Menighetsbladet September 04/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet September 04/2015"

Transkript

1 Menighetsbladet September 04/2015 Side JENTEKORET BENEDICTUS I GDANSK side 4 SAMLET TIL FELLESKAP SIDE 6 KONFCAMP PÅ RISØYA side kunstner INGUNN FJELDE Sandvikmoen side 20-21

2 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Tor Holte Reidun Strømme Marit Bjorå Hammersland Helge Hernes Einar Øslebye Gjert Langfeldt Roy-Cato Myrvang (foto) Redaksjonens adresse: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Grafisk produksjon: Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Vågsbygd menighet Adr: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Bank konto: Hjemmeside: E-post Adresse: kristiansand.kommune.no Kirkens hus servicetorget Tilsatte Kontor/privat Daglig leder: Per Gunnar Pedersen / Diakon: Arild Tjørve / Kantor: Bjørn G. Odden / Kateket: Sigurd Tveit / Sokneprest: Nils Terje Andersen / Kirketjener: Simon Køsker / Ungdomsarbeider: Erik Grude Lund / Menighetspedagog: Siv Elise Topstad Øya / Kapellan: Mia Ottersen / Faks: Kirkeskyss: FOR HENVENDELSER OM DÅP, VIELSER OG GRAVFERD KONTAKT Kirkens hus servicetorget Gyldenløvesgate 9 Åpent mandag til fredag leder Vi som er glad i kirken... Det er mange måter å vise at vi er glad i noen eller noe. Vi er for det første mye sammen med dem vi er glad i; familie, venner osv. Og når det noe vi er glad i, som å gå på tur, spille et instrument eller sjakk, delta i konserter eller å høre på radio, da prioriterer vi dette i vårt daglige liv. Å være glad i noen innebærer også at vi bryr oss; vi hjelper våre venner til å gjøre lure ting. Og vi prøver å hindre dem i gjøre noe dumt. Dette enkle - å gi råd til og være mye sammen med dem/det vi er glad i - gjelder også for kirken. Erik Hillestad skriver i sangen Djube spor at «kirken er litt rar», at hun virker litt sliten, men at «hun er alt vi har», se nedenfor. Nettopp derfor trenger kirken mange gode venner; folk som vil den vel ved å være sammen med den og hjelpe til at det går den vel. Gjennom hele kirkeåret fra advent til november har vi muligheten til å være sammen i kirken; hver søndag kl kan vi delta i gudstjenestefellesskapet. Dette er kirkens hovedsamling der vi i en snart totusenårig tradisjon møter Gud og hverandre. Hvert fjerde år har vi en spesiell mulighet til å bidra til at det går godt Ofringer for kirken. Denne muligheten er nå bare noen dager unna: Søndag den 13. og mandag den 14. arrangeres kirkevalg; vi kan gjennom vår stemmegivning påvirke hvordan kirken lokalt, regionalt og nasjonalt skal utvikle seg. Stemmegivning foregår etter gudstjenesten på søndag og i de samme valglokalene som kommune- og fylkestingsvalget mandag den 14. Du kan lese om hvordan du stemmer og kandidatene til menighetsrådsvalget i forrige nummer av menighetsbladet og på menighetens nett-sider. Vi ønsker hverandre velkommen til kirke og Godt valg! Du har gitt oss kjerkå, Gud Hu gjør vel ka hu kan Hu virke sleden, hu e litt rar Men om hu svikte, så e hu alt me har Det blir sagt og skreve møje sant om liv og lere som sprike men i avmakt som ein diamant gjømme kjerkå ditt rige Djube spor, vers 4-5 av Erik Hillestad Helge Hernes 10/05/2015 Stefanusalliansen kr 8.833,00 14/05/2015 Kirkens nødhjelp kr 5.737,00 24/05/2015 Menighetsarbeidet kr 9.737,00 31/05/2015 Hald internationale senter kr 4.537,00 07/06/2015 Menighetsarbeidet kr ,00 14/06/2015 Norsk Gideon kr 7.626,00 28/06/2015 Normisjon kr ,00 19/07/2015 KIA Kristent Interkulturelt arbeid kr ,00 09/08/2015 Kirkens SOS kr ,00 16/08/2015 Menighetsarbeidet kr ,00 Forsidebilde: Roy-Cato Myrvang Siv Elise Topstad Øya har ferdigstilt dette nummeret av Menighetsbladet

3 Tanker Å være kirke Diakoni for meg handler blant annet om å se enkeltmennesker og ha fokus på fellesskapet kirken skaper og er en del av. Vågsbygd menighet er en del av vågsbygd lokalsamfunn. Jeg liker i så henseende å spørre meg om på hvilken måte menigheten er kirke i lokalsamfunnet? Vi har et bredt tilbud av aktiviteter til barn og unge. Vi opplever stor oppslutning om gudstjenestene. Det er flott å se stort frivillig engasjement. Samtidig syntes jeg det er viktig at kirken også har en utadrettet profil. Vi kan være kirke mer enn bare på søndagene. Jeg håper vi kan være fellesskap som tar vare på hverandre også ut over de treffpunkt vi har i selve kirkebygget. Jeg hører ofte mennesker beskriver følgende; en god menighet er der åpenhet og inkluderende fellesskap hører hjemme. Jeg liker dette fokuset, men liker også å utfordre fokuset på å være en åpen og inkluderende kirke. Derfor denne tanken om å være kirke ute i lokalsamfunnet. Om det er på butikken, i idrettslaget, musikken, skolen, osv. Kanskje handler det om å forkynne evangeliet ikke bare med ord, men også handling. Å være helt lik Jesus er vanskelige for oss mennesker, men å ha Jesus som forbilde er mulig. Han møtte mennesker uansett bakgrunn på en eksemplarisk måte. Jeg opplever at vi i relasjon til hverandre har mye å lære av Jesus. Jeg har lyst til å nevne spesielt hans utfordrende, men samtidig inkluderende måte å møte mennesker på. I Markus evangeliet kapittel 2 blir Jesus med Levi hjem til hans venner. De skriftlærde lurte på hvorfor Jesus var sammen med tollere og syndere. Jesus svarte: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere». Jesus er opptatt av de menneskene som faller utenfor og er utstøtt. Jeg mener vi skal gjøre likeså. I Matteus 9, 36 beskriver Jesus folkemengdene i byene og landsbyene som «sauer uten gjeter». Videre sier Jesus til disiplene i vers 37; «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans». Vi kan være med på denne innhøstingen. Jeg håper vi som menighet kan være åpen og inkluderende på den måten at våre fellesskap blir preget av Jesu liv og oppstandelse. Vi har et ansvar om å forvalte vårt gode budskap til alle mennesker - I Kristus, overalt, alltid. Arild Tjørve Velkommen til Kode B Samling for 5. trinn Går du på 5. trinn? Har du lyst til å løse rebuser, finne hemmelige koder, ha konkurranser, ha lageaktiviteter, leke, spise, lære om Bibelen og treffe andre barn på 5. trinn? Da burde du bli med på Kode B! I år blir det fire Kode B-samlinger: Mandag 12. oktober, 19. oktober, 26. oktober og 2. november. Vi starter med å spise sammen. Vi er ferdige ca Kl Vi vil gjerne vite hvem og hvor mange som kommer. Derfor er det fint omen voksen sender melding til Siv Elise Øya, , før første samling. Håper vi sees! Alle samlingene starter kl , så du kan dra rett fra skolen til kirka. 3

4 Jentekoret Benedictus i Gdansk Tyve sangglade og forventningsfulle jenter i alderen år var klar for stortur. De hadde øvd og gledet seg gjennom hele vinteren. Tekst: Tove Bakke Pedersen En flott vårkonsert var avholdt og sangene satt godt. Nå var også skoleåret avsluttet og sammen med de to dirigentene sine og noen veldig heldige foreldre skulle de på tur til Polen! Jentekoret Benedictus har som tradisjon å reise på stortur annethvert år. Så dette hadde de planlagt og jobbet for i lang tid. En tur med jentekoret kan vanskelig beskrives med få ord, men sommerlige stikkord på s er alltid med: Soling, synging, sightseeing og shopping. Været i slutten av juni innbød slett ikke til verken soling eller bading. Men det var saktens andre ting å holde på med. Gdansk er en by med lang historie, vakre bygninger og passe lange avstander. Hotellet var supert. Fine, store leiligheter der alle var samlet både til god frokost og start på dagen, og til lek og prat på kvelden. Det var sirkus i byen og de opplevde en forrykende forestilling som virkelig Koret på plass i St. Brigida kirken. vil huskes! De vandret gatelangs, tok toget til badebyen Sopot, var på båttur, gikk trange trapper til høye tårn og besøkte shoppingsentre og de mange koselige, små butikkene i sentrum. Om kveldene var det på med finstas og sommerkjoler og både meksikanske, italienske og tradisjonelle polske retter falt i smak etter travle dager. Selvsagt kan ikke Benedictus være på tur uten å synge, og ved to anledninger fikk jentene delta på gudstjenester. Flotte opplevelser og gode eksempel på at sangen formidler på tvers av landegrenser, ulike språk og tradisjoner. Og når de satt på restaurant og ventet på servering, fylte de like gjerne hele lokalet med Sommersalme og fikk både rungende applaus og gode ord. Er du glad i å synge? Har du lyst til å bli med på neste tur? Øvelsene er i Vågsbygd kirke hver onsdag fra og alle jenter fra år er hjertelig velkommen. Vi synger utenfor kirken i Sopot. 4 Klare for middag.

5 Gjesteskribenten Vågsbygdgutt - ny feltprest på Haakonsvern Tekst: Bent-Inge Misje Sjøforsvarsprest på Haakonsvern I et gammelt regelverk forordnet kongen hvordan legen og presten skulle opptre i krig. Legen skulle operere og ta seg av de skadde. Ble oppgaven for stor for legen, skulle presten hjelpe han. Presten skulle trøste skadede og ta seg av de døde. Ble denne oppgaven for stor for presten, skulle legen hjelpe han. Forsvaret er innrettet på krigen og har en beredskap som tar høyde for at krig er en mulighet. Derfor trenger de både prester og leger. I dag er det 55 prester i det norske forsvaret. Det kommende året vil Eivind Nilsen fra Vågsbygd avtjene sin verneplikt som sjøforsvarsprest på Haakonsvern. Han er 30 år og arbeider til vanlig som lærer ved Nordfjord folkehøgskule men skal denne vinteren gå i blå uniform. Hovedoppgaven for prestene i forsvaret, er religiøs betjening av befal og mannskaper. De vernepliktige mannskapene er beordret til militærtjeneste og tatt ut av sin sivile sammenheng. Derfor har de krav på en fullverdig religiøs betjening. Med dette utgangspunktet arrangeres det ukentlig gudstjenester og soldatlag i de fleste militære forlegninger i Norge. I tillegg følger prestene soldatene på øvelser og på oppdrag i utlandet. I de siste årene har vi hatt feltprester i Afghanistan, på fartøy som patruljerer utenfor Somalia og i operasjonen med å hente ut kjemiske våpen fra Syria. Vernepliktige mannskaper sendes normalt ikke ut i internasjonale operasjoner, så det er lite sannsynlig at Eivind Nilsen vil oppleve dette. Hva kan han så forvente av spennende oppdrag som sjøforsvarsprest på Haakonsvern? I tillegg til tjenesten i Haakonsvern kirke, undervisning, samtaler og sjelesorg, vil han seile med kystvakten. Størstedelen av norsk territorium er havområder og kystvaktens oppgaver er suverentitshevdelse i norske farvann med fiskeri-, toll- og miljøoppsyn, anløpskontroll, redningstjeneste og bistand til havs. Disse fartøyene har også til tider prest om bord. Presten underviser i etikk og militærmakt i tillegg til gudstjeneste og andre sosiale aktiviteter om bord. I fjor hadde jeg gudstjeneste om bord på et kystvaktfartøy som holdt på med fiskerikontroll i Nordsjøen. Jeg valgte søndagens prekentekst som var Peters fiskefangst. Da Peter ikke fikk fisk, bad Jesus han om å kaste ut garnet på høyre side av båten. Da fikk Peter så mye fisk at garnet holdt på å revne. Etter gudstjenesten tok skipssjefen fram den norske lovsamlingen og leste fra lov om saltvannsfiske: «Snurpenot skal kastes ut på styrbord side av båten.» Dette mente han var et bevis på at Norge hadde en kristen fiskerilovgivning. Tjenesten om bord er allsidig og spennende, men mange har imidlertid også opplevd storm og sjøsyke og har hatt dårlige minner fra vinterseiling ved Bjørnøya med 16 meter høye bølger. Den norske samfunn er preget av et religiøst mangfold. Dette har også ført til endringer i sammensetningen av feltprestkorpset. Vi har i dag ansatt rådgivere innen islam og i human etikk. Derfor har feltprestkorpset mottoet: «Betjening av egne, tilrettelegging for andre men omsorg for alle.» Det interessante er å se hvordan dette fungerer i praksis. Mange av ungdommene med annen tro trives godt med kirken i forsvaret. De er mere usikker på den sekulære norske ungdomskulturen men i kirken møter de mennesker som er opptatt av religion og verdier. Derfor er flere unge vernepliktige faste deltakere på arrangementer i kirken. Dette er et miljø de kjenner seg trygg i og der de deltar på sine egne premisser. For disse soldatene er det verken naturlig eller ønskelig å delta ved nattverden, men de er ivrige deltakere ved lystenning, meditasjon og i den sosiale delen av kirkens fellesskap. Vi vil ønske Eivind Nilsen velkommen til spennende og allsidig feltpresttjeneste på Haakonsvern. 5

6 Samlet til felleskap Foto: Roy-Cato Myrvang Søndag 30. august var Vågsbygd kirke full av mennesker i alle aldre. Høstsemesteret ble sparket i gang med en samlingsgudstjeneste som satte fokuset på felleskap, mangfold og om å samles om det viktigste, Jesus Kristus. Etter gudstjenesten yret det av liv både i menighetssalen og på utsiden. Masse blide mennesker koste seg med grillmat og gode kaker, mens barna hoppet i hoppeslott og var med på natursti rundt kirka. Vågsbygd kirkes visjon er Glimt av himmel Det er vår drøm at alle som kommer til dette guds huset skal få et glimt av det som trekker oss hit: Himmelen - Guds kjærlighet og nåde. Vil du være med i denne menigheten? Det er flere måter å bli med på: Å komme som du er Det finnes noe for alle aldersgrupper i Vågsbygd kirke. Gudstjenesten på søndag er den som samler alle. Å bli døpt Dåpen gjør deg til medlem i kirken. Å bli med i en mindre gruppe hvor man blir kjent med andre og snakke sammen om eksistensielle emner. Å bli med i en tjeneste. Menigheten er et felleskap med behov for mange folk som kan bidra med sine evner og ressurser i et mangfoldig arbeid. I disse ulike arbeidslagene er det også gode mulighet for å bli kjent med andre. 6

7 Flekkerøytur med Vi over 60 Tekst: Arild Tjørve Foto: Arild Tjørve «Vi over 60» var på guidet tur til Flekkerøy 5. august. Nils Ingvar Nilsen guidet oss gjennom dagen på henholdsvis galleri Geitodden, Flekkerøy historielag og Flekkerøy kirke. Historielaget serverte lapskaus og kaffe. Dette ble en flott tur. Innsettelse av diakon og menighetspedagog Søndag 7. juni ble Arild Tjørve innsatt som menighetens diakon og Siv Elise Topstad Øya som menighetspedagog. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til menigheten og Guds rike velsignelse i arbeidet deres. 7

8 Bokvalget Tekst: Caroline L. Gabrielsen Volum: en spilleliste Cappelen Damm, 2015 Dette er en novellesamling for deg som liker musikk, enten du spiller i band, liker å høre på musikk eller spiller i korps. I denne novellesamlingen har ni norske forfattere bidratt med en novelle som inneholder et eller annet musikalsk og etter hver novelle kommer forfatteren med en personlig historie om musikk. Her er det en novelle for de fleste og de personlige beretningene fra forfatterne er litt kule. «Vi var løgnere» av E. Lockhart Fontini, Cadence er medlem av den velstående Sinclair-familien fra Boston, Massachusetts. En Sinclair viser ikke følelser og snakker ikke om problemene sine, en Sinclair holder fasaden både for familie og verden utenfor. Hver sommer ferierer Sinclairfamilien på sin egen private øy. Hver sommer inntil fylte 15 år har 8 Cadence tilbragt sammen med to av søskenbarna, Johnny og Mirren og en kompis av Johnny, Gat. Den 15. sommeren skjer det en ulykke og Cadence blir aldri den samme igjen. Hva som skjedde den 15. sommer n kan ikke Cadence huske, antagelig på grunn av hodeskaden hun fikk i forbindelse med ulykken. Hun husker lite av sommer n generelt og familien vil ikke snakke om det. Denne boka har blitt mye omtalt på nettet og den er blitt et fenomen i USA. Jeg var meget skeptisk til denne boka, kunne den være så bra som folk påstod? Jeg har aldri hatt så problemer med å beskrive en bok som denne. Jeg skulle gjerne skrevet mer om boka, men jeg tror det rett og slett er lettere å lese de 249 sidene selv. Les den, så kan vi diskutere den. «Bare i Brooklyn» av Una La Marche Gyldendal, Devorah er 16 år og ortodoks jøde. Hun er på sykehuset for å støtte søsteren på 18 år som skal føde sitt første barn. Søsterens ektemann får ikke lov å være til stede på fødestua under fødselen, fordi en fødende kvinne regnes som uren i den jødiske tro. På grunn av uvær klarer ikke resten av familien å komme seg til sykehuset og Devorah må ta seg av storesøsteren. Da hun skal gi en beskjed til svogeren om tilstanden til søsteren kan hun ikke fine svogeren noe sted. Hun tar heisen for å se om han har gått ned i kantina. I heisen står det en annen gutt, antagelig på hennes egen alder, han er svart og høy. Plutselig går strømmen og heisen står bom stille. Hva skal Devorah gjøre nå? Hun har jo ikke lov til å snakke med fremmede, spesielt ikke-jødiske gutter. Forbudt kjærlighet går aldri av moten. Selv om man innerst inne vet at det umulig kan gå bra så må man bare lese videre. Dette er en moderne Romeo og Julie-historie fra nåtidens New York. Romanen røsker og river i hjertet ditt, for du blir glad i begge hovedpersonene. Du klarer ikke å la være å håpe at Devorah kan få det livet du ønsker. Om hun får det? Det må du lese boka for å finne ut av.

9 - lokale håndverkere Totalleverandør Rigetjønnveien Kristiansand S Telefon: Telefax: E-post: Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand Telefon: Din lokale elektriker Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Elvegt Kristiansand Tlf.: TREFELLING VakTmEsTER- TjENEsTER REpaRasjoNER og VEdLIkEhoLd ute/inne privat/næring SYSTEMINNREDNING GULV HIMLING VEGG Kjerrheia Kristiansand Tlf ICA SUPERMARKED Region sør Vågsbygd ringvei nr. 100 Tlf Åpningstider: 8 21 (20) Godkjent økologisk av Debio Vidar Vikstøl Alternativ medisin og soneterapi Telefon: Markensgt Kristiansand Tlf

10 Vær med å gi kirken gode råd! Den 14. september er det valg på nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Gjennom stemmeseddelen kan du være med å bestemme hvem som skal styre kirka lokalt og nasjonalt. Nå kan du sette deg inn i hvem kandidatene er og hva de mener om sentrale spørsmål. På følgende nettadresse finner du nå en presentasjon av alle kandidater til bispedømmerådet i Agder og Telemark og andre steder i landet: - Her finner du informasjon om kandidatene til menighetsrådet i vågsbygd menighet. menighetsbladet eller i papirutgaven av menighetsbladet som kom i juni. To valg Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Det direkte valget på fire leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. Årets nyhet er at det i Agder og Telemark er to kandidatlister å velge mellom ved valget av nytt bispedømmeråd, Åpen Folkekirkes liste og Nominasjonskomiteens liste. Medlemmene av bispedømmerådet er samtidig medlemmer av Kirkemøtet, kirkens «storting». Kirkevalget holdes samme dag som kommune- og fylkestingsvalget og i nærheten av de offentlige valglokalene. Alle stemmeberettigede medlemmer av kirken vil få tilsendt et valgkort i posten før 10. august. Der vil det stå hvor man kan stemme. Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Menighetsrådets arbeid spenner over mange temaer bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Men først og fremst handler det om å bygge gode fellesskap og «ha blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender», slik apostelen Paulus uttrykker det. Menighetsrådet i Vågsbygd har seks medlemmer (og fem varamedlemmer). I tillegg er soknepresten medlem av menighetsrådet. Menighetsrådet møtes 10 ganger i året. Medlemmene velges for fire år. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende Val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - AGDER OG TELEMARK (13.-)14. september 2015 Lista til nominasjonskomiteen 1. JAN OLAV OLSEN, 65 år, GRYTINGVEIEN, SUNDEBRU, Pensjonist 2. RØNNAUG TORVIK, 59 år, NEDRE SARV, BYKLE, Rektor 3. STIAN BERG, 26 år, TYRISVINGEN, SKIEN, Student 4. SISSEL ANNETTE MARTHINSEN, 44 år, SPINDSODDEN, FARSUND, Lektor 5. ØIVIND BÅRD BENESTAD, 61 år, ØVRE RINGVEI, KRISTIANSAND S, Inf. konsulent 6. EVA MARIE TOKHEIM, 63 år, ØVRE NUSTADVEI, LANGESUND, Pensjonist 7. THORE WESTERMOEN, 66 år, HESLANDSVEIEN, MANDAL, Fylkesvaraordfører 8. REIDUN NESVIK BIRKELAND, 61 år, BERSE TERRASSE, BIRKELAND, Lærer 9. VEGARD HELDAL, 20 år, MOYVEIEN, GRIMSTAD, Student 10. JAN INGE TUNGESVIK, 60 år, RANDULF HANSENS VEI, FEVIK, Regiondirektør 11. ANNA KILE, 27 år, BUHUSHEIA, KRISTIANSAND S, Sekretær 12. KRISTIAN ESPELAND, 59 år, KIVLEDALSVEGEN, SELJORD, Næringsdrivende 13. BRYNHILD BERG, 68 år, ØVRE SØLVBEKKEN, TONSTAD, Pensjonist 14. INGER NILSEN HOLEN, 53 år, GAMLE KIRKEVEI, KRISTIANSAND S, Koordinator Inntil tre kandidatar frå andre lister (skriv med STORE bokstavar) FORNAMN ETTERNAMN Val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - AGDER OG TELEMARK (13.-)14. september 2015 Lista til nominasjonskomiteen Det skal veljast 4 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Vel ei av dei godkjende vallistene. Vallistene er sette opp i prioritert rekkjefølgje. Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. Vil du endre på røystesetelen kan du: - Gje tilleggsrøyst til kandidatar på denne lista Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får ei røyst kvar ved oppteljinga. - Gje personrøyst til kandidatar frå andre lister Du kan gje personrøyst til inntil tre kandidatar frå andre godkjende vallister. Det gjer du ved å føre opp kandidatnamnet i feltet for kandidatar frå andre lister. Bruk store bokstavar. Kandidaten får då ei røyst. Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar. Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydeleg. som de hadde forventet. Menighetsrådet har en eller to representanter i kirkelig fellesråd som tar seg av de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av soknene, og de oppretter og legger ned stillinger. De nærmeste årene får menighetsrådene, bispedømmerådene og kirkemøtet i tillegg mange viktige saker på bordet som har med skillet mellom staten og kirken å gjøre. Videre vil rådene og kirkemøtet etter all sannsynlighet også ta stilling til kirkelig vigsel av homofile og lesbiske. Val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - AGDER OG TELEMARK (13.-)14. september JAN OLAV OLSEN, 65 år, GRYTINGVEIEN, SUNDEBRU, Pensjonist 2. RØNNAUG TORVIK, 59 år, NEDRE SARV, BYKLE, Rektor 3. STIAN BERG, 26 år, TYRISVINGEN, SKIEN, Student 4. SISSEL ANNETTE MARTHINSEN, 44 år, SPINDSODDEN, FARSUND, Lektor 5. ØIVIND BÅRD BENESTAD, 61 år, ØVRE RINGVEI, KRISTIANSAND S, Inf. konsulent 6. EVA MARIE TOKHEIM, 63 år, ØVRE NUSTADVEI, LANGESUND, Pensjonist 7. THORE WESTERMOEN, 66 år, HESLANDSVEIEN, MANDAL, Fylkesvaraordfører 8. REIDUN NESVIK BIRKELAND, 61 år, BERSE TERRASSE, BIRKELAND, Lærer 9. VEGARD HELDAL, 20 år, MOYVEIEN, GRIMSTAD, Student 10. JAN INGE TUNGESVIK, 60 år, RANDULF HANSENS VEI, FEVIK, Regiondirektør 11. ANNA KILE, 27 år, BUHUSHEIA, KRISTIANSAND S, Sekretær 12. KRISTIAN ESPELAND, 59 år, KIVLEDALSVEGEN, SELJORD, Næringsdrivende 13. BRYNHILD BERG, 68 år, ØVRE SØLVBEKKEN, TONSTAD, Pensjonist 14. INGER NILSEN HOLEN, 53 år, GAMLE KIRKEVEI, KRISTIANSAND S, Koordinator Inntil tre kandidatar frå andre lister (skriv med STORE bokstavar) FORNAMN ETTERNAMN Lista til nominasjonskomiteen 1. JAN OLAV OLSEN, 65 år, GRYTINGVEIEN, SUNDEBRU, Pensjonist 2. RØNNAUG TORVIK, 59 år, NEDRE SARV, BYKLE, Rektor 3. STIAN BERG, 26 år, TYRISVINGEN, SKIEN, Student 4. SISSEL ANNETTE MARTHINSEN, 44 år, SPINDSODDEN, FARSUND, Lektor 5. ØIVIND BÅRD BENESTAD, 61 år, ØVRE RINGVEI, KRISTIANSAND S, Inf. konsulent 6. EVA MARIE TOKHEIM, 63 år, ØVRE NUSTADVEI, LANGESUND, Pensjonist 7. THORE WESTERMOEN, 66 år, HESLANDSVEIEN, MANDAL, Fylkesvaraordfører 8. REIDUN NESVIK BIRKELAND, 61 år, BERSE TERRASSE, BIRKELAND, Lærer 9. VEGARD HELDAL, 20 år, MOYVEIEN, GRIMSTAD, Student 10. JAN INGE TUNGESVIK, 60 år, RANDULF HANSENS VEI, FEVIK, Regiondirektør 11. ANNA KILE, 27 år, BUHUSHEIA, KRISTIANSAND S, Sekretær 12. KRISTIAN ESPELAND, 59 år, KIVLEDALSVEGEN, SELJORD, Næringsdrivende 13. BRYNHILD BERG, 68 år, ØVRE SØLVBEKKEN, TONSTAD, Pensjonist 14. INGER NILSEN HOLEN, 53 år, GAMLE KIRKEVEI, KRISTIANSAND S, Koordinator Inntil tre kandidatar frå andre lister (skriv med STORE bokstavar) FORNAMN ETTERNAMN Det skal veljast 4 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Vel ei av dei godkjende vallistene. Vallistene er sette opp i prioritert rekkjefølgje. Det skal veljast 4 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Vel ei av dei godkjende vallistene. Vallistene er sette opp i prioritert rekkjefølgje. Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. Vil du endre på røystesetelen kan du: - Gje tilleggsrøyst til kandidatar på denne lista Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får ei røyst kvar ved oppteljinga. - Gje personrøyst til kandidatar frå andre lister Du kan gje personrøyst til inntil tre kandidatar frå andre godkjende vallister. Det gjer du ved å føre opp kandidatnamnet i feltet for kandidatar frå andre lister. Bruk store bokstavar. Kandidaten får då ei røyst. Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar. Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydeleg. Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. Vil du endre på røystesetelen kan du: - Gje tilleggsrøyst til kandidatar på denne lista Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får ei røyst kvar ved oppteljinga. - Gje personrøyst til kandidatar frå andre lister Du kan gje personrøyst til inntil tre kandidatar frå andre godkjende vallister. Det gjer du ved å føre opp kandidatnamnet i feltet for kandidatar frå andre lister. Bruk store bokstavar. Kandidaten får då ei røyst. Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar. Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydeleg. 10

11 Kandidater til nytt bispedømmeråd i Agder og Telemark samlet foran Domkirken i Kristiansand: Fra venstre: Nils Martinius Justvik, Kristian Espeland, Øivind Benestad, Anna Kile, Gro Wernø, Emil Otto Syvertsen, Naja Amanda Lynge Møretrø, Tor Inge Aurebekk, Kai Steffen Østensen, Rønnaug Torvik, Preben Grøtteland Jakobsen, Eva Marie Tokheim, Vegard Heldal, Jan Olav Olsen, Sissel Annette Marthinsen, Nils Ofstad, Brynhild Berg, Vegard Bø Bahus, Solveig Nordkvist, Kjetil Drangsholt, Karen Helene Bøhn Melhus, Inger Nilsen Holen, Bergit Haugland og Reidun Nesvik Birkeland. Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Stian Berg, Tore Westermoen, Jan Inge Tungesvik, Anne Marie Wiland Lægdene, Per Gunnar Disch og Solveig Botnen Eide. Hvordan stemmer du? Når du kommer til valglokalet på valgdagen den 14. september (eventuelt i kirken den 13. september) kan du altså stemme både på valg av menighetsråd og på bispedømmeråd. I bispedømmerådsvalget må du velge den ene av de to kandidatlistene. Du kan gjøre følgende endringer på stemmeseddelen: Tilføye inntil tre navn i menighetsrådsvalget Føre opp inntil tre navn fra den andre kandidatlista ved bispedømmerådsvalget Sette et kryss bak inntil tre navn på stemmeseddelen (gi ekstrastemme/ kumulere) 11

12 KonfCamp 2015 Tekst: Erik Grude Lund Foto: Diverse I år var det rekordmange konfirmanter fra Vågsbygd menighet på KonfCamp på Risøya. Mandag 29. juni reiste ungdomsarbeider og kateket opp til Risøya for å sette opp telt og gjøre klart. I år var vi så heldige å få med oss diakon og daglig leder til å hjelpe å sette opp telt. Noe som betydde en ekstra natts søvn hjemme. Tirsdag 30. august ankommer noen og førti konfirmanter + fire flotte ungdomsledere (Mathias Gutierez Børresen, Martine Kragholm, Edda Kristine Knutsen Kjær og Sofie Årikstad) og kapellan Mia. Aldri før har vi vært så mange, og det er første året det er flere august enn mai konfirmanter. Vi hadde en strålende uke i vente med masse sol og opplevelser. Konfcamp er en del av Skjærgårds Music & Mission festival på Risøya. Vågsbygd var sterkt representert med Mia (kapellan) som en av to talere gjennom hele uka. I tillegg var Arild (diakon) innom og hadde et seminar både på festivalen og konfcamp. 12 Allerede første ettermiddag / kveld hadde de fleste vært ute og opplevd litt festival med møte, stands, konserter og det som hører med. Morgenmøte, aktiviteter og festivalliv ble fort en vane. I helga kom hovedscenen i gang, og høydepunktet for mange var Kirk Franklin på lørdag. Kirk Franklin har fått bl.a. 5 grammy priser, 20 Dove Award-priser og solgt 12 millioner album. Etter lite blod, mye svette og kanskje litt tårer bar det hjemover på søndag. Forhåpentligvis blir mange å se neste år også. Tusen takk til ledere og konfirmanter for en flott tur.

13 Festivalkonserter er en del av opplevelsene konfirmantene får på KonfCamp. Her får de et innblikk i kristen ungdomskultur. Velkommen til nye, flotte lokaler i Kirstens Park! Tlf: Kirsten Flagstadsvei 1, 5. etasje Postadresse: Telefon: Besøksadresse: Postboks 462, Faks: Festningsgt Kristiansand Mail: 4611 Kristiansand Velkommen 45 til våre butikker Amfi Norges størst 45 butikker under samme tak Åpent: man-fre lør

14 Velkommen på menighetstur til Solstrand Camping Helga september arrangerer Vågsbygd menighet tur for store og små til Solstrand camping. Det blir mye tid til å være sammen med nye og gamle venner, god mat, konkurranser, sang, musikk, gudstjeneste og andakt. Det blir eget opplegg for barn fra 4. trinn og oppover på lørdagskvelden, eller blir vi mye sammen alle sammen. Prisene for turen er: Voksen (20+) kr Ungdom (13-19) kr Barn (4-13) kr Barn (0-3)...0 kr Påmelding skjer ved å betale for deltakerne til kontonummer: Send samtidig en mail til Kamilla på Skriv ned navn og alder på de som skal være med på tur. Alle er hjertelig velkommen! 14

15 tel Hud hår negler fot t.: Frisør t.: Åpningstider tirs, ons, tors kl man, fre kl lør kl Kirsten Flagstadsvei 42 (vis a vis Amfi Senteret) Vakttelefon TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG FOR ALLE BEHOV HELE DØGNET Amfi Vågsbygd senter Kirsten Flagstadsvei 32, 2 etg Telefon epost G Takst Boligsalgsrapport AG-takst Roy A. Andersen og Arild Grundetjern Mobil Roy: Mobil Arild: Næringstakst Skadetakst Skjønn Vi har utført takseringsoppdrag på fulltid siden 1994, og har vurdert tusenvis av boliger siden den gang. Sjekk vår hjemmeside Her finner du alt i helseprodukter og møter sykepleiere med fagkunnskap STOMI INKONTINENS STØTTE/ORTOSER ERNÆRING KATETER DIABETES SÅRBEHANDLING BRYSTPROTESER Østre Strandgate 12 - Tlf: Fax: ÅPNINGSTIDER: man - fre kl 09-16:30 lørd :00 Når noe skal markeres og noen skal minnes Dåp Konfirmasjon Bryllup Minnestund Bandagisten 1/4 A5.indd :41 Vågsbygdveien KONTAKT: tlf e-post: 15

16 Grønn sak Vei gjennom skauen Tekst: Einar Øslebye Kampen om valg av veitrase for E-39 vest for Kristiansand er intens. Veivesenet foreslår en løsning som innebærer at en del av veien legges gjennom deler av Vågsbygdskauen, noe som vil endre området radikalt. Hvis veien legges slik vil trafikkstøyen bli hørbar i en betydelig del av skauen. Dette hjørnet av skauen er et spennende område. Det ligger i grenseland mellom Kristiansand og Songdalen, og er veldig variert. Her kan du treffe på elg og rådyr, og skogsfuglen regjerer. Speiderne har engasjert seg i kampen for å legge veien i tunnel. Hva er det vi mister hvis vegvesenet får gjennomslag for sin løsning? Einar Rødland skrev i 2007 en artikkel i menighetsbladet for Vågsbygd frikirke der han antyder hvor viktig denne plassen er for mange ungdommer i Vågsbygd. Vi gjengir utdrag av den den her: «- Vil du ligge på Hotellet eller Likstua? spurte de speiderne som skulle på sin første hyttetur. Hotellet var en modifisert stall. Likstua derimot var ei tømmerkoie som har hatt mange navn: Skylviks hytte, Godthola, Speiderhytta og til slutt ble den kalt Palasset, for å ha et navn som stod i stil til Hotellet. Koia ble opprinnelig satt opp en gang etter krigen, av pensjonert skipskaptein Herman Skylvik. Hans kone Gudrun (født Gundersen), hadde overtatt denne delen av skogen. Skylvik var gammel jeger og skogsmann. Han jaktet på elg og rådyr. Rundt hytta drenerte han flere myrer, og han sprengte ut og stablet opp små veier, så han kunne kjøre ut trelast og ved med hest og slede. Inn under stupet, bygde han stall til hesten. Hele familien var engasjert i dette arbeidet. Sønnen Trygve husker at han gravde ut og demte opp et badebasseng i bekken. I fjellet nedenfor hytta hogde han inn bibelsitatet: Herren er min hyrde - og det kan leses ennå. Trelasten ble fraktet ut kanalen til Bukksteinsvann med ei lita flatbunnet ferje om sommeren og med slede om vinteren. Den ble tatt i land på allmenningen der bebyggelsen ved Bukksteinsvann nå ligger, og kjørt til byen. Som en kuriositet kan nevnes at Andresens hus, Vågsbygdvn 25 - ble bygget med tømmer herfra. Utpå 50-tallet leide Skylvik inn folk til å hjelpe med vedhogsten. Han lagde et tilbygg på hytta - med egen inngang. Da kunne han bo i tilbygget, og arbeidsfolket i hovedhytta. Noen år stod Finn Holskog for skogsdriften. Han hadde flere mann i arbeid, og det ble kjørt ut mye ved. Etter hvert som Herman Skylvik ble eldre, ble hytta mindre brukt. Vinteren 1963 fant de ei dame som hadde tatt seg inn i hytta, og frosset i hjel. Samme året var speidergutt Kåre med sin far, byggmester Trygve Rypestøl, og gjorde noe arbeid på huset til Skylvik. Slik fikk speiderne tilbud om å disponere hytta. Guttene kalte den Likstua (selv om ei hytte som tidligere lå ved Fiskåvannet, er bedre kjent for dette navnet). Speiderne hadde allerede fraktet inn materialer med tanke på å bygge hytte ved Askjerrstjønn (nå: Hestetjønn), men byggeplanene ble lagt på is, og materialene brukt til å bygge om stallen som ble døpt Hotellet. I et tre ved badebassenget lagde de et slengtau, som fikk navnet Frydepinnen. I fjellveggen over Hotellet ble det hogd inn en speiderlilje. Etter årtusenskiftet ble Palasset stadig utsatt for innbrudd og rasering, og brant ned i Hotellet er pusset opp av en del speiderfamilier og er i god stand.» Velkommen til Misjonslørdag/NMS Høstmesse lørdag 10. oktober Dagen starter kl med besøk av Erland Grøtberg (tidligere vikarprest i Vågsbygd, nå sokneprest i Grim). Det blir sang og musikk av Voie f ormiddagsgruppe og Gerd Hovland. Dagen fortsetter med åresalg også i år med mange gode kransekaker. Det blir salg av varer, hovedlotteri og ikke minst kake- og kaffesalg. 16 Kl er det familiemøte med Synnøve K. Vatne og Barnegospel v/britt Fjelde. I ettermiddagsmøtet kl forteller Berit Nilsen fra Thailand, det blir sang, musikk og trekning av gevinster i hovedlotteriet. Arrangementskomiteen i rute med sine forberedelser til lørdag den 10. oktober. Vi andre kan merke av dagen i kalenderne våre slik at vi får med oss både misjonsbudskap, vinnersjanser og smaken av gode kaker.

17 Menighetsbladet har inngått samarbeid med Vågsbygd Vel om en fast side i hver utgave. Her vil vellet informere om sitt arbeid og aktuelle saker som berører innbyggerne i Vågsbygd. Se ellers Kjære oldebarn - hvordan har vi klart oss? Tekst: Pål Friis Foto: Lars Verket Jeg skriver til dere fra år I år skal det tas bestemmelser som får stor betydning også for dere. Det er ikke så ofte. De fleste poliske avgjørelser kan gjøres om. Vi kan innføre eiendomsskatt og vi kan avskaffe eiendomsskatt. Det samme med bompenger. Om vi ordner oss med kontantstøtte eller ikke betyr ikke noe for dere. Men avgjørelsen om å legge store naturområder i Vågsbygda under betong og asfalt vil ha betydning for all framtid. Den angår dere vel så mye som oss. Som dere vet er det slik i 2015 at vi i stor grad transporterer oss rundt ved at vi sitter en, to og noen ganger tre personer i hvert vårt kjøretøy (som kan veie et tonn!) drevet fram av fossilt brensel. Varene frakter vi på samme vis, i svære dieseldrevne vogner. Dere smiler nok av dette og av kappløpet vi har mellom økt biltrafikk og veiutbygging i en spiral som ikke tar slutt. Og dere syns nok at flere hundre tapte liv årlig i trafikken er en høy pris. Vi vet ikke mye om hvordan dere lever, ikke hva dere livnærer dere av, ikke hvordan dere bor. Forandringene på kommunikasjonsområdet har bare i vår generasjons vært så store at vi for noen ti-år siden ikke hadde fantasi til å forestille oss slik vi har det i dag. Hvordan dere forflytter dere rundt er umulig for oss å vite. Men innen deres tid må menneskene ha funnet måter å innrette seg på som balanserer klodens tåleevne med menneskenes liv og virke. Hvis ikke overlater vi dere et ragnarokk. Vågsbygdskauen er et sammenhengende naturområde mellom bygda vår, Songdalen og Søgne. Marka er tilgjengelig fra alle kanter begrenset i nord av dagens E 39. I forhold til alle menneskene som bor rundt er naturområdet ikke stort. Men det gir oss lett tilgjengelig natur der vi bor. Den verdien skifter ikke med tiden. I norsk gårdstradisjon heter det at du skal overlate gården i bedre forfatning enn slik du overtok den etter foreldrene. Enhver gårdbruker kan se sporene etter forrige generasjons arbeid. Slik bør vi også forvalte samfunnet. Hvordan vil dere se sporene etter oss som lever nå? Sørget vi for at evige naturverdier ble hegnet om til samme glede for dere som for oss? Eller bygget vi naturen ned, og lot betong, bro og asfalt bli stående til dere som gigantiske tomme monumenter over den historisk sett korte tiden da bilen dominerte vår transport? Hvis de som tar avgjørelsen lytter til dere er svaret gitt. Vi i Vågsbygd Vel vil jobbe med følgende: - Gjøre Vågsbygda til et enda bedre område å leve i - Bevare grønne områder, særlig friområder og lekeområder - Sikre de gjenværende strandområder langs sjøen for allmenheten - Bedre riksvei, kollektivforbindelser og sykkelveier til sentrum - Utvikle et levende sentrum til glede for ung og gammel - Stanse forurensing og forsøpling - Formidle og øke kunnskapen om Vågsbygdas historie Vågsbygd Vel har medlemskap for hele husstanden. Vi vil gjerne ha mange medlemmer for å ha stor tyngde når vi jobber med saker. Medlemskap koster kr 150,- per år. Innmelding ved betaling til konto Merk med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Er det noe som opptar deg, ta kontakt! Vågsbygd Vel v/ Pål Friis, Der kan du også melde deg inn som medlem. Hellemyrpresten Sigmund Kruse og Vågsbygdspoeten Annabelle Despard deltok under befaringen av den foreslåtte motorveitrasseen ved Bjørkedalsheia søndag 31. mai. 17

18 BADHAIR, Rajshahi i Bangladesh En vennskapsmenighet til Vågsbygd Kristiansand har hatt Rajshahi i Bangladesh som vennskapsby siden Da var Kristiansand en av de første kommunene som opprettet et slikt vennskap i den 3. verden. Det vil være kjent for mange av Menighetsbladets lesere at vi Kristiansand hvert tredje år har en egen aksjon for å være med på å finansiere prosjekter i vennskapsbyen vår Rajshahi i Bangladesh. I år er det i ukene 43 og 44 og Vågbygd Menighet støtter aksjonen ved å ta opp offer til Rajshahiaksjonen. Vågsbygd menighet etablerte et vennskapsforhold til menigheten Badhair, en landsby i Rajshahi i I løpet av noen år ble bl.a. konfirmantene våre engasjert i arbeidet og samlet inn penger for å bygge en kirke. Kirken ble tatt i bruk i Kirken ble også utstyrt med kors, lysestaker og egen kirkeklokke. Menigheten vår har også vært med på å utdanne evangelister i Badhairmenigheten. Ved flere anledninger har Kristiansand kommune og også representanter fra vår menighet besøkt Badhair. Hvilke verdier er viktigst i et slikt vennskapsarbeid? Likeverdighet er viktigste grunnlag for å ha et godt samarbeid med våre venner i Rajshahi. Noen ganger opplever jeg at ledere av organisasjoner som mottar økonomisk støtte er underdanige i sin væremåte. Da prote sterer jeg! Mitt budskap er da at det er terapeutene, skolelærerne, syke pleierne, assistentene og de som gjør jobben i Rajshahi. De er aller viktigst når en skal hjelpe fattige, syke og funksjonshemmede. Hvorfor er det viktig for Vågsbygd menighet å følge opp vennskapsmenigheten i Rajshahi? For menigheten i Badhair er det stor symbolkraft i å ha en vennskapsmenighet i Kristiansand. En kristen landsby som Badhair er på mange måter under et sterkt press, både fra myndigheter og omgivelser. Det nye lokalet er et stort rom og ligger rett ved kirka. Der får skolebarna et gratis måltid hver, og det brukes til storsamlinger, kulturbegivenheter og som menighetshus. Inne i det nye forsamlingslokalet. Dansefremføring av unge jenter, tradisjonell santaldans. Du har besøkt vennskapsmenigheten mange ganger. Har det skjedd en utvikling på disse årene? Medlemmene i menigheten er fortsatt fattige. Menigheten er svært opptatt av at skolen skal være god. Kunnskap er forutsetning for å komme ut av fattigdommen. Nå er også barn fra hindufamilier og muslimer begynt på skolen. Det synes de kristne er spennende. Det er en anerkjennelse av at menigheten driver en god skole, og det betyr at de får kontakt med nye familier. Siden skolen er så populær trenger menigheten tusen kroner til et nytt klasserom. Rajshahikomiteen støtter skolen med kroner i driftsmidler hvert år. Overrekkelse av gave fra Vågsbygd menighet til menigheten i Badhair i april i år: En prestekjole. Tekst: Hans Petter Mjølund Foto: Rajshahikomiteen 18

19 Ungdom i kirka Her finner du en oversikt over det som skjer for ungdom i Vågsbygd kirke i høst. Håper du finner noe du kan trives med. Ung Tro (10. trinn+) Annenhver onsdag (oddetall) Kl inviterer vi til Ung tro - en plass å utforske mer om det å tro. Du kan komme alene eller sammen med venner. Her skal vi snakke om ulike sider ved det å være ung og det å tro. Vi begynner samlet med en kort innledning med dagens tema og så deler vi oss i smågrupper for å snakke om dette. Vi kommer til å holde til i kirkestua i 2. etg over kontorene. Kontakt: Sigurd Tveit Tlf: Jentekoret Benedictus Klassisk kirkekor som øver på onsdager Kl Her får du opplæring og mulighet for musikalsk utvikling i et god og sosialt miljø. Kontakt: Bjørn G. Odden Tlf: Vågsbygd Soul Teens (10. trinn+) Et kor for både gutter og jenter. Soul Teens driver med både sang, dans, drama og ledertrening. Kontakt: Lene Grundetjern Tlf: Fredager I høst har vi tre fredagskvelder med større arrangementer og annet som skjer: 11. september, 9. oktober og 4. desember. I november er det ungdomshelg i Voie. Kontakt: Erik Grude Lund Tlf: Mer info, spørsmål på Facebook på siden Ung Tro Vågsbygd Augustkonfirmanter 2015 Agnes Rye Thomassen Andrè Rosmer Richstad Emilie Theodora Tønnessen Fredrik Aslaksen Henrik Strand Nygaard Julian Molvik Ommudsen Kristine Høgdal Lea Nome Mathilde Flo Hjetland Ole Kristian Jakobsen Ronaldo Syrtveit Sigurd Boldvik Arntzen Stephen Antonio Ribas Johannessen Thom Erlend Lillegård Tunlid Marius Pedersen Lasse Junker Jensen Martine Garlie Johanson Anne Kristine Klungland Alexander Dhillon Trygsland Andreas Nyjordet Nordby Bedir Sebastian Køsker Christine Nielsen Larsen Emma Katrine Midtbø Frida Tønnesland Ida Magnussen Karen Elise Langfeldt Øslebye Maria Evensen Marthe Nomedal Dokmo Michelle Azora Olstad Ole Kristian Jakobsen Sander Bernhard Hustad Vetle Ekse Stine Frigstad Sebastian Olsen Desiree Sundtjønn Rakel Pettersen Solveig Jærnes Patrik Thommasen Celine Elisabeth Sandvik Hageland Lars Willam Thisted Andre Vågsvoll Anne Vistad Bentsen Benedicte Tunlid Espen Langhaug Harriet Nabwami Ssekamate Kristian Sandnes Augland Maria Li Ilebekk Nora Borgen Hjorthaug Selam Abraha Tedros Robel Ingrid Homme Kristiansen 19

20 Møte med produktdesigner og keramiker Ingunn Fjelde Sandvikmoen På vakre Odderøya, i bygg 143, møter vi Ingunn, kunstner og Vågsbygdjente. Her har hun hatt studio/ verksted siden slutten av Vi blir vist inn i et lyst og behagelig rom, med vakre produkter og arbeidsredskap for å skape mer. Fortell litt om deg selv. Jeg har utdannelsen min fra Manchester i England, i tredimensjonal design med keramikk som fordypning. Jeg er egentlig heilt forelska i å holde på med det, sier Ingunn, som vokste opp i Einerstien. Tilbake i Norge jobba jeg først på Høie fabrikk som designer i noen år. Så underviste jeg på kulturskolen i flere år. Deretter ble det noen år med barsel og to småbarn. Da den minste begynte i barnehagen, begynte jeg å ta opp min egen virksomhet. Hun smiler. Jeg husker at jeg løp hjem etter å ha levert i barnehagen, for å bruke de små timene jeg hadde for meg selv. Fra da ønsket jeg å stå opp med mitt eget, samtidig som jeg underviste på UiA. Det gjør jeg fortsatt. Jeg trives med å veilede. 20 Ingunn har et inkluderende designforetak ved navn tidistudio. Ja, det var en ide som vokste gradvis frem etter erfaring ved å drive kurs, samtidig som jeg produserte egen keramikk. Jeg ville selge en produksjons opplevelse og dele det aller beste. Jeg ville ha lage-gjester i studio som kunne bruke seg selv kreativt og praktisk. Få oppleve mestring i en helsebringende produksjon. Gevinsten for kunden er en opplevelse av å skape, og de får garantert et bra produkt. Her kan man oppleve Makefullness. Ikke mindfullness, men MAKEfullness. Et ord jeg har laget, sier Ingunn smilende. Og Ingunn smiler mye. Jeg er nok en igangsetter. Jeg elsker å finne ut teknikker, åssen det er mulig å lage det! Og det er gøy å veilede andre til å finne den veien. Når jeg har en gjeng i studio, når de har valgt overflate, mønsterdesign, farge, når det tar form da synes jeg det er så stas! Ingunn stråler. Det er veldig tilfredsstillende å ta kunden med i hele prosessen. Som produktdesigner liker jeg å utvikle teknikker og produkter, ikke for maskiner men for håndverksproduksjon. Hvilke materialer bruker du? Steingods og porselen. Så blander jeg mine egne leirer og det er gøy! Jeg resirkulerer leire og lager ny leire av det. Den siste miksen av keramikk jeg har blandet tåler høyere temperatur enn alminnelig skulpturleire. Jeg laget denne massen for å teste ut bruk av smelteformer. Det fungerte og de siste fatene i kolleksjonen brennes i disse smelteformene. Uttrykker du deg gjennom flere kunstformer? Ja, jeg tror jeg vil dele det i tre grupper, svarer hun. Det første er tidistudio der jeg jobber som designer, og veileder. Det andre er billedkunsten. Da jobber

21 Tekst: Marit Bjorå Hammersland Foto: Roy-Cato Myrvang og Ingunn Fjelde Sandvikmoen jeg med foto og grafiske teknikker. Jeg har jo sjela mi med i alt, sier hun tankefullt, men der blir det mer personlige erfaringer som får sine motiv. Så jobber jeg med skulpturell keramikk, med vekt på lys, skygge og rom. Hva er din største drivkraft som kunstner? Den kommer jo bare innenifra, uten at jeg kan si hva det er for noe! Sånn er jeg bare, ler Ingunn. Så har jeg funnet ut at man må bruke seg for å virke. Jeg blir inspirert av ro, av naturen. Hvit snø og lyset som faller. Det er så stort og fint! Fast fjell, luft. Det du kan ta på, men ikke ta på. Jeg får lyst til å gjenskape og få det over i hverdagsprodukter. Stiller du ut produktene dine og leverer til gallerier? Jeg har satset på å selge produksjonsopplevelse gjennom tidistudio, mer enn å levere til galleri. Men de nyeste fatene mine vil jeg nå sende til gallerier, for de er et godt produkt. Jeg har vært med på både nasjonale og internasjonale utstillinger med produktene mine. et bordfellesskap med kolleger, venner. Nå vil jeg få opp å stå et tilbud som strekker seg over flere besøk i studio, sånn at man kan melde seg på som enkeltperson og få mulighet til å lage flere produkter, samtidig som man blir mer og mer trygg på materialet og teknikkene. Det er ikke vanskelig å tenke seg Ingunn som en god veileder og igangsetter for de som finner veien til tidistudio. I dette studioet på Odderøya var det godt å være gjest. Vi takker for oss og tar med oss opplevelsen av roen, de vakre uttrykksformene og et varmt møte med en tilstedeværende og flott kunstner. Dersom du som leser dette vil vite mer, gå inn på Har du et spesielt uttrykk som er din signatur? Det er jo det enkle, da. Det gyldne mot det det kalde, lys og skygge. Myke former. Fargepaletten finner du nok igjen i steiner. Har du nye mål og planer fremover? Det er å få opp et nytt tilbud til de som er glad i å lage. Et tilbud hvor de kan komme flere ganger i løpet av høsten. Besøkene i dag er basert på en kveld, 21

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2014

Menighetsbladet Februar 01/2014 Menighetsbladet Februar 01/2014 Myren Gård er en populær ake- og snowboardbakke Jul i et krigsherjet afganistan side 4 miljøvennlige skoler og barnehager SIDE 11 Suksess for Slettheia Skole på Kilden side

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2014

Menighetsbladet April 02/2014 Menighetsbladet April 02/2014 Tanker side 3 velkommen mia SIDE 8 Pensjonister side 11 Filtmaker side 16 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Reidar Johannessen

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8 BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 2 : 2014 ÅRGANG 10 Tanker om påske side 6 Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5 En Jesus du liker SIDE 6 5 spørsmål til Stian SIDE 7 Musikk i en brytningstid

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer