyn for lengre perioder av gangen. Ikke bind langs boksene når det står hester der, med mindre dette er ok for begge parter. Utenfor stallen kan hester bindes i bindekrokene på veggen eller i bindebommen på grusplassen. Vær OBS på at plankene som binderingene i veggen er festet til, kan løsne dersom hesten trekker tilbake. Det er eiers ansvar å avgjøre om det er forsvarlig å binde hesten der. Hester skal som hovedregel ikke være løse i stallgangen dersom det er andre hester/mennesker til stede, med mindre dette er ok for alle som er til stede. Vis kjønn og ha kontroll på hesten til enhver tid dersom den er løs. FORING I STALLGANGEN:

3 Fôring av hest med grovfôr i stallgangen skal kun gjøres dersom det ikke er til sjenanse for andre hester/oppstallører. Dersom det er mye aktivitet i stallen er slik ekstrafôring forbeholdt boksen. Alt grovfôrsøl skal fjernes dersom du fjerner hesten (rir ut på tur el.), slik at det ikke ligger igjen dersom andre skal bruke stallgangen. Kraftfôr kan fôres på stallgangen, med forbehold om at det ikke er til bry for andre hester/oppstallører. Forhør deg gjerne om det er greit å fôre kraftfôr dersom det er flere som har hester bundet i stallgangen. Noen hester kan bli svært urolige i en slik situasjon, så vis hensyn i slike tilfeller. MØKKING: / PADDOCKMØKKING: Det skal møkkes for hester i boks hver dag, enten av stallansvarlig, hesteeier, eller noen hesteeeier har avtalt med. Alle hesteeiere har ansvar for å møkke paddock hvor hesten står ute jevnlig og skrive seg på paddockmøkkelistene ved tavla. Dersom du er forhindret fra å møkke jevnlig ute i paddock må du finne noen andre som kan gjøre dette for deg. Husk at møkk fra paddockene skal i møkkahaugen til høyre, mens møkk fra boksene skal i møkkahaugen til venstre (nærmest utedoen). Kvister ol. skal ikke kastes på møkkadyngene, men heller ned i skråningen borte ved kuene. Møkkagreip skaffes av den enkelte oppstallør og henges på anvist nummerplass. Trillebårer deles på alle. Vi har hakker/raker/spader til utlån. Alle på utegangen er ansvarlige for å holde det grusede området, begge leskurene og området rundt vannkaret og spisestasjonen rent for møkk til enhver tid. Hele utegangsbeitet skal også kontinuerlig møkkes. Dette er alle hesteeiernes felles ansvar. Alle som møkker i paddock/på utegangen skal skrive seg opp på møkkelistene som henger ved tavla. Skriv navnet ditt eller navnet på hesten og antall trillebårer ("II" for en stor grønn trillebår og "I" for en vanlig trillebår eller 1/2 grønn trillebår) den datoen du har møkket. TILSYN: Vi ønsker umiddelbar beskjed dersom du oppdager at en av hestene ikke oppfører seg som vanlig, virker syk/halt/skadet eller det er noe annet som ikke er som det skal (ødelagt gjerde el.). Send oss og/eller hesteeier en SMS eller ring hvis det er alvorlig. Kontakt oss heller én gang for mye enn å vente for lenge. OPPDATERING AV DEKKENLISTER: Dekkenlister henger ved tavla og det er hver enkelt hesteiers ansvar å sørge for at informasjonen her er oppdatert. Skriv på hva hesten skal ha den dagen basert på hva slags vær som er meldt på værmeldingen den morgenen, da det er dette vi må ta utgangspunkt i når vi setter på dekken. Forsøk å skrive så detaljert som mulig, i forhold til hva hesten skal ha hvis det er meldt nedbør hele dagen, eller kun fare for nedbør deler av dagen. Jo enklere det er for oss å finne svar på dette, jo lettere er det for oss å sette på riktig/ønsket dekken.

4 BRUK AV SYKEPADDOCKER: Sykepaddockene brukes ved behov. Disse skal renses/rakes daglig dersom de er i bruk, uavhengig av om samme hest skal ut der neste dag. Dette er for å bevare grusen lengst mulig. Når hesten ikke lenger skal stå der skal all resterende høysøl rakes opp, også på utsiden og rundt sykepaddockene. BANEMATERIELL: Alt banemateriell som brukes skal ryddes inn igjen etter bruk, med mindre det er gjort avtale om at det skal bli stående. TØRKEROM FOR DEKKEN: Våte dekken henges på vranga for mest mulig effektiv tørking. Tørre dekken og andre ting som tørkes skal fjernes umiddelbart når de er tørre, da dette ikke er et oppbevaringsrom og vi trenger all plass til neste ladning med våte dekken. Avfukteren bør tømmes for vann så ofte som mulig for at dekkenene skal tørke raskest mulig, og det er fint om du gjør dette dersom du ser at den er full og lyser rødt. VASK AV DEKKEN: Det er mulig å vaske dekken og annet hesteutstyr i industrivaskemaskinen på salrommet. Nærmere info om priser og fremgangsmåte står på plakat på maskinen. Maskinen vasker og impregnerer dekken mm. LOST AND FOUND : Trekassa mellom oppholdsrommet og salrommet er der vi legger ting vi finner som vi ikke vet hvem som eier. Savner du utstyr bør du ta en kikk oppi denne. KRAFTFÔR: Vi ønsker at alt kraftfôr skal oppbevares i SORTERA dunker fra IKEA (eller lignende dunker som finnes på blant annet Biltema) og at store tønner og lignende tas med hjem. Dette er for å holde en ryddigst mulig fôrkrok og stall for alle. Dette gjelder både for de med utegangshester og de med oppstallede hester. Har du mange dunker kan du spørre oss om lage til noen treplanker du kan ha mellom dunkene. Kraftfôr skaffes av den enkelte, men vi kjøper inn og fôrer ut Champion Komplett til innkjøpspris for de som ønsker dette. Vi kan også være behjelpelige med å kjøpe og ta med annet kraftfôr fra Felleskjøpet. Kraftfôr til bokshestene fôres morgen og kveld. Kraftfôr klargjøres som oftest av hver enkelt oppstallør, men dersom hesten kun skal ha enkle kraftfôrtyper/mengder kan du snakke med oss om å gjøre det klart. Bøttene settes i stabler i riktig rekkefølge på benken i fôrkroken. Stabelen til venstre er kvelds og stabelen til høyre er morgen. Dersom hesten får oppbløtt kraftfôr skal dette helst kun gis til kvelden og ikke på morgenen. 2 stk. kraftfôrbøtter følger med hver boks, men enkelte oppstallører kjøper inn ekstra bøtter for å kunne klargjøre

5 kraftfôr for flere dager i forveien. Da settes bøttene klare oppe på dine kraftfôrdunker og så bytter vi ut de tomme med nye bøtter som står klare. Kraftfôr til utegangshestene gis selv av den enkelte oppstallør. Ikke gi kraftfôr inne på utegangen da det fort kan føre til bråk og knuffing blant de andre hestene. EKSTRA OPPBEVARING AV UTSTYR: Alle har fått tildelt skap tilhørende boksplassen/utegangsplassen. Dersom det er vanskelig å få plass til sal eller seletøy kan det være mulig å få plass til dette på kontoret/salrommet. Hør da med Trine eller John- Anders. Dette salrommet er kun ment for overdimensjonerte saler og utstyr som ikke får plass i skapene. Alt annet utstyr som ikke får plass ønsker vi helst at folk tar med hjem, men det er også noe lagringsplass i gangen mot kuene. Her settes det ekstra skap/kasser kun ved spesielle behov. Plassen er liten og deles så rettferdig som mulig på de som trenger det. Det er også noe plass over skapene i stallgangen. Denne plassen kan også utnyttes til ekstra ting. Vi har til tider mus som ferdes i utstyrsskap så det anbefales å fjerne alt spiselig fra disse skapene. Alt som du ikke ønsker skal fryse bør vinterstid flyttes inn i tildelt plastkasse på salrommet. GENERELL ORDEN: Kun grime og leietau skal henge utenfor boksdøren. Se til at leietau er festet til grimen. Kun hestens vanligste dekken skal henge på dekkenholderen. Annet utstyr skal oppbevares i skap eller i plastdunker på kontoret/salrommet. Grime og leietau til hver utegangshest skal også henge på knaggene til venstre for skapene (mellom deknene). Dette er for at de skal kunne være tilgjengelige for alle hvis det skulle være behov for det. Dekkener for utegangshester kan også henges her. Vi ønsker at alle feier stallgangen (eller der du har bundet hesten) etter seg, tømmer møkk på møkkadynga og søppel i søppelkurven og ellers hjelper oss med å holde en så ryddig stall som mulig, for vår alles glede. MØKK PÅ GÅRDSPLASSEN OG BANEN: Dersom hesten din gjør fra seg på gårdsplassen eller et sted mellom stallen og ridebanen, ber vi om at dette fjernes så raskt som mulig, evnt. gi beskjed til andre som er der så dette blir fjernet så raskt som mulig. Dette gjelder også på banen. Husk å tømme trillebåra på banen for møkk også, ellers fryser møkka i trillebåra om vinteren. Møkka trilles i skråningen mot skogen, til høyre for de parkerte bilene. Hvis du ser møkk liggende som noen har glemt, og har anledning til å plukke det opp, er dette veldig snilt og noe vi alle setter veldig stor pris på.

6 ØDELAGT UTSTYR: Dersom du eller hesten ødelegger redskaper eller annet utstyr ønsker vi at du gir beskjed om dette så raskt som mulig. BESKJEDER: Skal du gi en viktig beskjed om hesten din anbefaler vi at du sender oss en SMS, selv om du også forteller det til oss muntlig. Enkle, korte beskjeder kan gjerne også skrives på tavla. Er det ikke vi som har stallvakt/ansvar sørger vi for å gi beskjeden din videre. MEDBRAGTE HUNDER: Hunder skal generelt holdes i bånd, da det finnes løse hunder på gården her. Har du ikke hunden i bånd må du ha god kontroll på den og den må ikke være aggressiv mot mennesker, hester eller andre hunder. RØYKING: Røyking er strengt forbudt i og utenfor stallen. Røyking er lov utenfor kontoret. Sneiper skal ikke forlates på bakken. Dette gjelder også oppe på banen. OPPBEVARING AV UTSTYR SOM IKKE SKAL FRYSE: Det er satt opp et hyllesystem på kontoret med en stor plastikkdunk til hver boks/utegangshest. Denne kan du bruke til ting du ikke ønsker skal fryse eller annet utstyr du vil oppbevare helt tørt og musesikkert. Det vil ikke bli anledning til å oppbevare mer utstyr enn det som passer i en slik boks på oppholdsrommet, med unntak av noe jakker/klær og evnt. store saler eller seletøy som ikke får plass i skapene. Vennligst ikke bruk plassen over eller mellom plastdunkene til utstyr. Kun det som får plass i plastdunken. OPPHOLDSROM Oppholdsrommet er for alle på stallen og vi håper alle kan hjelpe til med å holde dette rommet ryddigst mulig og feie over hvis man har dratt inn grus/sand el. Rommet vil møbleres fortløpende, og har du kopper og kar og andre ting du kan avse får de gjerne et nytt hjem der. Husk å vaske kopper/glass eller lignende som du har brukt og sett det tilbake igjen i hylla. Har du egen tørrmat eller mat i kjøleskapet kan det lønne seg å merke dette.

OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER

OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER Jan 2013 1 Mellom Moss rideklubb, Noreødegården, 1599 Moss - Org. Nr: 984 651 415 og Navn: Adresse: e-post: Tlf: Er det inngått en oppstallingskontrakt for hesten

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR UTEGANG

LEIEKONTRAKT FOR UTEGANG LEIEKONTRAKT FOR UTEGANG Nedenstående kontrakt er i dag,, inngått mellom utleier og leietaker for utegangsplass på Stall Gaustad. 1. UTLEIER Stall Gaustad DA v/john-anders Johnsrud og Trine Bøhnsdalen

Detaljer

OPPSTALLINGSKONTRAKT

OPPSTALLINGSKONTRAKT OPPSTALLINGSKONTRAKT Nedenstående kontrakt er i dag,, inngått mellom utleier og leietaker for oppstalling av hest på Stall Gaustad. 1. UTLEIER Stall Gaustad DA v/john-anders Johnsrud og Trine Bøhnsdalen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer

Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4

Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4 HALLVAKTSINNSTRUKS BJØLSENHALLEN HELGER Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4 4. HALLVAKTENS OPPGAVER... 5 5. NØDVENDIG INFORMASJON... 7 A. Nyttig

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Barneklinikken Post 1

Barneklinikken Post 1 Velkommen til Barneklinikken Post 1 Barnenevrologi Barnerevmatologi Lunge, allergi og eksem 2 VELKOMMEN!... 5 DEN FØRSTE DAGEN... 5 DØGNRYTME... 5 MÅLTIDER... 6 MÅLTIDER I BARNESPISESALEN... 6 MÅLTIDER

Detaljer

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER 1. VAKTENS ANSVAR... 2 2. VAKTENS ARBEIDSTID... 3 2. VAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 4 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 HALLVAKTSINNSTRUKS BJØLSENHALLEN HELGER Innhold 1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider... 8 C.

Detaljer

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA SEMINARUTGAVE 2009 INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA SEMINARUTGAVE 2009 INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA SEMINARUTGAVE 2009 INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT www.tolfa.no / www.artemisia.no/tolfa Produksjon: Ole Tolstad www.tolstad.com VELKOMMEN

Detaljer

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER 1. VAKTENS ANSVAR... 2 2. VAKTENS ARBEIDSTID... 3 2. VAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 4 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider...

Detaljer

VAKTINSTRUKS. Ved ankomst. Under vakten. Kjelsås Håndball 25.08.11

VAKTINSTRUKS. Ved ankomst. Under vakten. Kjelsås Håndball 25.08.11 VAKTINSTRUKS Det skal være vakt i hallen hverdager fra kl. 15.45 til 22.45 (det betyr at hallen stenger og alle spillere må være ute 22.45) og på lørdager og søndager fra tre kvarter før første kamp til

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer