LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM"

Transkript

1 KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no

2 Ny inspirasjon Leder Gode ledere skaper gode ledere LEDERE og VEKST er hovedsatsninger i Gruppen i fokus Gruppelederkonferanse i Stavanger april. Nye former for KFUK-KFUM-speiding Les om de fem pilotgruppenes erfaringer. ENGASJERTE LEDERE Landsstyremedlemmet har ordet. Engang-Alltid sommertreff Invitasjon til årets treff på Granavollen Penger for et godt ord 11 Andakten er skrevet av 24 Are Shaw Waage Med roverlaget til topps Roverlag utfordres til haikeligaturer i vintervær. Forbundsnytt Store og små nyheter fra organisasjonen. Reise med håp om klimarettferdighet 160 ungdommer på klimakaravane gjennom seks afrikanske land. Speidersamarbeid Nyheter fra samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon. Kvalitetssikring og utvikling Program- og ledertreningsutvalget (PLU) jobber for at du skal få en enda bedre speiderhverdag. Spitsbergen Eva Marit Skeie forteller om sin favorittplass i Mitt fjell-spalten. Arrangementsinfo Aktuelle arrangementer og ny arrangementskatalog. Foto: Steinar Fagerli Arrangementsplan og arrangementskatalog for 2012/13 er vedlagt bladet 2 // LEDERFORUM //

3 NY INSPIRASJON Ledere møtes for å dele erfaringer og skape nettverk. Du er forhåpentligvis godt i gang med det nye året, på skole, jobb og i speideren. Jeg håper du ser på det nye året med forventninger, og gleder deg til det som ligger foran deg. Noe jeg ser fram mot og har store forventinger til, er gruppelederkonferansen i Stavanger i april. Konferansen er et resultat av den strategiske satsningen på LEDERE. Med konferansen får vi endelig muligheten til å samle ledere fra gruppene i hele landet til en helg der vi kan fokusere fullt og helt på det som er viktigst for gruppene. Flotte og dyktige ledere fra hele landet møtes for å dele erfaringer og skape nettverk. Vi skal diskutere viktige temaer knyttet til gruppedrift, og fokusere på hva som kan gjøre arbeidet som gruppeleder lettere, og arbeidet i gruppen bedre. Ny inspirasjon, ny kunnskap og nye vennskap. Noe annet jeg er spent på er hva du synes om endringene i Lederforum og Speiderbladet. Du har kanskje allerede sett at layouten er litt annerledes? Med unntak av noen små endringer i 2007, har layouten vært mer eller mindre den samme siden Også en visuell profil har godt av å utvikle seg for stadig å vekke interesse hos leserne. Den tydeligste forskjellen du vil merke er kanskje at noe av boks-preget er borte, og at oppslagene er litt mindre teksttunge. Skrifttypene og mange av fargene er fortsatt de samme. Og de fleste faste spaltene er med en stund til. På grunn av smartere produksjon har Lederforum også fått fire flere sider. Vi har fått gode tilbakemeldinger både på layout og innhold i bladene gjennom de siste årene. Det er veldig hyggelig! Derfor har vi forsøkt å beholde mye av det som har fungert best, samtidig som vi ønsker å fornye og forbedre. Hva synes du om den nye layouten? Gi oss din tilbakemelding, på e-post eller på Facebook. Hva er din favorittspalte? Hva liker du best å lese? Hva er ikke fullt så bra? Gi oss din mening! Jeg ønsker deg en inspirert speidervår! LEDERFORUM Nr. 1/ årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik / Redaksjonskomité: Ragnhild Erevik Lea Svein Olav Ekvik Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Faks: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Atle Aas Generalsekretær: Mats Billermark Layout: Helene Moe Slinning Trykk: 07 Gruppen AS Forsidefoto: Carl-Frederic Salicath Opplag: 3700 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir. 241 MILJØMERKET Trykksak 379 LEDERFORUM // // 3

4 STRATEGIPLAN LEDERE GODE LEDERE SKAPER GODE LEDERE 1 Engasjerte ledere gir godt speiderarbeid. Godt speiderarbeid gir engasjerte ledere. I speideren får barn og unge lederoppgaver tidlig. Alle får ansvar i patruljen, og du skal ikke være gammel før du får prøve deg som patruljefører. Den voksne lederen er i nærheten, klar til å støtte, veilede og oppmuntre. TEKST > Maja Leonora Skålvold og Atle Aas 4 // LEDERFORUM //

5 2 I den danske boka «Ledelse af frivillige», skriver forfatterne Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard om ledermentalitet: Ledelse er ikke bare teknikker og aktivitet, ledere er i prosess. De er engasjerte og brenner for organisasjonen, de er bevisste på at egen adferd smitter på de andre, de tar initiativ, de samarbeider, og de vet at ingen er like god på alle oppgaver. Dessuten har de en lærende holdning, og ser aldri på seg selv som ferdig utlærte. I speidersammenheng vet vi at patruljeføreren ofte kan lære de voksne noe. I speideren jobber vi målrettet med å skape gode ledere. Lykkes vi med det, lykkes vi ikke bare med å gi speidergrupper rundt om i landet gode ledere, men også med selve vårt formål: «å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.» I tradisjonsrike organisasjoner er det ofte vanskelig å vite hva som forventes av en leder. Når det kommer nye ledere er det viktig at de blir tatt godt imot, lyttet til, og at man tar seg tid til å forklare det man kanskje trodde var åpenbart. På side 448 i Speiderhåndboka står det litt mer om å skape et godt miljø ved å fortelle hva som er forventet, oppmuntre og inkludere. En speiderleder er underveis, og forventer at de hun eller han skal lede også er underveis. Lederen har overblikket og ser framover, og er den som forteller hvordan arbeidet er en del av en større helhet. Det er lurt å reise på kurs og ta med de andre på kurs. Med et nettverk utenfor gruppa er det lettere å reise på kurs neste gang, og man har noen man kan snakke med og hente inspirasjon fra. En god anledning til å hente både nettverk og inspirasjon er Gruppelederkonferansen april. 3 1 VOKSEN STØTTE: Voksne ledere er i nærheten og gir støtte. Foto: Carl-Frederic Salicath 2 UNG LEDELSE: I speideren får barn og unge prøve seg som leder fra tidlig alder. Foto: Erlend Koppergård 3 FINN VEIEN: En leder gir oppgaver og utfordringer, støtter og veileder. Foto: Silje Lindaas Bringedal Psykologen Lev Vygotsky snakker om «Sonen av mulig læring»: Vi lærer best når nye oppgaver er litt mer krevende enn det vi kan fra før, men ikke altfor vanskelige. Lederen følger opp, anerkjenner og korrigerer. Fem positive kommentarer for hver kritiske er en god tommelfingerregel (prøv, det er ikke så lett som du skulle tro). En god speiderleder «gjør seg selv overflødig» ved å gi oppgaver og utfordringer, støtte og veiledning. Da blir de hun eller han er leder for selv i stand til å ta ansvar for arbeidet. Det er viktig å lytte til andres ideer, og våge å endre seg og skifte mening. Når flere involveres, og når flere har del i æren for det som blir bra, blir flere engasjerte! FOkus på LEDERE Landsstyret har bestemt at hovedsatsningsområdet i 2012 og 2013 skal være LEDERE. Det betyr at hovedtyngden av nye tiltak vil rette seg mot dette området. I strategiplanen Fremtiden er følgende mål utarbeidet for satsningsområdet LEDERE: 2.1 Øke antall ledere 2.2 Øke antall personer under 26 år i verv og komiteer 2.3 Nye ledere gjennomfører nettkurs 2.4 Flere ledere og flere kretser gjennomfører Lederkurs Program og Lederkurs Ledelse 2.5 Øke antallet aktive trenere Eksempler på tiltak som er tenkt gjennomført i løpet av året er: flere konkrete møteforslag, velkomstpakke til nye ledere, leder-/instruksjonsvideoer, opplegg for involvering av foreldre som ledere, kurs i turledelse, videreutvikling og økt satsning på lederkursene, videreutvikling av trenertreff, -kurs og -nettverk. Har du en god idé? Send ditt tips til LEDERFORUM // // 5

6 INVITASJON GRUPPEN I FOKUS Temaet for 2012 er LEDERE, og den største enkeltsatsingen er gruppelederkonferansen i Stavanger. For første gang kan ledere fra alle landets lokale grupper møtes og dele erfaringer. TEKST > Are Shaw Waage // FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard Inntil to ledere fra hver gruppe inviteres til konferansen. Fortrinnsvis gruppeleder og et styremedlem, men gruppa kan velge å sende noen andre. Jo flere grupper som kommer, desto større blir utbyttet for alle. For at flest mulig skal kunne komme, så vil hele deltakeravgiften bli refundert fra Frifond, slik at det blir gratis for gruppene. I tillegg kan gruppene få refundert inntil halvparten av reisekostnadene. Denne samlingen skal løfte hele organisasjonen! Hva mener egentlig organisasjonen? Med utstyr for elektronisk stemmegivning, kan vi gjennomføre både høytidelige og uhøytidelige spørreundersøkelser, og få svaret umiddelbart opp på storskjerm. Moro, effektivt og helt anonymt. Er det riktig å kreve at alle enhetsledere har underskrevet ledererklæringen? Er det riktig å kreve at alle nye ledere skal gjennomføre introduksjonskurset for ledere på nett? Er målene og tiltakene i strategiplanen gode, eller bør vi endre kurs? Hva synes vi egentlig om servicen som ytes fra forbundskontoret? Er kontingenten for lav? Med noen få tastetrykk, kan vi få en pekepinn på alle disse spørsmålene. Kanskje har du selv noen spørsmål du vil stille til hele forsamlingen? Gruppelederkonferansen er ment å være en takkegave til alle dere som legger ned mange hundre dugnadstimer hvert eneste år for at din lokale speidergruppe skal fungere best mulig. Du er en nøkkelperson, og det er viktig at mest mulig legges til rette for at din jobb blir enklest mulig, og samtidig effektiv. Hva skal til for å gjøre det lettere for deg å drive speidergruppa? Gi en tilbakemelding til så skal vi forsøke å legge programmet til rette for deg. Forbundskontoret har allerede mottatt mange nok ønsker om både kursing i og debatt om medlemsregisteret, at denne programposten er klar. Kurs om vekst og synlighet for lokal gruppe er også klar. Jo tidligere du melder inn ditt ønske, desto mer sannsynlig er det at det kommer på programmet! Hvis du har lang reisevei og er avhengig av å bestille tidlig, så er det ingenting å vente på. Du kan bestille allerede nå. Det offisielle programmet begynner fredag kveld. Det blir lagt til rette for en tur til Prekestolen for dem som kommer tidlig. Detaljert program og informasjon om påmelding blir sendt direkte til gruppeleder, på den e-postadressen som er registrert i medlemsregisteret. Gruppelederkonferanse Målgruppe: Primært gruppeledere og gruppestyremedlemmer, men alle grupper kan sende to ledere. Innhold: Inspirasjon, kunnskap, diskusjoner, erfaringsdeling. Dato: april Sted: Stavanger, Rogaland. Alder: Alle aldrer. Pris: Kr. 1000,. Refunderes via Frifond. Søk også om reisestøtte. Påmelding: Informasjon om påmelding og detaljert program sendes gruppeleder. 6 // LEDERFORUM //

7 NYE FORMER for KFUK-KFUM-speiding TEKST > Solveig Øiestad // I fjor ble speidergrupper invitert til å søke om å bli pilotgruppe for prosjektet Nye former for KFUK- KFUM-speiding. Prosjektet har som mål å introdusere nye måter å organisere speiding på. På den måten kan vi forhåpentligvis få med flere ledere og speidere. Vi ønsker å være en åpen, fleksibel og inkluderende organisasjon. Blant flere gode søkere ble Aksdal, Suldal, Bryne, Ålgård og Holmen valgt ut som pilotgrupper. Her kan du lese om pilotprosjektene, bli inspirert av hva som har fungert, og lære av deres erfaringer. Dere vil selv få mulighet til å søke om å bli pilotgruppe i Lørdagsmøter i Suldal Suldal speidergruppe har drevet speiderarbeid i 30 år og hatt faste møter annenhver mandag. I det siste har det vært utfordrende å få nok ledere. De lurte på om å ha lørdagsmøter kunne gjøre speidertilbudet mer attraktivt for barn og unge og tiltrekke nye ledere. Å ha et lengre speidermøte en lørdag i måneden har fungert godt, forteller gruppeleder Ole Martin Eikeland. På den måten får gruppa tid til å dra lenger vekk og gjøre kjekke ting. De to første møtene sto kanopadling på programmet. De får også tid til en god matøkt under møtene. Speiderne liker de lengre møtene, er engasjerte og positive, og de slipper å stresse for å få gjennomført alt som er planlagt. Speidergruppa har også sett resultater i antall medlemmer. De har beholdt en rover, som nå er blitt leder. Han er lærling i et firma og jobber mye borte. Lørdagsmøtene gir han mulighet til å være med likevel. Suldal har også fått to nye ledere som likte lørdagsspeidingen så godt at de valgte å bli med fast. Av en klasse på sju er fem blitt stifinnere. SULDAL: Kanopadling var hovedaktivitet på de to første lørdagsmøtene. Foto: Ole Martin Eikeland LEDERFORUM // // 7

8 1 VELSMAKENDE: Ålgård inviterte på kokkekurs for ungdomsskoleelever. Foto: Solveig Øiestad 2 MATUTFORDRING: Kokkekamp var en populær aktivitet i Aksdal. Foto: Solveig Øiestad 3 I AVISEN: Brynespeiderne hadde kick-off og 100-årsmarkering i Bryne sentrum i august. Faksimile: Jærbladet 4 MARKA BY NIGHT: Holmenspeiderne på nattetur. I 2012 satser de for fullt. Foto: Tor Arne Knutsen 1 2 Kokkekurs på Ålgård På Ålgård inviterte speidergruppa til kokkekurs for ungdomsskoleelever. Kurset het Mat på tur og gikk hver onsdag i åtte uker. Kurset ble avsluttet med en tur. Prosjektleder Terje Michaelsen hadde stand på ungdomsskole for å markedsføre kurset, der ungdommene fikk med seg både flyere og smaksprøver. Standen fikk så mye besøk at Terje var redd for at det ble venteliste for de 18 plassene på kurset. Slik ble det dessverre ikke. Da jeg var på besøk var det fire aktive speidere og en ung leder på plass sammen med Terje. En av gutta var ny, mens de andre var aktive i troppen til vanlig. Selv om det var en liten gjeng, så var de veldig fornøyde med opplegget. De hadde allerede lært mye nytt, både nye retter og nye måter å lage mat på. Noen mente at det var det beste speideropplegget de noen gang hadde vært med på. Kursdeltakerne foreslo at de skulle invitere 7. klassingene til vårens kurs. Da blir det kanokurs. Kanskje er det løsningen for å få flere eldre speidere i gruppa? Blir de med på våren i sjuende klasse, så kommer de kanskje tilbake til høsten når de begynner på ungdomskolen. Terje trives godt med å være leder for et kurs. Han har en klart avgrenset oppgave denne høsten, og han kan konsentrere seg om et tema. Det blir nok flere spennende kurs på Ålgård, og neste gang blir det flere med. Et nytt konsept trenger tid til å feste seg og bli kjent. Lokalt samarbeid i Aksdal I Aksdal var det mangel på ledere og speidere i ungdomsskolealder som satte kreativiteten i sving. Gruppeleder Kristin Trageton Skofteland ønsket å organisere speidermøtene på en ny måte for å løse utfordringene. Hun ville også inkludere menighetens friluftskonfirmanter i prosjektet og samarbeide med andre lokale aktører. Resultatet ble et lavterskeltilbud formet som en kursrekke med åtte samlinger. Alle ungdomsskoleelever er velkomne til å delta på ett eller flere møter, og annenhver gang er åtte friluftskonfirmanter med. Hvert møte er som et minikurs i ulike temaer, som for eksempel orientering, klatring, mat i friluft, kajakk/ kano eller livredning i vann. På hvert møte samarbeider Kristin med aktører som klatreklubben, Røde kors, svømmehallen eller kajakklubben. Det har vært en bra høst, men med noen utfordringer. Kristin forteller at samarbeidet med de andre aktørene har tatt mer tid enn planlagt, men dette regner hun med vil gå lettere neste gang. Gruppa har fått to nye ledere, noe Kristin tror er resultat av den nye organiseringen. Fem nye speidere startet etter hun delte ut brosjyrer på ungdomsskolen. Det har vært over 20 deltakere på hvert kurs. Da jeg var på besøk var det kokkekamp på planen. En livlig gjeng laget en kyllingrett, suppe og pannekaker. Kristin er opptatt av det ikke skal være vanskelig å være med i speideren. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre organisasjonen vår mer åpen og inkluderende. Aksdal fortsetter i samme spor i // LEDERFORUM //

9 Gode overganger på Bryne Bryne har hatt gode erfaringer med å la stifinnere være aspiranter hos vandrerne en gang i måneden på vårsemesteret i 5. klasse. Før mistet de mange speiderne i overgangen, men i sør! nå fortsetter % av stifinnerne som vandrere. Ole Christian Wold Haavik er gruppeleder i Bryne og leder for prosjektet. Han ønsker å bruke lærdommen fra stifinnerne til å Nr årgang MANDAG 22. AUGUST 2011 Laussal kr 15,- ta bedre vare på speiderne i ungdomsskolealder. Vi planlegger hele tiden nye prosjekter der folk på Jæren skal bo fra Stavanger i nord til Hå TEAM BYGG AS, Storgt. 41, Bryne teambygg.no 4 jbl.no Kan bli stengt Bryne har laget et program som kombinerer minikurs og arrangementer for klassinger. Det startet med KICK-off i Bryne sentrum i august og har fortsatt med pioneringskurs, Tråkk-tur, JOTA/JOTI, nattmanøver, livredning og avsluttet med juletur. Samlingene er lagt til helger, så det er god tid til å sette seg inn i et tema. Flere av samlingene inkluderer også en overnatting og tur, noe som er veldig populært i den aktuelle aldersgruppa. Å kon- Foreldra i Stokkelandsmarka barnehage Varselbrevet fekk dei med seg heim fredag, sentrere møtevirksomheten til sju samlinger i halvåret gjør det i tillegg lettere for opptatte ventar i spenning på om Hå kommune no same dag som Jærbladet skreiv at barnehagen er opna uten at uteområdet er skoleelever å delta. kjem til å stenga den nyopna barnehagen. ferdig. Serverte speidarmat 3 SERVERTE: Jone Kalheim auste opp tomatbønner med bacon og lauk til Ingrid Hersdal (5 1/2). (Foto: Brit Romsbotn) Med bruskasseklatring, rappellering og ikkje minst servering av tomatbønner, pølser og grønnsaksuppe blei SIDE årsjubileeet til KFUK-KFUM-speidarane markert på Bryne. SIDE 11 Marka by night med Holmenspeiderne Holmen speidergruppe i Asker vil arrangere et åpent og annerledes arrangement som skal Ryddejobb være en inngangsport til speidingen. Marka by night er tenkt å være et arrangement med ga resultater opp til 100 ungdom i alderen år på Maskinoperatør Bjørg Torunn Brattebø vandring hos i skogen, der de til slutt samler seg Øglænd rundt System slipper et bål å i tretiden på natta. Dette skal lete etter gi verktøy en god lenger. førstegangsopplevelse og være en Omlegging av rutinene har gitt gode rekrutteringsarena. resultater. Deltakerne vil bli registrert med SIDE 4 OG navn 5 og e-postadresse, og i ettertid få en personlig invitasjon til Vintertur i februar og Viddetur på sommeren. Ungdommene vil kunne være speidere ved å delta på ett eller tre arrangementer i året, men forhåpentligvis blir de også med i troppen eller roverlaget etterhvert. Marka by night skulle bli en stor satsning i fjor Søker høst, men dessverre gikk det ikke helt etter planen. Markedsføringen kom i gang for sent fiskelykken og resultatet ble en gjeng speidere som dro på Lars Magne Roksvåg skal representere nattetur Norge i i marka. Gruppeleder Tor Arne mister fluefiske-vm. ikke motet SISTE SIDE av den grunn. Gruppa har evaluert prosjektet og har tro på konseptet. De gjør et Bryne-seier nytt forsøk i Da skal de: Spikre dato før sommeren. Var effektive borte mot Kongsvinger. SIDE Sende 14 OG 15 ut et individuelt postkort til alle aktuelle ungdomsskoleelever. Fortsette å bruke Facebook for å spre invitasjoner. LEDERFORUM // // 9

10 ENGASJERTE LEDERE LANDSSTYRE- MEDLEMMET HAR ORDET DENNE GANG > Øystein Sørgjerd Godt nytt år! Håper dere har hatt en flott julefeiring, og ladet lederbatteriene deres skikkelig. Våren 2011 ble jeg valgt inn i landsstyret, og har nå fått oppleve hvordan de store hjulene som driver forbundet går rundt. Jeg var ikke klar over at det var så mye frivillig arbeid, og så mange flotte ansatte som gjør alt de kan for at vi skal kunne drive et godt speiderarbeid. Dere ledere utgjør en viktig brikke. Det er dere som er ledere i det lokale arbeidet som driver speiderarbeidet. I 2012 setter vi derfor fokus på ledere. For å kunne drive et godt og sprudlende arbeid, er det viktig å ha motiverte og engasjerte ledere. Jeg brenner for at vi skal holde engasjerende og utviklende kurs for både unge og gamle speiderledere, der deltakerne sitter igjen med noe de kan bruke både hverdagen og i speideren. Speiderarbeidet består av en rekke frivillige voksne og unge ledere, gruppeledere og kretsledere som står på. For å gi nødvendig støtte, opplæring og for å rekruttere nye ledere, mener jeg det er viktig å sende ledere, unge som gamle, på aktuelle lokale og nasjonale lederkurs og samlinger gjennom året. Det er dere som speiderledere og lokale kursledere som ofte drar i gang og gjennomfører kurs. Hadde det ikke vært for dere hadde vi ikke hatt et bredt kurstilbud å støtte oss på. Dette er det viktig å videreføre og utvikle i det kommende året. Jeg vil også oppfordre ledere og speidere til å dra ut internasjonalt. Min siste erfaring var Jamboreen i Sverige, hvor jeg igjen så hvilket frivillig lederarbeid som lå til grunn for arrangementet. Selv opplevde jeg jamboreen som et sted å utvikle seg, samtidig som du har det gøy og deler opplevelser med speidere fra hele verden. Husk også å ta vare på hverandre, slik at vi i kan fortsette å vokse, sammen og som individer. Og med et engasjerende speiderprogram med kristne grunnverdier i bunn. Jeg ønsker alle til lykke med speideråret 2012! ENGANG-ALLTID sommertreff INVITASJON Velkommen til årets treff juni på Hotell Hadeland, i nærheten av Nordtangen leirsted i Gran kommune. Hotell Hadeland ligger fritt til øverst på Granavollen med nydelig utsikt utover det hadelandske landskap. Hotellet ligger i landlige omgivelser omgitt av en stor park som kan benyttes til aktiviteter av alle slag, for eksempel små spaserturer. Mottoet for årets treff er: «Jeg fant Jeg fant!», og det er mye å oppdage i dette området. Hva med Hadeland Glasverk, Steinsettingen på Bingen, Kistefoss museum eller Grinakervev? Etter gudstjenesten søndag finner vi veien til Nordtangen og spiser lunsj på vårt eget leirsted. Vel møtt! Elin Olsen, Turid Sundfjord, Ingebjørg Lohne og Sidsel Grønlund Hvordan komme til Hotell Hadeland Fra Oslo Tog fra Oslo S til Gran (Gjøvikbanen). Se rutetider Taxi fra Gran Stasjon til Hotell Hadeland, 4 km, tlf Fra Gardermoen Flybuss til Lunner Rådhus. Tider finner du på Taxi fra Lunner Rådhus til Hotell Hadeland, 12 km, tlf Foto: Bjarne Lohmann Madsen Pris Enkeltrom med bad kr. 4200,-. Dobbeltrom med bad kr. 3800,-. I tillegg kommer kr. 300,- som sendes samtidig med påmeldingen. De som ikke er medlem av forbundet, må betale kr. 200, ekstra. Påmelding Innen 10. mai må inneholde: Navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse (hvis du har), romønske/hvem du vil dele rom med, reisemåte og ankomsttid. Påmeldingen sendes til: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810, St Olavs plass 0130 Oslo eller via e-post: Kontonr.: Merk: «Engang-Alltid treff 2012» 10 // LEDERFORUM //

11 ANDAKTEN PENGER FOR ET GODT ORD For en tid siden kom jeg over en nettside med et usedvanlig tilbud. Jeg kunne kjøpe et ord til odel og eie. TEKST > Are Shaw Waage // FOTO > Henrik Vagle Dalsgaard Nettstedet tilbød rett og slett ord! Billig var det også. For kun sju kroner kunne jeg velge fritt blant alle norske ord som ennå ikke var kjøpt. De kunne dessuten fritt videreselges på auksjon, så dette var en potensielt gyllen investering. Mye var fortsatt ledig, og jeg startet jakten på et godt ord som skulle bli mitt. I det siste har vi i media hørt at det drepes for et godt ord i Syria. Jeg skulle ønske jeg kunne finne dette ordet, kjøpe det fritt for så å begrave det på et hemmelig sted. Som tro speider kunne jeg da, i tråd med Baden-Powells siste ønske, og med god samvittighet, ha «forlatt denne verden litt bedre enn jeg fant den». Ikke at jeg har noen planer om å forlate verden med det første, men jeg ville i hvert fall ha gjort den litt bedre. Nokså ofte legger jeg inn gode ord for andre. Fra tid til annen gjør jeg det på direkte oppfordring, når noen jeg kjenner mener at det kan hjelpe deres sak. Noen ganger gjør jeg det fordi jeg selv synes at de fortjener det. Andre ganger legger jeg inn gode ord rett og slett fordi jeg tror det vil gagne meg selv. I en valgkamp, for eksempel. Da legger jeg inn mange gode ord for lederen av mitt parti, slik at partiet som kjemper for mine saker skal vinne mest mulig sympati. Vi ber for Alle som har en lederrolle i organisasjonen. Gruppelederkonferansen i Stavanger april. Gode og nyttige årsmøter i kretsene. Haugaland-, Hedmark og Oppland-, Helgeland-, Nordmøre og Romsdalog Nordre Nordland kretser. Vi takker for Alle som har gjort en fantastisk innsats for Globalaksjonen. At et nytt speidersemester er godt i gang. Alle som stiller til valg og tar verv i organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderfellesskapet. I tusener av år har mennesker strødd rundt seg med gode ord, enten det er av egenkjærlighet eller nestekjærlighet. På nettstedet fikk jeg muligheten til å kjøpe de ordene jeg vil gi bort, og de tilbød mange ord. En hel ordbok så det ut som. Jeg kunne bla fram alfabetisk, eller å søke opp ord. Det første jeg forsøkte var «Jesus». Skuffet måtte jeg konstatere at det allerede var kjøpt. Neste forsøk var «Gud», men også han så ut til å være kjøpt. «Den hellige ånd» lot seg ganske enkelt ikke kjøpe. Det er jo tre ord. Jeg følte meg derfor ganske lur da jeg i stedet forsøkte «Jahve», men ganske snart så jeg at noen andre hadde vært like lure, men tidligere ute. «Jehova» var ledig. Her kan jeg kanskje tjene en slant på videresalg, tenkte jeg. Ordene kjøpes ved å sende en tekstmelding, så jeg tok opp telefonen for å bli den stolte eier av Jehova. Det slo meg imidlertid at jeg kanskje er en smule stormannsgal som ønsker å kjøpe Jehova. Det er vel heller ikke noe jeg ønsker å gi fra meg, og i hvert fall ikke noe jeg kan få meg til å selge på auksjon til høystbydende. Ved nærmere ettertanke er det ikke en gang noe jeg ønsker å eie for meg selv, men tvert om noe jeg ønsker å dele med andre. Nettstedet hadde ikke lagt til rette for at ord kan være felleseie. Jeg bestemte meg for å la være å kjøpe Jehova, slik at Ordet kan være allment tilgjengelig en stund til. Det tror jeg er lurt. LEDERFORUM // // 11

12 ROVERSIDER BLÅFJELL: På vei til Fingeren ved Kolåstinden i Ørsta. Samme fjell som Blåfjell i den nye Blåfjell 2-filmen. Foto: Tollak Mikal Kaldheim Med roverlaget TIL TOPPS TEKST > Tollak Mikal Kaldheim // 12 // LEDERFORUM //

13 Det første dere må gjøre er å registrere roverlaget på Så er det bare å komme seg på tur. Om dere drar på tur og overnatter nå i en av vintermånedene får roverlaget ti ekstra poeng, og det hjelper godt på om dere tenker å måle krefter med lag som har funnet seg godt til rette langt opp på poenglisten. Hva med å kombinere haikeligaturen med å ta et merke? Spesialistmerket Mount Everest 8848 moh. innebærer blant annet at du må fullføre en tur på 24 timer, med kun mat og utstyr som du klarer å få plass til i lommene dine. Og ikke minst må du bestige til sammen 8848 høydemeter på separate topper. Hvorfor ikke spenne på ski og feller og dra på en topptur? Da går kilometerne fort og dere kan få en fantastisk opplevelse. På NRK og DNTs nettside UT.no kan dere få gode tips til fjell dere kan legge turene til. God tur! 1 GREI KLASSIKER: Kopervikspeidere på toppen av Ausekaret i Sykkylven. Foto: Sigbjørn Melvær 2 OPPOVER: På tur til Sandhornet en solskinnsdag i oktober. Foto: Hallvard Haugen 3 VERDENS TAK: Spesialistmerket for rovere Mount Everest kan bli ditt om du blant annet tilbakelegger mange nok høydemetere. 4 SPREKINGER: Schærpåss fra Asker gikk Birken til fots. Foto: Tina Bøe 5 I SKOGEN: Haikeligalaget Vaffelridderne fra Førre. Foto: Harald Undheim LEDERFORUM // // 13

14 FORBUNDSNYTT Vi har ledig stilling som ORGANISASJONSUTVIKLER MED FOKUS PÅ VEKST Vil du være med på å utvikle organisasjonen vår? Vi ansetter nå engasjerte og motiverte speidere for å gi ny energi og inspirasjon så vi sammen skaper vekst! NYE GRUPPER OG ENHETER Grupper Austrått KFUK-KFUM-speidere Oppdagere, stifinnere rogaland krets Speideragentene Eiksmarka KFUK-KFUM-speidere Roverlag asker og Bærum krets Vestfossen KFUK-KFUM-speidere Vandrere buskerud krets I stillingen skal du koordinere og inspirere kretser og grupper til et aktivt vekstarbeid. Mye av arbeidet vil bli et samspill mellom deg og frivillige i kretsene og gruppene, og du vil møte mange av våre dyktige og inspirerende KFUK-KFUM-speiderledere. Vekstarbeidet vil innebære mye utadrettet virksomhet og samarbeid med andre organisasjoner. Reising må påregnes. Vega KFUK-KFUM-speidere Oppdagere, stifinnere, vandrere Førde KFUK-KFUM-speidere Stifinnere, vandrere Hamarøy KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding Helgeland krets sogn og Fjordane krets Nordre Nordland krets Høres dette ut som en spennende stilling? Da håper vi å høre fra deg. Det er fordel om du har bakgrunn fra organisasjonen. Du har pågangsmot, utholdenhet, har gode relasjonsbyggende egenskaper og du er mål- og resultatbevisst. Det vil bli gitt full opplæring. Vi tilbyr en helt unik jobb som vil gi deg erfaringer du vil ha glede av resten av livet. Vi tilbyr også et spennende og ungt arbeidsmiljø og interessante samarbeidsrelasjoner. Stillingskategori og lønn er iht. forbundets tariffavtale. Arbeidssted er fortrinnsvis Oslo, men annet arbeidssted kan diskuteres. Enheter Bokn KFUK-KFUM-speidere Roverlag Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding Jørpeland KFUK-KFUM-speidere Familiespeiding, stifinnere Haugaland krets sunnmøre krets rogaland krets For spørsmål om stillingen, kontakt generalsekretær Mats Billermark på / Send din søknad og CV til samme adresse innen 1. mars. På speiding etter Gud! Som nærmere beskrevet i Lederforum nr. 4/2011 inviterer KFUK-KFUM-speiderne i samarbeid med bispedømmene ansatte og frivillige i Den norske kirke til kurs om konfirmantspeiding og speiding som trosopplæring. Kurset er gratis. Tips din menighet om denne unike muligheten! Kurset har allerede vært avholdt i Bjørgvin og Agder- og Telemark bispedømmer med gode tilbakemeldinger. Les mer på kmspeider.no/konfirmantspeiding Kursdager i bispedømmene 2012 Nord-Hålogaland Dato ikke satt Sør-Hålogaland 8. mars i Bodø Nidaros 15. mars i Trondheim Oslo 15. mai i Oslo Borg 15. mai i Oslo Tunsberg 6. juni Møre 15. mars i Trondheim Stavanger Høst 2012 Hamar Høst // LEDERFORUM //

15 ET ÅR I LON DON? KFUK-HJEMMET I LONDON har fra 1. juli ledig seks «ettåringsstillinger», fem husassistenter og én kontorassistent. De søker tjenestevillige, selvstendige, positive og utadvendte ungdommer, både jenter og gutter, over 19 år. Lønn 86,- per uke, samt fri kost og losji. Søknadsfrist er 21. februar. KFUK-hjemmet er et hjem for norsk ungdom, som kommer til London for å studere eller arbeide, samt for turister. Hjemmet ligger i Holland Park, i et sentralt og rolig strøk vest i London. KFUK-hjemmet holder til i et gammelt herskapshus, hvor norsk stab står for den daglige driften. Miljøet er ungt og aktivt og du bor midt i en spennende storby. Tidligere programrådgiver Solveig Øiestad er nå daglig leder på KFUK-hjemmet. Les mer på kfuk-kfum.no eller «En unik mulighet til å oppleve London fra innsiden.» Bli ettåring! Lyst til å reise? Gå på folkehøyskole? Studere? Utvikle dine talenter? Jobbe sammen med andre? Gjøre noe for en bedre verden? Utvikle deg som menneske og leder? Søk Ten Sing Norway eller Communication for Change, ettåringsprogrammene til Norges KFUK-KFUM som gir full pakke! Communication for change 3 mnd. i Afrika eller Asia Forandringsarbeid i Norge Utviklingsstudier ved HIOA Utvikle deg som menneske og leder Søknadsfrist: 15. april Tensing Norway Utvikle deg kreativt Reis og spre TenSing i Norge og Europa Studér ved Teologisk fakultet, UiO Utvikle deg som menneske og leder Søknadsfrist: 15. mars. Opptak fra 1. februar. Les mer på kfuk-kfum.no og søk nå! Foto: Rebekka Sirevåg Thomassen (øverst) og Kasper Landsmark (nederst) Bruk Visste du at du selv kan oppdatere opplysningene i medlemsregisteret, eller melde deg på kurs via nett? Logg inn på MinSide med ditt medlemsnummer på kmspeider.no/ minside. Alle medlemmer kan benytte seg av tjenesten, men du må være registrert med e-postadresse i medlemsregisteret for å kunne logge deg inn. Du trenger også medlemsnummeret ditt. Dette finner du like over adressen din på Lederforum og/eller Speiderbladet. Nytt er at du nå også kan velge ditt eget passord. LEDERFORUM // // 15

16 KLIMAKARAVANEN I november la 160 norske og afrikanske ungdommer ut på en lang felles reise. Med start i Kenya gikk klimakaravanen gjennom seks afrikanske land, før vi etter tre uker ankom endestasjonen, klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika. REISE MED HÅP OM KLIMA- RETTFERDIGHET TEKST > Lisa Iversen Stene // FOTO > Lisa Iversen Stene og Espen Nordstrøm Siden september har jeg vært med på Norges KFUK-KFUM sitt ledertrenings- og utvekslingsprogram gocy. Dette er et utvekslingsprogram som varer i over ett år, hvor deltagerne er plassert i et annet land i åtte måneder, og har etter- og informasjonsarbeid i to måneder etter hjemkomsten. Jeg er i Kenya sammen med ei jente til i fra Norge, og vi har bodd her siden september I forbindelse med klimatoppmøtet i Durban tidlig i desember 2011 fikk vi delta på klimakaravanen fra Kenya til Sør-Afrika. Bussturen gikk fra Kenya via Tanzania, Malawi, Zambia og Botswana til Sør-Afrika. Målet med karavanen var å mobilisere, og vise viktigheten av at vi unge engasjerer oss i klimapolitikken. Det er vi som etter hvert skal ta lederposisjoner og det er vi som sitter igjen med konsekvensene i morgen av det som blir gjort i dag. Derfor er det så utrolig viktig at nettopp VI sier i fra hvordan VI vil ha det. Av de rundt 160 ungdommene var 50 fra Norges KFUK-KFUM. Det var det afrikanske ungdomsnettverket «African Youth Initiative on Climate Change» i samarbeid med «Faith Based Organizations» (FBOs) som sto bak kampanjen, med støtte fra Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM. Vi kalte oss for «We have faith act now for climate justice». I tillegg til å vise viktigheten av å delta i klimapolitikken ønsket vi også å mobilisere ungdom til engasjement for en ny klimaavtale som også er rettferdig for de fattigste. I 2012 løper Kyoto-avtalen ut og da er det ikke lengre noen avtale som binder landene til engasjement for problemene med klimaendringer. Med en rettferdig klimaavtale menes det at det er de rikeste landene som skal ta mye av utslippskuttene hjemme. Det er disse landene som har sluppet ut mest klimagasser, og da er det urettferdig at de fattige landene skal ta støyten for klimaendringene uten hjelp og ressurser til å overkomme dette. Vi hadde konserter i alle landene vi besøkte, med både norsk og afrikansk underholdning. Tensing Norway var med i den norske delegasjonen. Under arrangementene samla vi inn underskrifter for en rettferdig klimaavtale. Den siste og største konserten hadde vi i Durban i Sør-Afrika. Her var blant annet Desmond Tutu med, og alle underskriftene vi hadde samlet inn ble overlevert til han. Alt i alt, med underskriftskampanje på internett og med innsamling under konsertene, fikk vi samla inn over underskrifter! Selv om resultatet i forhandlingene ikke gikk akkurat som vi håpte, har dette for meg vært en kjempebra opplevelse. Dette er desidert høydepunktet på uteoppholdet mitt, og jeg er veldig glad for at jeg fikk være med. Det har vært en unik mulighet for meg å oppleve Afrika på en annerledes måte, ved å kjøre buss og campe oss igjennom seks land. Deltakerne på karavanen fikk et utrolig godt samhold og jeg har fått venner for livet. 1 «En speider kjenner naturen og verner om den» er det noe som heter. Som speider har det for meg vært inspirerende å få være med å påvirke noe som er så stort. Det er viktig at vi ikke blir passive i en slik sak, det handler jo om fremtiden vår! 16 // LEDERFORUM //

17 Les mer, se bilder og videoklipp fra klimakaravanen på kfuk-kfum.no/klimakaravanen PLAKATER: Plakater i demonstrasjonstoget i Durban. 2 UNDERSKRIFTER: Lisa samler inn underskrifter i Malawi. 3 BISKOP: Demond Tutu talte under overleveringen av underskriftene i Sør-Afrika. 4 DEMONSTRASJON: «We have faith»-kampanjen var med på et stort demonstrasjonstog i Durban i Sør-Afrika. Her samlet det seg mange organisasjoner som kjemper for klimaet. 5 BUSSREISE: Tydelige logoer bak på bussen vi kjørte med. 5 LEDERFORUM // // 17

18 POLITIKK DRØFTINGER: Ivrige diskusjoner under Spfs representantskapsmøte i mars i fjor. Foto: Svein Olav Ekvik 18 // LEDERFORUM //

19 Speidersamarbeid Gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har KFUK-KFUM-speiderne et formelt samarbeid med Norges speiderforbund om viktige speidersaker. Lurer du på hva som skjer i Spf? Her får du en liten smakebit. TEKST > Mats Billermark // Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon (Spf) ble dannet i 2003 med formål å «utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode». Spf skal også «styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer». Ifølge WOSM og WAGGGS retningslinjer skal hvert land representeres av kun én speiderorganisasjon. Mange land har flere likeverdige speiderorganisasjoner, og har løst dette med en felles representant. Siden vi er to speiderforbund i Norge styres derfor vår internasjonale tilknytning og medlemskap gjennom Speidernes fellesorganisasjon. I Spf møter representanter fra begge organisasjoner til møter flere ganger i året. Sekretariatet skifter hvert annet år. I hadde KFUK-KFUM-speiderne sekretariatet hvilket også innebar at vår landssjef og generalsekretær formelt hadde samme roller i Spf. I 2012 er sekretariatet overført til Norges speiderforbund. Hva innebær dette for deg som speider? Spf står som arrangør og ansvarlig for felles viktige arrangementer som NM i speiding, norsk kontingent til verdensjamboree og rovermoot. I tillegg står Spf som arrangør for enkelte spesielle hendelser og aktiviteter som 100-årsjubileet og Camp flag under Ski-VM i fjor vinter. Formelt er det Spf som «eier» Speiderloven, valgspråket «Vær beredt» og Speiderbønnen, og disse er felles i begge forbund. SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Foto: Bjarne Lohmann Madsen Speiderloven prosess for revisjon Det finnes et ønske om å se over Speiderloven. Noen mener speiderloven har et utdatert språk, og andre mener den også begynner å bli utdatert innholdsmessig. KFUK-KFUMspeiderne og Norges speiderforbund har gitt Spf oppgaven å se på hvordan en prosess for å endre vår felles Speiderlov kan foregå. Det er derfor nedsatt en gruppe med tre personer fra hvert forbund som nå ser på dette. I midten av januar møttes KFUK-KFUM-speidernes landsstyre og NSF sitt speiderstyre i et felles møte. Der ga arbeidsgruppen for speiderloven styrene en meget god presentasjon av prosjektets fremdrift. Fokus på bred deltakelse, åpenhet, transparens og respekt er ord som gjennomsyrer arbeidet så langt. Neste formelle rapportering skjer på Spfrepresentantskapsmøtet i mars. NM i speiding Spf arrangerer hvert år NM i speiding. Det er en spennende konkurranse som viser frem mange av de ferdighetene speiderne besitter. KFUK-KFUM-speiderne har ikke lang tradisjon for deltakelse i NM, men har vært med siden 2009, og forbedrer stadig vår plassering på resultatlisten. Forberedelser til NM 2012 er i full gang. KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund sine kretser i Buskerud er ansvarlige og vil levere et fantastisk NM i år. Les mer i arrangementskatalogen som er vedlagt bladet. Foto: Anette Tjomsland LEDERFORUM // // 19

20 PROGRAM Kvalitetssikring & utvikling Hvem sitter i PLU, og hva driver de med? Seks ivrige speidere og en programkonsulent gjør sitt beste for at du skal få en enda bedre speiderhverdag. TEKST > Endre Vik Nordbrønd // FOTO > Endre Vik Nordbrønd, Tollak Mikal Kaldheim og Ingeborg Koppen Hessevik PLU står for program- og ledertreningsutvalget. Hovedoppgaven til utvalget er å kvalitetssikre ledertreningen og programmet til KFUK-KFUM-speiderne. I dette ligger det også at ledertrening og programtilbud skal utvikles eller videreutvikles. PLU ble for første gang nedsatt i 2008, som en etterfølger av PL-LAB (program- og ledertreningslaboratoriet). Noe av de store arbeidene fra tidligere PLU er blant annet gjennomgangen og utarbeidelsen av Norsk Roland, spesialistmerker og integrert forkynnelse. Arbeidet til PLU er knyttet opp mot strategiplanen og tiltakene rundt den. I 2012 er det i følge planen valgt at det skal være fokus på Ledere. Noe av det PLU skal gjøre i den anledning er blant annet å revidere vinterkursene våre og trenerkurset. Måten dette gjøres på er gjennom to egne prosjektgrupper, hvor PLU leder begge. Av andre oppgaver utvalget skal se på, er Norgesmesterskapet i speiding og Ungdomstinget brennaktuelle, og vi skal se på potensialet til roverprogrammet og tilbudet for de over 20 år. Ta kontakt! Om du eller gruppen din har ønsker eller tilbakemeldinger til både ledertrening og program, er det bare å kontakte oss. Vi er tilgjengelige på de fleste områder, både Facebook, telefon og e-post. Vi er også til stede på flere store arrangementer som roverkongressen, landsting, landsleir og I fyr og flamme. Det går også an å ta kontakt med oss om kretsen ønsker at vi skal delta på noe, men dette er ikke noe vi kan garantere. PLU søker nye medlemmer. Fra sommeren vil noen av medlemmene til PLU tre av, og da er det åpent for nye medlemmer. Av kommende arbeidsoppgaver vil landsleir 2014 være meget aktuelt, og det er muligheter til å være med å utvikle et programtilbud som ligner noe av det Norges KFUK-KFUM sitt ettåringsprogram Tensing Norway kan tilby. Har du andre ideer, et prosjekt du har lyst til å jobbe med, eller har du lyst til å sitte i PLU? Ta kontakt med Ingeborg på forbundskontoret. 20 // LEDERFORUM //

21 Hvem sitter i PLU? Utvalget består av seks personer, pluss en programkonsulent som jobber på forbundskontoret. Hvert år velges det inn tre nye, mens tre andre trer av. Denne ordningen sikrer kontinuitet i gruppen og utvalgets medlemmer godkjennes av landsstyret. Våren 2012 består utvalget av disse blide fjesene: KONTAKTE PLU? Endre Vik Nordbrønd, leder (mob ) Ellen Hortemo Erlend Bryn Oksavik Åshild Hidle Sigmundsen Endre Vik Nordbrønd, leder (mob ) Ingeborg Koppen Hessevik, programkonsulent (tlf / Vi kan også kontaktes på e-post: eller Silje Lindaas Bringedal Ole Johan Stokstad Ingeborg Koppen Hessevik, programkonsulent LEDERFORUM // // 21

22 MITT FJELL Jeg har egentlig aldri hatt noe «fjell», eller drømmer om å bestige uante høydemetre. Men som tredje generasjons speider har det alltid blitt mye tur. Og jeg likte fra barndommen av å høre mine besteforeldre fortelle om sine naturopplevelser. 1 IDYLL: Endelig padlevær over til Forlandet. 2 FINGERFERDIG: Forfatteren lapper sokker før hjemturen begynner. 3 BLEST: Det blåser sterk kuling på leveggen ved Hinlopenstredet. 4 TURTIDSFORDRIV: Turkart tegnet i dagboka. 1 SPITSBER TEKST OG FOTO > Eva Marit Skeie // Spesielt godt husker jeg da farfar fortalte om da han og en kamerat gikk fra Fagernes over til Hestebøtten i Valdres. Drømmen om å gjøre noe eget var dermed allerede tilstede, da en venninne luftet ideen om å padle rundt Spitsbergen i kajakk. Dette var jo litt mer ekstremt, og trengte lang planlegging, men jeg tenkte at dette fikk bli min friluftshistorie å fortelle videre til barnebarna. Tre år senere sto vi der, seks personer med hver vår kajakk og skulle sette ut Isfjorden i sludd og midnattssol, på vårt ni uker lange eventyr. Det er noe eget med å få en båt til å gå framover for egen maskin, det er ikke mange dyr som reagerer på deg. Det angriper av og til, eller krasjer i båten, og føler seg selvfølgelig truet om du nærmer deg bakfra for hver eneste gang de snur på hodet. Selv om de mange lundefuglene vi så, mente at hvis de ignorerte oss ville vi forsvinne. Polarrevene var også nysgjerrige. De nærmet seg ofte for å se hva slags dyr vi var, og om vi hadde noe å spise. Selene kom ofte helt bort til stranda vi var på, og gjorde ablegøyer eller bare stirret. Hvalrossene synes også vi var interessante, med unntak av den som antagelig følte seg truet da den ble padlet over, og satte tenna i kajakken. Da vi nådde nordøstspissen møtte vi så mye is at vi måtte snu. Det var tungt å vite at vi ikke kom til å klare målet vi hadde satt oss. Men på veien sørover endret noe seg, vi pratet mer om hva vi skulle gjøre når vi kom hjem og om livene våre der, selv om det var mange uker igjen. Hadde vi kunnet fortsette rundt hadde vi antagelig ikke pratet om dette «andre» livet før etter at vi hadde runnet sørtuppen, og da hadde vi vært på vei hjem. Det blir et annet liv ute der oppe. Du kan egentlig ikke stole på noe annet enn seg selv og de menneskene du er sammen med. Og det finnes ikke mer enn dagen i morgen, det er eneste fokus. Hvor langt skal vi? Hvilke alternative lunsjsteder har vi? Er det mulig å gå i land hele veien om været forverrer seg? Skal vi krysse noen fjorder eller store bukter? De ulike arbeidsoppgavene ble faste, mye ble fort rutine. Leiren ble satt opp og tatt ned på samme måte hver dag. 22 // LEDERFORUM //

23 2 3 4 GEN En annen stor opplevelse var å padle gjennom en flokk hvithval på veien hjem. Det var lavtliggende tåke og vi var slitne. Det var den første dagen vi padlet seks mil. Isflakene som lå og drev foran oss kom nærmere og nærmere, til vi innså at det var en flokk hvithval. De kom veldig nærme båtene, og vi kunne godt se at de blåste vann ut av blåsehullene. Men det var ingen lyder, de kom stille og de forsvant like stille. Det rare er at mange som hører om turen mener vi var helt gale og ekstreme, men det føles ikke slik. Når folk sier at de ikke hadde klart det, møter de uforstående blikk fra oss som var der. Det var ikke de fysiske utfordringene som var krevende, det var de psykiske. Det var å få seks mennesker til å fungere sammen hver eneste dag i ni uker. Jeg håper mine etterkommere synes jeg hadde en spennende tur og selv blir inspirert til å skape sine egne friluftsopplevelser. MITT FJELL Eva Marit Skeie utfordrer Dag Espolin Johnson fra landsstyret og T-banen KFUK-KFUM-speidere til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum. LEDERFORUM // // 23

24 ARRANGEMENTER KURS OG ARRANGEMENTER VÅREN VERDENSTENKEDAGEN Programmateriell finnes på EVENTYR UTLAND Guttetur til Kandersteg. Født i Påmelding utgått Trenerkurs 1. kurshelg Nordtangen. Født i 91 og eldre. Påmelding innen 10. februar. Pris: 1400, (inkl. 2. kurshelg). Én deltaker per krets får gratis kurs. Vedlagt Lederforum er arrangements-katalog for hele 2012 og fram til og med sommeren Dermed kan du planlegge speideråret ut i fra skoleåret og i god tid. Katalogen gir deg en oversikt over den viktigste informasjonen om sentrale kurs og arrangementer og hvem det passer for. Arrangementene er delt inn etter arbeidsgrener og er sortert kronologisk i tid. Ta vare på katalogen og bruk den sammen med gruppens og kretsens årsplaner i planleggingen av speidersemesteret. I midten av arrangementskatalogen er det stiftet inn en arrangementsplan for Den kan med fordel nappes ut og henges opp på veggen hjemme eller i speiderlokalet, eller tas vare på et egnet sted. Ta kontakt med forbundskontoret om du ønsker tilsendt flere arrangementskataloger eller arrangementsplaner. De finnes også til nedlasting på kmspeider.no. Husk at oppdatert informasjon og påmelding til kurs og arrangementer finner du alltid i kalenderen på Ungdomsting Nordtangen. Født Påmelding innen 24.februar. Pris: 1000, Vinter-Roland Utsikten i Odda. Født i Påmelding innen 9. mars. Pris: 1600, EKSPEDISJON VINTER Oppmøte ved Utsikten i Odda. Født i Påmelding innen 9. mars. Pris: 900, Gruppelederkonferanse Stavanger. Motivasjon, læring og nettverk. Målgruppe: alle gruppeledere og assistenter. Påmelding innen 16. mars. Pris: 1000,-. Refunderes via Frifond Banevoktersamling Nordtangen. Født i 96 og eldre. Påmelding innen 30. mars. Gratis! St. GeorgSdag Programmateriell finnes på Mediekurs for unge talspersoner Født i Påmelding innen 10. april. Pris: 700, KILT Nordtangen. Født i Påmelding innen 4. mai. Pris: 1000, TURLEDELSE BARMARK Østlandet. Født i 95 og eldre. Påmelding innen 23. april. Pris: 800,. Arrangementskatalog og arrangementsplan kan lastes ned fra under materiell. Se også kalenderen på NM i speiding Jevnaker. Født i Patruljene kvalifiserer seg i kretsene. Mer informasjon: 24 // LEDERFORUM //

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 Hva motiverer deg? Leder Opplevelser for livet Søndre Slagen bruker leirer og turer som motivasjon

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_3_06.indd 1 07-09-06 15:20:24 Svein Olav (28) er redaktør for Lederforum.

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 3 2008 6. årgang

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Meld deg på kurs! VET DU AT både kretsene og forbundet sentralt arrangerer mange kurs som du kan delta på? Det kan

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no SPEIDER BLADET nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne GRØNN ACTiON LISTA 2010 kmspeider.no LEDER 2 Speiderbladet Nr.3 2010 8. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no

SPEIDER BLADET. nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no SPEIDER BLADET nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Ingeborg Koppen Hessevik LEDER 2 Speiderbladet Nr. 3/2011 9. årgang Medlemsblad for Norges kfuk-kfum-speidere

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Speidere overalt Speiderbladet Nr. 2 2009 7. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å komme hjem Det er fint å komme hjem, enten det er etter en lang dag på skolen eller etter en slitsom speidertur.

Detaljer

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å leve etter Speiderloven Vi lover det i Speiderløftet vårt: å leve etter Speiderloven. Er det lett, vanskelig eller

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no SPEIDER BLADET nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene www.kfuk-kfum-speiderene.no Helene Moe Slinning (24) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 4 2004. 2. Årgang

Detaljer