PROGRAM ARENDALSUKA 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM ARENDALSUKA 2015"

Transkript

1 PROGRAM ARENDALSUKA 2015 TOR 13.08: GRØNN BYUTVIKLING FRE 14.08: REGIONENE OG DET GRØNNE SKIFTET FRE 14.08: URBANE LØSNINGER I LAVUTSLIPPSSAMFUNNET FRE 14.08: MILJØREVOLUSJON I OFFENTLIGE INNKJØP MAN 17.08: MAN 17.08: GRØNNE DATASENTRE SOSIAL AVSLUTNING FOR ALLE

2 ARENDALSUKA 2015 Klimapartnere legger med dette frem våre arrangementer for Arendalsuka Klimapartnere er nå godt etablert i både Agder og Hordaland med totalt 56 offentlige og private virksomheter som representere over ansatte. Målet med Klimapartnere i regionene er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Partnere som har vært med siden starten i Agder i 2008 har samlet redusert sine klimagassutslipp med 38 %, og en rekke nye grønne produkter og tjenester er utviklet. Klimapartnere Hordaland ble etablert i 2014 og man er godt i gang med det systematiske klimaarbeidet i regionen og ser en god trend mot lovende resultat. Vi opplever også en stor interesse for å etablere Klimapartnere i mange andre fylker, og flere steder er man nå i ferd med å komme i gang. Vi vil gjerne takke våre samarbeidspartnere, deriblant flere Klimapartnere, som har bidratt med å få på plass disse arrangementene. Håper vi sees under Arendalsuka! Med vennlig hilsen Torstein Thorsen Ekern Prosjektleder Klimapartnere Agder Helene Frimannslund Prosjektleder Klimapartnere Hordaland Vi i Klimapartnere er svært fornøyde med det programmet vi har fått på plass, både når det gjelder innhold og når det gjelder deltakelse fra både faglig og politisk hold. Totalt er det 5 faglige arrangementer under Arendalsuka hvor Klimapartnere er med-arrangør, samt et sosial arrangement mandag 17.august som en avrunding for vår del av Arendalsuka. Alle disse 6 arrangementene er presentert på de neste sidene.

3 GRØNN BYUTVIKLING BO HØYT OG TETT BØR ALLE BYER HA SITT BJØRVIKA? Torsdag 13. August Enkel lunsj fra kl BJØRN VEDAL MARIUS HOLM SISSEL LEIRE KJERSTIN R. BRAATHEN Eureka kursrom 2, Amfiet. Møteleder: Marius Holm, leder Zero NIKOLAI ASTRUP OLA ELVESTUEN SISSEL ENGBLOM JOHN SIGVE HELLEREN FOTO/ILLUSTRATØR: DOTS AS FORTSETTELSE TEMA: «I henhold til TNS Gallups Klimabarometer 2015, står Klimaendringer som nummer to blant de viktigste utfordringene Norges står overfor. Hele 34 % av befolkningen anser klimaendringer som en av Norges tre største utfordringer. Blant de over 60 år mener hele 41 % at klimaendringer er den viktigste utfordringen Norge står overfor og Klimaendringer øker sin betydning blant de aller yngste. Norske og internasjonale trender viser at den yngre generasjon er mer miljøbevisste, urbane og mindre bilbaserte. Selv om neste generasjons ønsker og behov skiller seg fra foreldregenerasjonens tenkemåte, ser vi at flere og flere av de eldre også følger flyttestrømmen til byene og velger å bo høyt og tett. Hva betyr klimautvikling for byutvikling? Hva gjøres for å tilrettelegge for grønn byutvikling?» Klimapartnere Velkommen og kort om Klimapartnere ved Torstein Thorsen Ekern og Helene Frimannslund, Klimapartnere Agder / Hordaland Asplan Viak AS «Hvordan skal norske byer bli attraktive for den nye generasjonen?» Foredragsholder: Sissel T. Engblom seniorarkitekt Plan og urbanisme Asplan Viak, Fagansvarlig Byutvikling Oslo DNB «DNB En pådriver for det grønne skiftet» Foredragsholder: Kjerstin R. Braathen, Konserndirektør Bedriftsmarked Norge Kruse Smith «Gaining by sharing - en modell for bærekraftig bofellesskap» Foredragsholder: Sissel Leire. Styreleder Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS, styreleder i Bygg 21 og grunnlegger og medeier av Gaining By Sharing JB Ugland Eiendom «Utvikling og fortetting urbane boligprosjekter i grønt perspektiv» Fra grått til grønt Barbu Brygge (Arendal) og Kanalbyen (Kristiansand) Foredragsholder: Bjørn Vedal, direktør J.B. Ugland Eiendom AS og John Sigve Helleren, prosjekteringsleder/prosjektutvikler J.B. Ugland Entreprenør AS. ca Panelsamtale med innlederne + stortingsrepresentant Nikolai Astrup, (H) og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V)

4 REGIONENE OG DET GRØNNE SKIFTET Fredag 14. August Grid-senteret 1.etg, Green Knowledge Center. Møteleder: Svein Tveitdal, Klima2020 SVEIN TVEITDAL HELENE FRIMANNSLUND PEDER SYRDALEN ANITA K. TRAASETH BJØRGULV LUND MONICA MÆLAND FORTSETTELSE TEMA: Næringsminister Monica Mæland og leder for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth møter politikere og næringsliv for å diskutere gjennomføring av det grønne skiftet i regionene. Regjeringen har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Fylkeskommuner og kommuner er opptatt av det samme. Regionalt næringsliv står foran store oppgaver i gjennomføringen av det grønne skiftet. Alle regioner ønsker å redusere klimagassutslipp og skaffe nye grønne arbeidsplasser, og spørsmålet er hvordan. Klimapartnernettverkene som er etablert i Agder og Hordaland, som nå omfatter 56 offentlige og private virksomheter, har vist seg å være en god modell. Partnere som har vært med siden starten i Agder i 2008 har samlet redusert sine klimagassutslipp med 38 %, og en rekke nye grønne produkter og tjenester er utviklet. Målet med seminaret er å informere om eksisterende regionale nettverk med utgangspunkt i Agder og Hordaland og å få fram konkrete ideer/strategier for hvordan nasjonale og regionale/lokale myndigheter kan samarbeide med næringslivet om grønn omstilling i regionene. Næringsminister Monica Mæland Regjeringens bidrag til grønt skifte i regionene Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund Klimapartnere et regionalt initiativ som gir resultater Leder Asko Agder Peder Syrdalen Bidrag og forventninger fra regionalt Næringsliv Leder Klimapartnere Hordaland Helene Frimannslund Klimapartnere egnet for nasjonal utrulling? Administrerende Direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth «Drømmeløftets» bidrag Panelsamtale med innlederne - spørsmål fra salen Avslutning Enkel frokostservering Korte innledninger (10 minutter) ved:

5 URBANE LØSNINGER I LAVUTSLIPPSSAMFUNNET OM BOSS-SUG, GJENVUNNET ENERGI OG EN MÅNELANDING I KOMMUNE-NORGE Grid-senteret 1.etg, Green Knowledge Center. Møteleder: Jan Erik Larsen, tidligere statssekretær (Ap) LARS ANDREAS LUNDE HENNING WARLOE JAN ERIK LARSEN TORSTEIN MELHUS Fredag 14. August NIKOLAI ASTRUP OLA ELVESTUEN PÅL MIKKELSEN BÅRD VEGAR SOLHJELL MARIUS HOLM FORTSETTELSE TEMA: Veien til lavutslippssamfunnet går gjennom landets byer og tettsteder! Vi viser eksempler på hvordan kretsløpsøkonomien bidrar til utslippskutt. Avanserte avfallssystemer, lokale energiressurser og store ambisjoner leverer løsninger som et stadig mer urbant Norge er avhengig av for å nå sine miljømål Innledninger (15 minutter) ved: Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Hvorfor kommunene har nøkkelen til lavutslippssamfunnet Byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe, Bergen kommune Hvordan Bergen satser på nedgravde løsninger for avfallshåndtering og varme Paneldebatt med: Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V) Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) Daglig leder Marius Holm i Zero Enkel lunsj Direktør Pål Mikkelsen, Energigjenvinningsetaten i Oslo Månelandingen på Klemetsrud karbonfangst i storbyen Administrerende direktør Torstein Melhus, Agder Energi Varme Urban energi på Sørlandet hvordan Kristiansand varmes og kjøles av egen energi

6 MILJØREVOLUSJON I OFFENTLIGE INNKJØP Fredag 14. August Grid-senteret 1.etg, Green Knowledge Center. Møteleder: Tormod Lien, Miljømerking TORMOD LIEN BRITA STAAL JAN AUDUN JUVENG ROBERT MYHRE MORTEN L. ELIESON RAGNHILD HAMMER JUNE EIKESETH FORTSETTELSE TEMA: 1 januar 2016 vil Norge ha implementert nylig vedtatt EU-direktiv for offentlige innkjøp. Direktivet kan bety en miljørevolusjon i offentlige innkjøp. På seminaret i regi av Klimapartnere i Agder, presenterer aktører som rigger seg for fremtiden resultater fra et pilotprosjekt for spydspissinnkjøpere. Advokat Robert Myhre, tidligere sekretariatsleder i Klageorgan for offentlige anskaffelser, snakker om miljømulighetene. Offensive innkjøpere presenterer erfaringene med å benytte strenge miljøkrav og en leverandør forteller om hvordan de liker å bli utfordret på sin miljøprestasjon. 14:00-14:20 Stort renholdsanbud gir store effekter på miljø og marked June Eikeseth, NSB 14: Hvordan stille miljøkrav til mat og matemballasje, til non-food og rekvisita hvordan er responsen fra markedet? Jan Audun Juveng, Innkjøpsrådgiver, Fylkesrådmannens kontor Hvorfor og hvordan samarbeide om miljø og innkjøpskrav? Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B hos Miljømerking og Morten Elieson, Stiftelsen Miljøfyrtårn Veien videre i Agder Ragnhild Hammer «Miljø & kvalitet i et prispresset marked - Det lønner seg ikke alltid å spare» Brita Staal, Leder for CSR & Kvalitet i Staples Norge :00 Jussen står ikke i veien for miljøinnkjøp, Robert Myhre, advokat, tidligere leder i KOFA

7 GRØNNE DATASENTRE NY VENNLIG VERDISKAPING I NORGE Mandag 17. August Eureka kursrom 2, Amfiet. Møteleder: Silje Schei Tveitdal, Beat Communications SILJE SCHEI TVEITDAL ROGER SCHJERVA MARIUS HOLM PEDER NÆRBØ KJELL INGOLF ROPSTAD TINE SUNDTOFT ODD OMLAND TROND S KRISTIANSEN TERJE DAMMAN FORTSETTELSE TEMA: Store datasenter kan på sikt bli en ny nasjonal næring med tusenvis av nye grønne arbeidsplasser. Den digitale revolusjonen endrer hele verden. Veksten i datatrafikk det siste tiåret har vært på mer enn 3300 %. For å håndtere all denne nye datamengden, trengs det nye store datasentre og nye internasjonale datafibre. Datasentrene kan være alt fra maskiner plassert i egne rom, til store kraftintensive industrifasiliteter på flere hundre mål. Trenden går nå mot flere og større datasentre. I Europa alene, er det forventet at det fram mot 2020 vil kreves 60 ny store datasentre. Investeringene i disse vil være på et tresifret antall milliarder kroner, og gi flere titalls tusen arbeidsplasser. Arrangementet har som mål å belyse nasjonale muligheter og utfordringer for at grønne datasentre skal bli en ny nasjonal næring. En ny næring som kan gi tusenvis av nye grønne arbeidsplasser bygd på egne fornybare kraftressurser. Oppstart kl Velkommen Grønne datasentre på Sørlandet Fylkesordfører Terje Damman, Vest-Agder fylkeskommune IKT-Norge Store datasentre, en ny nasjonal næring Roger Schjerva sjeføkonom Zero Store datasentre, en del av det grønne skiftet? Marius Holm leder Bulk Infrastructure Store datasentre i Norge Peder Nærbø adm.dir Regionplan Agder Store datasentre, hva bør Norge gjøre? Trond S. Kristiansen - Prosjektleder Politisk samtale Tine Sundtoft Klima- og miljøminister Odd Omland, Ap, Stortinget Kjell Ingolf Ropstad, KrF, Stortinget Avsluttes kl 12.00

8 SOSIAL AVSLUTNING FOR ALLE Mandag 17.august kl Les mer på: facebook.com/klimapartnere Teltet utenfor Grid-senteret AGDER PER JUNI 2015: Clarion Hotel Tyholmen Clarion Hotel Ernst Frameworks I samarbeid med Gard og medlemsbedriftene GRID-Arendal og DNB, arrangerer Klimapartnere Agder en sosial samling i teltet utenfor GRID-senteret. Vi vil ha noen enkle innslag fra scenen, men i hovedsak vil vi legge opp til at nettverkets medlemsbedrifter kan treffes til en uformell og hyggelig prat og gjerne dele erfaringer fra bedriftens arbeid med klima og miljø. Vi vil også invitere ulike personer fra både faglige og politiske miljøer som vi håper vil ta en tur innom teltet. Dyreparken Utvikling AS HORDALAND PER JUNI 2015: Det vil bli servert litt enkel mat, og det er også muligheter for å få tak i drikke. Arrangementet er åpen for alle, og vi håper flest mulig har anledning til å komme innom teltet på mandagen. Vi ønsker en hyggelig og sosial avslutning av Arendalsuka for både eksisterende og ny medlemmer av Klimapartnere i Agder

9 PROGRAM FOR UNDER ARENDALSUKA

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10 Energiforum NR. 01 - mars 2014 Nyhetsblad fra energi norge Synlig lederskap Veien til god sikkerhetskultur SIDE 3 Bygger omdømme innenfra Bli en strømbassadør SIDE 10 Menneskene vår viktigste ressurs Foto:

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

Grønnere luftfart. Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio. Se hele programmet på baksiden

Grønnere luftfart. Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio. Se hele programmet på baksiden Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio Se hele programmet på baksiden Grønnere luftfart Om noen år skal luftfarten ha bærekraftige alternativer

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2011 1 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og

Detaljer

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2014 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE NORSK VANNKRAFT Fra industrieventyr til klimaløsning SIDE 3 Vannkraft BYGGER OMDØMME INNENFRA Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 - kilden til

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Rjukan kan bli datasenter valley

Rjukan kan bli datasenter valley PRESSEMELDING Stavanger/Rjukan/Oslo 26.11.2013 Storsatsing på nytt datasenter: Rjukan kan bli datasenter valley Green Mountain Data Centre AS med base på Rennesøy i Rogaland og eid av Smedvig, har valgt

Detaljer

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 ENERGIFORUM NR. 01 - MARS 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE BRANSJESYNLIGHET De unge må vite om jobbmulighetene SIDE 6-7 SPORSEM-BESØK I LOFOTEN Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 Kompetanse

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Civitas/IN BY 08.12.10 Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Oppsummering av idéverksted nr 2 den

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014

DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014 DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014 FOLKETEATERET/FOLKETS HUS I OSLO SENTRUM FORNYBAR ENERGI ENERGILAGRING OG KRAFTSYSTEM TRANSPORT: EL OG HYDROGEN ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR I SØR

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer