Plan for Samlingsforvaltning: 12/ Ferdigstilt Plan for Samlingsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning"

Transkript

1 Plan for Samlingsforvaltning 1

2 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum på Rjukan, Heddal bygdetun i Notodden kommune og kulturminnet Rjukanbanen. Fagavdelingene for Rjukanbanen og Bygningsvern og bygdetun har sammen med Arkivog samlingsforvaltningen (ASF) både stedlige men også noe regionalt ansvar, for utviklingen av museets samlinger. I tillegg har resten av museets organisasjon og samfunnet som sådan, behov for å bruke av samlingene. Avdelingene har en rekke ulike samlinger med varierende profil. Det er tydelige spenninger eller kontraster mellom stiftelsens sentrale vedtekter og de oppgavene som har kommet til det siste tiåret. Samlingene er basis for svært mye av museum som fenomen fordi de er grunnleggende i et museums aktiviteter. Tilgjengeliggjøring, forskning og annen kunnskapsdannelse, formidling og overordnet profil; kan vanskelig gjøres med mindre samlingene er godt forvaltet. Kulturdepartementets beskrivelser av prioriteringene for museumssektoren, så vel som ICOMs museumsetiske regelverk, og NIAs vedtekter, understreker nødvendigheten av samlinger og behovet for god samlingsutvikling. Dette involverer historisk kildemateriale fra hele samfunnet, men det museene lager og bruker av er bestander historiske arkiver fra privat sektor (privatarkiver) og kulturhistoriske samlinger. Figur 1 gir en enkel illustrasjon på dette forholdet, og er hentet fra Samlingsplan Vestfoldmuseene IKS 2014, side 11. Plan for Samlingsforvaltning (PfS) ble først etablert ved utgangen av 2009 og besto da av en overordnet skisse over områder som behøvde planer, og en tilhørende liste med delplaner. Dokumentet ble godkjent etter styrebehandling. 2

3 Følgende delplaner har fram til nå blitt laget og godkjent av stiftelsens styre: Mottaksplan, Plan for privatarkiver, Innsamlingspolitikk og Plan for Fotobevaring. I tillegg er to planer underveis: Magasinplan og Plan for Rjukanbanens arkiver og samlinger. Ansatte ved Arkiv- og samlingsforvaltningen har laget plan for de arbeidsområdene hvor det har vært behov for forbedringer, slik at planverket kunne gi retning og avklaringer for høyt prioriterte oppgaver. 1.2 Rammemetoden Denne utgaven av Plan for Samlingsforvaltning følger samme strategi som planen fra 2009, men tar i tillegg opp i seg rammemetoden i den britiske standarden PAS 197 (Code of practice for cultural collections management). Praksisen er tilgjengelig som egen publikasjon men er også presentert i publikasjon Collections Management A practical guide (Collections Trust, 2009). Denne rammemetoden legger til grunn at man jobber fleksibelt og strategisk, slik at man over tid utvikler nye dokumenter, reviderer resultatene og forsøker å gjøre forbedringer. Innenfor rammemetoden står det sentralt at målsetningene med museet og dets samlinger harmoniseres. Det foreslås at dette gjøres i løpet av 2016 som del av en ny gjennomgang av NIAs innsamlingspolitikk. På kort sikt framstår det som klokt å avvente avklaringene i forhold til Notodden og Rjukans verdensarvstatus men også videre museumskonsolideringer. Rammemetoden bidrar til at man over tid og skrittvis får laget en helhetlig og overordnet Plan for Samlingsforvaltning. Det skjer på to måter: 1. Gjennom å lage delplaner med fokus på de forskjellige samlingene, magasiner og arbeidsområder samt beredskap 2. Gjennom å lage prosedyrer for de vanligste arbeidsoppgavene. I planens neste punk skisseres hver av de fire grupperingene innenfor samlingsforvaltning (Utvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring og Bevaring), i tråd med strukturen gitt i den britiske standarden Spectrum. I 2015 prioriteres det å utvikle prosedyrer innenfor feltet Dokumentasjon og informasjon. I planens punkt 1.4 skisseres ramme og temaer for delplanene. Relevant lovgivning, andre faglige standarder og politiske føringer skal kartlegges og integreres der det er nødvendig i både delplaner og prosedyrer. Utviklingen av planverk, prosedyrer, gjennomføringen av aktiviteter innenfor samlingsforvaltningen og den årlig plansyklusen inklusive revisjon, evaluering og læring skal knyttes sammen. Slik at man har en strategi for å som utvikle og forbedre praksis på området. Behandling av dette planverket innenfor organisasjonen, på ledernivå og i stiftelsens styre bør gi understreke den allerede tydelige delegeringen av ansvar og myndighet innenfor samlingsforvaltningen. Det må være en tydelig strategi å ha ansatte med nødvendig og riktig kompetanse for å løse oppgavene innenfor ASFs område. 3

4 Delplanene innenfor Plan for Samlingsforvaltning skal tydelig identifiseres som dette og forholde seg til føringene heri, inklusive disposisjonen. Delplanene skal avgrenses mot hverandre og forholde seg til standarden Spectrum. Både delplaner og prosedyrer skal etter interne høringer styrebehandles før endelig godkjenning. Utarbeidelse av innholdet i de forskjellige delplanene ligger hos en eller flere av avdelingene Arkiv- og samlingsforvaltning, Bygningsvern og Bygdetun og Rjukanbanen. Det skal etableres en rutine for internkontroll og en ordning for ekstern revisjon av samlingsforvaltningen. Begge ordninger skal brukes i arbeidet med evaluering, læring, forbedring og videre planlegging. Overordna vurdering av rammemetoden - PAS 197. skal gjennomføres med jevne mellomrom. 1.3 Spectrum prosedyrer for hvordan man jobber med samlinger Prosedyrene i Spectrum er generelle og er ment å reflektere «best practice» innenfor hvordan man løser de praktiske oppgavene på feltet. Dette har gitt en lang rekke og detaljerte rutiner og prosedyrer som grupperes i fire forskjellige kategorier. Enkelt forklart kan Spectrum oppsummeres gjennom figur 2, og er hentet fra Samlingsplan Vestfoldmuseene IKS 2014, side 12. En rekke tilstøtende oppgaver, deriblant planlegging og forvaltning av nødvendige arbeidsrom og magasiner, innsamlingsplaner, HMS og sikkerhet; kan enten gis forankring i egne delplaner eller delvis forankres i noen av museets andre planverk. 2.Museets samlinger og arkiver Norsk industriarbeidermuseum er eier av og ivaretar en lang rekke forskjellige samlinger. Disse inkluderer ved dags dato: - Arkiver inklusive tegningssamlinger 4

5 - Fotosamlinger - Antikvariske bygninger på bygdetunene - Tinn museums samlinger (forvalter) - Rjukanbanens samlinger - Heddal bygdetuns samlinger (forvalter) - Norsk industriarbeidermuseums samlinger 3.Delplaner 3.1 Innsamlingspolitikken (2011) Sikrings- og katastrofeplan [Eksisterende plan Mottaksplan tas bort og erstattes av prosedyrene under 1.3] 3.2 Magasinplanen (2014) 3.3 Plan for privatarkiver (2010) 3.4 Plan for fotobevaring (2013) 3.5 Plan for Rjukanbanens arkiv og samlinger (2015/underveis) 3.6 Plan for bevaring av gjenstandssamlingene 3.7 Sikrings- og katastrofeplan Plan for Rjukanbanens arkiv og samlinger (2015/underveis) 4.Revisjon og rullering Det skal legges til rette for at man i samarbeid med et passende museum skal gjennomføre revisjon av samlingsforvaltningen innenfor utvalgte temaer i løpet av høsten 2015 og i løpet av våren Arkiv- og samlingsforvaltningen ved NIA forplikter seg til en gjensidig lik revisjon til fordel for samarbeidspartneren. Resultatene brukes internt og skal i første rekke, ikke offentligjøres. Plan for Samlingsforvaltning skal revideres i fjerde kvartal

6 5. Litteratur Alkærsig, Garff og Lundbæk. Bevaringshåndbogen (Statens Museumsnævn, 1985) Code of practice for cultural collections management (BSI: 2009) Collections Management A practical guide (Collections Trust, 2009) Riksantikvarieämbetet, Tidens Tand Förebyggande konservering (1999) Samlingsplan Vestfoldmuseene IKS 2014 SPECTRUM 4.0 (Collections Trust) khd

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning Fotobevaringsplan ved NIA Del av plan for samlingsforvaltning 1 INNHOLD 1. Innledning.. s. 3 2. Innsamling.. s. 5 3. Mottak.. s. 7 4. Bevaring.. s. 8 5. Katalogisering.. s. 10 6. Digitalisering. s. 13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Notat 2003:14 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Oppsummering av utviklingsprosjekt mellom Statskonsult og Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Internkontroll i kommuner*

Internkontroll i kommuner* Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i kommuner* *connectedthinking Forord Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51

viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51 viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51 illustrasjoner Alle fotografiene er tatt av fotograf og journalist Egil M. Kristiansen for Hamar Stiftstidende ca. 1959-60. Negativarkivet er bevart

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer