Rapport fra akustikkma ling Gamle Voss kino, Kinosalen Voss i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra akustikkma ling Gamle Voss kino, Kinosalen Voss i Hordaland"

Transkript

1 Rapport fra akustikkma ling Gamle Voss kino, Kinosalen Voss i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: Gamle Voss kino ble bygget i 1957 og er et særegent bygg med ca. 450 sitteplasser og stor scene. Byggets foaje er også brukt til mindre arrangementer. Kinoen ble avløst av nytt kulturhus på Voss i 2011, men den gamle kinoen er fortsatt i bruk som konsert- og kulturlokale. HORDALAND MUSIKKRÅD Georgernes Verft Bergen - Tlf

2 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 Hovedkonklusjon... 3 BAKGRUNN OG KRITERIER... 3 Bakgrunn for målingen... 3 Bruksområde for rommet... 3 Akustiske kriterier for rom til musikkformål... 4 Volum og romstørrelse... 4 Etterklangstid... 4 Bakgrunnsstøy... 4 Andre relevante forhold... 4 Kriterier for etterklangstid i forhold til romvolum... 5 Kriterier for relativ etterklangstid, etter frekvensfordeling... 5 RAPPORTDEL... 6 Registreringsskjema... 6 Etterklangstid... 7 Bakgrunnstøy... 8 Sammenfatning av måledata... 9 Konklusjon... 9 VEDLEGG Bilder Om akustikkrapportene fra musikkrådene Om målingene Beskrivelse av lokalet ved målesituasjonen Tegninger av rommet og måleposisjoner Side 2 av 16 Akustikkrapport NMR

3 SAMMENDRAG Hordaland musikkråd har på oppdrag fra Voss kommune målt de akustiske forholdene i Gamle Voss kino. Rommets volum er på 2900 m 3. Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 1,36 sekunder. Bakgrunnsstøyen i rommet er 35 dba. Hovedkonklusjon Kinosalen har mange gode kvaliteter, ikke minst den estetiske utformingen av lokalet. Scenen er ikke egnet til musikkformål. Det bør derfor ses på om man enten kan fjerne veggen mellom salen og scenerommet, eller om man kan utvide scenegulvet inn i salen. Rommet har stort potensiale til å bli et godt egnet konsertlokale for lydsterk akustisk musikk som korps og orkester, men det anbefales å iverksette lydspredende (diffuserende) tiltak. BAKGRUNN OG KRITERIER Bakgrunn for målingen Målingen er bestilt av Voss kommune og er den første målingen utført av Hordaland musikkård i Voss. Andre målinger i Hordaland er tilgjengelig på musikk.no/hordaland. Bruksområde for rommet Tidligere kino brukt som supplerende kulturscene for nytt kulturhus. Brukes som konsertscene for alle sjangre men vurderes særlig tilrettelagt for akustisk musikk. Målingen er utført i tråd med ISO3382-1:2009, NS-EN ISO og NS8178:2014. Akustikkrapport NMR Side 3 av 16

4 Akustiske kriterier for rom til musikkformål Norsk standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkformål angir de mest sentrale kriterier for rom og lokaler som skal brukes til musikk. Standarden deler inn kriteriene etter tre typer musikk, der hver musikktype har forskjellige behov og kriterier: Lydsvak akustisk musikk (kor, vokalensembler, strykeorkester, strengeinstrumenter ol) Lydsterk akustisk musikk (korps, blåsegrupper, akustisk storband, slagverk, symfoniorkester ol) Forsterket musikk (band, storband med forsterkede instrumenter, andre grupper med forsterket musikk) Videre deles romtypene inn i 5 grupper: Øvingsrom - Øvecelle (1-2 utøvere) Øvingsrom - Lite ensemblerom (3-12 utøvere) Øvingsrom Mellomstort ensemblerom (12-20 utøvere) Øvingsrom Stort ensemblerom (over 20 utøvere, dvs fullt kor/korps/orkester) Konsertrom (for hver av de 3 typer musikk) Volum og romstørrelse Volum og romstørrelse er kanskje det aller viktigste kriteriet, og angir også maks antall utøvere som kan bruke rommet. For lydsvak musikk er kravet for store musikkgrupper (kor, strykegrupper ol) et volum på minst 700 m 3.. Netto riggplass (tilgjengelig areal for å sette opp koret under øving) skal være minst 50 m 2 + 1,5 m 2 pr utøver, dette er viktig for å unngå at musikere sitter for tett på hverandre eller vegger. Minimum netto takhøyde skal være 5,0 m. For lydsterk musikk er kravet for store grupper (korps, orkester) et volum på 30 m 3 pr utøver, og minst 1000 m 3 for janitsjarkorps, 1500 m 3 for brassband og 1800 m 3 for symfoniorkester. Netto riggplass (tilgjengelig areal for å sette opp korpset under øving) skal være minst 120 m m 2 pr utøver, dette er viktig for å unngå at musikere sitter for tett på hverandre eller vegger. Minimum netto takhøyde skal være 5,0 m. For forsterket musikk er kravet for øvingsrom for band et volum på minst 60 m 3, et nettoareal på minst 20 m 2 og en minimum takhøyde på 2,4 m. Etterklangstid I et konsertlokale på 2900 m3, slik dette lokalet er, skal etterklangstiden være på mellom 0,7 sek. og 1,0 sek. for forsterket musikk, mellom 1,4 sek. og 1,8 sek. for lydsterk akustisk musikk og mellom 1,8 sek. og 2,1 sek. for lydsvak akustisk musikk. Forholdet mellom etterklangs-tidene skal ligge innenfor det skraverte feltet i figur 2 for akustisk musikk. Bakgrunnsstøy Bakgrunnsstøyen bør ikke overstige 25 dba i rom for musikkframføring. Andre relevante forhold Ingen spesielle kommentarer. Side 4 av 16 Akustikkrapport NMR

5 Slik plasseres dette lokalet i forhold til NS8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse: Kriterier for etterklangstid i forhold til romvolum Gamle Voss kino 1. Konsertlokale akustisk lydsvak 2. Konsertlokale akustisk lydsterk 3. Konsertlokale forsterket 4. Øverom akustisk lydsvak 5. Øverom akustisk lydsterk 6. Øverom forsterket Figur 1: Kriterier for etterklangstid i forhold til romvolum Kriterier for relativ etterklangstid, etter frekvensfordeling Forsterket musikk - øving Figur 2: Kriterier for etterklangstid etter frekvensfordeling rød strek er rapportens lokale Akustikkrapport NMR Side 5 av 16

6 RAPPORTDEL Registreringsskjema Lokalets idnr 1235_01 Måledato Oppdragsgiver Voss Kommune Utarbeidet av Marius Dale Romslo Sign Kontrollert av Katarina Wolff Sign Godkjent av Hordaland musikkråd Kommune, fylke Voss, Hordaland Hus, rom Gamle Voss kino, kinosalen Type bruk Konsert Publikumskapasitet 150 Konserter sist år 45 Sjanger Alle, men lokalet vurderes særlig tilrettelagt for akustisk musikk. Hovedbruksformål Tidligere kino brukt som supplerende kulturscene for nytt kulturhus. Volum 2900m 3 Lengde/bredde/høyde Total 29,5 x 16,3 x 6 m Scene 7,8 x 16,3 x 7,0 Beskrivelse av lokalet Gammelt kinolokale med ca. 450 sitteplasser i lett skrånende amfi. Stor titteskapsscene med relativt stor åpning inn til sal. Overflate / konstruksjon Tak i uviss konstruksjon, muligens treplater. Det ser ut til at taket er en nedsenket konstruksjon i salen, men ikke på scenen. Dragere på scenen. Panel på nederste 2,5 meter av vegg. Over dette plater, antatt samme som i tak. Bakvegg har perforerte plater øverst med vertikale trelister. Gulv delvis med teppe og delvis med gulvbelegg. Uviss konstruksjon. Etterklangstid, tom sal 1,36 sek Bassfaktor 1 0,82 Bassfaktor 2 0,80 Bakgrunnsstøy 35 dba Kommentar til etterklangstid Oppleves som at det er en del klang i lokalet. Noe stående bølger/flutterekko i lokalet. Kommentar til Noe ventilasjonsstøy i lokalet. bakgrunnsstøy Kommentar til lydisolasjon Noe støy utenfra. Kommentarer vedr målingen 432 fastmonterte polstrede seter. Flygel på scenen. Sceneteppe trukket til side under målingene og kinolerret trukket opp. 2 kontrollmålinger foretatt med teppe trukket for og lerret nede. Øvrige kommentarer Beregninger er gjort med utgangspunkt i at scenerommet er en del av salen. Dersom man holder scenerommet ute av beregningene er rommets volum ca m3. Side 6 av 16 Akustikkrapport NMR

7 Etterklangstid Figur 3.1: Gjennomsnitt etterklang (T30) pr frekvens Figur 3.2: Alle målekurver, spredning pr frekvens Tabell 1: Etterklangstid (T30) Frekvens Etterklang 1,18 1,04 0,92 1,07 1,27 1,34 1,38 1,42 1,40 1,38 1,33 1,34 1,33 1,37 1,36 1,37 1,32 1,22 1,14 Figur 3.2: Kontrollmåling (posisjon 2 og 8) med lukket sceneteppe og kinolerret nede Akustikkrapport NMR Side 7 av 16

8 Bakgrunnstøy Figur 4.1: Gjennomsnitt bakgrunnsstøy pr frekvens Figur 4.2: Bakgrunnsstøy pr frekvens Tabell 2: Bakgrunnsstøy Frekvens dba Side 8 av 16 Akustikkrapport NMR

9 Sammenfatning av måledata Kurven for gjennomsnittlig etterklangstid viser et fall i det dypeste bassregisteret til 0,92 s. ved 100 Hz etterfulgt av en stigning til 1,27 s. ved 160 Hz. Deretter flater kurven ut og holder seg relativt flat i underkant av 1,4 s. før den igjen faller noe fra 2000 Hz og oppover gjennom diskantregisteret. Kurvene for etterklangstid spesifisert på ulike målepunkter viser stor spredning i resultatene avhengig av plassering i rommet. Jevnt over ligger denne spredningen på ca. 0,4 s. per frekvens, men med større enkeltutslag. Rommet har bassfaktor på 0,82 og 0,80 og bakgrunnsstøy på 35 dba. Konklusjon Gamle Voss kino er et tidligere kinolokale som nå brukes til konserter og andre kulturformål som supplement til det nye kulturhuset på Voss. Romvolum/-geometri: Rommets volum er på 2900 m3 og har variabel takhøyde mellom 5 og 7 meter. Dette er i tråd med kravene til konsertlokale for lydsvak akustisk musikk og forsterket musikk. Takhøyden er noe lavere enn kravet til konsertlokale for lydsterk akustisk musikk. Titteskapsscener anbefales ikke til musikkbruk og dersom man utelater scenerommet i beregningene er salens volum ca m3. Etterklangstid: Rommet har etterklangstid på 1,36 s. Sett i forhold til romvolumet er etterklangstiden i tråd med kravene for øvingslokaler for lydsterk musikk men noe kort for et konsertlokale for lydsterk musikk der det anbefales 1,4 1,8 sek. Lokalet har for lang etterklangstid for forsterket musikk og for kort etterklangstid for lydsvak musikk. Rommet har noe lav bassfaktor. Dvs. at etterklangstiden i bassregisteret er forholdsmessig kort i forhold til resten av registeret. Dette gir et noe bassfattig lydbilde. Å trekke for sceneteppet og kinolerret gir ca. 0,2 s. kortere etterklangstid. Bakgrunsstøy: Rommets bakgrunnsstøy på 35 dba er over det aksepterte nivået på 30 dba. Støyen kommer både utenfra og fra ventilasjonssystemer i huset. Tiltak: Kinosalen har mange gode kvaliteter, ikke minst den estetiske utformingen av lokalet. På generelt grunnlag kan vi si at titteskapsscener ikke er egnet til musikkformål. Målingene viser at lyd som beveger seg mellom scenen og salen får uheldige akustiske følger som forringer kvaliteten. Akustisk sett bør veggen mellom salen og scenerommet fjernes dersom man vil bruke scenen til musikkformål. Et alternativ kan være å stenge av sceneåpningen under musikkarrangementer og la utøverne stå inne i salen. I så fall vil det være behov for å utvide scenegulvet inn i lokalet og kanskje finne løsninger for å bygge opp midlertidig scene. Eksisterende sceneteppe bør ikke brukes til å stenge av sceneåpningen da det forkorter etterklangstiden med ca. o,2 s. Det er behov for tiltak som sprer lyden i lokalet bedre, såkalte diffusorer. Dette for å oppnå bedre og jevnere lydspredning som gir mindre lokale variasjoner i lydbildet på ulike posisjoner i rommet. Tiltak for å dempe bakgrunsstøyen bør også vurderes. Rommet har stort potensiale til å bli et godt egnet konsertlokale for lydsterk akustisk musikk som korps og orkester. Det vil være mindre godt egnet til lydsvake akustiske grupper som for eksempel kor og det krever en hel del demping dersom man skal gjøre det egnet til forsterket musikk. Det er derfor naturlig å tenke at rommet tilrettelegges for lydsterk akustisk musikk. Dersom man skal gjøre tiltak i rommet bør en fagakustiker involveres for å utarbeide korrekte tiltak for lokalet i tråd med Norsk musikkråds normer og anbefalinger samt NS 8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Akustikkrapport NMR Side 9 av 16

10 VEDLEGG Bilder Side 10 av 16 Akustikkrapport NMR

11 Teppe og gulvbelegg Bakvegg Perforerte plater og spiler på bakvegg Akustikkrapport NMR Side 11 av 16

12 Scenekant Scenetak Side 12 av 16 Akustikkrapport NMR

13 Stor sceneåpning Sceneteppe + kinolerret Akustikkrapport NMR Side 13 av 16

14 Om akustikkrapportene fra musikkrådene Akustikkrapportene gjennomføres av fylkesmusikkrådene i tråd med en rapportmal utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler. Så vel rapportmalen som de underliggende prosedyrebeskrivelser er utviklet i samarbeid med akustiske fagmiljøer. Målingene og vurderingene i rapporten er utført i tråd med NS 8178:2014. Etterklangsmålingene er utført i tråd med NS-EN ISO Bakgrunnsstøymålingene er utført i tråd med NS-EN ISO Om målingene Målingene er utført med WinMLS2004 Professional Level 7, med målemikrofon BSWA type 201 (IEC61672 Class 1), samt høyttaler Norsonic NOR276 kulehøyttaler og måleforsterker NOR280. I tillegg er det i rom for forsterket musikk brukt db Technologies Opera Sub 12 basshøyttaler for å oppnå større sikkerhet for måleresultatene i bassområdet. Beskrivelse av lokalet ved målesituasjonen 432 fastmonterte polstrede seter. Flygel på scenen. Sceneteppe trukket til side under målingene og kinolerret trukket opp. 2 kontrollmålinger foretatt med teppe trukket for og lerret nede. Side 14 av 16 Akustikkrapport NMR

15 Tegninger av rommet og måleposisjoner Angivelse av målepunkter. TR = etterklangmåling, BR = målepunkt for bakgrunnsstøy Akustikkrapport NMR Side 15 av 16

16 Om rapporten Rapporten er utarbeidet i tråd med retningslinjer utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler. Rapportene er beskrivende rapporter, og utarbeides ofte som trinn 2 i et lokalt arbeid med musikklokaler. Hele prosessen består av følgende 6 faser: 1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen 2. Måling av romakustikk 3. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål 4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene 5. Prioritering av tiltak lage helhetlig plan for kommunen 6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak Noen sentrale begreper og generelle kommentarer Bakgrunnsstøy Etterklangstid Lydsvak musikk Lydsterk musikk Forsterket musikk Bassfaktor 1 og 2 Titteskapscene Støynivå under 30 dba anses ofte som akseptabelt, til lydsvake grupper anbefales 25 dba som grense for konsertlokaler. Støynivå over 35 dba er uakseptabelt. Hvor lenge lyden henger igjen i rommet, dvs den tid det tar for lydtrykket å avta 60 db etter at lydkilden er stoppet. Jo større rommet er, jo lengre blir etterklangstiden dersom øvrige forhold er like. Den gjennomsnittlige etterklangstiden i et rom regnes normalt mellom 400 og 1250 hz. (Akustisk lydsvak musikk) Musikk som framføres med primært lydsvake instrumenter eller sang. Typiske grupper er sangkor, vokalensembler, visegrupper, strykeorkester og grupper med strengeinstrumenter (for eksempel gitar) uten forsterking. (Akustisk lydsterk musikk) Musikk som framføres med akustiske instrumentere som produserer kraftig lyd. Typiske grupper er brassband, janitsjarkorps, storband og symfoniorkester med blåsergruppe. Slagverk og operasang går inn i denne kategorien. Forsterket musikk omfatter all musikk som formidles via forsterker- eller SR-anlegg, dvs pop- og rockeband (inkl. elektronika), jazzband, vokalgrupper, storband samt musikalerr ellerr lignende, der lyd hovedsakelig spres gjennom forsterkeranlegg. Ved framføring kan også lydsvake eller lydsterke musikkgrupper forsterkes opp ved hjelp av mikrofoner. Disse regnes inn under forsterket musikk dersom mesteparten av lydstyrken kommer gjennom høyttaleranlegget. Forholdet mellom etterklang i bassområdet (faktor1: 63 Hz og faktor 2: 125 Hz) og mellomtoneområdet (500 Hz 2000 Hz). Til forsterket musikk bør begge disse være under 1,3. Til lydsvak og lydsterk musikk kan den gjerne være høyere. Opphøyd scene av tradisjonell type, med en forholdsvis liten sceneåpning (proscenium), som gjør at de akustiske for hold på scene og i salen er forskjellig. Sceneåpningen omkranses av fast materiale både over og på begge sider. NS8178 fraråder sterkt slike titteskapscener. For mer informasjon Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds nettsted for musikklokaler, med informasjon om musikkrådets arbeid med lokaler, fagartikler og annet nyttig stoff om akustikk, kjøp og vedlikehold av teknisk utstyr, bygging og ombygging av lokaler etc. Veiledning for lokale musikkråd i arbeid med registrering, vurdering og utbedring av lokaler i kommunen utarbeidet av Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler mai 2009 Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål utarbeidet av Norsk musikkråds anleggsutvalg januar 2010 NORSK MUSIKKRÅD OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund - Pb 4651 Sofienberg 0506 OSLO - Tlf

Rapport fra akustikkmåling Folkets hus, storsalen Hurum i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Folkets hus, storsalen Hurum i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Folkets hus, storsalen Hurum i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 15.08.2015 Folkets hus på Tofte ble bygget i 1930 på initiativ fra Hurum Celluloseforening og Tofte fagforening.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Åros kirke Røyken i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Åros kirke Røyken i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Åros kirke Røyken i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 06.01.2015 Åros kirke er en langkirke fra 1903 som ligger på Åros i Røyken kommune. Byggverket er i tre og har 150

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Voss kulturhus, Biblioteket Voss i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Voss kulturhus, Biblioteket Voss i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Voss kulturhus, Biblioteket Voss i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 11.10.2016 Voss bibliotek er en del av det kulturhuset på Voss, bygget i 2011. Biblioteket er

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus

Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus Akershus musikkråd, rapport dato: 06.02.2015 Ås kommunes kulturhus AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller - Tlf 63 81 53 65

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Røyken menighetshus, storsalen Røyken i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Røyken menighetshus, storsalen Røyken i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Røyken menighetshus, storsalen Røyken i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 08.01.2015 Røyken menighetshus ligger i gangavstand fra Røyken kirke og inneholder en stor sal

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Slemmestad barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Slemmestad barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Slemmestad barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 10.12.2014 Slemmestad barneskole har 200 elever fra 1. 7. Trinn. Den ligger vakkert til ved

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Slemmestad kirke Røyken i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Slemmestad kirke Røyken i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Slemmestad kirke Røyken i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 07.01.2015 Slemmestad kirke ble innviet den 25. august 1935. BUSKERUD MUSIKKRÅD Grønland 60 3045 Drammen -

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Musikkavdelingen Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Musikkavdelingen Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Musikkavdelingen Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 30.11.2016 Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Lier kulturskole, teatersalen Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Lier kulturskole, teatersalen Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Lier kulturskole, teatersalen Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 27.10.2014 Lier kulturskole holder til i gamle Høvik skole sine lokaler. Teatersalen brukes av

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Hauka s rockeakademi, Største rom Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Hauka s rockeakademi, Største rom Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Hauka s rockeakademi, Største rom Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 09.10.2016 Haukås rockeakademi holder til i et bygg tidligere brukt til barnehage. Huset

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Haslum skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Haslum skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Haslum skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 26.01.2015 Tidligere Haug skole, som fikk nytt navn da nye bygninger ble tatt i bruk i 1922. AKERSHUS

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg, Øverom 2 Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg, Øverom 2 Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg, Øverom 2 Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 21.12.2015 Det nye bydelssenteret med barnehage, skole, idrettshall og kulturhus åpnet høst 2012,

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Frydenlund barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Frydenlund barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Frydenlund barneskole, musikkrom Røyken i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 08.01.2015 Frydenlund skole er en barneskole med ca 260 elever og 37 ansatte. Skolen ble bygget

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Gamle Strømsø skole, Gymsalen Drammen i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Gamle Strømsø skole, Gymsalen Drammen i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Gamle Strømsø skole, Gymsalen Drammen i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 01.12.2014 Strømsø skole er en tidligere ungdomsskole på Strømsø i Drammen. Skolen hadde ca

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Tranby menighetshus, storsalen Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Tranby menighetshus, storsalen Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Tranby menighetshus, storsalen Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 23.10.2014 Tranby menighetshus ligger på Tranby og er forsamlingslokale for Tranby menighet, samt

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Kanebogen skole, Gymsalen Harstad i Troms

Rapport fra akustikkma ling Kanebogen skole, Gymsalen Harstad i Troms Rapport fra akustikkma ling Kanebogen skole, Gymsalen Harstad i Troms Østfold musikkråd, Rapport dato: 24.02.2015 Kanebogen skole er en barneskole med ca 330 elever. Skolen ligger ca. 4 km. sør om sentrum

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Hennummarka skole, bomberom/musikkrom Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Hennummarka skole, bomberom/musikkrom Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Hennummarka skole, bomberom/musikkrom Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 27.10.2014 Hennummarka skole er en barneskole på Tranby i Lier med ca 325 elever fordelt

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Sylling skole, Aulaen Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Sylling skole, Aulaen Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Sylling skole, Aulaen Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 28.10.2014 Sylling skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 360 elever. Aulaen brukes som øvingsrom

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Bryn Skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Bryn Skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Bryn Skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 10.01.2015 Bryn skole åpnet skoleåret 1958 som en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn. Fra 1. august

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Herredshuset, Salen 2. etg. Fet i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Herredshuset, Salen 2. etg. Fet i Akershus Rapport fra akustikkma ling Herredshuset, Salen 2. etg. Fet i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 25.08.2014 Utleielokale med bibliotek i underetasjen AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Amalies hage Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Amalies hage Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Amalies hage Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 17.11.2016 Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Høvik skole, Torget Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Høvik skole, Torget Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Høvik skole, Torget Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 15.10.2014 Høvik er en kombinert barne- og ungdomsskole på Stoppen i Lier kommune som ble åpnet 20. Mai 2010.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Festsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Festsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Festsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.01.2015 Skolen ble åpnet 3.mai 1897. Siden har den vært bygget ut en rekke ganger. Høsten 2013 var

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus Rapport fra akustikkma ling Østersund ungdomsskole, Amfi Fet i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 26.08.2014 Ungdomsskole med ca. 350 elever, ferdigstilt i 2004. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Blommenholm Skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Blommenholm Skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Blommenholm Skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 10.01.2015 Blommenholm skole har ca. 315 elever og er med det en av Bærums minste barneskoler. Det

Detaljer

Rapport'fra'akustikkmåling! Midtbygda)barneskole,"musikkrom! Røyken!i"Buskerud!

Rapport'fra'akustikkmåling! Midtbygda)barneskole,musikkrom! Røyken!iBuskerud! Rapport'fra'akustikkmåling! Midtbygda)barneskole,"musikkrom! Røyken!i"Buskerud! Buskerud musikkråd, Rapportdato: 09.12.2014 Midtbygda barneskole ligger i Røyken kommune. Skolens musikkrom brukes av et

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Kjellersal Askøy i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Kjellersal Askøy i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Kjellersal Askøy i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 27.01.2016 Heiarvang grendahus er truleg best kjend som Ungdomshuset på Nordre Haugland.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Heiahallen, stort musikkrom Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Heiahallen, stort musikkrom Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Heiahallen, stort musikkrom Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 27.10.2014 Heiahallen sto ferdig i 2014 og er en idrettshall/flerbrukshall beliggende på Lierskogen.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Skolens hus/rykkin skole, Gymsal hovedbygning Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Skolens hus/rykkin skole, Gymsal hovedbygning Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Skolens hus/rykkin skole, Gymsal hovedbygning Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 19.01.2015 Denne rapporten er bestilt separat som en tilstandsrapport på gymsalen.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Frogner menighetshus, Storsalen Lier i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Frogner menighetshus, Storsalen Lier i Buskerud Rapport fra akustikkmåling Frogner menighetshus, Storsalen Lier i Buskerud Buskerud musikkråd, Rapportdato: 27.10.2014 Frogner menighetshus ligger i Lierbyen, og fungerer som forsamlingslokale for Frogner

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Velferdshuset FRIP, Kantina Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Velferdshuset FRIP, Kantina Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Velferdshuset FRIP, Kantina Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 16.11.2015 Kantine i gammelt industribygg, som opprinnelig tilhørte Velferdshuset til DeNoFa

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Kantine Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Kantine Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Kantine Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 21.12.2015 Det nye bydelssenteret med barnehage, skole, idrettshall og kulturhus åpnet høst

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Lommedalen skole, Festsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Lommedalen skole, Festsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Lommedalen skole, Festsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 26.01.2015 Nytt skoleanlegg 19.april 2010. I dag har skolen 458 elever. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Kleppestø ungdomsskole, Aula Askøy i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Kleppestø ungdomsskole, Aula Askøy i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Kleppestø ungdomsskole, Aula Askøy i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 13.02.2016 Aulaen ved Kleppestø ungdomsskole fyller en rekke funksjoner i skolen, blant annet

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Betania menighetssenter, Salen Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Betania menighetssenter, Salen Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Betania menighetssenter, Salen Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 16.02.2016 Betania menighetssenter er et gammelt bedehus med vaktmesterbolig i Gamlebyen

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Dagningen, Salen Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Dagningen, Salen Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Dagningen, Salen Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 28.10.2014 Huset eies og driftes av Mannskoret Skiold og sangkoret Harmonien. Dette var opprinnelig en

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Hosle skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Hosle skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Hosle skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 23.01.2015 Skolen har om lag 540 elever. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller - Tlf 63

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling USF Verftet, Jazz 2 (AKKS) Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling USF Verftet, Jazz 2 (AKKS) Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling USF Verftet, Jazz 2 (AKKS) Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 13.11.2015 Jazz2 er et av AKKS Bergen sine øvingslokaler på USF Verftet. Det er totalt 5 øvingslokaler

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Trosvik skole, Gymsalen Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Trosvik skole, Gymsalen Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Trosvik skole, Gymsalen Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 14.10.2015 Trosvik skole er en barneskole i Fredrikstad kommune i Østfold. Skolen ble grunnlagt

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Høvik skole, Auditorium Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 20.01.2015 Skolen ble åpnet 3.mai 1897. Siden har den vært bygget ut en rekke ganger. Høsten 2013

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Auditoriet Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Auditoriet Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Auditoriet Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 01.12.2016 Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek. Nåværende

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Voksen skole, Gymsal Oslo

Rapport fra akustikkma ling Voksen skole, Gymsal Oslo Rapport fra akustikkma ling Voksen skole, Gymsal Oslo Akershus musikkråd, rapport dato: 10.11.2014 Voksen skole ble bygget i 1958 og har ca. 550 elever. Skolens musikkorps øver i gymsalen. AKERSHUS MUSIKKRÅD

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Stabekk skole, Musikkrom Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Stabekk skole, Musikkrom Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Stabekk skole, Musikkrom Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 19.01.2015 Stabekk skole har ca 400 elever og et personale på ca.55, hvorav 29 er lærere. Den 29.november

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Fjell folkeboksamling, Formidlingsomra de Fjell i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Fjell folkeboksamling, Formidlingsomra de Fjell i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Fjell folkeboksamling, Formidlingsomra de Fjell i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 03.11.2016 Fjell folkeboksamling er lokalisert på Sartor storsenter på Straume.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Barneavdelingen Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Barneavdelingen Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Bergen offentlige bibliotek, Barneavdelingen Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 08.12.2016 Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 19.01.2015 Ca 350 elever fordelt på 12 klasser. Hovedbygget er fra 1959, men har vært gjennom flere

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Hovedsal Askøy i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Hovedsal Askøy i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Heiarvang grendahus, Hovedsal Askøy i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 04.02.2016 Heiarvang grendahus er truleg best kjend som Ungdomshuset på Nordre Haugland. Huset

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Ridderhallen, Hallen Fet i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Ridderhallen, Hallen Fet i Akershus Rapport fra akustikkma ling Ridderhallen, Hallen Fet i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.08.2014 Gymsal for Riddersand skole som benyttes til konserter og øving. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Skui skole, Festsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Skui skole, Festsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Skui skole, Festsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 20.01.2015 Det nye bygget ble ferdigstilt august 2005. AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Fana bibliotek, Foredragsomra de Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Fana bibliotek, Foredragsomra de Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Fana bibliotek, Foredragsomra de Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 29.11.2016 Øverst på Nesttun, midt mellom bybanetraseen og Nesttunveien finner du Fana

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Skatehallen Fredrikstad, Skatehallen Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Skatehallen Fredrikstad, Skatehallen Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Skatehallen Fredrikstad, Skatehallen Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 15.07.2014 Skatehallen var opprinnelig en industrihall som var eiet av Stene stål.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Høvik verk skole, Festsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Høvik verk skole, Festsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Høvik verk skole, Festsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 23.01.2015 Høvik Verk skole (1. - 7. trinn) har 392 elever og ca. 55 ansatte. Skolen har gjennom

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Meyermarken bydelshus, Storsal Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Meyermarken bydelshus, Storsal Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Meyermarken bydelshus, Storsal Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 22.12.2015 Meyermarken bydelshus er et kultur- og aktivitetshus. Huset er daglig i bruk

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Øvre Rælingen kirke, menighetssalen Rælingen i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Øvre Rælingen kirke, menighetssalen Rælingen i Akershus Rapport fra akustikkma ling Øvre Rælingen kirke, menighetssalen Rælingen i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 15.07.2014 Øvre Rælingen kirke er en kirke konstruert i en kvadratisk form, fra 1973

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Inngang/atrium Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Inngang/atrium Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Inngang/atrium Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 15.01.2015 Skolen har ca 370 barn fordelt på 7 trinn. Det er ca 60 ansatte hvorav 40 er lærere.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Musikkrommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Musikkrommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Musikkrommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.06.2015 Snarøya skole er em 1.-7.trinn skole. Skolen har et aktivt skolekorps og det er også

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Rom til musikkundervisning på Ski ungdomsskole. NORSK

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Lillesal Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Lillesal Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Lillesal Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 03.06.2015 St. Croix skole ble bygd i 1875. Skolen ble nedlagt i 1989 og ble etter oppussings-

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Siggerud skole har blitt utvidet, renovert og fornyet.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Gjemnes skole, Kulturstua

Rapport fra akustikkma ling Gjemnes skole, Kulturstua Rapport fra akustikkma ling Gjemnes skole, Kulturstua Møre og Romsdal musikkråd, rapport dato: 20.03.2015 Rommet ved Gjemnes skole er et rom med fokus på musikkaktiviteter og som brukes av skole, kulturskole

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Nadderud viderega ende skole, Klasserom/sittegrupe 2. etasje Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Nadderud viderega ende skole, Klasserom/sittegrupe 2. etasje Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Nadderud viderega ende skole, Klasserom/sittegrupe 2. etasje Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 20.07.2015 Nadderud videregående skole er en videregående skole

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Frekhaug senter, Meland bibliotek, Meland i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Frekhaug senter, Meland bibliotek, Meland i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Frekhaug senter, Meland bibliotek, Meland i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 27.02.2017 Meland bibliotek er lokalisert på Frekhaug senter med en rekke servicetilbud.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Dans/musikk 1 og 2 Bergen i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Dans/musikk 1 og 2 Bergen i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Ny-Krohnborg senter, Dans/musikk 1 og 2 Bergen i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 17.12.2015 Det nye bydelssenteret med barnehage, skole, idrettshall og kulturhus

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Strusshamn kultursenter, Fargeriet Askøy i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Strusshamn kultursenter, Fargeriet Askøy i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Strusshamn kultursenter, Fargeriet Askøy i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 10.09.2015 Fargeriet er en del av Strusshamn kultursenter som består av en rekke kulturlokaler

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Jar kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Jar kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Jar kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 16.03.2015 Fra nettsiden til Jar kirke: Jar kirke er kjent for å være en god konsertkirke, med vakker

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Furuly flerbrukshus, Bandrom Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Furuly flerbrukshus, Bandrom Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Furuly flerbrukshus, Bandrom Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 16.11.2010 Øvingsrom for band, som er tilpasset akustisk med støtte fra MVO. http://www.e-h.kommune.no/furuly-flerbrukshus.4777178-156959.html

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus Akershus musikkråd, 06.11.2012 Gjerdrum kulturhus ble åpnet i 1995, og har 3 saler til utleie, samt en cafe. Solheimstua

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 8 Hamar i Hedmark

Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 8 Hamar i Hedmark Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 8 Hamar i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 15.05.2015 Toneheim folkehøgskole ligger på gamle Vang prestegård på Ridabu ved Hamar,

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Storesal Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Storesal Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling St.Croixhuset, Storesal Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 27.05.2015 St. Croix skole ble bygd i 1875. Skolen ble nedlagt i 1989 og ble etter oppussings-

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Høvik kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Høvik kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Høvik kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 27.01.2015 Høvik kirke ligger i Høvik sokn i Bærum prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1898.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Musikkrom Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Musikkrom Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Evje skole, Musikkrom Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.06.2015 Evje skole er en barneskole i Vestre Bærum, nær Sandvika. Skolen har ca 370 barn fordelt

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Jar skole, Musikkrommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Jar skole, Musikkrommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Jar skole, Musikkrommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.06.2015 Jar skole har lang tradisjon, fra den ble tatt i bruk høsten 1926. Den besto da bare av

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Nybygget øvingsrom og innspillingsrom for Kontra

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Scene(rom) Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Scene(rom) Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Scene(rom) Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Siggerud skole har blitt utvidet, renovert og fornyet.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, 09.11.2012 Musikkrommet på Gjellerås skole på Skjetten brukes til vanlig musikkundervisning på dagtid,

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Sagabakken skole, Aula Fredrikstad i Østfold

Rapport fra akustikkma ling Sagabakken skole, Aula Fredrikstad i Østfold Rapport fra akustikkma ling Sagabakken skole, Aula Fredrikstad i Østfold Østfold musikkråd, Rapport dato: 17.02.2016 Sagabakken skole i Fredrikstad er tidligere Nabbetorp skole som er flyttet inn i et

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Snarøya skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 10.01.2015 AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller - Tlf 63 81 53 65 - akershus@musikk.no

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Kråkstad idrettshall, Hallen Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Kråkstad idrettshall, Hallen Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Kråkstad idrettshall, Hallen Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Idrettshall/håndballbane på Kråkstad i Ski kommune NORSK

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Nannestad kommunehus, Storsalen Nannestad kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Nannestad kommunehus, Storsalen Nannestad kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Nannestad kommunehus, Storsalen Nannestad kommune i Akershus Akershus musikkråd, 06.11.2012 Storsalen ligger i kommunehuset i Nannestad, og brukes hver dag til øvelser og fremføringer.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 15.07.2015 Sandvika videregående skole er en videregående skole i Sandvika i Bærum.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Evjemoen, Kinosal Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Evjemoen, Kinosal Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Evjemoen, Kinosal Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 16.11.2010 Kino med teaterscene. Tidligere samlingssal for Forsvarets militærleir på Evjemoen. Leiren

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Østera s kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Østera s kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Østera s kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 18.03.2015 Østerås kirke ligger i Østerås sokn i Bærum prosti. Den er bygget i mur og ble oppført

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Stabekk (nye) skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Stabekk (nye) skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Stabekk (nye) skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 10.01.2015 Stabekk skole har ca 400 elever og et personale på ca.55, hvorav 29 er lærere. Den

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Gymsal Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Gymsal Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Gymsal Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 02.07.2013 Nye Bondi barneskole ble innviet 1. august 2011. Skolen er

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Askøyhallen, Hallen Askøy i Hordaland

Rapport fra akustikkma ling Askøyhallen, Hallen Askøy i Hordaland Rapport fra akustikkma ling Askøyhallen, Hallen Askøy i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 21.06.2016 Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall. Hallen ble bygget i 1971. I over 30

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Eikeli skole, Store gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Eikeli skole, Store gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Eikeli skole, Store gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.06.2015 Eikeli skole ligger i Østre Bærum med nærhet både til marka og Østeråsbanen. Skolen

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gamle badet, Øvingsrom 2. etg. Kongsberg kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Gamle badet, Øvingsrom 2. etg. Kongsberg kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Gamle badet, Øvingsrom 2. etg. Kongsberg kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 05.08.2011 Kongsberg gamle bad ble åpnet i 1911 og var på den tiden et offentlig bad for byens

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Bryn skole, Musikkrom Oslo kommune i Oslo

Rapport fra Akustikk-måling Bryn skole, Musikkrom Oslo kommune i Oslo Rapport fra Akustikk-måling Bryn skole, Musikkrom Oslo kommune i Oslo Buskerud musikkråd, 11.10.2012 Bryn skole har ca. 400 elever og rundt 60 ansatte lærere. Bryn er en barneskole som i tillegg har fire

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Langhushallen, Hallen Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Langhushallen, Hallen Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Langhushallen, Hallen Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Idrettshall på Langhus i Ski kommune. NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kulturskolens Bandrom Eidsvoll kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Kulturskolens Bandrom Eidsvoll kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Kulturskolens Bandrom Eidsvoll kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.02.2012 Kulturskolens bandrom ligger i kjelleren i Badet kulturtun. Rommet er spesielt tilpasset som

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 3 Hamar i Hedmark

Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 3 Hamar i Hedmark Rapport fra akustikkmåling Toneheim folkehøgskole, Øverom 3 Hamar i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 15.05.2015 Toneheim folkehøgskole ligger på gamle Vang prestegård på Ridabu ved Hamar,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Bergseminaret, Musikkrommet Kongsberg kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Bergseminaret, Musikkrommet Kongsberg kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Bergseminaret, Musikkrommet Kongsberg kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 30.08.2012 Bergseminaret på Kongsberg var under navnet Det Kongelige Norge Bergseminarium Europas

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Helgerud Kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Helgerud Kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Helgerud Kirke, Kirkerommet Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 16.03.2015 Helgerud kirke, Bærum ligger i Helgerud sokn i Bærum prosti. Den er bygget i mur og

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Emma Hjorth skole, Gymsalen Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Emma Hjorth skole, Gymsalen Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Emma Hjorth skole, Gymsalen Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.06.2015 AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller - Tlf 63 81 53 65 - akershus@musikk.no

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, rapport dato: 23.05.2013 Drammens Jerns Musikkorps ble etablert

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Hunn ga rd, hovedbygningen, Salen Gjøvik i Oppland

Rapport fra akustikkma ling Hunn ga rd, hovedbygningen, Salen Gjøvik i Oppland Rapport fra akustikkma ling Hunn ga rd, hovedbygningen, Salen Gjøvik i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 19.08.2015 Gjøvik kunst og kulturskole holder til i hovedbygningen på Hunn gård,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Energimølla, Scenen Kongsberg kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Energimølla, Scenen Kongsberg kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Energimølla, Scenen Kongsberg kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 16.03.2011 EnergiMølla er Kongsbergs musikk- og kulturscene. Huset er bygget på 1800- tallet og er opprinnelig

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Langhus skole, Lillebjørn Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Langhus skole, Lillebjørn Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Langhus skole, Lillebjørn Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.02.2012 Langhus skole ble bygget i 1863, og har i dag ca. 440 elever. NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd 11.01.2011 Union Scene er et kulturhus med flere saler i forskjellige størrelser. Multisal 1 er en sal

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Fyrverkeriet ungdomshus, Stua Vestre Toten i Oppland

Rapport fra akustikkma ling Fyrverkeriet ungdomshus, Stua Vestre Toten i Oppland Rapport fra akustikkma ling Fyrverkeriet ungdomshus, Stua Vestre Toten i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 16.11.2015 Oppholdsrom/stue i Fyrverkeriet Ungdomshus på Raufoss. Her holder

Detaljer