Mange veier til suksess. Samarbeid om bedriftens utvikling. Gode råd. Unngå sirkelargumentasjon. Flaks og tilfeldigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange veier til suksess. Samarbeid om bedriftens utvikling. Gode råd. Unngå sirkelargumentasjon. Flaks og tilfeldigheter"

Transkript

1 Mange veier til suksess Samarbeid om bedriftens utvikling Vil ikke formulere presise «oppskrifter» for hvordan en bør gå fram for å få til et vellykket prosjekt, fordi det vil: Være i strid med en viktig erkjennelse i den omfattende forskningen om hvordan organisasjoner fungerer og hvorfor de fungerer mer eller mindre bra i stadig vekslende situasjoner. Bryte med den filosofien HF-B bygger på fordi den så sterkt vektlegger at det er bedriftens egne representanter som må bygge veiene mens de går. Gode råd Et råd må være potensielt utslagsgivende, det må gjøre noe fra eller til om en betingelse er til stede eller ikke. Et råd må være knytta til forhold en kan gjøre noe med. Et råd må ikke være slik at det forutsetter det som en skal oppnå. Unngå sirkelargumentasjon Dersom en sier: Det som skal til for å få et vellykka prosjekt er gode samarbeidsforhold, høg motivasjon fra de tilsatte osv. kommer en lett inn i en sirkelargumentasjon. HF-B prosjekter skal være et middel til å skape bedre samarbeid og høyere motivasjon. Flaks og tilfeldigheter Tar en for seg konkrete bedriftshistorier og ser på vendepunkter i bedrifters utvikling er disse påfallende ofte knytta til flaks og tilsynelatende tilfeldige sammentreff. Tid, kunnskap og oppmerksomhet er knappe ressurser og beslutninger er ofte et resultat av litt tilfeldige og improviserte koblinger av deltakere, problemer og løsninger.

2 Eksempel på flaks og tilfeldigheter Rett(e) person(er) på rett tid Gode personkonstellasjoner Sammenfall av gunstige omstendigheter. Eksempel på «Gode forutsetninger» Heldigstilt bransje Gode konjunkturer Godt samarbeidsklima Høyt kompetansenivå Avansert teknologi «Gode forutsetninger» Antakelig de mest utslagsgivende faktorene. Med gode forutsetninger er det nokså mye som skal til før et prosjekt mislykkes. Problemet med de gode forutsetningene er at det ofte kan være vanskelig for en virksomhet som ikke har disse å oppnå dem. Hvis det å være en stor bedrift med sterke fagforeninger viser seg å være en viktig «suksessfaktor», er det ingen oppløftende melding til små bedrifter med svake arbeidstakerorganisasjoner. «Lokal dyktighet» Høy motivasjon Innsatsvilje og hardt arbeid God kompetanseutnyttelse Stor mobiliseringsevne Smarte løsninger Tradisjoner i norsk arbeids- og næringsliv Negative tendenser i norsk arbeids- og næringsliv Godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene lokalt og sentralt. Høg organisasjonsprosent og godt utbygde representasjonsordninger. Høge ambisjoner om demokratisering og humanisering. Sterk bedriftsidentifikasjon og -lojalitet fra arbeidstakernes side. Mindre inntektsforskjeller mellom ulike bransjer og yrkesgrupper enn i de fleste andre land. Tette koblinger mellom myndigheter og næringsliv som har muliggjort en aktiv nærings- og arbeidsmarkedspolitikk. Vedvarende arbeidsledighet Sysselsettingsnedgang i de store industrikonsernene og for dårlig tilvekst av nye livskraftige foretak. Stagnasjon i landbasert industriproduksjon. For lavt bearbeidingsnivå på våre eksportprodukter (råvareintensiv industri dominerer) Liten internasjonal orientering og dårlig egenkapitalsituasjon. Økte innslag av utenlandske oppkjøp i norsk industri. Tillitsproblemer knyttet til økonomisk kriminalitet og skandaler i næringslivet.

3 Tillit - fundament for HF-B Tillit = stabile forventninger om at andre ikke har onde hensikter. Tillit er viktig fordi det ligger både foran og bak samarbeid. For at samarbeid skal finne sted må det være et visst nivå av tillit. Hvis samarbeidet gir gode erfaringer øker det tilliten. Argumenter for bred deltakelse Dersom bare en liten gruppe planlegger og nokså detaljert utarbeider prosjektmål og -metodikk før mange trekkes inn risikerer en: det etableres et varig skille mellom innvidde «problemeiere» og distanserte som forholder seg likegyldig til det som foregår. de som planlegger legger viktige premisser for det videre utviklingsarbeid og derfor får uforholdsmessig mye makt. som en følge av pkt 1 og 2 blir det vanskelig i senere runder å oppnå god forankring og sikre bred medvirkning. Viktig med vekselspill mellom ny kommunikasjon og ny organisasjon Forsøk på endring av arbeidsorganisering i form av f.eks. selvstyrte grupper, jobbrotasjon o.l. har noen steder strandet fordi de var omgitt av for lite verbalisering. Endringene ble ikke tilstrekkelig diskutert og begrunnet for de impliserte, og de ble ikke ledsaget av tilstrekkelig opplæring. Endringene ble ikke knytta til gjennomgang av ansvars- og myndighetsområder eller godt nok tilpassa lokale produksjonsforhold og deltakernes egne forutsetninger og ønsker. Viktig med vekselspill mellom ny kommunikasjon og ny organisasjon Når entusiasmen rundt kartleggingskonferanser blekner raskt, kan det skyldes at disse er omgitt av for lite materialisering. De nedfeller seg for svakt i nye rutiner, nye arbeidsmåter, nye tekniske løsninger osv., men framstår for de involverte som «ord, ord og atter ord». God forankring er nøkkelen til å lykkes Det gjelder å få samtykke eller aktiv støtte fra bestemte personer eller grupper i en bedrift. Forankring: de riktige personene sier ja til prosjektet og stiller seg bak det. andre i bedriften som berøres av prosjektet er informert og trukket med. det er klart hvem som er oppdragsgiver, og hvem prosjektgruppa skal gå til med spørsmål om å endre kurs under arbeids gang. i forhold til bedriftens strategier og mål.

4 Forankring: oppnå tillatelse eller aksept når en starter et prosjekt. etter hvert som horisonten i et prosjekt forskyves må forankringen fornyes. under prosjektets gang kan også grunnlaget for oppslutning og engasjement fra ulike personer og grupper endre seg. saksforankring sikres ved at prosjektet dreier seg om noe som av mange oppfattes som sentralt for bedriftens utvikling. Viktig å starte med klare mål og utvikle målbare resultatkriterier. Forsøker å holde prosesser åpne og avklare mål underveis. Er designorientert og søker designstøtte. Er prosessorientert og søker prosess-støtte Engasjerer de som er motivert og samarbeidsorientert. Satser på å motivere de som er lite engasjerte. Vil oppnå raske, handfaste resultater. Vil utvise tilstrekkelig tålmodighet. Søker solid forankring i organisasjonen. Vil endre forankringsgrunnlag og forankringsformer underveis.

5 Baserer seg på det innarbeidede partssamarbeidet. Endrer kommunikasjon i retning diskusjonsorientering. Skreddersyr løsninger lokalt. Legge til rette for spredning og felles erfaringsutvikling. Utvikler standarder og kontrollsystemer (rutinisere). Øker evnen til fleksibel respons og kontinuerlig organisasjonslæring.. Økende kompleksitet skaper press i retning ekspertkompetanse. Forsvarer lekmannsskjønnet og forsøker å redusere kompleksitet. Ønsker å unngå uenighet og forsvare samarbeidsånd. Tåler økende uenighet og aksentuering av konflikter. Delegerer ansvar til de som er direkte berørt Involverer også de som er mer indirekte berørt.

6 Satse på ildsjeler og spille mye på prosjektmedarbeiderne Redusere den sårbarhet som er knytta til personavhengighet. Øke informasjonsmengden (det kan aldri bli nok informasjon) Forbedre informasjonssorteringen (vektlegger «riktig» informasjon) Basere seg på ad hoc prosjekter som avløser hverandre. Sikre kontinuitet og unngå skippertakseffekter.

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Inger Marie Hagen Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

F agforeningss tra tegier for bedriftsutvikling

F agforeningss tra tegier for bedriftsutvikling F agforeningss tra tegier for bedriftsutvikling 3 METODER OG VERKTØY Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 123 @ Fagbevegelsens senter ror rorskning, utredning og dokumentasjon

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer