EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll"

Transkript

1 EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll Hva betyr dette for din bedrift? Advokatfullmektig Kristin Haram 6. februar 2009

2 Agenda: foretaksstyring, risikostyring og internkontroll Euro-SOX Foretaksstyring Nytt regelverk på trappene Risikostyring og intern-kontroll Forskrift i kraft

3 3 Bakgrunn og historikk

4 Men. At the centre of corporate failure is human weakness and no reforms will ever fully cater for this. Individuals who wish to defraud or manipulate the system will always find a way to do so, notwithstanding even the best regulations. N. Brennan: Accounting in Crisis 4

5 Nytt regelverk NOU 2008:16 : Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon (eurosox) Kontroll på regnskapsrapportering Opplysninger om foretakets systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til dette 5

6 Hva er EuroSOX? Revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) Regnskapsdirektivet (direktiv 2006/46/EF) EuroSOX - Eus svar på Sarbanes-Oxley Act (SOX) fra 2002? Utvalgets kommentar: finner grunn til å presisere at kravene som følger av utvalgets forslag ikke er sammenlignbare med kravene etter SOX. 6

7 EuroSOX Formål: gode prinsipper og regler for foretaksstyring (corporate governance) Sikre at foretak har interne retningslinjer og prosedyrer for å håndtere bl a risiko, corporate governance og virksomhetskritisk informasjon danne et grunnlag for økt tillit til finansiell rapportering og mer aktivt eierskap. Behov for interne kontrollrutiner og risikostyring Mye av dette finnes allerede i andre regelverk i Norge i dag Selskapslovgivning Best praksis - anbefalinger Minstekravene i direktivene implementeres i Norge 7

8 Opplysningene Foretakene pålegges å gi en redegjørelse om foretaksstyring Styret og ledelsens ansvar at disse opplysningene blir gitt Direktivets minstekrav er at foretak hjemmehørende i Norge med verdipapirer notert på et regulert marked innen EØS-området skal omfattes av kravet. Direktivet artikkel 46a nr. 2 åpner for at redegjørelsen for foretaksstyring gis som et eget dokument, forutsatt at det henvises til dette dokumentet i årsberetningen. 8

9 Hva slags opplysninger? Om foretaket faktiske prinsipper for foretaksstyring: Etterlever loven Beste praksis Avtalemessige grunnlag Om internkontroll og risikostyringssystemer knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen Foretakets kontroll på regnskapsrapporteringen Bidra til økt styrefokus på hvordan foretakets system for internkontroll og risikostyring bør innrettes Revisjonsutvalg Overvåke foretakets finansielle rapportering, og effektiviteten til foretakets systemer for intern kontroll, risikostyring og eventuelt intern revisjon 9

10 Ny forskrift fra Risikostyring og internkontroll Foretakets risikostyring er hva foretaket gjennom strategi, organisasjon, rutiner og forsvarlig drift gjør for å nå fastsatte mål og sikre sine og kundenes verdier, samt pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. 10

11 Risikostyring og internkontroll Formål: å bedre foretakenes risikostyring og internkontroll gjennom å utdype styrets og ledelsens ansvar utover det som følger av selskapsrettslige regler og regler i særlovgivningen 11

12 Risikostyring og internkontroll Fastsetter minimumskrav til foretakets prosesser for, og dokumentasjon av, risikostyring og internkontroll. Foretakenes risikostyring og internkontroll skal tilpasses virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Prinsippet om forholdsmessighet hva som er god og tilstrekkelig risikostyring og internkontroll kan variere Formål: bedre foretakenes risikostyring og internkontroll gjennom å utdype styrets og ledelsens ansvar 12

13 Risikostyring og internkontroll forts. styret skal påse at risikostyring og internkontroll er sikret i tilstrekkelig omfang på en systematisk måte Prinsippene for risikostyring og internkontroll bør omfatte: Angivelse av hvordan foretaket skal vektlegge forhold av betydning for å sikre forsvarlig drift: rollefordelingen mellom styret, administrasjonen og andre kontrollerende funksjoner, organisatoriske forhold, systemmessige forhold, samt hvordan myndighet eventuelt skal delegeres Etablering og gjennomføring av tiltak for å korrigere eller redusere de svakheter som blir funnet hensynet til risikostyring og internkontroll skal inngå i vurderingen ved beslutninger om vesentlige endringer i virksomheten 13

14 Komponenter i risikostyring Internt miljø Etablering av målsettinger Identifisering av hendelser Risikovurdering Risikohåndtering Kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Oppfølging 14

15 Hva er internkontroll? Internkontroll er en prosess, utført av styre, ledelse og ansatte, utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for å oppnå foretakets mål. Lederne i organisasjonen gjennomfører og overvåker vedtatte kontrolltiltak innen eget ansvarsområde: - personlig nærvær, - forespørsler i møter med medarbeidere, - stikkprøver og andre spesielle undersøkelser, - gjennomgang av nøkkeltall, - avviksmåling i IT-systemer - og oppfølging av revisorrapporter. 15

16 Dokumentasjon Daglig leder må være forberedt på at styre, kontrollkomité, internrevisjon, ekstern revisor eller Kredittilsynet ber om å bli orientert. Systematisk opplegg og dokumentasjon 16

17 Dokumentasjon forts. Viktige retningslinjer, rutiner og kontrolltiltak må foreligge skriftlig. Det må være dokumentert at det er foretatt en risikovurdering. Foretaket står fritt til å velge dokumentasjonsform. Dokumentasjonen skal reflektere: arbeidsprosedyrer kontrollrutiner vesentlige risikovurderinger på alle aktivitetsområder Det bør framgå hvordan ledere på forskjellige nivåer har deltatt i prosessen. 17

18 Hva betyr dette for din bedrift? Høyere krav til dokumentasjon av internkontroll- og risikostyringsprosesser medføre en økt administrativ byrde for foretakene økt dokumentasjon forutsettes å kunne gi styret bedre kontroll over hva som skjer i foretaket bedre grunnlag for å vurdere risiko redusere mulighetene for at det begås finansielle misligheter mer informative redegjørelser vil føre til økt investortillit 18

19 19 Eksempel: kontroll på datasikkerhet

20 20 Hva gjør du mht datasikkerhet?

21 Det nye trusselbildet Egen dokumentasjonskontroll, i forhold til andres Manipulasjon av data Sletting av data Utro tjenere Effektivitet Spam 21

22 Oppsummering Dokumenterte prosedyrer - Etterlevelse Automatisering - Manuelle prosesser Struktur Sikkerhet Programvare for dokumenthåndtering Systematisk opplegg og dokumentasjon 22

23 Spørsmål? Kristin Haram Mob:

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. PRINSIPPER FOR RISIKOSTYRING 1 BAKGRUNN OG FORMÅL Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. Statens pensjonsfond Norge og

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko Risikobasert tilsyn Modul for vurdering av Operasjonell risiko (oppdatert juni 2007) 1. Innledning... 2 1.1 Definisjon av operasjonell risiko... 2 1.2 Bakgrunn og formål... 2 1.3 Innhold... 2 2. Kapitalkravsreglene

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 6 STYRING I DnB NOR DnB NOR Årsrapport 2010 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE LEDELSEN OG STYRET I DnB NOR vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de fungerer i konsernet.

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Styrets arbeid i forkant av signering av årsregnskap og årsberetning

Styrets arbeid i forkant av signering av årsregnskap og årsberetning HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Styrets arbeid i forkant av signering av årsregnskap og årsberetning - Påvirker kompetanse styrets arbeid? Anders Lund Haug Margrethe Hermo Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer