Vind og bølger. Winds and Waves Family and Identity in Transition INVITATION PROGRAMME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vind og bølger. Winds and Waves Family and Identity in Transition INVITATION PROGRAMME"

Transkript

1 INVITATION PROGRAMME The 8 th Nordic Family Therapy Congress Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition

2 2 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Grieghallen the Congress Venue Bryggen Bergen s Historical Wharf Velkommen til den 8. Nordiske kongress i familieterapi og velkommen til Bergen, byen mellom de syv fjell ut mot havet på Vestlandet i Norge. Bakenfor ligger fjorder og tinder, fjellvidder, skoger, vann og jorder helt over til Sverige og Finland. Foran seg har Bergen den vide, vide verden der sjøveien har gjort byen kosmopolitisk i 1000 år. Grønland, Island, Færøyene, Danmark og England har alltid ligget der som tilgjengelige naboer, med vind og bølgers hjelp. Kom hit, og la oss oppleve Norden i dagens verden, nå som hele verden er blitt vår nærmeste nabo. La oss utforske og gjennom det bli utforsket. La oss se på gamle og nye røtters betydning for post-moderne relasjoner. La oss kaste ankeret opp i luften som en drage, bli tatt av vinden og se hvilke bølger som skapes. Norden er huset vi bor i. Her er mange rom og rom til mange. Vår hverdag er i hardt vær. Strukturer og økonomi, politikk og ideologi blåser gjennom rommene og skaper nye rammer for liv og terapi. Kongressen vil samle oss til opplevelse og refleksjon om vår praksis og vår tenkning, og styrke vår bevissthet om hvordan vi former og blir formet av menneskene vi møter. Kom til Bergen i vind og bølger! Vær med på å skape et familieterapeutisk skapende forum for Norden! Hans Christian Michaelsen Welcome to the 8 th Nordic Family Therapy Congress and welcome to Bergen, the city between the seven mountains by the North Sea on the western coast of Norway. Behind, fjords and peaks, mountain plateaus, forests, lakes and fields stretch all the way to Sweden and Finland. Ahead, Bergen faces the whole wide world, where the seaway has made the city cosmopolitan for 1000 years. Greenland, Iceland, The Faeroes, Denmark and England have always been neighbours within our reach, with a little help from the winds and waves. Come, and let us experience this Nordic landscape of our day, now that the whole world has become our nextdoor neighbour. Let us explore and be explored. Let us look at how old and new roots influence post-modern relations. Let us throw our anchor high in the sky like a kite, to be taken by the winds, and see what waves are shaped. We live in the house of the North. Here there are many rooms and room for many. Our daily life is weathered. Structures and economy, politics and ideology are blowing about our house and shaping new frameworks for life and therapy. At the Congress we will gather to share experiences and reflect on our practice and our thinking, to enhance our awareness of how we form and are formed by the people we meet Come to Bergen in winds and waves! Join us in creating a family therapeutic forum of the North! Leder av Organisasjonskomitéen Leder av Norsk forening for familieterapi (NFFT) Hans Christian Michaelsen Chair of the Organizing Committee The Norwegian Family Therapy Association (NFFT) President

3 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 3 CONGRESS Language The main languages will be Danish, Swedish, Norwegian or English. Interpretation into English will be offered for the plenary sessions. Each day at least one sub-plenary session and workshop will be held in English. Sessions in English will be indicated in the final programme. The funicular Fløybanen Kongressens beliggenhet Den 8. nordiske kongress i familieterapi arrangeres i Grieghallen, Edvard Griegsplass 1, Bergen, Norge, august Hjemmeside Siden oppdateres kontinuerlig fram til kongressen. Påmelding Vennligst registrer deg på: Deltakeravgift før 15. april 2008: NOK Deltakeravgift etter 15. april 2008: NOK Siste frist for påmelding: 21. August Deltakeravgiften inkluderer: Faglig program Lunsjer og kaffe/te Vær vennlig å marker i påmeldingsskjema om du har spesielle behov mht. kost Mottakelse i Grieghallen Betaling og betingelser Betaling ved S.W.I.F.T eller Visa/Master/Eurocard. Vær vennlig å angi betalingsmåte ved påmelding. Alle endringer og avbestillinger må meldes skriftlig til Kongress & Kultur AS. Kanselleringer Location and venue The 8 th Nordic Family Therapy Congress takes place at Grieghallen, Edvard Griegsplass 1, Bergen, Norway, August Home page The page will be continuously updated prior to the congress. Registration Please register online at: Registration fee before 15 April 2008: NOK 3,950 Regular fee, after 15 April 2008: NOK 4,450 Latest date for registration: 21 August The registration fee includes Admission to the scientific sessions Lunches and coffee/tea breaks Please make a note on the registration form if you have any special dietary requirements Reception in Grieghallen Payment and Conditions Bank transfer by S.W.I.F.T or Visa/Master/Euro card. Please choose type of payment when registrating. All changes and cancellation must be notified in writing to Kongress & Kultur AS. CANCELLATIONS Deltakeravgift Registration fee Sosialt program Social program Hotell Accommodation Innen 15. juni Within 15 June Full refusjon* Full refund* Full refusjon* Full refund* Full refusjon* Full refund* Etter 15. juni After 15 June Ingen refusjon No refund Ingen refusjon No refund En natts avgift 1 night s charge * Minus administrasjonsgebyr på NOK * Minus a cancellation fee of NOK 350. COMMITTEES Executive Committee: Hans Christian Michaelsen Liv Ristvedt Randi Bagge Pål Abrahamsen Scientific Committee Randi Bagge Anne Andersen Arild Aambø Liv Bjerknes Anne Mari Fleime Håkon Hårtveit Astri Johnsen Atnaf Berhanu Kebreab Asbjørn Solevåg Advisory Board Erik Abrahamsson, Sweden Freydis Jóna Freysteinsdottir, Iceland Jaakko Seikkula, Finland Lisbeth Villumsen, Denmark Organising Committee Liv Ristvedt Suzanne Walther Pål-Erik Carlin Marianne Bie Rikke Helmer Bente Lindbæk Editorital Staff Kari Yvonne Kjølås Pål Abrahamsen Hilde Ingebrigtsen Congress Organiser Kongress & Kultur AS

4 4 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Foreløpig program Preliminary Programme Arrangementkomitéen forbeholder seg retten til å endre programmet uten ytterligere forvarsel. The organising committee reserves the right to change the programme below without further notice. 10:30 REGISTRATION Wednesday 16:00 19:00 OPENING CEREMONY AND PLENARY Artistic Performance Minister of Children and Equality: Manuela Ramin-Osmundsen Opening speaches Jon-Roar Bjørkvold Canto, ergo sumus: Jeg synger altså er vi Et musisk blikk på livsutfoldelsen Song unites! 19:30 RECEPTION hosted by the Mayor of Bergen 20:00 GET-TOGETHER PARTY Thursday 09:00 10:30 PLENARY Winds and waves Jorunn Solheim Forestillinger om familie Families as imagined communities Per Jensen Forståelsesrammer for terapi Frameworks for understanding psychotherapy 11:00 11:45 Sub-plenaries Winds and waves Anne Øfsti Forestillinger om kjærlighet i parterapi Representations of love in couple therapy: Some call it love Kerstin Hopstadius and Magnus Ringborg I eller bortom det postmoderna hur får vi familjen i sikte igjen? In or beyond the postmodern how can we come in view of the family again? Jim Sheehan Forminskning av par-privilegier i relasjonelt samliv: Implikasjoner for familieterapi i teori og praksis Diminishing Pair Privilege in Relational Life: Implications for Family Therapy Theories and Practices 12:00 13:00 Workshops WAVES 14:30 15:30 PLENARY Winds and waves Carsten Jensen Krise som livsform Identitet, røtter og overleveringer i relativitetens tidsalder Crisis as a form om life Identity, roots and passing the baton in the time of relativity 16:00 17:30 VARIOUS PRESENTATIONS 1930 Evening event at mount Fløyen Jeg ønsker ikke at mitt hus skal være stengt på alle sider eller at mine vinduer blir tettet. Jeg ønsker at alle lands kulturer skal få blåse mest mulig fritt gjennom huset mitt. Men jeg nekter å bli blåst ned av noen. Mahatma Gandhi I do not want my house to be walled in on all sides or my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. Mahatma Gandhi

5 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 5 Påmelding av bidrag Deltakere inviteres til å sende inn abstract til symposie-presentasjon og / eller workshop. Frist for innsending av abstracts til symposier: 7. februar 2008 Frist for innsending av abstracts til workshops: 7. mars 2008 Symposieholdere vil få svar om de er antatt senest 23. februar 2008 Workshopholdere vil få beskjed om de er antatt senest 12. april 2008 Retningslinjer for påmelding av bidrag: Friday 09:00 10:30 PLENARY Winds and waves Sigrun Juliusdottir Individualism versus kollektivism oförenliga motsättningar? Individualism versus collectivism Irreconcilable opposites? Haci Akman Kjærlighetens eksil Enforced travelling and exiled love Karl Boman-Larsen Dikt Poems 11:00 11:45 Sub-plenaries Winds and waves Wencke Seltzer Om å vektlegge bio-psyko-kulturelle prosesser i relasjonell terapi En gryende systemisk tilnærming Attending to interactive bio-psycho-cultural processes in relational therapy: An evolving systemic approach Sissel Reichelt Reflekterende team som modell for veiledningsgrupper Reflecting team as a modell for supervision groups Jan-Christer Wahlbeck Familjterapins lyriska dimensjoner The lyrical dimensions of family therapy Jaakko Seikkula Forskningens betydelse i utveckling för praktikbaserad evidence i familjeterapi Research for developing practice based evidence in family therapy 12:00 13:00 WORKSHOPS Waves 14:30 15:30 PLENARY Winds and waves Märta Tikkanen Vad händer äktenskapet om alle kossorna föredrar HON-doktorn? Om inspirasjon och konkurrens i förhållanden där båda har samma yrke What happens to the marriage if all the cows prefer the SHE-doctor? About inspiration and competition when man and wife share professions 16:00 17:30 VARIOUS PRESENTATIONS Call for Papers Participants are invited to submit an abstract for presentation for sub-plenaries or workshop presentation. Abstractdeadline sub-plenaries: 7 February 2008 Abstractdeadline workshops: 7 March 2008 Sub-plenary authors will be notified for acceptance by 23 Feb Workshop authors will be notified for acceptance by 12 April 2008 Guidelines for submission of abstracts: Saturday 09:30 11:00 PLENARY Winds and waves Johan Galtung Familien som konfliktscene: Overskridelse; ikke kompromiss The family as conflict stage: Transcendence; not compromise 11:30 12:15 Sub-plenaries Winds and waves Nora Sveaass Familier som blir gjenforent i eksil Families reunited in exile Judith van der Vele Vestlig terapeututdanning og konskevenser for interkulturell kommunikasjon om alliansebygging med etniske minoriteter Intercultural communication for therapists with western education background about building alliances with ethnic minorities Atnaf Berhanu Kebreab Regnbueprosjektet, et forum for dialog og verdiutveksling Erfaringer fra samarbeid med innvandrerorganisasjoner i forhold til samliv og foreldreskap i et nytt land Rainbow project, a forum for dialog and value exchange Experience sharing from partnership with immigrant organisations in relation to family life and parenthood in a new country Allan Holmgren Gjenintroduksjon av selvet i terapi: Fra systemisk strukturalistisk terapi til narrativ poststrukturalistisk nysgjerrighet Re-introducing the self in therapy: From systemic structuralist therapy to narrative poststructuralist curiosity Karsten Hundeide Hvilke omsorgsfunksjoner må opprettholdes i familien for at barns utvikling skal skje optimalt? Which caring functions need to be sustained in the familiy in order to promote a child`s optimal development? 12:30 14:00 PLENARY AND CLOSING CEREMONY Tian Sørhaug Antropologisk refleksjon Anthropological reflection 1930 Congress Dinner } holder deg oppdatert! Her vil du etter hvert finne en nærmere presentasjon av alle foreleserne. keeps you updated! In time, you will aslo find closer presentations of the authors on the site.

6 6 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS Sosialt program Social Programme View from Mount Fløyen Onsdag 27. August Mottakelse i Grieghallen kl 19:30 Bergens ordfører inviterer alle deltakerne til mottakelse i Grieghallen. Fri adgang Åpningsfest Etter mottakelsen fortsetter vi kvelden i Grieghallen, hvor det serveres et lett måltid med drikke. Det vil bli underholdning og dans Pris pr. person: NOK 100 Wednesday, 27 August Reception in Grieghallen at 19:30 The mayor of Bergen invites all delegates of the congress to a reception in Grieghallen. No fee Get-together party After the reception we continue the evening in Grieghallen, enjoying a light meal, beverages, entertainment and live music Price per person: NOK 100 Troldhaugen home of Edvard Grieg torsdag 28. August En kveld på Fløyen kl 19:30 Vi tar Fløybanen til endestasjonen. På toppen av Fløyen har du en fantastisk utsikt over Bergen og områdene rundt. Det vil bli servert et enkelt måltid med drikke i restauranten. Kulturinnslag Pris pr. person: NOK 365 fredag 29. August Kongressmiddag kl. 19:30 Middagen vil være i Grieghallen. Det blir levende musikk og dans Pris pr. person: NOK 500 Thursday, 29 August Evening Event at Mount Fløyen, at 19:30 We will go by the funicular to the top of Mount Fløyen (320 m.a.s.l.). where you will have the most magnificent view of Bergen and the outer boroughs. A light meal and beverage will be served. Cultural surprizes Price per person: NOK 365 Friday, 29 August Congress Dinner at 19:30 The Congress Dinner takes place in Grieghallen. Live music and dance Price per person: NOK 500 Zacchariasbryggen TANGO-WORKSHOP På Nordisk kongress 2008 vil vi ikke begrense oss til det verbale språket. Tangoens språk er musikken, kroppen og bevegelsen. Som i terapi, er bevegelsen det sentrale; å skape den og bli beveget. På Nordisk Kongress i Bergen vil vi derfor torsdag og fredag tilby tango-workshop både for nybegynnere og øvede. Vi vil også tilby en mer teoretisk workshop om tango og kommunikasjon. Er du interessert, vennligst kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, slik at vi får en idé om hvor mange som vil delta. Tango-workshop er gratis. Se for mer informasjon. TANGO-WORKSHOP At the Nordic Congress 2008 we will not be confined to verbal language. Music, body and movement are the language of the tango. As in therapy, movement is central; to create and to be moved by it. Hence, at the Nordic Congress in Bergen we will offer a tango-workshop on Thursday and Friday both for beginners and skilled. We will also offer a more theoretical workshop on tango and communication. If you are interested, please tick the appropriate box on the Registration Form, so we will have an idea how many will attend. The tango-workshops are free of charge. Please visit for more information. Overnatting Det er bestilt et stort antall rom i Bergen til deltakerne ved den 8. Nordiske Kongress i Familieterapi. Samtlige hoteller er i kort avstand til Grieghallen. Bestilling av rom gjøres online samtidig som man melder seg på kongressen. Se Accommodation We have reserved a large number of rooms for the congress participants within walking distance from Grieghallen. Hotel booking is performed online, via the registration to congress form. Please visit

7 THE 8 TH NORDIC FAMILY THERAPY CONGRESS 7 Generell informasjon OM BERGEN Bergen liker besøk. Og Bergen er verdt et besøk. Fjord- Norges hovedstad har alltid noe å by på, uansett årstid. Bergen er en internasjonal by full av historie, en stor by med en småbys sjarm og atmosfære. Fjord-Norge og Bergen tilbyr deg den ideelle kombinasjon av natur, kultur og interessante byopplevelser. På vil du finne mange nyttige opplysninger som vil hjelpe deg til et spennende og minnerikt opphold i og rundt Bergen. Å reise til Bergen Bergen lufthavn har daglige flyruter til og fra inn- og utland. Flyplassen ligger 15 km fra sentrum og har bussforbindelse som tar ca. 30 minutter og den koster NOK 80. Taxi koster ca. NOK 350. Direkte flyruter: Besøk for en oppdatert oversikt Med tog: Toget Oslo Bergen tar i underkant av 7 timer. Turen går gjennom vakker natur over fjellet og anbefales Klima Bergen er kjent for sitt regn. Besøkende må være forberedt på alt slags vær. Temperaturen kan variere mellom grader Sightseeing: Besøk Bergen reiselivslag på: Banker: Åpent mandag til fredag, kl 08:30 15:00 Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: General Information ABOUT BERGEN Bergen likes visitors. And Bergen is worth visiting. Fjord- Norway s capital always has something to offer, regardless of season. Bergen is an international city rich with history, a big city with small town charm and atmosphere. Fjord-Norway and Bergen offer you the perfect combination of nature, culture and interesting city experiences. On you will find much useful information that will help you have an exciting and memorable stay in and around Bergen. Travel to Bergen Bergen airport (about 15 km from the city centre) has daily services to domestic and international airports. The shuttle bus service takes approx. 30 minutes and costs NOK 80. A taxi costs approx. NOK 350. Direct Flights: Please visit for an update. By rail The train from Oslo to Bergen takes less than 7 hours and crosses many beautiful mountains. Recommended! Climate Bergen is famous for its rain. Visitors should be prepared for all kinds of weather. Temperatures may vary between degrees celcius Sightseeing: Please visit Bergen Tourist Board at: Bank offices: Open Monday to Friday from 08:30 15:00 Do feel free to contact the local board if you have any questions: Training for Congress TID: 27. August 2008 kl. 08:00 15:00 Training for Congress er et før-seminar på tog, hvor man kan reise langsommere til kongressen på en miljøvennlig måte, samtidig som man får en reise i både terapi og musikk. Psykolog, samlivsterapeut og forfatter Sissel Gran vil stå for det faglig innholdet og vil bl.a. snakke om kommunikasjon som det å bevege seg inn i den andres landskap. Dirigent Per Oddvar Hildre vil stå for musisk inspirasjon og korsang. Reisen skjer med Bergensbanen som går kl 08:00 fra Oslo Sentralstasjon og er iflg. rutetabell fremme i Bergen rett før kl. 15:00 onsdag , i tide til den Nordiske Kongressen som starter med forestilling kl. 16:00. Training for Congress koster NOK 1 500,- inkl. billett, lunsj og før-seminar-avgift. Det er et begrenset antall plasser hvor «først til mølla» prinsippet gjelder, så vær rask med å melde deg på. Påmeldingen er bindende. Se for mer informasjon. Training for Congress Time: 27 August 2008 from 8:00 15:00 Training for Congress is a pre-congress on-train seminar, where you can both travel to the congress at a slower pace, in an environmentally friendly way, and at the same time experience a journey in therapy and music. Psychologist, couples therapist and writer Sissel Gran will be the therapeutic travel guide and talk about communication as a journey into the landscape of the other. The conductor Per Oddvar Hildre will inspire us through music and singing. The journey takes place on the Oslo Bergen railway and leaves Oslo Central Station at 08:00 and is scheduled to arrive in Bergen before 15:00 Wednesday 27 August 2008 in time for the Nordic Congress Opening Ceremony at 16:00. The participation fee for Training for Congress is NOK 1,500 and covers the train ticket, lunch and seminar. Space is limited and on a first come, first served basis, so please do not hesitate in signing up for the seminar. Registration is binding. Please visit for more information. The Grieg Hall at night Bergen Fish Market Fishmonger

8 Start your business day on board SAS. You will find that a flight on Scandinavian Airlines is comfortable, relaxing and enjoyable in fact like a good day at the office. The SAS Group is the Official Airline of the The 8th Nordic Family Therapy Congress, Winds & Waves and therefore offers you a special discount. Simply quote event code NO0809 when calling your local SAS office and save up to 20 % on your ticket. Time to Meet Denmark Norway Sweden Finland Europe , USA Australia China Japan Singapore Thailand For further information about SAS Official Airline and your nearest SAS office kindly visit Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition VINDAR OCH VÅGOR Familj och identitet i förändring WINDS AND WAVES Family and Identity in Transition The 8th Nordic Family Therapy Congress VINDAR OG ÖLDUR Fjölskylda og sjálfsmynd í umbreytingu VIND OG BØLGER Familie og identitet i forandring Congress Organiser P.O. Box 947 Sentrum, N-5808 Bergen T: (47) F: (47) E: TUULIA JA AALTOJA Perhe ja identiteetti muutoksessa VINDUR OG ALDUR Familja og samleiki í broyting ANORI MALLILLU Ilaqutariit kinaassuserlu allanngoriartortut BIEKKAT JA BÁRUT Bearaš ja identitehta rievdadusas Norsk forening for familieterapi The Norwegian Family Therapy Association IMP kommunikasjon Sviggum, Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe, Foto: Bergen Reiselivslag, Willy Haraldsen

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer SECOND ANNOUNCEMENT Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer DEN 7. NORDISKE KONFERANSE OM BARNE MISHANDLING OG OMSORGSSVIKT ENGLISH VERSION: PAGE 13

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Vindar och vågor Winds and waves Tuulia ja aaltoja Vindur og aldur

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Vindar och vågor Winds and waves Tuulia ja aaltoja Vindur og aldur Vindar och vågor Winds and waves Tuulia ja aaltoja Vindur og aldur Anori mallillu Biekkat ja bàrut Vindar og öldur Vind og bølger ALBUM FRADEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8th Nordic Family

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

GUIDE 2012/2013. www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2012/2013. www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2012/2013 www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag.........

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. GUIDE 2013 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19. TIL 26. JULI.

NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19. TIL 26. JULI. F FJORDBULLETIN AVIS FOR NORDISK SOMMERUNIVERSITET, TYRIFJORD, NORGE 2009 AVIS NR. 0 NSU TYRIFJORD, NORGE 2009 NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. guide 2011 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

sommer på akershus festning summer at akershus fortress

sommer på akershus festning summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 3, 20. Mars 2009 Presidenten har ordet Hei alle sammen. Dette er uten tvil noen meget spennende måneder vi går inn i nå. På den ene siden, har vi rekordrask økning i arbeidsledigheten, og antall

Detaljer

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 Livet i lokalforeningene Rapport fra JCI Innovation Ski Weekend You are the pilot og Nytt fra Taleakademiet I JCI Oslo Ledersamling 1 side 7 og 8 Europakonferansen i Turku

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer