Vind og bølger. Winds and Waves Family and Identity in Transition INVITATION PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vind og bølger. Winds and Waves Family and Identity in Transition INVITATION PROGRAMME"

Transkript

1 INVITATION PROGRAMME The 8 th Nordic Family Therapy Congress Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition

2 2 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Grieghallen the Congress Venue Bryggen Bergen s Historical Wharf Velkommen til den 8. Nordiske kongress i familieterapi og velkommen til Bergen, byen mellom de syv fjell ut mot havet på Vestlandet i Norge. Bakenfor ligger fjorder og tinder, fjellvidder, skoger, vann og jorder helt over til Sverige og Finland. Foran seg har Bergen den vide, vide verden der sjøveien har gjort byen kosmopolitisk i 1000 år. Grønland, Island, Færøyene, Danmark og England har alltid ligget der som tilgjengelige naboer, med vind og bølgers hjelp. Kom hit, og la oss oppleve Norden i dagens verden, nå som hele verden er blitt vår nærmeste nabo. La oss utforske og gjennom det bli utforsket. La oss se på gamle og nye røtters betydning for post-moderne relasjoner. La oss kaste ankeret opp i luften som en drage, bli tatt av vinden og se hvilke bølger som skapes. Norden er huset vi bor i. Her er mange rom og rom til mange. Vår hverdag er i hardt vær. Strukturer og økonomi, politikk og ideologi blåser gjennom rommene og skaper nye rammer for liv og terapi. Kongressen vil samle oss til opplevelse og refleksjon om vår praksis og vår tenkning, og styrke vår bevissthet om hvordan vi former og blir formet av menneskene vi møter. Kom til Bergen i vind og bølger! Vær med på å skape et familieterapeutisk skapende forum for Norden! Hans Christian Michaelsen Welcome to the 8 th Nordic Family Therapy Congress and welcome to Bergen, the city between the seven mountains by the North Sea on the western coast of Norway. Behind, fjords and peaks, mountain plateaus, forests, lakes and fields stretch all the way to Sweden and Finland. Ahead, Bergen faces the whole wide world, where the seaway has made the city cosmopolitan for 1000 years. Greenland, Iceland, The Faeroes, Denmark and England have always been neighbours within our reach, with a little help from the winds and waves. Come, and let us experience this Nordic landscape of our day, now that the whole world has become our nextdoor neighbour. Let us explore and be explored. Let us look at how old and new roots influence post-modern relations. Let us throw our anchor high in the sky like a kite, to be taken by the winds, and see what waves are shaped. We live in the house of the North. Here there are many rooms and room for many. Our daily life is weathered. Structures and economy, politics and ideology are blowing about our house and shaping new frameworks for life and therapy. At the Congress we will gather to share experiences and reflect on our practice and our thinking, to enhance our awareness of how we form and are formed by the people we meet Come to Bergen in winds and waves! Join us in creating a family therapeutic forum of the North! Leder av Organisasjonskomitéen Leder av Norsk forening for familieterapi (NFFT) Hans Christian Michaelsen Chair of the Organizing Committee The Norwegian Family Therapy Association (NFFT) President

3 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 3 CONGRESS Language The main languages will be Danish, Swedish, Norwegian or English. Interpretation into English will be offered for the plenary sessions. Each day at least one sub-plenary session and workshop will be held in English. Sessions in English will be indicated in the final programme. The funicular Fløybanen Kongressens beliggenhet Den 8. nordiske kongress i familieterapi arrangeres i Grieghallen, Edvard Griegsplass 1, Bergen, Norge, august Hjemmeside Siden oppdateres kontinuerlig fram til kongressen. Påmelding Vennligst registrer deg på: Deltakeravgift før 15. april 2008: NOK Deltakeravgift etter 15. april 2008: NOK Siste frist for påmelding: 21. August Deltakeravgiften inkluderer: Faglig program Lunsjer og kaffe/te Vær vennlig å marker i påmeldingsskjema om du har spesielle behov mht. kost Mottakelse i Grieghallen Betaling og betingelser Betaling ved S.W.I.F.T eller Visa/Master/Eurocard. Vær vennlig å angi betalingsmåte ved påmelding. Alle endringer og avbestillinger må meldes skriftlig til Kongress & Kultur AS. Kanselleringer Location and venue The 8 th Nordic Family Therapy Congress takes place at Grieghallen, Edvard Griegsplass 1, Bergen, Norway, August Home page The page will be continuously updated prior to the congress. Registration Please register online at: Registration fee before 15 April 2008: NOK 3,950 Regular fee, after 15 April 2008: NOK 4,450 Latest date for registration: 21 August The registration fee includes Admission to the scientific sessions Lunches and coffee/tea breaks Please make a note on the registration form if you have any special dietary requirements Reception in Grieghallen Payment and Conditions Bank transfer by S.W.I.F.T or Visa/Master/Euro card. Please choose type of payment when registrating. All changes and cancellation must be notified in writing to Kongress & Kultur AS. CANCELLATIONS Deltakeravgift Registration fee Sosialt program Social program Hotell Accommodation Innen 15. juni Within 15 June Full refusjon* Full refund* Full refusjon* Full refund* Full refusjon* Full refund* Etter 15. juni After 15 June Ingen refusjon No refund Ingen refusjon No refund En natts avgift 1 night s charge * Minus administrasjonsgebyr på NOK * Minus a cancellation fee of NOK 350. COMMITTEES Executive Committee: Hans Christian Michaelsen Liv Ristvedt Randi Bagge Pål Abrahamsen Scientific Committee Randi Bagge Anne Andersen Arild Aambø Liv Bjerknes Anne Mari Fleime Håkon Hårtveit Astri Johnsen Atnaf Berhanu Kebreab Asbjørn Solevåg Advisory Board Erik Abrahamsson, Sweden Freydis Jóna Freysteinsdottir, Iceland Jaakko Seikkula, Finland Lisbeth Villumsen, Denmark Organising Committee Liv Ristvedt Suzanne Walther Pål-Erik Carlin Marianne Bie Rikke Helmer Bente Lindbæk Editorital Staff Kari Yvonne Kjølås Pål Abrahamsen Hilde Ingebrigtsen Congress Organiser Kongress & Kultur AS

4 4 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Foreløpig program Preliminary Programme Arrangementkomitéen forbeholder seg retten til å endre programmet uten ytterligere forvarsel. The organising committee reserves the right to change the programme below without further notice. 10:30 REGISTRATION Wednesday 16:00 19:00 OPENING CEREMONY AND PLENARY Artistic Performance Minister of Children and Equality: Manuela Ramin-Osmundsen Opening speaches Jon-Roar Bjørkvold Canto, ergo sumus: Jeg synger altså er vi Et musisk blikk på livsutfoldelsen Song unites! 19:30 RECEPTION hosted by the Mayor of Bergen 20:00 GET-TOGETHER PARTY Thursday 09:00 10:30 PLENARY Winds and waves Jorunn Solheim Forestillinger om familie Families as imagined communities Per Jensen Forståelsesrammer for terapi Frameworks for understanding psychotherapy 11:00 11:45 Sub-plenaries Winds and waves Anne Øfsti Forestillinger om kjærlighet i parterapi Representations of love in couple therapy: Some call it love Kerstin Hopstadius and Magnus Ringborg I eller bortom det postmoderna hur får vi familjen i sikte igjen? In or beyond the postmodern how can we come in view of the family again? Jim Sheehan Forminskning av par-privilegier i relasjonelt samliv: Implikasjoner for familieterapi i teori og praksis Diminishing Pair Privilege in Relational Life: Implications for Family Therapy Theories and Practices 12:00 13:00 Workshops WAVES 14:30 15:30 PLENARY Winds and waves Carsten Jensen Krise som livsform Identitet, røtter og overleveringer i relativitetens tidsalder Crisis as a form om life Identity, roots and passing the baton in the time of relativity 16:00 17:30 VARIOUS PRESENTATIONS 1930 Evening event at mount Fløyen Jeg ønsker ikke at mitt hus skal være stengt på alle sider eller at mine vinduer blir tettet. Jeg ønsker at alle lands kulturer skal få blåse mest mulig fritt gjennom huset mitt. Men jeg nekter å bli blåst ned av noen. Mahatma Gandhi I do not want my house to be walled in on all sides or my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. Mahatma Gandhi

5 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 5 Påmelding av bidrag Deltakere inviteres til å sende inn abstract til symposie-presentasjon og / eller workshop. Frist for innsending av abstracts til symposier: 7. februar 2008 Frist for innsending av abstracts til workshops: 7. mars 2008 Symposieholdere vil få svar om de er antatt senest 23. februar 2008 Workshopholdere vil få beskjed om de er antatt senest 12. april 2008 Retningslinjer for påmelding av bidrag: Friday 09:00 10:30 PLENARY Winds and waves Sigrun Juliusdottir Individualism versus kollektivism oförenliga motsättningar? Individualism versus collectivism Irreconcilable opposites? Haci Akman Kjærlighetens eksil Enforced travelling and exiled love Karl Boman-Larsen Dikt Poems 11:00 11:45 Sub-plenaries Winds and waves Wencke Seltzer Om å vektlegge bio-psyko-kulturelle prosesser i relasjonell terapi En gryende systemisk tilnærming Attending to interactive bio-psycho-cultural processes in relational therapy: An evolving systemic approach Sissel Reichelt Reflekterende team som modell for veiledningsgrupper Reflecting team as a modell for supervision groups Jan-Christer Wahlbeck Familjterapins lyriska dimensjoner The lyrical dimensions of family therapy Jaakko Seikkula Forskningens betydelse i utveckling för praktikbaserad evidence i familjeterapi Research for developing practice based evidence in family therapy 12:00 13:00 WORKSHOPS Waves 14:30 15:30 PLENARY Winds and waves Märta Tikkanen Vad händer äktenskapet om alle kossorna föredrar HON-doktorn? Om inspirasjon och konkurrens i förhållanden där båda har samma yrke What happens to the marriage if all the cows prefer the SHE-doctor? About inspiration and competition when man and wife share professions 16:00 17:30 VARIOUS PRESENTATIONS Call for Papers Participants are invited to submit an abstract for presentation for sub-plenaries or workshop presentation. Abstractdeadline sub-plenaries: 7 February 2008 Abstractdeadline workshops: 7 March 2008 Sub-plenary authors will be notified for acceptance by 23 Feb Workshop authors will be notified for acceptance by 12 April 2008 Guidelines for submission of abstracts: Saturday 09:30 11:00 PLENARY Winds and waves Johan Galtung Familien som konfliktscene: Overskridelse; ikke kompromiss The family as conflict stage: Transcendence; not compromise 11:30 12:15 Sub-plenaries Winds and waves Nora Sveaass Familier som blir gjenforent i eksil Families reunited in exile Judith van der Vele Vestlig terapeututdanning og konskevenser for interkulturell kommunikasjon om alliansebygging med etniske minoriteter Intercultural communication for therapists with western education background about building alliances with ethnic minorities Atnaf Berhanu Kebreab Regnbueprosjektet, et forum for dialog og verdiutveksling Erfaringer fra samarbeid med innvandrerorganisasjoner i forhold til samliv og foreldreskap i et nytt land Rainbow project, a forum for dialog and value exchange Experience sharing from partnership with immigrant organisations in relation to family life and parenthood in a new country Allan Holmgren Gjenintroduksjon av selvet i terapi: Fra systemisk strukturalistisk terapi til narrativ poststrukturalistisk nysgjerrighet Re-introducing the self in therapy: From systemic structuralist therapy to narrative poststructuralist curiosity Karsten Hundeide Hvilke omsorgsfunksjoner må opprettholdes i familien for at barns utvikling skal skje optimalt? Which caring functions need to be sustained in the familiy in order to promote a child`s optimal development? 12:30 14:00 PLENARY AND CLOSING CEREMONY Tian Sørhaug Antropologisk refleksjon Anthropological reflection 1930 Congress Dinner } holder deg oppdatert! Her vil du etter hvert finne en nærmere presentasjon av alle foreleserne. keeps you updated! In time, you will aslo find closer presentations of the authors on the site.

6 6 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Sosialt program Social Programme View from Mount Fløyen Onsdag 27. August Mottakelse i Grieghallen kl 19:30 Bergens ordfører inviterer alle deltakerne til mottakelse i Grieghallen. Fri adgang Åpningsfest Etter mottakelsen fortsetter vi kvelden i Grieghallen, hvor det serveres et lett måltid med drikke. Det vil bli underholdning og dans Pris pr. person: NOK 100 Wednesday, 27 August Reception in Grieghallen at 19:30 The mayor of Bergen invites all delegates of the congress to a reception in Grieghallen. No fee Get-together party After the reception we continue the evening in Grieghallen, enjoying a light meal, beverages, entertainment and live music Price per person: NOK 100 Troldhaugen home of Edvard Grieg torsdag 28. August En kveld på Fløyen kl 19:30 Vi tar Fløybanen til endestasjonen. På toppen av Fløyen har du en fantastisk utsikt over Bergen og områdene rundt. Det vil bli servert et enkelt måltid med drikke i restauranten. Kulturinnslag Pris pr. person: NOK 365 fredag 29. August Kongressmiddag kl. 19:30 Middagen vil være i Grieghallen. Det blir levende musikk og dans Pris pr. person: NOK 500 Thursday, 29 August Evening Event at Mount Fløyen, at 19:30 We will go by the funicular to the top of Mount Fløyen (320 m.a.s.l.). where you will have the most magnificent view of Bergen and the outer boroughs. A light meal and beverage will be served. Cultural surprizes Price per person: NOK 365 Friday, 29 August Congress Dinner at 19:30 The Congress Dinner takes place in Grieghallen. Live music and dance Price per person: NOK 500 Zacchariasbryggen TANGO-WORKSHOP På Nordisk kongress 2008 vil vi ikke begrense oss til det verbale språket. Tangoens språk er musikken, kroppen og bevegelsen. Som i terapi, er bevegelsen det sentrale; å skape den og bli beveget. På Nordisk Kongress i Bergen vil vi derfor torsdag og fredag tilby tango-workshop både for nybegynnere og øvede. Vi vil også tilby en mer teoretisk workshop om tango og kommunikasjon. Er du interessert, vennligst kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, slik at vi får en idé om hvor mange som vil delta. Tango-workshop er gratis. Se for mer informasjon. TANGO-WORKSHOP At the Nordic Congress 2008 we will not be confined to verbal language. Music, body and movement are the language of the tango. As in therapy, movement is central; to create and to be moved by it. Hence, at the Nordic Congress in Bergen we will offer a tango-workshop on Thursday and Friday both for beginners and skilled. We will also offer a more theoretical workshop on tango and communication. If you are interested, please tick the appropriate box on the Registration Form, so we will have an idea how many will attend. The tango-workshops are free of charge. Please visit for more information. Overnatting Det er bestilt et stort antall rom i Bergen til deltakerne ved den 8. Nordiske Kongress i Familieterapi. Samtlige hoteller er i kort avstand til Grieghallen. Bestilling av rom gjøres online samtidig som man melder seg på kongressen. Se Accommodation We have reserved a large number of rooms for the congress participants within walking distance from Grieghallen. Hotel booking is performed online, via the registration to congress form. Please visit

7 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 7 Generell informasjon OM BERGEN Bergen liker besøk. Og Bergen er verdt et besøk. Fjord- Norges hovedstad har alltid noe å by på, uansett årstid. Bergen er en internasjonal by full av historie, en stor by med en småbys sjarm og atmosfære. Fjord-Norge og Bergen tilbyr deg den ideelle kombinasjon av natur, kultur og interessante byopplevelser. På vil du finne mange nyttige opplysninger som vil hjelpe deg til et spennende og minnerikt opphold i og rundt Bergen. Å reise til Bergen Bergen lufthavn har daglige flyruter til og fra inn- og utland. Flyplassen ligger 15 km fra sentrum og har bussforbindelse som tar ca. 30 minutter og den koster NOK 80. Taxi koster ca. NOK 350. Direkte flyruter: Besøk for en oppdatert oversikt Med tog: Toget Oslo Bergen tar i underkant av 7 timer. Turen går gjennom vakker natur over fjellet og anbefales Klima Bergen er kjent for sitt regn. Besøkende må være forberedt på alt slags vær. Temperaturen kan variere mellom grader Sightseeing: Besøk Bergen reiselivslag på: Banker: Åpent mandag til fredag, kl 08:30 15:00 Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: General Information ABOUT BERGEN Bergen likes visitors. And Bergen is worth visiting. Fjord- Norway s capital always has something to offer, regardless of season. Bergen is an international city rich with history, a big city with small town charm and atmosphere. Fjord-Norway and Bergen offer you the perfect combination of nature, culture and interesting city experiences. On you will find much useful information that will help you have an exciting and memorable stay in and around Bergen. Travel to Bergen Bergen airport (about 15 km from the city centre) has daily services to domestic and international airports. The shuttle bus service takes approx. 30 minutes and costs NOK 80. A taxi costs approx. NOK 350. Direct Flights: Please visit for an update. By rail The train from Oslo to Bergen takes less than 7 hours and crosses many beautiful mountains. Recommended! Climate Bergen is famous for its rain. Visitors should be prepared for all kinds of weather. Temperatures may vary between degrees celcius Sightseeing: Please visit Bergen Tourist Board at: Bank offices: Open Monday to Friday from 08:30 15:00 Do feel free to contact the local board if you have any questions: Training for Congress TID: 27. August 2008 kl. 08:00 15:00 Training for Congress er et før-seminar på tog, hvor man kan reise langsommere til kongressen på en miljøvennlig måte, samtidig som man får en reise i både terapi og musikk. Psykolog, samlivsterapeut og forfatter Sissel Gran vil stå for det faglig innholdet og vil bl.a. snakke om kommunikasjon som det å bevege seg inn i den andres landskap. Dirigent Per Oddvar Hildre vil stå for musisk inspirasjon og korsang. Reisen skjer med Bergensbanen som går kl 08:00 fra Oslo Sentralstasjon og er iflg. rutetabell fremme i Bergen rett før kl. 15:00 onsdag , i tide til den Nordiske Kongressen som starter med forestilling kl. 16:00. Training for Congress koster NOK 1 500,- inkl. billett, lunsj og før-seminar-avgift. Det er et begrenset antall plasser hvor «først til mølla» prinsippet gjelder, så vær rask med å melde deg på. Påmeldingen er bindende. Se for mer informasjon. Training for Congress Time: 27 August 2008 from 8:00 15:00 Training for Congress is a pre-congress on-train seminar, where you can both travel to the congress at a slower pace, in an environmentally friendly way, and at the same time experience a journey in therapy and music. Psychologist, couples therapist and writer Sissel Gran will be the therapeutic travel guide and talk about communication as a journey into the landscape of the other. The conductor Per Oddvar Hildre will inspire us through music and singing. The journey takes place on the Oslo Bergen railway and leaves Oslo Central Station at 08:00 and is scheduled to arrive in Bergen before 15:00 Wednesday 27 August 2008 in time for the Nordic Congress Opening Ceremony at 16:00. The participation fee for Training for Congress is NOK 1,500 and covers the train ticket, lunch and seminar. Space is limited and on a first come, first served basis, so please do not hesitate in signing up for the seminar. Registration is binding. Please visit for more information. The Grieg Hall at night Bergen Fish Market Fishmonger

8 Start your business day on board SAS. You will find that a flight on Scandinavian Airlines is comfortable, relaxing and enjoyable in fact like a good day at the office. The SAS Group is the Official Airline of the The 8th Nordic Family Therapy Congress, Winds & Waves and therefore offers you a special discount. Simply quote event code NO0809 when calling your local SAS office and save up to 20 % on your ticket. Time to Meet Denmark Norway Sweden Finland Europe , USA Australia China Japan Singapore Thailand For further information about SAS Official Airline and your nearest SAS office kindly visit Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition VINDAR OCH VÅGOR Familj och identitet i förändring WINDS AND WAVES Family and Identity in Transition The 8th Nordic Family Therapy Congress VINDAR OG ÖLDUR Fjölskylda og sjálfsmynd í umbreytingu VIND OG BØLGER Familie og identitet i forandring Congress Organiser P.O. Box 947 Sentrum, N-5808 Bergen T: (47) F: (47) E: TUULIA JA AALTOJA Perhe ja identiteetti muutoksessa VINDUR OG ALDUR Familja og samleiki í broyting ANORI MALLILLU Ilaqutariit kinaassuserlu allanngoriartortut BIEKKAT JA BÁRUT Bearaš ja identitehta rievdadusas Norsk forening for familieterapi The Norwegian Family Therapy Association IMP kommunikasjon Sviggum, Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe, Foto: Bergen Reiselivslag, Willy Haraldsen

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 To Nordic Chess Federations Helsinki, July 3, 2012 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 The Finnish Chess Federation has the honour and pleasure to invite You to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

NNMPF-NYTT 2003: 3. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003

NNMPF-NYTT 2003: 3. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003 NNMPF-NYTT 2003: 3 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i 2004. (English version attached). Velkommen til NNMPF-

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK Nr. 13 3. mai 2010 Innhold/Content Ny instituttleder: Petter Bjørstad Søkertall Reiseregning/Travel claim form Valg til fakultetsstyret, gruppe B og D Førstehjelpskurs/First-aid

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights)

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Oversikt The crystal, clear, warm water of the Cayman Islands has made it one of the top scuba diving destinations in the world. Divers

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011.

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. Nordic Chess Federations. Reykjavik, 22. juni 2011 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. The Icelandic Chess Federation has the honor and pleasure to invite to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

NNMPF-NYTT 2006: 1. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006

NNMPF-NYTT 2006: 1. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006 NNMPF-NYTT 2006: 1 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 30.juni 2006 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i Helsinki 2007. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer