Fabricom Nytt. Sommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Sommer 2012. www.fabricom.no"

Transkript

1 Fabricom Nytt Sommer 2012

2 Fabricom Nytt sommer 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Oppdatering nybygg Forus [ 6/7 ] Fabricom vant Gjøa rammeavtale [ 8 ] Unik modifikasjonsutfordring på Gjøa [ 8 /9] Nytt fra Vimek / Nytt fra Vigor [ 10 ] 17. mai feiring på Oseberg Sør [ 11 ] Helihangar prosjektet [ 12/13 ] Hjertestartere på plass [ 14/15 ] Temaartikkel i serien Vinnende tilbud [ 16/17 ] Rekrutteringskampanje [ 18 ] Ny CIO på plass TVM kontrakten mot avslutning [ 19 ] Åpningsfest i Trondheim [ 20 ] Nytt fra verksted i Dusavik [ 21 ] HVDC kontorene vokser [ 22 ] Stjerneprosjektet i hektisk fase [ 23 ] Flott gjeng i forpleiningen på Flotell Superior [ 24 ] ONS 2012 [ 25 ] Sandvolleyball turnering [ 26 ] Veddemålet Nordsjørittet 2012 [ 27 ] Bryllup, barn og runde tall Har du tips til artikler eller input til Fabricom Nytt, vennligst ta kontakt med redaksjonen ved Grete K. Dubland, tlf , e-post 2 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

3 Adm. direktør har ordet Marked - kompetanse - leveranser Kjære medarbeidere, Fabricomlaget jobber godt og leverer. Jeg var ute og besøkte medarbeidere offshore på Oseberg feltet for noe tid tilbake. Det var en flott opplevelse der laget viste energi, gjennomføringsevne og holdninger som kunden opplever som førsteklasses. Proaktivitet og Fabricom A-standard er stikkord som skaper en forskjell for kunden. Tilbakemeldingen fra kunden var meget god. Hvilken betydning har dette for oss? Kunden er vår fremtid, og gjennom gode leveranser skaper vi tillit og større verdier. Når de ønsker vår assistanse og gleder seg over å jobbe sammen med oss, vil vi vinne flere oppdrag. Å vinne nytt arbeid for så å utføre, er hva vi alle jobber for. I hver vår rolle støtter vi opp om prosessene og våre mål. Fabricom består av mennesker og kompetanse som dermed er vårt produksjons verktøy. Menneskelige ressurser, våre medarbeidere du, meg og nettverket vårt - sammen kan vi utføre gode, lærerike og store prosjekter på en forutsigbar måte. Vi kan se på det hele som samspill i en trekant med hjørnene: Drift Marked HR Vi bygger i år en sterkere grunnmur, for så å vokse i tiden som ligger foran oss. Planen vår inkluderer en desentralisert arbeidsstyrke, der bedriften beveger seg ut til lokasjoner for å mobilisere mer kompetanse. Samspill skapes ved å ta ned barrierer, og la kunnskapen flyte mellom oss. Kunnskapen settes sammen til gode lokale løsninger med sterk gjennomføringsevne. Er dette nok for å skape suksess nå og i fremtiden? Vi har en plan og du har en plan; å utføre vårt arbeid i.h.t. disse planene, er en del av vår hverdag og verktøy. Dette skaper en forskjell der små steg blir til betydelig endring, og som gir oss et høyere prestasjonsnivå og flere nye oppdrag. Om du ikke er kjent med planen, spør først deg selv hvilken plan du har før du spør din leder om deres felles plan. Jens Chr. Terjesen, Adm. direktør Våre kunder vil merke at de får større oppmerksomhet, og vi beveger oss nærmere deres forventninger. I samtaler med ledelsen hos en kunde sist uke, gav de smilende tilbakemelding om vår fantastiske leveranseevne, spesielt på et av våre prosjekter. La oss bruke denne energien til å søke ny kunnskap fra kunden, og lære mer på tvers av våre prosjekter. Vi er nysgjerrige og vil alltid søke å forstå kunden bedre slik at vi kan besvare deres forespørsler i.h.t. deres forventninger, bedre enn våre konkurrenter og ofte med alternative løsninger som kan skape ytterligere verdi for alle parter. Vi er en kompetent og stolt leverandør som også utfordrer hverandre og dem rundt oss. La oss sørge for at våre kunder opplever ekte og god kundefølelse så ofte som mulig kundene blir da våre ambassadører. God sommer! Tekst: Jens Chr. Terjesen HMS status (mai 2012) Resultat Mål Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 0 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 2,1 0 Kritiske røde hendelser 0 0 FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

4 Markedsutsikter Investeringsanslagene på norsk sokkel fortsetter å stige men i horisonten lurer reduserte oljepriser. Fortsatt stor optimisme Statistisk Sentralbyrå presenterte nylig oppdaterte investeringsprognoser for Investeringsnivået ble her anslått å være i overkant av 194 milliarder kroner, noe som er 30 milliarder mer enn hva som ble anslått ett år tilbake i tid. Størst vekst knyttes til områdene leting og feltutbygging, begge områdene er en forutsetning for å opprettholde norsk sokkels attraktivitet i et langsiktig perspektiv. Det er nå nærmere 20 felt i pipeline hvor det foreligger PUDer (Plan for Utbygging og Drift). Dette omfatter selvstendige feltutbygginger som Goliat, Gudrun, Valemon og Martin Linge, såvel som satelittfelt som Svalind og vårt eget Stjerne felt. I tillegg til de feltene som har passert PUD stadiet, er det også identifisert ytterligere 20 talls felt som det jobbes aktivt med å utvikle frem til en endelig beslutning om realisering. Eksempler på slike felt er Aasta Hansten, Dagny, Draupne og Skrugard. Tyngdepunktet av disse feltene er lokalisert i Nordsjøen og Norskehavet, men det er også gledelig at det fortsettes å gjøre attraktive funn i Barentshavet. Interessen for denne regionen er økende bl.a. av Supermajors som Shell, ENI, Total, samtidig som Statoil nylig annonserte et omfattende samarbeid med den russiske kjempen Rostneft. Vi har i den senere tid opplevd et ganske markant fall i oljeprisen som i skrivende stund ligger på rundt 90 dollar fatet. Et spørsmål mange stiller seg er hvordan dette og evt. ytterligere fall vil påvirke feltutviklingsplanene som foreligger nå. Det er nok vanskelig å gi et eksakt tall her, men jeg er av den oppfatningen at mange av de feltene som planlegges bygd ut generelt har en rimelig romslig lønnsomhetsmargin, noe som bidrar til å sannsynliggjøre at majoriteten av utbyggingsoppgavene vil bli realisert selv om oljeprisen fortsetter å falle noe. Nye muligheter Nye feltutbygginger medfører nye anlegg som krever vedlikehold og oppgraderinger i et langsiktig perspektiv, ofte i kombinasjon med modifikasjoner av eksisterende anlegg. Vi ser nå også at pågående og planlagte feltutbyggingsprosjekter i økende grad mobiliserer internasjonale leverandører, enten det er i form av leveranser av komplette anlegg, eller fabrikasjon- og engineering leveranser. Leveranser til norsk sokkel har gjennom mange år vist seg krevende, og fordrer inngående kunnskap om NORSOK spesifikasjoner såvel som andre myndighetskrav. Vi erfarer at bevisstheten om norske særegenheter er økende blant de store internasjonale leverandørselskapene, og vi forespørres fortløpende om å kunne assistere innen dette området. Flere av de større feltutbyggingsprosjektene inkluderer betydelige offshore hook-up oppgaver, som vil skape spennende muligheter for norsk leverandørindustri. Nye oppdrag Det var med stor glede vi mottok beskjeden om at vi var blitt tildelt rammekontrakten for modifikasjoner på Gjøa feltet. Dette er en langsiktig kontrakt hvor vi virkelig gis anledning til å synliggjøre våre kunnskaper og ferdigheter (se egen artikkel). Videre Lars Sem, Direktør for Salg og Marked har vi under eksisterende V&M avtale med Statoil nylig blitt tildelt nye oppdrag på Åsgard feltet. For oss var det veldig viktig å kunne vokse i det eksisterende kontraktsregimet, samtidig som det var gledelig at vi fikk en tilvekst av oppdrag som vil administreres ut i fra vårt nye kontor i Trondheim. Som nevnt ved flere anledninger forventes det høy aktivitet på tilbudsfronten gjennom året. Noen forespørsler er nylig mottatt, og flere forventes å komme utover sommeren og høsten. Dette omfatter offshore modifikasjoner, V&M kontrakter, studiearbeider og modifikasjoner knyttet til landanlegg. I en periode hvor antall forespørsler øker, vil det være spesielt viktig å prioritere de oppgaver hvor vi antar å ha best konkurransekraft, og som understøtter våre utviklingsstrategier. Dette fordrer at vi klarer å være tett på kundene våre for best mulig å forstå deres behov og evalueringskriterier. Jeg vil nytte anledningen til å ønske alle Fabricom kollegaer, samarbeidspartnere og kunder en riktig god sommer! Tekst: Lars Sem 4 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

5 Oppdatering nybygg på Forus Nybygget vårt på Kanalsletta på Forus begynner å ta form. Illustrasjon av nybygg Her er noen bilder tatt i uke 23/12. Frontside hvor de to første kontorfløyene er kommet på plass. Det jobbes nå med glasspassasje, før neste to kontorfløyer kommer i front av denne som vist på illustrasjon ovenfor. Baksiden av kontorbygningen FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

6 Fabricom vant Gjøa rammeavtale Plattform modifikasjoner på rundt 1 milliard over 9 år Rammeavtalen med GDF SUEZ E&P Norge AS for plattform modifikasjoner på Gjøa gikk 11. mai til Fabricom. Hovedkontrakten har en varighet på 5 år med mulighet for ytterligere 2 opsjoner i perioder på 2 år. Årsomsetningen anslås innledningsvis til å ligge på rundt 100 millioner, og innberegnet opsjonsårene er rammen på ca. 1 milliard norske kroner. Utskipningsbase vil være Florø, og kontrakten vil ledes ut fra Stavanger. En fantastisk mulighet og vi er utrolig glade, uttrykker en forventningsfull Jens Chr. Terjesen (Fabricom CEO) til Fabricom Nytt. -Vi ser frem til et langt og godt samarbeide der vi vil bestrebe oss på å utføre forventningsrettede leveranser til en kunde i utvikling, bedyrte Jens Chr. Terjesen under kontraktssigneringen med GDF SUEZ på Forus fredag 11. mai. Det er en solid tillitserklæring å bli tildelt denne kontrakten som ytterligere gjør at Fabricom kan vokse inn i V&M segmentet og sikre grunnbemanningen over tid. Gjensidig forutsigbarhet er et stikkord for gode V&M leveranser, og Svein Helge Pettersen, nytilsatt COO i Fabricom, uttrykte store forventinger til samarbeidet med det for øye å modne frem rammekontrakten i en initiell familiariseringsfase. Fakta Gjøa Modifikasjonskontrakt Kunde GDF SUEZ E&P Norge AS Plattform modifikasjons rammekontrakt over 5 år + 4 opsjonsår Totalverdi ca 1 milliard norske kroner Utskipningsbase Florø Nyeste platform på NCS Vedlikeholdskontrakten innehas av IKM Kontrakten ledes fra Stavanger Fantastisk mulighet, og vi er utrolig glade Solid tilbudsarbeide Arbeidet med å hente i land -Jens Chr. Terjesen rammekontrakten på Gjøa har pågått siden sommeren 2011, med prekvalifikasjon og påfølgende tilbudsfase siden sent november samme år. Siden februar i år har man gjennom en rekke klarifiseringer og tilhørende møter vunnet frem i konkurransen som var omfattet med stor spenning. Et spesielt utfordrende element sett fra Fabricoms side, var håndteringen av det å skulle være i samme GDF SUEZ selskapsfamilie som kunden. Statoil sikret integritet i tilbudsprosessen For å sikre nødvendig nøytralitet og integritet, har kunden gjennom tilbudsprosessen hatt involvering fra Statoil bl.a. i evalueringsteamet. Statoil er i dag 20 % partner involvert i lisensen nest etter Petoro og GDF SUEZ som hver seg har en 30 % andel, og sto opprinnelig som ansvarlig for byggingen av Gjøa plattformen som kom i produksjon i november Den halvt nedsenkbare plattformen ble i sin tid levert av Aker og regnes for å være den mest moderne på norsk sokkel i dag, der både gass, olje og kondensat produseres over en forventet feltlevetid i 15 år. 6 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

7 Kontraktsinnhold IKM fortsetter sitt arbeidsomfang under offshore support kontrakten mot Gjøa eller V delen i V&M kontrakten. Denne startet i 2008 og løper frem til 2015, og et viktig suksesskritierium for modifikasjonsdelen av rammeavtalen er samarbeidet med IKM som er godt etablert ved utskipningsbasen i Florø. For Fabricom vil kontrakten ved siden av studier innbefatte detaljert engineering, anskaffelser, fabrikasjon, offshore installasjon og assistanse ved ferdigstillelse. Prefabrikasjonsverkstedet i Dusavik vil stå for hoveddelen av fabrikasjonsinnholdet, der mulige modulbaserte leveranser vil kunne utføres ved Hoboken verkstedet i Belgia. Igangkjøring Kontrakten kjøres i gang ultimo mai, og det forventes at man i løpet av kort tid også blir involvert på studiesiden. kontraktssignering, er kjerneteamet i kontrakten allerede i gang med forberedelser for oppstart. Prosjektleder Hugo Halvorsen omtaler igangkjøringen av kontrakten i annen artikkel i denne utgaven av Fabricom Nytt. Tekst: Rune Smedås I skrivende stund, kun få dager etter Kontraktssignering av Gjøa rammeavtale. Til venstre kundens CEO Atle Sonesen, og til høyre Fabricoms CEO Jens Chr. Terjesen Foto: Jan Inge Haga FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

8 Unik modifikasjonsutfordring på Gjøa: Gjensidig vekst og utvikling for GDF SUEZ og Fabricom Fabricom prosjektleder Hugo Halvorsen har knapt avsluttet rammeavtalen med Statoil på Statfjord og Snorre, før han nå gyver løs på Gjøa avtalen med GDF SUEZ. Kunden har møtt oss med stor entusiasme og vi gleder oss til å komme i gang, uttaler Hugo, som selv også har deltatt i tilbudsprosessen. Hugo vil med sitt team profitere på den siste V&M erfaringen fra Statoil, og prosjektlederen er klar i troen på at dette prosjektet skal bli det beste i sitt slag hittil. Ung organisasjon fra kunden -Vi skal modnes i lag. Det er en ung organisasjon med erfarne deltagere som er satt på fra kunden, og både de og vi opplever en entusiasme for det arbeidet som står foran oss, fremhever Hugo Halvorsen, som i 2 år nå har sittet med prosjektlederansvaret på rammeavtalen med Statoil på Statfjord og Snorre. Denne avtalen er i sin avslutning, men har høstet ros fra kunden, og et viktig poeng i så måte er den åpne og gode kommunikasjonen som har foregått mellom kunde og leverandør. Åpen kommunikasjon viktig - Åpenhet som del av kommunikasjonen for å inngi tillit er et av flere virkemidler i samhandlingen på en rammeavtale, avslører Hugo, som med rette kan støtte seg på dette fra sine siste erfaringer med Statoil. Samtidig er det klart at et velsmurt organisatorisk regime er en forutsetning for gode resultater når to aktører skal samhandle over så mange år som en rammeavtale tilsier. Forventningsrettede leveranser skal og må være målet for begge parter. Samarbeidet må være gjensidig og presumptivt likeverdig skal dette gis mulighet for de mest mulig optimale levevilkår, avslører Hugo. Oppstart Kontrakten med GDF SUEZ på Gjøa hadde en meget vellykket Kick off sammen med GDF SUEZ sitt team på Clarion Hotell, Stavanger 1. juni Fra og med mandag 4. juni startet en periode med møter og work shops i GDF SUEZ sine lokaler på Forus. Møtene har fokus på HMS-K, rutiner, verktøy og systemer for å understøtte arbeidsprosessene, samt Gjøa plattformens fasiliteter og systemer, og sist men ikke minst - lag og kultur bygging Kontrakten vil over sommeren modnes frem av et familiariseringsteam, der man på høstparten forventer å utvide til normal operasjonell styrke. Fra kunden er det allerede nå signalisert flere studier som er modnet frem for videreføring, og det forventes aktivitet allerede på dette i løpet av sommeren. Tekst: Rune Smedås Entusiasmen er stor - vi gleder oss til å komme igang -Hugo Halvorsen Fabricom kontraktsteam: Fabricom prosjektleder Hugo Halvorsen (t.h.) presenterer oppstartsteamet sitt ifm Gjøa avtalen under kick-off av prosjektet 8 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

9 Nytt fra Vimek Aktiviteten i markedet utover våren har vært relativt bra. Vi har alle mann i arbeid, men vi føler ikke at det har tatt helt av ennå. Ferien nærmer seg og aktiviteten vil etter all sansynlighet da roe seg litt ned, før det øker på igjen over sommeren. Verksted Som tidligere nevnt har vi hatt en del arbeid for Dusavik. Hovedsakelig pipesupportere til Stjerne prosjektet, men vi har også levert litt til Sleipner A. Blant annet ble det travelt i pinsehelga med å levere en krybbe for ventilasjonskanal. Heldigvis var folka sporty og stod på gjennom hele helgen slik at vi fikk levert i tide. Ellers har vi merket stigende aktivitet på løfteblokker fra Brødrene Haukås. Contracting Scarabeo 8 prosjektet i Ølen er nå ferdig for vår del. Riggen har forlatt Ølen, og er kommet seg i arbeid ute på feltet. På Kårstø er vi engasjert i forbindelse med K-lab og KDP prosjektene samt V & M prosjektet, og bemanningen har holdt seg noenlunde stabil utover våren. Hos Aibel i Haugesund har det heller ikke vært de store endringene i bemanningen. En venter fremdeles på prefab fra utlandet. Vi har søkt, og fått godkjenning på rotasjon på Gudrun prosjektet, men foreløpig er vi ikke helt i mål med ratene. Odd Inge Hvidsten, Avdelingsleder Vimek Kværner Stord har siden sist fått mye arbeid, men foreløpig er det for tidlig til at de etterspør personell. Senere i år kan det imidlertid åpne seg muligheter også her. Ellers har vi, som resten av Fabricom, startet med A-Standard. Erfaringene så langt er utelukkende positive. En viktig faktor for å lykkes er alltid å være god på forkantaktiviteter før jobbene fysisk starter. God sommer! Tekst: Odd Inge Hvidsten Nytt fra Vigor Sommerinfo fra Vigor Økt aktivitet Vi gleder oss over økt aktivitet! Vi har deltatt i Stjerne prosjektet for Fabricom på Oseberg. Dette har betydd mye for vår aktivitet i mai/juni. Vår aktivitet for Aibel øker også. Vi ser for oss et godt marked utover sommeren/høsten. Vi har endelig fått bekreftet at vår kontrakt med Aker Solutions MMO AS er forlenget. Her har vi vært gjennom en kvalifisering, og vi gleder oss over at vi er gjennom nåløyet. Benytter også anledning til å ønske alle sammen en fin sommertid! Tekst: Elin Marie Knudsen FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

10 17. mai feiring på Oseberg Sør 17. mai ble som seg hør og bør feiret med tog, taler og stor stemning også offshore på Oseberg Sør plattformen. Fane konkurranse Blandt alle selskapene som er representert på Oseberg Sør, er det stor prestisje i å delta i konkurransen om å utforme og lage beste fane til 17. mai toget. I år gikk Fabricom av med seieren, og så vidt vi vet er dette første gang Fabricom vinner denne konkurransen. Ikke rart vi vant når man ser på den utrolig flotte fanen som ble laget! Fabricom mottok en diplom fra plattformledelsen som honnør for beste fane. 17. mai komitee Fabricoms 17. mai komitee bestod av Svein Arne Johansen, Bjørn Sundal, Einar Ranheim og Finn Baar- Dahl, og disse laget i fellesskap fanen. Finn Baar-Dahl og Einar Ranheim med den flotte Fabricom fanen Tegner av fanen er Einar Ranheim, mens teksten sto Finn Baar-Dahl for. Einar har fantastiske tegne egenskaper, og kommer fra Vigor. Stor stemning 17. mai arrangementet på Oseberg Sør var meget vellykket, med taler av plattformsjef og stor stemning. Prosjektet hadde i tillegg sørget for å sende ut sløyfer og flagg, og dette bidro også til et fantastisk flott arrangement. Fanen kostet litt å lage både i tid og penger, men så er det da også kvalitet på det ferdige produktet! Stor stemning på Oseberg Sør Tekst: Finn Baar-Dahl S M 10 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

11 Helihangar prosjektet Vi har lagt bak oss en rimelig hektisk vinter- og vårsesong i Helihangar-prosjektet (SFB NHH) for Statfjord B. Milepæler har blitt nådd, men vi har fortsatt mange foran oss. Oppdatering av plan I februar gjorde prosjektet en oppdatering av plan som ble forsøkt gjort så realistisk som mulig ut fra ståsted den gang. Den nye planen viste behov for en betydelig forlengelse av prosjektets varighet sammenlignet med opprinnelig plan. Siden prosjektets oppstart har det gjennomgått betydelige endringer på en rekke områder, noe som har resultert i økt arbeidsomfang og økte timer. Nå i juni er vi i gang med en ny oppdatering av prosjektplan. I samarbeid med kunden har vi i løpet av våren søkt å identifisere risiki og følge opp mulige åpninger for akselerasjon (opportunities) av deler av planen. Dette kontinuerlige mulighetsarbeidet vil fortsette framover, med målsetting å korte ned den estimerte totaltiden for prosjektet. Måloppnåelse Noen av hovedaktivitetene de siste måneder har hatt felles måldatoer i både gammel og ny plan, mens andre større aktiviteter er satt lenger ut i tid. En viktig milepæl, som vår kunde Statoil over lang tid hadde vært klar på at ville ha meget stor betydning for dem, var at prosjektets arbeid med modifikasjoner mot helikopterdekk sør var ferdig i tide til at dette helikopterdekket kunne settes i New Helihangar SFB - Scope of Work - Installation operasjonell drift igjen før den planlagte revisjonsstansen på SFB (SFB RS2012) startet i mai. Folk stod virkelig på for å få dette til, både på Tasta, hos Marine Aluminium AS på Stord og ikke minst offshore, så det var et meget fornøyd prosjektteam som tilslutt kunne feire med spesialdekorert storkake. En noenlunde tilsvarende modifikasjon av det andre helikopterdekket, mot nord, er under prosjektering. Fabrikasjon og installasjon av dette vil komme på et senere tidspunkt. Store og utfordrende oppgaver Men prosjektet er nå i vår- og sommermånedene involvert i andre store og utfordrende oppgaver. Den mest betydelige her er ferdigstilling av prosjektering, fabrikasjon og klargjøring offshore for innløfting av en stor støtteramme som skal monteres øverst på vestsiden av boligkvarteret på SFB, og tjene som fundament eller bæreramme for den nye store helikopterhangaren som vil bli installert på et senere tidspunkt i prosjektet. Denne støtterammen er laget av aluminium, veier ca. 26 tonn, og har dimensjoner ca. 28,5x8,7x7m (LxBxH). Målsettingen for innløft av rammen, som vil skje i to deler og ved bruk av både dekkskran sør- og nord på plattformen, har vært å få dette unnagjort innen utgangen av juli. Dekkskran nord tas ut av service i ca. 6 uker pga vedlikehold. Dagens status på forberedende aktiviteter, deriblant dokumentasjonskontroll av 3.part (DnV), tyder nå på at innløftet vil skje i august/september. Ressurs utfordringer Som for andre prosjekter har ressurssituasjonen vært en utfordring i løpet av våren. Det er nå bygget opp et prosjektteam med en størrelse som vil bli beholdt noen måneder framover, før en gradvis nedbygging kan begynne. Tekst: John Carsten Gram FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

12 Hjertestartere på plass Fabricom har gått til anskaffelse av 6 stk. hjertestartere. En billig investering for å redde liv!! Billig livsforsikring Ønsket om å få på plass hjertestartere i våre bygg kom først fra verkstedet i Dusavik. HVO Helge Eltvik plukket opp denne tråden, og har vært pådriver i arbeidet for å få anskaffet dette viktige hjelpemiddelet. - Dette er en billig livsforsikring, og dersom vi kan berge livet til en person, så har investeringen i hjertestarter betalt seg flere ganger, sier Helge. De 6 hjertestarterne som nå er kjøpt inn vil bli hengt opp på sentrale plasser i våre bygg, og blir fordelt på verksted i Dusavik, lager i Dusavik, Møkster Bygg 4, Hodnegården, Vimek og Trondheimskontoret. I første omgang vil det bli gitt opplæring i bruk av hjertestarter til verneombud, resepsjonspersonell og annet personell med sentral lokalisering. Hjertestarterne er imidlertid enkle og trygge å bruke, og man kan ikke gjøre så mye feil i forsøk på å redde liv. Hva er en hjertestarter? En hjertestarter er et lite enkelt apparat som hjelper deg ved en hjertestans, og som avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke basert på pasientens hjerterytme. Hjertestartere kan se ulike ut, men alle har en knapp for å slå på apparatet. Når du har slått den på, gir den klare instruksjoner om hva du skal gjøre. En hjertestarter skal brukes på alle personer som er bevisstløse, og som ikke puster normalt. Hvordan fungerer en hjertestarter? Hjertestarteren tolker hjertets elektriske rytme gjennom to lime-elektroder som festes på brystet. Husk å ta av klærne på brystet først. En tegning på elektroden viser hvor de skal limes på. Hjertestarteren hjelper deg med behandlingen ved hjelp av en tydelig stemme og tydelige symboler. Hjertestarteren forklarer hele tiden hva du skal gjøre, og om du eventuelt skal trykke på knappen for å gi et elektrisk støt. Det eneste du trenger å gjøre er å forstå at pasienten har hjertestans (bevisstløs og puster ikke normalt), og så slå på apparatet. Dersom pasienten har hjertestans og har en hjerterytme som kan startes av en hjertestarter, vil den gi beskjed om det og be deg trykke på sjokk-knappen. Strøm vil da bli levert til pasientens hjerte gjennom lime-elektrodene. Dersom hjerterytmen ikke kan startes av en hjertestarter, ber den deg om å gjøre HLR (Hjerte Lunge Redning). Da Rita Fjellgaard Elde fra HMS&K avdelingen ved hjertestarter som er hengt opp i lokalene til Helihangar prosjektet skal du starte med HLR og holde på med det til den ber deg stanse. Den vil da på nytt analysere hjerterytmen for å se om den er sjokkbar. Hvis pasienten likevel ikke har hjertestans, gjør det ingen skade om hjertestarteren kobles til pasienten. Den vil da ikke kunne levere strømstøt til pasienten. Sikkerhet Hjertestartere er trygge å bruke. Den anbefaler bare å gi strømstøt når hjertet er i elektrisk kaos (for eksempel ventrikkelflimmer), og vil da be deg trykke på knappen for strømstøt. Man kan derfor ikke gi strømstøt ved en feiltakelse. Forutsetningen er at pasienten er bevisstløs, og ikke puster normalt. Sjekk at du selv eller andre ikke berører pasienten eller driver HLR akkurat når du trykker på støt-knappen. Vedlikehold En hjertestarter tester seg selv regelmessig, og viser med symboler når det er tid for service. En hjertestarter 12 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

13 bør oppdateres for å inneholde de siste retningslinjene, se mer informasjon. Førstehjelpskurs Å redde liv og bruke sekundene riktig når uhellet er ute er noe alle bør ha kunnskap om. Det trygger hverdagen for alle. Det er viktig at flest mulig har den nødvendige kompetansen til å utføre førstehjelp, både på og utenfor arbeidsplassen. Fabricom arrangerer regelmessig førstehjelpskurs, og alle ansatte har fått tilbud om grunnleggende førstehjelpskurs. Når neste kurs vil bli arrangert er foreløpig ikke fastsatt, men vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette viktige tilbudet og delta på slik kurs ved første anledning. Tekst & foto: Grete-K. Dubland Øyeblikkelig hjelp ved bevisstløshet 1. Reagerer personen på tilrop og risting? Nei? Ja? Observer personen. Ring 113 dersom tilstanden forverres 2. Puster personen? (Observer pust i 1 minutt) Nei? Ja? Legg personen i stabilt sideleie. Hodet bøyes bakover for å frigjøre luftveier 3. Ring 113 (ambulanse) Start gjenopplivning Hjertekompresjon og munn mot munn Barn og voksne 30:2 (30 hjertekompresjoner og 2 innblåsninger) 4. Hent hjertestarter og følg instrukser FORTSETT GJENOPPLIVNING TIL AMBULANSE KOMMER FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

14 Temaartikkel i serien Vinnende tilbud : Holdningsfokus og rett instilling gjør forskjellen! «Å få jobber er en ting, å gjennomføre de noe annet». I vinterutgaven av Fabricom Nytt pekte vi på rett fokus og innstilling som nødvendig for å vinne jobber. Hva så når jobben er vunnet? Er det de samme holdninger som gjelder også da? Har vi disse under huden? Underbygger vi en vinnende kultur i selskapet som du og jeg og vi står for? Ønsker vi å vinne og legges forholdene til rette for dette? Gjelder statsmannens utsagn «Spør ikke hva landet kan gjøre for deg, men still deg selv spørsmålet hva du kan gjør for landet» også ned på vårt selskapsnivå? Krav, prioriteringer, endringer, forventninger, prestasjoner og forbedringer er alt dette noe som kun snakkes om eller er det noe vi alle faktisk må ha et klart forhold til? Hvorfor vinner noen frem og ikke andre, og skjer dette tilfeldig? Og hvis man vinner frem, er det en ryggmarksrefleks at misunnelse ligger nærmere som reaksjon enn ros, oppmuntring og evne til å bidra med å gjøre hverandre bedre? Er god lagfølelse viktigere enn enkeltmannsprestasjoner, eller bygger begge deler oppunder prosessen frem mot en «vinnerkultur»? Hva er vinnerkultur og hva kjennetegner den? Den trønderske suksesstreneren i fotball Nils Arne Eggen sier det enkelt gjennom sin «Godfotteori» at «det du er flink til skal du øve mer på». Teorien kobler den enkeltes interesse sammen med ønske om å gjøre andre gode. Det er ikke nok å mestre en ferdighet selv. Enhver skal respektere det andre kan, og legge til rette for at de skal lykkes. FOKUS OG INSTILLING: Viktig for holdninger som gjør forskjell!! I et team må alle være villige til å Da blir du kreativ og løsningsorientert, se opp til dem som er bedre, og ikke og ledere som ikke klarer å skape være misunnelige. Dette kaller Eggen slike holdninger, ender opp med en omvendt Jantelov. problemorientert gruppe. Den viktigste forutsetning for å ha Positiv tenking og handling gir suksess er å unne andre suksess. plussopplevelser, plusskulturer Er du opptatt av å baksnakke andre, som bærer fram det beste i alle. Et mister du fokus. Sosiale ferdigheter må hovedpoeng er at enhver har ansvar for også læres. å skape et godt miljø der de er. Så langt sakset fra Eggens teorier, noe han med Følelser er lært, men kan heldigvis suksess har omsatt i praksis i en 15 år omlæres. lang opptur innen trøndersk fotball. Hva betyr lederen i alt dette? Han er ikke alene om teoriene. Idretten Endring er et stikkord for enhver spesielt både norsk og internasjonalt forbedring. Du må trene på å være er omforent om mye av dette. endringsdyktig, hevder nevnte Eggen. Næringslivet generelt benytter teoriene 14 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

15 og suksesshistoriene for å mane frem den gode firmakulturen og understøtte de prestasjonsfremmende holdningene. Har idrettens tankegang overførbarhet til Fabricom? Å forbedre sine prestasjoner er i teorien enkelt. Det er bare å gjøre de riktige aktivitetene med rett kvalitet. Utfordringen er selvsagt å finne hvilke aktiviteter som er de riktige og med hvilken intensitet og frekvens de skal utføres. Eller sagt på en annen måte å avsløre hemmeligheten bak gode prestasjoner. Dette har vært fokus spesielt innen idretten. Få om noen steder er så målbare som i idretten. Gjennom grundige analyser av hva som ligger bak gode prestasjoner i idretten, er det i de fleste sammenhenger en direkte overførbarhet til andre virksomhetsområder. Aktuelle og «idrettslignende» spørsmål er gjerne blant disse: Blir gode prestasjoner stimulert? Forenkles og tydeliggjøres fokus? Er relasjonen mellom aktørene gode? Er det nok endringsvilje og dyktighet? Er de fagspesifikke ferdighetene gode nok? Det du er flink til skal du øve mer på Er dette spørsmål som du og jeg kjenner igjen i vår arbeidshverdag, kan vi med hånden på hjertet si at idrettstankegangen er aktuell i vår daglige arbeidssituasjon. -Nils Arne Eggen, suksessrik fotballtrener Å skape en vinnerkultur Å skape en vinnerkultur er ikke alltid lett, det tar tid, krefter og krever utholdenhet. Fokus på helhet og ledelsesutvikling er en forutsetning for å lykkes. Vi har alle mulighetene til å inspirere hverandre, vise at vi ser og hører den enkelte, og gi konstruktive tilbakemeldinger og være raus med ros. Å føle seg sett og hørt, og å være en synlig del av en helhet gir engasjement og motivasjon. Dette krever igjen god kommunikasjon og høyt engasjement. Mennesker er allikevel ulike med ulike behov, og det som inspirerer og engasjerer den ene kan ha helt motsatt virkning på den andre. Det gis i ulike sammenhenger noen praktiske føringer for å bli en motivator og inspirasjonskilde for andre, og her følger noen tips: Gi ansvar, bygg lojalitet, si takk, se den enkeltes sterke side, gjør som du sier, gi konstruktive tilbakemeldinger, forstå behov og diskuter utvikling, aksepter et liv utenom arbeidsplassen, kommuniser ærlig, og sist men ikke minst ha det gøy på jobb! Kan vi i Fabricom bli vinnere? Altså skaper du og jeg og vi en arbeidsplass som er attraktiv, som vi liker, som vi snakker positivt om og som vi energisk kan anbefale til omgivelsene, så har vi også resepten på den beste markedsføring for rekruttering, noe som igjen er krumtappen i dagens marked. Virksomheter som er synlige, tydelige og annerledes foretrekkes alltid, ikke bare når stillingsannonsen står på trykk. Intet fenger mere enn begeistrede og entusiastiske omgivelser. Det koster å komme dit, men kanskje ikke like mye i penger som i det å gå i seg selv og se «hva kan du gjøre for å bidra til å skape en god jobbsituasjon». Det å kanskje være annerledes er hevdet å være en av de viktigste bidrag til å skape den rette «vinnerkultur»! Akkurat det koster nok mere av den enkelte, enn det koster penger for virksomheten. Utfordringene blir til slutt enkelt sammenfattet i det følgende: Utvilsomt både ønsker og skal vi utvikle en vinnerkultur, derom burde det ikke herske noen tvil på det kollektive nivået. For den enkelte handler det følgelig om å innta en mental posisjon i forhold til jobben der man forsøker å bli bedre på det man er god på. Dette gir resultater innen idretten og satt inn i den rette rammen vil dette kunne gi de nødvendige resultater hos oss også Tekst & illustrasjon: Rune Smedås Virksomheter som er synlige, tydelige og annerledes foretrekkes alltid FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

16 Nå skjer det mye i Fabricom - og vi skal ansette mange! Med dobbelsideannonse i Adressavisen, annonsering på internett og i fagtidsskrifter, samt annen medieomtale bør ingen være i tvil om Fabricoms ambisjoner. Trondheimskampanjen får snart følge med Stavanger. Vi bruker også rekrutteringsbyråer, men mest av alt satser vi på våre egne ansatte. Ingen er bedre headhuntere enn dem som ut fra egen erfaring kan anbefale arbeidsplassen sin, fremholder Direktør for administrasjon og HR, Kurt Harald Aase. Kampanjen vi nå kjører er mest rettet mot ingeniører. Vår ambisjon er å ha en balansert oppdragsportefølje som omfatter alt fra tidligfase studier, vedlikehold og modifikasjon, offshore modifikasjoner og landprosjekter. Det gir oss bred og trygg basis, samtidig som vi kan tilby oppgaver å strekke seg etter både for hun som vil flytte teknologiske grenser og han som vil optimalisere sikker og effektiv drift. Skal vi nå våre mål, må vi styrke oss i alle disipliner, både med seniorer og talenter med kortere fartstid. Blant våre dyktige medarbeidere innen konstruksjon og drift står vi dessuten foran et generasjonsskifte, som innebærer at vi også må planlegge ny rekruttering av fagarbeidere. Har dere menneskene får dere oppdragene Fabricom har vunnet en del nytt arbeid i det siste. Likevel spør nok enkelte seg om vi har oppdrag til alle de nye vi ønsker å rekruttere. 16 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

17 Spørsmålet er forståelig, i det enkelte prosjekter går mot sin avslutning, men svaret er klart. Vi sier som kunden: Har vi menneskene får vi oppdragene. I konkurransen om de beste hodene kan vi ikke påberope størrelse eller markedsandeler i hvert fall ikke ennå. LinkedIn Over 200 Fabricom-medarbeidere har profil på LinkedIn, og dersom hver av dem har 100 unike kontakter, kan budskapet teoretisk nå ut til mennesker, som igjen kan dele med sine kontakter. Dette viser kraften i sosiale medier. Men vi kan tilby arbeidsoppgaver som gir noe å strekke seg etter, i roller som gir anledning til overblikk og helhet. For hun som ønsker sin første seniorrolle, men ser at mange står foran i køen, eller han som vet at han er den beste ingeniøren, men ikke når frem i internpolitikken hos en større aktør, kan Fabricom gi et karriereløft. Vårt arbeidsmiljø er godt, så godt at folk som slutter savner arbeidsfellesskapet og kommer tilbake. Fabricoms krav til kompetanse gjenspeiler dette. Utdanning og erfaring er viktig for å lykkes. Evne til samhandling er avgjørende. Ingen jobb i Fabricom er så uviktig at man overlates til seg selv for å gjøre den. Derfor er de sosiale ferdighetene så betydningsfulle. I en hverdag hvor kravene til senioritet oversettes med 20 års relevant erfaring fra olje og gass, må vi huske at nesten alle som bygget denne bransjen til det den er i dag kom fra andre steder; bygg, prosessindustri, elektronikk, verft eller annet. Håpet er derfor at rekrutteringskampanjen vår får bred appell, slik at vi kan bidra til å tilføre ny kompetanse i stedet for bare å konkurrere om den eksisterende. I tillegg kommer kontaktene fra andre sosiale nettverk, familier, venner, naboer og andre kjente. Tar vi disse i bruk blir kraften i rekrutteringskampanjen formidabel. Post it Den allestedsnærværende post itlappen er det bærende elementet i kampanjens grafiske uttrykk. Lappene inneholder alt vi ikke må glemme. De er personlige og er noe vi alle har et aktivt forhold til. Kampanjen, som er blitt til i nært samarbeid med Melvær& Lien idé-entreprenør, og vil bli brukt som utgangspunkt for både intern og ekstern kommunikasjon i tiden fremover. Finders fee I en ideell verden skjer nettverksrekruttering ved at stolte og entusiastiske medarbeidere spontant anbefaler arbeidsplassen sin til andre, og overtaler sine forbindelser til å søke. Det skjer, men erfaringer har vist at det skjer i ennå større grad når den enkelte får en liten påskjønnelse. Bruken av Finders Fee i Fabricom har medvirket til flere rekrutteringer. For ytterligere effekt er ordningen forbedret med nye satser. Tekst: Kurt Harald Aase FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

18 Ny CIO på plass Italo Chirico starter opp som ny CIO (Chief Information Officer) i Fabricom 1. juli. Det er med stor ydmykhet og entusiasme jeg har påtatt meg ansvaret for å lede og videreutvikle IT hos Fabricom. Italo Chirico Jeg starter opp for fullt hos Fabricom i starten av juli, men har alt fått anledning til å involvere meg i enkelte pågående aktiviteter. Jeg ser store muligheter for forbedring, men har fått en forståelse for at Fabricoms IT-brukere er høyst kompetente og har høye forventinger. Det er bra! Det er bra å ha brukere som engasjerer seg og kommer med innspill. Det er kun dersom forretningen jobber tett med IT at vi har muligheten for å hente ut det største potensialet. Det er mitt mål at IT er med på å heve Fabricoms leveranse og konkurranseevne ved hjelp av IT løsninger som er stabile, kostnadseffektive, har høy kvalitet og som forenkler samhandlingen. For å få dette til, er det viktig at alle har en forståelse for at enkelte endringer fremstå noe negativt for enkelte grupper. Skal en ha stabile og kostnadseffektive systemer, må en akseptere en viss grad av standardisering. Men vi skal samtidig levere løsninger som fremhever våre styrker. Vi skal dyrke og videreutvikle de systemene som øker vår produktivitet. Jeg ønsker at IT skal fremstå som en oversiktlig støttefunksjon. Det vil derfor bli lagt ned en god del arbeid fremover med å videreutvikle de prosessene som finnes, og eventuelt supplere med nye der de mangler. Et rammeverk for hvordan innkjøp av tjenester og programvare skal foregå må etableres og rulles ut i organisasjonen. For å få bedre oversikt og prioritere riktig, er det viktig at enhver investering er tydelig forankret i en «business case» - og i tråd med Fabricoms strategi. Vi vil sammen med våre samarbeidspartnere forbedre den daglige støtten ved å bygge opp tydelige og enklere støtteprosesser. Målet er å gi brukere en enklere tilgang på den bistand de har behov for. Den interne IT avdelingen skal fremstå som brobyggere mellom forretningen og de eksterne tjeneste leverandørene. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Fabricom, og å bidra til den positive atmosfæren jeg har opplevd så langt. Tekst: Italo Chirico TVM kontrakten mot avslutning TVM kontrakten som vi har utført for Statoil og som hadde kontraktsoppstart i mars 2010, er forlenget med tre måneder. Offisielt slutt tidspunktet for kontrakten er 31. august Nå gjenstår kun avslutning av de to siste prosjektene av en samlet portefølje på førti prosjekter. Statoil med kontraktsansvarlig Arild Folkvord i spissen har tilkjennegitt meget stor tilfredshet med kvaliteten på arbeidet som Fabricom har utført i forbindelse med TVM, både når det gjelder HMS og innen andre fagfelt. Vi har gjennom TVM ervervet verdifull erfaring som spenner over hele vår verdikjede med basis i studier og gjennomførings prosjekter på Snorre og Statfjord feltene. Jeg vil rette en stor takk til alle kollegaer som har jobbet på TVM, vi snakker faktisk om en arbeidsstyrke på bortimot 150 personer. I tillegg er det viktig å understreke betydningen av det gode samarbeidsklima vi har hatt med Statoil og deres prosjektorganisasjon gjennom hele kontraktsperioden samt med våre underleverandører. Erfaring fra TVM er allerede videreført til SVM. I tillegg vil vi sørge for at erfaringer blir implementert i Gjøa Platform Modification Contract, som vi starter opp i disse dager for GDF SUEZ. Tekst: Hugo Halvorsen 18 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT

19 Fantastisk åpning av nytt Fabricom kontor i Trondheim Solen varmet under åpningen av det nye kontoret på Tiller. Rådmannen i Trondheim Kommune, Stein A. Ytterdal, klippet over den imaginære røde-hvite snoren til akkompagnement av flott trøndersk sommervær. Kontorleder Arne Budal strålte om kapp med solen til glede for alle de fremmøtte gjester. undersøkelser som viser at kommunen scorer høyt både på livskvalitet og kompetanse. Adm. direktør Jens Chr. Terjesen sammen Lars Sem, Kurt Harald Aase og Samir Vejzovic hadde funnet veien fra hovedkontoret i Stavanger til Trondheim. De tok i mot gjester fra Trondheim Kommune, oljeselskaper og andre bedrifter som Fabricom samarbeider med i Trondheimsområdet. Jens Chr. takket for den oppmerksomheten Fabricom hadde fått for etablering i Trondheim, og han skrøt av de gode resultatene som er skapt så langt ved kontoret. Dette er resultat av variert og god kompetanse blant de ansatte, men også et veldig godt arbeidsmiljø på kontoret. Det er skapt et team som trives godt i lag og jobber godt sammen. Rådmannen i Trondheim kommune talte varmt om hvor viktig det er for landsdelen med Fabricom etableringen både for den kompetansen som vi bringer med oss, og den økte verdiskapningen som vil finne sted i framtiden. Han fremhevet Trondheimsområdet som et attraktivt sted for arbeidssøkende, og refererte til Lars Sem tok en rask gjennomgang av historien til Fabricom, og hva vi kan tilby av tjenester. Deretter var det omvisning i våre nye og flotte lokaler. Vi fikk mange positive tilbakemelding på nye lokalene fra gjestene. Under omvisningen ble det også underholdning med et musikalsk innslag fra 3 hyggelige damer. Den vellykkede åpningen på kontoret ble avsluttet med serving av mat og drikke. Åpningsdagen ble toppet med en stor fest på Dokkhuset i sentrum av Trondheim. Der var alle ansatte til stede i tillegg til samarbeidspartnere og tidligere kollegaer som var invitert. Det var lagt opp til bespisning, underholdning og hyggelig samvær. Dette arrangementet ble også tatt svært godt i mot av de som var til stede. Til tross for at det var arbeidsdag dagen etter, holdt mange ut til godt over midnatt. Kort oppsummert så ble det en fantastisk åpning av Fabricom sitt nye Trondheimskontor. Tekst: Torgeir Aune/Bengt H. Skogvold Arne Budal (t.v.) og Rådmann i Trondheim kommune Stein A. Ytterdal (t.h.) under den offisielle åpningen av nye kontorlokaler FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

20 Nytt fra verksted i Dusavik Stor aktivitet i verkstedet HMS har som alltid stor fokus, og ros til alle for den gode HMS holdningen som igjen fører til 0 skader! Det må sertifiseres flere sveisere på denne metoden, da vi regner med at det vil bli en økning av denne type jobber fremover. Fabricom A- Standard er tatt i bruk i verkstedet. Denne gjennomgangen gir oss en god kjennskap til jobben, og trygger en sikker og riktig utførelse. ConocoPhillips er fremdeles en veldig god kunde av oss. De tilfører oss nye prosjekter av forskjellig type nærmest daglig. Tilbakemeldinger fra dem er veldig gode. Vi har nettopp avsluttet fabrikasjonen til stansarbeid på Brage, et prosjekt som har vært veldig utfordrende. Utfordringene har vært mange, blant annet med korte leveringstider og sene materialleveranser. Men, vi klarte å levere alt før stansarbeid offshore startet opp, takket være en god innsats fra alle våre ansatte. Stjerne Prosjektet er nå inne i sluttfasen, og en regner med at ferdigstillelse her vil være i slutten av juni. Her har vi også hatt mange utfordringer, med korte leveringstider. Helihangar Arbeidsomfanget på dette prosjektet er blitt vesentlig større enn det som først var forespeilet. Det er hovedsakelig rør som blir produsert, men også noe struktur. Varighet på dette prosjektet er ut 2012, med et jevnt tilsig av arbeid. Hans Chr. Skretting inspiserer starterstål til helidekk typer materialer. Vi vil nå i sommermånedene få en rolig periode fra Kvitebjørn, men det kommer en økning i arbeidsmengden når vi kommer ut i september. Varigheten på Kvitebjørn prosjektet for vår del vil være til våren Forskjellige kunder Det har vært mye sveising av stigerør de siste ukene. Nylig så avsluttet vi et prosjekt til AGR, og er nå i gang med et prosjekt til DrillQuip og et til Det Norske Oljeselskap. Dette er en type jobb hvor sveiser bruker en automat (A6) til sveising. SVM Vi har hatt en stor økning i oppdrag for verkstedet mot SVM prosjektet, og vi er nå i full gang med fabrikasjon av rør og struktur. Kvitebjørn (BGR) Det har vært en periode nå med god aktivitet, da helst med produksjon av rør. De siste 3 månedene har vi også leid deler av bygg 11 her på Dusavik basen. Dette for å produsere titanrør, som krever egne lokaler fritt for andre Jonas Araia sveiser på rør til Stjerne S M 20 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT Vi var nylig i møte med Seadrill hvor de ba oss om å ta jobben med utskifting av en del kjølevannsrør og høytrykksrør til West Alpha, som vi har fabrikkert for dem. Dette arbeidet skal utføres i Ølen, i løpet av en 14 dages periode da mest sannsynlig i august. Denne jobben vil involvere mann, fordelt på en 2 skifts ordning. Foruten vår egen bemanning, så har vi for tiden 20 personer innleide. Vi går nå inn i ferieavviklinger, og jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! Tekst: Frode Helgøy

21 HVDC kontorene vokser HVDC kontorene er i vekst, og vi har vært heldige å fått økt vår ingeniør kapasitet. Dette medfører at vi nå stiller sterkere med å vise tilgjengelige ressurser til våre kunder. Vekst i India Fremdeles vokser vi, og har nå i juni 27 ingeniører i India. Noen av disse ingeniørene vil i løpet av sommeren komme til Norge for å jobbe sammen med oss i Trondheim og i Stavanger, blandt annet for å lære mer om hvordan vi i jobber her. God erfaring i Stjerne prosjektet Dette har fungert svært godt i Stjerne prosjektet, takket være positiv innstilling fra lederne i prosjektet, herunder både prosjektledelse og disiplin ledere. Vi vil nå gjerne få til en slik ordning i andre prosjekter i Fabricom, og er avhengig av at alle er positivt innstilt, tar i mot våre kollegaer fra India med åpne armer, og i fellesskap etablerer et godt samarbeid. Dette gjelder selvfølgelig både for de som kommer her, men også de som blir værende i India. Kampanje i Tsjekkia I Tsjekkia har vi 4 veldig flinke ingeniører engasjert, og målet er at vi også vil øke dette antallet. Vårt søsterselskap Tractebel går nå ut med en kampanje i Tsjekkia for å få tak i ingeniører. Kampanjen vil ikke bare gå ut på å få tak i ingeniører til Tractebels kontor i Pardubice, de vil også annonsere mulighetene for å få fast jobb i Fabricom i Norge. Tekst: Stine Jørpeland HVDC kontorlandskap i Hyderabad, India FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

22 Stjerneprosjektet i hektisk fase Stjerneprosjektet fortsetter i en hektisk fase gjennom sommeren. Ekstra sengekapasitet Flotell Superior er mobilisert på Oseberg sør (fra 1.4 til den såkalt HAP - HøyAktivitetsPerioden), og så mye som mulig av prosjektets offshore installasjonsarbeid skal utføres i denne perioden for å få beste utnyttelse av den ekstra sengkapasiteten. Positiv HMS-situasjon Statoil er imponert over Fabricoms tilnærming til oppdraget på Oseberg Sør. Vårt lag bidrar til et meget positivt HMS-kultur; A-Standard brukes fullstendig i arbeidet, og vi klarer å gjenspeile Statoils fokus på åpenhet, omtanke, samt det å være tett på. RUH-rapporteringen har vært utmerket, noe som gir et godt bilde på at arbeidet gjøres på en sikker måte. Fabricoms vernetjeneste er veldig aktiv offshore, og bidrar til en positiv HMS-situasjon. Sveisehabitat gjør det mulig for offshore sveising av produksjonsrør mens platform er i drift Stor innsats også onshore Anlegget står klart for inntrekking av Stjerne Riserne og Umbilical (navlestreng), og dette skal skje i løpet av juni. Det har også vært travelt onshore både innen prosjektering, innkjøp og prefabrikasjon. Installasjon av Produsertvann filter, kjøler og rør Prosjektering leverte den største delen av grunnlaget for offshorearbeidet (ca. 85% av offshorearbeidet) innen Det har vært stort fokus på dette og prosjektlaget har levert, til tross for en rekke utfordringer på grunn av forsinkede utstyrsleveranser og endringer i prosjektplanen. Markedet for ventiler og utstyr har tettet seg til i løpet av prosjektet, og innkjøpslaget måtte håndtere denne utfordringen, samt sørge for at prosjektets plan ikke ble risikosatt på grunn av sene leveranser. Per i dag gjenstår visse mengder av utestående materiell, og vi har fullt fokus fra laget for å sikre leveransene. Prosjektet jobber hardt for å få levert LCI (Life Cycle Information) inn til Statoils systemer, noe som har blitt mer utfordrende siden Statoil utførte systemendringer i mars. Med en stort innsats fra både prosjektering, innkjøp, DCC, LCI og IT-personell, skal prosjektet være i stand til å kunne S M 22 SOMMER 2012 NO.74 FABRICOM NYTT levere dette i henhold til prosjektets milepæl Prefabrikasjon for prosjektet har blitt utført både på Dusavik og på Vimek. Per dags dato er prefab nesten ferdig, og med stor innsats fra begge lokasjonene klarer vi å støtte den utfordrende offshore installasjonsplanen. Det har vært en hektisk periode i fabrikasjonsavdelingen. Tekst: Dominic Izzard

23 Flott gjeng i forpleiningen på Flotell Superior Forpleining på Flotell Superior Forpleiningsgjengen på Flotell Superior sørger godt for Fabricom ansatte i Stjerne prosjektet på Oseberg Sør. Forpleiningssjef Håkon Nilsen og kjøkkensjef Halgeir Skogly forteller at de er ca. 20 ansatte som tar seg av over 400 oljearbeidere på Oseberg Sør. Denne gjengen sørger for matservering, vask av lugarer og klær, og ikke minst mottak av personell og bagasje når helikopter ankommer. Forpleiningen har en travel hverdag, men er veldig service innstilt og gjør sitt for at alle skal trives ombord. Innimellom er de også ansvarlige for sosiale arrangement som for eksempel bingo aften, noe som engasjerer personellet om bord og settes stor pris på. Kosthold er viktig for å henge med i en travel hverdag offshore, og forpleiningspersonalet forteller at folk er beviste og stadig flinkere til å velge sunnere alternativer. Et konsept som kalles for Bra valg er innført, og dette omfatter mat med lavt sukker innhold, samt sunnere måltider som innebærer blant annet mye fisk og grønnsaker. I tillegg tilbys det også et stort utvalg av frukt. Kjøkkenpersonellet er bevisste på å lage maten på en annen måte enn tidligere. Man bruker magrere produkter, og usunn olje i frityren er forlengst byttet ut med fin og sunn rapsolje. Mange av de som jobber om bord er også flittige til å benytte seg av treningsmulighetene som finnes. Her er det gode muligheter enten man vil ta seg en runde på spinning sykkel, løfte vekter eller annen form for fysisk aktivitet. Myten om overvektige oljearbeidere stemmer ikke lenger! Eneste ankepunktet personellet i forpleiningen har, er at folk kunne blitt litt flinkere til å rydde etter seg. Det fører til en ekstra belastning på forpleiningen når de også må gjøre den del av jobben. Håkon Nilsen og Halgeir Skogly har begge lang erfaring fra arbeid i Nordsjøen, og vet hvor skoen trykker. Derfor er det også et veldig profesjonelt arbeid de og gjengen i forpleiningen utfører, som igjen sørger for at vi får en trivelig 14 dagers periode i et hektisk miljø. Tekst & foto: Finn Baar-Dahl FABRICOM NYTT NO.74 SOMMER

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer