Acta Holding ASA. Endringer i sparemønsteret. Konsernsjef Simen Mørdre. 8. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acta Holding ASA. Endringer i sparemønsteret. Konsernsjef Simen Mørdre. 8. april 2008"

Transkript

1 Acta Holding ASA Endringer i sparemønsteret Konsernsjef Simen Mørdre 8. april 2008

2 Agenda De nordiske spare- og investeringsmarkedene Om Acta Nye regler for bransjen Bedre spareprodukter 2

3 De nordiske spare- og investeringsmarkedene

4 Core market statistics Population (4Q07) 4.7 million 9.2 million 5.5 million Annual growth rate in population (CAGR) 0.64% 0.30% 0.32% % of population > 65 years 13.20% 14.39% 12.44% Unemployment rate (4Q07) 2.50% 5.60% 2.80% Inflation rate (2007e) 2.80% 3.50% 2.30% Gross domestic product (GDP) per capita (in 000s) (2006) 462 NOK 319 SEK 302 DKK Annual growth rate in GDP (art. avg.) 2.74% 3.08% 2.18% 4

5 Nordic households financial assets Norway 1) Sweden 2) Denmark 3) Bank Insurance Mut Funds Shares Bonds Other Bank Insurance Mut Funds Shares Bonds Other Bank Insurance Mut Funds Shares Bonds Other Financial assets 3Q07 2,362 bnok Growth in financial net worth from 282 bnok (YE2002) 449 bnok (3Q07) 4) Real estate largest asset class in Norwegian savings market, with estimated total worth of 3,799 bnok (63 % of financial assets) at YE2006 5) Financial assets 3Q07: 3,102 bsek Growth in financial net worth from 495 bsek (YE2002) 968 bsek (3Q07) 4) Financial assets 2Q07: 3,467 bdkk Net financial worth of 1,363 bdkk (2Q07) 3) 1) Source: Statistisk Sentralbyrå Excludes real estate, includes insurance group benefits 2) Source: Finansinspektionens Savings Barometer Excludes real estate and insurance group benefits (pensions) 3) Source: Danish Central Bank Excludes real estate, includes insurance group benefits (pensions) 4) Source: SSB, SCB Excludes savings in real estate and insurance group benefits 5) Source: Norwegian Central Bank 5

6 Om Acta

7 Actas mål Forretningsidè Gjennom uavhengig personlig rådgivning og et stort utvalg av innovative spare- og investeringsløsninger, bistå et økende antall kunder med å nå deres investeringsmål. Visjon Vår visjon er å være den ledende uavhengige investeringsrådgiveren for velstående privatpersoner i Norden. Strategi 1. Førsteklasses finansiell rådgivning 2. Nærhet til kundene 3. Produktlederskap 4. Attraktiv forretningsmodell og avkastning for kunder og eiere 7

8 Tilstede i Norden 42 rådgivningskontorer: 17 i Norge, 23 i Sverige, 2 i Danmark 24 rep. kontorer: 20 i Norge, 4 i Sverige Hovedkontor: Stavanger Høy velstand Mer enn 60% av velstanden i Skandinavia samlet i de 4 største byene Mer enn 90 % av velstående kunder innen våre kontorers område 2008 Google Kartdata 2008 Tele Atlas 8

9 Acta; first mover International Mutual funds Hedge funds Shipping Private equity Infrastructure Real estate

10 First class advisory services Advisors/Branch managers as of December 31 st ) Average age years 33 years Min 3 yrs higher education 94 % 83 % (+insurance brokers) Turnover % 15 % Background Organisation Compensation Training and development Both from industry and directly from university. All advisors employed by Acta. All offices owned by Acta. Fixed and variable performance based compensation, related to gross subscriptions and client satisfaction. Tailor made internal training programs. Licensing of advisors No industry standard. Internal certification by 3rd party. Public industry standard. Tested by Wassum. 1) Denmark had 2 branch managers and 9 advisors/trainees as of

11 Vekst i antall rådgivere og kunder Sweden Norway # Advisors Sweden Norway # Customers

12 Kontinuerlig vekst Gross subscriptions AUM Norway Sweden Norway Sweden NOK Bn Vekst i nytegninger 90 milliarder kroner kundemidler under forvaltning 12

13 Kundemidler under forvaltning Other Shipping Mutual/Hedge Funds Unit link IL Bonds Real estate incl.debt Private Equity Infrastructure 1) Billion NOK 13

14 Regelendringer

15 Market regulations MiFID directive in effect as of November 1 st 2007 Successfully implemented throughout the Acta branch network Better knowledge of clients qualifications and needs More thorough advisory service Strengthens the business sector s reputation Basel II accord in effect as of January 1 st 2008 Three pillars concept created to establish an international standard for capital adequacy For Acta, the introduction of operational risk results in higher capital requirements Pillar I Minimum capital requirement Pillar II Supervisory review process (SRP) Pillar III Market dicipline Enhanced disclosure BASEL II 15

16 Mediene - om regelendringer Finansminister Kristin Halvorsen sier til DN.no at salg av kompliserte spareprodukter nå blir forbudt i praksis. Forbyr kompliserte spareprodukter - Finansnæringen er kanskje ikke så veldig høy i hatten akkurat nå, sier finansminister Kristin Halvorsen. 16

17 Usikkerhet Ulike utsagn i media fra myndighetenes side Lite nyansert omtale og dekning i media Mange kunder stiller seg uforstående til påstått forbud Lang erfaring og kjennskap til produktet Gode erfaringer og avkastning Ønsker å krydre veldiversifisert portefølje 17

18 Kredittilsynets pressemelding Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet sier: Det nye regelverket betyr i praksis en full stopp for lånefinansiering av kjøp av sammensatte produkter. Regelverket vil også bety at banker og andre finansinstitusjoner normalt ikke skal selge slike produkter til vanlige sparere, som ikke kan anses som profesjonelle i denne sammenhengen. Presiseringer i pressen dn.no 9. februar - Vi registrerer at FNH advarer mot et forbud mot enkelte type produkter, men her tror jeg Osland misforstår. Poenget er ikke at det innføres forbud mot et bestemt produkt, men at produkter man generelt ikke tjener penger på er uegnet som spareprodukt, og dermed ikke kan tilbys en kunde, sier seniorrådgiver Anders Lande i Finansdepartementet. Finansavisen 12. februar Blir det nå vanskeligere å selge sammensatte produkter enn å selge aksjefond? - Nei, kriteriene for egnethet blir ikke strengere enn for andre typer finansielle instrumenter, svarer rådgiver Erik Lind Iversen i Kredittilsynet. Så det er ikke et forbud mot å selge sammensatte produkter? - Nei, det er det ikke. 18

19 Tolkning av nytt regime Produkt Rådgiver Kunde Egenskaper MiFID Egnethet Avkastning Risiko Markedstilgang Omsettelighet Behovsavdekning Investeringsforslag Ordreutførelse Dokumentasjon Klassifisering & innsikt Finansiell situasjon Portefølje 19

20 Større valgmuligheter Int. aksjefond Hedgefond Shipping Private equity Infrastruktur Produkt Eiendom Egenskaper Avkastning Enkle strukturer Markedstilgang Kompetanse gjenkjøp

21 Strukturerte produkter er egentlig to helt ulike investeringsprodukter: 1. Lavrisiko-garantiprodukt Mange kunder etterspør garantielementet i strukturerte produkter. (Hovedstolen sikret i form av bankinnskudd eller obligasjon). Særlig i tider som nå 2. Høyrisiko eksponering Andre kunder, med veldiversifisert portefølje, ønsker å ta risiko på på toppen av sine investeringer. De vurderer ulike derivat-bets som attraktivt og spennende 21

22 Bridge over troubled waters Verdi Opsjon Verdi av obligasjon Opsjon Verdi av obligasjon År 22

23 Tilbakekjøp før utløp Verdi OPSJON OPSJON OPSJON OBLIGASJON OBLIGASJON OBLIGASJON 1. år 2. år 3. år 23

24 Tett oppfølging Tilbakekjøp av strukturerte produkter Gevinst ved tilbakekjøp på løpende serier før forfall BMA Kina % BMA Kina % BMV Asia 1 60 % BMV Asia % BMV Asia % BMV Asia 4 59 % BMV Europa 1 50 % BMV Europa 2 41 % BMV Europa 3 67 %. 24

25 Kompetent rådgivning MiFID, Vphl, Vpf, Rundskriv 4/2008, Rundskriv 15/2006 Behovsavdekking hos kunde Rådgiver Klassifisering av kunde Produktets egnethet Korrekt ordeutførelse Fullstendig dokumentasjon Acta innførte dokumentasjon av situasjon i 2005 (svensk modell) Acta innførte nye situasjonsbeskrivelse og investeringsforslag 1. nov Alle kunder er klassifisert iht. Vphl. ( 98 % ikke-profesjonelle) Alt presentasjons- og informasjonsmateriell er revidert (sammen med produktleverandørene) iht. ny Vphl. MiFID Behovsavdekning Investeringsforslag Ordreutførelse Dokumentasjon 25

26 Ivaretakelse av kunde Profesjonell kunde Ikke-profesjonell men egnet kunde. Kunde Rådgiver skal sikre: kundens investeringsmål kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen Egnethet Klassifisering & innsikt Finansiell situasjon Portefølje 26

27 Typisk situasjon Privatkunde + 50 år. Totalformue 4 5 mill kr. Har 1 mill kr i ledige midler. Har noe erfaring med aksjefond og indeksprodukter. Ønsker råd fra Acta Situasjonsbeskrivelse Investeringsforslag kan typisk være: Fond: Eiendom: Shipping: Infrastruktur: Høyrisiko: Høyrisiko: i høyrisiko-fond eller i indeksobligasjon (belånt i eksponering)? i gearet indeksobligasjon gir som kan plasseres i bank eller annen lav-risiko Meravkastning på de Hedge mot maks. 20% tap Svaret avhenger av situasjonsbeskrivelsen og egnethet. 27

28 Nye spareprodukter

29 Fra banksparing og aksjefond Banksparing gir garantert tap Avkastningen spises opp av inflasjon og skatt? Hypotese hos mange: aksjefond skal gi langsiktig meravkastning 29

30 Oslo Børs fantastisk bullmarked men hva nå? På tross av en dårlig start på 2008, kan vi se tilbake på år med god avkastning 30

31 Aksjer og rentepapirer målt i $ Avkastning på S&P og statssertifikater i USA siste 10 år 31

32 10 år uten avkastning For NOK-baserte investorer er avkastningen negativ i S&P og statssertifikater 32

33 Blikk ut i verden Krisen er global; Sjefen for Det internasjonale pengefondet IMF ber om kontroversielle tiltak for å få bukt med kredittkrisen Dn.no, 8.april

34 I en usikker verden, tror vi svarene er; Diversifisering Diversifisering Diversifisering 34

35 Bruke mulighetene til diversifisering Avkastningsforventnig (Lånefin. Indeksprod) Warrants Amerikansk Eiendom Private Equity Aksjefond Shippingporteføljer Infrastrukturporteføljer Eiendomsporteføljer Indeksprodukter Fond av hedgefond Rentefond/innskudd Risiko 35

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling)

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling) 1 ÅRSRAPPORT 2006. INNHOLD 4 6 8 10 12 14 20 22 29 33 36 39 45 46 48 49 51 65 66 68 69 76 78 81 85 86 ACTAS HISTORIE ACTAS VERDIGRUNNLAG HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer. Produkter. Organisasjon Konsernledelsen Styret

Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer. Produkter. Organisasjon Konsernledelsen Styret ÅRSRAPPORT 2011. INNHOLDsfortegnelse FAKTA OM ACTA Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer Produkter Organisasjon Konsernledelsen Styret ÅRET SOM GIKK Årets høydepunkter Konsernsjefens kommentar

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Finans Rådgiver Magasin

Finans Rådgiver Magasin August 2011 Nummer 12 Finans Rådgiver Magasin Noen av artiklene i denne utgaven: Gratis Risiko Nivå tester? Just Retirement øker. Aktiv bruk av YouTube, Fidelity. Noen tall Finans forvaltning og tro. Portefølje

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastning sin fondskurs falt med

Detaljer

God finansiell i rådgivning i i praksis

God finansiell i rådgivning i i praksis God finansiell i rådgivning i i praksis NFF Seminar om Finansiell Rådgivning Øistein Medlien Grieg Investor 14. oktober 2010 Grieg Investor Kjentmannen Etablert 1998 16 ansatte Oslo, Stavanger, Bergen

Detaljer

Markedskommentar, mai 2010

Markedskommentar, mai 2010 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne

Detaljer

SLS livspolise 2.hånd marked

SLS livspolise 2.hånd marked for finans/investerings rådgivere & finans planleggere i Skandinavia Nummer 3,februar 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert

Detaljer

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 10 - desember 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2011 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Hedgefonds og finansielle derivater, muligheter og trusler for marked og investorer.

Hedgefonds og finansielle derivater, muligheter og trusler for marked og investorer. 1 Hedgefonds og finansielle derivater, muligheter og trusler for marked og investorer. Foredrag av kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Valutaseminaret - Samfunnsøkonomene, Sanderstølen, 26.januar

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank Versjon 1 Mai 2009 Versjon 2 -November 2010 1. INNLEDNING... 3 2. HVORFOR POLICY FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING... 3 3. LOV OG REGELVERK KNYTTET TIL INVESTERINGSRÅDGIVNING... 4 4. PRODUKTER I INVESTERINGSRÅDGIVNINGEN...

Detaljer

Markedskommentar, april 2010

Markedskommentar, april 2010 Markedskommentar, april 2010 Økt sysselsetning i USA Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet viser en økning på 162 000 arbeidsplasser forrige måned. Selv om det i følge Reuters var ventet en enda større

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Høringsuttalelse: rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Høringsuttalelse: rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: 988 68 270 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse: rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for

Detaljer

En utredning gjort av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet

En utredning gjort av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter En utredning gjort av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet 4. november 2008 Kredittilsynet

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning.

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning. for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 6 - november 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

Norden. En verden i miniatyr

Norden. En verden i miniatyr Norden En verden i miniatyr Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer