Treningsprinsipper ved hjertesvikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treningsprinsipper ved hjertesvikt"

Transkript

1 10/4/11 Treningsprinsipper ved hjertesvikt Agenda Begreper Evidensbasert grunnlag for fysisk trening Anbefalinger Kontraindikasjoner Test og målemetoder Treningsmodeller og mengde Birgi1a Blakstad Nilsson Kronisk hjertesvikt Begreper Fysisk akcvitet. Fysisk form Fysisk trening vs fysisk akcvitet Trening har Cl hensikt og øke/vedlikeholde fysiske form ved systemacsk påvirking over Cd Hvorfor trene? - og ikke bare være fysisk akcve... Fysisk inakcvitet er en primær risikofaktor for koronarsykdom Kondisjonsnivå er en bedre prognoscsk markør enn kolestrol, røyking og høyt BT 1METs økning i VO2peak ; 15% redusert risko for død H Valkeinen et al, 2010 Kokkinos et al, 2008 Myers et al, NEJM, 2002:14; 346:

2 10/4/11 Trening og hjertesvikt Frem Cl tallet; frarådet InakCvitet Små studier Hospitaliserte pasienter 30-50% redusert fysisk yteevne individuelle treningsmodeller Guidelines European Society of Cardiology: Exercise training is recommended, if available, to all stable CHF pacents (Class I, Level of Evidence A). Dickstein K et al. Eur Heart J 2008;29: Lite presise mht dose/intensitet sammenlignet med medisiner E1erlyser fokus på opcmale treningsprogrammer. Hvordan? Aerob trening Aerob trening / Varighet "KonCnuerlig eller intervall Perifer styrketrening Respirasjonsmuskel trening motstand på inspirasjon og/eller ekspirasjon Hydroterapi Ved komorbiditet Tai- Chi Yeh GY et al, Am J Med, 2004;117(8) - Avhengig av intensitet & frekvens (10-60 min / 3-7 g pr uke) - Lang oppvarming (12-15 min) min med økt intensitet - Nedtrapping g pr uke Effekt e1er 4 uker Platå e1er uker Vedlikehold Hvordan? Aerob trening ingen konsensus om modell Perifer styrketrening (40-80% av 1RM) i kombinasjon eller alene ved NYHA IV Pu et al. J Appl Physiol 2001;90: Respirasjonsmuskel trening motstand på inspirasjon og/eller ekspirasjon Hydroterapi Ved komorbiditet turgåing, gange på tredemølle, ergometersykling Styrketrening Få studier KonservaCve retningslinjer Økt arbeidsøkonomi Kombinert med aerob Pre- aerob 40-80% av 1RM 10 uker 80%, 8x3, 3 x per uke 43% 49 m, 6MWT Tai- Chi Yeh GY et al, Am J Med, 2004;117(8) 2

3 10/4/11 Hvorfor? Effekt Fysisk yteevne ( VO2max) (mean 15-30%) Bedre utholdenhet (6MWT) Reduserer dyspnoe Øker respiratorisk utholdenhet og styrke Bedrer livskvaliteten Bedre NYHA klasse Bedre endotelfunksjon Normalisering av den nevrohormonelle akcvering Lavere mortalitet og færre reinnleggelser (meta analyser) van Tol B A et al. Eur J Heart Fail 2006;8: European Society of Cardiology 1 MET 3,5 ml/kg/ min Effekt i noen få studier Bedre EF Bedre slagvolum Mindre ende diastolisk diameter Keteyian, Exercise Training in Congestive Heart Failure: Risks and Benefits, 2011 Wisloff et al. Circulation 2007;115: Nechwatal et al. Zeitschr Kardiol 2002;91: MulCsenter, RCT n=2331 NYHA II- IV, reduced EF Safety HF- ACTION Endpoints: mortality and hospitalizacons Not sig effect on all- cause mortality 38% adherence (120 min) Høy intensitet...intensity seems to be the key factor in producing improvements since increasing intensity up to 100% of VO 2max produces the greatest improvements across all frequencies, duration, program lengths and initial fitness level. The 90 to 100% VO 2max intensity is the most effective in producing improvements... Wenger HA & Bell GJ, Sports Medicine,

4 10/4/11 Intensitet % av VO2 max/peak % av maks HF Opplevelse av oppnådd anstrengelse (BORG) Effekt ved variert intensitet (40-80% av VO2max) Få studier med høy intensitet (enda) Wisløf U et al, CirculaCon, 2007 Pågåendet mulcsenterstudie (SmartEX), Støylen et al, Eur J Cardovasc Prev Rehabil, 2011 Nilsson BB et al, Am J Cardiol 2008 OpCmal intensitet er ubesvart Am Coll Sport Medicine Position Stand. Med Sci Sports Exerc 1998;30: Risiko risiko enn friske og andre hjertesykdommer Postexercise hypotensjon Arytmier Forverring av sviktsymptomer Ingen rapporter om plutselig død eller gjenoppliving i trenings- studier (Selig & Hare, Br J Sport Med 2007) rikcg utvelgelse / exercisetest (Vo 2peak ) + te1 oppfølging Kontraindikasjoner relacve og absolu1e 4

5 10/4/11 DiagnosCsk informasjon PrognosCsk verdi Egenopplevelse av kapasitet / trygghet Dosere intensitet Trening bør innledes med AKG Verdien av tescng Cardiopulmonary exercise test Gold standard V0 2max vs peak VO2 OpCmal varighet; 8-12 min Individuell ramp protokoll Verdier < 10 ml/kg/min indikerer dårlig prognose (TX kandidater) Ades et al. New Engl J Med, 2001 EHJ, MWT Submaksimal standardisert test Funksjonell test enkel, krever få resurser, reproduserbar Korrelerer med VO 2max og bicycle work rate Distancer < 300 m = dårlig prognose Klinisk signifikant endring > 42 m Hva gjør vi i Norge i dag? Hva har dokumentert effekt? Intervalltrening; 4 x 4 Intervalltrening e1er Ullevålsmodellen Stavgang Sirkeltrening Styrketrening Guyatt GH et al., Can Med Assoc J 1985 Tredemølle; 4x4 Rognmoe et al, 2004, Eur J Cardiovasc Prev Rehabil,11;3: Wisløff et al, 2007, Circulation,115;24; Moholdt et al, 2009, Am Heart J;158: Trening på tredemølle Individuell Intervaller, 90% av HF peak eller 80-90% av VO 2peak Langvarig effekt? SMART- EX.. Wisløff U,

6 10/4/11 Ullevålsmodellen = intervalltrening Effects of group- based high intensity interval training in pacents with chronic heart failure The Norwegian Ullevaal model * Physical Therapy Journal, April, 2008 Hensikt Er Ullevålsmodellen: Resultater trygg? gir modellen endringer i fysisk yteevne, livskvalitet og NT pro- BNP e1er 4 og 12 mnd? KarakterisCka Intervention group (n=40) Control group (n=40) Age (years) 69 ± 8 72 ± 8 Gender (male/female) 31/9 32/8 Primary aetiology Ischemic heart disease 27 (68%) 28 (70%) Hypertension 5 (12.5%) 5 (12.5%) Cardiomyopathy 8 (20%) 7 (17.5%) NYHA class II/III 21/19 24/16 LVEF % 30 ± 8 31 ± 9 Heart rate 66 ± ±15 Systolic BP (mmhg) 123 ± ± 32 Createnine (µmol/l) 105 ± ± 27 KarakterisCka Intervention group (n=40) Control group (n=40) Drugs ACE inhibitors/ AT-II blockers ß-blockers Loop diuretic Digitalis 38 (95%) 38 (95%) 38 (95%) 9 (23%) 40 (100%) 36 (90%) 37 (93%) 12 (30%) Ingen signifikant forskjell mellom gruppene Ingen signifikant forskjell mellom gruppene 6

7 10/4/11 Effektvariabler Gangtest Intervention group (n=40) Control group (n=40) MWT (m) 457 ± ± 8 MLHFQ 33 ± 18* 22 ± 17 Workload (watt) 75 ± ± ± ± (89, 294) 235 (131, 392) p<0.001* p<0.001* p<0.001 Cycle exercise time (sec) NT pro-bnp (pmol/l) median *p < 0.05 mellom gruppene * ANOVA Nilsson BB et al 2008, Am J Cardiol Arbeidsbelastningstest p<0.001 * p <0.003 * Quality of Life p<0.033* P = p<0.003 * p= p=0.002 p=0.033 * ANOVA * ANCOVA Nilsson BB et al 2008, Am J Cardiol Hvorfor trene? 30-50% redusert fysisk yteevne Dårligere livskvalitet PrognosCsk faktor Forskjellig typer trening har vist effekt Trening er trygt Oppsummering Behandlingen bør inkludere anbefallinger om strukturert trening God dokumentasjon på effekt av trening Trening er bør/kan være lysbetont! Styrketrening sammen med kondisjonstrening Den opcmal treningsmodellen og intensiteten er ubesvart Ullevålsmodellen har vist effekt på kort og lang sikt 7

8 10/4/11 Exercise should be fun 8

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3.

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3. Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. VO 2peak i HUNT3. VO 2peak Innhold Hva er fysisk aktivitet og inaktivitet? Hva er hjerte- og karsykdom? Risiko for hjerte- og karsykdom Risiko for tidlig

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Hurtighetstrening i fotball

Hurtighetstrening i fotball Hurtighetstrening i fotball Av: Espen Tønnessen, Leif Olav Alnes og Sigmund B. Aasen Dato: 15.11.2008 Innledning Artikkelforfatterne har de seneste årene merket en markant økning i antall forespørsler

Detaljer

15. Avhengighet og misbruk

15. Avhengighet og misbruk 204 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 15. Avhengighet og misbruk Forfattere Helena Prochazka, dr. med, överläkere, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda, Sverige Eli Torild

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo 214 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 16. Angst Forfattere Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo Jill Taube, psykiater, Centrum

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

30. Mage-/tarmsykdommer

30. Mage-/tarmsykdommer Kapittel 30 Mage-/tarmsykdommer 395 30. Mage-/tarmsykdommer Forfatter Per M. Hellström, professor, överläkare, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, og Kliniken för gastroenterologi och hepatologi,

Detaljer

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske pasienter Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Samhandlingsreformen Nr 2 av 3 hovedutfordringer i stortingsmelding: 2) Tjenestene

Detaljer

Utholdenhet Trening som virker

Utholdenhet Trening som virker Utholdenhet Trening som virker Artikkelen er et sammendrag av boken som Olympiatoppen har utgitt om utholdenhetstrening. I artikkelen er det beskrevet hvilke fysiske faktorer som er prestasjonsbestemmende

Detaljer

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Teori og praksis Forfattere: Bent R. Rønnestad 1,2, Eddy Knutsen 3, Kai Lexberg 3, Stig Kristiansen 3 og Hans Falk 3 1

Detaljer

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D)

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Haakon E. Meyer Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt 2009 Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme.

Detaljer

Optimalisering av sykkeltrening

Optimalisering av sykkeltrening Optimalisering av sykkeltrening Bent Rønnestad Høgskolen i Lillehammer Innhold Start tirsdag 18. november kl. 18.00: «Optimalisering av sykkeltrening» Kl. 18.00-18.50: Kort om sentrale faktorer for utholdenhetsprestasjon

Detaljer

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM)

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Eivind Andersen, PhD Feiringklinikken 10.Mai 2012 Resultatet først Forskjell

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer