NORSK utgave. Nr. 51 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK utgave. Nr. 51 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang. 22.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2."

Transkript

1 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1 EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 94/EØS/51/01 94/EØS/51/02 94/EØS/51/03 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen - Vedtak om ikke å gjøre innsigelse Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper - Norge Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper - Sverige EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 94/EØS/51/04 94/EØS/51/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (sak nr. IV/M Akzo Nobel/Monsanto) Statsstøtte - C 52/94 (NN 122/94) - Belgia... 13

2 NORSK utgave Nr.51/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 94/EØS/51/06 94/EØS/51/07 94/EØS/51/08 94/EØS/51/09 94/EØS/51/10 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (sak nr. IV/M KKR/Borden) Kommisjonsvedtak av 28. november 1994 om endring av vedtak 94/14/EØF, 94/187/EØF, 94/309/EØF, 94/344/EØF, 94/446/EF og 94/435/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og sertifikater i forbindelse med import av visse produkter som omfattes av rådsdirektiv 92/118/EØF... Kommisjonsvedtak av 30. november 1994 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fryste eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia... Kommisjonsvedtak av 30. november 1994 om fastsettelse av særlige vilkår for import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia... Kommisjonsmelding om endring av framgangsmåten for anvendelse EFtraktatens artikkel 92 nr. 3 på regionalstøtte /EØS/51/11 94/EØS/51/12 94/EØS/51/13 94/EØS/51/14 Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til Rådet i perioden til Informasjonsrutine - tekniske forskrifter Innbydelser til innsending av forslag Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93 - Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Domstolen 94/EØS/51/15 94/EØS/51/16 Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol... 21

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 01 EFTA-ORGANER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse 94/EØS/51/01 Dato for vedtaket: Dato for vedtaket: EFTA-stat: Finland EFTA-stat: Østerrike Støttens nr.: Støttens nr.: Tittel: Den finske statsgarantisentralens ordning for risikokapitalgarantier Tittel: «Program til fremme av turismen» (Oberösterreich) Formål: Juridisk grunnlag: Budsjett: Bedre tilgangen til risikokapital for SMB Lov om statens risikokapitalgarantier (Laki valtion riskipääomatakuista (594/92)) Regjeringsforslag om endring av loven om statens risikokapitalgarantier (Laki valtion riskipääomatakuulain muuttamisesta (HE 64)) FIM 500 millioner Varighet: Vilkår: Meldingsplikt for bestemte sektorer, detaljert årlig rapport Formål: Juridisk grunnlag: investeringsprosjekter innen turistsektoren: a) hoteller og pensjonater, restaurant- og cateringvirksomhet (opprettelse av ny virksomhet eller bedring av kvaliteten på eksisterende fasiliteter) b) innendørs sports- og rekreasjonsfasiliteter i forbindelse med forretningsvirksomhet under bokstav a) og c) supplerende og tilknyttede investeringer som utendørs sports- og rekreasjonsfasiliteter, innlosjering av arbeidstakere, tilslutning til databaserte informasjons- og reservasjonssystemer, tiltak for å unngå forsøpling og energiøkonomisering. Richtlinien für das Tourismusimpuls- Programm (TIP) Budsjett: ATS 90 millioner ( ) Støtteintensitet: % netto i støtteberettigede områder som definert i EFTAs overvåknings-or gans vedtak 38/94/COL av 11. mai , 7,5 % brutto for mellomstore bedrifter og 15 % brutto for små bedrifter utenfor støtteberettigede områder Varighet: 31. desember 1996 Vilkår: Forenklet årlig rapport

4 NORSK utgave Nr.51/ 02 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Dato for vedtaket: EFTA-stat: Østerrike Støttens nr.: Tittel: Formål: Juridisk grunnlag: Budsjett: Støtteordning i henhold til lov om bedring av næringslivsstrukturene (tillegg - nye punkter B.8. og B.9.) 1) investeringsstøtte til bedring av spedisjonsanlegg og enkelte logistikkinnretninger 2) bedring av vilkårene for bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer (godkjenning kan gis bare for varer oppført i EØS-avtalens protokoll 3 tabell I og II) Endringer av juni 1994 i Richtlinien für die Gewährung von Förderungen nach dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 1969 vom 18. Novem ber 1991 Samlet budsjett for ordningen er ATS 469,92 millioner (overslag for 1994). En del av dette er knyttet til det nye tillegget om støtte til speditører og til nærings- og nytelsesmiddelindustrien Dato for vedtaket: EFTA-stat: Østerrike Støttens nr.: Tittel: Formål: Juridisk grunnlag: TOP Eurofit-programmet Bedring av vilkårene for bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer (godkjenning kan gis bare for varer oppført i EØSavtalens protokoll 3 tabell I og II) Richtlinien für das TOP-Eurofit Programm Budsjett: Samlet budsjett for eksisterende TOP-ordninger (TOP 2 og TOP FÜ) er ATS 400 millioner (1994). En del av dette omfordeles til den nye TOP Eurofit-ordningen Støtteintensitet: 11,8 % brutto Ved kumulasjon med støtte fra andre kilder: 20 % brutto Varighet: 31. desember 1996 Vilkår: Detaljert årlig rapport 00 Støtteintensitet: 11,8 % brutto Ved kumulasjon med støtte fra andre kilder: 20 % brutto for nærings- og nytelsesmiddelindustrien, for speditører er kumulasjon ikke tillatt Varighet: 31. desember 1994 Vilkår: Forenklet årlig rapport

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 03 Dato for vedtaket: Dato for vedtaket: EFTA-stat: Østerrike EFTA-stat: Finland Støttens nr.: Støttens nr.: Tittel: Støtte til ir3 Video International GmbH, Wien (Philips) Tittel: Støtte til ledelsesformål for risikokapitalfond Formål: Juridisk grunnlag: Støtte til den eneste europeiske produsenten av grunnleggende videoteknologi, med sikte på forskning og utvikling av innovasjonsprodukter. Prosjektet omfatter FoU på området digital videoteknologi, produkt- og prosessutvikling av VHS/SVHSvideoteknologi og utvikling av eksisterende VHS-videoapparater Garantiegesetz (1977), Forschungsförderungsfondgesetz (1982), Wiener Innovations- og Technologieförderungsaktion, ERP- Fonds-Gesetz Formål: Juridisk grunnlag: Budsjett: 1994 og 1995: Støtteintensitet: 50 % Risikokapitalfond yter støtte til ledelsesformål til små og mellomstore bedrifter (SMB), med sikte på utvelgelse, vurdering og utvikling av nye SMB der fondene foretar en egenkapitalfinansiering Handels- og industridepartementets vedtak av (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös riskisijoitus-yhteisöjen managementtuesta) FIM 5 millioner Støtteformer: Tilskudd og lån på gunstige vilkår Varighet: Ubestemt tid Støttebeløp: høyst ATS 225 millioner Vilkår: Forenklet årlig rapport Støtteintensitet: 25 % for anvendt forskning, 15 % for produkt- og prosessutvikling Varighet: Til utgangen av 1995 Vilkår: Forenklet årlig rapport

6 NORSK utgave Nr.51/ 04 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller 94/EØS/51/02 00 tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper( 1 ) NORGE: Utstedte lisenser ( 2 ) Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Air Express AS Postboks Oslo Lufthavn AS Lufttransport Postboks Tromsø AS Mørefly Aalesund Lufthavn 6040 Vigra Braathens S.A.F.E. AS Postboks Oslo Lufthavn Coast Air K/S Postboks Avaldsnes Det Norske Luftfartselskap AS (DNL) 1330 Oslo Lufthavn Fred. Olsens Flyselskap AS Postboks Oslo Lufthavn Helikopter Service AS Postboks Stavanger Lufthavn Helikopterteneste AS 5780 Kinsarvik Norwegian Air Shuttle AS Postboks Oslo Lufthavn Widerøe Norsk Air AS Sandefjord Lufthavn Torp 3200 Sandefjord ( 1 ) EFT nr. L 240 av , s. 1. ( 2 ) Noen av lisensene er offentliggjort tidligere i De Europeiske Fellesskaps Tidende. De er tatt med for å gjøre listen fullstendig. Dette berører på ingen måte lisensenes gyldighet.

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 05 Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Air Stord AS Stord Lufthamn 5410 Sagvåg Air Team AS Postboks Oslo Lufthavn Airlift AS Førde Lufthavn 6815 Bygstad AS Helilift Postboks Oslo Lufthavn AS Nordlandsfly Mosjøen Lufthavn 8650 Mosjøen Den Norske Luftfartsskole/Øivind Skaunfelt Sandefjord Lufthavn Torp 3200 Sandefjord Dølafly AS Nedregt. 5A 2640 Vinstra Fjellfly Einar Andersen Postboks Hovden Fjord Air AS Sandefjord Lufthavn 3233 Sandefjord Fonnafly Sjø AS 5470 Rosendal Fotonor AS Oksenøyveien Oslo Lufthavn Gofjeld Fly AS Postboks Oslo Lufthavn Heli-Team AS Postboks Harstad Heli-Trans AS Postboks Namsos Helifly Transport AS Postboks Sem Helitourist AS Vetleflaten 5700 Voss

8 Nr.51/ 06 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Hilmar Tollefsen Flyselskap Master Aviation AS Norrønafly AS Norsk Flytjeneste AS Norsk Helikopter AS Trondheim Lufthavn Værnes 7500 Stjørdal Postboks Oslo Lufthavn Postboks Oslo Lufthavn Sandefjord Lufthavn 3200 Sandefjord Postboks Sola Norsk Luftambulanse AS Postboks Drøbak Rørosfly Tor W. Sandnes Dalsveien Røros Scanwing AS Postboks Stavanger Lufthavn Teddy Air AS Voldsveien Skien Trafikkflygerskolen AS Trondheim Lufthavn Værnes 7500 Stjørdal Trans Wing AS Hangar II 2060 Gardermoen Trønderfly Air Service AS Trondheim Lufthavn Værnes 7500 Stjørdal Tundra Air AS Postboks Alta Ugland Air AS Kristiansand Lufthavn 4750 Kjevik Valdresfly AS Gamle Snarøyvei Oslo Lufthavn Vikingfly Sigurd Henriksen Flyplassveien 5069 Bergen Lufthavn Widerøe s Flyveselskap AS Postboks Bodø

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 07 Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper( 1 ) 94/EØS/51/03 SVERIGE: Utstedte lisenser( 2 ) Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Aerotransport AB Box 7751 S Stockholm Air Nordic Swe Aviation AB Västerås flygplats S Västerås Air Operations of Europe AB Hammarbacken 4 Stockholm Nord S Sollentuna Euro Flight Sweden AB Box 2174 S Landvetter Falcon Aviation AB Box 36 S Malmö-Sturup Flying Entreprise AB Flygfältsgatan 31 S Torslanda Golden Air Flyg AB Box 900 S Lidköping Holmström Air Hudiksvall AB Skogsta 41 S Hudiksvall Malmö Aviation Schedule AB Box 6 S Malmö-Sturup Nordic East Airways AB Box 79 S Stockholm-Arlanda Skyways AB Box 1537 S Lidköping Transwede Airways AB Box 530 S Stockholm-Arlanda ( 1 ) EFT nr. L 240 av , s. 1. ( 2 ) Enkelte av lisensene er offentliggjort tidligere i De Europeiske Fellesskaps Tidende. De er tatt med for å gjøre listen fullstendig. Dette berører på ingen måte lisensenes gyldighet.

10 Nr.51/ 08 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Air Express/Norrköping AB Air Klinten AB Air Partner of Sweden AB Airborne of Sweden AB Box 284 S Norrköping Box 1076 S Visby Box 2, Ängelholms flygplats S Ängelholm Box 111 S Sveg Airlift Helikopter Sverige AB Box 150 S Lycksele Alfa-Flyg HB Pl 2669 S Timrå Andersson Business Jet AB Söderberga allé 2 S Vällingby Arlanda Helicopter AB Box 533 S Stockholm-Arlanda Artic Air AB Vuoggatjålme 952 S Jäckvik Billingen Flyg AB Aspelund, Hornborga S Stenstorp Bromma Flygskola AB Ulvsundavägen 193 S Bromma Business Flight Dalarna AB Magasinsgatan 45 S Falun Båsab Flyg & Maskin AB Foghammarsvägen 45 S Alunda Dala Helikopter, DH AB Grev Turegatan 40 S Stockholm Edlund och Bertheussen i Munkfors AB Box 48 S Munkfors Fiskflyg AB Box 830 S Porjus

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 09 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Five Star Flyers AB Bromma flygplats S Bromma Fjällflygarna i Arjeplog AB Adolfström S Laisvall Fjällräven V.I.P. Air AB Box 209 S Örnsköldsvik Flygtjänst Jerry Viklund AB Sagadal 7 S Vilhelmina Flyguppdraget Backamo AB Backamo S Ljungskile Helicopter Assistance Rentaco AB Bromma flygplats S Bromma Heliflyg AB Box 8302 S Borlänge Heli i Arjeplog AB Hamnplan S Arjeplog Helikopterservice AB Oceangatan 6 S Helsingborg Holmström Air AB Flygplatsen S Hultsfred HT Helikopter Transport AB Box 42 S Grillby IBA International Business Air AB Bodekullsvägen 1 S Karlshamn IM-Air AB Pl 2388 S Karesuando Inter Air AB Box 27 S Malmö-Sturup Jivair Marketing AB Box 23 S Mölndal Jonair Affärsflyg AB V. Esplanaden 2 S Umeå Jämtlands Flyg & Fiske AB Lugnviksvägen 105 S Östersund

12 Nr.51/ 10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra Kabair AB Lapplandsflyg/LAPair, AB Midland Air Östersund AB Nord-Flyg, AB Nordkalottflyg AB Norrhelikopter AB Sadelgatan 6 S Malmö S Kvikkjokk Box 2038 S Östersund Flygplatsen S Eskilstuna Luftfartsvägen 6 S Luleå Åsgatan 48 S Piteå Norrlandsflyg, AB Box S Gällivare Nya Skyline Helikopter AB Muraregatan 3 S Karlstad Ostermans Helicopter i Göteborg AB pl S Säve Polarflyg Lars Persson Horneyvägen S Mörsil Polar Helikopter i Kiruna AB Box S Kiruna Roslagens Helikopterflyg AB Sikvägen S Norrtälje Scanjet Sweden AB Norrköping flygplats S Norrköping Sjöflygarna AB Grevgatan 13 S Stockholm Skogsflyg Cassel Aero, AB Örnsköldsvik flygplats S Husum Skytop Aviation Sweden AB Box 50 S Malmö-Sturup Skywings i Norrland AB Box S Sundsvall Smålandsflyg AB Björnbärsvägen S Ljungby

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 11 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har virkning fra SOS Flygambulans AB SOS Helikoptern Gotland AB Tammert Aero AB Trygg-Flyg, Erik Trygg AB West Air Sweden AB Värmlandsflyg, AB XYZ Flygtjänst HB Örebro Aviation HB Östgötaflyg u.p.a., Föreningen Säve flygplatsväg S Säve Mickelsgårds S Visby Föraregatan 25 S Kiruna Skeppsbyggargatan 7 S Nyköping Box 82 S Karlstad Box 43 S Torsby Box 47 S Alfta Sommarvägen 7 S Örebro LFK, Fack S Linköping Tilbakekalte lisenser Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92 Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Vedtaket har virkning fra Air One AB Pl S Älmhult

14 NORSK utgave Nr.51/ 12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M Akzo Nobel/Monsanto) 1. Kommisjonen mottok melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), der foretakene Akzo Nobel NV og Monsanto Company overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Rubber Chemicals Joint Venture, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak. 2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er: 00 94/EØS/51/04 - Akzo Nobel NV: kjemikalier, belegg, legemidler og fibrer, - Monsanto Company: kjemikalier, agrokjemikalier, legemidler og søtstoffer, - fellesforetaket: gummikjemikalier. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte transaksjonen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 359 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr ) eller med post, med referanse IV/M Akzo Nobel/Monsanto, til følgende adresse: Commission of the European Communities Directorate-General for Competition (DG IV) Merger Task Force Avenue de Cortenberg 150 B-1049 Brussels ( 1 ) EFT nr. L 395 av Rettelse i EFT nr. L 257 av , s. 13.

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 13 Statsstøtte C 52/94 (NN 122/94) Belgia 94/EØS/51/05 Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til innvilging av et rentefritt lån til det belgiske selskapet Vlaamse Luchttransportmaatschappij N.V. (se EFT nr. C 359 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at dette er offentliggjort i EF-Tidende, til: Merknadene vil bli oversendt Belgia. Commission of the European Communities Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M KKR/Borden) 94/EØS/51/06 Kommisjonen vedtok ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til: Commission of the European Communities Directorate-General for Competition (DG IV) Merger Task Force Avenue de Cortenberg 150 B-1049 Brussels Faksnr.: Kommisjonsvedtak av 28. november 1994 om endring av 94/EØS/51/07 vedtak 94/14/EØF, 94/187/EØF, 94/309/EØF, 94/344/EØF, 94/446/EF og 94/435/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og sertifikater i forbindelse med import av visse produkter som omfattes av rådsdirektiv 92/118/EØF Kommisjonen har i EFT nr. L 310 av , s. 77 kunngjort vedtak av 28. november 1994 om endring av vedtak 94/14/EØF, 94/187/EØF, 94/309/EØF, 94/344/EØF, 94/446/EF og 94/435/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og sertifikater i forbindelse med import av visse produkter som omfattes av rådsdirektiv 92/118/EØF. Dagen for ikrafttredelse er utsatt fra 1. desember 1994 til 28 februar 1995 (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger). ( 1 ) EFT nr. L 395 av Rettelse i EFT nr. L 257 av , s. 13.

16 NORSK utgave Nr.51/ 14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kommisjonsvedtak av 30. november 1994 om fastsettelse 94/EØS/51/08 00 av særlige vilkår for import av fryste eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia Kommisjonen har i EFT nr. L 312 av , s. 40 kunngjort vedtak av 30. november 1994 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fryste eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia. Slike produkter som er beregnet på konsum i Det europeiske fellesskap, må oppfylle vilkårene fastsatt i vedtaket. Kommisjonen har godkjent generaldirektoratet for vern og kontroll i ministeriet for landbruk og landdistrikter som ansvarlig myndighet i Tyrkia med hensyn til å kontrollere og attestere at disse produktene oppfyller kravene i direktiv 91/493/EØF( 1 ) (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger). Kommisjonsvedtak av 30. november 1994 om fastsettelse av 94/EØS/51/09 særlige vilkår for import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia Kommisjonen har i EFT nr L 312 av , s. 35 kunngjort vedtak av 30. november 1994 om fastsettelse av særlige vilkår for import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia. Slike produkter som er beregnet på konsum i Det europeiske fellesskap, må oppfylle vilkårene fastsatt i vedtaket. Kommisjonen har godkjent generaldirektoratet for vern og kontroll i ministeriet for landbruk og landdistrikter som ansvarlig myndighet i Tyrkia med hensyn til å kontrollere og attestere at disse produktene oppfyller kravene i direktiv 91/492/EØF( 2 ) (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger). Kommisjonsmelding om endring av framgangsmåten for anvendelse EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 på regionalstøtte 94/EØS/51/10 Kommisjonen har endret del II i meldingen om framgangsmåten for anvendelse av artikkel 92 nr. 3 bokstav a) og c) på regionalstøtte (EFT nr. C 212 av ) (se EFT nr. C 364 av for nærmere opplysninger). ( 1 ) EFT nr. L 268 av , s. 15. ( 2 ) EFT nr. L 268 av , s. 1.

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 15 Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til Rådet i perioden til /EØS/51/11 Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antall Kommi- til Rådet sider sjonen COM(94) 531 Rekommandasjon til et rådsdirektiv om undertegning av protokollen om effektiv energiutnyttelse og tilknyttede miljøspørsmål i forbindelse med Det europeiske energicharter COM(94) 557 CB-CO EN-C( 1 ) Endret forslag til et rådsvedtak om undertegning av Det europeiske energicharter og dets midlertidige anvendelse i Det europeiske fellesskap Endret forslag til et rådsvedtak om undertegning av Det europeiske energicharter og dets midlertidige anvendelse i Det europeiske atomenergifellesskap COM(94) 528 COM(94) 532 COM(94) 549 CB-CO EN-C CB-CO EN-C CB-CO EN-C Kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen - Utdanning og opplæring i en tid med teknologiske, industrielle og sosiale utfordringer: Noen første betraktninger Forslag til en rådsforordning (EF) om annen endring av forordning (EF) nr. 3676/93 om fastsettelse, for visse fiskebestander og grupper av fiskebestander, av den største tillatte fangstmengde for 1994 samt på hvilke vilkår det kan drives fangst på disse bestandene Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om Europaparlamentets endringer til Rådets felles innstilling med hensyn til forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF på området kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF på området skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF på området livsforsikring, direktiv 93/22/EØF på området investeringsforetak og direktiv 85/611/EØF på området foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, med sikte på forsterket tilsyn, som endring av Kommisjonens forslag i henhold til EF-traktatens artikkel 189 A nr ( 1 ) EN viser til det engelske COM-dokument.

18 NORSK utgave Nr.51/ 16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antall Kommi- til Rådet sider sjonen COM(94) 534 COM(94) 513 CB-CO EN-C Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av forordning (EØF) nr. 3438/ 92 om fastsettelse av særlige tiltak i forbindelse med transport av visse typer frukt og grønnsaker med opprinnelse i Hellas med hensyn til tiltakenes varighet Rapport fra Kommisjonen til Rådet om kostnadene i 1993 som følge av støttetiltak til transport av visse typer frukt og grønnsaker i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 3438/ CB-CO EN-C Kommisjonsmelding til Rådet og Europaparlamentet - Status og framtidig strategi med sikte på åpen tilgang til telenett og teletjenester (ONP) 00 COM(94) 517 COM(94) 563 COM(94) 564 COM(94) 453 CB-CO EN-C Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av de endelige antidumpingtiltak som anvendes ved import til Fellesskapet av urea med opprinnelse i den tidligere Sovjetunionen, og om oppheving av antidumpingtiltakene som anvendes ved import til Fellesskapet av urea med opprinnelse i det tidligere Tsjekkoslovakia CB-CO EN-C Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om Europarlamentets endringer til Rådets felles innstilling med hensyn til forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om tilsetningsstoffer brukt i næringsmidler, unntatt fargestoffer og søtstoffer, som endring av Kommisjonens forslag i henhold til EF-traktatens artikkel 189 A nr. 2 CB-CO EN-C Endret forslag til en rådsforordning (EF) om opprettelse av en oversettertjeneste for Den europeiske unions organer CB-CO EN-C Kommisjonsmelding - Foreløpig rapport om gjennomføringen av Det europeiske fellesskaps handlingsprogram og politikk på området miljø og bærekraftig utvikling: Mot en bærekraftig utvikling November COM(94) 540 CB-CO EN-C Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om Europaparlamentets endringer til Rådets felles innstilling med hensyn til forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om heiser, som endring av Kommisjonens forslag i henhold til EF-traktatens artikkel 189 A nr

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 17 Informasjonsrutine tekniske forskrifter 94/EØS/51/12 - Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter (EFT nr. L 109 av , s. 8). - Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av , s. 75). Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen. Referanse ( 1 ) Tittel Stillstandsperioden på tre måneder utløper( 2 ) UK DK D D UK F D D D D Fastsettelse etter avsnitt 22.6 av en standard for tekniske krav til terminalutstyr beregnet på tilslutning til digitale grensesnitt i det offentlige svitjsede telefonnett ved bruk av kanalassosiert signalering Tekniske bestemmelser for PABXS for tilslutning til det offentlige telenett. Del 12: Tekniske krav og spesifikasjoner for prøving i forbindelse med taletransmisjon via 4- tråds PABXS Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRB 801 nr Roterende dampsylindere Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRB Sertifikat for forskriftsmessig utførelse Fastsettelse etter avsnitt 22.6 av en standard for tekniske krav til terminalutstyr beregnet på tilslutning til digitale grensesnitt i det offentlige svitsjede telefonnett ved bruk av digitalt aksessignaleringssystem nr. 2 (DASS 2) Utkast til forskrift nr. 94 om fastsettelse av kategorier av medisinsk utstyr og rutiner for overholdelse av disse i samsvar med artikkel L til L i lov om folkehelse Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRR Konstruksjonsregler - rørledninger av metalliske materialer Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRR Prøving som skal utføres av ekspert - Første prøving Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRR Rørledninger i samsvar med punkt 30 A nr. 3 og 30 B nr. 3 i forordning om trykkbeholdere - Skriftlige spesifikasjoner og prøving som skal utføres av ekspert Tekniske forskrifter i forbindelse med forordning om trykkbeholdere TRR Sertifikat for forskriftsmessig utførelse - installasjon og trykkprøving, med tillegg til TRR 521 Modellsertifikat for forskriftsmessig utførelse - installasjon og trykkprøving samt delsertifikater ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) År registreringsnummer opprinnelsesmedlemsstat. ( 2 ) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene. ( 3 ) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for farmakopeer. ( 4 ) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

20 NORSK utgave Nr.51/ 18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av , s. 4) er av den mening av dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke er gitt melding om, som fastsatt i fellesskapsretten. Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av , s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av , s. 8. Innbydelser til innsending av forslag 00 94/EØS/51/13 Kommisjonen har offentliggjort innbydelsene til innsending av forslag nevnt nedenfor i EFT nr. C 357 av Se nevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger og frister. Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området telematikkapplikasjoner av allmenn interesse ( ) (Programmet Telematikkapplikasjoner ). Første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området industri- og materialteknologi ( ) (Målområde 1, 2, & 3) (BRITE/EURAM III). Innbydelse til innsending av forslag (siste utlysing) til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området avanserte kommunikasjonsteknologier og -tjenester (ACTS) ( ). Programmet for menneskelig kapital og mobilitet - Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling på området menneskelig kapital og mobilitet (aktivitetsområde 1 - institusjonelle stipendiater) rettet til forskere. Særprogram for spredning og maksimal utnytting av resultater fra forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon - Forhåndskunngjøring om innbydelse til innsending av forslag til opprettelse av et nett av teknologioverføringssentre. Forhåndskunngjøring om de første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området forskeropplæring og -mobilitet ( ). Forhåndskunngjøring om første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området målrettet sosioøkonomisk forskning ( ). Forhåndskunngjøring om første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på transportområdet ( ). Første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området ikke-nukleær energi ( ) (JOULE-THERMIE).

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 19 Første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og utvikling, herunder demonstrasjon, på området landbruk og fiske (herunder landbruksbasert industri, næringsmiddelteknologi, skogbruk, akvakultur og distriktsutvikling) ( ) (Målområde 1, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, ELSA og demonstrasjon for målområde 4 og 5). Forhåndskunngjøring om første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området biomedisin og helse ( ). Programmet for marinvitenskap og marinteknologi (MAST-III): Målområde D.1 - Innbydelse til innsending av forslag til tilrettelegging av videregående studier - Utlysing av individuelle stipendiater. Første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området marinvitenskap og marinteknologi ( ) (Målområde A, B, C). Forhåndskunngjøring om første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området miljø og klima ( ). Første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling på området standarder, måling og prøving ( ). Forhåndskunngjøring om første innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området bioteknologi ( ) (Målområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og horisontal virksomhet). Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området informasjonsteknologi. Forhåndskunngjøring om innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og utdanning på området atomsikkerhet (reaktorsikkerhet, avfallshåndtering og strålevern) ( ). Forhåndskunngjøring om de første innbydelser til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området samarbeid med tredjestater og internasjonale organisasjoner ( ). Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 94/EØS/51/14 Kommisjonen har godkjent investeringsstøtteordningen planlagt av Tyskland til fordel for små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 480/94 (se EFT nr. C 364 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland til fordel for små og mellomstore bedrifter på området teknologioverføring, statsstøttenr. N 471/94 (se EFT nr. C 364 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent støtteordningen for industriprosjekter planlagt av Frankrike, statsstøttenr. N 515/94 (se EFT nr. C 364 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Det forente kongerike med sikte på støtte til forskning og utvikling i små og mellomstore bedrifter (SPUR-programmet), statsstøttenr. N 387/94 (se EFT nr. C 364 av for nærmere opplysninger).

22 NORSK utgave Nr.51/ 20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende DOMSTOLEN Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol( 1 ) Domstolens dom (annet kammer) av 20. oktober 1994 i sak C-76/93 P: Piera Scaramuzza mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - tjenestemann - tjeneste i en tredjestat - vederlag - betaling i arbeidsgiverlandets valuta) /EØS/51/15 Domstolens dom (sjette kammer) av 26. oktober 1994 i sak C-430/92: Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (oversjøiske land og territorier - opprinnelsesvarer - unntak). Beslutning av 26. oktober 1994 truffet av domstolens president i sak C-174/94 R: Den franske republikk mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anmodning om midlertidige tiltak - midlertidig opphevelse av et tiltak - hastesak - alvorlig og ubotelig skade - lufttransport - forordning (EØF) nr. 2408/92). Sak C-254/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione II-ter, ved nevnte domstols beslutning av 27. januar 1994 i saken FAT (Fattoria Autonoma Tabacchi) mot 1. Ministerio dell Agricoltura e Foreste, 2. AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, 3. CNT (Consorzio Nazionale Tabacchicoltori), 4. UNATA (Unione Nazionale Tabacchicoltori) og 5. (Ditta) Mario Pittari. Sak C-255/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II-ter, ved nevnte domstols beslutning av 27. januar 1994 i saken 1. Lino Bason mfl. og 2. Silvano Nella mfl. mot 1. Ministerio dell Agricoltura e Foreste, 2. AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo og 3. UNATA (Unione Nazionale Tabacchicoltori). Sak C-269/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II-ter, ved nevnte domstols beslutning av 27. januar 1994 i saken APTI (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani) mfl. mot Ministerio dell Agricoltura e Foreste mfl. Sak C-274/94: Søksmål anlagt 5. oktober 1994 av Det forente kongerike mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak C-275/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour de Cassation, Brussel, av 30. september 1994 i saken Roger Van Der Linden og Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik. Sak C-278/94: Søksmål anlagt 13. oktober 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket Belgia. Sak C-279/94: Søksmål anlagt 13. oktober 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den italienske republikk. ( 1 ) EFT nr C 351 av

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/00 21 Sak C-280/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale Raad van Beroep, ved nevnte domstols beslutning av 7. oktober 1994 i saken Y.M. Posthuma-Van Damme mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen og i saken N. Oztürk mot Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. Sak C-281/94: Søksmål anlagt 17. oktober 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken Hellas. Sak C-282/94: Søksmål anlagt 17. oktober 1994 av Den franske republikk mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak C-283/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Köln, ved nevnte domstols beslutning av 19. september 1994 i saken Denkavit International B.V. mot Bundesamt für Finanzen. Sak C-284/94: Søksmål anlagt 20. oktober 1994 av Kongeriket Spania mot Rådet for Den europeiske union. Sak C-287/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Østre Landsret, ved nevnte domstols beslutning av 6. oktober 1994 i saken A/S Richard Frederiksen & Co. mot Skatteministeriet. Sak C-289/94: Søksmål anlagt 24. oktober 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den italienske republikk. Sak C-291/94 og C-292/94: Anmodninger om foreløpige kjennelser fra Finanzgericht Köln, ved nevnte domstols beslutninger av 19. september 1994 i sakene VITIC Amsterdam BV mot Bundesamt für Finanzen og Voormeer B.V. mot Bundesamt für Finanzen. Sak C-294/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, ved nevnte domstols beslutning av 22. oktober 1994 i saken Ministerio Fiscal mot Luis Carlos Quintanilha. Sak C-298/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Halberstadt, ved nevnte domstols beslutning av 19. oktober 1994 i saken Annette Henke mot Gemeinde Schierke og Verwaltungsgemeinschaft Brocken. Avskriving i registeret av sak C-81/94: (Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sozialgericht Frankfurt am Main): Manuel Pinheiro mot Bundesanstalt für Arbeit. Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol( 1 ) 94/EØS/51/16 Førsteinstansdomstolens dom av 6. oktober 1994 i sak T-83/91: Tetra Pak International mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - dominerende stilling - definisjon av produktmarkedene - geografisk marked - anvendelse av artikkel 86 på et dominerende foretaks praksis på et marked som er atskilt fra det dominerte marked - misbruk - bundet salg - eksklusivt salg - urimelige vilkår - ågerpriser - diskriminerende priser - administrativ saksbehandling - prinsippet om god forvaltning - høringsprotokoll - påbud - bot). Førsteinstansdomstolens dom av 3. oktober 1994 i sak T-36/92: Syndicat Français de l Express International (SFEI) mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (tilbakekalling av omstridt vedtak - ikke nødvendig å gjøre vedtak). Sak T-295/94: Søksmål anlagt 28. september 1994 av Buchmann GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. ( 1 ) EFT nr C 351 av

24 NORSK utgave Nr.51/ 22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Sak T-301/94: Søksmål anlagt 3. oktober 1994 av Laakmann Karton GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-304/94: Søksmål anlagt 5. oktober 1994 av Europa Carton Aktiengesellschaft mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-308/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av Cascades S.A. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-309/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av NV Koninklijke KNP BT mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-315/94: Søksmål anlagt 8. oktober 1994 av Wacker-Chemie GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-318/94: Søksmål anlagt 10. oktober 1994 av Société Artésienne de Vinyle mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-320/94: Søksmål anlagt 10. oktober 1994 av Klaus Harings mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. 00 Sak T-321/94: Søksmål anlagt 10. oktober 1994 av Helmut Rodermann mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-323/94: Søksmål anlagt 11. oktober 1994 av Josef Kessler mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-324/94: Søksmål anlagt 11. oktober 1994 av Bernhard Lux mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-329/94: Søksmål anlagt 13. oktober 1994 av Hüls Aktiengesellschaft mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-332/94: Søksmål anlagt 14. oktober 1994 av Richard Bauer mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-333/94: Søksmål anlagt 14. oktober 1994 av Karl-Heinz Sundheimer mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-343/94: Søksmål anlagt 17. oktober 1994 av Peter Bach mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-344/94: Søksmål anlagt 17. oktober 1994 av Erwin Schmidt mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-345/94: Søksmål anlagt 17. oktober 1994 av Werner Hahn mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-346/94: Søksmål anlagt 18. oktober 1994 av France-Aviation SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap. Sak T-351/94: Søksmål anlagt 20. oktober 1994 av Klaus Enders mot Rådet for Den europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 9 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 9 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/9/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 56/96 av 28. oktober 1996 om endring

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.6/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 6 2. årgang 2.3.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS Nr.39/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 39 1. årgang 20.10.1994 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 4 6. årgang

Detaljer

18.5.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.5.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.18/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 2. årgang 18.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.15/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 2. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 2 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 16.1.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 2 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 16.1.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 4. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 12. årgang 24.3.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 2. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang 27.8.1994

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang 27.8.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 30 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 15 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 15 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 28.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 28.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 4.

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

9.3.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

9.3.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.3.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.8/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-931 Nr. 8 2. årgang 9.3.1995

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 4.8.1994 EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/00 01 EØSORGANER EØSKOMITEEN Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØSkomiteens beslutning nr. 6/94 94/EØS/26/01 EØSkomiteen mottok

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.6/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 3. årgang 3.2.1996 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

2.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.3/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 3 2. årgang 2.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 24 18. årgang 28.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 4.

Detaljer

Nr. 54 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang. 31.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 54 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang. 31.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.54/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-931 Nr. 54 1. årgang 31.12.1994

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

8.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

8.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.12.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-931 Nr. 49 1. årgang 8.12.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 43 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 15.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 43 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 15.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 5.

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

18.1.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.1.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.3/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 3. årgang 18.1.1996 4. Den rådgivende komité

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 17. årgang 22.7.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF)

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) Nr.46/107 BESLUTNING nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 11. årgang 10.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer