Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015."

Transkript

1 Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg Norsk Dekkretur AS har ikke gjort endringer i de miljøgebyrsatsene for dekk som ble gjort gjeldende fra 1. januar Det er imidlertid fra og med 1. oktober 2013 fastsatt bedre beskrivelser for gebyrsatser for respektive dekkategorier. Gebyrplikten gjelder bare dekk med størrelse på 8 tommer og derover. For varer under tolltariffens kapittel 84 og 87 i tabellen nedenfor, gjelder gebyret pr. påmontert dekk på kjøretøy, maskiner og utstyr (nye eller brukte) som innføres til Norge. Fra og med 1. januar 2015 (samme satser som fastsatt 1. oktober 2013 med tillegg ) bortsett fra at DE 100 går ned fra kr. 12,- til kr. 10,-, samt nye satser for dekk over 40» (tolltariffnummer , , , , , , og 84.29, 84.79, og 87.16), skal det betales følgende gebyrsatser pr. dekk på det oppgitte vareomfanget i tabellen: Varenr. i tolltariffen Gebyrpliktig vareomfang GebyrkodeGebyrsats i og -gruppekr pr. dekk 40.11Nye, pneumatiske dekk av gummi av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler) for dekk t.o.m.16,5 DE ,00 personbiler/suv/varebiler f.o.m. 17 t.o.m. 20 DE , av de slag som brukes på busser eller lastebiler alle av de slag som brukes på motorsykler alle DE ,00 mønster: - ellers med slitebane med fiskebensmønster e.l av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m.17 t.o.m. 20 1

2 for dekk over 40 DE ,00 sprøyte/radrenserdekk for traktoreller slepesprøyter av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og - maskiner, og som har en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm for dekk t.o.m. 24'' av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har en felgstørrelse som overstiger 61 cm for dekk over 24'' t.o.m. 28'' for dekk over 40 DE , andre 2

3 for dekk under 17 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 24 for dekk over 40 DE ,00 - andre Forklarende merknad: med andre mønster mv. (ikke fiskebens-mønster eller liknende mønster) av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner for dekk under 17 DE100 10,00 for dekk fra 17 t.o.m. 20 for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20 3

4 for dekk over 40 DE , av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm for dekk t.o.m av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har en felgstørrelse som overstiger 61 cm DE ,00 for dekk over 40 DE , andre for dekk t.o.m. 24 for dekk over 40 DE ,00 4

5 40.12Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi. Forklarende merknad: gjelder de samme satser som for nye dekk: - regummierte dekk: av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler) for dekk under 17 DE ,00 for dekk til personbiler/suv/varebiler f.o.m. 17 t.o.m. 20 DE , av de slag som brukes på busser eller lastebiler Forklarende merknad: Gjelder også minibusser for dekk fra 17 t.o.m. 24 for dekk over 40 DE , brukte, pneumatiske dekk Forklarende merknad: Gjelder brukte dekk og stammer for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m.24 5

6 for dekk over 40 DE , Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte- eller håndteringsutstyr. - trucker med elektrisk fremdriftsmotor: gaffeltrucker og andre løfte- og eller stabletrucker andre - trucker med annen fremdriftsmotor: gaffeltrucker og andre løfte- og eller stabletrucker andre for dekk t.o.m. 18 for dekk over Bulldosere, angeldosere, veghøvler, skrapemaskiner, mekaniske skyfler, gravemaskiner, lastemaskiner, stampemaskiner og vegvalser, med egen framdrift andre veghøvler - bulldosere og angeldosere: skrapemaskiner - mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner: - - lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr: hjullastere 6

7 - - maskiner med overdel som kan svinge 360 grader: med hjul - - andre: gravemaskiner: såkalte traktorgravere og -lastere ellers ellers for dekk under 17 for dekk f.o.m.17 t.o.m. 24 for dekk over 40 DE , Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding eller kultivering av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser. Forklarende merknad: Gjelder alle varenummer unntatt (deler) for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m.17 t.o.m. 20 7

8 for dekk over 40 DE , Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høy- eller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under posisjon for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m.17 t.o.m. 20 for dekk over 40 DE , Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel. for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m.17 t.o.m. 20 8

9 for dekk over 40 DE , Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09). for ATV- og traktordekk under 17 DE ,00 for traktordekk front, langsgående rille og fiskebensmønster, styrehjul f.o.m. 17 og t.o.m. 20 for dekk over 40 DE ,00 sprøyte/radrenserdekk for traktoreller slepesprøyter Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren. Forklarende merknad: Gjelder f.eks. minibuss for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer (unntatt de som hører under posisjon 87.02), herunder stasjonsvogner og racerbiler. 9

10 Forklarende merknad: Gjelder f.eks. personbiler, SUV og varebiler for dekk under 17 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 DE 100 DE ,00 10,00 for dekk over Motorkjøretøyer for transport av gods. Forklarende merknad: Gjelder f.eks. lastebiler, dumpere for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over 40 DE , Motorkjøretøyer for spesielle formål (f.eks. bergingsbiler, kranbiler, brannbiler, betongblandebiler, feiebiler, sprøyte biler, verksted biler og røntgenbiler), unntatt de som hovedsakelig er konstruert for transport av personer og gods. alle dekk 87.06Understell med motor til kjøretøyer som hører under pos alle Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene og (tilhengere) 10

11 hjul samt deler og tilbehør dertil bl.a. komplette hjul (dekk og felg): - til kjøretøyer som hører under posisjon ellers for dekk t.o.m. 16,5 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfteeller håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører under denne posisjon. Forklarende merknad: Gjelder for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul - kjøretøyer: elektriske andre for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over 40 DE ,00 11

12 87.11Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten sidevogn; sidevogner. alle dekk DE , Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning; deler dertil tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller camping: for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over selv-lastende eller selv-tømmende tilhengere og semitrailere til bruk i landbruket for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20 for dekk over 40 DE ,00 - andre tilhengere og semitrailere for transport av gods: tilhengere og semitrailere med tanker for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m.17 t.o.m

13 for dekk over andre: med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner ellers (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) for dekk under 17 DE ,00 for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20 for dekk over andre tilhengere og semitrailere for dekk under 17 DE ,00 for dekk f.o.m. 17 t.o.m. 20 for dekk over 40 DE ,00 13

14 1940 Bjørkelangen, /tillegg /

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014)

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) Skreddersydd for ALLE typer kjøretøy 30 år og eldre. Også ombygde kjøretøy, og biler / mc mellom 15 og 30 år. LMK

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold Kverneland Rotorharver Rotorharver for krevende forhold 1 Kverneland faste og foldbare rotorharver for krevende forhold Robust teknologi for krevende bruksområder 2 For å møte utfordringene fra dagens

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnoseprogramvaren fra Bosch

Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnoseprogramvaren fra Bosch NO Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnoseprogramvaren fra Bosch 2 Universalløsning: ESI[tronic] 2.0 diagnose, feilsøking, reparasjon og vedlikehold Kjøretøydiagnose med aktiv feilsøking: ESI[tronic]

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene Utgangspunkt SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander.

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

MARPOL VEDLEGG VI TIL MARPOL 73/78

MARPOL VEDLEGG VI TIL MARPOL 73/78 Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

PRISLISTE. Gjeldende fra 1. mars 2003. økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke

PRISLISTE. Gjeldende fra 1. mars 2003. økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke PRISLISTE Gjeldende fra 1. mars 2003 økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle betingelser............................ side 3 Varebiler m/priser...............................

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Ilsbo Krattknuser Tåler tøffe tak!

Ilsbo Krattknuser Tåler tøffe tak! Ilsbo Krattknuser Tåler tøffe tak! www.ilsbotools.se For trepunktsløft og kranarmer Made in sweden Ilsbo krattknuser er et egenutviklet produkt som i dag leveres til et forhandlernett i Sverige og våre

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer