MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord"

Transkript

1 MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD Unforgettable hikes in Nordfjord

2 SELJE VÅGSØY HORNINDAL Nordfjord er full av opplevingar. Frå havutsikta lengst vest til brear og frodige stølstun inne i fjordarmane. Det vakre landskapet bør nytast frå mange ulike perspektiv. Vi har plukka ut 20 høgdepunkt. Set spora dine på nye utsiktspunkt. Og la nye utsiktspunkt setje spor i deg. God tur! GLOPPEN STRYN Nordfjord (English: Northern fjord) is jam packed full of stories and experiences. From the spectacular coastal views in the west to the glaciers and lush mountain farms towards the inner arms of the fjord, this beautiful countryside should be savoured from many different perspectives. Which is why we ve selected 20 highlights. Discover these wondrous new vantage points and they will undoubtedly leave a lasting impression on you. Have a great trip! #fjordspor #fjordtrails #nordfjord TRENINGSEFFEKT TRAINING EFFECT UTSIKT SPECTACULARITY HISTORIE HISTORY LÅG LOW MEDIUM MEDIUM HØG HIGH FINT NICE FANTASTISK BREATHTAKING INTERESSANT INTERESTING UTRULEG AMAZING COVER PHOTO: Ernst Riha

3 DET STORE HØGDEPUNKTET SCALE THE HEIGHTS OF SKÅLA Skal ein til topps her i livet, må det motbakkar til. For å nå toppen av Skåla (1848 m), må du gå den lengste i landet. If you want to get to the top in life, you have to be prepared for some uphill battles. To reach the top of Skåla (1848 m), you won t find a longer uphill stretch in the whole of Norway. Gull av gråstein! Skåla - den vakre giganten av eit fjell - ruvar over Loenbygda. Ein god sti, bygd for hand, snirklar seg gjennom den grove steinura vertikale meter frå fjordkanten. Skålatårnet er ei ubetjent DNT-hytte utanom det vanlege for dei som vil ha ei overnatting eller lage seg ein kaffikopp på toppen. Den var opphavleg bygd som eit sanatorium, og kuren er framleis effektiv: Det finst ikkje noko som gjer deg friskare enn fjordutsikt og svalande bris frå Jostedalsbreen. Skåla - this imposingly beautiful giant of a mountain - towers over the village of Loen. A good man-made track winds its way through the rocky terrain a whopping 1848 vertical metres from the shoreline of the fjord. Skålatårnet - the tower at the summit - is not just the kind of DNT (Norwegian Trekking Association) self-service cabin where you spend the night or simply whip up a well-deserved warm cup of coffee on the summit. This was originally built as a sanatarium to cure illness, and the place hasn t lost its remedial qualities, as there can scarcely be anything healthier than fjord views and a cool glacial breeze. SKÅLA 1848 m Lyngve Skrede

4 MØT VEGGEN HIT THE WALL ORKESTERPLASS NINE LIVES Ernst Riha Ernst Riha Arnt Flatmo Arnt Flatmo Synest du dei bratte fjellsidene i Nordfjord er imponerande å sjå på? Imponer deg sjølv. Klyv til topps på Hoven! If you thought the steep hillsides in Nordfjord are impressive to look at, why not impress yourself and climb them all the way up to the top? Å henge midt oppe i ei bratt fjellside, høgt over fjorden, er ikkje noko du gjer kvar dag. Ein skulle tru det var både strevsamt og farleg, men takka vere ein tilrettelagd klatresti mot toppen av Hoven (1010 meter over fjordspegelen), kan dei fleste klare Via Ferrata-løypa ( jernsti på italiensk) i Loen. Guiden er med deg heile vegen, og med klatresele Admittedly, hanging from a steep mountainside above a fjord is not something you do every day, and you would think it sounds strenuous and somewhat dangerous. However, thanks to a well-prepared climbing track to the top of Hoven (1010 meters above the fjord), most people manage to climb the Via Ferrata trail ( iron road ) in Loen. A guide is with Kattanakken. Der ingen skulle tru at nokon kunne gå på tur. Så feil kan ein altså ta. Kattanakken (the cat s neck) - where no-one thought it possible to hike. How wrong could they be! Høgreist bauta! Kvar einaste dag med godt vêr tilbyr den same framsyninga frå toppen av Kattanakken: Briksdalsbreen briskar seg, langt der nede, omkransa av ville fjell, den mektige Jostedalsbreen og brusande fossefall. Inngangsbilletten er eigeninnsats - ei solid, men overkomeleg treningsøkt opp ei bratt When the weather is fine here, it s showtime! From the top of Kattanakken you will see Briksdal Glacier in all its glory far down below, surrounded by rugged mountains and cascading waterfalls. Your admission ticket to this show is your own exertion - a solid but feasible workout up steep terrain and then some scrambling as you approach the final HOVEN - VIA FERRATA LOEN 1010 m festa til solide virer, dett du ikkje ned. Og godt er det. For fallhøgda er like stor som utsikta. you all the way and with a harness attached, you can t fall. It is just a matter of taking in the view! KATTANAKKEN 1458 m fjellside, og luftig klyving for å kome heilt opp på eggen. Frå nokre vinklar ser turen umogleg ut. Men ein skal ikkje skue Kattanakken på håra. ridge. From some angles this hardly looks possible, but don t listen to what they say about curiosity killing the cat, as scaling this cat s neck is very achievable. HØG PÅ BRE HIGH ON GLACIERS HØGT OVER STRYN GrYtings from HIGH ABOVE Stryn Svein Harald Bryne Inger Elin Nes Hjelle Lyngve Skrede Inger Elin Nes Hjelle Heilt konge på toppen av Vestlandsdronninga! Long live the Queen of Western Norway! The well-known nickname for Lodalskåpa, speaks volumes about just how majestic this mountain is and how royal you will feel when you are at the top! Det velkjende tilnamnet til Lodalskåpa seier noko om kor majestetisk fjellet er, og kor kongeleg du vil føle deg når du står på toppen! Turen frå Bødalssetra og opp til toppvarden på 2083 meter er ei lang, men herleg reise frå frodig beiteland til den snødekte Jostedalsbreen. Turen byr på motstand: Lange motbakkar, eit godt The trip from Bødalsetra up to the cairn on the 2083-metre summit is a long but delightful journey from lush pastures to the snow-covered glacier. The trip does present its challenges: be prepared for some rigorous inclines, some walking on snow and ice, and some rather steep scrambling up the final approach. But once at the top you ll be rewarded Om du står på toppen av Gryta, er du - for ein augneblink om ikkje anna - høgast av alle i Strynebygda. If you stand on top of Gryta (the casserole) you are, if only for a moment, standing at the highest point of the town of Stryn. Gryta ber namnet sitt med rette: Energigivande kvardagskost, som er enkel å lage: Ein fin sti i motbakke, frå parkeringsplassen på Bøasetra. Turen endar på eit spektakulært utsiktspunkt med ei bratt fjellside som gir sommarfuglar i magen. Her oppe kan ein tjuvkikke på alle menneska i Stryn sentrum. Send ein venleg tanke. Gryta is the Norwegian word for casserole - the warm, energy-giving everyday meal which is easy to whip up - just like the nice uphill trail from the parking area of Bøasetra. The trip ends up at a spectacular viewpoint from a steep cliff that will fill your stomach with butterflies. Up here, you can spy on all the people in the centre of Stryn and send them a LODALSKÅPA 2083 m stykke vandring på snø og is og bratt klyving opp siste delen. Frå toppen får du eit vidt utsyn over nasjonalparken og eit islandskap with a wide view over the National Park and an ice landscape you could hardly have imagined. GRYTA 1032 m Dei anar ikkje kva som akkurat no blir servert. pleasant thought, as they ll be blissfully unaware of what you re being served up on this mountain top. det knapt finst maken til.

5 FJELLBONDE FOR EIN DAG BE A MOUNTAIN FARMER FOR A DAY Werner Harstad / Statens vegvesen Eli Folven Levande historie! Lengst ute på ein fjellknaus, med utsikt over Oppstrynsvatnet, ligg den fråflytta garden Segestad. Living history! Perched out on a rocky knoll overlooking Oppstryn Lake lies the abandoned farm called Segestad. SEGESTAD 314 m Stien til Segestad, som snirklar seg opp fjellsida ved sida av den mektige Glomnesfossen, går ikkje berre opp i høgda, men tilbake i tid. Garden som er open for besøkande, gir deg unik innsikt i korleis fjellbønder levde, for berre nokre få generasjonar sidan. På garden finn du informasjonstavler om livet her i gamle dagar. Og på låven kan du hoppe i høyet. The trail up to Segestad, which winds up the mountain beside the mighty Glomnes waterfall, not only takes you high up in the mountains but also on a journey back in time. The farm, which is open for visitors, provides a unique insight into how mountain farmers managed to survive only a few generations ago. On the farm you will find information boards about life here in the old days, and you can even jump around in the hay in the barn! Rokk n roll ROKKEN ROLL Janet Roelofs Gnistrande panorama One hot panorama Om det var fare på ferde, tende folk i eldre tid eld. Utsiktspunktet tenner framleis gnisten i dei som tek turen. In the old days if there was ever danger afoot, people would light a bonfire on the summit. The view from the top will certainly ignite the passions of those who take the trip today. YTREHORNS- NAKKEN 554 m Rasmus Kirkhorn Lyngve Skrede Ytrehornsnakken var ein veteplass i eldre tid. Det vide utsynet in old times, which basically means Ytrehornsnakken was a veteplass og det at staden var relativt lett tilgjengeleg med skog ikring, gjorde fact that it was relatively easily that due to its open views and the fjellet til ein del av varslingssystemet i eldre tid. Framleis an appropriate place to warn people accessible by forest, this summit was varslar folk vener og grannar frå of danger by lighting a bonfire. Nowadays people still alert their friends toppen, men då med freistande bilete - eit panorama av Nordfjord-natur på sitt beste. Turen opp their phones or cameras with temp- and neighbours from the top, from er lett, knappe 450 høgdemeter frå ting panorama pictures. The hike up Grodås ved Hornindalsvatnet. Ein is easy, just under 450 meters up god plass å tenne turgnisten i dei from Grodås by Lake Horningdal. An yngste. ideal place to ignite the hiking flame for the younger climbers. Det er mange fjell som knivar om merksemda i Nordfjord. Men Hornindalsrokken stikk seg fram. Med sin kvasse profil er det nesten umogleg å ikkje bite seg merke i fjelltoppen nord for Hornindalssætra. Men korleis ser verda ut frå toppen? Hornindalsrokken, eller Rokken som ho vert kalla blant vener, spelar tøffare enn ho er. Frå inst i Sætredalen går stien bratt oppover, men det går overraskande lett for fjellvande vandrarar. Og det er berre ein ting å seie om utsikta. Ho rokkar. HORNINDALSROKKEN 1526 m There are many mountains that vie for our attention in the Nordfjord area, but it s Hornindalsrokken that really stands out. With her sharp, pointy profile it is almost impossible not to notice this mountain top north of Hornindalssætra. But what does the world look like from her summit? Hornindalsrokken, or Rokken as she is affectionately known, is tougher than she first appears to be. From Sætredalen the trail is quite steep, but is surprisingly easy for mountain hikers. And there s only one thing to say about the view: it rokks!

6 LIGG PÅ HORNET THE HORNET S REST Kristin Bjørkelo C. Hill/Wikipedia Bli eit landemerke Scramble up the Egg Ta ein kvil på toppen av Ryssdalshornet. Det er ikkje kvar dag ein føler at ein er midt i eit postkort. Take it easy up on top of Ryssdalshornet, affectionately know as Hornet. It s not every day you feel like you are in the middle of a postcard. RYSSDALSHORNET 1201 m Ryssdalshornet er eit velbrukt fotomotiv. Det er frå Sandane ein ser det best: Den pyramideforma toppen som reiser seg frå Breimsvatnet. Det er lett å finne vegen opp til Ryssdalsstøylen og stien vidare. Nokre plassar må det klyvast litt, og på eitt punkt er det hengt fram eit tau som kan gi drahjelp opp ei bratt kneik. Godt då, å sjå fram til å legge seg flat ut på toppen. Ryssdalshornet is the subject of many a photo shoot and is best seen from the town of Sandane. The pyramid-shaped peak rises from Lake Breim and it s easy to find your way up to Ryssdalsstøylen and the trail that leads onwards. There is some light scrambling on the way, and you will find a rope at some stage to boost you up a steep section, from where you can look forward to the summit and a well-deserved rest. Olav S. Egge Eggenipa er ein magnet på merksemda når ein køyrer forbi. Så stopp bilen, gå til toppen. Bli eit blikkfang du óg. Sett frå Byrkjelo står Eggenipa stram og høgreist ved inngangen til Våtedalen. Turen opp er enklare enn ein skulle tru. Frå parkeringa i Øvredalen er det ei bratt kneik opp på ryggen, og derfrå går det klyv i klyv langs ein overraskande brei fjellrygg. Ved varden kan du nyta kjensla av å verte lagd merke til. I ein liten augeblink er du pynten som toppar på ei fristande kransekake av fjell. EGGENIPA 1338 m Eggenipa is eye candy for those who drive past it. But why not just stop your car and climb to the top? You too can be an eye-catcher. Seen from Byrkjelo, the freestanding Eggenipa rises majestically at the entrance of the Våtedalen (Wet Valley). The hike up to the summit is actually easier than it looks. From the parking lot at Øvredalen there is a short steep section, and from then the egg will need a little scrambling along the surprisingly broad ridge. When you finally reach the beacon you can relish the feeling of being noticed - that moment when you are the garnish atop this mouth watering mountain. Lyngve Skrede TRAUDALSVIBBAR Good vibes on Traudalsnibba Kva er det med Traudalsnibba som får lokale galningar til å byggje ei hytte rett oppunder toppen? What is about Traudalsnibba that makes the crazy locals build a cabin just below the summit? TRAUDALSNIBBA 1175 m Kristian Aurlien Ein ting er utsikta. Den høgreiste fjellprofilen nær Sandane inst i Gloppefjorden, byr på ei toppoppleving av dei sjeldne. Rett før toppen får du ei overrasking: Nibbehytta. Eit lite krypinn. Bygd opp att av entusiastar, etter at gamlehytta vart tatt av vêr og vind. En plass ein kan søkje ly, om ein ikkje vil ned att i dalen med det same. Lett å bli verande, når humøret er på topp. Well, the view for one. The highest peak near Sandane in the innermost part of Gloppefjorden offers an extraordinary mountain experience. Just before you reach the summit there s a surprise in store, namely Nibbehytta (the Nibbe cabin). This is a cosy cabin built by enthusiasts after the old one was blown away by the wind, a place where you can find some shelter if you don t want to head back down to the valley straight away. After all, it is easy to stay up there when your mood is at its peak.

7 Få fugleperspektivet A bird s eye view Inger Elin Nes Hjelle STØL I KROPPEN An embarrassment of riches Sjå Nordfjordeid frå ein ny vinkel. Ta deg ein runde på Rindehornet. See Nordfjordeid from a new angle. Take a trip up the Rindehornet. RINDEHORNET 637 m Skogsveg og god sti fører deg gjennom skogen frå garden Rindane. Oppe på snaufjellet openberrar det seg meir og meir utsikt mot Eidsbygda, Nordfjorden og Hornindalsvatnet. Dette er turen for deg som ikkje likar å gå ned att same vegen. Det går to stiar til toppen. Ta ein opp, og den andre ned att. Ditt val. Du er fri. Som fuglen. Forest tracks and good trails lead you through the woods from the Rindane farm. Making your way up towards the bare mountain top reveals more and more views over Eid, the Nordfjord and Lake Hornindal. This is the ideal trip for those who do not like backtracking. Yes there are two paths you can go by...to get to the top. Take one up and the other down again. The choice is yours. You re as free as a bird. Making View Du kan ete nista di på ein idyllisk setervoll, eller på toppen med vidstrakt panorama over fjord og fjell midt i Nordfjord. Turen til Trollenyken ved Nordfjordeid har to høgdepunkt. Minst. Halvvegs mot toppen kjem du til den vakre Skipenessetra. Ein times tid seinare står du på toppen av Trollenyken - med utsikt over både Hornindalsvatnet, Nordfjorden og fjell i alle retningar. Det er så ein får dårleg samvit på toppen. Kan ein få så mykje igjen for eit par timar på tur? Ja. Nokre fjell er rause med gåvene. TROLLENYKEN 898 m You can either choose to eat your lunch pack on an idyllic meadow, or up on the summit with sweeping panoramic views over the fjord and mountains - right in the middle of Nordfjord. The trip up to Trollenyken near the town of Nordfjordeid will present you with at least two highlights. Halfway to the top, you ll come across the beautiful mountain farm Skipenesetra. An hour later, you ll be standing on top of Trollenyken - with views over Lake Hornindal, the Nordfjord, as well as mountains in all directions. You almost feel overwhelmed with guilt when you re on this peak. How is it possible to get so much out of a couple of hour s walk? Well, some mountains just give more than others. Urtid A WALK OF CONTRASTS Om du vil ha belønninga på toppen av Ljøsuregga, må du først snike deg gjennom steinrøysa. If you want to get the most out of the top of Ljøsuregga, you ll have to sneak through the rock piles. LJØSUREGGA 1205 m Stein Bjørhovde Ein tur full av kontrastar! På vegen til Ljøsuregga står opplevingar i kø. Først langs eit mylder av badekulpar opp langs den frodige elva til Kjenndalsvatnet. Så frå stein til stein gjennom ura opp mot toppen, før det gradvis vert flatare og fridomskjensla kjem over deg. Til slutt: Eit flatt, herleg platå med utsikt i alle retningar, og du føler deg på toppen av verda! This is a trip full of contrasts! On the way up to Ljøsuregga, the mountain experiences are virtually lining up for you. Firstly, you ll pass a multitude of swimming holes up along the lush river to Lake Kjenndal. Then from boulder to boulder you walk up through the rocky debris towards the summit, before it gradually flattens out, when you ll probably notice a feeling of freedom coming over you. Then finally, a beautiful flat plateau awaits, providing views in all directions, and you ll feel on top of the world!

8 Fyr deg opp SEE THE LIGHT Ole Eltvik TROLL I FJORD Trolls and witches Hald deg på den smale sti. Snart ser du lyset. Stick to the narrow path and soon you will see the light. SKONGENES FYR 15 m Britt Småvik Thomas Bickhardt/BickFoto Ramsalt fottur! Skongenes fyr ligg A salty hike? You won t be too shocked to find out that the Skongenes der fyr oftast ligg. Ved havet. Turen til den sjølvbetjente DNT-hytta går lighthouse is, yes, situated by the utover på eit nes på Vågsøya, ikkje sea. The trip to this self-service langt frå badestranda Refviksanden. Ein kort tur, perfekt for not far from the swimming beach cabin on the island of Vågsøy is barnefamiliar, fylt av lydar, syn og Refviksanden. This is a short hike, opplevingar som ein ikkje opplever perfect for families with children, på turar i høgfjellet. Måkeskrik. full of sights, sounds and experiences that you certainly won t find on Ein gammal steinalderheller. Blomar ein berre finn langs kysten. mountain hikes - the sound of gulls, Når du er framme, skal du berre a cave with remnants from the stone sitje heilt stille ei stund, og telje age, flowers that are only found bølgjene. along the coast. When you get there, you can just sit in silence for a while and count the waves. Om du går og ber på ei heks eller eit troll: Slepp dei laus på toppen av den høgaste havklippa i Europa. Frå toppen av Hornelen stuper bergsida 860 meter ned i fjorden. Heksene brukar å kvile her oppe, på vegen til og frå Bloksberg. Mot vest ser ein langt ut i havet. Salige kong Olav Tryggvason klatra visstnok opp bratte bergveggen, men vanlege dødelege går ein lengre og slakare tur - enten frå Berleneset eller Hunskår. På toppen er det visst mange forsteina troll, så møter du ei heks, bør du by på ein kjeks. HORNELEN 860 m Don t be surprised if you encounter a witch or a troll at the top of the highest sea cliff in Europe. There s a staggering 860-meter drop straight down into the fjord from the top of Hornelen. Legend has it that witches gather to rest up here on their way to and from Bloksberg. To the west you look far out to sea. According to the well-known saga, King Olav Tryggvason supposedly climbed right up this steep rock face. We mere mortals are advised to take the longer but decidedly more gentle route - either from Berleneset or Hunskår. Once you reach the top, you re certain to find many petrified trolls, and if you should happen to meet a witch, make sure you offer her a snack. A sandwitch perhaps? Rolf M. Sørensen Nyt havutsikta Enjoy ocean views Veten ligg 613 meter over havet. Bokstavleg talt. Veten (the Beacon) is 613 meters above sea level. Quite literally above the sea. VETEN 613 m Thomas Bickhardt/BickFoto Thomas Bickhardt/BickFoto Eksklusiv havutsikt! Om du vil, Exclusive sea views! If you wish, you kan du starte i kaikanten. Frå can start from the quay side. From Måløy sentrum går turen til Veten Måløy town centre the there is a rake vegen på god sti langs ein good path to Veten along a mountain fjellrygg, før den endar på ein topp ridge, ending up at a peak which som syner den vestlegaste delen looks out towards the westernmost av Norge fram frå si aller beste part of Norway from its best vantage side. Ta deg ein slurk frå termosen. point. Take a sip from your thermos, Len deg attende, og nyt utsikta: then put it down and enjoy the view Vestkapp, storhavet og alle dei of the West Cape, the ocean and all vakre fjella. Kjenner du kor rik du the beautiful mountains. Do you er? Alt dette er ditt. realise how rich you are? Rich in natural experience, at least. All of this is yours.

9 Libberalisering Libberalisation Grete Solborg Fure GÅ I KLOSTER ABBEY ROAD Thomas Bickhardt/BickFoto Du veit ikkje kva fridomskjensle er før du har tatt turen til Libbera. You do not know what freedom is until you ve made the trip to Libbera. DRAGSEIDET - LIBBERA 471 m Libbera, no med bakoversveisgaranti! Opplev Dragseidet, der vikingar drog skipa sine over om dei ikkje ville segle over vêrharde Stad (og der Olav Tryggvason tvangskristna fire fylker i 997). La historia få nytt liv langs den gamle kyrkjevegen mellom Stad og Selje. Nyt lukta av salt og høgfjell. Kvil blikket der himmel møter hav. Kjenn korleis vinden rufsar deg venskapeleg i håret. This trip guarantees a free blow wave hairstyle on the way! It should also be pointed out that Dragseidet is where the Vikings ships often took shelter from the treacherous seas around Stad (and where Olav Tryggvason converted four counties to Christianity in the year 997). You can bring the story back to life along the old church road between Stad and Selje. Savour the smell of salt and the high mountains. Take a mental snapshot of the sky meeting the sea. And of course, not to mention the feel of the wind in your hair. Turen over øya Selja endar der kristninga av Norge starta. The walk over the island Selja ends where Christianity in Norway started. KYSTEN ER KLAR The coast is clear Sunnivahola og klosteret på Selja er viktige fortidsminne som gjer fortida levande. Helleren der Sankt Sunniva skal ha blitt teken av ras då ho søkte tilflukt frå den heidenske kong Håkon Jarl - har i lange tider vore eitt av dei viktigaste pilegrimsmåla i Norge. Då passar det bra at den finaste måten å oppleve Selja på er å følgje den smale sti - enten via toppen av øya eller langs sjøsida. SELJA - SELJE KLOSTER 201 m St Sunniva s cave and the Selja Abbey are extremely well-preserved reminders keeping the area s rich past alive. Legend has it that St. Sunniva was was trapped in this cave during a rock avalanche while seeking refuge from the hedonistic King Håkon Jarl, and it has become one of the most important pilgrimage destinations in Norway. The best way to experience Selja is to follow the narrow path - either via the top of the island or along the seaside. Følg stien langs fjæresteinane til Ytre Fure på Stadlandet, og få ei ny utsikt. Over notida. Follow the path along the pebbles to Ytre Fure at Stadlandet and you ll get a new outlook. INDRE FURE - YTRE FURE 20 m Grete Solborg Fure Grete Solborg Fure Turen frå Indre Fure til Ytre Fure The walk from Indre Fure to Ytre Fure er ei unik påminning om korleis is a unique reminder of how previous generasjonane før oss har levd. generations lived. The roadless farm Den veglause garden Ytre Fure vart Ytre Fure was abandoned after the fråflytta etter krigen. Då hadde war. Generation after generation generasjon etter generasjon vakse lived here on this narrow strip of opp her, på ei smal stripe av land land between the mountains and mellom fjellet og storhavet. I dag the ocean. Today the trail up to the er stien fram til garden ei perle for farm is a gem for hikers. The walk fotfararar. Turen langs fjæresteinane gir deg nærkontakt med closer to the forces of nature, and along the rocky seashore brings you naturkreftene, og får deg til å tenkje kvifor nokon busette seg slik. want to settle here. But once you re makes you think why anyone would Vel framme, i idyllen ut mot havet, there, it s easy to forget about the er strevet gløymd og du lurer på struggles, and you begin to wonder kvifor dei drog. why they ever left.

10 PRAKTISK INFO PRACTICAL INFORMATION All informasjon du treng for å planlegge din Fjordspor-tur, finn du på nordfjord.no/fjordspor Please visit our website nordfjord.no/fjordtrails to find all the details you need to plan your Fjord trails hike. Der finn du også informasjon om Fjordspor-passet, som gir deg rabatt på utvalde reiselivsprodukt i nærleiken av turane. There you will also find information about the Fjord trails pass, that will give you a discount on selected tourism products in Nordfjord. Fjordspor-pass, turkart og faktaark om kvar enkelt tur kan du kjøpe på turistinformasjonane i Nordfjord. The Fjord trails pass, maps and fact sheets for each hike can be bought at the tourist information offices in Nordfjord. FJELLVETT GRADERING MOUNTAIN CODE GRADING Vis respekt for naturkreftene, og hugs at vêret kan endre seg raskt. All ferdsel på eige ansvar. Les meir om gode tips og sikkerheit på websida. Enkel tur som ikkje krev spesielle ferdigheiter. God sti/ veg og enkelt å ta seg fram. Ingen krevjande parti. Show respect for the forces of nature, and be prepared for sudden changes in weather conditions. You are responsible for taking the necessary precautions. Find out more about safety on our website. Easy hike, no special skills required. Good path that enables easy walking. No difficult sections. GUIDA TURAR Ønskjer du i tillegg til naturopplevinga å lære om natur, historie, friluftsliv, lokale tradisjonar og andre spennande tema?er du usikker på om du har gode nok kunnskapar til å ferdast trygt i naturen? Då anbefaler vi deg å leige ein guide. I Nordfjord har vi fleire dyktige fjellførarar som kan ta deg med på tur. Sjå oversikt over aktuelle guideselskap på nordfjord.no/vandring OVERNATTING I Nordfjord finn du alt frå førsteklasses hotell, til feriehus og enkle campinghytter. Få full oversikt på nordfjord.no/overnatting Middels krevjande tur som krev grunnleggande ferdigheiter. Moderate stigningar, med mulige bratte parti. Krevjande tur for erfarne og uthaldande turgåarar. Stigning og mulige utsette parti. Krev godt turutstyr. Svært krevjande tur for erfarne og uthaldande fjellfolk. Krev godt utstyr. Bratte stigningar og ujamt underlag. Kan ha luftige og utsette parti. GUIDED HIKES Do you want to learn about nature, history, outdoor pursuits, local traditions and other interesting topics in addition to nature experiences? Are you unsure whether you have enough know-how to stay safe in the great outdoors? In that case, we recommend that you hire a guide. In Nordfjord we have several experienced mountain guides. For an overview of the guide companies, please visit our website nordfjord.no/hiking Book accommodation In Nordfjord you will find accommodation from first class hotels, to holiday houses or reasonable priced cabins. Find your accommodation at nordfjord.no/accommodation Medium hike that requires basic skills. Moderate ascents, can include some steep sections. Challenging hike for experienced hikers. Several types of ascents, can include exposed sections. Requires good equipment. Challenging hike for very experienced hikers. Requires good equipment. Steep ascents and uneven paths. Might include exposed sections where scrambling is necessary. Reise til, og rundt om i Nordfjord Travel to and within Nordfjord Informasjon om transport til og i Nordfjord finn du på nordfjord.no/transport Information on how to get to, and travel within, Nordfjord you will find at nordfjord.no/en/transport

11 Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway Destination Stryn & Nordfjord NO Stryn Tel Nordfjord.no/fjordtrails

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig Foto: Jorunn Breiteig. Fjellvettregel nr. 9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 2 65. EIKÅS - MYRANE - SVARTEVATNET - BLÅFJELLET Turar frå Kjølsdalen er omtalte av Jorunn Breiteig og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord VURDERING I ENGELSKFAGET: Elevane vil bli vurderte både munnleg og skriftleg kvar veke. Det vil mellom anna vera jamlege vurderingar i form av: Orddiktat Gloseprøver Setningsdiktat Skriftlege lekser i

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights)

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Oversikt The crystal, clear, warm water of the Cayman Islands has made it one of the top scuba diving destinations in the world. Divers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

If there is anything about your holiday that you would like to discuss on the phone please call us on

If there is anything about your holiday that you would like to discuss on the phone please call us on Feedback Form: Your feedback is very important to us in order to maintain and improve the quality of our riding trips. I would be grateful if you would take a few minutes to complete our trip review form

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer