Idrettens kurstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens kurstilbud"

Transkript

1 FELLES KURSKATALOG FOR AKERSHUS OG OSLO Idrettens kurstilbud 2013

2 Kurskatalogen 2013 Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg. PÅMELDING - 7 dager før kursstart! HUSK - Fødselsdato, navn, adresse og e-post MÅ oppgis v/påmelding! Aldersgrense for deltakelse på kurs er 15 år. All påmelding skjer elektronisk via våre nettsider: Påmeldingen er bindende. NB! Syns du det koster mye å delta på kurs? Da kan det være lurt å høre med ledelsen i klubben din, for i mange idrettslag er det slik at medlemmene får sponset denne deltakeravgiften. Det skader ikke å spørre. Er det spørsmål/ønske om å arrangere kurs innen egen idrett, ta kontakt direkte med den særkretsen/-regionen/-særforbundet det gjelder. Informasjon om kurs kan du også finne på den enkelte idrettskrets sin hjemmeside. Idrettskretsen har ansvar for å legge til rette for skolering på områder som er av interesse for flere idretter. Hovedområdene er klubb- og lederutvikling, barne- og ungdomsidrett, samt integrering. SERVERING OG KAFFE For å holde prisene nede, tilbyr vi bare unntaksvis servering på våre kurs. Kaffe/te og matpakke må dere eventuelt ta med selv! side 2

3 Hvem kontakter du? Akershus idrettskrets Helen Kyhen Tlf Utdanningskonsulent Utdanning generelt Idrettsmerket Ajour med AIK Kent Simonsen Tlf Rådgiver Utdanning Barneidrett Lov og organisasjon Johan Conradson Tlf Rådgiver Klubbutvikling Idrettsrådsutvikling Lederkurs ungdom Oslo Idrettskrets Hege Skau Tlf Konsulent Utdanning generelt Barneidrett Storbytiltak Kathe Langvik Tlf Avdelingsleder Utdanning Klubbutvikling side 3

4 Kurskatalogen 2013 Innholdsfortegnelse FOR TRENERE OG UTØVERE Type kurs Dato Tid Sted Pris Side Informasjonsmøte om kommunale bidrag Best i birken/ utholdenshetstrening Treningskontaktkurs Førstehjelp på barn Kosthold iforb. med trening og konkurranse Grunnleggende førstehjelp Treningskontaktkurs kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Norges Idrettshøgskole, Oslo kl kl kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Norges Idrettshøgskole, Oslo kl Idrettens Hus, Strømmen kl kl kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Idrettsskadekurs kl Norges Idrettshøgskole, Oslo Styrketrening kl Norges Idrettshøgskole, Oslo Gratis 12 Kr 550,- 15 Gratis for bydelen/ andre kr 450,- 20 Kr 550,- 22 Kr 550,- 25 Kr 550,- 26 Gratis for bydelen/ andre kr 450,- 38 Kr 550,- 41 Kr 550,- 53 side 4

5 IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innholdsfortegnelse Type kurs Dato Tid Sted Pris Side Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge med spesielle behov Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge med spesielle behov Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge med spesielle behov kl Jessheim Kr 300, kl Follo Kr 300, kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Kr 300,- 37 side 5

6 Kurskatalogen 2013 Innholdsfortegnelse FOR LEDERE Type kurs Dato Tid Sted Pris Side HMS-kurs for idretten Dagssamling for daglig ledere i IL side kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl UBC Colloseum, Ullevål Stadion Juss for idrettslag kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Inkluderingskonferanse Klubbens styrearbeid i praksis i IL Lederkurs for ungdom Idr.konferanse for IR og kommuner i Akershus kl Quality Hotell 33, Oslo kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Start kl 1700 (19.04) og avsluttes kl 1600 (21.04) Start kl 1400 (19.04) og avsluttes kl 1300 (20.04) Sørmarke Kurs- og Konferansesenter, Siggerud Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn Regnskap for IL kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Informasjonsmøte MVA-komp., bingo og søknad 2A HMS-kurs for idretten kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Regnskap for IL kl Osloidrettens Hus, Ekeberg 2-dagerssamling for daglige ledere i IL Start kl 1300 (09.10) og avsluttes kl 1300 (10.10) Quality Hotell 33, Oslo Juss for idrettslag kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Lederkurs for ungdom Start kl 1700 (18.10) og avsluttes kl 1600 (20.10) Sørmarke Kurs- og Konferansesenter, Siggerud Idrettsrådsseminar kl Norges Idrettshøgskole, Oslo Kr 1.000,- 13 Kr 200,- 18 Kr 550,- 19 Gratis 24 Gratis 28 Kr 1.000,- 29 Ulik priser 30 Kr 400,- 31 Gratis 34 Kr 1.000,- 36 Kr 400,- 44 Kr 1.700,- 46 Kr 550,- 47 Kr 1.000,- 49 Gratis 51

7 BARNEIDRETT Innholdsfortegnelse Type kurs Dato Tid Sted Pris Side Idékurs salaktivieter Aktivitetslederkurs barneidrett Full rulle i barneidretten Idékurs uteaktiviteter Aktivitetslederkurs barneidrett Full rulle i barneidretten kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl kl kl Norges Idrettshøgskole, Oslo kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl kl kl Osloidrettens Hus, Ekeberg kl Osloidrettens Hus, Ekeberg Kr 350,- 14 Kr 1.000,- 23 Kr 550,- 33 Kr 350,- 40 Kr 1.000,- 48 Kr 550,- 52 side 7

8 Kurskatalogen 2013 Innholdsfortegnelse ANNET Kompetanseløft for ISU er 9 Kompetansepåfyll på Osloidrettens Hus 10 Kurs for nystartede idrettslag 11 Den Store Kurshelgen BESTILL ET KURS HJEM TIL DERE! Barneidrett Klubbutvikling Lederkurs Utøvere og trenere Idrettsanlegg Idrettsråd i Akershus Oversikt over instruktører vi benytter oss av SÆRIDRETTSLIGE KURSTILBUD Akershus Bedriftsidrettskrets 74 Akershus Fotballkrets 75 Oslo Fotballkrets Akershus Skikrets 78 Oslo Skikrets 79 Østfold Skikrets 80 Norges Idrettsforbund 81 Norges Håndballforbund Region Øst 82 Norges Bandyforbund 83 side 8 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

9 Kompetanseløft for ISU er i Oslo ISU ene er Oslo idrettsråd sin forlengede arm og et viktig ledd for å bedre de lokale rammebetingelser for idretten i bydelen. Gjennom et tilpasset kompetanseløft (Kompetanseløft for IR) ønsker vi å styrke kompetansen i Isu ene for å nettopp kunne møte de utfordringer idretten står overfor. Etter gjennomført startmøte hvor vi har diskutert status i utvalget kan vi tilby følgende kurs: Isu enes ansvar og oppgaver Rekruttere og bygge opp gode idrettspolitikere som har ansvar for å bedre de lokale rammebetingelsene Samarbeidet med Oslo Idrettsråd/Oslo Idrettskrets Lokal idrettspolitikk ISU sitt ansvar for å kartlegge idrettslagenes behov Lokalpolitisk plan som virkemiddel i ISU sitt arbeid Få ideer/innsikt i hvordan skape gode møteplasser Forholdet til bydelens politikere og administrasjon Roller, spilleregler og forventninger Samarbeidsrelasjoner mellom ISU og bydel Anleggsplanlegging Overordet anleggspolitikk (NIF og KKD) Utarbeide og gjennomføre gode prosesser med idrettslagene ift. anleggsbehov OIK stiller med veileder. Oslo IK Hege Skau Oslo IK Kathe Langvik Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 9

10 Kurskatalogen 2013 KOMPETANSEPÅFYLL PÅ OSLOIDRETTENS HUS Oslo Idrettskrets fortsetter serien med faglige foredrag for å øke kompetansen i idretten. Foredragene er gratis for alle ansatte og frivillige i klubb, krets, region og forbund. Foredrag første torsdag i måneden - med oppstart torsdag 7. februar Samlingen skjer i 3. etasje på Osloidrettens Hus Vi vil ha både eksterne og interne foredragsholdere Følg med på for fullstendig informasjon og påmelding. side 10

11 KURS FOR NYSTARTEDE IDRETTSLAG Idrettskretsen tar kontakt med alle nystartede idrettslag! Innhold Grunnleggende informasjon om drift av idrettslag med fokus på: Organisering av idrettslag Grunnleggende lover, regler og bestemmelser Årsmøtet og styresammensetning Krav til det å være tillitsvalgt Politiattest Ulike støtteordninger Idrettsregistreringen Hva kan idrettskretsen bistå med? Hvorfor klubbutvikling? Dere får et innblikk i hvorfor det er viktig med klubbutvikling, selv for det nyoppstartede idrettslaget. Instruktør Instruktør fra idrettskretsen. Målgruppe Styrene i nystartede idrettslag. Mål Å gi nye idrettslag en innføring i hva det innebærer å være et idrettslag. Vi ønsker å gi dere en flying start og en enklere hverdag. Varighet 2 timer. DATO Nyopptatte idrettslag blir kontaktet, og vi blir enige om en dato som passer for dere. TID Når det passer for dere. STED Lokalt, i idrettslaget. PRIS Gratis AIK og OIK har laget en video hvor de viktigste tingene et nystartet idrettslag bør kjenne til gjennomgås. Se videoen her. side 11

12 Kurskatalogen 2013 INFORMASJONSMØTE OM KOMMUNALE BIDRAG Innhold Gjennomgang av kommunale tilskuddsordninger gjennom Oslo Idrettskrets. Hvilke krav stilles til søker, hva kan det søkes om med mer. Elektronisk søknadsskjema blir gjennomgått. Instruktør Audun Eikeland Audun er ansatt i Oslo Idrettskrets og jobber blant annet med de kommunale tilskuddene. Målgruppe Idrettslag i Oslo. Mål Deltakerne blir kjent med søkeprosesser rundt kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets. Varighet 2-3 timer. Kursnr. 1 DATO Onsdag 9. januar kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 338) PRIS Gratis side 12

13 HMS-KURS FOR IDRETTEN - Lovpålagt for idrettslag Innhold Arbeidsmiljølovens 3-5 pålegger daglig leder av virksomheten å gjennomgå opplæringen innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringskravet er personlig og kan ikke delegeres til andre i virksomheten. Kurset tar for seg dagliglivet i et idrettslag og de utfordringer man har i forhold til HMS. Kurset vil ha en praktisk vinkling i forhold til klubbarbeidet og sørge for at styret og daglig leder imøtekommer de lovpålagte kravene som Arbeidsmiljøloven stiller. Instruktør Jan Erik Kristiansen Jan-Erik jobber nå som Partner i Rett Bemanning og har de siste 3 og et halvt år hatt gleden av å tilby HMS-kurs for ledere i næringslivet. Han har også i en årrekke vært tilknyttet Røa IL i fotball og bandy og hatt en rekke tillitsverv i klubben. Er nå tilknyttet støtteapparatet rundt Røas toppserielag kvinner, Dynamite Girls. Målgruppe Daglig ledere i idrettslag. Mål Sørge for nødvendig bakgrunn og verktøy for å håndtere HMS-arbeidet på en best mulig og rasjonell måte. Varighet 5 timer. Kursnr. 2 DATO Onsdag 30. januar kl inkl. lunsj STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 338) PRIS Kr 1.000,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 13

14 Kurskatalogen 2013 IDÉKURS SALAKTIVITETER Innhold Hvordan legge til rette for et naturlig lekemiljø som stimulerer til fri lek, og et læringsmiljø som gir mulighet for fantasi og kreativitet. Tips og idéer til leker, stafetter, aktivitetsløyper og ballaktiviteter. Målgruppe Alle som ønsker å lære mer om hvordan aktiviteter for barn 9-12 år kan tilrettelegges i sal. Varighet 2 timer. Instruktør Kaja er utdannet veileder gjennom NIF, samt bachelor fra NTNU (Samfunn og Idrettsvitenskap). Kaja H. Johansen Til daglig er hun student ved Fysioterapi Mensendieck (HiOA). Hennes idrettserfaring er i hovedsak fra skihopping og fotball, samt ett år på Numedal folkehøgskole. På trenersiden har Kaja vært trener for yngre hoppere, og trener og kursveileder for flere idrettsskoler i Sør- Trøndelag. Kursnr. 3 DATO Torsdag 7. februar kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo PRIS Kr 350,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 14

15 BEST I BIRKEN/UTHOLDENHETSTRENING Innhold En forståelse og forklaring av hva som betyr mest for at du skal kunne prestere best mulig i Birken og andre utholdenhetskonkurranser Gjennomgang av ulike intensitetsog pulssoner du kan bruke i treningsarbeidet ditt Praktiske treningsopplegg for ulike treningsmengder Praktiske tester som viser om du er på rett vei Styrketrening for bedre prestasjonsevne Tekniske tips Instruktør Halvor er produktsjef i SATS Norge. Han er utdannet treningsfysiolog fra Norges Idrettshøgskole og Queensland University of Technology. Halvor Lauvstad Han har også studert og jobbet med kosthold for idrettsutøvere og mosjonister.halvor har skrevet bøkene Best i Birken, Fra tjukkas til kjekkas og Trening som forbrenner fett. Halvor foreleser for Norges Idrettshøgskole Fitness og Akademiet for Personlig trening. Målgruppe Alle som ønsker å trene målrettet i forhold til å utvikle sine prestasjoner. Særlig de som har planer om å delta i Birken eller andre turrenn, enten vi snakker om løping, ski eller sykkel. Mål At du som deltaker skal få mer ut av den treningen du legger ned. Varighet 3 timer. Kursnr. 4 DATO Torsdag 7. februar kl STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 15

16 Kurskatalogen 2013 side 16

17 TILRETTELEGGING AV FYSISK AKTIVITET OG IDRETT FOR BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV Innhold Hva vil det si å være funksjonshemmet? Tilrettelegging i aktivitet Utstyr og hjelpemidler Barneidrettsbestemmelsene Kurset har noe teori, men er i hovedsak basert på praktiske øvelser i sal. Mål Målet med kurset er å øke kompetansen hos alle som jobber med funksjonshemmede enten det er i idrettslag, skoler eller på andre områder. Varighet 4 timer. Instruktør Silje Bakke Silje er utdannet kurslærer i NIF med bakgrunn fra NIH (fysisk aktivitet og funksjonshemming). Hun er også en erfaren kurslærer som til daglig jobber i skolen med dette som spesialfelt. Målgruppe Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn med funksjonshemming i idrettslag, skoler, boliger o.a. Kursnr. 6 DATO Torsdag 14. mars kl Ny dato! STED Jessheim skole og ressurssenter, Skoleveien 2, Jessheim PRIS Kr 300,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 17

18 Kurskatalogen 2013 DAGSSAMLING FOR DAGLIG LEDERE I IDRETTSLAG Innhold Hva skal en daglig leder kjenne til om overgangen fra barne- og ungdomsidrett, til toppidrett? Instruktører Clas Brede Bråthen er en tidligere norsk skihopper. Bråthen var med på det norske laget som tok sølv under VM 1989 i Lahtis. Siden 2004 har han vært sportssjef for det norske hopplandslaget. Mari Bjone, rådgiver barn og ungdom i Norges idrettsforbund. Mads Andreassen, seksjonsleder barn og ungdom i Norges idrettsforbund. Målgruppe Daglig ledere og eventuelt andre administrativt ansatte i idrettslag. Mål Faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Varighet 6 timer. Kursnr. 7 DATO Onsdag 6. mars kl STED UBC Colloseum, Ullevål Stadion, Oslo PRIS Kr 200,- pr. delt. inkl. lunsj Klikk her for påmelding Denne samlingen er i samarbeid med: side 18 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

19 JUSS FOR IDRETTSLAG Innhold Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende juridiske momenter som er viktig for idrettslagene. Temaer som omhandles er bl.a. organisering av idrettslag, idrettslaget som juridisk enhet, hovedlagstyrets og gruppestyrets ansvar og myndighetsområder og gjennomføring av årsmøte. Instruktør Gunnar-Martin Kjenner Gunnar-Martin er advokat og spilleragent. Foreleser på Norges Idrettshøyskole innen idrettsjuss. Forfatter for flere bøker om emnet. Leder av lovutvalget i Oslo Idrettskrets. Målgruppe Leder og styrer i idrettslag, ansatte i idretten og andre med interesse for feltet. Mål Økt kjennskap til, og forståelse av, lover og regler i idretten. Varighet 3 timer. Kursnr. 8 DATO Torsdag 7. mars kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 19

20 Kurskatalogen 2013 TRENINGSKONTAKTKURS Innhold Gjennomgang i følgende temaer: Motivasjon og kunnskap Treningslære Ernæring Aktivitet m.m. Instruktør Louise er prosjektleder/ treningskontakt i Oslo Idrettskrets. Utdannet ernæringsfysiolog og personlig trener. Mål Målet med kurset er å øke kompetanse hos de som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med spesielle behov i alle aldre. Varighet 12 timer. Louise Larsen Dahl Kursnr. 9 Målgruppe Trenere, foreldre og ansatte i skole/ SFO, støttekontakter/treningskontakter som ønsker å ta del i aktivitetsutfoldelse og tilrettelegging av fysisk aktivitet for grupper med spesielle behov. De som ønsker å jobbe og være en del av støttekontaktordningen med fokus på fysisk aktivitet. DATO Fredag 8. mars kl Lørdag 9. mars kl Onsdag 20. mars kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo PRIS Gratis for deg som har oppdrag for bydelen og er påmeldt via bydelen. Kr 450,- pr. delt. for andre. Klikk her for påmelding side 20

21 side 21

22 Kurskatalogen 2013 FØRSTEHJELP PÅ BARN Innhold Har man mye med barn å gjøre så anbefales det, og i noen tilfeller kreves det, at man har førstehjelpskurs. Derfor har vi laget et konsept som retter seg direkte mot barn. Dette har vi gjort fordi barn er barn, og ikke små voksne! Kurset består av teori og praktiske øvelser, og tar for seg følgende: Møte med det syke og skadde barnet: Hvordan undersøke? Hvor skal man henvende seg for å få hjelp? Alvorlig og akutt syke barn Bevisstløshet hos barn og årsaker til dette Skader og ulykker på barn Hjerte-lungeredning på barn Instruktør Bjørn-Tore Løvtangen Bjørn-Tore har jobbet i mange år som ambulansearbeider i ambulansetjenesten Oslo. Han har i tillegg jobbet som instruktør og kursholder i blant annet Norsk Folkehjelp. Nå jobber han fulltid med undervisning i 1Aid Norge. Han har i tillegg en 50% stilling i ambulansetjenesten. Målgruppe Ledere, trenere, foreldre og ellers alle som har med barn å gjøre. Mål At alle som gjennomfører kurset settes i stand til å utføre førstehjelp på barn. Varighet 3 timer. Kursnr. 10 DATO Torsdag 14. mars kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 22

23 AKTIVITETSLEDERKURS BARNEIDRETT Innhold Modul 1: Hva er god barneidrett? Modul 2: Barns utvikling og læring Modul 3: Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4: Praktiske tips til barneidrettstreneren Instruktør Ronnie Holmen Ronnie har mange år bak seg i kampsportens verden, og har vært leder av egen klubb. Han er utdannet barneidrettsinstruktør gjennom NIF. Kursene hans er preget av entusiasme, engasjement og humor. Ronnie kan også (hvis ønskelig) komme rundt og holder foredrag om forskjellige temaer innen barneidrett. Målgruppe Trenere, foreldre, ansatte i skole og SFO og alle som ønsker å ta del i barns aktivitetsutfoldelse, og som ønsker å lære mer om hvordan aktivitet for barn kan tilrettelegges. Mål Lære hvordan man skal legge til rette og lede aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Varighet 16 timer. Kurset går over 3 dager. Kursnr. 11 DATO Fredag 15. mars kl Lørdag 16. mars kl Søndag 17. mars kl STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Kr 1.000,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 23

24 Kurskatalogen 2013 INKLUDERINGSKONFERANSE Innhold Erfaringsutveksling Faglig påfyll Informasjon om tilskuddsordningen Instruktør Vi jobber med å få på plass spennende foredragsholdere. Målgruppe Alle idrettslag som mottar støtte gjennom prosjektet Inkludering i idrettslag. Mål Erfaringsutveksling og faglig påfyll. Varighet 7 timer. DATO Lørdag 16. mars kl STED Quality Hotell 33, Østre Akervei 33, Oslo PRIS Gratis for inntil 2 deltakere fra hvert idrettslag. Klikk her for påmelding side 24

25 KOSTHOLD I FORBINDELSE MED TRENING OG KONKURRANSE Innhold Når du er bevisst på dine matvaner og spiser riktig i forhold til treninger og konkurranser, kan du i stor grad påvirke din prestasjonsevne. Dette gjelder alle idrettsutøvere, uansett nivå. Kurset fokuserer på følgende temaer: Mat og drikke før, under og etter trening/ konkurranse Måltidsmønster Kosttilskudd Muskelvekst Karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer, antioksidanter, etc. Instruktør Anu jobber som ernæringsfysiolog ved Olympiatoppen, og har således ansvar for å veilede Norges toppidrettsutøvere ift. Anu Koivisto kosthold. Fagfelt: Kostholdsoptimalisering for utøvere, samt vektregulering. Anu har selv vært toppidrettsutøver og har som beste prestasjoner sølv og bronsje fra EM i svømming i Dessuten har hun deltatt i 2 OL. Målgruppe Konkurranseutøvere, mosjonister og trenere. Mål At deltakerne skal kunne oppnå økt prestasjon gjennom forbedrede matvaner. Varighet 2 timer. Kursnr. 12 DATO Onsdag 10. april kl STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 25

26 Kurskatalogen 2013 GRUNNLEGGENDE FØRSTEHJELP Innhold Kurset består av teori og praktiske øvelser, og tar for seg følgende: Undersøkelse Hva gjør man med den bevisstløse Akutte sykdommer Hjerte-/ lungeredning Medisinsk nødtelefon Ulykke og skadested Blødninger, brudd, brannskader Instruktør Bjørn-Tore Løvtangen Bjørn-Tore har jobbet i mange år som ambulansearbeider i ambulansetjenesten Oslo. Han har i tillegg jobbet som instruktør og kursholder i blant annet Norsk Folkehjelp. Nå jobber han fulltid med undervisning i 1Aid Norge. Han har i tillegg en 50% stilling i ambulansetjenesten. Målgruppe Trenere, ledere, foreldre, utøvere og andre interesserte. Mål At alle som gjennomfører kurset settes i stand til å utføre førstehjelp. Varighet 3 timer. Kursnr. 13 DATO Mandag 15. april kl STED Idrettens Hus, Strømsveien 80. Strømmen (møterom 1) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 26

27 side 27

28 Kurskatalogen 2013 Alt du ikke visste, men burde vite... KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS I IDRETTSLAG Innhold Kurset er delt inn i 3 ulike deler Ansvarsoppgaver Ressursoppgaver Strategioppgaver Kurset gir kompetanse om lover, regler, organisering av idretter og idrettslag, hvordan benytte klubbens ressurser og hva er klubbutvikling. Instruktør Kathe er ansatt i Oslo Idrettskrets med ansvar for kompetanse, klubbutvikling og Storbyarbeid. Kathe Langvik Hun har vært daglig leder i Oppegård IL, klubbveileder for Akershus idrettskrets i mer enn 10 år, og coach fra studiet coaching og ledelse 1 og 2 fra Norges Idrettshøgskole. Målgruppe Alle tillitsvalgte. Mål Nye og gamle tillitsvalgte får god innsikt i ulike forhold som er viktig å ha kunnskap om. Varighet 3 timer. Kursnr. 14 DATO Onsdag 17. april kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 338) PRIS Gratis Klikk her for påmelding side 28

29 LEDERKURS FOR UNGDOM Innhold Kurset skal gi deltakerne innblikk og forståelse i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas. Målet med kurset er at deltakerne skal få tilstrekkelig med kunnskap, slik at de våger å ta medansvar i egen klubb. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder! Målgruppe Ungdom i alderen år. Varighet En hel helg (fredag til søndag, inkl. overnatting) og en kveld (4t). Kurset forutsetter 100 % deltakelse for å få bestått. Kurset er 2-delt. Den første delen går over en helg og inneholder følgende temaer: Teambuilding Selvtillit/selvfølelse Ledelse og lederrollen Ungdom i sentrum Idrettens organisasjon Arbeids- og endringsverktøy Kommunikasjon Retorikk Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i egen klubb) Den andre delen er en oppfølgingssamling á 4 timer, og inneholder følgende temaer: Gjennomgang av praksisoppgave i egen klubb Coaching DATO Fredag 19. april Lørdag 20. april Søndag 21. april STED Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625, Siggerud PRIS Kr. 1000,- pr. delt. Inkluderer overnatting og måltider. Klikk her for påmelding Instruktør Kurset ledes av dyktige veiledere som er utdannet gjennom Norges idrettsforbund og som har gjennomført mange kurs for denne målgruppen. De er flinke til å inkludere, motivere og engasjere! side 29

30 Kurskatalogen 2013 IDRETTSKONFERANSE FOR IDRETTSRÅD OG KOMMUNER I AKERSHUS Innhold Ungdommen som case hva gjør vi for hverandre slik at vi lykkes? Samfunnet har et ansvar for idretten. Dette er beskrevet i flere storingsmeldinger. Idrettslagene har på sin side alltid tatt et ansvar for å utvikle sine nærmiljøer. I forbindelse med at Idrettsforbundet ble 150 år fikk NIF en jubileumsgave fra staten. Denne skal brukes til å løfte ungdomsidretten. Men den gaven alene vil ikke være nok om ikke flere aktører hjelper til. Spørsmålet er hva vi i Akershus gjør med og for hverandre, slik at vi lykkes. Målgruppe Idrettsråd Ansatte i kommunen som jobber med idrett Kommunepolitikere Varighet Fredag (19.04) kl 1400 til lørdag (20.04) kl Instruktør Ikke avklart ennå. DATO Fredag 19. april Lørdag 20. april STED Quality Hotell Mastemyr, Lienga 11, Kolbotn PRIS Idretten Gratis inntil én person/idrettsråd Øvrige Overnatting kr 1.400,- Dagpakke fredag kr 500,- Klikk her for påmelding side 30

31 REGNSKAP FOR IDRETTSLAG Innhold Gjennomgang av NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, idrettens kontoplan, gjeldende regler for skatt og merverdiavgift, lønn og andre nyttige tips for gode regnskapsrutiner. Instruktør Vidar Waaden Vidar er mangeårig kurslærer innen økonomi og regnskap. Han har vært sentral i NIFs utvikling av kurs innen faget. Målgruppe Egner seg for kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag, og kan være nyttig for andre tillitsvalgte og andre med verv i idretten. Varighet 3 timer. Kursnr. 15 DATO Onsdag 24. april kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 400,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 31

32 Kurskatalogen 2013 TILRETTELEGGING AV FYSISK AKTIVITET OG IDRETT FOR BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV Innhold Hva vil det si å være funksjonshemmet? Tilrettelegging i aktivitet Utstyr og hjelpemidler Barneidrettsbestemmelsene Kurset har noe teori, men er i hovedsak basert på praktiske øvelser i sal. Mål Målet med kurset er å øke kompetansen hos alle som jobber med funksjonshemmede enten det er i idrettslag, skoler eller på andre områder. Varighet 4 timer. Instruktør Bjørg Liljedal Bjørg er instruktør i barneidrett i egen klubb, og har tidligere jobbet som integreringskonsulent i Norges idrettsforbund. I dag jobber Bjørg som utviklingskonsulent i Norges Klatreforbund. Målgruppe Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn med funksjonshemming i idrettslag, skoler, boliger o.a. Kursnr. 16 DATO Torsdag 25. april kl STED Follo PRIS Kr 300,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 32

33 FULL RULLE I BARNEIDRETT Innhold Del 1 - Vi vil det beste for barna våre Barneidrett Trenerrollen Salaktiviteter Del 2 - Hva skal vi gjøre på treninga? Uteaktiviteter Barns utvikling Hvorfor leke Planlegging av trening Praktisk gruppeoppgave i sal Målgruppe Alle som trener barn mellom 5-8 år. Varighet 6 timer. Instruktør Ronnie Holmen Ronnie har mange år bak seg i kampsportens verden, og har vært leder av egen klubb. Han er utdannet barneidrettsinstruktør gjennom NIF. Kursene hans er preget av entusiasme, engasjement og humor. Ronnie kan også (hvis ønskelig) komme rundt og holder foredrag om forskjellige temaer innen barneidrett. Kursnr. 17 DATO Lørdag 27. april kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 33

34 Kurskatalogen 2013 INFORMASJONMØTE MVA-KOMPENSASJONEN, BINGO OG SØKNAD 2A Innhold Kommunale bidrag: Søknad 2 A hva kan søknaden omfatte og hva må vektlegges søknaden. Bingo rapportering til Lotteritilsynet. MVA-kompensasjon hvilke kostnader skal danne grunnlag for kompensasjon. Målgruppe For idrettslag; ledere og økonomiansvarlige. Mål Øke kompetansen rundt regelverket knyttet til økonomi hos idrettslagene. Varighet 2 timer. Instruktør Øyvind Nedre Øyvind er økonomisjef i Oslo Idrettskrets. Kursnr. 18 DATO Torsdag 23. mai kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Gratis Klikk her for påmelding side 34

35 side 35

36 Kurskatalogen 2013 HMS-KURS FOR IDRETTEN - Lovpålagt for idrettslag Innhold Arbeidsmiljølovens 3-5 pålegger daglig leder av virksomheten å gjennomgå opplæringen innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringskravet er personlig og kan ikke delegeres til andre i virksomheten. Kurset tar for seg dagliglivet i et idrettslag og de utfordringer man har i forhold til HMS. Kurset vil ha en praktisk vinkling i forhold til klubbarbeidet og sørge for at styret og daglig leder imøtekommer de lovpålagte kravene som Arbeidsmiljøloven stiller. Instruktør Jan Erik Kristiansen Jan-Erik jobber nå som Partner i Rett Bemanning og har de siste 3 og et halvt år hatt gleden av å tilby HMS-kurs for ledere i næringslivet. Han har også i en årrekke vært tilknyttet Røa IL i fotball og bandy og hatt en rekke tillitsverv i klubben. Er nå tilknyttet støtteapparatet rundt Røas toppserielag kvinner, Dynamite Girls. Målgruppe Daglig ledere i idrettslag. Mål Sørge for nødvendig bakgrunn og verktøy for å håndtere HMS-arbeidet på en best mulig og rasjonell måte. Varighet 3 timer. Kursnr. 19 DATO Torsdag 29. august kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 338) PRIS Kr 1.000,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 36

37 TILRETTELEGGING AV FYSISK AKTIVITET OG IDRETT FOR BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV Innhold Hva vil det si å være funksjonshemmet? Tilrettelegging i aktivitet Utstyr og hjelpemidler Barneidrettsbestemmelsene Kurset har noe teori, men er i hovedsak basert på praktiske øvelser i sal. Instruktør Vibeke er utdannet idrettspedagog fra Norges Idrettshøgskole, og med tilleggsutdanning tilpasset opplæring. Vibeke Vike Er kurslærer tilrettelagt barneidrett AIK. Målgruppe Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn med funksjonshemming i idrettslag, skoler, boliger o.a. Mål Målet med kurset er å øke kompetansen hos alle som jobber med funksjonshemmede enten det er i idrettslag, skoler eller på andre områder. Varighet 4 timer. Kursnr. 20 DATO Onsdag 4. september kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 300,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 37

38 Kurskatalogen 2013 TRENINGSKONTAKTKURS Innhold Gjennomgang i følgende temaer: Motivasjon og kunnskap Treningslære Ernæring Aktivitet m.m. Instruktør Louise Larsen Dahl Louise er prosjektleder/ treningskontakt i Oslo Idrettskrets. Utdannet ernæringsfysiolog og personlig trener. Målgruppe Trenere, foreldre og ansatte i skole/ SFO, støttekontakter/treningskontakter som ønsker å ta del i aktivitetsutfoldelse og tilrettelegging av fysisk aktivitet for grupper med spesielle behov. De som ønsker å jobbe og være en del av støttekontaktordningen med fokus på fysisk aktivitet. Mål Målet med kurset er å øke kompetanse hos de som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med spesielle behov i alle aldre. Varighet 12 timer. Kursnr. 21 DATO Onsdag 11. september kl Fredag 20. september kl Lørdag 21. september kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo PRIS Gratis for deg som har oppdrag for bydelen og er påmeldt via bydelen. Kr 450,- pr. delt. for andre. Klikk her for påmelding side 38

39 side 39

40 Kurskatalogen 2013 IDÉKURS UTEAKTIVITETER Innhold Lek og varierte aktiviteter utendørs - praktiske tips Allsidig bruk av kroppen og sansemotorisk stimulering Hvordan utnytte alt det spennende naturen har å by på? Instruktør Kaja er utdannet veileder gjennom NIF, samt bachelor fra NTNU (Samfunn og Idrettsvitenskap). Kaja H. Johansen Til daglig er hun student ved Fysioterapi Mensendieck (HiOA). Hennes idrettserfaring er i hovedsak fra skihopping og fotball, samt ett år på Numedal folkehøgskole. På trenersiden har Kaja vært trener for yngre hoppere, og trener og kursveileder for flere idrettsskoler i Sør- Trøndelag. Målgruppe Trenere og ledere som aktiviserer barn fra 5-10 år. Også foreldre og søsken vil ha glede av dette kurset. Varighet 2 timer. Kursnr. 22 DATO Torsdag 12. september kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo PRIS Kr 350,- pr. delt. Klikk her for påmelding Praktiske opplysninger Hele kurset arrangeres utendørs, så ta på klær som egner seg for aktivitet ute. Husk også å ta med drikke. side 40

41 IDRETTSSKADEKURS Vi har dessverre en del skader i idretten. Hva kan du gjøre for å forebygge skader? Hva gjør du når skade oppstår? Det kan være fornuftig med en viss kunnskap om idrettsskader, både for trenere og utøvere. Innhold Undersøkelse Akutte skader Belastningsskader Behandling Forebyggende arbeid Instruktør Bjørn-Tore Løvtangen Bjørn-Tore har jobbet i mange år som ambulansearbeider i ambulansetjenesten Oslo. Han har i tillegg jobbet som instruktør og kursholder i blant annet Norsk Folkehjelp. Nå jobber han fulltid med undervisning i 1Aid Norge. Han har i tillegg en 50% stilling i ambulansetjenesten. Målgruppe Trenere og utøvere. Mål At deltakerne settes i stand til å forebygge og behandle idrettsrelaterte skader. Varighet 3 timer. Kursnr. 23 DATO Mandag 16. september kl STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 41

42 side 42

43 DEN STORE KURSHELGEN denstorekurshelgen.no Arrangeres av Akershus idrettskrets på Norges Idrettshøgskole v/sognsvann i Oslo Det er i år 11 år siden Den Store Kurshelgen ble arrangert for første gang. I fjor hadde vi om lag 500 deltakere, og vi regner med like stor oppslutning også i Agenda Programmet er ennå ikke på plass, men vi kan love en rekke spennende temaer og foredragsholdere. Dato Trolig helgen oktober Endelig beskjed kommer så fort dette er avklart. Følg med på: Tidligere foredragsholdere: Harald Rønneberg Fredrik Skavlan Ingebrigt Steen Jensen Christine Koht Våre Våre samarbeidspartnere side 43

44 Kurskatalogen 2013 REGNSKAP FOR IDRETTSLAG Innhold Gjennomgang av NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, idrettens kontoplan, gjeldende regler for skatt og merverdiavgift, lønn og andre nyttige tips for gode regnskapsrutiner. Instruktør Vidar Waaden Vidar er mangeårig kurslærer innen økonomi og regnskap. Han har vært sentral i NIFs utvikling av kurs innen faget. Målgruppe Egner seg for kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag, og kan være nyttig for andre tillitsvalgte og andre med verv i idretten. Varighet 3 timer. Kursnr. 24 DATO Tirsdag 17. september kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 400,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 44

45 side 45

46 Kurskatalogen Å de penga... 2-DAGSSAMLING FOR DAGLIG LEDERE I IDRETTSLAG Foreløpige temaer Klubbhåndbok Klubbadministrasjon Tilskuddsordninger/sponsoravtaler Litt moro Målgruppe Daglig ledere og eventuelt andre administrativt ansatte i idrettslag. Mål Faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Varighet Samling over to dager (lunsj til lunsj). DATO Onsdag 9. oktober Torsdag 10. oktober Start kl 1300 (09.10) og avsluttes kl 1300 (10.10) STED Quality Hotell 33, Østre Akervei 33, Oslo PRIS Kr 1.700,- pr. delt. (inkl. overnatting og bevertning) Klikk her for påmelding side 46

47 JUSS FOR IDRETTSLAG Innhold Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende juridiske momenter som er viktig for idrettslagene. Temaer som omhandles er bl.a. organisering av idrettslag, idrettslaget som juridisk enhet, hovedlagstyrets og gruppestyrets ansvar og myndighetsområder og gjennomføring av årsmøte. Instruktør Gunnar-Martin Kjenner Gunnar-Martin er advokat og spilleragent. Foreleser på Norges Idrettshøyskole innen idrettsjuss. Forfatter for flere bøker om emnet. Leder av lovutvalget i Oslo Idrettskrets. Målgruppe Leder og styrer i idrettslag, ansatte i idretten og andre med interesse for feltet. Mål Økt kjennskap til, og forståelse av, lover og regler i idretten. Varighet 3 timer. Kursnr. 25 DATO Torsdag 10. oktober kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 47

48 Kurskatalogen 2013 AKTIVITETSLEDERKURS BARNEIDRETT Innhold Modul 1: Hva er god barneidrett? Modul 2: Barns utvikling og læring Modul 3: Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4: Praktiske tips til barneidrettstreneren Instruktør Ronnie Holmen Ronnie har mange år bak seg i kampsportens verden, og har vært leder av egen klubb. Han er utdannet barneidrettsinstruktør gjennom NIF. Kursene hans er preget av entusiasme, engasjement og humor. Ronnie kan også (hvis ønskelig) komme rundt og holder foredrag om forskjellige temaer innen barneidrett. Målgruppe Trenere, foreldre, ansatte i skole og SFO og alle som ønsker å ta del i barns aktivitetsutfoldelse, og som ønsker å lære mer om hvordan aktivitet for barn kan tilrettelegges. Mål Lære hvordan man skal legge til rette og lede aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Varighet 16 timer. Kurset går over 3 dager. Kursnr. 26 DATO Fredag 11. oktober kl Lørdag 12. oktober kl Søndag 13. oktober kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 1.000,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 48

49 LEDERKURS FOR UNGDOM Innhold Kurset skal gi deltakerne innblikk og forståelse i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas. Målet med kurset er at deltakerne skal få tilstrekkelig med kunnskap, slik at de våger å ta medansvar i egen klubb. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder! Målgruppe Ungdom i alderen år. Varighet En hel helg (fredag til søndag, inkl. overnatting) og en kveld (4t). Kurset forutsetter 100 % deltakelse for å få bestått. Kurset er 2-delt. Den første delen går over en helg og inneholder følgende temaer: Teambuilding Selvtillit/selvfølelse Ledelse og lederrollen Ungdom i sentrum Idrettens organisasjon Arbeids- og endringsverktøy Kommunikasjon Retorikk Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i egen klubb) Den andre delen er en oppfølgingssamling á 4 timer, og inneholder følgende temaer: Gjennomgang av praksisoppgave i egen klubb Coaching DATO Fredag 18. oktober Lørdag 19. oktober Søndag 20. oktober STED Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625, Siggerud PRIS Kr. 1000,- pr. delt. Inkluderer overnatting og måltider. Klikk her for påmelding Instruktør Kurset ledes av dyktige veiledere som er utdannet gjennom Norges idrettsforbund og som har gjennomført mange kurs for denne målgruppen. De er flinke til å inkludere, motivere og engasjere! side 49

50 Kurskatalogen 2013 side 50

51 IDRETTSRÅDSSEMINAR Innhold Agendaen blir tilsendt, straks den foreligger. Et av punktene vil være en rapport fra IR-forumet. Instruktør Ikke avklart ennå. Målgruppe Idrettsråd i Akershus. Varighet 6 timer. Ikke åpnet for påmelding ennå! DATO Lørdag 19. oktober kl (del av Den Store Kurshelgen) STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Gratis (inkl. lunsj) Klikk her for påmelding side 51

52 Kurskatalogen 2013 FULL RULLE I BARNEIDRETT Innhold Del 1 - Vi vil det beste for barna våre Barneidrett Trenerrollen Salaktiviteter Del 2 - Hva skal vi gjøre på treninga? Uteaktiviteter Barns utvikling Hvorfor leke Planlegging av trening Praktisk gruppeoppgave i sal Målgruppe Alle som trener barn mellom 5-8 år. Varighet 6 timer. Instruktør Ronnie Holmen Ronnie har mange år bak seg i kamps portens verden, og har vært leder av egen klubb. Han er utdannet barneidrettsinstruktør gjennom NIF. Kursene hans er preget av entusiasme, engasjement og humor. Ronnie kan også (hvis ønskelig) komme rundt og holder foredrag om forskjellige temaer innen barneidrett. Kursnr. 27 DATO Lørdag 9. november kl STED Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331) PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 52

53 STYRKETRENING Innhold Kort om styrketrening og styrketreningsmetoder Fysiologi i relasjon til styrketrening Bevegelseslære Biomekaniske forhold Instruktør Halvor Lauvstad Halvor er produktsjef i SATS Norge. Han er utdannet treningsfysiolog fra Norges Idrettshøgskole og Queensland University of Technology. Han har også studert og jobbet med kosthold for idrettsutøvere og mosjonister.halvor har skrevet bøkene Best i Birken, Fra tjukkas til kjekkas og Trening som forbrenner fett. Halvor foreleser for Norges Idrettshøgskole Fitness og Akademiet for Personlig trening. Målgruppe Trenere, instruktører og idrettsutøvere med grunnleggende kjennskap til treningsfysiologi, som ønsker ytterligere kjennskap til styrketreningens muligheter for å fremme prestasjonen. Varighet 3 timer. Kursnr. 28 DATO Torsdag 14. november kl STED Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo PRIS Kr 550,- pr. delt. Klikk her for påmelding side 53

54 Kurskatalogen 2013 Bestill et kurs hjem til dere! I tillegg til de datofestede kursene tilbyr AIK og OIK kurs innen en rekke kategorier. 1. Barneidrett God barneidrett skal gi glede ved at barn får leke, trene og konkurrere. De skal få aha-opplevelser, kunne prøve og feile- og ikke være redde for å mislykkes. Barneidrettstreneren skal oppmuntre, motivere og gi konstruktiv tilbakemelding til alle barna. For å være med å bidra til mer og bedre barneidrett, tilbyr vi en rekke kurs, temakvelder og foredrag. side 54

55 a) b) Aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer / kr 3.200,-) Alle som ønsker å være trenere og aktivitetsledere for barn anbefales å gjennomføre dette kurset. Kurset består av både teori og praksis. Modul 1: Hva er god barneidrett? Modul 2: Barns utvikling og læring Modul 3: Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4: Praktiske tips til barneidrettstreneren c) Diverse idèkurs barneidrett (1-4 timer) Akershus:Gratis - Oslo: Selvkost*) Her får dere tips til spennende aktiviteter i sal, ute, i skogen, på is, snø, etc. Ta med treningstøy. Temakvelder og foredrag om barneidrett (1-4 timer) Akershus:Gratis - Oslo: Selvkost*) Ønsker dere å diskutere barneidrett, bestemmelser, rettigheter, hvordan ønsker vi å ha det i vår klubb, etc., kan vi stille med veileder eller foredragsholder. side 55

56 Kurskatalogen 2013 Bestill et kurs hjem til dere! 2. Klubbutvikling side 56 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

57 a) b) Klubbesøk (30 minutter / Gratis) Vi kommer på besøk til dere, for eksempel ifm. et styremøte, og informerer om hva idrettskretsen kan bidra med for at dere skal få en enklere og bedre hverdag. Startmøte (4 timer / Gratis) Vi ser på 1) nå-situasjon i klubben, 2) ønsket situasjon, og 3) hvilke tiltak som må gjennomføres for å bevege oss fra nå-situasjon til ønsket situasjon. Resultatet blir en tiltaksplan for klubben. c) d) Oppfølgingsmøte (4 timer / Gratis) En stund etter Startmøtet kan det være lurt å gjennomføre et Oppfølgingsmøte, der dere reviderer tiltaksplanen som dere laget på Startmøtet: Hva er gjort / ikke gjort, er det andre ting som bør inn i planen. Virksomhetsplan (20 timer / Gratis) En god virksomhetsplan vil bidra til å sikre at idrettslaget får en drift med basis i et vedtatt planverk som angir mål og retning for det idrettslaget skal drive på med. Det blir enklere å prioritere, og idrettslaget kan bruke mindre tid på ting som de ikke skal. Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 57

58 Kurskatalogen 2013 Bestill et kurs hjem til dere! 3. Lederkurs side 58 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

59 a) b) Økonomi/regnskap/kasserer (2-4 timer / Gratis) Vi tilbyr gjennomgang av regnskapsog revisjonsbestemmelsene, samt offentlige lover og regler. Videre kan vi hjelpe dere ift. budsjettering, lønn, honorarer, godtgjørelser, rutiner og kontrolltiltak. Klubbens styrearbeid i praksis (4 6 timer / Gratis) Hvilke lover og regler må vi forholde oss til? Hvilken rolle- og ansvarsfordeling har vi? Hvordan planlegger vi et effektivt styrearbeid? c) Valgkomiteen (3 timer / Gratis) Valgkomiteens ansvar og betydning Hva sier loven? Hvordan komiteen bør arbeide d) e) HMS-kurs for idretten (5 timer / Selvkost*) Kurset tar for seg dagliglivet i et idrettslag og de utfordringer man har i forhold til HMS. Kurset vil ha en praktisk vinkling ift klubbarbeidet og sørge for at styret (og evt. daglig leder) imøtekommer de lovpålagte kravene som Arbeidsmiljøloven stiller. Juss for idrettslag (3 timer / Selvkost*) Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende juridiske momenter som er viktig for idrettslagene. Temaer som omhandles er bl.a. organisering av idrettslag, idrettslaget som juridisk enhet, hovedstyrets og gruppestyrets ansvar og myndighetsområder, samt gjennomføring av årsmøtet. HMS-kurs for idretten (5 timer / Selvkost*) * Selvkost: Vil si at idrettslaget må betale de faktiske kostnadene ifm. kurset. Forskjellige foredragsholdere og instruktører opererer med ulik timepris. Pris på kurset må avtales i hvert enkelt tilfelle. Reisekostnader for instruktør må også påregnes. Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 59

60 Kurskatalogen 2013 Bestill et kurs hjem til dere! 4. Utøvere og trenere side 60 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

61 a) Kosthold (2-4 timer / Selvkost*) Mat og drikke før, under og etter trening/konkurranse. Måltidsmønstre Kosttilskudd, muskelvekst Karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer, antioksidanter, etc. b) Styrketrening (2 4 timer / Selvkost*) Styrketrening og styrketreningsmetoder Fysiologi i relasjon til styrketrening, samt bevegelseslære Biomekaniske forhold c) Utholdenhetstrening (2 4 timer / Selvkost*) Ulike intensitets- og pulssoner Ulike treningsopplegg Praktiske tester og tekniske tips d) Idrettsskader (3 timer / Selvkost*) Akutte skader / belastningsskader Undersøkelse, behandling, forebyggende arbeid e) Førstehjelp (3 timer / Selvkost*) Undersøkelse Hjerte- /lungeredning, bevisstløshet Blødninger, brudd, brannskader f) Hjertestarterkurs (4 timer / Selvkost*) Opplæring i bruk av halvautomatisk hjertestarter g) Mental trening (2-4 timer / Selvkost*) Hvordan bruke mental trening for å bedre sine prestasjoner h) Coaching (2-4 timer / Selvkost*) Om coaching og kommunikasjon Hvordan coache utøvere til å gjøre sitt beste * Selvkost: Vil si at idrettslaget må betale de faktiske kostnadene ifm. kurset. Forskjellige foredragsholdere og instruktører opererer med ulik timepris. Pris på kurset må avtales i hvert enkelt tilfelle. Reisekostnader for instruktør må også påregnes. Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 61

62 Kurskatalogen 2013 Motivasjon i) (2-4 timer / Selvkost*) j) Hvordan tenke positivt og skape positive holdninger Selvforsvar og selvtillit for kvinner (6 timer / Selvkost*) Kritiske situasjoner og verbal mestring Fysisk grensesetting, hvordan agere og forsvinne Maskulin/feminin kjønnsrelatert psykologi k) m) Basistrening (3 timer / Selvkost*) Øvelser ift. styrke, stabilisering, koordinasjon, bevegelighet, ballanse, ballsidighet Skadeforebygging, trenerrollen Foreldresamling- foreldrerollen i konkurranseidrett for barn (3 timer / Selvkost*) Hvilken rolle spiller foreldre for barns idrettsglede og prestasjoner? Foreldre på sidelinjen hva barnet trenger i konkurransesituasjoner. Foreldre som ressurs før og etter konkurranser konkrete tips til motiverende og støttende samtaler med barn. Samlingen veksler mellom innlegg fra foredragsholder og samtaler i grupper. l) Samling for trenerteamet - mental trening for barn og unge (3 timer / Selvkost*) Hva er mental trening, og hvordan er det nyttig? Hvordan integrere mental trening i den vanlige treningen? Øvelser for motivasjon og bedre prestasjoner i konkurranser. Kurset vektlegger praktiske øvelser som trenere kan benytte i arbeidet med barn og unge. * Selvkost: Vil si at idrettslaget må betale de faktiske kostnadene ifm. kurset. Forskjellige foredragsholdere og instruktører opererer med ulik timepris. Pris på kurset må avtales i hvert enkelt tilfelle. Reisekostnader for instruktør må også påregnes. side 62 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

63 Lik oss på Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 63

64 Kurskatalogen Idrettsanlegg side 64 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

65 Akershus idrettskrets sin anleggskonsulent kan tilby følgende tjenester til idrettslagene i Akershus: Spillemiddelsøknader Innhente tilbud fra entreprenør. Prosjektering og byggledelse. Kontaktperson med kommune og fylket. Lage kostnadsoverslag og finansieringsplan. Skrive søknader og gjør sluttregnskap. Anleggsplaner for idrettslagene Lage lagsiktige anleggsplaner for idrettslagene. Prisestimater. Nye type anlegg Kombinasjonsanlegg for skole og idrettslag. Større oppgaver vil bli fakturert med en pris på kr 200,- pr time. Kontakt: Oddleif Dahlen tlf Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 65

66 Kurskatalogen 2013 Bestill et kurs hjem til dere! 6. Idrettsråd i Akershus side 66 Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012

67 Nasjonalt kompetanseløft for idrettsråd (10 moduler / Gratis) 1) 2) 3) Idrettens nasjonale rammebetingelser Kurset gir deg kunnskap om: Organiseringen av norsk idrett og arbeid med rammebetingelser Norsk idretts pengestrømmer Lokale aktivitetsmidler/spillemidler Frivillighetens og idrettens betydning og omfang ved å bruke idrettens samfunnsregnskap Som du kan benytte til: Å argumentere overfor kommunepolitikere hvilken betydning idretten har i samfunnet, og få aksept for dette frivillige arbeidet. Idrettens egen politikk Kurset gir deg kunnskap om: Statlig idrettspolitikk Idrettspolitisk dokument (IPD) Idrettskretsenes planer Oppgave- og rollefordelingen i norsk idrett, med vekt på IK (idrettskretser) og IR (idrettsråd) Som du kan benytte til: Å strukturere IR sitt strategiske arbeid Idrettsforbundets lover Kurset gir deg kunnskap om: NIFs lov kap 1-14 med vekt på kap 5, 8 og 10 Generell foreningsrett IRs basislovnorm og krav som stilles til IR Som du kan benytte til: Å organisere IR sitt arbeid i tråd med idrettens lover 4) Startmøte Ansvar og rolle Kurset gir deg kunnskap om: IR sine lovpålagte oppgaver IR sitt ansvar overfor idrettslagene Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet IR sin rolle overfor kommune Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR Som du kan benytte til: Å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i IR Idrettens kurstilbud - felles kurskatalog for Akershus og Oslo 2012 side 67

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kursoversikt med beskrivelser

Kursoversikt med beskrivelser Kursoversikt med beskrivelser Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

mye mer logisk og brukervennlig. Den er også mye ryddigere og tydeligere enn den gamle siden. Sjekk selv på www.idrett.

mye mer logisk og brukervennlig. Den er også mye ryddigere og tydeligere enn den gamle siden. Sjekk selv på www.idrett. NYHETSBREV FRA HORDALAND IDRETTSKRETS - oktober 2010 Ny profil og nye nettsider Fra og med 20. september tok Norges idrettsforbund d i bruk en ny visuell profil. Det er ikke bare NIF sentralt som skifter.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING SAMMENDRAG Dette dokument er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver kriterier, prinsipper, retningslinjer, kompetansekrav

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Kurs- og veilederhefte Trener 1

Kurs- og veilederhefte Trener 1 Orienteringstrening for barn og unge Kurs- og veilederhefte Trener 1 November 2012 Norges Orienteringsforbund - kurs og veilederhefte Trener 1 1 Innledning Trener-1 kurset er utarbeidet med grunnlag i

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Årsrapport 2011 Østfold Idrettskrets 1

Årsrapport 2011 Østfold Idrettskrets 1 Innhold ÅRSRAPPORT FOR ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1.1.2011 31.12.2011... 2 Styret:... 2 ADMINISTRASJONEN I IDRETTENS HUS PR. 31.12.2011... 2 REPRESENTASJONER... 3 NIF... 4 AKTIVITETEN... 5 Barneidretten... 5

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest Hva skal vi gå igjennom? Ansvar Lover og regler Årsmøte Styrets lovpålagte oppgaver Idrettens organisering Ressurser

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Inger-Marie Stokker Veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser og kurser for idrettskretsene. Sittet som leder av et fleridrettslag,

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer