Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009"

Transkript

1 A. Kulturbyen Bergen som drivkraft for reiselivet i Hordaland (sesjon C onsdag) B. Presentasjon av reiselivet i Bergen (torsdag) - en salig fremtid for reiselivsnæringen Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag

2 Bergen Reiselivslag Årsmøt et 400 medlemmer Styret april - april Reiseli vsdi rekt ør Bergen Sentrum AS Reiseklar AS Fjord Norge AS Cruise Norway AS Cruise Destination Bergen Norway Convention Bureau BA Bergen Design Admini str asj on Re gnsk ap, r ese psjon, medlemsservice Feri e og Fri t id Kongress Turistinformasjonen Study Norway Technical Visits AS Bergen Guide Service AS Solgt våren 2007 Publikasjoner PR Media Bergenskortet Frescohallen Cruise kaier Flesland

3

4 H o v e d m å l 1. Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen, spesielt i kjøpesterke segmenter og i lavsesong 2. Bidra til å gi tilreisende positive opplevelser, via produktkoordinering 3. Stimulere og styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom informasjon og markedsføring i inn- og utland

5 F o r r e t n i n g s i d e Vi skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktoordinator og spydspiss i markedsføringen av Bergensregionen Gjennom samlet og koordinert innsats skal det arbeides for å utvikle totalproduktet i Bergensregionen slik at det medfører en positiv utvikling til beste for medlemsbedrifter, arbeidstakere og samfunnet Vi skal arbeide for å styrke medlems-bedriftenes lønnsomhet og konkurruranseevne gjennom målrettet informasjon og markedsføring i inn- og utland. Oppgavene utøves på vegne av næringen alene, kommune og i fellesskap.

6 S u k s e s s k r i t e r i e r Rett informasjon til rett tid Høyt aktivitetsnivå, tidlig ute på nye markeder, I forkant av markedsutviklingen Stort kontaktnett, gode allianser Offisielle publikasjoner med utstrakt distribusjon Medarbeidere med erfaring og kompetanse

7 Destinasjonen Bergen Gateway to the Fjords of Norway European City of Culture 2000 World Heritage City The Hanseatic City

8 U t g a n g s p u n k t Gammel by 900 år innbyggere / The Fjords Scandinavias Største attraksjon / World Heritage City / European City of Culture En av Nord-Europas største cruisehavner 2.2 millioner besøkende 48% Ferie / fritid Sommeren; 60% utlendinger Største markeder: GB,USA, Tyskl, Spania, Japan

9 V I S J O N Bergen skal være ett av Europas ledende reisemål. Reiselivet skal bygge på kvalitet, skape positive opplevelser og fokusere på lønnsomhet

10 Mål & Resultatet MÅL: 20% vekst i antall hotellgjestedøgn, 70% belegg hoteller, 20% vekst for handelsnæringen og 20% vekst i verdiskaping for samfunnsregnskapet RESULTAT: 25% vekst = gjestedøgn for hoteller og besøkende totalt, 72% belegg på hotellene

11 Totale gjestedøgn

12 Bergen Lufthavn Flesland

13 Cruiseanløp

14 Cruisepassasjerer

15 Formålsfordeling 2008

16 Utvikling BERGEN - Gjes tedøgn - Hotell Endring Endr % TOTALT ,22 % endring fra foregående år Norsk e g j.døgn ,36 % endring fra foregående år Utenlands k e gj.døgn ,47 % Gjes ted øgn FF ,65 % Gjes ted øgn Ko ngres s ,92 % Gjes ted øgn Yrke ,10 % Gjes ted øgn Ud ef ,60 %

17 Overnattinger fordelt på formål Bergen vs. andre byer/ regioner KK Yrke FF Totalt Norge Endring i % 2,80 % 0,20 % -4,40 % -2 % Fjord Norge Endring i % 9,90 % 1,40 % -5,40 % -0,60 % Bergen Endring i % -1,30 % 5,40 % -0,80 % 1,90 % Oslo Endring i % 4,10 % -1,40 % 4,80 % 1,50 % Trondheim Endring i % -11,40 % -3,90 % 11,20 % 0,10 % Stavanger Endring i % 65,00 % 39,50 % 43,40 % 10,90 %

18 Formålsutvikling Yrke FF KK Udef

19 Norske og utenlandske gjestedøgn 2008

20 Utvikling hotellgjestedøgn de 4 største nasjoner UK USA Tyskland Japan Spania

21 B Kulturbyen Bergen som drivkraft for reiselivet i Hordaland

22 Regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen Visjon: Verdifulle opplevelser Hovedmål: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen / levedyktige distrikter gjennom flere helårsarbeidsplasser / Norge et bærekraftig reisemål Innsatsområder: Innovasjon / bærekraft / kvalitet / kompetanse / områdeutvikling / markedsføring / organisering

23 OPPLEVELSESOMRÅDENE Fjord- og fjellandskapet er "fyrtårnet" i profilmarkedsføringen av Norge, alene eller i kombinasjon med de tre "fyrlyktene", eller støtteområder Fjord og Fjellandskapet Fjellheimen Kysten og kystkulturen Det arktiske Norge

24 Kommunikasjonstema - Powered by Nature Mer enn noe annet land er Norge og nordmenn formet av samspillet med naturen. I Norge opplever du hvordan nordmenns hverdag og deres historie, samfunn, kultur og næringsliv henter, og har hentet, sin kraft og energi fra mektig natur, naturkrefter og enestående naturfenomener De sterke opplevelsene du får når du utforsker det spektakulære fjordene, de arktiske naturfenomenene, den fantastiske kysten og kystkulturen, den urørte, endeløse fjellheimen, den rene og klare luften og lyset vil også gi deg ny energi og livsgnist! Frisk og naturlig energi rett fra kilden! FRISKHET

25 Tiden for rask og kraftig vekst i Europa er over. Nye destinasjoner viser vilje til å utvikle seg som levende nye byer. Andre verdier kommer frem; Fokus på byutvikling i relasjon til kultur / kulturaktiviteter og opplevelser / events / bærekraft.. Dr. Rachel McDonald

26 I fremtiden skal Bergensregionen styrkes som opplevelsesregion, kongressby, cruisehavn, som regionalt senter og motor og som innfallsport til fjordene og kysten.

27 KULTUR & OPPLEVELSER SOM SATSINGS- OMRÅDE 1 av 3 hovedplattformer i Strategisk Næringsplan for Bergensregionen

28 Ny tid for SAMARBEIDE & SAMHANDLING; Visjon: Vi skal gjøre Bergensregionen til en spenstig region full av livskraft og opplevelse! Mål: Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende og slagkraftig region Satsingsområder: Innovasjon og Entreprenørskap / Hav-, kyst og energinæringene / Kultur- og opplevelsesnæringene Strategiske grep: Kompetanseutvikling / Alliansebygging / Markedsføring og påvirkning

29 Kultur- opplevelsesnæringene; OPPLEVELSESNÆRING; kvalitetsopplevelser knyttet til kultur, kunst, natur, idrett, handel, estetikk og lokalbefolkningens gjestfrihet for regionens egne innbyggere, eksisterende næringsliv, etablerere og tilreisende KULTURNÆRING: Kulturbasert næring som betegner næringsaktivitet basert på kunst og kultur, inkludert media og design. Videre kunst, kultur og opplevelser som har et næringspotensial, omsetning, ringvirkninger og som bygger identitet og attraksjonsverdi for næringsliv, innbyggere og tilreisende SAMSPILL: Mellom kultur og opplevelsesnæringene, utdanningsseltoren og andre næringer for gjensidig kompetanseoverføring og strategisk samarbeide på lokale, nasjonale og internasjonale arenaer

30 Strategisk fundament Visjon Bergen som reiselivsdestinasjon og Bergen Reiselivslag som verktøy Strategiske Plattformer Markedsføring og branding Events og kongresser Velkomst- og turistservice Strategi, analyse og innovasjon Visjonsområder Kultur- og Opplevelsesbyen Møtebyen Cruisebyen Regionalt samarbeide Innfallsporten Forretningsmodell Nettverksområder og Bergen Reiselivslag som verktøy Samarbeidspartnere og virkemiddelapparatet

31 Strategiske sfære: Reiselivsbedrifter eiere interne kunder Media Markedet eksterne kunder; Turoperatører, kongressarrangører, publikum; Ferie- og fritidsreisende og kongressdeltakere Myndigheter; politikk, administrasjon, lokalt, regionalt, nasjonalt Virkemiddelapparatet Publikum lokalt, nasjonalt

32 D A G S A K T U E L L E S A K E R Utvikling av reiselivet generelt og med fokus på Bergensregionen Etterspørsel og forventet utvikling for2009 Strategiprosess ny reiselivsplan Bergen og fylket Samarbeidsprosjekter; / felles bookingløsninger / Internettprosjekt / Forum Reiseliv / Frescohallen / Samarbeidsavtale Prosjektleder Hordaland / Nasjonal markedsføring / Kortreiser / mm Arrangementskontor Storbyprosjektet Business Region Bergen Regionalisering Utfordringer logistikk; internasjonale båtruter, Hurtigruten Norwegian Centre of Expertice

33 Hvordan gjøre oss mer attraktiv? Hvordan vi ser ut Touristinformation Hotels, etc. Restaurants, etc Transportation Activities Ikke kommersielle aktiviteter Suksessfaktorer: Bergenseren, Vakker og uberørt natur, Ren og sikker, autentisk og unik, kulturtradisjoner, Aktiviteter fra se til delta, kommunikasjoner, valuta for pengene

34 Press e turer Film Foto servic e Bransje kampanje r Brosjyrer Allianse med andre næringer Forbruke rmesser Internett Work shop s Bransje messer Salgs reiser Bulleti n Produ kt manua l Studie turer Kort om Bergen Forbruker kampanje r Personal utvikling Produkt utvikling Bransj e Press e Internt Forbruke r

35 Vi er med til nye jaktmarkeder Vi gleder oss!

36 UTFORDRINGER, dilemma og posisjonering Kvantitative og kvalitative mål Kvalitet v.s kvantitet Å våge å ta en posisjon etterleve den Miljø Velstandsutvikling Valutasituasjon, lønnsnivå, avgifter, rentenivå Stimulering av det genuine, autentiske og ivaretakelse av de historiske verdier Estetikk i høysete; - reguleringer i forhold til bygninger, skilt, reklame, gatedekke, m.m. Kultur som viktig drivkraft i byutvikling Et levende bysentrum ; Aktiviteter, kultur, festivaler, kunst, museer, restauranter, revy og teater Parkering og tilgjengelighet Skape tilgjengelighet vs beskyttelse Bruk v.s. bevaring Raske gevinster v.s.kulturell langsiktighet Bevisstgjøring i markedsføring og forvaltningsplaner Kunnskapsheving fra politikere, embetsverk, huseiere, media, TO og reiselivsorganisasjoner Produktutvikling, kompetanse, markedsføring, organisering Samarbeide og posisjonering mot andre aktører Merkevarebygging Infrastruktur

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell 05.05.08 Ove Gjesdal, Mimir as FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Tyin /

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept. 2004 - jan. 2005 1 Reiselivsplanen er utarbeidet

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer