MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord"

Transkript

1 MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD Unforgettable hikes in Nordfjord

2 SELJE VÅGSØY HORNINDAL Nordfjord er full av opplevingar. Frå havutsikta lengst vest til brear og frodige stølstun inne i fjordarmane. Det vakre landskapet bør nytast frå mange ulike perspektiv. Vi har plukka ut 20 høgdepunkt. Set spora dine på nye utsiktspunkt. Og la nye utsiktspunkt setje spor i deg. God tur! GLOPPEN STRYN Nordfjord (English: Northern fjord) is jam packed full of stories and experiences. From the spectacular coastal views in the west to the glaciers and lush mountain farms towards the inner arms of the fjord, this beautiful countryside should be savoured from many different perspectives. Which is why we ve selected 20 highlights. Discover these wondrous new vantage points and they will undoubtedly leave a lasting impression on you. Have a great trip! #fjordspor #fjordtrails #nordfjord TRENINGSEFFEKT TRAINING EFFECT UTSIKT SPECTACULARITY HISTORIE HISTORY LÅG LOW MEDIUM MEDIUM HØG HIGH FINT NICE FANTASTISK BREATHTAKING INTERESSANT INTERESTING UTRULEG AMAZING COVER PHOTO: Ernst Riha

3 DET STORE HØGDEPUNKTET SCALE THE HEIGHTS OF SKÅLA Skal ein til topps her i livet, må det motbakkar til. For å nå toppen av Skåla (1848 m), må du gå den lengste i landet. If you want to get to the top in life, you have to be prepared for some uphill battles. To reach the top of Skåla (1848 m), you won t find a longer uphill stretch in the whole of Norway. Gull av gråstein! Skåla - den vakre giganten av eit fjell - ruvar over Loenbygda. Ein god sti, bygd for hand, snirklar seg gjennom den grove steinura vertikale meter frå fjordkanten. Skålatårnet er ei ubetjent DNT-hytte utanom det vanlege for dei som vil ha ei overnatting eller lage seg ein kaffikopp på toppen. Den var opphavleg bygd som eit sanatorium, og kuren er framleis effektiv: Det finst ikkje noko som gjer deg friskare enn fjordutsikt og svalande bris frå Jostedalsbreen. Skåla - this imposingly beautiful giant of a mountain - towers over the village of Loen. A good man-made track winds its way through the rocky terrain a whopping 1848 vertical metres from the shoreline of the fjord. Skålatårnet - the tower at the summit - is not just the kind of DNT (Norwegian Trekking Association) self-service cabin where you spend the night or simply whip up a well-deserved warm cup of coffee on the summit. This was originally built as a sanatarium to cure illness, and the place hasn t lost its remedial qualities, as there can scarcely be anything healthier than fjord views and a cool glacial breeze. SKÅLA 1848 m Lyngve Skrede

4 MØT VEGGEN HIT THE WALL ORKESTERPLASS NINE LIVES Ernst Riha Ernst Riha Arnt Flatmo Arnt Flatmo Synest du dei bratte fjellsidene i Nordfjord er imponerande å sjå på? Imponer deg sjølv. Klyv til topps på Hoven! If you thought the steep hillsides in Nordfjord are impressive to look at, why not impress yourself and climb them all the way up to the top? Å henge midt oppe i ei bratt fjellside, høgt over fjorden, er ikkje noko du gjer kvar dag. Ein skulle tru det var både strevsamt og farleg, men takka vere ein tilrettelagd klatresti mot toppen av Hoven (1010 meter over fjordspegelen), kan dei fleste klare Via Ferrata-løypa ( jernsti på italiensk) i Loen. Guiden er med deg heile vegen, og med klatresele Admittedly, hanging from a steep mountainside above a fjord is not something you do every day, and you would think it sounds strenuous and somewhat dangerous. However, thanks to a well-prepared climbing track to the top of Hoven (1010 meters above the fjord), most people manage to climb the Via Ferrata trail ( iron road ) in Loen. A guide is with Kattanakken. Der ingen skulle tru at nokon kunne gå på tur. Så feil kan ein altså ta. Kattanakken (the cat s neck) - where no-one thought it possible to hike. How wrong could they be! Høgreist bauta! Kvar einaste dag med godt vêr tilbyr den same framsyninga frå toppen av Kattanakken: Briksdalsbreen briskar seg, langt der nede, omkransa av ville fjell, den mektige Jostedalsbreen og brusande fossefall. Inngangsbilletten er eigeninnsats - ei solid, men overkomeleg treningsøkt opp ei bratt When the weather is fine here, it s showtime! From the top of Kattanakken you will see Briksdal Glacier in all its glory far down below, surrounded by rugged mountains and cascading waterfalls. Your admission ticket to this show is your own exertion - a solid but feasible workout up steep terrain and then some scrambling as you approach the final HOVEN - VIA FERRATA LOEN 1010 m festa til solide virer, dett du ikkje ned. Og godt er det. For fallhøgda er like stor som utsikta. you all the way and with a harness attached, you can t fall. It is just a matter of taking in the view! KATTANAKKEN 1458 m fjellside, og luftig klyving for å kome heilt opp på eggen. Frå nokre vinklar ser turen umogleg ut. Men ein skal ikkje skue Kattanakken på håra. ridge. From some angles this hardly looks possible, but don t listen to what they say about curiosity killing the cat, as scaling this cat s neck is very achievable. HØG PÅ BRE HIGH ON GLACIERS HØGT OVER STRYN GrYtings from HIGH ABOVE Stryn Svein Harald Bryne Inger Elin Nes Hjelle Lyngve Skrede Inger Elin Nes Hjelle Heilt konge på toppen av Vestlandsdronninga! Long live the Queen of Western Norway! The well-known nickname for Lodalskåpa, speaks volumes about just how majestic this mountain is and how royal you will feel when you are at the top! Det velkjende tilnamnet til Lodalskåpa seier noko om kor majestetisk fjellet er, og kor kongeleg du vil føle deg når du står på toppen! Turen frå Bødalssetra og opp til toppvarden på 2083 meter er ei lang, men herleg reise frå frodig beiteland til den snødekte Jostedalsbreen. Turen byr på motstand: Lange motbakkar, eit godt The trip from Bødalsetra up to the cairn on the 2083-metre summit is a long but delightful journey from lush pastures to the snow-covered glacier. The trip does present its challenges: be prepared for some rigorous inclines, some walking on snow and ice, and some rather steep scrambling up the final approach. But once at the top you ll be rewarded Om du står på toppen av Gryta, er du - for ein augneblink om ikkje anna - høgast av alle i Strynebygda. If you stand on top of Gryta (the casserole) you are, if only for a moment, standing at the highest point of the town of Stryn. Gryta ber namnet sitt med rette: Energigivande kvardagskost, som er enkel å lage: Ein fin sti i motbakke, frå parkeringsplassen på Bøasetra. Turen endar på eit spektakulært utsiktspunkt med ei bratt fjellside som gir sommarfuglar i magen. Her oppe kan ein tjuvkikke på alle menneska i Stryn sentrum. Send ein venleg tanke. Gryta is the Norwegian word for casserole - the warm, energy-giving everyday meal which is easy to whip up - just like the nice uphill trail from the parking area of Bøasetra. The trip ends up at a spectacular viewpoint from a steep cliff that will fill your stomach with butterflies. Up here, you can spy on all the people in the centre of Stryn and send them a LODALSKÅPA 2083 m stykke vandring på snø og is og bratt klyving opp siste delen. Frå toppen får du eit vidt utsyn over nasjonalparken og eit islandskap with a wide view over the National Park and an ice landscape you could hardly have imagined. GRYTA 1032 m Dei anar ikkje kva som akkurat no blir servert. pleasant thought, as they ll be blissfully unaware of what you re being served up on this mountain top. det knapt finst maken til.

5 FJELLBONDE FOR EIN DAG BE A MOUNTAIN FARMER FOR A DAY Werner Harstad / Statens vegvesen Eli Folven Levande historie! Lengst ute på ein fjellknaus, med utsikt over Oppstrynsvatnet, ligg den fråflytta garden Segestad. Living history! Perched out on a rocky knoll overlooking Oppstryn Lake lies the abandoned farm called Segestad. SEGESTAD 314 m Stien til Segestad, som snirklar seg opp fjellsida ved sida av den mektige Glomnesfossen, går ikkje berre opp i høgda, men tilbake i tid. Garden som er open for besøkande, gir deg unik innsikt i korleis fjellbønder levde, for berre nokre få generasjonar sidan. På garden finn du informasjonstavler om livet her i gamle dagar. Og på låven kan du hoppe i høyet. The trail up to Segestad, which winds up the mountain beside the mighty Glomnes waterfall, not only takes you high up in the mountains but also on a journey back in time. The farm, which is open for visitors, provides a unique insight into how mountain farmers managed to survive only a few generations ago. On the farm you will find information boards about life here in the old days, and you can even jump around in the hay in the barn! Rokk n roll ROKKEN ROLL Janet Roelofs Gnistrande panorama One hot panorama Om det var fare på ferde, tende folk i eldre tid eld. Utsiktspunktet tenner framleis gnisten i dei som tek turen. In the old days if there was ever danger afoot, people would light a bonfire on the summit. The view from the top will certainly ignite the passions of those who take the trip today. YTREHORNS- NAKKEN 554 m Rasmus Kirkhorn Lyngve Skrede Ytrehornsnakken var ein veteplass i eldre tid. Det vide utsynet in old times, which basically means Ytrehornsnakken was a veteplass og det at staden var relativt lett tilgjengeleg med skog ikring, gjorde fact that it was relatively easily that due to its open views and the fjellet til ein del av varslingssystemet i eldre tid. Framleis an appropriate place to warn people accessible by forest, this summit was varslar folk vener og grannar frå of danger by lighting a bonfire. Nowadays people still alert their friends toppen, men då med freistande bilete - eit panorama av Nordfjord-natur på sitt beste. Turen opp their phones or cameras with temp- and neighbours from the top, from er lett, knappe 450 høgdemeter frå ting panorama pictures. The hike up Grodås ved Hornindalsvatnet. Ein is easy, just under 450 meters up god plass å tenne turgnisten i dei from Grodås by Lake Horningdal. An yngste. ideal place to ignite the hiking flame for the younger climbers. Det er mange fjell som knivar om merksemda i Nordfjord. Men Hornindalsrokken stikk seg fram. Med sin kvasse profil er det nesten umogleg å ikkje bite seg merke i fjelltoppen nord for Hornindalssætra. Men korleis ser verda ut frå toppen? Hornindalsrokken, eller Rokken som ho vert kalla blant vener, spelar tøffare enn ho er. Frå inst i Sætredalen går stien bratt oppover, men det går overraskande lett for fjellvande vandrarar. Og det er berre ein ting å seie om utsikta. Ho rokkar. HORNINDALSROKKEN 1526 m There are many mountains that vie for our attention in the Nordfjord area, but it s Hornindalsrokken that really stands out. With her sharp, pointy profile it is almost impossible not to notice this mountain top north of Hornindalssætra. But what does the world look like from her summit? Hornindalsrokken, or Rokken as she is affectionately known, is tougher than she first appears to be. From Sætredalen the trail is quite steep, but is surprisingly easy for mountain hikers. And there s only one thing to say about the view: it rokks!

6 LIGG PÅ HORNET THE HORNET S REST Kristin Bjørkelo C. Hill/Wikipedia Bli eit landemerke Scramble up the Egg Ta ein kvil på toppen av Ryssdalshornet. Det er ikkje kvar dag ein føler at ein er midt i eit postkort. Take it easy up on top of Ryssdalshornet, affectionately know as Hornet. It s not every day you feel like you are in the middle of a postcard. RYSSDALSHORNET 1201 m Ryssdalshornet er eit velbrukt fotomotiv. Det er frå Sandane ein ser det best: Den pyramideforma toppen som reiser seg frå Breimsvatnet. Det er lett å finne vegen opp til Ryssdalsstøylen og stien vidare. Nokre plassar må det klyvast litt, og på eitt punkt er det hengt fram eit tau som kan gi drahjelp opp ei bratt kneik. Godt då, å sjå fram til å legge seg flat ut på toppen. Ryssdalshornet is the subject of many a photo shoot and is best seen from the town of Sandane. The pyramid-shaped peak rises from Lake Breim and it s easy to find your way up to Ryssdalsstøylen and the trail that leads onwards. There is some light scrambling on the way, and you will find a rope at some stage to boost you up a steep section, from where you can look forward to the summit and a well-deserved rest. Olav S. Egge Eggenipa er ein magnet på merksemda når ein køyrer forbi. Så stopp bilen, gå til toppen. Bli eit blikkfang du óg. Sett frå Byrkjelo står Eggenipa stram og høgreist ved inngangen til Våtedalen. Turen opp er enklare enn ein skulle tru. Frå parkeringa i Øvredalen er det ei bratt kneik opp på ryggen, og derfrå går det klyv i klyv langs ein overraskande brei fjellrygg. Ved varden kan du nyta kjensla av å verte lagd merke til. I ein liten augeblink er du pynten som toppar på ei fristande kransekake av fjell. EGGENIPA 1338 m Eggenipa is eye candy for those who drive past it. But why not just stop your car and climb to the top? You too can be an eye-catcher. Seen from Byrkjelo, the freestanding Eggenipa rises majestically at the entrance of the Våtedalen (Wet Valley). The hike up to the summit is actually easier than it looks. From the parking lot at Øvredalen there is a short steep section, and from then the egg will need a little scrambling along the surprisingly broad ridge. When you finally reach the beacon you can relish the feeling of being noticed - that moment when you are the garnish atop this mouth watering mountain. Lyngve Skrede TRAUDALSVIBBAR Good vibes on Traudalsnibba Kva er det med Traudalsnibba som får lokale galningar til å byggje ei hytte rett oppunder toppen? What is about Traudalsnibba that makes the crazy locals build a cabin just below the summit? TRAUDALSNIBBA 1175 m Kristian Aurlien Ein ting er utsikta. Den høgreiste fjellprofilen nær Sandane inst i Gloppefjorden, byr på ei toppoppleving av dei sjeldne. Rett før toppen får du ei overrasking: Nibbehytta. Eit lite krypinn. Bygd opp att av entusiastar, etter at gamlehytta vart tatt av vêr og vind. En plass ein kan søkje ly, om ein ikkje vil ned att i dalen med det same. Lett å bli verande, når humøret er på topp. Well, the view for one. The highest peak near Sandane in the innermost part of Gloppefjorden offers an extraordinary mountain experience. Just before you reach the summit there s a surprise in store, namely Nibbehytta (the Nibbe cabin). This is a cosy cabin built by enthusiasts after the old one was blown away by the wind, a place where you can find some shelter if you don t want to head back down to the valley straight away. After all, it is easy to stay up there when your mood is at its peak.

7 Få fugleperspektivet A bird s eye view Inger Elin Nes Hjelle STØL I KROPPEN An embarrassment of riches Sjå Nordfjordeid frå ein ny vinkel. Ta deg ein runde på Rindehornet. See Nordfjordeid from a new angle. Take a trip up the Rindehornet. RINDEHORNET 637 m Skogsveg og god sti fører deg gjennom skogen frå garden Rindane. Oppe på snaufjellet openberrar det seg meir og meir utsikt mot Eidsbygda, Nordfjorden og Hornindalsvatnet. Dette er turen for deg som ikkje likar å gå ned att same vegen. Det går to stiar til toppen. Ta ein opp, og den andre ned att. Ditt val. Du er fri. Som fuglen. Forest tracks and good trails lead you through the woods from the Rindane farm. Making your way up towards the bare mountain top reveals more and more views over Eid, the Nordfjord and Lake Hornindal. This is the ideal trip for those who do not like backtracking. Yes there are two paths you can go by...to get to the top. Take one up and the other down again. The choice is yours. You re as free as a bird. Making View Du kan ete nista di på ein idyllisk setervoll, eller på toppen med vidstrakt panorama over fjord og fjell midt i Nordfjord. Turen til Trollenyken ved Nordfjordeid har to høgdepunkt. Minst. Halvvegs mot toppen kjem du til den vakre Skipenessetra. Ein times tid seinare står du på toppen av Trollenyken - med utsikt over både Hornindalsvatnet, Nordfjorden og fjell i alle retningar. Det er så ein får dårleg samvit på toppen. Kan ein få så mykje igjen for eit par timar på tur? Ja. Nokre fjell er rause med gåvene. TROLLENYKEN 898 m You can either choose to eat your lunch pack on an idyllic meadow, or up on the summit with sweeping panoramic views over the fjord and mountains - right in the middle of Nordfjord. The trip up to Trollenyken near the town of Nordfjordeid will present you with at least two highlights. Halfway to the top, you ll come across the beautiful mountain farm Skipenesetra. An hour later, you ll be standing on top of Trollenyken - with views over Lake Hornindal, the Nordfjord, as well as mountains in all directions. You almost feel overwhelmed with guilt when you re on this peak. How is it possible to get so much out of a couple of hour s walk? Well, some mountains just give more than others. Urtid A WALK OF CONTRASTS Om du vil ha belønninga på toppen av Ljøsuregga, må du først snike deg gjennom steinrøysa. If you want to get the most out of the top of Ljøsuregga, you ll have to sneak through the rock piles. LJØSUREGGA 1205 m Stein Bjørhovde Ein tur full av kontrastar! På vegen til Ljøsuregga står opplevingar i kø. Først langs eit mylder av badekulpar opp langs den frodige elva til Kjenndalsvatnet. Så frå stein til stein gjennom ura opp mot toppen, før det gradvis vert flatare og fridomskjensla kjem over deg. Til slutt: Eit flatt, herleg platå med utsikt i alle retningar, og du føler deg på toppen av verda! This is a trip full of contrasts! On the way up to Ljøsuregga, the mountain experiences are virtually lining up for you. Firstly, you ll pass a multitude of swimming holes up along the lush river to Lake Kjenndal. Then from boulder to boulder you walk up through the rocky debris towards the summit, before it gradually flattens out, when you ll probably notice a feeling of freedom coming over you. Then finally, a beautiful flat plateau awaits, providing views in all directions, and you ll feel on top of the world!

8 Fyr deg opp SEE THE LIGHT Ole Eltvik TROLL I FJORD Trolls and witches Hald deg på den smale sti. Snart ser du lyset. Stick to the narrow path and soon you will see the light. SKONGENES FYR 15 m Britt Småvik Thomas Bickhardt/BickFoto Ramsalt fottur! Skongenes fyr ligg A salty hike? You won t be too shocked to find out that the Skongenes der fyr oftast ligg. Ved havet. Turen til den sjølvbetjente DNT-hytta går lighthouse is, yes, situated by the utover på eit nes på Vågsøya, ikkje sea. The trip to this self-service langt frå badestranda Refviksanden. Ein kort tur, perfekt for not far from the swimming beach cabin on the island of Vågsøy is barnefamiliar, fylt av lydar, syn og Refviksanden. This is a short hike, opplevingar som ein ikkje opplever perfect for families with children, på turar i høgfjellet. Måkeskrik. full of sights, sounds and experiences that you certainly won t find on Ein gammal steinalderheller. Blomar ein berre finn langs kysten. mountain hikes - the sound of gulls, Når du er framme, skal du berre a cave with remnants from the stone sitje heilt stille ei stund, og telje age, flowers that are only found bølgjene. along the coast. When you get there, you can just sit in silence for a while and count the waves. Om du går og ber på ei heks eller eit troll: Slepp dei laus på toppen av den høgaste havklippa i Europa. Frå toppen av Hornelen stuper bergsida 860 meter ned i fjorden. Heksene brukar å kvile her oppe, på vegen til og frå Bloksberg. Mot vest ser ein langt ut i havet. Salige kong Olav Tryggvason klatra visstnok opp bratte bergveggen, men vanlege dødelege går ein lengre og slakare tur - enten frå Berleneset eller Hunskår. På toppen er det visst mange forsteina troll, så møter du ei heks, bør du by på ein kjeks. HORNELEN 860 m Don t be surprised if you encounter a witch or a troll at the top of the highest sea cliff in Europe. There s a staggering 860-meter drop straight down into the fjord from the top of Hornelen. Legend has it that witches gather to rest up here on their way to and from Bloksberg. To the west you look far out to sea. According to the well-known saga, King Olav Tryggvason supposedly climbed right up this steep rock face. We mere mortals are advised to take the longer but decidedly more gentle route - either from Berleneset or Hunskår. Once you reach the top, you re certain to find many petrified trolls, and if you should happen to meet a witch, make sure you offer her a snack. A sandwitch perhaps? Rolf M. Sørensen Nyt havutsikta Enjoy ocean views Veten ligg 613 meter over havet. Bokstavleg talt. Veten (the Beacon) is 613 meters above sea level. Quite literally above the sea. VETEN 613 m Thomas Bickhardt/BickFoto Thomas Bickhardt/BickFoto Eksklusiv havutsikt! Om du vil, Exclusive sea views! If you wish, you kan du starte i kaikanten. Frå can start from the quay side. From Måløy sentrum går turen til Veten Måløy town centre the there is a rake vegen på god sti langs ein good path to Veten along a mountain fjellrygg, før den endar på ein topp ridge, ending up at a peak which som syner den vestlegaste delen looks out towards the westernmost av Norge fram frå si aller beste part of Norway from its best vantage side. Ta deg ein slurk frå termosen. point. Take a sip from your thermos, Len deg attende, og nyt utsikta: then put it down and enjoy the view Vestkapp, storhavet og alle dei of the West Cape, the ocean and all vakre fjella. Kjenner du kor rik du the beautiful mountains. Do you er? Alt dette er ditt. realise how rich you are? Rich in natural experience, at least. All of this is yours.

9 Libberalisering Libberalisation Grete Solborg Fure GÅ I KLOSTER ABBEY ROAD Thomas Bickhardt/BickFoto Du veit ikkje kva fridomskjensle er før du har tatt turen til Libbera. You do not know what freedom is until you ve made the trip to Libbera. DRAGSEIDET - LIBBERA 471 m Libbera, no med bakoversveisgaranti! Opplev Dragseidet, der vikingar drog skipa sine over om dei ikkje ville segle over vêrharde Stad (og der Olav Tryggvason tvangskristna fire fylker i 997). La historia få nytt liv langs den gamle kyrkjevegen mellom Stad og Selje. Nyt lukta av salt og høgfjell. Kvil blikket der himmel møter hav. Kjenn korleis vinden rufsar deg venskapeleg i håret. This trip guarantees a free blow wave hairstyle on the way! It should also be pointed out that Dragseidet is where the Vikings ships often took shelter from the treacherous seas around Stad (and where Olav Tryggvason converted four counties to Christianity in the year 997). You can bring the story back to life along the old church road between Stad and Selje. Savour the smell of salt and the high mountains. Take a mental snapshot of the sky meeting the sea. And of course, not to mention the feel of the wind in your hair. Turen over øya Selja endar der kristninga av Norge starta. The walk over the island Selja ends where Christianity in Norway started. KYSTEN ER KLAR The coast is clear Sunnivahola og klosteret på Selja er viktige fortidsminne som gjer fortida levande. Helleren der Sankt Sunniva skal ha blitt teken av ras då ho søkte tilflukt frå den heidenske kong Håkon Jarl - har i lange tider vore eitt av dei viktigaste pilegrimsmåla i Norge. Då passar det bra at den finaste måten å oppleve Selja på er å følgje den smale sti - enten via toppen av øya eller langs sjøsida. SELJA - SELJE KLOSTER 201 m St Sunniva s cave and the Selja Abbey are extremely well-preserved reminders keeping the area s rich past alive. Legend has it that St. Sunniva was was trapped in this cave during a rock avalanche while seeking refuge from the hedonistic King Håkon Jarl, and it has become one of the most important pilgrimage destinations in Norway. The best way to experience Selja is to follow the narrow path - either via the top of the island or along the seaside. Følg stien langs fjæresteinane til Ytre Fure på Stadlandet, og få ei ny utsikt. Over notida. Follow the path along the pebbles to Ytre Fure at Stadlandet and you ll get a new outlook. INDRE FURE - YTRE FURE 20 m Grete Solborg Fure Grete Solborg Fure Turen frå Indre Fure til Ytre Fure The walk from Indre Fure to Ytre Fure er ei unik påminning om korleis is a unique reminder of how previous generasjonane før oss har levd. generations lived. The roadless farm Den veglause garden Ytre Fure vart Ytre Fure was abandoned after the fråflytta etter krigen. Då hadde war. Generation after generation generasjon etter generasjon vakse lived here on this narrow strip of opp her, på ei smal stripe av land land between the mountains and mellom fjellet og storhavet. I dag the ocean. Today the trail up to the er stien fram til garden ei perle for farm is a gem for hikers. The walk fotfararar. Turen langs fjæresteinane gir deg nærkontakt med closer to the forces of nature, and along the rocky seashore brings you naturkreftene, og får deg til å tenkje kvifor nokon busette seg slik. want to settle here. But once you re makes you think why anyone would Vel framme, i idyllen ut mot havet, there, it s easy to forget about the er strevet gløymd og du lurer på struggles, and you begin to wonder kvifor dei drog. why they ever left.

10 PRAKTISK INFO PRACTICAL INFORMATION All informasjon du treng for å planlegge din Fjordspor-tur, finn du på nordfjord.no/fjordspor Please visit our website nordfjord.no/fjordtrails to find all the details you need to plan your Fjord trails hike. Der finn du også informasjon om Fjordspor-passet, som gir deg rabatt på utvalde reiselivsprodukt i nærleiken av turane. There you will also find information about the Fjord trails pass, that will give you a discount on selected tourism products in Nordfjord. Fjordspor-pass, turkart og faktaark om kvar enkelt tur kan du kjøpe på turistinformasjonane i Nordfjord. The Fjord trails pass, maps and fact sheets for each hike can be bought at the tourist information offices in Nordfjord. FJELLVETT GRADERING MOUNTAIN CODE GRADING Vis respekt for naturkreftene, og hugs at vêret kan endre seg raskt. All ferdsel på eige ansvar. Les meir om gode tips og sikkerheit på websida. Enkel tur som ikkje krev spesielle ferdigheiter. God sti/ veg og enkelt å ta seg fram. Ingen krevjande parti. Show respect for the forces of nature, and be prepared for sudden changes in weather conditions. You are responsible for taking the necessary precautions. Find out more about safety on our website. Easy hike, no special skills required. Good path that enables easy walking. No difficult sections. GUIDA TURAR Ønskjer du i tillegg til naturopplevinga å lære om natur, historie, friluftsliv, lokale tradisjonar og andre spennande tema?er du usikker på om du har gode nok kunnskapar til å ferdast trygt i naturen? Då anbefaler vi deg å leige ein guide. I Nordfjord har vi fleire dyktige fjellførarar som kan ta deg med på tur. Sjå oversikt over aktuelle guideselskap på nordfjord.no/vandring OVERNATTING I Nordfjord finn du alt frå førsteklasses hotell, til feriehus og enkle campinghytter. Få full oversikt på nordfjord.no/overnatting Middels krevjande tur som krev grunnleggande ferdigheiter. Moderate stigningar, med mulige bratte parti. Krevjande tur for erfarne og uthaldande turgåarar. Stigning og mulige utsette parti. Krev godt turutstyr. Svært krevjande tur for erfarne og uthaldande fjellfolk. Krev godt utstyr. Bratte stigningar og ujamt underlag. Kan ha luftige og utsette parti. GUIDED HIKES Do you want to learn about nature, history, outdoor pursuits, local traditions and other interesting topics in addition to nature experiences? Are you unsure whether you have enough know-how to stay safe in the great outdoors? In that case, we recommend that you hire a guide. In Nordfjord we have several experienced mountain guides. For an overview of the guide companies, please visit our website nordfjord.no/hiking Book accommodation In Nordfjord you will find accommodation from first class hotels, to holiday houses or reasonable priced cabins. Find your accommodation at nordfjord.no/accommodation Medium hike that requires basic skills. Moderate ascents, can include some steep sections. Challenging hike for experienced hikers. Several types of ascents, can include exposed sections. Requires good equipment. Challenging hike for very experienced hikers. Requires good equipment. Steep ascents and uneven paths. Might include exposed sections where scrambling is necessary. Reise til, og rundt om i Nordfjord Travel to and within Nordfjord Informasjon om transport til og i Nordfjord finn du på nordfjord.no/transport Information on how to get to, and travel within, Nordfjord you will find at nordfjord.no/en/transport

11 Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway Destination Stryn & Nordfjord NO Stryn Tel Nordfjord.no/fjordtrails

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Photographer: Georg Sichelschmidt NATURALLY EXCITING Velkommen til Lyngenfjordregionen/Ivgu Med denne brosjyren holder du et verktøy i hånden, som skal gjøre det enkelt

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME ulturen Hareid : Herøy : Sande : Ulstein nr 001 : 2007 Velkomen / WELCOME Å leve er trivsel. Trivsel er å oppleve. På Ytre Søre står opplevingane i kø. Gjer deg kjend med mangfaldet i folkelivet i regionen.

Detaljer

kappdetgodeliv.no Dei unike dråpane i vest Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune

kappdetgodeliv.no Dei unike dråpane i vest Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune 2013 kappdetgodeliv.no Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Dei unike dråpane i vest Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune E39 Forord Overnatting Kapp det gode liv er eit

Detaljer

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Moldvær // Annika Strøm // Andrea Lange // Anne Lise

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Fjellturar. www.visithoyanger.no. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen

Fjellturar. www.visithoyanger.no. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen KART: Start: Skogsvegen ved Øvrebø Varighet: 3-5 timar t/r Høgdeskilnad: 550 meter Frå ferjekaia går du opp Thunevegen mot Øvrebø, fram mot skogsvegen. Følg skogsvegen

Detaljer

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen Den vestligste by i Norge er Florø i Flora kommune. Tidlig på 1800- tallet hadde havnen stor betydning for båttrafikken mellom Bergen og Ålesund, men byen Florø ble først grunnlagt i 1860. Sildefisket

Detaljer

Gulen Solund Hyllestad Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Flora Bremanger. Fjordkysten Sunnfjord REISEGUIDE

Gulen Solund Hyllestad Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Flora Bremanger. Fjordkysten Sunnfjord REISEGUIDE Gulen Solund Hyllestad Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Flora Bremanger Fjordkysten Sunnfjord REISEGUIDE 2014 2015 1 FØRDEFJORDEN. PHOTO: GUSTAV SKAAR. Opplev FjordKysten og Sunnfjord Sunnfjord

Detaljer

ULVIK. Ulvik - Perla i Hardanger. Ulvik the Pearl of Hardanger

ULVIK. Ulvik - Perla i Hardanger. Ulvik the Pearl of Hardanger ULVIK N O R E G - H A R D A N G E R F J O R D - N O R W A Y ULVIK Foto/Photo: Arne Haukeland N O R E G - H A R D A N G E R F J O R D - N O R W A Y Ulvik - Perla i Hardanger Med bil er det ca 2,5 timar

Detaljer

TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett.

TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett. TEXT & PHOTO ANDERS WAAGE NILSEN TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett. ROOF OVERHEAD: A two-man residence

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: +47 57 87 50 00 FAX: +47 57 87 50 51 E-MAIL: alex@alexandra.no www.alexandra.no

HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: +47 57 87 50 00 FAX: +47 57 87 50 51 E-MAIL: alex@alexandra.no www.alexandra.no HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: +47 57 87 50 00 FAX: +47 57 87 50 51 E-MAIL: alex@alexandra.no www.alexandra.no Photo: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway, Reisemål Stryn & Nordfjord AS, Marte

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. GUIDE 2013 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Vossingen May 1950. iii

Vossingen May 1950. iii Vossingen May 1950 iii Fyreord Det har ikkje mangla på oppfordringar til å få ut Vossingen att. På dei 3 sidste Vosselagsmøti har der vore mykje snakk um den, og i brev både frå Voss og vossingar her i

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

World Peace Through Understanding

World Peace Through Understanding Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG I R. B World Peace Through Understanding Til: Denne utsendingen inneholder: Kontingentinformasjon Invitasjon til årsmøtehelg i NIFYEA Innkalling

Detaljer

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

SUNNMØRSALPANE HJØRUNDFJORDEN - ØRSTA

SUNNMØRSALPANE HJØRUNDFJORDEN - ØRSTA SUNNMØRSALPANE HJØRUNDFJORDEN - ØRSTA 2 VELKOMEN WELCOME WILLKOMMEN INNHALD CONTENTS INHALT Vi ønskjer velkomen til eit kontrastfullt og fargerikt mangfald, til eit møte med fjord og fjell, - eit møte

Detaljer

Carl Frode Tiller Norway. Innsirkling (2007) Publishing House Aschehoug

Carl Frode Tiller Norway. Innsirkling (2007) Publishing House Aschehoug 2009 Carl Frode Tiller Norway Innsirkling (2007) Encirclement Terje Bringedal Publishing House Aschehoug Biography Carl Frode Tiller (born January 4, 1970 in Namsos) is an author, historian and musician.

Detaljer