LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM"

Transkript

1 KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no

2 Ny inspirasjon Leder Gode ledere skaper gode ledere LEDERE og VEKST er hovedsatsninger i Gruppen i fokus Gruppelederkonferanse i Stavanger april. Nye former for KFUK-KFUM-speiding Les om de fem pilotgruppenes erfaringer. ENGASJERTE LEDERE Landsstyremedlemmet har ordet. Engang-Alltid sommertreff Invitasjon til årets treff på Granavollen Penger for et godt ord 11 Andakten er skrevet av 24 Are Shaw Waage Med roverlaget til topps Roverlag utfordres til haikeligaturer i vintervær. Forbundsnytt Store og små nyheter fra organisasjonen. Reise med håp om klimarettferdighet 160 ungdommer på klimakaravane gjennom seks afrikanske land. Speidersamarbeid Nyheter fra samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon. Kvalitetssikring og utvikling Program- og ledertreningsutvalget (PLU) jobber for at du skal få en enda bedre speiderhverdag. Spitsbergen Eva Marit Skeie forteller om sin favorittplass i Mitt fjell-spalten. Arrangementsinfo Aktuelle arrangementer og ny arrangementskatalog. Foto: Steinar Fagerli Arrangementsplan og arrangementskatalog for 2012/13 er vedlagt bladet 2 // LEDERFORUM //

3 NY INSPIRASJON Ledere møtes for å dele erfaringer og skape nettverk. Du er forhåpentligvis godt i gang med det nye året, på skole, jobb og i speideren. Jeg håper du ser på det nye året med forventninger, og gleder deg til det som ligger foran deg. Noe jeg ser fram mot og har store forventinger til, er gruppelederkonferansen i Stavanger i april. Konferansen er et resultat av den strategiske satsningen på LEDERE. Med konferansen får vi endelig muligheten til å samle ledere fra gruppene i hele landet til en helg der vi kan fokusere fullt og helt på det som er viktigst for gruppene. Flotte og dyktige ledere fra hele landet møtes for å dele erfaringer og skape nettverk. Vi skal diskutere viktige temaer knyttet til gruppedrift, og fokusere på hva som kan gjøre arbeidet som gruppeleder lettere, og arbeidet i gruppen bedre. Ny inspirasjon, ny kunnskap og nye vennskap. Noe annet jeg er spent på er hva du synes om endringene i Lederforum og Speiderbladet. Du har kanskje allerede sett at layouten er litt annerledes? Med unntak av noen små endringer i 2007, har layouten vært mer eller mindre den samme siden Også en visuell profil har godt av å utvikle seg for stadig å vekke interesse hos leserne. Den tydeligste forskjellen du vil merke er kanskje at noe av boks-preget er borte, og at oppslagene er litt mindre teksttunge. Skrifttypene og mange av fargene er fortsatt de samme. Og de fleste faste spaltene er med en stund til. På grunn av smartere produksjon har Lederforum også fått fire flere sider. Vi har fått gode tilbakemeldinger både på layout og innhold i bladene gjennom de siste årene. Det er veldig hyggelig! Derfor har vi forsøkt å beholde mye av det som har fungert best, samtidig som vi ønsker å fornye og forbedre. Hva synes du om den nye layouten? Gi oss din tilbakemelding, på e-post eller på Facebook. Hva er din favorittspalte? Hva liker du best å lese? Hva er ikke fullt så bra? Gi oss din mening! Jeg ønsker deg en inspirert speidervår! LEDERFORUM Nr. 1/ årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik / Redaksjonskomité: Ragnhild Erevik Lea Svein Olav Ekvik Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Faks: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Atle Aas Generalsekretær: Mats Billermark Layout: Helene Moe Slinning Trykk: 07 Gruppen AS Forsidefoto: Carl-Frederic Salicath Opplag: 3700 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir. 241 MILJØMERKET Trykksak 379 LEDERFORUM // // 3

4 STRATEGIPLAN LEDERE GODE LEDERE SKAPER GODE LEDERE 1 Engasjerte ledere gir godt speiderarbeid. Godt speiderarbeid gir engasjerte ledere. I speideren får barn og unge lederoppgaver tidlig. Alle får ansvar i patruljen, og du skal ikke være gammel før du får prøve deg som patruljefører. Den voksne lederen er i nærheten, klar til å støtte, veilede og oppmuntre. TEKST > Maja Leonora Skålvold og Atle Aas 4 // LEDERFORUM //

5 2 I den danske boka «Ledelse af frivillige», skriver forfatterne Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard om ledermentalitet: Ledelse er ikke bare teknikker og aktivitet, ledere er i prosess. De er engasjerte og brenner for organisasjonen, de er bevisste på at egen adferd smitter på de andre, de tar initiativ, de samarbeider, og de vet at ingen er like god på alle oppgaver. Dessuten har de en lærende holdning, og ser aldri på seg selv som ferdig utlærte. I speidersammenheng vet vi at patruljeføreren ofte kan lære de voksne noe. I speideren jobber vi målrettet med å skape gode ledere. Lykkes vi med det, lykkes vi ikke bare med å gi speidergrupper rundt om i landet gode ledere, men også med selve vårt formål: «å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.» I tradisjonsrike organisasjoner er det ofte vanskelig å vite hva som forventes av en leder. Når det kommer nye ledere er det viktig at de blir tatt godt imot, lyttet til, og at man tar seg tid til å forklare det man kanskje trodde var åpenbart. På side 448 i Speiderhåndboka står det litt mer om å skape et godt miljø ved å fortelle hva som er forventet, oppmuntre og inkludere. En speiderleder er underveis, og forventer at de hun eller han skal lede også er underveis. Lederen har overblikket og ser framover, og er den som forteller hvordan arbeidet er en del av en større helhet. Det er lurt å reise på kurs og ta med de andre på kurs. Med et nettverk utenfor gruppa er det lettere å reise på kurs neste gang, og man har noen man kan snakke med og hente inspirasjon fra. En god anledning til å hente både nettverk og inspirasjon er Gruppelederkonferansen april. 3 1 VOKSEN STØTTE: Voksne ledere er i nærheten og gir støtte. Foto: Carl-Frederic Salicath 2 UNG LEDELSE: I speideren får barn og unge prøve seg som leder fra tidlig alder. Foto: Erlend Koppergård 3 FINN VEIEN: En leder gir oppgaver og utfordringer, støtter og veileder. Foto: Silje Lindaas Bringedal Psykologen Lev Vygotsky snakker om «Sonen av mulig læring»: Vi lærer best når nye oppgaver er litt mer krevende enn det vi kan fra før, men ikke altfor vanskelige. Lederen følger opp, anerkjenner og korrigerer. Fem positive kommentarer for hver kritiske er en god tommelfingerregel (prøv, det er ikke så lett som du skulle tro). En god speiderleder «gjør seg selv overflødig» ved å gi oppgaver og utfordringer, støtte og veiledning. Da blir de hun eller han er leder for selv i stand til å ta ansvar for arbeidet. Det er viktig å lytte til andres ideer, og våge å endre seg og skifte mening. Når flere involveres, og når flere har del i æren for det som blir bra, blir flere engasjerte! FOkus på LEDERE Landsstyret har bestemt at hovedsatsningsområdet i 2012 og 2013 skal være LEDERE. Det betyr at hovedtyngden av nye tiltak vil rette seg mot dette området. I strategiplanen Fremtiden er følgende mål utarbeidet for satsningsområdet LEDERE: 2.1 Øke antall ledere 2.2 Øke antall personer under 26 år i verv og komiteer 2.3 Nye ledere gjennomfører nettkurs 2.4 Flere ledere og flere kretser gjennomfører Lederkurs Program og Lederkurs Ledelse 2.5 Øke antallet aktive trenere Eksempler på tiltak som er tenkt gjennomført i løpet av året er: flere konkrete møteforslag, velkomstpakke til nye ledere, leder-/instruksjonsvideoer, opplegg for involvering av foreldre som ledere, kurs i turledelse, videreutvikling og økt satsning på lederkursene, videreutvikling av trenertreff, -kurs og -nettverk. Har du en god idé? Send ditt tips til LEDERFORUM // // 5

6 INVITASJON GRUPPEN I FOKUS Temaet for 2012 er LEDERE, og den største enkeltsatsingen er gruppelederkonferansen i Stavanger. For første gang kan ledere fra alle landets lokale grupper møtes og dele erfaringer. TEKST > Are Shaw Waage // FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard Inntil to ledere fra hver gruppe inviteres til konferansen. Fortrinnsvis gruppeleder og et styremedlem, men gruppa kan velge å sende noen andre. Jo flere grupper som kommer, desto større blir utbyttet for alle. For at flest mulig skal kunne komme, så vil hele deltakeravgiften bli refundert fra Frifond, slik at det blir gratis for gruppene. I tillegg kan gruppene få refundert inntil halvparten av reisekostnadene. Denne samlingen skal løfte hele organisasjonen! Hva mener egentlig organisasjonen? Med utstyr for elektronisk stemmegivning, kan vi gjennomføre både høytidelige og uhøytidelige spørreundersøkelser, og få svaret umiddelbart opp på storskjerm. Moro, effektivt og helt anonymt. Er det riktig å kreve at alle enhetsledere har underskrevet ledererklæringen? Er det riktig å kreve at alle nye ledere skal gjennomføre introduksjonskurset for ledere på nett? Er målene og tiltakene i strategiplanen gode, eller bør vi endre kurs? Hva synes vi egentlig om servicen som ytes fra forbundskontoret? Er kontingenten for lav? Med noen få tastetrykk, kan vi få en pekepinn på alle disse spørsmålene. Kanskje har du selv noen spørsmål du vil stille til hele forsamlingen? Gruppelederkonferansen er ment å være en takkegave til alle dere som legger ned mange hundre dugnadstimer hvert eneste år for at din lokale speidergruppe skal fungere best mulig. Du er en nøkkelperson, og det er viktig at mest mulig legges til rette for at din jobb blir enklest mulig, og samtidig effektiv. Hva skal til for å gjøre det lettere for deg å drive speidergruppa? Gi en tilbakemelding til så skal vi forsøke å legge programmet til rette for deg. Forbundskontoret har allerede mottatt mange nok ønsker om både kursing i og debatt om medlemsregisteret, at denne programposten er klar. Kurs om vekst og synlighet for lokal gruppe er også klar. Jo tidligere du melder inn ditt ønske, desto mer sannsynlig er det at det kommer på programmet! Hvis du har lang reisevei og er avhengig av å bestille tidlig, så er det ingenting å vente på. Du kan bestille allerede nå. Det offisielle programmet begynner fredag kveld. Det blir lagt til rette for en tur til Prekestolen for dem som kommer tidlig. Detaljert program og informasjon om påmelding blir sendt direkte til gruppeleder, på den e-postadressen som er registrert i medlemsregisteret. Gruppelederkonferanse Målgruppe: Primært gruppeledere og gruppestyremedlemmer, men alle grupper kan sende to ledere. Innhold: Inspirasjon, kunnskap, diskusjoner, erfaringsdeling. Dato: april Sted: Stavanger, Rogaland. Alder: Alle aldrer. Pris: Kr. 1000,. Refunderes via Frifond. Søk også om reisestøtte. Påmelding: Informasjon om påmelding og detaljert program sendes gruppeleder. 6 // LEDERFORUM //

7 NYE FORMER for KFUK-KFUM-speiding TEKST > Solveig Øiestad // I fjor ble speidergrupper invitert til å søke om å bli pilotgruppe for prosjektet Nye former for KFUK- KFUM-speiding. Prosjektet har som mål å introdusere nye måter å organisere speiding på. På den måten kan vi forhåpentligvis få med flere ledere og speidere. Vi ønsker å være en åpen, fleksibel og inkluderende organisasjon. Blant flere gode søkere ble Aksdal, Suldal, Bryne, Ålgård og Holmen valgt ut som pilotgrupper. Her kan du lese om pilotprosjektene, bli inspirert av hva som har fungert, og lære av deres erfaringer. Dere vil selv få mulighet til å søke om å bli pilotgruppe i Lørdagsmøter i Suldal Suldal speidergruppe har drevet speiderarbeid i 30 år og hatt faste møter annenhver mandag. I det siste har det vært utfordrende å få nok ledere. De lurte på om å ha lørdagsmøter kunne gjøre speidertilbudet mer attraktivt for barn og unge og tiltrekke nye ledere. Å ha et lengre speidermøte en lørdag i måneden har fungert godt, forteller gruppeleder Ole Martin Eikeland. På den måten får gruppa tid til å dra lenger vekk og gjøre kjekke ting. De to første møtene sto kanopadling på programmet. De får også tid til en god matøkt under møtene. Speiderne liker de lengre møtene, er engasjerte og positive, og de slipper å stresse for å få gjennomført alt som er planlagt. Speidergruppa har også sett resultater i antall medlemmer. De har beholdt en rover, som nå er blitt leder. Han er lærling i et firma og jobber mye borte. Lørdagsmøtene gir han mulighet til å være med likevel. Suldal har også fått to nye ledere som likte lørdagsspeidingen så godt at de valgte å bli med fast. Av en klasse på sju er fem blitt stifinnere. SULDAL: Kanopadling var hovedaktivitet på de to første lørdagsmøtene. Foto: Ole Martin Eikeland LEDERFORUM // // 7

8 1 VELSMAKENDE: Ålgård inviterte på kokkekurs for ungdomsskoleelever. Foto: Solveig Øiestad 2 MATUTFORDRING: Kokkekamp var en populær aktivitet i Aksdal. Foto: Solveig Øiestad 3 I AVISEN: Brynespeiderne hadde kick-off og 100-årsmarkering i Bryne sentrum i august. Faksimile: Jærbladet 4 MARKA BY NIGHT: Holmenspeiderne på nattetur. I 2012 satser de for fullt. Foto: Tor Arne Knutsen 1 2 Kokkekurs på Ålgård På Ålgård inviterte speidergruppa til kokkekurs for ungdomsskoleelever. Kurset het Mat på tur og gikk hver onsdag i åtte uker. Kurset ble avsluttet med en tur. Prosjektleder Terje Michaelsen hadde stand på ungdomsskole for å markedsføre kurset, der ungdommene fikk med seg både flyere og smaksprøver. Standen fikk så mye besøk at Terje var redd for at det ble venteliste for de 18 plassene på kurset. Slik ble det dessverre ikke. Da jeg var på besøk var det fire aktive speidere og en ung leder på plass sammen med Terje. En av gutta var ny, mens de andre var aktive i troppen til vanlig. Selv om det var en liten gjeng, så var de veldig fornøyde med opplegget. De hadde allerede lært mye nytt, både nye retter og nye måter å lage mat på. Noen mente at det var det beste speideropplegget de noen gang hadde vært med på. Kursdeltakerne foreslo at de skulle invitere 7. klassingene til vårens kurs. Da blir det kanokurs. Kanskje er det løsningen for å få flere eldre speidere i gruppa? Blir de med på våren i sjuende klasse, så kommer de kanskje tilbake til høsten når de begynner på ungdomskolen. Terje trives godt med å være leder for et kurs. Han har en klart avgrenset oppgave denne høsten, og han kan konsentrere seg om et tema. Det blir nok flere spennende kurs på Ålgård, og neste gang blir det flere med. Et nytt konsept trenger tid til å feste seg og bli kjent. Lokalt samarbeid i Aksdal I Aksdal var det mangel på ledere og speidere i ungdomsskolealder som satte kreativiteten i sving. Gruppeleder Kristin Trageton Skofteland ønsket å organisere speidermøtene på en ny måte for å løse utfordringene. Hun ville også inkludere menighetens friluftskonfirmanter i prosjektet og samarbeide med andre lokale aktører. Resultatet ble et lavterskeltilbud formet som en kursrekke med åtte samlinger. Alle ungdomsskoleelever er velkomne til å delta på ett eller flere møter, og annenhver gang er åtte friluftskonfirmanter med. Hvert møte er som et minikurs i ulike temaer, som for eksempel orientering, klatring, mat i friluft, kajakk/ kano eller livredning i vann. På hvert møte samarbeider Kristin med aktører som klatreklubben, Røde kors, svømmehallen eller kajakklubben. Det har vært en bra høst, men med noen utfordringer. Kristin forteller at samarbeidet med de andre aktørene har tatt mer tid enn planlagt, men dette regner hun med vil gå lettere neste gang. Gruppa har fått to nye ledere, noe Kristin tror er resultat av den nye organiseringen. Fem nye speidere startet etter hun delte ut brosjyrer på ungdomsskolen. Det har vært over 20 deltakere på hvert kurs. Da jeg var på besøk var det kokkekamp på planen. En livlig gjeng laget en kyllingrett, suppe og pannekaker. Kristin er opptatt av det ikke skal være vanskelig å være med i speideren. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre organisasjonen vår mer åpen og inkluderende. Aksdal fortsetter i samme spor i // LEDERFORUM //

9 Gode overganger på Bryne Bryne har hatt gode erfaringer med å la stifinnere være aspiranter hos vandrerne en gang i måneden på vårsemesteret i 5. klasse. Før mistet de mange speiderne i overgangen, men i sør! nå fortsetter % av stifinnerne som vandrere. Ole Christian Wold Haavik er gruppeleder i Bryne og leder for prosjektet. Han ønsker å bruke lærdommen fra stifinnerne til å Nr årgang MANDAG 22. AUGUST 2011 Laussal kr 15,- ta bedre vare på speiderne i ungdomsskolealder. Vi planlegger hele tiden nye prosjekter der folk på Jæren skal bo fra Stavanger i nord til Hå TEAM BYGG AS, Storgt. 41, Bryne teambygg.no 4 jbl.no Kan bli stengt Bryne har laget et program som kombinerer minikurs og arrangementer for klassinger. Det startet med KICK-off i Bryne sentrum i august og har fortsatt med pioneringskurs, Tråkk-tur, JOTA/JOTI, nattmanøver, livredning og avsluttet med juletur. Samlingene er lagt til helger, så det er god tid til å sette seg inn i et tema. Flere av samlingene inkluderer også en overnatting og tur, noe som er veldig populært i den aktuelle aldersgruppa. Å kon- Foreldra i Stokkelandsmarka barnehage Varselbrevet fekk dei med seg heim fredag, sentrere møtevirksomheten til sju samlinger i halvåret gjør det i tillegg lettere for opptatte ventar i spenning på om Hå kommune no same dag som Jærbladet skreiv at barnehagen er opna uten at uteområdet er skoleelever å delta. kjem til å stenga den nyopna barnehagen. ferdig. Serverte speidarmat 3 SERVERTE: Jone Kalheim auste opp tomatbønner med bacon og lauk til Ingrid Hersdal (5 1/2). (Foto: Brit Romsbotn) Med bruskasseklatring, rappellering og ikkje minst servering av tomatbønner, pølser og grønnsaksuppe blei SIDE årsjubileeet til KFUK-KFUM-speidarane markert på Bryne. SIDE 11 Marka by night med Holmenspeiderne Holmen speidergruppe i Asker vil arrangere et åpent og annerledes arrangement som skal Ryddejobb være en inngangsport til speidingen. Marka by night er tenkt å være et arrangement med ga resultater opp til 100 ungdom i alderen år på Maskinoperatør Bjørg Torunn Brattebø vandring hos i skogen, der de til slutt samler seg Øglænd rundt System slipper et bål å i tretiden på natta. Dette skal lete etter gi verktøy en god lenger. førstegangsopplevelse og være en Omlegging av rutinene har gitt gode rekrutteringsarena. resultater. Deltakerne vil bli registrert med SIDE 4 OG navn 5 og e-postadresse, og i ettertid få en personlig invitasjon til Vintertur i februar og Viddetur på sommeren. Ungdommene vil kunne være speidere ved å delta på ett eller tre arrangementer i året, men forhåpentligvis blir de også med i troppen eller roverlaget etterhvert. Marka by night skulle bli en stor satsning i fjor Søker høst, men dessverre gikk det ikke helt etter planen. Markedsføringen kom i gang for sent fiskelykken og resultatet ble en gjeng speidere som dro på Lars Magne Roksvåg skal representere nattetur Norge i i marka. Gruppeleder Tor Arne mister fluefiske-vm. ikke motet SISTE SIDE av den grunn. Gruppa har evaluert prosjektet og har tro på konseptet. De gjør et Bryne-seier nytt forsøk i Da skal de: Spikre dato før sommeren. Var effektive borte mot Kongsvinger. SIDE Sende 14 OG 15 ut et individuelt postkort til alle aktuelle ungdomsskoleelever. Fortsette å bruke Facebook for å spre invitasjoner. LEDERFORUM // // 9

10 ENGASJERTE LEDERE LANDSSTYRE- MEDLEMMET HAR ORDET DENNE GANG > Øystein Sørgjerd Godt nytt år! Håper dere har hatt en flott julefeiring, og ladet lederbatteriene deres skikkelig. Våren 2011 ble jeg valgt inn i landsstyret, og har nå fått oppleve hvordan de store hjulene som driver forbundet går rundt. Jeg var ikke klar over at det var så mye frivillig arbeid, og så mange flotte ansatte som gjør alt de kan for at vi skal kunne drive et godt speiderarbeid. Dere ledere utgjør en viktig brikke. Det er dere som er ledere i det lokale arbeidet som driver speiderarbeidet. I 2012 setter vi derfor fokus på ledere. For å kunne drive et godt og sprudlende arbeid, er det viktig å ha motiverte og engasjerte ledere. Jeg brenner for at vi skal holde engasjerende og utviklende kurs for både unge og gamle speiderledere, der deltakerne sitter igjen med noe de kan bruke både hverdagen og i speideren. Speiderarbeidet består av en rekke frivillige voksne og unge ledere, gruppeledere og kretsledere som står på. For å gi nødvendig støtte, opplæring og for å rekruttere nye ledere, mener jeg det er viktig å sende ledere, unge som gamle, på aktuelle lokale og nasjonale lederkurs og samlinger gjennom året. Det er dere som speiderledere og lokale kursledere som ofte drar i gang og gjennomfører kurs. Hadde det ikke vært for dere hadde vi ikke hatt et bredt kurstilbud å støtte oss på. Dette er det viktig å videreføre og utvikle i det kommende året. Jeg vil også oppfordre ledere og speidere til å dra ut internasjonalt. Min siste erfaring var Jamboreen i Sverige, hvor jeg igjen så hvilket frivillig lederarbeid som lå til grunn for arrangementet. Selv opplevde jeg jamboreen som et sted å utvikle seg, samtidig som du har det gøy og deler opplevelser med speidere fra hele verden. Husk også å ta vare på hverandre, slik at vi i kan fortsette å vokse, sammen og som individer. Og med et engasjerende speiderprogram med kristne grunnverdier i bunn. Jeg ønsker alle til lykke med speideråret 2012! ENGANG-ALLTID sommertreff INVITASJON Velkommen til årets treff juni på Hotell Hadeland, i nærheten av Nordtangen leirsted i Gran kommune. Hotell Hadeland ligger fritt til øverst på Granavollen med nydelig utsikt utover det hadelandske landskap. Hotellet ligger i landlige omgivelser omgitt av en stor park som kan benyttes til aktiviteter av alle slag, for eksempel små spaserturer. Mottoet for årets treff er: «Jeg fant Jeg fant!», og det er mye å oppdage i dette området. Hva med Hadeland Glasverk, Steinsettingen på Bingen, Kistefoss museum eller Grinakervev? Etter gudstjenesten søndag finner vi veien til Nordtangen og spiser lunsj på vårt eget leirsted. Vel møtt! Elin Olsen, Turid Sundfjord, Ingebjørg Lohne og Sidsel Grønlund Hvordan komme til Hotell Hadeland Fra Oslo Tog fra Oslo S til Gran (Gjøvikbanen). Se rutetider Taxi fra Gran Stasjon til Hotell Hadeland, 4 km, tlf Fra Gardermoen Flybuss til Lunner Rådhus. Tider finner du på Taxi fra Lunner Rådhus til Hotell Hadeland, 12 km, tlf Foto: Bjarne Lohmann Madsen Pris Enkeltrom med bad kr. 4200,-. Dobbeltrom med bad kr. 3800,-. I tillegg kommer kr. 300,- som sendes samtidig med påmeldingen. De som ikke er medlem av forbundet, må betale kr. 200, ekstra. Påmelding Innen 10. mai må inneholde: Navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse (hvis du har), romønske/hvem du vil dele rom med, reisemåte og ankomsttid. Påmeldingen sendes til: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810, St Olavs plass 0130 Oslo eller via e-post: Kontonr.: Merk: «Engang-Alltid treff 2012» 10 // LEDERFORUM //

11 ANDAKTEN PENGER FOR ET GODT ORD For en tid siden kom jeg over en nettside med et usedvanlig tilbud. Jeg kunne kjøpe et ord til odel og eie. TEKST > Are Shaw Waage // FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard Nettstedet tilbød rett og slett ord! Billig var det også. For kun sju kroner kunne jeg velge fritt blant alle norske ord som ennå ikke var kjøpt. De kunne dessuten fritt videreselges på auksjon, så dette var en potensielt gyllen investering. Mye var fortsatt ledig, og jeg startet jakten på et godt ord som skulle bli mitt. I det siste har vi i media hørt at det drepes for et godt ord i Syria. Jeg skulle ønske jeg kunne finne dette ordet, kjøpe det fritt for så å begrave det på et hemmelig sted. Som tro speider kunne jeg da, i tråd med Baden-Powells siste ønske, og med god samvittighet, ha «forlatt denne verden litt bedre enn jeg fant den». Ikke at jeg har noen planer om å forlate verden med det første, men jeg ville i hvert fall ha gjort den litt bedre. Nokså ofte legger jeg inn gode ord for andre. Fra tid til annen gjør jeg det på direkte oppfordring, når noen jeg kjenner mener at det kan hjelpe deres sak. Noen ganger gjør jeg det fordi jeg selv synes at de fortjener det. Andre ganger legger jeg inn gode ord rett og slett fordi jeg tror det vil gagne meg selv. I en valgkamp, for eksempel. Da legger jeg inn mange gode ord for lederen av mitt parti, slik at partiet som kjemper for mine saker skal vinne mest mulig sympati. Vi ber for Alle som har en lederrolle i organisasjonen. Gruppelederkonferansen i Stavanger april. Gode og nyttige årsmøter i kretsene. Haugaland-, Hedmark og Oppland-, Helgeland-, Nordmøre og Romsdalog Nordre Nordland kretser. Vi takker for Alle som har gjort en fantastisk innsats for Globalaksjonen. At et nytt speidersemester er godt i gang. Alle som stiller til valg og tar verv i organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderfellesskapet. I tusener av år har mennesker strødd rundt seg med gode ord, enten det er av egenkjærlighet eller nestekjærlighet. På nettstedet fikk jeg muligheten til å kjøpe de ordene jeg vil gi bort, og de tilbød mange ord. En hel ordbok så det ut som. Jeg kunne bla fram alfabetisk, eller å søke opp ord. Det første jeg forsøkte var «Jesus». Skuffet måtte jeg konstatere at det allerede var kjøpt. Neste forsøk var «Gud», men også han så ut til å være kjøpt. «Den hellige ånd» lot seg ganske enkelt ikke kjøpe. Det er jo tre ord. Jeg følte meg derfor ganske lur da jeg i stedet forsøkte «Jahve», men ganske snart så jeg at noen andre hadde vært like lure, men tidligere ute. «Jehova» var ledig. Her kan jeg kanskje tjene en slant på videresalg, tenkte jeg. Ordene kjøpes ved å sende en tekstmelding, så jeg tok opp telefonen for å bli den stolte eier av Jehova. Det slo meg imidlertid at jeg kanskje er en smule stormannsgal som ønsker å kjøpe Jehova. Det er vel heller ikke noe jeg ønsker å gi fra meg, og i hvert fall ikke noe jeg kan få meg til å selge på auksjon til høystbydende. Ved nærmere ettertanke er det ikke en gang noe jeg ønsker å eie for meg selv, men tvert om noe jeg ønsker å dele med andre. Nettstedet hadde ikke lagt til rette for at ord kan være felleseie. Jeg bestemte meg for å la være å kjøpe Jehova, slik at Ordet kan være allment tilgjengelig en stund til. Det tror jeg er lurt. LEDERFORUM // // 11

12 ROVERSIDER BLÅFJELL: På vei til Fingeren ved Kolåstinden i Ørsta. Samme fjell som Blåfjell i den nye Blåfjell 2-filmen. Foto: Tollak Mikal Kaldheim Med roverlaget TIL TOPPS TEKST > Tollak Mikal Kaldheim // 12 // LEDERFORUM //

13 Det første dere må gjøre er å registrere roverlaget på Så er det bare å komme seg på tur. Om dere drar på tur og overnatter nå i en av vintermånedene får roverlaget ti ekstra poeng, og det hjelper godt på om dere tenker å måle krefter med lag som har funnet seg godt til rette langt opp på poenglisten. Hva med å kombinere haikeligaturen med å ta et merke? Spesialistmerket Mount Everest 8848 moh. innebærer blant annet at du må fullføre en tur på 24 timer, med kun mat og utstyr som du klarer å få plass til i lommene dine. Og ikke minst må du bestige til sammen 8848 høydemeter på separate topper. Hvorfor ikke spenne på ski og feller og dra på en topptur? Da går kilometerne fort og dere kan få en fantastisk opplevelse. På NRK og DNTs nettside UT.no kan dere få gode tips til fjell dere kan legge turene til. God tur! 1 GREI KLASSIKER: Kopervikspeidere på toppen av Ausekaret i Sykkylven. Foto: Sigbjørn Melvær 2 OPPOVER: På tur til Sandhornet en solskinnsdag i oktober. Foto: Hallvard Haugen 3 VERDENS TAK: Spesialistmerket for rovere Mount Everest kan bli ditt om du blant annet tilbakelegger mange nok høydemetere. 4 SPREKINGER: Schærpåss fra Asker gikk Birken til fots. Foto: Tina Bøe 5 I SKOGEN: Haikeligalaget Vaffelridderne fra Førre. Foto: Harald Undheim LEDERFORUM // // 13

14 FORBUNDSNYTT Vi har ledig stilling som ORGANISASJONSUTVIKLER MED FOKUS PÅ VEKST Vil du være med på å utvikle organisasjonen vår? Vi ansetter nå engasjerte og motiverte speidere for å gi ny energi og inspirasjon så vi sammen skaper vekst! NYE GRUPPER OG ENHETER Grupper Austrått KFUK-KFUM-speidere Oppdagere, stifinnere rogaland krets Speideragentene Eiksmarka KFUK-KFUM-speidere Roverlag asker og Bærum krets Vestfossen KFUK-KFUM-speidere Vandrere buskerud krets I stillingen skal du koordinere og inspirere kretser og grupper til et aktivt vekstarbeid. Mye av arbeidet vil bli et samspill mellom deg og frivillige i kretsene og gruppene, og du vil møte mange av våre dyktige og inspirerende KFUK-KFUM-speiderledere. Vekstarbeidet vil innebære mye utadrettet virksomhet og samarbeid med andre organisasjoner. Reising må påregnes. Vega KFUK-KFUM-speidere Oppdagere, stifinnere, vandrere Førde KFUK-KFUM-speidere Stifinnere, vandrere Hamarøy KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding Helgeland krets sogn og Fjordane krets Nordre Nordland krets Høres dette ut som en spennende stilling? Da håper vi å høre fra deg. Det er fordel om du har bakgrunn fra organisasjonen. Du har pågangsmot, utholdenhet, har gode relasjonsbyggende egenskaper og du er mål- og resultatbevisst. Det vil bli gitt full opplæring. Vi tilbyr en helt unik jobb som vil gi deg erfaringer du vil ha glede av resten av livet. Vi tilbyr også et spennende og ungt arbeidsmiljø og interessante samarbeidsrelasjoner. Stillingskategori og lønn er iht. forbundets tariffavtale. Arbeidssted er fortrinnsvis Oslo, men annet arbeidssted kan diskuteres. Enheter Bokn KFUK-KFUM-speidere Roverlag Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding Jørpeland KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding, stifinnere Haugaland krets sunnmøre krets rogaland krets For spørsmål om stillingen, kontakt generalsekretær Mats Billermark på / Send din søknad og CV til samme adresse innen 1. mars. På speiding etter Gud! Som nærmere beskrevet i Lederforum nr. 4/2011 inviterer KFUK-KFUM-speiderne i samarbeid med bispedømmene ansatte og frivillige i Den norske kirke til kurs om konfirmantspeiding og speiding som trosopplæring. Kurset er gratis. Tips din menighet om denne unike muligheten! Kurset har allerede vært avholdt i Bjørgvin og Agder- og Telemark bispedømmer med gode tilbakemeldinger. Les mer på kmspeider.no/konfirmantspeiding Kursdager i bispedømmene 2012 Nord-Hålogaland Dato ikke satt Sør-Hålogaland 8. mars i Bodø Nidaros 15. mars i Trondheim Oslo 15. mai i Oslo Borg 15. mai i Oslo Tunsberg 6. juni Møre 15. mars i Trondheim Stavanger Høst 2012 Hamar Høst // LEDERFORUM //

15 ET ÅR I LON DON? KFUK-HJEMMET I LONDON har fra 1. juli ledig seks «ettåringsstillinger», fem husassistenter og én kontorassistent. De søker tjenestevillige, selvstendige, positive og utadvendte ungdommer, både jenter og gutter, over 19 år. Lønn 86,- per uke, samt fri kost og losji. Søknadsfrist er 21. februar. KFUK-hjemmet er et hjem for norsk ungdom, som kommer til London for å studere eller arbeide, samt for turister. Hjemmet ligger i Holland Park, i et sentralt og rolig strøk vest i London. KFUK-hjemmet holder til i et gammelt herskapshus, hvor norsk stab står for den daglige driften. Miljøet er ungt og aktivt og du bor midt i en spennende storby. Tidligere programrådgiver Solveig Øiestad er nå daglig leder på KFUK-hjemmet. Les mer på kfuk-kfum.no eller «En unik mulighet til å oppleve London fra innsiden.» Bli ettåring! Lyst til å reise? Gå på folkehøyskole? Studere? Utvikle dine talenter? Jobbe sammen med andre? Gjøre noe for en bedre verden? Utvikle deg som menneske og leder? Søk Ten Sing Norway eller Communication for Change, ettåringsprogrammene til Norges KFUK-KFUM som gir full pakke! Communication for change 3 mnd. i Afrika eller Asia Forandringsarbeid i Norge Utviklingsstudier ved HIOA Utvikle deg som menneske og leder Søknadsfrist: 15. april Tensing Norway Utvikle deg kreativt Reis og spre TenSing i Norge og Europa Studér ved Teologisk fakultet, UiO Utvikle deg som menneske og leder Søknadsfrist: 15. mars. Opptak fra 1. februar. Les mer på kfuk-kfum.no og søk nå! Foto: Rebekka Sirevåg Thomassen (øverst) og Kasper Landsmark (nederst) Bruk Visste du at du selv kan oppdatere opplysningene i medlemsregisteret, eller melde deg på kurs via nett? Logg inn på MinSide med ditt medlemsnummer på kmspeider.no/ minside. Alle medlemmer kan benytte seg av tjenesten, men du må være registrert med e-postadresse i medlemsregisteret for å kunne logge deg inn. Du trenger også medlemsnummeret ditt. Dette finner du like over adressen din på Lederforum og/eller Speiderbladet. Nytt er at du nå også kan velge ditt eget passord. LEDERFORUM // // 15

16 KLIMAKARAVANEN I november la 160 norske og afrikanske ungdommer ut på en lang felles reise. Med start i Kenya gikk klimakaravanen gjennom seks afrikanske land, før vi etter tre uker ankom endestasjonen, klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika. REISE MED HÅP OM KLIMA- RETTFERDIGHET TEKST > Lisa Iversen Stene // FOTO > Lisa Iversen Stene og Espen Nordstrøm Siden september har jeg vært med på Norges KFUK-KFUM sitt ledertrenings- og utvekslingsprogram gocy. Dette er et utvekslingsprogram som varer i over ett år, hvor deltagerne er plassert i et annet land i åtte måneder, og har etter- og informasjonsarbeid i to måneder etter hjemkomsten. Jeg er i Kenya sammen med ei jente til i fra Norge, og vi har bodd her siden september I forbindelse med klimatoppmøtet i Durban tidlig i desember 2011 fikk vi delta på klimakaravanen fra Kenya til Sør-Afrika. Bussturen gikk fra Kenya via Tanzania, Malawi, Zambia og Botswana til Sør-Afrika. Målet med karavanen var å mobilisere, og vise viktigheten av at vi unge engasjerer oss i klimapolitikken. Det er vi som etter hvert skal ta lederposisjoner og det er vi som sitter igjen med konsekvensene i morgen av det som blir gjort i dag. Derfor er det så utrolig viktig at nettopp VI sier i fra hvordan VI vil ha det. Av de rundt 160 ungdommene var 50 fra Norges KFUK-KFUM. Det var det afrikanske ungdomsnettverket «African Youth Initiative on Climate Change» i samarbeid med «Faith Based Organizations» (FBOs) som sto bak kampanjen, med støtte fra Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM. Vi kalte oss for «We have faith act now for climate justice». I tillegg til å vise viktigheten av å delta i klimapolitikken ønsket vi også å mobilisere ungdom til engasjement for en ny klimaavtale som også er rettferdig for de fattigste. I 2012 løper Kyoto-avtalen ut og da er det ikke lengre noen avtale som binder landene til engasjement for problemene med klimaendringer. Med en rettferdig klimaavtale menes det at det er de rikeste landene som skal ta mye av utslippskuttene hjemme. Det er disse landene som har sluppet ut mest klimagasser, og da er det urettferdig at de fattige landene skal ta støyten for klimaendringene uten hjelp og ressurser til å overkomme dette. Vi hadde konserter i alle landene vi besøkte, med både norsk og afrikansk underholdning. Tensing Norway var med i den norske delegasjonen. Under arrangementene samla vi inn underskrifter for en rettferdig klimaavtale. Den siste og største konserten hadde vi i Durban i Sør-Afrika. Her var blant annet Desmond Tutu med, og alle underskriftene vi hadde samlet inn ble overlevert til han. Alt i alt, med underskriftskampanje på internett og med innsamling under konsertene, fikk vi samla inn over underskrifter! Selv om resultatet i forhandlingene ikke gikk akkurat som vi håpte, har dette for meg vært en kjempebra opplevelse. Dette er desidert høydepunktet på uteoppholdet mitt, og jeg er veldig glad for at jeg fikk være med. Det har vært en unik mulighet for meg å oppleve Afrika på en annerledes måte, ved å kjøre buss og campe oss igjennom seks land. Deltakerne på karavanen fikk et utrolig godt samhold og jeg har fått venner for livet. 1 «En speider kjenner naturen og verner om den» er det noe som heter. Som speider har det for meg vært inspirerende å få være med å påvirke noe som er så stort. Det er viktig at vi ikke blir passive i en slik sak, det handler jo om fremtiden vår! 16 // LEDERFORUM //

17 Les mer, se bilder og videoklipp fra klimakaravanen på kfuk-kfum.no/klimakaravanen PLAKATER: Plakater i demonstrasjonstoget i Durban. 2 UNDERSKRIFTER: Lisa samler inn underskrifter i Malawi. 3 BISKOP: Demond Tutu talte under overleveringen av underskriftene i Sør-Afrika. 4 DEMONSTRASJON: «We have faith»-kampanjen var med på et stort demonstrasjonstog i Durban i Sør-Afrika. Her samlet det seg mange organisasjoner som kjemper for klimaet. 5 BUSSREISE: Tydelige logoer bak på bussen vi kjørte med. 5 LEDERFORUM // // 17

18 POLITIKK DRØFTINGER: Ivrige diskusjoner under Spfs representantskapsmøte i mars i fjor. Foto: Svein Olav Ekvik 18 // LEDERFORUM //

19 Speidersamarbeid Gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har KFUK-KFUM-speiderne et formelt samarbeid med Norges speiderforbund om viktige speidersaker. Lurer du på hva som skjer i Spf? Her får du en liten smakebit. TEKST > Mats Billermark // Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon (Spf) ble dannet i 2003 med formål å «utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode». Spf skal også «styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer». Ifølge WOSM og WAGGGS retningslinjer skal hvert land representeres av kun én speiderorganisasjon. Mange land har flere likeverdige speiderorganisasjoner, og har løst dette med en felles representant. Siden vi er to speiderforbund i Norge styres derfor vår internasjonale tilknytning og medlemskap gjennom Speidernes fellesorganisasjon. I Spf møter representanter fra begge organisasjoner til møter flere ganger i året. Sekretariatet skifter hvert annet år. I hadde KFUK-KFUM-speiderne sekretariatet hvilket også innebar at vår landssjef og generalsekretær formelt hadde samme roller i Spf. I 2012 er sekretariatet overført til Norges speiderforbund. Hva innebær dette for deg som speider? Spf står som arrangør og ansvarlig for felles viktige arrangementer som NM i speiding, norsk kontingent til verdensjamboree og rovermoot. I tillegg står Spf som arrangør for enkelte spesielle hendelser og aktiviteter som 100-årsjubileet og Camp flag under Ski-VM i fjor vinter. Formelt er det Spf som «eier» Speiderloven, valgspråket «Vær beredt» og Speiderbønnen, og disse er felles i begge forbund. SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Foto: Bjarne Lohmann Madsen Speiderloven prosess for revisjon Det finnes et ønske om å se over Speiderloven. Noen mener speiderloven har et utdatert språk, og andre mener den også begynner å bli utdatert innholdsmessig. KFUK-KFUMspeiderne og Norges speiderforbund har gitt Spf oppgaven å se på hvordan en prosess for å endre vår felles Speiderlov kan foregå. Det er derfor nedsatt en gruppe med tre personer fra hvert forbund som nå ser på dette. I midten av januar møttes KFUK-KFUM-speidernes landsstyre og NSF sitt speiderstyre i et felles møte. Der ga arbeidsgruppen for speiderloven styrene en meget god presentasjon av prosjektets fremdrift. Fokus på bred deltakelse, åpenhet, transparens og respekt er ord som gjennomsyrer arbeidet så langt. Neste formelle rapportering skjer på Spfrepresentantskapsmøtet i mars. NM i speiding Spf arrangerer hvert år NM i speiding. Det er en spennende konkurranse som viser frem mange av de ferdighetene speiderne besitter. KFUK-KFUM-speiderne har ikke lang tradisjon for deltakelse i NM, men har vært med siden 2009, og forbedrer stadig vår plassering på resultatlisten. Forberedelser til NM 2012 er i full gang. KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund sine kretser i Buskerud er ansvarlige og vil levere et fantastisk NM i år. Les mer i arrangementskatalogen som er vedlagt bladet. Foto: Anette Tjomsland LEDERFORUM // // 19

20 PROGRAM Kvalitetssikring & utvikling Hvem sitter i PLU, og hva driver de med? Seks ivrige speidere og en programkonsulent gjør sitt beste for at du skal få en enda bedre speiderhverdag. TEKST > Endre Vik Nordbrønd // FOTO > Endre Vik Nordbrønd, Tollak Mikal Kaldheim og Ingeborg Koppen Hessevik PLU står for program- og ledertreningsutvalget. Hovedoppgaven til utvalget er å kvalitetssikre ledertreningen og programmet til KFUK-KFUM-speiderne. I dette ligger det også at ledertrening og programtilbud skal utvikles eller videreutvikles. PLU ble for første gang nedsatt i 2008, som en etterfølger av PL-LAB (program- og ledertreningslaboratoriet). Noe av de store arbeidene fra tidligere PLU er blant annet gjennomgangen og utarbeidelsen av Norsk Roland, spesialistmerker og integrert forkynnelse. Arbeidet til PLU er knyttet opp mot strategiplanen og tiltakene rundt den. I 2012 er det i følge planen valgt at det skal være fokus på Ledere. Noe av det PLU skal gjøre i den anledning er blant annet å revidere vinterkursene våre og trenerkurset. Måten dette gjøres på er gjennom to egne prosjektgrupper, hvor PLU leder begge. Av andre oppgaver utvalget skal se på, er Norgesmesterskapet i speiding og Ungdomstinget brennaktuelle, og vi skal se på potensialet til roverprogrammet og tilbudet for de over 20 år. Ta kontakt! Om du eller gruppen din har ønsker eller tilbakemeldinger til både ledertrening og program, er det bare å kontakte oss. Vi er tilgjengelige på de fleste områder, både Facebook, telefon og e-post. Vi er også til stede på flere store arrangementer som roverkongressen, landsting, landsleir og I fyr og flamme. Det går også an å ta kontakt med oss om kretsen ønsker at vi skal delta på noe, men dette er ikke noe vi kan garantere. PLU søker nye medlemmer. Fra sommeren vil noen av medlemmene til PLU tre av, og da er det åpent for nye medlemmer. Av kommende arbeidsoppgaver vil landsleir 2014 være meget aktuelt, og det er muligheter til å være med å utvikle et programtilbud som ligner noe av det Norges KFUK-KFUM sitt ettåringsprogram Tensing Norway kan tilby. Har du andre ideer, et prosjekt du har lyst til å jobbe med, eller har du lyst til å sitte i PLU? Ta kontakt med Ingeborg på forbundskontoret. 20 // LEDERFORUM //

21 Hvem sitter i PLU? Utvalget består av seks personer, pluss en programkonsulent som jobber på forbundskontoret. Hvert år velges det inn tre nye, mens tre andre trer av. Denne ordningen sikrer kontinuitet i gruppen og utvalgets medlemmer godkjennes av landsstyret. Våren 2012 består utvalget av disse blide fjesene: KONTAKTE PLU? Endre Vik Nordbrønd, leder (mob ) Ellen Hortemo Erlend Bryn Oksavik Åshild Hidle Sigmundsen Endre Vik Nordbrønd, leder (mob ) Ingeborg Koppen Hessevik, programkonsulent (tlf / Vi kan også kontaktes på e-post: eller Silje Lindaas Bringedal Ole Johan Stokstad Ingeborg Koppen Hessevik, programkonsulent LEDERFORUM // // 21

22 MITT FJELL Jeg har egentlig aldri hatt noe «fjell», eller drømmer om å bestige uante høydemetre. Men som tredje generasjons speider har det alltid blitt mye tur. Og jeg likte fra barndommen av å høre mine besteforeldre fortelle om sine naturopplevelser. 1 IDYLL: Endelig padlevær over til Forlandet. 2 FINGERFERDIG: Forfatteren lapper sokker før hjemturen begynner. 3 BLEST: Det blåser sterk kuling på leveggen ved Hinlopenstredet. 4 TURTIDSFORDRIV: Turkart tegnet i dagboka. 1 SPITSBER TEKST OG FOTO > Eva Marit Skeie // Spesielt godt husker jeg da farfar fortalte om da han og en kamerat gikk fra Fagernes over til Hestebøtten i Valdres. Drømmen om å gjøre noe eget var dermed allerede tilstede, da en venninne luftet ideen om å padle rundt Spitsbergen i kajakk. Dette var jo litt mer ekstremt, og trengte lang planlegging, men jeg tenkte at dette fikk bli min friluftshistorie å fortelle videre til barnebarna. Tre år senere sto vi der, seks personer med hver vår kajakk og skulle sette ut Isfjorden i sludd og midnattssol, på vårt ni uker lange eventyr. Det er noe eget med å få en båt til å gå framover for egen maskin, det er ikke mange dyr som reagerer på deg. Det angriper av og til, eller krasjer i båten, og føler seg selvfølgelig truet om du nærmer deg bakfra for hver eneste gang de snur på hodet. Selv om de mange lundefuglene vi så, mente at hvis de ignorerte oss ville vi forsvinne. Polarrevene var også nysgjerrige. De nærmet seg ofte for å se hva slags dyr vi var, og om vi hadde noe å spise. Selene kom ofte helt bort til stranda vi var på, og gjorde ablegøyer eller bare stirret. Hvalrossene synes også vi var interessante, med unntak av den som antagelig følte seg truet da den ble padlet over, og satte tenna i kajakken. Da vi nådde nordøstspissen møtte vi så mye is at vi måtte snu. Det var tungt å vite at vi ikke kom til å klare målet vi hadde satt oss. Men på veien sørover endret noe seg, vi pratet mer om hva vi skulle gjøre når vi kom hjem og om livene våre der, selv om det var mange uker igjen. Hadde vi kunnet fortsette rundt hadde vi antagelig ikke pratet om dette «andre» livet før etter at vi hadde runnet sørtuppen, og da hadde vi vært på vei hjem. Det blir et annet liv ute der oppe. Du kan egentlig ikke stole på noe annet enn seg selv og de menneskene du er sammen med. Og det finnes ikke mer enn dagen i morgen, det er eneste fokus. Hvor langt skal vi? Hvilke alternative lunsjsteder har vi? Er det mulig å gå i land hele veien om været forverrer seg? Skal vi krysse noen fjorder eller store bukter? De ulike arbeidsoppgavene ble faste, mye ble fort rutine. Leiren ble satt opp og tatt ned på samme måte hver dag. 22 // LEDERFORUM //

23 2 3 4 GEN En annen stor opplevelse var å padle gjennom en flokk hvithval på veien hjem. Det var lavtliggende tåke og vi var slitne. Det var den første dagen vi padlet seks mil. Isflakene som lå og drev foran oss kom nærmere og nærmere, til vi innså at det var en flokk hvithval. De kom veldig nærme båtene, og vi kunne godt se at de blåste vann ut av blåsehullene. Men det var ingen lyder, de kom stille og de forsvant like stille. Det rare er at mange som hører om turen mener vi var helt gale og ekstreme, men det føles ikke slik. Når folk sier at de ikke hadde klart det, møter de uforstående blikk fra oss som var der. Det var ikke de fysiske utfordringene som var krevende, det var de psykiske. Det var å få seks mennesker til å fungere sammen hver eneste dag i ni uker. Jeg håper mine etterkommere synes jeg hadde en spennende tur og selv blir inspirert til å skape sine egne friluftsopplevelser. MITT FJELL Eva Marit Skeie utfordrer Dag Espolin Johnson fra landsstyret og T-banen KFUK-KFUM-speidere til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum. LEDERFORUM // // 23

24 ARRANGEMENTER KURS OG ARRANGEMENTER VÅREN VERDENSTENKEDAGEN Programmateriell finnes på EVENTYR UTLAND Guttetur til Kandersteg. Født i Påmelding utgått Trenerkurs 1. kurshelg Nordtangen. Født i 91 og eldre. Påmelding innen 10. februar. Pris: 1400, (inkl. 2. kurshelg). Én deltaker per krets får gratis kurs. Vedlagt Lederforum er arrangements-katalog for hele 2012 og fram til og med sommeren Dermed kan du planlegge speideråret ut i fra skoleåret og i god tid. Katalogen gir deg en oversikt over den viktigste informasjonen om sentrale kurs og arrangementer og hvem det passer for. Arrangementene er delt inn etter arbeidsgrener og er sortert kronologisk i tid. Ta vare på katalogen og bruk den sammen med gruppens og kretsens årsplaner i planleggingen av speidersemesteret. I midten av arrangementskatalogen er det stiftet inn en arrangementsplan for Den kan med fordel nappes ut og henges opp på veggen hjemme eller i speiderlokalet, eller tas vare på et egnet sted. Ta kontakt med forbundskontoret om du ønsker tilsendt flere arrangementskataloger eller arrangementsplaner. De finnes også til nedlasting på kmspeider.no. Husk at oppdatert informasjon og påmelding til kurs og arrangementer finner du alltid i kalenderen på Ungdomsting Nordtangen. Født Påmelding innen 24.februar. Pris: 1000, Vinter-Roland Utsikten i Odda. Født i Påmelding innen 9. mars. Pris: 1600, EKSPEDISJON VINTER Oppmøte ved Utsikten i Odda. Født i Påmelding innen 9. mars. Pris: 900, Gruppelederkonferanse Stavanger. Motivasjon, læring og nettverk. Målgruppe: alle gruppeledere og assistenter. Påmelding innen 16. mars. Pris: 1000,-. Refunderes via Frifond Banevoktersamling Nordtangen. Født i 96 og eldre. Påmelding innen 30. mars. Gratis! St. GeorgSdag Programmateriell finnes på Mediekurs for unge talspersoner Født i Påmelding innen 10. april. Pris: 700, KILT Nordtangen. Født i Påmelding innen 4. mai. Pris: 1000, TURLEDELSE BARMARK Østlandet. Født i 95 og eldre. Påmelding innen 23. april. Pris: 800,. Arrangementskatalog og arrangementsplan kan lastes ned fra under materiell. Se også kalenderen på NM i speiding Jevnaker. Født i Patruljene kvalifiserer seg i kretsene. Mer informasjon: 24 // LEDERFORUM //

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

LANDSLEIRBREV 2 INNHOLD I DETTE BREVET 1. PÅMELDING 1.1 FRISTER 1.2 DIETTBEHOV OG TILRETTELEGGING

LANDSLEIRBREV 2 INNHOLD I DETTE BREVET 1. PÅMELDING 1.1 FRISTER 1.2 DIETTBEHOV OG TILRETTELEGGING LANDSLEIRBREV 2 I dette landsleirbrevet får du mye nyttig informasjon som kan gjøre det lettere for deg å planlegge fram mot landsleir. Husk at du finner all den informasjonen du trenger på leirens nettsider

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe OBS! Trykk ctrl+l for best visning Utgave #2.06 organisasjonsinfo gruppe hvordan lese? Denne PDFen inneholder linker. Det vil si at alle stedene du finner understrekninger kan du klikke og du vil bli linket

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Til grupper og kretser i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere Speidernes internasjonale radio- og internett-helg Jamboree-on-the-Air 2007 Jamboree-on-the-Internet

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017.

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. KALENDER- SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. 1 Innhold Om kalenderheftet 3 Salgstips for speiderkalenderen 4 Mobile betalingsløsninger 6 Viktige datoer og organisering

Detaljer

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker!

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker! Kjære gruppepostmottaker! Helgen 8.-10. april møtes delegater fra kretsene i Norges KFUK-KFUM-speidere til landsting for å diskutere organisasjonens fremtid. Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Invitasjon til ettårig lederkurs

Invitasjon til ettårig lederkurs Invitasjon til ettårig lederkurs Hordaland krins har den store glede av å invitere kretsens rovere og unge ledere på et kurs som strekker seg over et helt år! Ved kursets slutt vil du har dekket hele NSFs

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre!

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre! Jessheim KFUK-KFUM-speidere Juni 2012 Kjære speidere og speiderforeldre! Nå har sommeren endelig kommet. Så da er det tid for hengekøye, is, leirliv, turgåing, soling og bading. Her kommer det siste månedsbrevet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME Velkommen som tidsturist med den fantastiske tidsmaskinen! Tidsmaskinen tar oss med på sjørøvertokt, til cowboyer og indianere i det ville vesten, til romerriket og til vikingtiden.

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

NORDTANGEN. speidersenter på Gran på Hadeland

NORDTANGEN. speidersenter på Gran på Hadeland NORDTANGEN KFUK-KFUMspeidernes nasjonale speidersenter på Gran på Hadeland VELKOMMEN Er du på jakt etter å leie et leirsted sentralt på Østlandet, er Nordtangen stedet! Nordtangen ligger på Gran på Hadeland,

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer