Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013"

Transkript

1 Metodistkirkens Menighetsblad April Juni 2013 Sandnes Nr Årgang Stavanger Nr Årgang 1

2 Sandnes Metodistmenighet Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse) Postboks 529, 4304 Sandnes (postadresse) Tlf Org.nr Bankgiro: Kontortid: Etter avtale. E.mail: Pastor: Hilde Augensen Sandvedbøen 85A, 4318 Sandnes Tlf E.mail: Ass. Pastor: Charles Jourdan General Rugesvei 5, 4309 Sandnes Tlf (P) Mob E.mail. Organist: Eirik Paulsen Tlf E.mail. HER FINNER DU OSS Stavanger Metodistmenighet Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger Tlf.: Fax.: Org.nr Bankgiro: Kontortid: Alle ukedager: kl Eller etter avtale E.mail: Pastor: Marit Bjørnevik Kaprifolv. 34, 4022 Stavanger Tlf (P) Mob E.mail: Vaktmester: Helge Koch Frida Hansensv. 23, 4016 Stavanger Tlf.: E.mail: Adm. leder Berit Hoelgaard Vaisenhusgt. 51, 4012 Stavanger Tlf.: privat E.mail: Redaksjonskomite: Marit Bjørnevik, Hilde Augensen, Jan Nicolaisen, Charles Jourdan, Einar Chr. Drange (Nett.red. Stvgr) Organist: Bjørn Terje Bertelsen Tlf.: E.mail: Menighetsbladet kommer ut med jevne mellomrom - Endringer i Menighetskalenderen kan forekomme. Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti. Trykk: Lura Trykkeri 2

3 FRA INNSIDEN To av disiplene til Jesus er på vandring fra Jerusalem til Emmaus, de er sorgtunge og skuffet. De var fortvilet over at Jesus var død, og de gikk der på vegen og skjønte ingenting. Den de hadde satt sin lit til var borte. De hadde trodd at det var Han som skulle befri Israel fra Romerriket. De gikk og snakket sammen om det som hadde skjedd. Det hadde vært dramatiske dager i Jerusalem, påskefeiringen hadde blitt helt annerledes enn de hadde kunnet forestille seg. Jesus var blitt arrestert, han var stilt for domstolen, dømt og korsfestet. De hadde riktignok hørt noen rykter om at Jesus var stått opp, men de torde ikke tro på dem. Plutselig er Jesus der sammen med dem, men de kjenner han ikke igjen, for øynene deres ble hindret i å se. Jesus bryter inn i samtalen deres, som om det er han som ikke skjønner noe som helst. For Jesus hadde noe å lære disiplene. Han ville vise dem hvem han var gjennom Ordet, gjennom Skriftene, som også ville være der når han ikke lenger var synlig til stede hos dem. Jesus forklarer dem det som har skjedd med han selv ved å vise til Skriftene, som har forutsagt at Messias skulle lide og stå opp på den tredje dagen. Emmausvandrerne manglet denne forståelsen for hvorfor Jesus måtte dø. Da de kom fram til dit de skulle, gjorde Jesus som at han ville gå videre, men disiplene kunne ikke slippe denne mannen, så de inviterte han med seg inn. De inviterte Jesus inn i livene sine. De ba ham inntrengende: Bli hos oss! Og det var da de forstod at det var Jesus de hadde gått sammen med, da Jesus tok brødet, ba takkebønnen og gav dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen! Og da fikk de det travelt. De skyndte seg tilbake til Jerusalem for å fortelle vennene sine at Jesus hadde stått opp. De kunne ikke vente med å fortelle at de hadde sett Jesus! Det å ha møtt den oppstandne Jesus, og ha gått et stykke vei sammen med ham, ha delt nattverd med ham, det gjorde noe med dem. Vi kan også gå til Emmaus, uansett hvor vi er. Det handler om å undre seg over Jesus, og oppdage at det går an å gjenkjenne ham både i andre mennesker og i ting som skjer. Og teksten utfordrer oss på ikke å beholde gjenkjennelsen for oss selv, men dele den med andre. Dermed kan Jesus bli synlig gjennom oss! Og andre får også hjelp til å gjenkjenne Ham i sitt hverdagsliv. Emmausvandrerne opplevde en dramatisk påske i Jerusalem, men de fikk se den oppstandne Jesus med sitt blotte øye. Det satte hjertene deres i brann, og de gikk straks i gang med å fortelle det videre til andre. Nå er det vi som nettopp har vært gjennom en påske. Vi som igjen har fått høre og oppleve at Jesus lever! Han døde på korset som soning for våre synder, en gang for alle, og stod opp igjen og lever i dag! Kanskje har Jesus fått røre ved noe i oss denne påsken? Som har satt våre hjerter i brann? Da er det vår sjanse nå til å dele det med noen. Vår sjanse til å gi Han videre! (Luk.24,13-35) Hilde Augensen 3

4 MENIGHETSNYTT Stavanger Døpte. Søndag 10. februar ble Jakob Andreas døpt og mottatt i menighetsfellesskapet. Vi gratulerer foreldre, Kristin Øverland og Lars Kindingstad, besteforeldre og familie forøvrig. Under gudstjenesten 17. februar fikk vi ønske Emma Drange Skogly velkommen som menighetsbarn. Emma er datter av Annelise Drange og Jan Henrik Skogly Vi ber om Guds velsignelse over barn og familie, og vi ber om at vår menighet får være et troens fellesskap for dem og for alle som søker vår menighet. Dåp. Søndag 26. mai bærer Kristin Helene og Jacob Wingård sin lille datter, Marita til dåp. Vi gleder oss sammen med foreldre og storebror Jonatan, og ber om Guds velsignelse over familien. Personalnytt. Som kjent vil menighetssekretær Berit Hoelgård avslutte sin tjeneste på kirkekontoret fra 1. juni. Det er ikke besluttet hvordan bemanningen kommer til å bli fremover, men etter at også Maid A. Kalvig avsluttet sin tjeneste som regnskapsfører ved nyttår, blir det nå en del oppgaver som noen må ta over. Personalutvalget har utfordringer som vi ber dere alle om å huske i bønn. Har du navn eller løsninger er det bare å frimodig ta kontakt med menighetspresten eller legleder/personalutvalgs- leder Marit Dahl Torgersen. Vi er i alle fall takknemlige for at vi fremdeles nyter godt av den hjelpen som Elisabeth Kråen Karlsen har gitt oss både med vasking, rydding, matlaging til foreninger etc og ikke minst for tilstedeværelse! Elisabeth vil få sine oppgaver utvidet, og vi håper å få beholde hennes gode tilstedeværelse og innsats også i det kommende året. Her i menighetsbladet takker vi Berit for en flott og grundig tjeneste på kontoret! Hun forlater ikke menigheten! Vi skal få glede oss over hennes frivillige tjeneste også etter sommerferien. Både Maid og Berit vil få sin offisielle og vel fortjente takk under takkedagens gudstjeneste. Liten leilighet ønskes! Elisabeth K. Karlsen må finne seg et nytt sted å bo! Har du kjennskap til noen som leier ut? Hun trenger en leilighet med min 2 soverom, lett tilgang til buss/tog, (kjører ikke bil og skal jobbe i kirken vår, en husleie på maks 8.000,- kroner. (Gjerne billigere! Ta kontakt med Elisabeth ( ) eller kirkens kontor. 4

5 Med fokus på misjon! I februar utfordret vi oss selv på vårt oppdrag om å være en misjonal kirke, både gjennom Ordets forkynnelse og på den store utlodningsdagen. Hva betyr det for oss om kirkens oppdrag er misjon? var spørsmålet vi stilte oss. Misjon er hva kirken er sendt for å være, sendt for å gjøre og sendt for å si. Ja, kirken = misjon. Vårt oppdrag er klart og er gitt oss av Jesus Kristus, så dette oppdraget har kirken alltid hatt. Hva er så dagens utfordringer? Førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen Kari Storstein Haug ga oss mange spennende og utfordringer som svar. Misjonsstasjonen har vi like utenfor stuedørene, og vi må våge å forkynne den kristne tro med stolthet og iver, men i respekt og toleranse for andres trosoppfatninger. Selv om misjonen hadde spesielt fokus denne måneden, vil vårt oppdrag alltid stå i sentrum. Gjennom menighetens misjonsengasjement i februar har Metodistkirkens misjonsselskap fått oversendt kr Trosopplæring er også misjonsarbeid! Sprell-Levende-Fest og like levende gudstjenestefeiring fikk vi oppleve en helg i mars! På festen var små og store i full konsentrasjon om påskepynt og påskekyllinger, non-stop-lek og Påskehistorien. Under gudstjenesten ble vi kjent med Sandnespresten Hilde Augensen og hennes gode kompis Kalle. Vi ønsker dem gjerne velkommen tilbake! Frivillighetsfest! Menighetspresten og - sekretæren ønsket å lage fest for alle dere som gjør en formidabel og ubetalelig innsats på forskjellig vis. Derfor ble dere invitert til kirken en mandagskveld i mars. På tjenestelisten hadde vi vel 70 navn! Godt over 40 hadde anledning til å komme, og vi DET SKJEDDE Stavanger 5 opplevde en flott fest med godt program, god samtale, herlig kake og nyttig informasjon. Øyvind Vatlands herlige sang og gitarspill er alltid til stor glede. Og at en av mannsgruppene tok utfordringen med å komme til festen for å avslutte den og sitt eget møte, med god evangelisk sang, satte vi stor pris på. Det ble et fint punktum for kvelden. Takk til alle som var med! Påsken 2013! Påsken kalles kirkens største høytid, og for alle som fikk delta i kirkens ulike samlinger, ble det i alle fall en stor og god høytid. Selv om mange reiser bort i Påskeuken, er det alltid mange som feirer by-påske også. Det er gledelig at de da velger å komme til kirken på de forskjellige påskedagene. Erik Nyborg hadde ansvaret for Palmesøndagens gudstjeneste, mens pastor Marit Bjørnevik hadde ansvaret Skjærtorsdag, Langfredag og 1. Påskedag. Dugnad! Lørdag 6. april møtte 5 kvinner og 5 menn opp til storinnsats for å vaske og pusse og rydde kirkesal og tellerom. Resultatet var høyst synlig søndag den 7. TAKK for innsatsen. KYM bruker sin foreningsdag torsdag 11. april til å vaske Wesleysalen. TAKK TIL DERE! Vi gleder oss til resultatet er synlig søndag 14. Her er alltid nok å gjøre både inne og ute, og faktisk er det ganske gøy! Bare spør menighetspresten. Se alle de fine bildene på de neste sidene. Foto: Einar Chr. Drange, Roy Petter Pettersen og Per-Endre Bjørnevik.

6 DET SKJEDDE Stavanger 6

7 DET SKJEDDE Stavanger 7

8 Zimbabwe-kveld onsdag 17. april kl ! I påsken arrangerte Metodistkirkens Misjonsselskap ungdomsleir i Zimbabwe. Kom og hør våre flotte ungdommer fortelle fra en fantastisk tur og opplevelse. De formidler inntrykk både gjennom ord og bilder. Kollekt til ny kirke som bygges på misjonsstasjonen i Mutambara. Bevertning. Vårofferdag søndag 21. april. Gjestetaler på årets våroffergudstjeneste er vår egen teologistudent Einar Chr. Drange. Einar er en Jesusbegeistret ung mann som gleder seg til å forkynne det gode budskapet om Jesus som vår hyrde. Vi samler selvfølgelig inn et ekstra godt offer denne dagen. I budsjettet har vi regnet med en inntekt på kr ,-. Din offergave kan du gi under gudstjenesten, eller bruk gjerne bankkontonummeret / giroblanketten som du finner her i bladet. Menighetens sangkor er med oss, og vi gleder oss til å høre dem, og så er det ekstra gildt å se nye sangere i koret! Velkommen til en fin formiddag i vårt kirkehjem. SØNDAG 5. mai En hilsen til årets konfirmanter! Enda et år sammen med herlige unge mennesker til konfirmantundervisning er over. Menighetspresten har satt stor pris på samtaler og fellesskap og de enkle middagene vi har hatt! Jeg vil vi gjerne få takke dere for et gildt år! Dere er tre herlige unge mennesker. Jeg ønsker dere alt godt for fremtiden og gleder meg til festdagen 5. mai. Det har vært mange fine samtaler og opplevelser, og jeg håper selvfølgelig at kontakten med hverandre og med menigheten vil fortsette etter 5. mai. Dere har mobilnummeret til presten, og veien til Metodistkirka er kjent! Menigheten ønsker dere også lykke til med den store dagen! Må Gud velsigne dere rikt og følge dere inn i fremtiden. Det er et løfte fra DET SKJER Stavanger 8 Bibelen som vi pleier å sende med konfirmantene. Løftet ble gitt til Josva, som dere kan lese om i slutten av 5.Mosebok, men løftet gjelder også for dere i dag! Så ta imot menighetens og Guds hilsen til dere: Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. 5.Mosebok 31.8 Konfirmantene er klare! Sammen med menighetspresten, godt hjulpet av BUR-leder Hege Bergjord, vil årets tre konfirmanter være aktive på ulike måter denne søndagen. Konfirmantene bruker bibeltekster, dramainnslag og bønner for å forkynne! I gudstjenesten har vi også en forbønnshandling for hver enkelt konfirmant. Årets konfirmanter. Fra venstre: Trine Helene Riise, Tennisveien 23, 4025 Stavanger Mads Angell-Olsen Birkeland, Finnkvalveien 7, 4085 Hundvåg Bernice Amanda Bright, Rødknappveien 6A, 4025 Stavanger Gå ikke glipp av MENIGHETSKONFERANSEN 6. mai! Hva kommer til å skje det neste konferanseåret? Et interessant spørsmål som vi selvfølgelig ikke vil kunne gi sikkert og enkelt svar på, men vi kan samtale om, og drøfte våre tanker, drømmer, håp og visjoner. Det har vi tenkt å bruke tid på når vi møtes med vår

9 tilsynsmann Svein J.Veland til menighetskonferansen! Selvfølgelig blir det også rapporter, økonomioversikt, statistikker og valg. Og vi deler nattverd og får servert en kopp kaffe / te. 17. mai! Alle ønsker at det skal være 17.-mai-fest i kirka, så vi åpner dørene også i år etter Folketoget. Det blir, som vi pleier, en enkel fest med vekt på hygge og takknemlighet. Det blir salg av pølser, brus, is, kaffe og kaker. Lek, konkurranser, sang og en liten 17.mai-tale hører med. Anne-Marie Knaus knudsen har sagt seg villig til å ta ansvar, men hun setter stor pris på om andre festglade venner har lyst og anledning til å bidra med litt praktisk hjelp (særlig etter festen)! Felles innsats er bra når vi skal lage fest på en allerede ganske travel dag. VELKOMMEN til store og små de siste årene har det vært god plass til flere! Pinse! Pastor i Egersund / Flekkefjord, Jan Robert Madsen har sendt invitasjon til en felles pinsefeiring for metodistene her i det sørvestlige hjørnet av landet vårt. Det feires gudstjeneste i Egersund Metodistkirke kl på 1. Påskedag. Deretter følger mat og prat og godt fellesskap, før nytt møte kl Vi har takket ja til å være med i fellesskapet, men vi ønsker ikke å ha stengt kirkedør på en 1. Pinsedag, så i samråd med Evangeliseringsrådet, har menighetspresten sagt at vi feirer gudstjeneste i egen menighet kl så fyller vi opp biler etter gudstjenesten med de som har anledning til en tur til Egersund. Da rekker vi både mat og Pinsemøtet kl ! pastor Marit Bjørnevik taler både på gudstjenesten i Stavanger og på møtet i Egersund. Takkedagen feires 23.juni! Selv om en del begynner sommer med hytteturer og ferier allerede tidlig i juni, drøyer vi til slutten av juni før vi feirer takkedag og DET SKJER Stavanger 9 går inn i noen rolige sommeruker også i menigheten. Vår fornøyde organist Bjørn Terje Bertelsen spiller orgel og flygel og dirigerer Sangkoret vårt. Vi håper på full kirke og en glad og takknemlig gudstjenestefeiring. Mer om Takkedagen og sommerens program kommer i neste menighetsblad! Menighetsprestene på en fantastisk tur til Finnøy! Tirsdag 9. april var vi på tur i regi av Haga- Buss som ønsket å inspirere ledere for frivillige lag og organisasjoner til å arrangered dagstur for sine medlemmer og venner. Turen som vi fikk oppleve: «HISTORIESPELET TYSKERHÅLENE» og «MATSHOW med RYFYLKEVRI» En reise tilbake til 1940 tallet. Matshow med Ryfylkekokken og Tor Øyvind Skeiseid, var et eventyr som vi håper mange skal få oppleve. Det blir ikke anledning til denne turen nå i vår, men vi ble likevel inspirert til å prøve å få i stand en buss-tur med opplevelser, bl.a. besøk i middelalderkirken på Talgje og et fantastisk blomsterdrivhus Så sett av mandag 17. juni, så jobber vi med Koll Haga. Informasjon skal dere få etterhvert! Hilde Augensen og Marit Bjørnevik NYTT MENIGHETSBLAD FOR SOMMEREN SENDES UT I UKE 25. Tirsdag 18.juni Samlingsdagen blir 25. august!

10 Påskebudskap BARNAS SIDE Her om dagen blei eg skikkeligt leie meg. Pappa fortalte meg at Jesus blei korsfesta. Han blei spikra på et kors, og der hang han te han døde. For å vera heilt sikre på at han var døe, så stakk de han i den eina siå med et sverd. Men i nesta øyeblikk blei eg jysla glade, for vett du ka itte tri dager så sto han opp fra gravå, heilt lys levandes igjen. Eg måtte folda hendene og sei : Takk kjære Jesus, takk for at du leve Pappa fortalte at han døde på korset for meg og adle andre mennesker. Koffer gjorde han det? Pappa forteller at ingen mennesker som har levd, eller lever på jorden er uten synd, og der på korset døde han for våre synder. Ka e egentlig synd for någe. Eg hørre de snakke om det både i kjerkå og bedehuset, men eg forstår det ikkje heilt,.. men bare litt. Så forklarte pappa: Du ser det gutten min, at når vi gjør noe galt, noe som vi vet vi ikke burde si eller gjøre, da synder vi. Noen ganger så kjefter jeg på deg uten at du har gjort noe galt. Du husker den gangen jeg trodde det var du som hadde vært stygg med nabogutten. Jeg kjeftet på deg og sa at når var gutten lei seg, og han var sikkert redd for å få mer juling. Når jeg forsto at det ikke var deg, ba jeg om din tilgivelse når jeg sa, unnskyld, jeg er lei for det. Når vi gjør noe galt, får vi dårlig samvittighet. Ka e dårlige samvittighet pappa? Det er når du får vondt inne i hjerte ditt når du har sagt eller gjort noe du ikke burde. Noen ganger har pappa sett at du har det vondt og jeg lover deg at samme hva det er, kan vi snakke sammen om det. Du strever kanskje en dag eller to, uten at du klarer å fortelle hva som plager deg. Jeg lover at sammen finner vi ut av det. I slike stunder er det godt når vi kan si unnskyld til hverandre. Noen ganger er det deg som trenger tilgivelse og andre ganger er det pappa. Du Sondre, Jesus ser også når vi har dårlig samvittighet, og blir glad for at vi forteller ham alt, slik at Han får tilgi oss. Jesus elsker oss så høyt at alle synder du og jeg gjør, ja som alle mennesker i hele verden gjør. Det var det Jesus døde for. Han ble straffet med korsets død i stedet for deg og meg, og han gjorde det helt frivillig fordi det var den eneste utveien å frelse menneskene på. Dette er det største Jesus har gjort for oss, og i hjertet får vi lov å tro det. Etter Jesus sto opp av graven, gikk der kun en kort tid, før han for opp til Himmelen og der lever han. Han sitter ved Guds høyre hånd. Så bor han i hjerta mitt, ja, i ditt og pappa. Ja, det er en herlig Frelser vi har Sondre. Han elsker oss, og han er kjempeglad når vi snakker med ham. Du vet det, at i bønnen da snakker vi med Jesus. Vi hører ham ikke med ørene våres, men vi merker det i hjertet når vi ber til ham. Han gleder seg sammen med oss når vi forteller det kjekke vi har opplevd, og Jesus blir kjempeglad når vi ber for dem som sulter og har det vondt. Og Jesus tilgir oss når vi forteller ham når vi har gjort noe vi skulle ønske vi aldri hadde gjort. Takk kjære Jesus, takk for at eg vett koffor du kom te oss her på jordå. Du kom for å dø for syndene våres. Takk for at eg alltid kan fortella deg alt Jesus, sama ka det e. Amen, hilsen Sondre. 10

11 Årskonferansen Torsdag 30. mai starter årets Årskonferanse i Metodistkirken i Norge. I år skal den være i Oslo med Centralkirken som konferansevert. Tema for konferansen er: En tro og en kirke for hele livet. Fra Sandnes menighet reiser Kari Elise Handeland som legdelegat og Hilde Augensen som pastoral delegat. Fra Stavanger menighet reiser: Legdelegatene Marit Dahl Torgersen og Randi Sunde Thorsen, Pastor Marit Bjørnevik. For Stiftelsesstyret Soltun Folkehøgskole reiser Per- Endre Bjørnevik Forhandlingene under Årskonferansen vil foregå i Storsalen torsdag og fredag, og på Bjørkenes privatskole lørdag. Det er åpent for alle å overvære forhandlingene. Alle delegatene skal bo på et sjarmerende og hjemmekoselig hotell, Clarion Collection Hotel Gabelshus, en fredelig oase på Frogner. Lørdag kveld er det Fest i Guds hus i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø. Der vil det være et innholdsrikt og variert program, festmiddag og nattverd som avslutning på festen og kvelden. Et begrenset antall billetter vil være til salgs for dem som ikke er delegater, til kr Søndag er det ordinasjonsgudstjeneste i Centralkirken, der biskop Christian Alsted taler. Den som skal ordineres er presten i Sandnes Metodistkirke, Hilde Augensen. Lørdag ettermiddag skal det være en Kallsgudstjeneste i Centralkirken, og her må den som skal ordineres svare på de historiske spørsmålene som enhver som skal ordineres har måttet svare på helt fra John Wesleys tid. Centralkirken er nesten klare til å ta imot Årskonferansen, de utvider og pusser opp kirken sin som skal være ferdig til 30. mai, og de gleder seg til å være vertskap! 28. april Bjarne Hoelgaard mai Marit Rønning mai Øyvind Gabrielsen mai Astrid I. Tvedt april Per Skarung 28. april Rolf Undal 5. mai Marit Anne Almås 12. mai Reidar Skarung 19.mai Rolf Undal **************** Kjøreliste Stavanger 26. mai Einar Drange juni Roy P. Pettersen juni Alvhild Skagemo juni Ingebjørg Oliversen Ingen kjøring i sommer. Kjøreliste Sandnes 26. mai Charles Jourdan 2. juni Per Skarung 9. juni Marit Anne Almås 16. juni Charles Jourdan 23. juni Reidar Skarung 11

12 STAVANGER 12

13 SANDNES 13

14 MENIGHETSKALEDEREN Stavanger ONSDAG 17. APRIL! Kl Zimbabwe-kveld Misjonsmøte med inntrykk fra ungdommenes påskeleir i Zimbabw8 Se side 8 Torsdag 18. april Kl Andakt på Skipper Worse v/ pastor Bjørnevik Kl Konfirmantundervisning Fredag 19. april Kl METRO SØNDAG 21. APRIL VÅROFFERDAG! Kl Gudstjeneste Marit Bjørnevik leder Einar Chr Drange taler Metodistkirkens Sangkor Våroffer. Søndagsskole Tjenestegruppe 3 Mandag 22. april Kl Kirkeforeningens Formiddagstreff Gjest: Turid Ekeland. Hva står KIA for? Tirsdag 23. april Kl Bønn i bønnerommet Kl Sangkoret øver Onsdag 24. april Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime Torsdag 25. april Kl Konfirmantene forbereder seg til 5. mai! Kl KYM Fredag 26. april Kl METRO SØNDAG 28. APRIL Kl Gudstjeneste Ungdomsarbeider Andreas Rasmussen taler Søndagsskole Tjenestegruppe 4 Tirsdag 30. april Kl Bønn i bønnerommet Kl Sangkoret øver Torsdag 2. mai Kl Siste konfirmanttime! Fredag 3. mai Kl METRO SØNDAG 5. MAI KONFIRMASJONSSØNDAG Kl HØYTIDSGUDSTJENESTE Pastor Marit Bjørnevik leder sammen med konfirmantene Forbønn for konfirmantene Metodistkirkens Sangkor Enkel barnesamling for de minste Tjenestegruppe 4 Mandag 6. mai Kl Kirkeforeningens Formiddagstreff Gjest: Kaare Lindboe. Splittelsen i Norsk Idrett Kl Personalkomiteen Kl Menighetskonferanse NB! Ledet av tilsynsmann Svein J. Veland Se side.. Tirsdag 7. mai Kl Vårfest i Sandnes metodistkirke Menighetskoret fra Stavanger synger og Alle er vi invitert. Onsdag 8. mai Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime 14

15 MENIGHETSKALEDEREN Stavanger Fredag 10. mai Kl Andakt på tasta Sykehjem v/ pastor M. Bjørnevik Kl METRO. SØNDAG 12. MAI Kl Gudstjeneste Pastor Marit Bjørnevik Søndagsskole. Kirkekaffe Tjenestegruppe 5 Tirsdag 14. mai Kl Bønnemøte Onsdag 15. mai Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime Fredag 17.mai Kl (Etter Folketoget) En enkel 17.mai-samling for slitne små og store. Leker og kafeteria. Tale for dagen. SØNDAG 19. MAI 1.Pinsedag Kl Gudstjeneste v/ pastor M. Bjørnevik Etter gudstjenesten kjører vi til Egersund Kl Pinsemøte Arr.: Egersund og Flekkefjord Metodistmenigheter Se side 9 Tjenestegruppe 5 Tirsdag 21.mai Kl Bønnemøte Onsdag 22. mai Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime Torsdag 23. mai Kl Andakt på Skipper Worse v/ pastor M. Bjørnevik Kl KYM Fredag 24. mai Kl METRO SØNDAG 26.MAI Kl Gudstjeneste. Pastor Marit Bjørnevik taler Dåp. Søndagsskole Tjenestegruppe 6 Tirsdag 28. mai Kl Bønnemøte Onsdag 29. mai Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime 30. mai 2. juni Metodistkirkens Årskonferanse i Oslo Fredag 31.mai Kl METRO SØNDAG 2. JUNI Kl Gudstjeneste Lokalpredikant Erik Nyborg Søndagsskole. Kirkekaffe Tjenestegruppe 6 Mandag 3. juni Kl Kirkeforeningens Formiddagstreff Gjest: Per Inge Veggeland. Om bord på Gann Tirsdag 4.juni Kl Bønn i Bønnerommet 15

16 MENIGHETSKALEDEREN Stavanger Onsdag 5. juni Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime Fredag 7. juni Kl METRO Sommeravslutning m/grilling SØNDAG 9. JUNI Kl Gudstjeneste Pastor Marit Bjørnevik Nattverd Søndagsskole Tjenestegruppe 7 Tirsdag 11.juni Kl Bønn i Bønnerommet Onsdag 12. juni Kl Bønn i Bønnerommet Kl Lunsj Kl Bibeltime LØRDAG 15. JUNI Kl Sprell-Levende- Sommerfest SØNDAG 16. JUNI Kl Gudstjeneste Pastor Marit Bjørnevik leder Pastor Hilde Augensen taler Tjenestegrppe 7 Mandag 17. JUNI Kirkeforeningens formiddagstreff. Vi planlegger tur Se side 9 SØNDAG 23. JUNI TAKKEDAGEN! Kl Gudstjeneste Pastor Marit Bjørnevik Metodistkirkens Sangkor Kirkekaffefest Tjenestegruppe 8 Sommerens menighetsblad kommer i posten før takkedagen. Utsendelse 18/6! MENIGHETSNYTT Sandnes Familiegudstjeneste med speiderparade og Påskeverksted Søndag 3. mars var det familiegudstjeneste med speiderparade. Den dagen ble tre nye småspeidere tatt opp i speidertroppen, veldig kjekt med nye speidere! Menigheten ble også kjent med en ny, liten venn den dagen, dokka Kalle. Det var første gang han var med i kirken, og stilte i FFK-supporter-genser. Det ble det mange reaksjoner på, og han fikk ny supporter-genser som passer til stedet, en Sandnes-Ulf genser! To uker senere, lørdag 16. mars, fyltes kirken igjen av barn og voksne, denne gangen til Påskeverksted. Det ble laget mye flott påskepynt den dagen. Sjekk bildene fra både 16 familiegudstjenesten og Påskeverkstedet her i bladet. Påsken Igjen har vi fått feire at Gudsrikets makt er sterkere enn dødens makt! Påsken ble feiret som tidligere påsker, sammen med Frelsesarmeen. Det var gudstjeneste med nattverd i kirken hos oss Skjærtorsdag, møte i Frelsesarmeen Langfredag, Påskedagsgudsjeneste i kirken 1. påskedag, og påskefest i Frelsesarmeen 2. påskedag. Forts. side 18

17 Søndagens tekster og forbønnsliste Dag Menighet/Institusjon Pastor/Leder Tekster 21. april 4. søndag i påsketiden 28. april 5. søndag i påsketiden Ålesund Apg 9:36-43, Sal 23 Åp 7:9-17, Joh 10:22-30 Molde Apg 11:1-18, Sal 148 Åp 21:1-6, Joh 13: mai 2 Mos 2:23-25, 3:7-10 Jak 5:1-6, Matt 20: mai 6. søndag i påsketiden 9. mai Kristi himmelfartsdag 12. mai Søndag før pinse Trondheim Apg 16:9-15, Sal 67 Åp 21:10, 22-22:5 Joh 14 :23-29 Apg 1:1-11, Sal 47 Ef 1:15-23 Luk 24:44-53 Centralkirken Bergen Apg 16:16-34, Sal 97 Åp 22:12-14, 16-17, Joh 17: mai 5 Mos 8:11-14, 1 Kor 4:7 Luk 17: mai Pinsedag 20. mai 2. Pinsedag 26. mai Treenighetssøndag 2. juni 2. søndag i treenighetstiden 9. juni 3. søndag i treenighetstiden 16. juni 4. søndag i treenighetstiden 23. juni 5. søndag i treenighetstiden Første Metodistkirke Bergen Metodistkirkens Årskonferanse Metodistkirkens teologiske seminar Apg 2:1-21, Sal 104:24-34, 35b Rom 8:14-17 Joh 14:8-17 (25-27) 2 Mos 17:1-7, Apg 15:1-11 Joh 7:37-39 Ordsp 8:1-4, Sal 8, Rom 5:1-5, Joh 16: Kong 18:20-39, Sal 96 Gal 1:1-12, Luk 7:1-10 Haugesund 1 Kong 17:8-24, Sal 146 Gal 1:11-24 Luk 7:11-17 Stavanger Sandnes 1 Kong 21:1-21a Sal 5:1-8, Gal 2:15-21 Luk 7:36-8:3 1 Kong 19:1-15a Sal 42, Gal 3:23-29 Luk 8:26-39 Merknad til Søndagens tekster og forbønnsliste: Det kan bli brukt andre tekster i gudstjenestene enn de som står oppført her! 17

18 MENIGHETSKALEDEREN Sandnes SØNDAG 21. APRIL: Kl.11.00: Gudstjeneste ved pastor Reidar Skarung. Tema: Guds rike, når målsnoren brytes. Sangkoret Nordlys synger. Kirkekaffe. SØNDAG 28. APRIL: Kl.11.00: Gudstjeneste. Harald Johnsen taler og Kari Elise Handeland leder. Kirkekaffe. Tirdag 30. april: Kl.17.00: Andakt på Mossiges Minde ved pastor Hilde Augensen SØNDAG 5. MAI: Kl.11.00: Gudstjeneste med nattverd ved pastor Hilde Augensen. Kirkekaffe. Tirsdag 7. mai: Kl.19.30: Treffpunkt Sentrums vårfest. Besøk av sangkoret fra Stavanger Metodistkirke. Utlodning med mange fine gevinster.. SØNDAG 12. MAI: Kl.11.00: Gudstjeneste. Per Andersen taler og Rolf Undal leder. DaCapo synger. Kirkekaffe. Mandag 13. mai: Kl.18.00: Menighetsrådsmøte. Tirsdag 14. mai: Kl : Kreativ formiddags-kafe`. Onsdag 15. mai: Kl.12.00: Formiddagstreff. Andakt, sang, sosialt fellesskap og bevertning. 1. PINSEDAG, SØNDAG 19. MAI: Kl.11.00: Felles Pinsedags-gudstjeneste med Den norske kirke i Sandnes kirke. Prestene Ottar Almås og Hilde Augensen deltar. Kirkekaffe. SØNDAG 26. MAI: Kl.11.00: Gudstjeneste ved pastor Charles Jourdan. Kirkekaffe. Torsdag 30. mai søndag 2. juni: Årskonferanse i Centralkirken i Oslo. SØNDAG 2. JUNI: Kl.11.00: Gudstjeneste ved Rolf Undal. Kirkekaffe. SØNDAG 9. JUNI: Kl.11.00: Gudstjeneste. Harald Johnsen taler og synger. Per Andersen leder. Kirkekaffe. SØNDAG 16. JUNI: Kl.11.00: Gudstjeneste med nattverd ved pastor Charles Jourdan. Kirkekaffe. SØNDAG 23. JUNI: Kl.11.00: Takkedag med gudstjeneste ved pastor Hilde Augensen. Kirkekaffe. 18

19 MENIGHETSNYTT Sandnes forts. Alle samlingene var jevnt godt besøkt. 1. påskedag var kirken pyntet med mange påskeliljer, både på alteret og på alterringen, og de lyste opp der de stod. Ved slutten av Vårfest på Treffpunkt Sentrum Det nærmer seg Vårfesten på Treffpunkt Sentrum, som i år skal være tirsdag 7. mai kl Da får vi besøk av koret fra Stavanger Metodistkirke, og det vil være utlodning med mange fine gevinster. Velkommen til Vårfest! Pinsegudstjeneste Det er en tradisjon å feire 1. pinsedag sammen med Den norske kirke på skrå overfor Metodistkirken. Slik blir det også i år. Søndag 19. mai feirer vi pinsedagen i Sandnes kirke. Sokneprest Ottar Almås deltar derfra, og Metodistkirkens prest Hilde Augensen skal tale. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i menighetshuset til Sandnes menighet. Denne 1. pinsedag arrangeres det også et Pinsetreff i Metodistkirken i Egersund. Det skal være gudstjeneste kl der pastor Jan Robert Madsen taler og Mezzo synger, og møte kl der Marit Bjørnevik taler. Mellom gudstjenesten og møtet blir det felles bespisning, og det ønskes derfor påmelding, til innen 10. mai. Det tar ca. en time å kjøre til Egersund, så dersom noen ønsker å få med seg både gudstjenesten i Sandnes kirke og Pinsetreffet, er det mulig å kjøre etter gudstjenesten i Sandnes kirke til møtet kl Takkedag Takkedagen blir i år søndag 23. juni, med gudstjeneste ved pastor Hilde Augensen. Det er fint å samles ved slutten av et arbeidsår og innfor en ferie, og takke for alt vi har fått og gjort det siste året. Det blir selvfølgelig kirkekaffe, og mulighet for å gi et ekstra godt takkeoffer den dagen. ******************* 19 gudstjenesten ble påskeliljene delt ut til de som var til stede, og alle gikk hjem med påskeliljer i hånda den påskedagen. Kirken på Kirken har en veldig bra hjemmeside som Karin Sørensen oppdaterer og holder vedlike. Den er å finne på denne adressen: I tillegg til hjemmesiden har menigheten nå også opprettet en gruppe på Facebook. Det er viktig at kirken er synlig, og de sosiale mediene som bl.a. Facebook er et sted der svært mange mennesker deler informasjon med hverandre. Om du har mulighet og vil følge med på det som skjer i kirken, så sjekk både hjemmesiden og Facebook med jevne mellomrom Kreativ formiddags-kafe` Et nytt tilbud i Metodistkirken i Sandnes er det vi vil kalle Kreativ formiddags-kafe`, som vi tenker å ha to tirsdager i måneden. Den vil være åpen fra kl til kl.14.00, og man kan komme og gå når man vil innenfor dette tidspunktet. Dette tenkes som et tilbud der man kan kjøpe en kopp kaffe og en vaffel, og gjerne ha med seg et håndarbeid. Pastor Hilde Augensen vil være til stede disse formiddagene. Tilbudet er åpent for alle i alle aldersgrupper, som hjemmeværende, mødre/- fedre i svangerskapspermisjon, arbeidsledige, pensjonister og andre. Den Kreative formiddags-kafeen er åpen for første gang tirsdag 14. mai. Konfirmanter Det er noen år siden det har vært konfirmanter i Metodistkirken i Sandnes, men denne våren er det sendt ut invitasjoner til aktuelle konfirmanter for neste skoleår. Det er ikke nødvendig å tilhøre Metodistkirken for å være

20 MENIGHETSNYTT Sandnes konfirmant hos oss, og man må heller ikke være døpt for å være konfirmant i Metodistkirken. Det kommende konfirmantåret skal vi ha felles konfirmantundervisning med Metodistkirken i Stavanger, og det tror vi blir veldig kjekt. Dersom noen kjenner noen som kunne tenke seg å være konfirmant i Metodistkirken i Sandnes, kan du be dem ta kontakt med pastor Hilde Augensen. Et lite intervju med vår organist, Eirik Andreas Paulsen. - Du har vært organist i Sandnes Metodistkirke i et års tid nå. Hvordan synes du det er å være organist i Sandnes? Jeg synes det er kjempekjekt og lærerikt! Omgås med hyggelige mennesker, som gir positive og kjekke tilbakemeldinger hver gang. Føler meg alltid velkommen her! - Du er russ denne våren, gleder du deg til russefeiringen? Hva gleder du deg mest til? En av få grunner til at jeg deltar som russ er for å gå med russebukse! Det er dette jeg gleder meg mest til i russefeiringen. Ellers er det en russeknute jeg ser fram til å gjøre, og det er å være edru hele russetida. Jeg ser også fram til å tilbringe tid med venner og bekjente. - Har du noen planer for hva du skal gjøre etter videregående? Vi har hørt rykter om at du har kommet inn på universitetet? Jeg prøvespilte for Instituttet for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger nå i mars. Resultatet ble at jeg fikk studieplass der. Dette takket jeg nå nettopp ja til. Så planen videre i livet er å ta en bachelorgrad i utøvende musikk (orgel) ved Universitet i Stavanger. ******************* *************** Ferie og retreat Pastor Hilde Augensen har ferie en uke fra 15. april, og er på retreat fra 21. til 26. april. Dagene på retreat er hun ikke å treffe verken på telefon eller på mail. Pastor Charles Jourdan er å treffe i denne tiden. - Er det bare musikk og spilling som fyller din fritid? Eller har du også noen andre fritidsaktiviteter?jeg har ikke spesielt mye annet som fyller min fritid, utenom musikk. Utenom musikken er det veldig mye skolearbeid som må gjøres, men utenom det så går det som regel i kortspill, TV-serier, dataspill, innebandy, og lesing av bøker. - Hva tenker du om en gang å ha musikk som fulltidsjobb? Jeg har ikke tenkt så spesielt på mye det. Vi får se i løpet av årene som kommer! Livet kan ikke vente til dagen etter, for man vet ikke om det blir noen morgen. 20

21 MENIGHETSNYTT Sandnes 21

22 Velkommen til Sommerfesten! Drottningborg juli 2013 Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her samles folk i alle aldre til en uke med Guds ord i fokus, til inspirasjon og utfordring for enhver. De gode opplevelsene vil stå i sentrum, og det vil være gode muligheter til å stifte nye bekjentskap og for å slå av en prat med gamle kjente. Sommerfesten er også en kjempefin måte å feriere på. Drottningborg ligger idyllisk til i skjærgården med gode muligheter for bading og strandliv. Påmelding Vi prøver en ny prisstruktur i år og håper med dette vi kan bidra til å gjøre det litt rimeligere å delta på Sommerfesten i år. Påmelding kan du gjøre på nettsidene, eller på tlf Legg merke til at prisen for årets Sommerfest blir som de to siste årene dersom påmelding innen 1. juni. Etter 1. juni er prisen 10 % høyere. Sandnes MS Det spirer og gror i Sandnes MS og vi er godt i gang med vårens aktiviteter. Søndag 3. februar hadde vi den årlige speiderfesten med speidere, ledere, foreldre og søsken. Der hadde vi også opptak av en ny speider. På speidergudstjenesten 3. mars tok vi opp tre nye småspeidere. Vi har plass til flere i aldersgruppen klasse. Så kanskje til høsten blir vi enda flere? Neste helg ( april) skal alle i speidergruppa på tur til Haugli leirsted, utenfor Flekkefjord. For noen blir dette den aller første speiderturen og det er kjempespennende! Ellers har speiderne mange oppgaver på 17. mai rundt om i byen, både som flaggheisere og flaggbærere. Men den største opplevelsen dette året blir nok «Ganske imponerende». Dette er navnet som landsleiren i Stavanger har fått. Vi har meldt på 12 stykker, med smått og stort, til denne leiren. Så er det kanskje en ide for menighetsbladets lesere å ta turen til Hafrsfjord mellom 6. og 13. juli, for å sjekke om dette er «Ganske imponerende»? I alle fall: leiren vokser og vokser i innbygger-antall og det siste nye er at Hanne Sørvåg, Stavangers store stjerne, har skrevet leirsangen og skal selv fremføre den på åpnings leirbålet. Sandnes MS er der! 22

23 Vi satser på kvalitet! KLÆR I SENTRUM HOLGERSEN & HOLGERSEN I ØSTERVÅG 23

24 A Returadresse: Metodistkirken Vaisenhusgt Stavanger Vågsgaten 7 - Tlf

Metodistkirkens Menighetsblad

Metodistkirkens Menighetsblad Metodistkirkens Menighetsblad April - Juni 2014 Det er plass til flere! Sandnes Nr. 2-63. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 2-91. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. September November 2013

Metodistkirkens Menighetsblad. September November 2013 Metodistkirkens Menighetsblad September November 2013 Sandnes Nr. 4-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 4-90. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 2 april-juni 2015 Årgang 64 Bilder fra Metodistkirkens årskonferanse i Halden i 1948. Forside av kirkebladet Kristelig Tidende 30. juli 1948. En hilsen til deg Jes 49:15

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 4 Desember-Januar 2014/15 Årgang 63/64 Foto: Joakim Hannestad Tveter, julemessen 2014 Vi ønsker Kirkenytts lesere en god adventstid og jul! En hilsen til deg Adventstid

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! F E B R U A R / M A R S 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5, N U M M E R 1 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

Detaljer