Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten / Velkommen til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til"

Transkript

1 DIS - Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten / Velkommen til Det 14. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Møtet avholdes på Statsarkivet i Kristiansand, Tirsdag 2. mars 2010 kl Dagsorden: a. Valg av møteleder og referent b. Styrets beretning om siste års virksomhet c. Regnskap med revisors beretning d. Innkomne forslag e. Budsjett f. Valg av: - leder - styre - revisor - valgkomité på 2-3 medlemmer - 2 representanter til DIS Norges landsmøte Mvh Astrid Tvedten Leder DIS Vest-Agder

2 DIS Vest-Agder Styrets beretning Innledning Styrets beretning gjelder fra og til kalenderårets utløp, Styret har hatt 8 styremøter i løpet av 2009, herav 6 med det sittende styret, d.v.s. etter årsmøtet 3. mars. 2. Styret Styret har i perioden fra årsmøtet 3. mars 2009 bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer/WEB Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Astrid Tvedten Per Valebrokk Dagfinn Andreassen Arvid Carlson Vera Wroldsen Johannes Risnes Tormod Engebu Arne Bue Revisor : Bjørn Grønvold ble i årsmøtet 2009 valgt som revisor for 1 år. Valgkommité: Tor Einar Tobiassen (leder) Torbjørn Justnes Bjørn Grønvold 3. Aktiviteter Medlemsmøter Det har vært avholdt 9 medlemsmøter, medregnet årsmøtet. Et møte, i januar, ble avlyst pga sykdom. Fremmøtet har variert fra 15 til 33 medlemmer; spesielt var sommermøtet i Ny-Hellesund godt besøkt, men også medlemsmøtene med tema Reisebrev fra det norske Amerika v/johannes Risnes og Barnevandring på Agder v/thyra Ågedahl. De fleste ordinære møtene er holdt i Statsarkivets møterom. Møtet 5. mai om slekten Wild på Myren gård ble naturlig nok holdt på Myren gård. Sommermøtet 2.juni bød på båttur i vakkert sommervær fra Høllen til Ny Hellesund, i Stein Frode Ertzeids gamle redningsskøyte. Sturla Ertzeid tok oss med på en kort omvisning på Monsøya, før vi søkte inn i løa til Stein Frode, hvor Sturla holdt et fyldig kåseri med tema Ny Hellesund og Langfeldt-slekten. Kvelden ble avsluttet med servering av smørbrød og kaker. Side1 av 1

3 DIS Aust-Agder inviterte Vest-Agders DIS-medlemmer til møte på Frolands Verk lørdag 6. juni, med omvisning på Verket og foredrag om barnevandringene v/thyra Ågedal. Julemøtet 1. desember ble holdt i Håndverkeren, med 20 medlemmer til stede, i tillegg til 2 fordragsholdere. Per Anders Olsen fortalte om Håndverkerforeningens og bygningenes mangslungne historie, og Volker Maltz supplerte med historien om familien Vogt og anekdoter rundt Håndverkeren som serveringssted. Avslutningsvis ble det servert ribbe og pinnekjøtt. Alle møter har vært annonsert under DIS Vest-Agders område på DIS-Norges hjemmeside, i tillegg har lokallagets medlemmer fått påminnelser via e-post. Brukermøter DIS Vest-Agder har i 2009 arrangert brukermøter en tirsdag i måneden, unntatt sommermånedene, med meget godt oppmøte. Møtene har stort sett dreiet seg om praktisk bruk av slektsprogrammet Brothers Keeper og generelle data- og brukerproblemer. Tormod Engebu har ledet samtlige møter. Slektsforskerdagen 2009, 31. oktober Tema for årets slektsforskerdag var Familieminner. Flere av styrets medlemmer stilte som veiledere, og i tillegg en representant for slektsforskerne i Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige. Arrangementet i Kristiansand Folkebibliotek var godt besøkt, også av en journalist fra Fædrelandsvennen, som hadde en ganske fyldig og meget begeistret rapport i mandagsavisen, inkl. bilde av journalisten og Dagfinn Andreassen i dyp konsentrasjon foran dataskjermen. Arkivenes dag, 14. november DIS Vest-Agder hadde også i 2009 en stand på Statsarkivet under Arkivenes dag, men det var beskjeden tilstrømming til arrangementet. Kilderegistrering Det har vært liten aktivitet på dette område innen DIS Vest-Agder i Så vidt styret kjenner til er gravminneregistrering praktisk talt fullført i Kristiansand. Det skal gjenstå 3 kirkegårder i Mandal, samt i Audnedal og Hægebostad. Registrering i Lyngdal er tatt hånd om av historielaget, og i Kvinesdal har Petter Svindland utført arbeidet. DIS-Norge sendte i februar 2009 ut en oppfordring til alle medlemmer om å delta i en dugnad for registrering av gjenstående deler av folketellingen 1875, i et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Styret tok saken opp i et medlemsmøte, men har ellers ikke engasjerte seg i gjennomføringen av dette. Det er ikke kommet tilbakemelding fra DIS-Norge om dugnaden har vært vellykket. Knut Røysland, medlem av DIS Vest-Agder, har på eget initiativ registrert en rekke kirkebøker i Bjelland prestegjeld. Dette er innsendt via Vera Wroldsen som er ansvarlig for kilderegistrering i styret. På Digitalarkivet finner en materialet under digitalpensjonatet, i DIS Vest-Agders pensjonatrom. For øvrig er det ikke kommet noe innspill fra DIS-Norge om registrering av kirkebøker eller lignende. Styret har ambisjoner om selv å ta initiativ til å sette i gang registrering av kirkebøker innenfor vårt område, evt. som gruppearbeid på brukermøter. Side2 av 2

4 Lokalhistorisk senter Arbeidet med å etablere et lokalhistorisk senter i Bentsens Hus, Kronprinsens gate 59 i Kristiansand, nærmer seg nå fullførelse. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Agder Historielag, DIS Vest-Agder og andre lokalhistoriske lag og foreninger. De involverte foreningene har ventet på at Kristiansand kommune skulle fullføre rehabiliteringen av lokalene, og har ikke villet ta i bruk halvferdige lokaler, pga faren for at kommunen da ville si seg ferdig med sitt engasjement. Det regnes nå med at lokalene vil bli overlevert omkring påsketider Foreningen vil der kunne få et fast kontor med plass til arkiver m.m., samt mulighet for å holde styremøter og andre mindre samlinger. 4. Medlemmer Medlemstallet er øket noe i løpet av 2009, fra 232 ved forrige årsskifte til 249 medlemmer pr Kulturminneåret 2009 Styret har vært engasjert i prosjektet Barnevandringene på Agder, i samarbeid med DIS Aust-Agder og en rekke andre organisasjoner og institusjoner. Det har vært holdt følgende møter i denne sammenheng: Samarbeidsmøte mellom styrene i DIS Aust-Agder og Vest-Agder, på Hotel Norge i Lillesand. Det var enighet om å satse på et bredt opplegg, bl.a. med tanke på å etablere en kulturminneløype langs deler av traséene for barnevandringen. Per Valebrokk ble utpekt til prosjektleder for samarbeidsprosjektet, med Johannes Risnes som støttespiller og spesialkonsulent Audnedal kommune, Vest-Agder Fylkeskommune og prosjektet SMIA inviterte representanter for historielag og andre kulturorganisasjoner, bl.a. DIS Aust- og Vest- Agder til møte på Knarestad i Tveit, med Per Valebrokk som møteleder Nytt samarbeidsmøte på Konsmo, bl.a. med Thyra Ågedal til stede. Det ble der avtalt å arbeide videre med tre temagrupper: 1 Karter/stier/infotavler 2 Historier underveis/skjebner 3 Musikk/sanger/stev Johannes Risnes ble utpekt som koordinator for tema nr Johannes Risnes utarbeidet en statusrapport med oversikt over prosjektet/prosjektene så langt. Kopi av statusrapporten kan rekvireres fra Johannes Risnes eller Arvid Carlson. Det har i tillegg vært mye uformell aktivitet om saken, både innenfor de to lokalforeningene av DIS, og blant andre institusjoner og enkeltpersoner. Merking av flere barnevandringstraséer er på det nærmeste ferdig. Prosjekt Barnevandringer har nå mange og omfattende avgreninger, og det vil utvilsomt fortsette å leve sitt eget liv utenfor DIS-foreningenes ramme. Dette gjelder ikke minst filmen om Yohan som vil komme på norske kinoer i 2010, og planene om en temapark i Audnedal. Side3 av 3

5 6. Tur til det norskamerikanske Midtvesten. Johannes Risnes lanserte i mai 2009 planer om å arrangere en slektshistorisk rundreise i USA, hovedsakelig som tilbud til medlemmer av DIS Vest-Agder og Aust-Agder. Etter et grundig planleggingsarbeid fra Johannes og samarbeidspartnere ble tilbudet sendt til medlemmene i januar Program for turen er også lagt ut på WEB-området til DIS Vest-Agder. 7. Møter, samlinger og kurs i DIS- Norge Tillitsmannskonferanse: april 2009 på Clarion Hotel, Gardermoen. Fra DIS Vest-Agder deltok Astrid Tvedten, Per Valebrokk og Dagfinn Andreassen Ledersamling/eksraordinært landsmøte: 7. og 8. november 2009 i Oslo Per Valebrokk representerte DIS Vest-Agder 8. Økonomi Økonomien i lokallaget er fortsatt god. Det henvises til regnskap og budsjett. Kristiansand Astrid Tvedten Per Valebrokk Dagfinn Andreassen Arvid Carlson Vera Wroldsen Johannes Risnes Tormod Engebu Ole Bue Side4 av 4

6 Regnskap DIS Vest Agder 2009 Bankbeholdning pr Kr ,11 INNTEKTER Kontingent refusjon DIS Norge Kr ,00 Renter Kr ,74 Aktivitetsfondet Kr 0,00 UTGIFTER Gaver/ honorarer / Oppmerksomheter Kr ,85 Medl.møteutg. Kr ,22 Porto Kr. 0,00 Reise Kr ,00 Rekvisita/Innkjøp Kr ,50 Slektsforskerdag Kr ,50 Styremøte utg. Kr. 263,80 Til styrets disposisjon Kr. 0,00 Sum Kr ,74 Kr ,87 Underskudd Kr ,13 Balanse Kr ,87 Kr ,87 Bankbeholdning pr Kr ,11 - Underskudd Kr ,13 Varebeholdning: 31 bøker a. kr (Lag Slektsbok) + kr ,00 Dette er en død kapital før bøkene er Reelt underskudd Kr ,13 solgt derfor, er dette en del av det store underskuddet. Bankbeholdning pr Kr ,98 Kristiansand Dagfinn Andreassen Dagfinn Andreassen Kasserer

7 Revisjonsberegning DIS Vest-Agder 2009 Regnskap og forvaltning for perioden 1/1 31/ er gjennomgått etter beste evne. Med hensyn til foreningens økonomiske stilling ved periodens slutt og resultatet av virksomheten, kan følgende innberetning avgis: Den sammenlagte beholdning (konti i Spareskillingsbanken) viser ved periodens slutt kr ,98. Dette sammen med lagerbeholdning av boken lag Slektsbok (31 stk) til en verdi av 9.145,- utgjør lagets eiendeler. Inntektene viser kr ,74, og utgiftene vier kr ,87. I året 2009 har virksomheten således et underskudd på kr ,13. Herav er kr 9.145,- utgiftsført beholdning av boken lag Slektsbok. Bokføringen er kontrollert mot billag og kontoutskrifter fra Skandiabanken (til ) og Spareskillingsbanken. Alle posteringer er tilfredsstillende legitimert. Bokført beholdning stemmer med kontoutdrag. Bokføringen er ryddig og oversiktlig. Med henvisning til ovenstående anbefaler undertegnede at regnskapet godkjennes for 2009, og at styret gis ansvarsfrihet for samme. Vågsbygd den 18. januar 2010 Bjørn Grønvold (av årsmøtets valgte revisor)

8 onsdag 17. februar 2010 Page: DIS DIS Vest-Agder 2010 Category Yearly Total Expenses ,00 Fixed Expenses 0,00 Flexible Expenses ,00 Gaver.honorar.oppm.h 8 000,00 Medl.møteutgifter 6 000,00 Medlemsverving 4 000,00 Porto 100,00 Reiseutgifter 5 000,00 Rekv. Innkjøp 5 000,00 Slektforskerdagen 2 000,00 Styremøte utg ,00 Income ,00 Bankrenter 1 000,00 Grasrotandel 2 100,00 Medlemskontingent ,00 Salg rekvisita 4 000,00 Total Budget Income: ,00 Total Budget Expenses: ,00 Difference: 0,00

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2001. 7. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 13. februar 2001, kl. 18.30 i kantinen på Alcatel Space, Horten (Veibeskrivelse til Alcatel Space på side 9) Dagsorden:

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2011 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer