Er det farlig å fly med hjerte- eller lungesykdom?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det farlig å fly med hjerte- eller lungesykdom?"

Transkript

1 Er det farlig å fly med hjerte- eller lungesykdom? Flyreiser og lungesykdom Carl Chr. Christensen, dr.med. Carl Chr. Christensen dr. med. Glittreklinikken CCC Glittreklinikken

2 Disposisjon Disposisjon Ulykkes-hyppighet Hendelser om bord i flyet Om kabintrykk, og hva som bør vurderes når lufttrykket er redusert Om kabintrykk, og hva som bør vurderes når Hvilke pasient-kategorier rammes, og hvorfor lufttrykket er redusert Om oksygen til pasienten Om oksygenutstyr Litt fysiologi Guidelines og egne resultater Hvilke pasient-kategorier rammes, og hvorfor Om oksygen til pasienten og om O 2 -utstyret CCC Glittreklinikken

3 Hvor hyppig opptrer sykdom? Seattle lufthavn: På ett år 745 tilfeller av 14 millioner reisende, hvorav 25% opptrådte under flyturen Los Angeles: 260 tilfeller (0,003%) av 8,7 mill reisende IATA: 72 inflight død/år, dvs. 1 død pr 3 millioner reisende (0.31/mill. passasjer) SAS 1 av 5000 passasjerer besvimer på langdistanse-rutene SAS/Braathens: 2 hendelser pr reisende. British Airvays: 10 pr reisende CCC Glittreklinikken

4 Flyhøyde yde og kabinhøyde Flyets marsjhøyde er vanligvis i fot ( m) Flyets marsjhøyde er vanligvis i fot ( m) Inne i flyet (flykabinen) er det tillatt å ha et lufttrykk (kabintrykk) på 8000 fot eller 2438 m, som nesten tilsvarer å være på Galdhøpiggen (2469 m) Inne i flyet (flykabinen) er det tillatt å ha et trykk som om du er på Galdhøpiggen (2469 m), 8000 fot eller 2438 m høyde over bakken. Vanligvis er kabintrykket tilsvarende fot (1524 m og 2438 m), og lavest trykk ved kortere flystrekninger (< 1 time) CCC Glittreklinikken

5 Flyets konstruksjon Fly-veggen er stort sett basert på en max. trykkdifferense ute/inne på 0,5 atm. trykk Fly-veggen er stort sett basert på en max. trykkdifferense ute/inne på 0,5 atm. trykk Når flyene tar av og har nådd en høyde på fot (5.500m / 0,5 atm.trykk) vil kabintrykket begynne å avta fot svarende (5.500m til økt / 0,5 flyhøyde. atm.trykk) vil kabintrykket Når flyene tar av og har nådd en høyde på begynne å avta svarende til økt flyhøyde Da kabinhøyden oftest er automatisk regulert, avtar den straks etter take off Da kabinhøyden oftest er automatisk regulert, avtar den straks etter take off CCC Glittreklinikken

6 To forhold er av spesiell betydning under flyreiser Lavt kabintrykk gjør at et gassvolum på bakken kan øke med ca. 35% under flyturen (ved fot kabintrykk) Lav kabintrykk gjør at luftens oksygentrykk er redusert fra 21 kpa 15 kpa ved fot kabintrykk (Oksygenets andel av atmosfæreluften er ca. 21 vol% også i høyden) CCC Glittreklinikken

7 Trykk / volum - relaterte symptomer Sinusitter / otitter Tannrot/kjeve betendelser Intubasjoner/infusjoner fra glassflaske Pneumothorax Emfysembulla Abdominalkirurgi Skopier m/biopsier Lukkede, sirkulære gips CCC Glittreklinikken

8 Art. oksygentrykk hos lungefriske ved flyreiser Når r lufttrykket synker, synker også partialtrykket av oksygen Når r lufttrykket synker fra 760 mm (101 kpa) til Friske personer som har en po2 på 13 kpa og O2-metning O 565 mm (75 kpa), reduseres blodets på 97% påp bakken, vil under flyreisen fåf et fall til ca kpa oksygentrykk (pao i po2 og metningsfall til 2 ) fra 13 kpa og ned til til ca. 92%, dvs. et mye større fall i po2 8 kpa, som tilsvarer en oksygenmetning påp 92- enn i SO2 90% Fra bakkenivå Dette oksygeninnholdet til 8000 fot faller gir oksygenmetningen nevneverdige 4 %, symptomer oksygentrykket hos lungefriske faller 30 personer % CCC Glittreklinikken

9 Oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve (ODC) s O2 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Bakke 8000 fot p O 2, kpa Når r blodets oksygentrykk (pao 2 ) er normalt, vil reduksjonen i oksygenmetning bli beskjeden (ca. 3-7%) 3 pga. svak krumning av dissosiasjonskurven. CCC Glittreklinikken

10 Lavt oksygeninnhold hos lungesyke s O2 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 8000 Bakke p O 2, kpa Har en lungesyk et oksygentrykk som er lavere enn normalt (pao 2 = 9.0 kpa), vil lavt kabintrykk redusere oksygentrykket til 6.0 kpa), og da vil oksygeninnholdet reduseres fra 92% til 80% (12%) pga. dissosiasjonskurvens onskurvens større krumning CCC Glittreklinikken

11 Hva skjer når n r vi kommer opp i høyden? h Eksponeres vi for lavt atmosfærisk trykk, reduseres blodets oksygeninnhold, og vi vil automatisk hyperventilere, og puste ut en del av blodets karbondioksyd (CO 2 ). Hyperventilasjon øker blodets oksygeninnhold. p A O 2 = (Pb 6,3) x 0,21-1,2 x p A CO 2 Er derimot evnen til å hyperventilere nedsatt, som hos lungesyke, får ikke de den samme økning i blodets oksygeninnhold som lungefriske CCC Glittreklinikken

12 Hvor lav kan pao 2 bli? Bevisstløshet inntrer når: p A O 2 < 4,0 kpa (30mm Hg) Hvis p A CO 2 er uforandret (= 5,3 kpa eller 40 mm Hg) og RQ= 0,8 skjer dette ved ca m ( fot) o h. Ved økende høyde vil vi normalt hyperventilere, og p A O 2 < 4,0 kpa (30mm Hg) inntrer først ved ca m (25000 fot), hvor p A CO 2 = 3.6 kpa (27 mm Hg) CCC Glittreklinikken

13 Internasjonale guidelines for KOLS ATS. American Thoracic Society. Respiratory and Critical Care Medicine 1995; 152:5. ERS. Consensus Statement Eur Respir J. 1995; 8: Thorax. Managing passengers with respiratory disease planning air travel: British Thoracic Society recommandations 2002; 57: Medical Guidelines for Air Travel, 2nd Edition. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003; 74: 5. Section II, Suppl. CCC Glittreklinikken

14 Våre publikasjoner C.C. Christensen, M.S. Ryg, O.K. Refvem, O.H. Skjønsberg. Development of severe hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease patients at 2,438 m (8,000 ft) altitude. Eur Respir J 2000; 15: C.C. Christensen, M.S. Ryg, O.K. Refvem, O.H. Skjønsberg. Effect of hypobaric hypoxia on blood gases in patients with restrictive lung disease. Eur Respir J 2002; 20: C.C. Christensen, M.S. Ryg, A. Edvardsen, O.H. Skjønsberg. Relationship between exercise desaturation and pulmonary haemodynamics in COPD patients. Eur Respir J 2004; 24: Akerø A, C.C. Christensen, A. Edvardsen, O.H. Skjønsberg Hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease patients during a commercial flight. Eur Respir J 2005; 25: 1-7 Akerø A, Christensen CC, Edvardsen A, Ryg M, Skjønsberg OH. Pulse oximetry in the pre-flight evaluation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Aviat Space Environ med 2008; 79: CCC Glittreklinikken

15 Guidelines anbefaler lungesyke: pao 2 < 6,7 kpa (= 50 mm Hg) (8000) ved preflight evaluation Gi oksygen under flyreisen! CCC Glittreklinikken

16 Guidelines for KOLS: Ingen kontraindikasjon mot flyreise hvis: p a O 2 i 8000 fots høyde (2348 m) er > 6,7 kpa Dette er tilfelle når: pasienten kan gå 50 m. på flat vei eller gå opp en trapp uten betydelig grad av dyspnoe (Aviation) VC og Tlco > 50% av forventet (ERS, Aviation) p a O 2 på bakkenivå > 9,3 kpa (70 mm) (ERS, Aviation) CCC Glittreklinikken

17 BTS* foreslår r pulsoksimetri (SpO 2 %) som guidelines I SpO 2 > 95%: O 2 ikke nødvendig ombord ved flyreiser II SpO 2 : 92-95% : O 2 ikke nødvendig hvis risikofaktorer ikke foreligger III SpO 2 : 92-95% hvis risiko faktorer foreligger, bør undersøkes nærmere (HAST): FEV 1 % pred. < 50% ca.pulm restriktiv lungesykdom kyfoskoliose cerebrovask-hjertesykdom <6 uker etter infeksjon IV SpO 2 <92% V LTOT pasienter *Thorax Managing passengers with respiratory disease planning air travel: British Thoracic Society recommandations. (57: ) CCC Glittreklinikken

18 Preflight evaluation Vurdering av en lungesyk hvor sannsynligvis pao 2 < 6,7 kpa i 8000 fot ved å: Beregne pao 2 (8000) anamnese (50 m gange dyspnoe) FEV 1 / VC / Tlco <50% pred. pao 2 (bakke) < 9.3 kpa ligninger (Gong)(ATS) (Gong: pao 2 (8000 fot) = 0.45 * pao 2 (bakke) * FEV 1 (% pred.) CCC Glittreklinikken

19 Lavtrykkskammer eller HAST HAST: (hypoxic altitude simulation test) arteriekanyle innlegges (a.radialis( a.radialis) pas. puster 15% oksygen i hvile og ved langsom gange, med måling m av art. blodgasser ved lave oksygenverdier (pao 2 < 6,7 kpa) testes påp oksygen-dosering (L/min påp nesekateter) under flytesten CCC Glittreklinikken

20 CCC Glittreklinikken

21 Medisinske retningslinjer* foreslår at lungesyke ved flyreiser: Får supplerende oksygen hvis PaO 2 ved 2438 m < 6,7 kpa Ikke trenger supplerende oksygen hvis oksygentrykket på havnivå (PaO2 SL) > 9,3 kpa *Medical Guidelines for Air Travel, 2nd Edition. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003; 74: 5. Section II, Suppl. CCC Glittreklinikken

22 Materiale: 15 menn med KOLS uten hjertesykdom (mean ± SD) Alder år 62.2 (48-73) %pred. VK L 3.3 ± % FEV 1 L 1.0 ± % MVV L/min 45 ± % TLCOmmol/min/L 5.2 ± % pao 2 kpa 12.0 ± 1.3 sao 2 % 96.0 ± 1.1 paco 2 kpa 4.9 ± 0.6 Aerob kapasitet: 13,4 ml/kg/min (9-18) CCC Glittreklinikken

23 Resultater fra lavtrykkskammeret, FMI Arterielle blodgasser (pao 2 ) hos 15 KOLS hvile, bakke 12,0± 1,3 lett belastning, bakke hvile, 8000 fot 9,9 ± 1,4 7,3 ± 1,0 lett belastning, 8000 fot 6,0 ± 0,8 Pa,O2 kpa SL SL,EX ex ex CCC Glittreklinikken

24 Konklusjon 1. KOLS med pao 2 > 9,3 kpa (bakke) kan utvikle alvorlig hypoksemi (pao 2 < 6,7 kpa) ved flyreise 2. Beskjeden fysisk anstrengelse i 8000 fot høyde h medfører et ytterligere fall i pao 2 Vårt funn står r i kontrast til Guidelines CCC Glittreklinikken

25 Lungesyke med KOLS Langt hyppigste lungesykdom- ca nordmenn Inndeles i 4 stadier etter FEV 1 i prosent av forventet: Stadium 3 (FEV 1 mellom 50 30% pred.) Stadium 4 (FEV 1 < 30% pred.) Redusert pao 2 når r FEV 1 er omkring 1 liter eller lavere I I stadium 3+4: Funksjonsevnen er da nedsatt; klarer ikke gåg i normalt tempo påp flat vei. CCC Glittreklinikken

26 Andre konklusjoner fra egne undersøkelser 17 lungesyke med restriktiv lungesykdom får f r ytterligere lavere oksygenverdier i 8000 ft enn KOLS syke med sammenlignbare eller høyere h spirometriverdier. 18 KOLS syke med blodprøver tatt under flyreise til Gran Canari, har uendrede oksygenverdier før f r og etter måltid,men betydelig grad av hypoksemi ved gange. Eksaserbasjon ved avreise kan gi alvorlig oksygenmangel o om bord. 100 KOLS undersøkt med pulsoksimetri mot HAST som preflight evaluation og vi finner, i motsetning hva som er anbefalt BTS, at pulsoksimetri diskriminerer dårlig preflight evaluation for de fleste lungesyke. CCC Glittreklinikken

27 Materiale 17 restriktive lungesyke FEV 1 1,4 ± 0,6 L, (49 ± 18 % pred) pao 2 10,4 ± 1,6 kpa TLC 3,2 ± 1,0 L (52 ± 11 % pred) Aerob kapasitet 13,8 ± 3,7 ml/min/kg (44 % pred) CCC Glittreklinikken

28 17 restriktive lungesyke Testet ved bakke,, 8000 og fot Alder år 56.8 (26-74) %pred. VK l 1.97 ± % FEV 1 l 1.37 ± % TLC l 3.24 ± % TLCOmmol/min/l 4.83 ± % p a O 2 kpa 10.4 ± 1.65 s a O 2 % 95.0 ± 0.02 p a CO 2 kpa 5.15 ± 0.65 Aerob kapasitet: 13,8 ml/kg/min( ) CCC Glittreklinikken

29 Resultater A pao 2, SO 2, pco 2 pa O2,middel hvile, bakke 10,4 ± 1,6 Pa,O 2 (kpa) lett sykkelbelastning 8,1 ±1,5 hvile, 8000 fot 6,5 ±1,1 lett sykkelbelast fot 5,1 ±0,9 Sa,O 2 (%) B 90% 17 restriktive lungepasienter er her testet med arterielle blodgasser i hvile og ved 30 watts sykkelbelastning, på bakken og i fot. Vi ser at pao 2 som på bakken er ca 12 kpa, faller i hvile i 8000 fot til 6,5 kpa, og ved lett sykling til 5,1 kpa. Pa,CO 2 (kpa) 60 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Rest Sea level C Exercise Rest Exercise Sea level CCC Glittreklinikken 2438 m m 29

30 Konklusjon Normoksi alvorlig hypoksemi hos 50% Uttalt grad av hypoksemi ved belastning Supplerende O 2 med 2 hhv 4 L/min ved hvile/gange, opphevet hypoksemien En restriktiv lungesyk med funksjonsnedsettelse bør henvises for pre-flight evaluation. CCC Glittreklinikken

31 Kardio-vaskul vaskulære kontra-indikasjoner for flyreiser Ukomplisert infarkt innen 2-3 uker Komplisert infarkt innen 6 uker Ustabil angina Alvorlig, ikke-kompensert hjertesvikt Ukontrollert hypertensjon Bypass operasjoner innen dager (luft i thorax) Ukontrollert ventrikulær/supraventriculær tachykardi Eisenmenger syndrom Alvorlig symptomgivende klappesykdom ** Medical Guidelines for Air Travel, 2nd Edition. Aviation, Space and Environmental Medicine (Vol Section II, Suppl. 2003) CCC Glittreklinikken

32 Kardio-vaskul vaskulære indikasjoner for suppl.. O 2 ved flyreiser* Benytter suppl. O 2 regelmessig Hjertesvikt (CHF): NYHA kl. III-IV pao 2 < 9,3 kpa Angina pectoris kl. III-IV Cyanotisk medfødt hjertesykdom Primær pulmonal hypertensjon Andre hjertesykdommer med hypoksemi ** Medical Guidelines for Air Travel, 2nd Edition. Aviation, Space and Environmental Medicine (Vol Section II, Suppl. 2003) CCC Glittreklinikken

33 Om oksygenindikasjon O 2 -testes ved HAST Ulike distribusjonsformer (flytende / trykk / konsentrator) (kontinuerlig / besparer) LTOT: øke O 2 -dosen med 1 Liter Informer om O 2 ved billettbestilling Rekvireres av lungespesialist, til BHS påp sykehusene Ulik praksis angående betaling ved utlandsreise Noen flyselskaper har O 2 -konsentrator ombord CCC Glittreklinikken

34 O 2 ombord i norske flyselskaper Flasketrykk 200 bar Ta med egne O 2 flasker Flere ikke-norske flyselskaper tillater ikke passasjeren å ta med eget oksygenutstyr, men tilbyr å skaffe. Besparer på utstyret Tillatt for Charterselskaper / SAS- Braathens / Widerøe Charterselskaper / SAS-Braathens / Widerøe Tillater å ta med eget O 2 utstyr CCC Glittreklinikken

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Karl-Otto Larsen, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål Belastningsundersøkelse for testing av kardiopulmonal funksjon

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Elise Austegard Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Oksygenbehandling hjemme LTOT = Langtids oksygenbehandling Ambulant oksygenbehandling

Detaljer

L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013.

L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013. L T O T LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013. OKSYGEN og OKSYGENBEHANDLING TILPASSING AV O2 og OKSYGENUTSTYR

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø

Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø Skrevet av: Henning Warø Andresen Stud.Med. ved det medisinske fakultet, MK06

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Råd ved medisinske tilstander på reise Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Agenda Generelt Medikamenter Psykisk sykdom Diabetes Hjerte-kar Lunge Kreft Sentrum Reisemedisin Generelt Flere reiser/flere dør

Detaljer

En gjennomgang av tredemølletester gjennomført ved barneavdelingen UNN Tromsø

En gjennomgang av tredemølletester gjennomført ved barneavdelingen UNN Tromsø En gjennomgang av tredemølletester gjennomført ved barneavdelingen UNN Tromsø MED-3950 5. årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø (1) Mads Fjellheim MK08 mfj022@post.uit.no Veileder:

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 01 2015 Leder FoUSAM Marianne Wennersberg: - Vi vil løse utfordringene i Samhandlingsreformen (Side 4) - Angrip vaner som kan ta livet av deg (Side 12) Koordinator for læring

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Til deg som bruker oksygen

Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Å få beskjed om at du har behov for daglig behandling med oksygen, reiser naturlig nok mange spørsmål.

Detaljer

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Gruppe for yrkesrelaterte lungesykdommer NORSK FORENING FOR LUNGEMEDISIN Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring Tor B. Aasen

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel 5. års studentoppgave. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Skrevet av: Elisabeth K. Hallem - mk05 Gyri Hagen - mk06 Veiledere: Ganesh

Detaljer

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering: 2011/3/0295

Sluttrapport Rehabilitering: 2011/3/0295 Sluttrapport Rehabilitering: 2011/3/0295 Å leve med oksygenbehandling En brosjyre til oksygenbrukere, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Prosjektleder: Anne Edvardsen Glittreklinikken,

Detaljer

Konstant inert luft vs. inergen

Konstant inert luft vs. inergen Konstant inert luft vs. inergen Studieretning: K&HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Av: Sandra Sofi Haveland Kandidatnr:13 Iselin Jacobsen Kandidatnr: 9 Miriam

Detaljer

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Stephen.Seiler@agderforskning.no Tlf: 38142208 Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Rapportens tittel: FoU-informasjon

Detaljer