Sørger for sunn mat med god smak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørger for sunn mat med god smak"

Transkript

1 november 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Sørger for sunn mat med god smak Side NYE E-TERAPEUTER Psykisk syke kan nå få selvhjelpsbehandling på internett av SiVs nye e-terapeuter. Side 5 ANTIBIOTIKABRUK Smittevernoverlege Maria Vandbakk- Rüther ser på SiVs bruk av antibiotika i et nytt prosjekt. Side 6-9

2 REDAKTØRENS HJØRNE De viktige medspillerne pasientene ikke ser I underetasjen på SiV-Tønsberg jobber en gjeng som har stor betydning for hvordan pasientene opplever oppholdet på SiV. De er ikke behandlere eller pleiere. Pasientene ser dem sjelden. Men deres jobb gjør en stor forskjell for pasientenes hverdag middager lages det ved SiVs produksjonskjøkken. Hver dag. Det er 1500 pasienter over hele Østlandet som skal ha en god opplevelse av maten de får servert mennesker som er i en situasjon hvor god, næringsrik og sunn mat er enda viktigere en vanlig. At vi som befolkning er mer opptatt av mat og helse enn noen gang før, er det neppe tvil om. Det blogges, diskuteres, skrives i aviser og lages tv-program om alle aspekter ved mat og matlaging. Matens betydning i livet forsvinner ikke fordi man får en sykdom. Snarere er det tvert om. God, sunn og næringsrik mat er viktigere enn noen gang, og SiVs produksjonskjøkken er også en viktig medspiller i pasientens behandling. «Sykehusmat» har tradisjonelt hatt en negativ klang. Produksjonskjøkkenet vil omgjøre det til et kvalitetsstempel. Mye bedre enn Fjordland, sier avdelingssjef Martin Skadsheim. I dette nummeret av Kursiv kan du lese mer om den viktige jobben de ansatte ved produksjonskjøkkenet gjør. Du kan også lese om «husets vin». Og nei, den serveres ikke av kjøkkenpersonalet. Det handler om noe ganske annet som pasientene ikke ser, og som langt i fra er medspillere. Utviklingen av resistente bakterier har gjort at Verdens helseorganisasjon har slått alarm om bruk av antibiotika. Hvordan møter vi dette ved SiV? Som vanlig ønsker vi tips og innspill til saker: Merete Bugsett Lindahl kommunikasjonssjef Deres jobb gjør en stor forskjell for pasientenes hverdag OBLIGATORISK FOR ALLE ANSATTE: E-læringskurs i beredskap er nå tilgjengelig i Læringsportalen. - Kurset er obligatorisk for alle ansatte, med en frist på seks måneder til å gjennomføre det. Nyansatte får en frist på fire uker etter oppstartet arbeid, sier beredskapssjef Else-Marie Ringvold. Du finner kurset i e-læringsportalen under beredskap. Nærmeste leder skal følge opp at egne ansatte har tatt kurset. FØRSTE ØKT: Sølvi Lund var førstemann ut da Pusterommet åpnet for pasienter onsdag 29. oktober. Fikk første treningsøkt ved Pusterommet Dette virker veldig spennende, forteller Sølvi Lund. Onsdag 29. oktober var hun første pasient på Pusterommet ved SiV. Det som før var gymsal og kurslokaler under legevakten, har blitt forvandlet til et treningssenter med apparater, garderober og en sosial sone der folk kan slappe av med en kopp kaffe. Tilbudet er et pusterom for pasienter som har eller har hatt kreft. Lund har hatt brystkreft, men har blitt helt frisk etter behandling. Når man går gjennom et program og en behandling som jeg har gjort, blir man fulgt opp hele veien. Når man da er ferdig kan man bli stående igjen alene. Det kan være vanskelig. Derfor synes jeg dette tilbudet virker veldig bra, sier hun. I tillegg kommer jo også det sosiale aspektet inn. Her kan jeg treffe andre som har vært gjennom det samme som meg, det har jeg savnet litt, fortsetter Lund. Pusterommet er et lavterskeltilbud til alle kreftpasienter i alle aldre, uansett diagnose. Alle som ønsker å benytte tilbudet må ha henvisning, sier spesialidrettspedagog Merethe Adal.

3 SIV KOMMER PÅ TV: Onsdag 24. september var tre filmteam på Sykehuset i Vestfold for å filme til dokumentarserien «På liv og død». Ved SiV var de tre filmteamene blant annet innom barneavdelingen, SSO, urologiseksjonen og habiliteringssenteret. I tillegg fulgte de gartner Else Abrahamsen på jobb. Totalt var 70 filmteam i aksjon rundt om på landets sykehus denne dagen. Programmet skal etter planen sendes på TVNorge i januar FORBEDRINGSLUNSJ: Kvalitetsenheten har startet med forbedringslunsj annenhver fredag klokken Forbedringslunsjen er åpen for alle som jobber ved SiV, og vi legger opp til erfaringsutveksling på tvers i hele organisasjonen, opplyser kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer. - Send oss ditt forbedringsprosjekt eller annet du ønsker å dele, oppfordrer hun. På bildet forteller LIS-legene Martin Paulson og Gustav Siqueland om risikomøter. Grønt lys for videre utbygging - Det er nå den virkelig store og krevende jobben begynner, sier prosjektleder Ellen Kongshaug. Under fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2015 ble det klart at Regjeringen ønsker å videreføre utbyggingen av Sykehuset i Vestfold, kalt Tønsbergprosjektet. - Vi er veldig glade for å få klarsignal til å gå videre med dette prosjektet. Det innebærer en nødvendig fornyelse av bygningsmassen, samtidig som det sikrer Vestfolds befolkning et robust sykehus i fremtiden, sier administrerende direktør Stein Kinserdal. - Skal optimalisere prosjektet Også prosjektleder Ellen Kongshaug er svært fornøyd med å ha fått grønt lys til å gå videre med utbyggingen. Det betyr imidlertid ikke at prosjektgruppen kan hvile på laurbærene. - Det er nå den virkelig store og krevende jobben begynner. Det nærmeste året skal vi bruke til å optimalisere prosjektet og arbeide videre med den valgte løsningen, forklarer hun. Arbeidet i forprosjektfasen skal nemlig gi grunnlaget for å beslutte gjennomføring av valgte alternativ, og spesifisere den fysiske byggløsningen. - Vi er allerede i gang med arbeidet og har hatt vår første samling hvor vi jobbet med innspill til plan for gjennomføring av forprosjektet, mandatet og styring av prosjektet, sier Kongshaug. Målet er at nybygg for akuttpsykiatrien skal stå ferdig innen Innen SiV får lån til utbyggingen fordi de gjennom flere år har vist at de klarer å ha orden i økonomien Anne Grethe Erlandsen, statssekretær HOD PRESSEKONFERANSE: Justisminister Anders Anundsen tok turen til Vestfold for å overlevere budskapet om at SiV får låne penger til å fullføre utbyggingen ved sykehuset skal også nybygg for somatikk og nytt akuttsenter stå klart. - Stiller store krav I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen en låneramme på 1,87 milliarder kroner, og en lånebevilgning på 70 millioner kroner i Det vil bli krevende å håndtere et så stort lån, og det stiller store krav til organisasjonen når det gjelder omstilling, både før, under og etter utbyggingen, sier direktør Stein Kinserdal. - Har orden i økonomien Justisminister Anders Anundsen og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, inviterte til pressekonferanse ved SiV i anledning fremleggelsen av statsbudsjettet. - Sykehuset i Vestfold får lån til utbyggingen blant annet fordi de gjennom flere år har vist at de klarer å ha orden i økonomien, sa Erlandsen. Justisminister Anundsen benyttet anledningen til å takke alle som gjennom mange år har jobbet for å få dette til. KurSiV NOVEMBER

4 - Viktig for pasientsikkerheten Alle medisinske og kirurgiske sengeposter har nå innført systematisk vurdering av pasienters vitalparametre. - Viktig for pasientsikkerheten, mener klinikksjefene Lisbeth Sommervoll og Per Grunde Weydahl. Verktøyet heter MEWS (Modified Early Warning Score), og ble innført ved medisinske og kirurgiske sengeposter ved SiV fra 15. september. MEWS er et klinisk verktøy som innebærer systematisk vurdering av pasientens vitalparametre. - Opplæring og bruk av dette verktøyet har vært et satsningsområde i kirurgisk klinikk i mer enn et år, sier klinikksjef Per Grunde Weydahl. Systematisk vurdering Opplæring for kirurgiske sengeposter har skjedd i regi av SIM-senteret. - Verktøyet er tatt i bruk på flere kirurgiske sengeposter, inklusiv intensiv. Det representerer en systematisk vurdering av pasientens vitale parametre, med tanke på raskt å oppdage endringer i allmenntilstand. Tidlig iverksatt behandling kan hindre utvikling av kritisk sykdom og behov for intensivbehandling, sier Grunde Weydahl. INNFØRER NYTT VERKTØY: Klinikksjefene Lisbeth Sommervoll og Per Grunde Weydahl. Alle klinikker - Innføring av MEWS-score i alle klinikker er et av målene for forprosjektet «De sykeste ved SiV», forklarer klinikksjef ved medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll. Tidlig erkjennelse av forverring i en pasients tilstand, og retningslinjer for hvordan man skal agere er grunnleggende for pasientsikkerheten. - Det kan forhindre et forlenget og komplisert sykehusopphold og forebygge hjertestans og død, sier hun. Behov for opplæring - Arbeidet med innføring av MEWS er påbegynt både i medisinsk og kirurgisk klinikk, men det er behov for en planmessig opplæring og oppfølging for å sikre at alle pasienter blir systematisk observert hver dag hele året, legger Sommervoll til. E-læringskurs En ny observasjonskurve følger også med i satsningen på det nye kliniske verktøyet. - Sengepostene vil bli tilbudt veiledning og undervisning i høst. Det vil dessuten snart bli et e-læringskurs som blir tilgjengelig i læringsportalen, opplyser sykepleier Emma Simonsen Lund i MEWS-ressursgruppe. Skal bedre pasientens ernæringstilstand Mellom 10 og 60 prosent av pasientene på sykehus og sykehjem er underernært. Nå skal SiV jobbe for å bedre pasientenes ernæringstilstand. Det er et av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet, forteller rådgiver Anne-Berit Schelbred. Manglende kunnskap og interesse blant helsepersonell om ernæring kan bety at pasienters ernæringstilstand blir verre i løpet av et sykehusopphold. Vi har derfor satt sammen tverrfaglige pilotgrupper innen kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk og klinikk psykisk helse og rusbehandling. Det foregår mye ernæringsrelatert arbeid på sykehuset. Utfordringene er blant annet å praktisere retningslinjene systematisk, og å sikre en tverrfaglig tilnærming i ernæringsbehandlingen av pasienter, sier rådgiveren. BEDRE MAT: Fagutviklingssykepleier Camilla Løvall (til venstre) og klinisk ernæringsfysiolog Kristin Melen skal se på pasienters ernæringstilstand. Prosjektet ledes av Anne-Berit Schelbred. 4 KurSiV NOVEMBER 2014

5 Behandler psykisk syke på nett Nå kan denne gjengen tilby psykisk syke selvhjelpsbehandling på internett. - Dette handler mye om å møte pasientene der de er. Når vi nå har sikre tekniske løsninger på plass, er det naturlig å også møte pasientene på internett, sier psykolog Daniel Bendiksen. Sammen med fem andre terapeuter fra klinikk psykisk helse og rusbehandling, er han med i prosjektet «emestring - terapeutassistert internettbehandling». Målgruppen er i første omgang pasienter med sosial angst og panikklidelse, som er gitt rett til nødvendig helsehjelp. - Dette er også en måte å møte de pasientene som har lidelser som gjør det vanskelig å komme til hjelperne. I tillegg kommer man kjapt i gang med en behandling som er nyttig, forklarer Bendiksen. Basert på kognitiv terapi Terapeutassistert internettbehandling pågår i dag i Helse Vest, hvor det er et samarbeid mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen. E-terapeutene fra KPR er dermed de første utenfor Helse Vest som har fått anledning til å prøve ut prosjektet. - Det er et strukturert, forskningsbasert behandlingsopplegg basert på kognitiv terapi, forklarer prosjektleder Arne Repål. Opplegget består av ni moduler som pasientene skal gjennom i løpet av 14 uker. PROSJEKTGRUPPEN: Fra venstre: Tine Nordgreen (kursholder), Torkild Brekke, Elin Katrine Vestly, Arne Repål, Daniel Bendiksen, Arild H. Aasen, Ida Christine Bjørke, Hege Wigernes Stuvøy, Eirik Paulsen Walderhaug og Lillian Rydning. De seks e-terapeutene skal i første omgang jobbe med den nettbaserte behandlingen en dag i uken. Da vil de blant annet gi tilbakemeldinger til pasientene på oppgaver de har gjennomført, og fange opp pasienter som faller ut eller som trenger annen oppfølging. Repål mener fleksibiliteten er et av de viktigste fortrinnene med denne behandlingsmetoden. - På denne måten slipper pasient og terapeut å møtes fysisk. Det er en fordel fordi vi ser at de fleste pasientene jobber på dagtid. Nå kan de følge behandlingen og jobbe med oppgavene de får på ettermiddag og kveld, sier han. Kortere ventetid Ett av målene med prosjektet er å gjøre passiv ventetid om til aktiv behandling. - Vi ønsker også å se om vi på denne måten kan frigøre ressurser som kan bidra til å redusere ventetid for pasienter som har behov for standard behandling, sier Repål. - De første pasientene er allerede rekruttert. Nå må vi jobbe for at tilbudet blir bedre kjent. Nå kan de ta hele utdanningen sin på SiV Mikrobiologisk avdeling er godkjent som gruppe 1-institusjon. Det betyr at leger som skal spesialisere seg innen mikrobiologi kan gjøre det fullt og helt hos oss, forteller overlege Nils Grude. Tidligere har leger i spesialisering (LIS) vært nødt til å reise til sentrale sykehus for å fullføre utdanningen. Gruppe 1-institusjoner har tradisjonelt vært på universitetssykehusene. Nå flyttes forskning og faglig utvikling ut til distriktene. Det vil gjøre oss mer attraktive, slik at vi kan tiltrekke oss folk som tar utdanningen og også blir her, sier Grude. Han er svært fornøyd med å ha fått godkjenningen. Det hever vårt omdømme som avdeling, og er også et kvalitetsstempel. Samtidig håper vi at dette kan være en inspirasjon til at enda flere avdelinger ved sykehuset søker om det samme. FORNØYDE: Overlege Dagfinn Skaare (til venstre), LIS-lege Heidi Villmones og overlege Nils Grude ved mikrobiologisk avdeling. KurSiV NOVEMBER

6 TEMA: BRUK AV ANTIBIOTIKA Ser på sykehusets antibiotikabruk Verdens helseorganisasjon slo nylig alarm om antibiotikabruken. Overbruk av antibiotika har ført til at bakterier utvikler seg og blir resistente. Dette fører til at vanlige infeksjonssykdommer blir vanskelige å behandle. Derfor ser smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold på sykehusets bruk av antibiotika i et nytt prosjekt kalt «Riktig bruk av antibiotika ved SiV». I 2013 kom det ut en nasjonal veileder om bruk av antibiotika. Vårt prosjekt skal se på hvordan vi på SiV bruker antibiotika sammenliknet med veilederen, forteller Vandbakk-Rüther. Fire ganger i året skal de utføre prevalensmålinger på antibiotikabruken på SiV. Vi ønsker å se hvordan vår praksis med antibiotika er og hva vi kan forbedre, sier smittevernoverlegen. Høyt forbruk Vandbakk-Rüther forteller at en av årsaken til SiVs relative høye forbruk av bredspektrede antibiotika er at sykehuset tidligere ikke har hatt noen egen prosedyresamling eller retningslinje for antibiotikabruk, i påvente av den nasjonale veilederen. Målsetningen er at alle kliniske avdelinger som bruker antibiotika skal benytte den nye nasjonale retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus, skriver prosjektet i sitt mandat. Den har nå kommet i lommeformat og jeg har delt den ut til alle legene, forteller Vandbakk-Rüther. De startet arbeidet allerede i 2013, men fikk klart dette mandatet først i mai i år. Nå er vi i startgropa, vi har én prevalens i november og fra 2015 skal vi både foreta prevalensmålinger, samt begynne Vi ønsker å se hvordan vår praksis med antobiotika er og hva vi kan forbedre med implementering av retningslinjene, det vil si undervisning og informasjon. I midten av 2016 skal prosjektet oppsummeres, forteller smittevernoverlegen. Én samlet veileder På mikrobiologisk avdeling Rüther sitter overlege Dagfinn Skaare, avdelingsoverlege Nils Grude og LIS-lege Øystein Sverdrup med spesialkompetanse innen mikroberesistens. De følger med på forekomsten av resistente bakterier, og ser hvilke mikrober Maria Vandbakk- 6 KurSiV NOVEMBER 2014

7 FÅR PLASS I LOMMEBOKEN: Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther skal lede prosjektet. Hun delte nylig ut en hendig versjon av veilederen til legene. som er følsomme for antibiotika og ikke. Vi var også med på å skrive og utarbeide den nasjonale veilederen for antibiotikabruk som kom i Det var en dugnad fra hele landet, forteller Grude. Hensikten er at norske leger skal behandle pasientene etter retningslinjene som blir lagt. Tidligere har hvert sykehus hatt sine egne veiledere, nå har vi samlet dem. Smalspektrede antibiotika Riktig bruk av antibiotika er viktig for å forebygge resistens mot antibiotika. Vi vet at resistens er nært knyttet til økt forbruk. For å sikre at antibiotika også fungerer i fremtiden må vi velge de antibiotika som kaster minst økologisk skygge, forteller Skaare. Det betyr legemidler som er smalspektrede, men som samtidig er effektiv i behandlingsøyemed. Det kan være vanskelig å være tilbakeholden med antibiotika hos den enkelte pasient med det argument at man må tenke på fremtidige potensielle pasienter. Det er en av grunnene til at det er så viktig med gode retningslinjer, påpeker Sverdrup. Rådgivende funksjon Utviklingen av resistente mikrober i Norge har gått i feil retning, og prosjektet håper å kunne bidra til at leger viser mer aktsomhet i bruk av antibiotika. Vi på mikrobiologisk avdeling har også en rådgivende funksjon for leger. Vi får en del henvendelser, men har kapasitet til flere. Mange vet kanskje ikke at de kan henvende seg til oss, men vi ønsker å bidra mer. Det gjelder også i spørsmål om diagnostikk og prøvetaking, forteller Skaare. De tar også undervisningsoppdrag. Dette er et veldig komplekst felt, og kunnskapen burde vært bedre både blant den generelle befolkningen og leger, mener Sverdrup. Vandbakk-Rüther synes det både er spennende og interessant å jobbe med antibiotikabruken. Dette er et verdensomspennende problem og det er viktig for fremtiden at vi tar tak i det nå. Det handler om pasientsikkerhet og er en del av kvalitetsarbeidet som foregår på sykehuset. Sykehuset i Vestfold vil gi best og riktigst mulig behandling, sier hun. KurSiV NOVEMBER

8 TEMA: BRUK AV ANTIBIOTIKA ØKER: Grafen viser antall pasienter med ulike typer multiresistente bakterier, påvist ved mikrobiologisk avdeling ved SiV Dyrt og tidkrevende å utvikle ny antibiotika Norge og Skandinavia er i en gunstig situasjon med relativ lav mengde resistente mikrober. KREVENDE: Avdelingsoverlege Nils Grude sier det er krevende å utvikle nye typer antibiotika. Det går en nord-sør-akse der de i sør har en mye høyere forekomst. Imidlertid kan slike bakterier fort spre seg, blant annet gjennom turisme, og hvis slike forekomster fester seg i befolkningen kan de være vanskelig å bli kvitt, forteller overlege Dagfinn Skaare. Også i Norge øker andelen resistente mikrober. Vi står ovenfor en brytningsfase nå. Når skal vi slutte å bruke et preparat? Når det er på fem prosent, syv eller ti? Vi har ikke retningslinjer på dette, men vi nærmer oss en grense, sier Skaare. Det er derfor viktig med et godt smittevern, siden det kan forebygge 8 KurSiV NOVEMBER 2014

9 MER FOKUS: Lege i spesialisering Randi Haukaas Bjerkreim ved infeksjonsseksjonen har tro på at prosjektet vil øke bevisstheten blant legene. resistens. Det blir forsket lite på å utvikle nye typer antibiotika. Historisk sett har det bare tatt noen år fra nye typer har kommet til vi har sett resistens i mikrobene mot antibiotika. Derfor må vi bruke det fornuftig, vi kan selv påvirke hvor stort problem resistens blir i fremtiden gjennom hva slags behandling vi velger i dag. Vi må forvalte antibiotika slik at det varer lengst mulig, forteller Skaare. Å utvikle nye typer antibiotika er tidkrevende og økonomisk utfordrende, legemiddelfirmaene kan vegre seg da inntjening kan synes begrenset, skyter avdelingsoverlege Nils Grude inn. Det er lite som skjer, for eksempel er det ikke utviklet nye antibiotikaklasser mot Gram-negative stavbakterier på snart 50 år, fortsetter Skaare. Kaller det for «husets vin» Cefotaxim blir brukt relativt mye på sykehuset, faktisk så mye at legene har gitt den et kallenavn. Tall fra sykehusapoteket viser at SiV har et relativt høyt forbruk av såkalt bredspektrede antibiotika sammenliknet med andre sykehus i Helse Sør-Øst. LIS-lege Randi Haukaas Bjerkreim forteller at legene på sykehuset er klar over situasjonen. SiV har blant annet et høyt forbruk av Cefotaxim. Cefotaxim føles ofte som et trygt valg siden det er bredspektret og gir mindre sjanse for toksisk reaksjon hos pasienter med nyresvikt. På bakgrunn av dette så har vi internt kalt Cefotaxim for «husets vin», forteller hun. Men legen forsikrer at de er bevisste på bruken av bredspektrede antibiotika. Vi forsøker å følge retningslinjene til den nasjonale antibiotikaveilederen, og vi forsøker å velge et så smalspektret antibiotikum vi kan, sier Bjerkreim. KurSiV NOVEMBER

10 REPORTASJEN TAPPER SAUS: Produksjonskjøkkenet ved SiV får mye skryt for smaken på maten de lager. I april lager de middag til pasienter i Østfold også. Her sørger Mette Espedalen og Lars Marthinsen for at den nylagde sausen kommer i poser og raskt kjøles ned. Lager middag til pasienter Hver dag lages det middager ved produksjonskjøkkenet ved SiV. Fra april øker antall porsjoner til Hva har pasientene ved Drammen, Ringerike, Ål sjukestugu, Asker DPS og snart også det nye Sykehuset Østfold til felles? Jo, alle får middag levert fra produksjonskjøkkenet ved Sykehuset i Vestfold. - I tillegg produserer vi middag og leverer kolonialvarer til alle enheter ved SiV, bortsett fra Kysthospitalet og et par Bupa-enheter, forklarer avdelingssjef ved matforsyningsavdelingen, Martin Skadsheim. Det betyr ikke mindre enn middager hver dag. Når det nye sykehuset i Østfold åpner for fullt i april neste år, øker produksjonen til middagsporsjoner. Bygger om for 7,2 millioner Dermed må produksjonskjøkkenet bygges om. Og det samtidig som sauser skal lages, kaker skal bakes og middager 10 KurSiV NOVEMBER 2014

11 SKRYT: Seksjonsleder Hege Eftedal skryter av de ansatte i byggeperioden. - De er positive og fleksible, roser hun. BYGGER OM: Avdelingssjef Martin Skadsheim bygger om produksjonskjøkkenet for 7,2 millioner kroner. over hele Østlandet pakkes. - Vi bygger om for 7,2 millioner. Vi har nok av plass, det handler om at vi må organisere oss mer effektivt, forklarer Skadsheim. Det betyr blant annet to nye, automatiske pakkelinjer, et nytt blåsekjølerom, et eget gasspakkerom og bedre logistikk mellom uemballert og emballert vare. I tillegg skal dagens 10,5 årsverk økes til 14,5. Ombyggingsarbeidet startet i slutten av oktober og skal være ferdig 1. februar I mellomtiden må de ansatte finne seg i at alle ingrediensene kanskje ikke finnes på de vante plassene. Skryt til de ansatte - All mulig skryt til de All mulig skryt til de ansatte. De stiller opp, er fleksible og positive Hege Eftedal ansatte. De stiller opp, er fleksible og positive. Det kommer til å bli veldig bra, så vi gleder oss til alt er på plass, sier seksjonsleder Hege Eftedal og viser vei inn bak store plastikkforheng. - Her går det i alt fra saus til kakepynting, sier produksjonsansvarlig Elisabeth Kettilsen og ler. KurSiV NOVEMBER

12 REPORTASJEN ROS: De ansatte gir hverandre ros i form av gule smilefjes. - Vi har jobbet mye med arbeidsmiljøet, sier Hege Eftedal. PYNTER KAKE: Produksjonsansvarlig Elisabeth Kettilsen (til venstre) og kokk og matvert Linn Synnøve Dalby. GOD STEMNING: Latteren sitter løst mellom de ansatte på kjøkkenet. Her pakker Elisabeth Koppervik om frossen laks til porsjonspakker. Latteren sitter nemlig løst når Elisabeth Koppervik sørger for at frossen laks pakkes i porsjonsposer, mens kokk og matvert Linn Synnøve Dalby pynter ferdig en diger marsipankake til en SiVansatt som fyller 60 år. - Vi strekker oss langt hvis noen har spesielle ønsker, enten det gjelder ansatte eller pasienter, sier Kettilsen. Ekstra renhold Den store skrekken er matforgiftning og derfor blir det tatt prøver både av mat og miljø. Hele tiden. - Matsikkerhet er alfa og omega. Vi har bygget opp vårt eget kvalitetssystem og har akkurat ansatt en egen kvalitetsansvarlig. Hvis ikke vi har rutinene på plass kan det få store konsekvenser, sier Martin Skadsheim. Et midlertidig lappesystem sikrer at pakkingen av maten går forskriftsmessig for seg under ombyggingen. - Det er klart at det blir litt kaotisk her i en periode. Men vi har ekstra renhold i byggeperioden og har Vår største utfordring er konsistens og utseende. Men smaken får vi stort sett positive tilbakemeldinger på Hege Eftedal planlagt fremdriften slik at pasientene ikke skal merke noe, forklarer Eftedal. Men pasientene merker noe. Og de ansatte ved Sykehuset Østfold som har prøvesmakt middagsmaten de snart skal servere sine egne pasienter merker noe. De merker at maten smaker godt. - Vi har pasientene i fokus. Sunn og næringsrik mat er spesielt viktig når man er på sykehus. Derfor 12 KurSiV NOVEMBER 2014

13 PAKKER: Veronica Sydeng og Bjørnar Aske (bak) pakker kasser med mat til de ulike sykehusene. Snart må de gjøre plass til Østfold også. GOD SMAK: Slik ser en ferdig porsjon middag fra SiV ut. - Mye bedre enn Fjordland, mener avdelingssjef Martin Skadsheim. satser vi på kvalitet, og jobber med å få inn så mange økologiske produkter som mulig. Så langt er melk, pasta, poteter, kaffe og risgrøt økologisk. I tillegg er produksjonen 100 prosent fri for palmeolje. - Vår største utfordring er konsistens og utseende. Men smaken får vi stort sett kun positive tilbakemeldinger på, sier Eftedal. Noen ganger er pasientene så fornøyde med maten at de sender blomster til kjøkkenet. - Nylig hadde vi loddtrekning om hvem som skulle få med seg en nydelig orkidé hjem. Det var en pasient fra Bærum som ville takke oss for god mat. Det er alltid hyggelig med slike tilbakemeldinger. Gule smilefjes Tilbakemeldinger dem imellom er også noe de ansatte har fokus på. - Vi jobber mye med arbeidsmiljøet. Vi har nulltoleranse for å snakke stygt om andre. Men det er selvsagt lov å komme med konstruktive tilbakemeldinger. Og det er så absolutt lov å gi ros til en kollega. Det skrives på et gult smilefjes som deretter legges i en postkasse. Den siste onsdagen i måneden sjekker Eftedal postkassen. - Jeg leser lappene med ros høyt for alle. Det er ikke alle som liker det, men jeg synes det er viktig. Man må lære seg å ta imot ros også, sier Eftedal. Og kanskje er det gode arbeidsmiljøet x-faktoren som sørger for den gode smaken på maten. I så fall må de ansatte forberede seg på mer ros fremover. Ved siste arbeidsmiljøundersøkelse var det nemlig kun grønne piler å se. De pekte oppover. KurSiV NOVEMBER

14 MILJØPRISEN: I fjor var det Randi Fjellberg som stakk av med prisen, men nå har du mulighet til å nominere en ny kandidat til Miljøprisen Målet med den nasjonale prisen er å oppfordre til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten. Den skal også være med å påvirke oss, både ansatte og organisasjon, til å bli mer miljøvennlige. Du kan nominere én eller flere kandidater til prisen ved å sende en e-post til innen 1. desember. TAR MILJØET PÅ ALVOR: Da avdeling for rusbehandling på Skjerve skulle bytte ut leasingbilene sine, bestemte de seg for å bytte fire av dem inn i Volkswagens elbil, e-up. - Vi bestemte oss for å ta på alvor at vi er sertifisert som grønt sykehus, og fant ut at vi har mye småkjøring hvor elbiler kan brukes, forteller IKT-ansvarlig Per-Arne Larsen. Avdeling for rusbehandling har nå en bilpark på 11 biler, hvorav fire er elbiler og to er hybridbiler. Ny sykehusprest på plass Knut Nåtedal er ansatt som sykehusprest i en 50 prosent stilling. Det betyr økt tilgjengelighet for pasienter, pårørende og ansatte. - Når vi nå er blitt to betyr det at vi har større muligheter og kan være mer tilgjengelige, forteller sykehusprest Liselotte Wettby. Siden 1. juni i år har hun hatt selskap av Knut Nåtedal. Han er ansatt i en 50 prosent stilling, og vil være tilgjengelig på sykehuset tirsdager, onsdager og fredager. Nåtedal jobber også som prest i nettkirken, og har lang erfaring med familieterapi og arbeid innen psykiatrien. - Alle kan ta kontakt De to sykehusprestene er tilgjengelige for både inneliggende og polikliniske pasienter. Men også pårørende, pasienter sammen med pårørende, og helsepersonell er velkommen til en samtale. - Alle kan ta kontakt. Og det koster ikke noe for klinikkene, presiserer Wettby. - Dette betyr også at vi oftere kan si ja til undervisning for ansatte. I tillegg får vi anledning til å dra mer rundt til andre steder enn sykehuset i Tønsberg, forklarer de. Utvidelsen av tjenesten er et ledd i sykehusets kreftstrategi, og 30 prosent av midlene til den halve stillingen kommer derfra. Tilgjengelig hele døgnet - Vi er samtalepartnere når det gjelder livet slik det er her og nå. Vi snakker mye om eksistensielle spørsmål og er livssynsåpne. Samtalene er på MER TILGJENGELIGE: Sykehusprest Liselotte Wettby har fått Knut Nåtedal med på laget i en 50 prosent stilling. Det betyr at de er mer tilgjengelige både for pasienter og ansatte. pasientenes og de pårørendes premisser, forklarer de. Sykehusprestene har generell beredskap og kan tilkalles når som helst på døgnet. Hvis de ikke er tilgjengelige, kan sentralbordet henvise til vikarprester. - Vi ser helst at vi blir kontaktet på mobil. Da kan vi ringe tilbake hvis vi er opptatt i en samtale. Husk å legge igjen navn og hvor man ringer fra, oppfordrer de. PS. Sykehusprestene informerer om at kapellet står åpent hele tiden, til bruk for dem som trenger et sted å sitte i fred og ro. Dette betyr også at vi oftere kan si ja til undervisning for ansatte Liselotte Wettby 14 KurSiV NOVEMBER 2014

15 EL-SYKKELVINNEREN: Wenche Henriksen ved tekstil- og renholdsavdelingen ved SiV-Tønsberg ble den heldige vinneren av en splitter ny elsykkel i årets "aktiv og bilfri til jobben"-konkurranse. Konkurransen foregår i tidsrommet 1. april til 31. oktober, men hovedpremien ble trukket allerede i september, slik at vinneren kunne få glede av sykkelen før vinteren kommer. Kirurgisk klinikk utpeker seg som den desidert beste klinikken i konkurransen. PÅ HYTTETUR? Nå er tiden inne for å sikre deg en tur på en av personalhyttene i perioden januar, februar og mars Søknadsskjema ligger nå ute på intranett, og fristen for å søke går ut 30. november. Søknaden gjelder personalhytter på Dagali, Gautefall, Haglebu, Lifjell, Gaustablikk nr. 33 og 39. Leiligheten man tidligere kunne leie i Strømstad er solgt, og det er derfor ikke mulig å leie denne etter november Nasjonal oppmerksomhet Tildelt legatmidler Barnekoordinator Linn Nordbø er en av syv som har fått tildelt legatmidler for I vår ble det lyst ut kroner i midler fra Felleslegatet ved Sykehuset i Vestfold. Det kom inn 11 søknader om midler innen fristen. Totalt søkte midler var på kroner. Legatstyret har nå tildelt midlene for Listen over de syv som fikk tildelt midler finner du på intranett. Midlene ble lyst ut i fri konkurranse og inkluderer søknader om økonomisk bidrag til: HOLDT FOREDRAG: Overlege Ove Westgård (til venstre), psykologspesialist Magnhild Klingenberg-Liholt og avdelingspsykolog Martin Hegdahl. Arbeidet med pasientsikkerhet ved SiV får nasjonal oppmerksomhet. videre-/etterutdanninger for sykehusets ansatte ansatte i Sykehuset i Vestfold som utfører forskning og studier av kreftsykdommer, hjerte-karsykdommer og innen nevrologi. Kan også gis til ansatte som utfører annen medisinsk forskning ansatte i Sykehuset i Vestfold som har gjort en verdifull vitenskapelig innsats Overlege Ove Westgård, avdelingspsykolog Martin Hegdahl og psykologspesialist Magnhild Klingenberg-Liholt har jobbet tett med et av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder; forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Under høstsamlingen i slutten av oktober ble de derfor invitert til å snakke om hvordan de har arbeidet med innføring av tiltakene ved SiV. - Det er spennende at vi blir lagt merke til. Vi har jobbet godt og konstruktivt med dette i Vestfold, og vært ærlig med resultatene, sier Ove Westgård. Tiltakene i innsatsområdet er nå etablert i alle sengepostene klinikken anser som relevante totalt 11 poster. Det er etablert prosjektgrupper på hver post. I november arrangeres en siste samling hvor man skal evaluere arbeidet og snakke om veien videre. - Nå blir jobben å følge opp dette i hverdagen. Vi må ha kontinuerlige tellinger slik at vi kan følge med på utviklingen fremover, sier Westgård. Også LIS-lege Martin Paulson var invitert til høstsamlingen for å snakke om SiVs arbeid og erfaring med risikomøter. KurSiV NOVEMBER

16 BAKSIDEN NY SERVICEDIREKTØR: Jostein Todal er ansatt som ny servicedirektør ved SiV. Reiseglad servicedirektør Jostein Todal har stort sett brukt sine første dager ved SiV til å sette seg inn i sine nye oppgaver som servicedirektør. Men i helgene er det kun Gvarv som gjelder for telemarkingen. - Hvordan ser en god arbeidsdag ut for deg? - Jeg startet som servicedirektør i midten av oktober. Første uka gikk med til å sette meg inn i Tønsbergprosjektet og å gjøre meg kjent i servicedivisjonen. Jeg har fått et meget godt førsteinntrykk av Sykehuset i Vestfold. - Hva ser du mest frem til i stillingen som servicedirektør? - Jeg ser fram til mange ting, men mest spennende blir det å delta i videreutvikling av sykehuset slik at det blir et enda bedre sykehus for framtida. - Hvordan kommer du deg på jobb? - Jeg har en liten leilighet i sentrum av Tønsberg og har en ti minutters spasertur opp til sykehuset. - Hva driver du med når du ikke er på jobb? - Så langt har kveldene stort sett gått med til å sette meg inn i ulike oppgaver som tilligger servicedirektøren. I helgene kommer jeg til å reise hjem til Gvarv i Midt-Telemark. - Hva er det folk ikke vet om deg? - Som nytilsatt er nok det meste ukjent. Men jeg liker å reise mye og oppleve andre kulturer rundt om i verden. Navn: Jostein Todal Alder: 53 år Stilling: Servicedirektør Aktuell fordi: Startet i jobben som servicedirektør ved SiV i oktober. Kommer fra stillingen som klinikksjef ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Torbjørn Endal Anja Jasinski Kandal-Wright Grafisk design Anders Tormodsrud Anja Jasinski Kandal-Wright Har du tips? Send e-post til Trykket opplag: Vi tenker miljø, last ned KurSiV til mobil og lesebrett. 16 KurSiV NOVEMBER 2014

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat, bakgrunn Sykehuset har en uttalt politikk på at en skal

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Pasientforløp skadelig bruk/avhengighet av alkohol

Pasientforløp skadelig bruk/avhengighet av alkohol Pasientforløp skadelig bruk/avhengighet av alkohol Et hjem hjem forløp Elin Katrine Vestly Oppdraget & hensikten Oppdrags- og bestiller dokumentet 2014 Kap 4. Tilgjengelighet og brukerorientering Et helhetlig

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Hvordan ta vare på deg selv og pasienten

Hvordan ta vare på deg selv og pasienten Hvordan ta vare på deg selv og pasienten Om profesjonalitet i behandlerrollen Slik Gro Opseth og Gustav Bjørke ser det NFF s fagdager Domus Athletica 15. juni 2012 1. Det første møtet You never get a second

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Fremtidens måte å bygge på

Fremtidens måte å bygge på Fremtidens måte å bygge på Et sykehusprosjekt med ambisiøse mål Tønsbergprosjektet Prosjektleder Ellen Kongshaug 23/10 2014 «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score

Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score Ortopedisk fagkongress Fredrikstad 19. april 2013 Anne Kristin Ihle Melby, Sykehuset Østfold 1. Hva er ALERT & MEWS? 2. Hvorfor ulik praksis i

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

VEILEDET INTERNETTBEHANDLING

VEILEDET INTERNETTBEHANDLING VEILEDET INTERNETTBEHANDLING En psykologisk behandling der pasienten følger en standardisert psykologisk behandlingsmanual og gjennomfører denne mer eller mindre på egen hånd Terapeutveiledning Diagnostisk

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen?

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? «Den viktige samtalen i livets siste fase», Diakonhjemmet 17.02.2016 Elisabeth Gjerberg & Reidun Førde,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT Tine Nordgreen Psykologspesialist, PhD Prosjektleder emeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB PLAN

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Skjoldtunet sykehjem

Skjoldtunet sykehjem REDUKSJON AV FALL I SYKEHJEM Skjoldtunet sykehjem Kjersti Øpstad Sønneve Teigen SKJOLDTUNET PILOT Skjoldtunet pilot fra Bergen kommune i Pasientsikkerhetskampanjen i TRYGGE HENDER Hordaland: Os kommune,

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Ida Petrine Skogen Ulset 1 Betania Malvik er plassert midt mellom Trondheim og Stjørdal 2 Overordnede mål ved tilbudet Deltakerne skal oppnå

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer