Enøk analyse av Sørum Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enøk analyse av Sørum Skole"

Transkript

1 Enøk analyse av Sørum Skole Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A NO Telefon Postboks 34 Grefsen, N-0409 Oslo Bank Telefaks

2 1 1 INNLEDNING BAKGRUNN PROSJEKTORGANISASJON SAMMENDRAG KORT OPPSUMMERING AV TILSTAND FOR BYGG OG TEKNISKE INSTALLASJONER(STIKKORD) KONKLUSJON ANBEFALTE ENØK-TILTAK MED GARANTI ANBEFALTE ANDRE TILTAK, VEDLIKEHOLD, INNEKLIMA OG MILJØ OPPSUMMERING ALLE TILTAK TILBUD OM GJENNOMFØRING BESKRIVELSE GENERELLE OPPLYSNINGER BYGNINGSKONSTRUKSJON DRIFT OPPVARMING VENTILASJON VARMTVANN BELYSNING GYMSAL KJØLING UTENDØRS ENERGIFORBRUK OG EFFEKT UTTAK FORBRUKSHISTORIKK EFFEKT UTAK ØKONOMISKE FORUTSETNINGER / ENERGI OG EFFEKT TARIFFER ENERGIBEHOV FØR OG ETTER ENØK TABELL DETALJERT BESKRIVELSE AV ENØK TILTAKENE Tiltak nr 1 Etablering av kjelevelger sentral med momentanutkobling Tiltak nr. 2 Automatisk EOS Tiltak nr.3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft Tiltak nr.4 Revisjon av sentral drifts kontroll med oppdatering,endring av bilder og funksjoner Tiltak nr. 5 Termografering Tiltak nr. Nattsenkning gymsal Tiltak nr.7 Urstring av sirkulasjonspumpe vvc Tiltak nr.8 Isolering av flenser pumpehus etc. i fyrrom Tiltak nr.9 Nytt inngangsparti BESKRIVELSE AV ANDRE ANBEFALT TILTAK Tiltak nr.10 Installsjon av nye lysarmaturer for svømmehall med Enduro lyskilde Tiltak nr.13 Vindus utskiftning Tiltak nr.14 Installasjon nytt ventilasjons aggregat for gymsal VED LEGG BOK B BEREGNING AV ØKONOMI FOR BELYSNING I GYMSAL...22

3 2 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. På oppdrag fra Sørum kommune har utarbeidet en Enøk-analyse av Sørum Sykehjem. 1.2 Prosjektorganisasjon Ansvarlig ENØK-firma : Adresse : Vitaminveien 1A Postboks 34, Grefsen : N-0409 OSLO Telefon (kontor) : Telefon (mobil) : Saksbehandler : Frode Wæraas E-post: : Byggherre : Sørum kommune Kontaktperson : Kari Tiller E-post: Telefon : / Adresse : Sørum kommunale eiendomsselskap KF Byggforvaltning 1920 Sørumsand Bygg : Sørum Skole Adresse : Bingen vegen 2-4 Sørum Driftsansvarlig : Harald Økeren Larsen Telefon :

4 3 2 Sammendrag 2.1 Kort oppsummering av tilstand for bygg og tekniske installasjoner(stikkord) Inngangspartier bør skiftes Ingen effektkontroll eller effektregulering Ukontrollert drift av varmeproduksjon i dag Automatisk energioppfølgingssystem med instrumentering bør etableres Ventilasjon med dårlig virkningsgrad på varmegjenvinnere, spesielt det største aggregatet SD-anlegg med redusert mulighet for energieffektivisering Ingen form for individuell variasjon i romtemperatur, nattsenkning kun vha forshunting Meget høy utgående blandingstemperatur fra varmtvannsberedere (defekt Irgumat?) Benytter varmtvannsberedere som varmeprodusent, spesielt på sommer resulterer dette i lav temperatur på varmtvannet Driftsansvarlige bør få betydelig mer opplæring vedr. drift av tekniske anlegg, spesielt med tanke på enøk (meget lønnsomt) 2.2 Konklusjon

5 4 Analysen har konkludert med at det finnes 9 lønnsomme ENØK-tiltak og 3 andre enøk/rehab/inneklima-tiltak ved Sørum skole. Tiltakene utgjør en total besparelse på kr ,- pr år, og krever en investering på kr ,- inkl mva. Tiltakene gir en inntjeningstid (pay-back) på 6,8 år. ( se tabeller nedenfor). 2.3 Anbefalte Enøk-tiltak med garanti Nr. 1 Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) Tiltak Etablering av kjelevelgersentral med momentanutkobling ,6 2 Automatisk EOS ,7 3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft ,6 4 Revisjon av sentral driftskontroll med oppdatering og endring av bilder og funksjoner ,2 5 Termografering av bygningsmassen ,0 6 Nattsenkning av romvarme i gymsal ,9 7 Urstyring av sirkulasjonspumpe vvc ,8 8 Isolering av flenser,pumpehus etc. i fyrrom ,3 9 Nytt inngangsparti fløy B ,1 Sum alle anbefalte Enøk-tiltak med garanti ,0

6 5 2.4 Anbefalte andre tiltak, vedlikehold, inneklima og miljø Nr. 12 Tiltak Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) Installasjon av nye lysarmaturer i svømmehall med Enduro lyskilde ,5 13 Vindusutskiftning ,0 14 Installasjon nytt ventilasjons aggregat for gymsal ,9 Sum alle andre anbefalte tiltak ,2 2.5 Oppsummering alle tiltak Nr. Tiltak Investering inkl. mva. Besparelse inkl. mva kr Pay- Back (år) 1-12 Enøk-tiltak Enøk/rehab/innklima , Sum ,8 -Enova tilskudd (10 %) forutsetter at vi søker og oppnår tilskudd Sum alle anbefalte tiltak inkludert vedlikehold og inneklima ,1 2.6 Tilbud om gjennomføring tilbyr som totalentreprenør, gjennomføring av samtlige anbefalte tiltak for kr ,- inkl mva. garanterer alle tekniske tiltak og de besparelser dette innebærer. Garantien forutsetter: - står som totalentreprenør (arbeidsledelse, etterkontroll og oppfølging) for tiltakene. - At de gitte driftsbetingelsene på bygget og dets tekniske utstyr oppfylles - At forbruket følges opp av i løpet av garantiperioden. - Tilbudet gjelder til 18.april 2008, og vil deretter justeres etter gjeldene prisindeks

7 6 3 Beskrivelse 3.1 Generelle opplysninger Barneskole med 190 elever og ca 20 ansatte. Bygget er oppført i 1923 med opprinnelig 783 m 2. Påbygd i 1958 med 1700m 2, 1974 med 1017 m 2 og tilslutt 2003 med 652 m 2. Totalt 4152 m 2. Fløy A, B og C. Bygget er på 3 etasjer, og loft med tekniske rom. Brukstiden er primært som for barneskole, på hverdager og stengt i helger. 3.2 Bygningskonstruksjon Gamle bygget er nylig rehabilitert med bl.a. nye vinduer. Fløy A, B og C har et tydelig rehabiliterings potensial, hvor vindusutskiftning er på trappene fra kommunens side. Man bør da få med glass med sol/varmedempende egenskaper ( se også flere detaljer i vedlegg). Dette er en liten tileggskostnad når man tross alt skifter vinduer. Det er kjedelig og kostbart og investere i utvendige markiser i etterkant. Ut ifra enøk og lønnsomhet er det fornuftig og også ta med seg inngangspartier både den store og den lille i B fløy. Det er kun et lags glass (tråd-glass) og med alt for mye glass på og rundt dørene (se tiltak). Når det gjelder gymsal så kunne de øvre vinduene rett og slett vært fjernet, de er likevel tettet igjen med mørke gardiner, tydelig et problem med skjenerende sollys. Vi har ikke konsentrert oss om andre bygningsmessige tiltak. 3.3 Drift. Bygget driftes av en driftsleder på deltid hverdager. 3.4 Oppvarming All bygningsmasse er vannbåren, med unntak av det eldste bygget som er elektrisk oppvarmet. Energisentralen leverer også varme til alle ventilasjons anleggene. Energisentralen består av 2 elektrokjeler på 2 x 180 kw og 1 oljekjel. Tappevannssentral består av 2 stk Oso-beredere, disse har også el.elementer 2 a 12 kw. Systemskjema for varme og tappevann, som er plassert på front av tavle er feil og bør rettes. Tappevannsentralen benyttes også som varmeprodusent på vår og sommer, dette gir til tider frostutslag på aggregater og for lav temperatur på utgående blandevann. Kjelevelgersentral er etablert med 2 stk motorstyrte avstengningsventiler for el kjeler og en motorstyrt treveisventil for innkobling av oljekjele. Ved befaring (det siste besøket var ved utetemperatur 1 C) var ikke noen av de tyngre varmeprodusentene aktive. Beredere sto da for oppvarmingen. Vi registrerte også vannstrømning gjennom oljekjelen med dertil tap til omgivelsene og til skorstein. Trolig ba temperaturføler plassert før oljekjele om å åpne løp til oljekjel gjennom treveis ventil, eller så lekker treveis ventil.

8 7 Etter intervju med drifts leder så sies det at kun en av el. kjelene er aktive fordi det ikke er tilstrekkelig effekt fra trafo. Det er meget kjedelig da det trolig blir betalt effekt ledd på installert og oppgitt effekt. Dette må sjekkes. Radiatorer i rom og korridorer har termostatiske radiatorventiler av nyere dato. For gymsal er det kun montert kran på radiatorene. 3.5 Ventilasjon Bygningsmassen ventileres av totalt 5 ventilasjonssystemer. 3 relativt nye aggregater og 2 eldre. VA1 aggregat fra 2003 betjener nybygg VA2 betjener nybygg & 3. etg. gml. bygg Fløy A, B & C VA 2003 betjener gamlebygget VA4 betjener gymsalbygg med garderober og tilliggende arealer VA5 betjener gymsalen (Beklager vist det går litt i surr med benevnelse av aggregatene, alle har en tendens til å kalle neste aggregat på bygget for VA1) De nyeste aggregater har frekvensomformere. Disse benyttes i dag for reduksjon av luftmengder ved behov etter trykkregulering og lave uttemperaturer. To av aggregatene har roterende varmegjenvinner, mens det største har væskekoblet gjenvinner. De to eldste har ikke gjenvinnere. Gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for roterende gjenvinnere er relativt bra, men det største har problemer med å gjenvinne varme (se tiltak). For mer detaljer vedr. kapasitet, trykkfall og vifteeffekter for ventilasjon, se vedlegg. 3.6 Varmtvann Varmt forbruksvann/tappevann blir energiforsynt fra energisentral. Tappevannssentralen er koblet i parallell ikke serie, slik det er tegnet i systemskjemaer. Varmt forbruksvann blir blandet ned av blandesentral med Irgumat Forbruk av varmtvann er nok relativt lite, da vasking foregår stort sett tørt. Varmtvann til dusjing er begrenset ved dusjarmatur med trykknapp med tidsbegrensning. Sirkulasjonspumpe for varmt forbruksvann har kontinuerlig drift Belysning I hovedsak er det montert lysrørsarmaturer med bl.a. tilstedeværelsesfølere. Tiltak på belysning er ikke funnet lønnsomt., med unntak av gymsal( se eget tiltak).

9 8 3.8 Gymsal Ventilasjonsaggregat er uten gjenvinner og har relativt lite luft, men er satt opp med ir-detektor for start og stans. Oppvarming av gymsalen er som tidligere nevnt forsynt fra 5 større radiatorer uten termostatiske radiatorventiler. Vinduer er nevnt. Tiltak på belysning er funnet lønnsomt med installasjon av armaturer med Endura lyskilder(levetid timer). 3.9 Kjøling Ingen form for mekanisk kjøling Utendørs Det er etablert nytt snøsmelteanlegg i bakken med styringsautomatikk. Aktuelt tiltak kunne vært effektbegrensning med rullerende effektuttak, men dette er ikke funnet lønnsomt. 4 Energiforbruk og effektuttak 4.1 Forbrukshistorikk. År El. Kjele kwh/år Olje kwh/år Ordninær kraftkwh/år Sum pr år Sum graddags korrigert ? ? Representativt forbrk Effektuttak effektuttak 125 kw, grd. korrigert 139 kw(avhengig av oljeforbruket) 4.3 Økonomiske forutsetninger / effekt tariffer Følgende økonomiske forutsetninger er, etter avtale med byggeier, lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: - El - pris ordinær overføring : 40 + nettleie dvs 58 øre/kwh - Effektpris- ordinær overføring : måneds maksimaler med differensierte priser Fra 16 kr/kw/mnd til 56kr/kW/mnd (for ytterligere info se vedlegg) - Effektpris spill kraft med momentan 37,5 kr/kw ( pr bestilt effekt) Olje kwh pris 70 øre Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter. - Kalkulasjonsrente 6 %

10 9 4.4 Energibehov før og etter/ Enøktabell Beskrivelse Før Enøk Etter Enøk alle tiltak Besparelse Kwh/år Kwh/år Kwh/år Garantert Stipulert Oppvarming og ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper El. Fast forbruk lys, el varme Div teknisk Tap oljekjele Sum

11 4.5 Detaljert beskrivelse av enøk tiltakene Tiltak nr 1 Etablering av kjelevelgersentral med momentanutkobling Beskrivelse: Etablering og endring av system for momentan utkobling El. kjele Dagens el. abonnement er etablert for 24 timers varsel Besparelse: Størrelse effekt El. kw/år pris effekt kr/år Dagens Kjele kraft øre Etter enøk Effekt , Besparelse Bedre pris effekt og energi Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Installasjon av motoriserte stenge ventiler for automatisk kjelevalg Rørarrangement i energisentral El arbeid i forbindelse med tilknytning av ventiler og målere Automatikk og SD-komponenter: For styring, regulering og overvåkning av varmeprodusenter (kjelevelger sentral) Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

12 4.5.2 Tiltak nr. 2 Automatisk EOS Beskrivelse: EOS Energiforbruket i et bygg er bestemt både ut fra rent tekniske forhold som utetemperatur, isolasjonstykkelse, osv., og hvordan ansatte bruker alt utstyr som krever energi. Undersøkelser viser at de ansattes brukervaner kan gi en betydelig unødvendig økning av byggets totale energiforbruk. Ytterligere reduksjon av forbruket hentes ved bedre brukervaner og sikres gjennom energi- og effektkontroll. Mye av denne besparelsen hentes om natten når bygget står tomt. Dette forbruket er i dag å betrakte som et rent energitap. Fordelen ved energi- og effektkontroll er flere: - En oppnår et aktivt forhold til all energiforbruk - Energioppfølgings system vil raskt påvise avvik fra riktig energiforbruk og tiltak kan raskt settes i gang. Det skapes en bevisst holdning til energiforbruk blant brukerne Resultatet er mindre energiforbruk - sparte penger. Besparelse: Energi kwh/år Størrelse El. Olje effekt kr/år Dagens Etter enøk Manuell oppfølgning Automatisk Besparelse Min 3 % av energiforbruk Kostnader: Post Beskrivelse Beløp Undersentral med tilknytning av energi og effekt registrering Montasje av noder. Beregning av ET kurver & oppsett for SD anlegg. kr 1 Etablering av Web portal med oppfølgning 1 år Årsfee Pulsutganger/registreringer fra Hafslund ikke inkludert kr 0 4 Uforutsette kostnader 12,5 % Kr Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva 95580

13 4.5.3 Tiltak nr.3 Installasjon av liggende roterende varmegjenvinner for aggregat VA2 på loft Beskrivelse: Dagens varmegjenvinner leverer meget lav temperaturvirkningsgrad. Ved besøk lå ettervarmebatteri inne ved en ute temperatur ca + 11 C. Besparelse: Størrelse Energi El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens I dag: væskekoblet varmegjenvinner med meget dårlig virknings grad ήt ca 10% og 18000m3/h Etter enøk Besparelse Roterende varme gjenvinner Øke temperatur virknings graden på gjenvinner ήt 75% Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Horisontal rotor Installasjon Kanaldetaljer/overganger Arbeidsledelse Prosjektering Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

14 4.5.4 Tiltak nr.4 Revisjon av sentral drifts kontroll med oppdatering,endring av bilder og funksjoner Beskrivelse: Pr i dag er ikke anlegget tilfredsstillende i forhold til energi økonomisk drift I dag minimum av følere og statisk regulering. Besparelse: Energi Størrelse El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Reduksjon av drift pumper, aggregater, varmegjenvinner utnyttes bedre(færre restriksjoner) Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Kontroll av dagens system med logg og kalibrering og øke ant følere Oppdatering av programmer Tilstandskontroll Rette bilder og info på driftskontroll anlegget samt feltutstyr Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

15 4.5.5 Tiltak nr. 5 Termografering Beskrivelse: Termografering av byggmassen Tiltaket i seg selv gir ingen direkte besparelse, men gjør det mulig å finne kuldebroer og defekte/punkterte vinduer. Ved termograferingen vil det erfaringsmessig meget sannsynlig avdekke bl.a. luftlekkasjer og kuldebroer som Sørum eiendoms avd, enkelt kan tette. Kan også bidra til å planlegge vindusutskiftning i gamel del. Dvs. hvor er behovet størst for å skifte ut vinduer. Besparelse: Størrelse Energi El. og olje kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Stipulert besparelse Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Termografering Vurdere evt.. tiltak Rapportering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 1920 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 4320 Totalt inkl. mva 21600

16 4.5.6 Tiltak nr. Nattsenkning gymsal Beskrivelse: Gymsalen blir varmet opp med radiatorer uten termostatiske radiatorventiler eller noen form for romregulering Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Stabil romtemp og nattsenkning Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Regulator og aktuatorer Automatikk arbeid Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 4131 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 9925 Totalt inkl. mva 45477

17 4.5.7 Tiltak nr.7 Urstyring av sirkulasjonspumpe vvc Beskrivelse: Sirkulasjonspumpe for varmt vann går kontinuerlig. Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse 5 % av forbruk til tappevann Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Ur og montasje Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 554 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 1247 Totalt inkl. mva 6237

18 4.5.8 Tiltak nr.8 Isolering av flenser, pumpehus etc. i fyrrom Beskrivelse: Mange store rør detaljer/elementer uten isolasjon for eksempel treveisventil og filter Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Varmetap til omgivelsene Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Termocap isolasjonsputer Montasje Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 5878 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) 6476 Totalt inkl. mva 32379

19 4.5.9 Tiltak nr.9 Nytt inngangsparti Beskrivelse: Hele feltet med glassflater har en meget dårlig U verdi ( se bilde) Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Redusert varmetap i bygningsdeler Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Nye dører med redusert glassfelt Montasje Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % 5878 Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva 66129

20 4.6 Beskrivelse av andre anbefalt tiltak Tiltak nr.10 Installasjon av nye lysarmaturer for gymsal med Enduro lyskilde Beskrivelse: Utskifting av lysarmatur Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Besparelse Armatur med standard lysrør 2*58 W x 15 stk Porodi armatur (Disano) med Endura 9 x 75 W ( h) lyskilde Redusert effekt og energibruk, og færre lyskildeutskiftninger Kostnader: Post Beskrivelse Beløp 1 Demontering av eksist. armatur Ny armatur med Enduro Installasjon Prosjektering med lysberegning Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

21 4.6.2 Tiltak nr.13 Vindusutskiftning Beskrivelse: Fløy A, B og C har et tydelig rehabiliterings potensial, hvor vindusutskiftning er på trappene fra kommunens side. Man bør da få med glass med sol/varme-dempende egenskaper ( se også flere detaljer i vedlegg). Dette er en liten tileggskostnad når man tross alt skifter vinduer. Besparelse: Størrelse Energi El. og gass kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Dårlig U verdi ca 3,4 for de fleste vinduer ved A & B fløy Etter enøk U verd 1,1 med varm stopp for solsiden av bygget Besparelse Bedret komfort og redusert energi forbruk Kostnader: Post Beskrivelse Beløp Totalt 74 vindusfelt skiftes (enhetspris er basert på tilsvarende bygg i Skedsmo), sannsynlig ikke samme mål men gir en stipulert pris ferdig 1 montert Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

22 4.6.3 Tiltak nr.14 Installasjon nytt ventilasjonsaggregat for gymsal Beskrivelse: Dagens Ventilasjons aggregat for gymsal preges av elde og har dessuten ikke varmegjenvinner Nytt ventilasjons aggregat for gymsal er tenk som tak aggregat Med tilkobling luft teknisk på eksisterende tak gjennomføringer Besparelse: Størrelse Energi El. kw/år Effekt effekt kr/år Dagens Etter enøk Ingen varmegjennvinning Installasjon av aggregat med roterende varmegjenvinner Besparelse Kostnader:6400 Post Beskrivelse Beløp 1 Aggregat Montasje Kanlteknikk Rør arrangement El & auto ( forutsetter å bruke eksisterende kraft fremføring) Prosjektering Arbeidsledelse Uforutsette kostnader 12,5 % Sum eksklusiv mva Mva. (25 %) Totalt inkl. mva

23 5 Vedlegg bok B 5.1 Beregning av økonomi for belysning i gymsal Prosjekt: Sørum Kommune Gymsal sørum skole Dato: Generelle forutsetninger Kalkulasjonsrente 7 7 % a Avskrivningstid installasjon år b Avskrivningstid armatur år Diskonteringsfaktor 0,1098 0, Energipris 0,58 0,58 kr/kwh Effektpris kr/kw Andel som bidrar til romoppvarming 0 0 % Andel toppbelastning effekt % Brukstimer timer Areal m² Beskrivelse alternative løsninger 2x58 Endura HF Diff Diff Antall armaturer Armaturpris , Antall lyskilder pr. armatur Monteringskostnader pr. armatur Lyskildepris Tennerpris Utskiftningskostnader lyskilde + tenner Lyskilde levetid Rengjøringskostnader pr. armatur Antall rengjøringer pr. år 0,2 0,2 0, Effektbehov pr. armatur inkl. reaktor ,125 5, Andre kostnader Andre besparelser Beregninger årlige kostnader a Investering Anlegg b Installasjon SUM INVESTERING Årlig kapitalkostnader Årlig Energikostnad Årlig Effektkostnad Årlig Lyskildekostnad Årlig Rengjøringskostnad Følgekostnader SUM DRIFTKOSTNADER Årskostnader totalt Inntjeningstid 5,0 2, Nåverdi ift. eksisterende anlegg

24 Disano armatur

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

Eilert Sundt videregående skole

Eilert Sundt videregående skole Energi og effektanalyse for: Eilert Sundt videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole Farsund Rådgiver Utarbeidet Utførende rådgiver: av Nettkonsult

Detaljer

Mandal videregående skole

Mandal videregående skole Energi og effektanalyse for: Mandal videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Mandal videregående skole Mandal Rådgiver Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse Stoaveien 14

Detaljer

Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering.

Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering. Energi-analyse O verhalla helsesenter Enøk-analyse Konvertering til vannbåren varme Alternativ varmeforsyning Finansiering En rapport fra Andr^r^ C]v^r r^iri ^.^ 2008 Anders Overrein AS TITTEL TEKNISK

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan

Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Kolsrud AS Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan 2015-03-16 Oppdragsnr.: 5150318 Oppdragsnr.: 5150318 Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 00 16.03.2015 Hilde Røkenes og

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer