Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal kompetansetjeneste TSB"

Transkript

1 Oppgaver bidra 9l kompetanseutvikling delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsne<verk Bidra i relevant opplæring og undervisning Etablere og dri?e faglige ne<verk Ha oversikt over behandlings- og oppfølgingstjenester (Helse- og omsorgsdepartementet 2010)

2 HOVEDMÅL Sammen med brukere, klinikere, og forskere skal nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra 9l å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester i hele landet

3 Statsbudsje<et 2014 En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra (drop out) før behandling er planlagt avslu9et. Det foreslås et =lskudd på 10 mill. kroner =l etablering av prøveprosjekter i alle helseregioner (to i HSØ) for å redusere drop out innen TSB. Formålet er å etablere egne team som skal utvikle metoder og systemer som bidrar =l å redusere drop out innen TSB. Midlene fordeles med 4 mill. kroner =l HSØ og 2 mil kroner =l de tre øvrige regionale helseforetakene. Fra 2015 vil =lskuddet bli fly9et =l kap. 732, post

4 har få< i oppdrag fra HSØ med stø<e fra de andre regionene å koordinere arbeidet

5 Nasjonal koordinering av arbeidet med drop out Helse Sør Øst Sørlandet sykehus Diakonhjemmet/ Oslo universitetssykehus Forskning Søknad Mul9senter NK- TSB Koordinere Helse Vest Helse Stavanger Helse Midt Helse Nord Universitetssyke huset Nord- Norge

6 Prosjekt Mål: 1. Bidra 9l at oppbyggingen av drop out team baserer seg på eksisterende kunnskap fra forskning, kliniske erfaringer, og brukerkunnskap 2. Oppdatere og spre kunnskapen vi har om drop- out gjennom å lage en manual/sjekkliste 3. Ta i bruk feedback verktøy på en systema9sk måte 4. Bidra 9l en mer faglig forståelse for fenomenet 5. SystemaAsere og evaluere erfaringene fra de ulike behandlingsintervensjonene

7

8 Prosjekt To hovedvinklinger 1. Arbeide spesifikt mot drop- out 2. Arbeide mot bedring av kvalitet i behandling Lære av hverandre, dele erfaringer Nasjonalt ne<verk

9 Internasjonale tall: Avgi?ning: 22-43% Poliklinikk: 23 50% Døgn: 17 57% LAR: 32 68%

10 Døgn HSØ

11 Poliklinikk HSØ

12 Drop- out Helse Nord Hva er tallene i Nord- Norge?

13 Definisjon av drop- out Tid 1 dag ute 1 uke ute 2 uker ute 1 mnd ute 6 mnd ute Avslu<et henvisningsperioden Sted Avslu<et her, og begynt i annen 9lbud Avslu<et her, og begynt i behandling på annet nivå Avslu<et her, og begynt i behandling i annen tjeneste Prosess vs. Effektmål

14 Kvalitetsindikator TSB Foreløpig definisjon (Helsedirektoratet) Behandlingsavbrudd ini9ert fra behandler / ins9tusjon, eller ensidig fra pasients side (beskjed gi<), eller pasient utebli< (beskjed ikke gi<) Men hvor lenge? Strever med å bli enige? NPR?

15 Kunnskapsgrunnlaget Gjennomføring gir bedret effekt 1. Hvilke variabler predikerer drop- out? Utarbeide sjekkliste 2. Hvordan fange opp de som ikke opplever ny<e av behandling for å bedre behandlingen? Systema9sk feedback fra pasient 9l behandler Dalsbø et al. 2010

16 1. Sjekkliste

17 1. Vi vet noe om prediktorer for dropout, og kan lage en beskrivelse/ sjekkliste med best practice "

18 Kunnskapsgrunnlaget Gjennomføring gir bedret effekt 1. Hvilke variabler predikerer drop- out? Utarbeide sjekkliste Forskning, klinisk erfaring, brukererfaring 2. Hvordan fange opp de som ikke opplever ny<e av behandling Systema9sk feedback fra pasient 9l behandler

19 2. Feedback Forskning om resultat av behandling Ca. 40 % av pasienter i psykoterapeu9sk behandling oppnår ingen forbedring 20-25% får behandling som det ikke er behov for eller som er potensielt skadelig Ca. 10 % av pasientene blir dårligere av psykoterapeu9sk behandling Hansen, Lambert, & Forman, 2002 Grol, 2003 Westfall, 2007

20 Klinikeres skjønn Op9mis9ske Overser nega9ve endringer Dårlige 9l å predikere uiall Vi trenger hjelp strukturert feedback Walfish, AcAllister, O Donell and Lambert Hannah et al

21 OQ- 45.2

22 2. Feedback fra pasienter kan predikere negativ utvikling i behandling og dermed predikere drop-out. " Nasjonal kompetansetjeneste TSB"

23

24 4 typer feedback Grønn Graden av endring pasienten opplever er som forventet. Det anbefales ingen endring i behandlingsplanen. Hvit Pasienten fungerer i normalområdet. Overvei avslutning Gul Endring er mindre en forventet. Overvei å endre behandlings9lnærming, f.eks intensivere behandlingen, ski?e strategi osv. Rød Pasienten erfarer ikke den forventende bedring. Det er fare for dropout eller nega9vt utby<e. Det bør tas ini9a9v 9l å evaluere behandlingen nøye og finne en ny 9lnærming.

25 Psykisk helse Happy or not - 1 item Outcome ra9ng scale (ORS) 4 item Session ra9ng scale (SRS) 4 item Treatment outcome package (TOP) 52 item Behaviour and Symptom iden9fica9on (BASIS- 24) 24 item Beck depression inventory (BDI) 21 item Brief symptom inventory (BSI) 53 item Clinical outcome (CORE) 34 item Depression anxiety stress scales (DASS) 42 item Generalized anxiety disorder (GAD) 7 item OQ item Pa9ent health ques9onnaire (PHQ- 9) 9 item

26 Rus og avhengighetsbehandling Urintest Alcohol and drug outcome measure (ADOM) 18 item Addic9on severity assessment tool (ASAT) 27 item Alcohol treatment outcome measure (BROM) 32 item Brief addic9on monitor (BTOM) 32 item Maudsley addic9on profile (MAP) 60 item Methadone treatment index (MTI) 45 item Treatment outcome profile (TOP) 20 item Få studier Smale verktøy Critz Christoph, 2012 Goodman, McCay and DePhillippis, 2013

27 Konklusjon Det bør lages en sjekkliste for drop- out basert på forskning, klinisk erfaring og brukererfaring Feedback systemer bør prøves ut (evt. overse<es)

28 Nasjonal koordinering Lage sjekkliste basert på forskning, klinisk praksis og brukererfaringer Tilby og hjelpe med implementering Overse<e og gjøre 9lgjengelig feedback systemer Tilby kurs og hjelpe med implementering Erfaringskonferanse Gjøre erfaringer 9lgjengelig på ne< Samle suksesshistorier Koble på forskning

29 Målgrupper De farligste drop- outs (LAR) De som dropper ut mest (de unge) Den største gruppen (alkohol)

30 hf.no universitetssykehus.no/tsb

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest.

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Anne Schanche Selbekk, Rogaland A-senter, Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Regionalt Kompetansesenter

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer