Enøk analyse av Sørum Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enøk analyse av Sørum Skole"

Transkript

1 Enøk analyse av Sørum Skole Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A NO Telefon Postboks 34 Grefsen, N-0409 Oslo Bank Telefaks

2 1 1 INNLEDNING BAKGRUNN PROSJEKTORGANISASJON SAMMENDRAG KORT OPPSUMMERING AV TILSTAND FOR BYGG OG TEKNISKE INSTALLASJONER(STIKKORD) KONKLUSJON ANBEFALTE ENØK-TILTAK MED GARANTI ANBEFALTE ANDRE TILTAK, VEDLIKEHOLD, INNEKLIMA OG MILJØ OPPSUMMERING ALLE TILTAK TILBUD OM GJENNOMFØRING BESKRIVELSE GENERELLE OPPLYSNINGER BYGNINGSKONSTRUKSJON DRIFT OPPVARMING VENTILASJON VARMTVANN BELYSNING GYMSAL KJØLING UTENDØRS ENERGIFORBRUK OG EFFEKT UTTAK FORBRUKSHISTORIKK EFFEKT UTAK ØKONOMISKE FORUTSETNINGER / ENERGI OG EFFEKT TARIFFER ENERGIBEHOV FØR OG ETTER ENØK TABELL DETALJERT BESKRIVELSE AV ENØK TILTAKENE Tiltak nr 1 Etablering av kjelevelger sentral med momentanutkobling Tiltak nr. 2 Automatisk EOS Tiltak nr.3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft Tiltak nr.4 Revisjon av sentral drifts kontroll med oppdatering,endring av bilder og funksjoner Tiltak nr. 5 Termografering Tiltak nr. Nattsenkning gymsal Tiltak nr.7 Urstring av sirkulasjonspumpe vvc Tiltak nr.8 Isolering av flenser pumpehus etc. i fyrrom Tiltak nr.9 Nytt inngangsparti BESKRIVELSE AV ANDRE ANBEFALT TILTAK Tiltak nr.10 Installsjon av nye lysarmaturer for svømmehall med Enduro lyskilde Tiltak nr.13 Vindus utskiftning Tiltak nr.14 Installasjon nytt ventilasjons aggregat for gymsal VED LEGG BOK B BEREGNING AV ØKONOMI FOR BELYSNING I GYMSAL...22

3 2 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. På oppdrag fra Sørum kommune har utarbeidet en Enøk-analyse av Sørum Sykehjem. 1.2 Prosjektorganisasjon Ansvarlig ENØK-firma : Adresse : Vitaminveien 1A Postboks 34, Grefsen : N-0409 OSLO Telefon (kontor) : Telefon (mobil) : Saksbehandler : Frode Wæraas E-post: : Byggherre : Sørum kommune Kontaktperson : Kari Tiller E-post: Telefon : / Adresse : Sørum kommunale eiendomsselskap KF Byggforvaltning 1920 Sørumsand Bygg : Sørum Skole Adresse : Bingen vegen 2-4 Sørum Driftsansvarlig : Harald Økeren Larsen Telefon :

4 3 2 Sammendrag 2.1 Kort oppsummering av tilstand for bygg og tekniske installasjoner(stikkord) Inngangspartier bør skiftes Ingen effektkontroll eller effektregulering Ukontrollert drift av varmeproduksjon i dag Automatisk energioppfølgingssystem med instrumentering bør etableres Ventilasjon med dårlig virkningsgrad på varmegjenvinnere, spesielt det største aggregatet SD-anlegg med redusert mulighet for energieffektivisering Ingen form for individuell variasjon i romtemperatur, nattsenkning kun vha forshunting Meget høy utgående blandingstemperatur fra varmtvannsberedere (defekt Irgumat?) Benytter varmtvannsberedere som varmeprodusent, spesielt på sommer resulterer dette i lav temperatur på varmtvannet Driftsansvarlige bør få betydelig mer opplæring vedr. drift av tekniske anlegg, spesielt med tanke på enøk (meget lønnsomt) 2.2 Konklusjon

5 4 Analysen har konkludert med at det finnes 9 lønnsomme ENØK-tiltak og 3 andre enøk/rehab/inneklima-tiltak ved Sørum skole. Tiltakene utgjør en total besparelse på kr ,- pr år, og krever en investering på kr ,- inkl mva. Tiltakene gir en inntjeningstid (pay-back) på 6,8 år. ( se tabeller nedenfor). 2.3 Anbefalte Enøk-tiltak med garanti Nr. 1 Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) Tiltak Etablering av kjelevelgersentral med momentanutkobling ,6 2 Automatisk EOS ,7 3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft ,6 4 Revisjon av sentral driftskontroll med oppdatering og endring av bilder og funksjoner ,2 5 Termografering av bygningsmassen ,0 6 Nattsenkning av romvarme i gymsal ,9 7 Urstyring av sirkulasjonspumpe vvc ,8 8 Isolering av flenser,pumpehus etc. i fyrrom ,3 9 Nytt inngangsparti fløy B ,1 Sum alle anbefalte Enøk-tiltak med garanti ,0

6 5 2.4 Anbefalte andre tiltak, vedlikehold, inneklima og miljø Nr. 12 Tiltak Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) Installasjon av nye lysarmaturer i svømmehall med Enduro lyskilde ,5 13 Vindusutskiftning ,0 14 Installasjon nytt ventilasjons aggregat for gymsal ,9 Sum alle andre anbefalte tiltak ,2 2.5 Oppsummering alle tiltak Nr. Tiltak Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) 1-12 Enøk-tiltak Enøk/rehab/innklima , Sum ,8 -Enova tilskudd (10 %) forutsetter at vi søker og oppnår tilskudd Sum alle anbefalte tiltak inkludert vedlikehold og inneklima ,1 2.6 Tilbud om gjennomføring tilbyr som totalentreprenør, gjennomføring av samtlige anbefalte tiltak for kr ,- inkl mva. garanterer alle tekniske tiltak og de besparelser dette innebærer. Garantien forutsetter: - står som totalentreprenør (arbeidsledelse, etterkontroll og oppfølging) for tiltakene. - At de gitte driftsbetingelsene på bygget og dets tekniske utstyr oppfylles - At forbruket følges opp av i løpet av garantiperioden. - Tilbudet gjelder til 18.april 2008, og vil deretter justeres etter gjeldene prisindeks

7 6 3 Beskrivelse 3.1 Generelle opplysninger Barneskole med 190 elever og ca 20 ansatte. Bygget er oppført i 1923 med opprinnelig 783 m 2. Påbygd i 1958 med 1700m 2, 1974 med 1017 m 2 og tilslutt 2003 med 652 m 2. Totalt 4152 m 2. Fløy A, B og C. Bygget er på 3 etasjer, og loft med tekniske rom. Brukstiden er primært som for barneskole, på hverdager og stengt i helger. 3.2 Bygningskonstruksjon Gamle bygget er nylig rehabilitert med bl.a. nye vinduer. Fløy A, B og C har et tydelig rehabiliterings potensial, hvor vindusutskiftning er på trappene fra kommunens side. Man bør da få med glass med sol/varmedempende egenskaper ( se også flere detaljer i vedlegg). Dette er en liten tileggskostnad når man tross alt skifter vinduer. Det er kjedelig og kostbart og investere i utvendige markiser i etterkant. Ut ifra enøk og lønnsomhet er det fornuftig og også ta med seg inngangspartier både den store og den lille i B fløy. Det er kun et lags glass (tråd-glass) og med alt for mye glass på og rundt dørene (se tiltak). Når det gjelder gymsal så kunne de øvre vinduene rett og slett vært fjernet, de er likevel tettet igjen med mørke gardiner, tydelig et problem med skjenerende sollys. Vi har ikke konsentrert oss om andre bygningsmessige tiltak. 3.3 Drift. Bygget driftes av en driftsleder på deltid hverdager. 3.4 Oppvarming All bygningsmasse er vannbåren, med unntak av det eldste bygget som er elektrisk oppvarmet. Energisentralen leverer også varme til alle ventilasjons anleggene. Energisentralen består av 2 elektrokjeler på 2 x 180 kw og 1 oljekjel. Tappevannssentral består av 2 stk Oso-beredere, disse har også el.elementer 2 a 12 kw. Systemskjema for varme og tappevann, som er plassert på front av tavle er feil og bør rettes. Tappevannsentralen benyttes også som varmeprodusent på vår og sommer, dette gir til tider frostutslag på aggregater og for lav temperatur på utgående blandevann. Kjelevelgersentral er etablert med 2 stk motorstyrte avstengningsventiler for el kjeler og en motorstyrt treveisventil for innkobling av oljekjele. Ved befaring (det siste besøket var ved utetemperatur 1 C) var ikke noen av de tyngre varmeprodusentene aktive. Beredere sto da for oppvarmingen. Vi registrerte også vannstrømning gjennom oljekjelen med dertil tap til omgivelsene og til skorstein. Trolig ba temperaturføler plassert før oljekjele om å åpne løp til oljekjel gjennom treveis ventil, eller så lekker treveis ventil.

8 7 Etter intervju med drifts leder så sies det at kun en av el. kjelene er aktive fordi det ikke er tilstrekkelig effekt fra trafo. Det er meget kjedelig da det trolig blir betalt effekt ledd på installert og oppgitt effekt. Dette må sjekkes. Radiatorer i rom og korridorer har termostatiske radiatorventiler av nyere dato. For gymsal er det kun montert kran på radiatorene. 3.5 Ventilasjon Bygningsmassen ventileres av totalt 5 ventilasjonssystemer. 3 relativt nye aggregater og 2 eldre. VA1 aggregat fra 2003 betjener nybygg VA2 betjener nybygg & 3. etg. gml. bygg Fløy A, B & C VA 2003 betjener gamlebygget VA4 betjener gymsalbygg med garderober og tilliggende arealer VA5 betjener gymsalen (Beklager vist det går litt i surr med benevnelse av aggregatene, alle har en tendens til å kalle neste aggregat på bygget for VA1) De nyeste aggregater har frekvensomformere. Disse benyttes i dag for reduksjon av luftmengder ved behov etter trykkregulering og lave uttemperaturer. To av aggregatene har roterende varmegjenvinner, mens det største har væskekoblet gjenvinner. De to eldste har ikke gjenvinnere. Gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for roterende gjenvinnere er relativt bra, men det største har problemer med å gjenvinne varme (se tiltak). For mer detaljer vedr. kapasitet, trykkfall og vifteeffekter for ventilasjon, se vedlegg. 3.6 Varmtvann Varmt forbruksvann/tappevann blir energiforsynt fra energisentral. Tappevannssentralen er koblet i parallell ikke serie, slik det er tegnet i systemskjemaer. Varmt forbruksvann blir blandet ned av blandesentral med Irgumat Forbruk av varmtvann er nok relativt lite, da vasking foregår stort sett tørt. Varmtvann til dusjing er begrenset ved dusjarmatur med trykknapp med tidsbegrensning. Sirkulasjonspumpe for varmt forbruksvann har kontinuerlig drift Belysning I hovedsak er det montert lysrørsarmaturer med bl.a. tilstedeværelsesfølere. Tiltak på belysning er ikke funnet lønnsomt., med unntak av gymsal( se eget tiltak).

9 8 3.8 Gymsal Ventilasjonsaggregat er uten gjenvinner og har relativt lite luft, men er satt opp med ir-detektor for start og stans. Oppvarming av gymsalen er som tidligere nevnt forsynt fra 5 større radiatorer uten termostatiske radiatorventiler. Vinduer er nevnt. Tiltak på belysning er funnet lønnsomt med installasjon av armaturer med Endura lyskilder(levetid timer). 3.9 Kjøling Ingen form for mekanisk kjøling Utendørs Det er etablert nytt snøsmelteanlegg i bakken med styringsautomatikk. Aktuelt tiltak kunne vært effektbegrensning med rullerende effektuttak, men dette er ikke funnet lønnsomt. 4 Energiforbruk og effektuttak 4.1 Forbrukshistorikk. År El. Kjele kwh/år Olje kwh/år Ordninær kraftkwh/år Sum pr år Sum graddags korrigert ? ? Representativt forbrk Effektuttak effektuttak 125 kw, grd. korrigert 139 kw(avhengig av oljeforbruket) 4.3 Økonomiske forutsetninger / effekt tariffer Følgende økonomiske forutsetninger er, etter avtale med byggeier, lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: - El - pris ordinær overføring : 40 + nettleie dvs 58 øre/kwh - Effektpris- ordinær overføring : måneds maksimaler med differensierte priser Fra 16 kr/kw/mnd til 56kr/kW/mnd (for ytterligere info se vedlegg) - Effektpris spill kraft med momentan 37,5 kr/kw ( pr bestilt effekt) Olje kwh pris 70 øre Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter. - Kalkulasjonsrente 6 %

10 9 4.4 Energibehov før og etter/ Enøktabell Beskrivelse Før Enøk Etter Enøk alle tiltak Besparelse Kwh/år Kwh/år Kwh/år Garantert Stipulert Oppvarming og ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper El. Fast forbruk lys, el varme Div teknisk Tap oljekjele Sum

11 4.5 Detaljert beskrivelse av enøk tiltakene Tiltak nr 1 Etablering av kjelevelgersentral med momentanutkobling Beskrivelse: Etablering og endring av system for momentan utkobling El. kjele Dagens el. abonnement er etablert for 24 timers varsel Besparelse: Størrelse effekt El. kw/år pris effekt kr/år Dagens Kjele kraft øre Etter enøk Effekt , Besparelse Bedre pris effekt og energi Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Installasjon av motoriserte stenge ventiler for automatisk kjelevalg Rørarrangement i energisentral El arbeid i forbindelse med tilknytning av ventiler og målere Automatikk og SD-komponenter: For styring, regulering og overvåkning av varmeprodusenter (kjelevelger sentral) Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

12 4.5.2 Tiltak nr. 2 Automatisk EOS Beskrivelse: EOS Energiforbruket i et bygg er bestemt både ut fra rent tekniske forhold som utetemperatur, isolasjonstykkelse, osv., og hvordan ansatte bruker alt utstyr som krever energi. Undersøkelser viser at de ansattes brukervaner kan gi en betydelig unødvendig økning av byggets totale energiforbruk. Ytterligere reduksjon av forbruket hentes ved bedre brukervaner og sikres gjennom energi- og effektkontroll. Mye av denne besparelsen hentes om natten når bygget står tomt. Dette forbruket er i dag å betrakte som et rent energitap. Fordelen ved energi- og effektkontroll er flere: - En oppnår et aktivt forhold til all energiforbruk - Energioppfølgings system vil raskt påvise avvik fra riktig energiforbruk og tiltak kan raskt settes i gang. Det skapes en bevisst holdning til energiforbruk blant brukerne Resultatet er mindre energiforbruk - sparte penger. Besparelse: Energi kwh/år Størrelse El. Olje effekt kr/år Dagens Etter enøk Manuell oppfølgning Automatisk Besparelse Min 3 % av energiforbruk Kostnader: Post Beskrivelse Beløp Undersentral med tilknytning av energi og effekt registrering Montasje av noder. Beregning av ET kurver & oppsett for SD anlegg. kr 1 Etablering av Web portal med oppfølgning 1 år Årsfee Pulsutganger/registreringer fra Hafslund ikke inkludert kr 0 4 Uforutsette kostnader 12,5 % Kr Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva 95580

13 4.5.3 Tiltak nr.3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft Beskrivelse: Dagens varmegjenvinner leverer meget lav temperaturvirkningsgrad. Ved besøk lå ettervarmebatteri inne ved en ute temperatur ca + 11 C. Besparelse: Størrelse Energi El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens I dag: væskekoblet varmegjenvinner med meget dårlig virknings grad ήt ca 10% og 18000m3/h Etter enøk Besparelse Roterende varme gjenvinner Øke temperatur virknings graden på gjenvinner ήt 75% Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Horisontal rotor Installasjon Kanaldetaljer/overganger Arbeidsledelse Prosjektering Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

14 4.5.4 Tiltak nr.4 Revisjon av sentral drifts kontroll med oppdatering,endring av bilder og funksjoner Beskrivelse: Pr i dag er ikke anlegget tilfredsstillende i forhold til energi økonomisk drift I dag minimum av følere og statisk regulering. Besparelse: Energi Størrelse El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Reduksjon av drift pumper, aggregater, varmegjenvinner utnyttes bedre(færre restriksjoner) Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Kontroll av dagens system med logg og kalibrering og øke ant følere Oppdatering av programmer Tilstandskontroll Rette bilder og info på driftskontroll anlegget samt feltutstyr Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

15 4.5.5 Tiltak nr. 5 Termografering Beskrivelse: Termografering av byggmassen Tiltaket i seg selv gir ingen direkte besparelse, men gjør det mulig å finne kuldebroer og defekte/punkterte vinduer. Ved termograferingen vil det erfaringsmessig meget sannsynlig avdekke bl.a. luftlekkasjer og kuldebroer som Sørum eiendoms avd, enkelt kan tette. Kan også bidra til å planlegge vindusutskiftning i gamel del. Dvs. hvor er behovet størst for å skifte ut vinduer. Besparelse: Størrelse Energi El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Stipulert besparelse Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Termografering Vurdere evt.. tiltak Rapportering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 1920 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 4320 Totalt inkl. mva 21600

16 4.5.6 Tiltak nr. Nattsenkning gymsal Beskrivelse: Gymsalen blir varmet opp med radiatorer uten termostatiske radiatorventiler eller noen form for romregulering Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Stabil romtemp og nattsenkning Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Regulator og aktuatorer Automatikk arbeid Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 4131 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 9925 Totalt inkl. mva 45477

17 4.5.7 Tiltak nr.7 Urstyring av sirkulasjonspumpe vvc Beskrivelse: Sirkulasjonspumpe for varmt vann går kontinuerlig. Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse 5 % av forbruk til tappevann Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Ur og montasje Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 554 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 1247 Totalt inkl. mva 6237

18 4.5.8 Tiltak nr.8 Isolering av flenser, pumpehus etc. i fyrrom Beskrivelse: Mange store rør detaljer/elementer uten isolasjon for eksempel treveisventil og filter Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Varmetap til omgivelsene Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Termocap isolasjonsputer Montasje Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 5878 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 6476 Totalt inkl. mva 32379

19 4.5.9 Tiltak nr.9 Nytt inngangsparti Beskrivelse: Hele feltet med glassflater har en meget dårlig U verdi ( se bilde) Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Redusert varmetap i bygningsdeler Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Nye dører med redusert glassfelt Montasje Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 5878 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva 66129

20 4.6 Beskrivelse av andre anbefalt tiltak Tiltak nr.10 Installasjon av nye lysarmaturer for gymsal med Enduro lyskilde Beskrivelse: Utskifting av lysarmatur Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Armatur med standard lysrør 2*58 W x 15 stk Porodi armatur (Disano) med Endura 9 x 75 W ( h) lyskilde Redusert effekt og energibruk, og færre lyskildeutskiftninger Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Demontering av eksist. armatur Ny armatur med Enduro Installasjon Prosjektering med lysberegning Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

21 4.6.2 Tiltak nr.13 Vindusutskiftning Beskrivelse: Fløy A, B og C har et tydelig rehabiliterings potensial, hvor vindusutskiftning er på trappene fra kommunens side. Man bør da få med glass med sol/varme-dempende egenskaper ( se også flere detaljer i vedlegg). Dette er en liten tileggskostnad når man tross alt skifter vinduer. Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Dårlig U verdi ca 3,4 for de fleste vinduer ved A & B fløy Etter enøk U verd 1,1 med varm stopp for solsiden av bygget Besparelse Bedret komfort og redusert energi forbruk Kostnader: Post Beskrivelse Beløp Totalt 74 vindusfelt skiftes (enhetspris er basert på tilsvarende bygg i Skedsmo), sannsynlig ikke samme mål men gir en stipulert pris ferdig 1 montert Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

22 4.6.3 Tiltak nr.14 Installasjon nytt ventilasjonsaggregat for gymsal Beskrivelse: Dagens Ventilasjons aggregat for gymsal preges av elde og har dessuten ikke varmegjenvinner Nytt ventilasjons aggregat for gymsal er tenk som tak aggregat Med tilkobling luft teknisk på eksisterende tak gjennomføringer Besparelse: Størrelse Energi El. kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Ingen varmegjennvinning Installasjon av aggregat med roterende varmegjenvinner Besparelse Kostnader:6400 Post Beskrivelse Beløp 1 Aggregat Montasje Kanlteknikk Rør arrangement El & auto ( forutsetter å bruke eksisterende kraft fremføring) Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

23 5 Vedlegg bok B 5.1 Beregning av økonomi for belysning i gymsal Prosjekt: Sørum Kommune Gymsal sørum skole Dato: Generelle forutsetninger Kalkulasjonsrente 7 7 % a Avskrivningstid installasjon år b Avskrivningstid armatur år Diskonteringsfaktor 0,1098 0, Energipris 0,58 0,58 kr/kwh Effektpris kr/kw Andel som bidrar til romoppvarming 0 0 % Andel toppbelastning effekt % Brukstimer timer Areal m² Beskrivelse alternative løsninger 2x58 Endura HF Diff Diff Antall armaturer Armaturpris , Antall lyskilder pr. armatur Monteringskostnader pr. armatur Lyskildepris Tennerpris Utskiftningskostnader lyskilde + tenner Lyskilde levetid Rengjøringskostnader pr. armatur Antall rengjøringer pr. år 0,2 0,2 0, Effektbehov pr. armatur inkl. reaktor ,125 5, Andre kostnader Andre besparelser Beregninger årlige kostnader a Investering Anlegg b Installasjon SUM INVESTERING Årlig kapitalkostnader Årlig Energikostnad Årlig Effektkostnad Årlig Lyskildekostnad Årlig Rengjøringskostnad Følgekostnader SUM DRIFTKOSTNADER Årskostnader totalt Inntjeningstid 5,0 2, Nåverdi ift. eksisterende anlegg

24 Disano armatur

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sørum rådhus -Kuskerudgården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker aldersheim Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole Energi- og miljøanalyse av Bingsfoss ungdomsskole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Vesterskaun skole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner helsesenter Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Melvold ungdomsskole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Enøk analyse av Sørum Sykehjem

Enøk analyse av Sørum Sykehjem Enøk analyse av Sørum Sykehjem Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks 34 Grefsen,

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Fjuk skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

ENØK-TILTAK I KOMMUNALE BYGG SKAUN KOMMUNE

ENØK-TILTAK I KOMMUNALE BYGG SKAUN KOMMUNE ENØK-TILTAK I KOMMUNALE BYGG SKAUN KOMMUNE 2 / 9 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Rapportens grunnlag... 3 3. Investeringsbehov og sparepotensial... 3 4. Driftstiltak... 4 5. Anbefalt entrepriseform...

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet NØKKELPERSONER I PROSJEKTET 2 Kjell-Ivar Svaan Eiendomsforvalter

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker barnehage Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

Fremtidens Varehandel 2005. Energisparing i varehandelen

Fremtidens Varehandel 2005. Energisparing i varehandelen Energisparing i varehandelen Fremtidens varehandel Stort sparepotensiale for varehandelen. Mens energikostnadene i kontorbygg ligger på 100 kr pr m2 per år, ligger samme kostnad i varehandelen på 200300

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT

TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT 17. april 2009 RAPPORT Tittel: Tislegård bo- og behandlingssenter ENØK RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Kongsberg kommunale Eiendom KF (KKE) Oppdragsgivers

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene?

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Bygg + 2016 Oslo 1. Juni og Trondheim 7. Juni Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II 2012 2017 Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Emma

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune Vedlegg B 1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune 1.1. Underlag for energimerking Leverandøren skal innhente de

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Hestehaven barnehage Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: 652 Energiprogrammet Lindesnes kommune Post/ Besøksadresse: Enøk Total AS Langgata 15 4514 MANDAL Dokument

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem ENØKRAPPORT FOR Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem Mars 2013 Revidert november 2013 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 4 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

Energiledelse og EOS systemer

Energiledelse og EOS systemer Energiledelse og EOS systemer Ole Anders Fiskum Leder Entro Oslo >> Vi gjør noe med det 29.10.2014 1 Kort om Entro 55 ansatte Norges største enøkrådgivermiljø Trondheim (HK) Oslo Stockholm Våre kjerneområder

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis ENOVA konferansen 2012 Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder/ Daglig leder Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Attesten gjelder for følgende eiendom ENERGIMERKE OPPVARMINGSMERKE ENERGIBEHOV

Attesten gjelder for følgende eiendom ENERGIMERKE OPPVARMINGSMERKE ENERGIBEHOV Attesten gjelder for følgende eiendom Adresse: DYRMYRGATA 48 Gnr: 8007 Postnr/Sted: 3611 KONGSBERG Bnr: 1 Ansvarlig for energiattesten: HELLEBÆK EIENDOM AS Seksjonsnr: Dato: 04.05.2010 15:21:31 Festenr:

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer