tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet"

Transkript

1 tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet

2 PÅ TRENING Lekene kan brukes av trenere i alle idretter for å skape et godt miljø og sunne holdninger til alkohol og tobakk blant unge idrettsutøvere. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet

3 2 / timeout på trening Innhold Om TimeOut Om heftet Referanser Tips Isbrytere O Avisleken O Tommeltotten O Gå rundt O Har du et glass vann? O Den som O Stå på ark O Ballongleken Samhold og samarbeid O Team O Kaos O Stokken Inkludering O Ringen O Tall i panna Alkohol og tobakk O Favoritten O Stafett O Straffekonk O NEI Spørsmål om alkohol og tobakk Om TimeOut TimeOut er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Helsedirektoratet. Prosjektet er rettet mot idrettsgrupper og har som mål å utvikle gode idrettsmiljøer og å forebygge bruk av alkohol og tobakk. Gjennom å skape et godt sosialt miljø med utøvermedvirkning og med bevisste trenere og foreldre er idrettsmiljøet med på å forebygge bruk av alkohol og tobakk blant utøverne. Treneren står sentralt i gjennomføringen av prosjektet og har blant annet i oppgave å ta jevnlige TimeOut på trening for å ta opp temaer rundt miljø og holdninger til alkohol og tobakk. Om heftet Disse lekene er utformet som en hjelp til trenere for idrettsgrupper som deltar i TimeOut-prosjektet til å gjennomføre TimeOut på trening. De kan selvfølgelig også benyttes av trenere som ikke er med i prosjektet, men som er interessert i å skape et godt miljø og sunne holdninger til alkohol og tobakk gjennom lek. Med utgangspunkt i heftet kan du ta opp viktige temaer under trening uten at det reduserer graden av aktivitet. Lekene er aktuelle for alle typer idretter der barn og unge trener sammen,

4 om timeout / 3 og kan brukes både inne og ute. I de fleste lekene får deltakerne øvd på ulike idrettsferdigheter som hurtighet, retningsendring, ballkontroll, presisjon og styrke. Dette kombineres med at deltakerne bevisstgjøres aktuelle TimeOut temaer som samhold og samarbeid, inkludering og alkohol og tobakk. Lekene er fordelt etter de nevnte temaene. Etter gjennomført lek følger en diskusjon om temaet. Noen leker passer best som oppvarming eller avslutning, mens andre like gjerne kan brukes under hoveddelen. Du velger selv hvor du vil putte inn leken. Lekene kan også tilpasses tilgjengelige ressurser og fasiliteter og antall barn. I tillegg kan du forandre vanskelighetsgraden ved å legge inn hindringer som å springe baklengs, hinke, ta med ball, skyte fra lengre hold, være to og to og så videre. Lekene krever lite eller ikke noe utstyr. Baller kan lages av gratismateriale som avispapir krøllet i en plastpose. Referanser Inspirasjon til lekene er hentet fra Kicking AIDS Out! Network, som blant annet arbeider med å bevisstgjøre barn og unge rundt temaet hiv og aids gjennom lek. Takk til Ingeborg Borgen Takle for godt grunnarbeid under utarbeidelsen. Tips Som trener har du mye kunnskap selv, og du har et stort utvalg av leker som fungerer i din gruppe. Det går an å bruke de lekene du kan, og legge til en diskusjon til slutt. Du kan bare bruke kreativiteten! Når du som trener skal gjennomføre leker med en diskusjonsdel etterpå, er det viktig at du stiller effektive spørsmål. en er å dra informasjon ut av deltakerne, istedenfor alltid å gi svarene. Du vil raskt se at det finnes mye kunnskap i enhver gruppe med barn og ungdom. Utfordringen blir å hjelpe deltakerne til å oppleve at de som en gruppe allerede har svarene på mange av spørsmålene. Her er noen måter å stille effektive spørsmål på: O Etter at en deltaker har svart, kan du gjerne oppsummere for å være

5 4 / timeout på trening sikker på hva han/hun mener. For eksempel: Sier du at? O Bruk åpne spørsmål for å legge opp til lengre og mer gjennomtenkte svar. For eksempel: Hva har du hørt om bruk av snus? O Bruk utforskende spørsmål som oppfølger til et svar for lettere å forstå hvorfor deltakeren svarte slik, eller for å få mer informasjon. For eksempel: Du mener at samholdet i laget er bra. På hvilken måte da? O Bruk lukkede spørsmål om du ønsker et kort og spesifikt svar. For eksempel: Kan man bli syk av å røyke? O Unngå å gi svaralternativer. For eksempel: Hvorfor begynte du med denne idretten, har du venner her, eller sa foreldrene dine at du skulle prøve? O Still ett spørsmål om gangen. For eksempel: Hva mener du om det som er blitt sagt om drikking her? istedenfor Hva synes du om drikking, og hvorfor? O Gi positiv og konstruktiv tilbakemelding. For eksempel: Det var et godt poeng O Unngå at deltakerne beveger seg bort fra emnet. Om det skjer kan du si: Vent. Hva sier det om det vi snakket om? eller Interessant poeng, men la oss komme tilbake til det vi prøvde å svare på O Prøv å kople sammen ideer og identifisere mønstre. Bekreft disse mønstrene ved å si: Jeg hører at dette er viktig for mange av dere. Kan dere fortelle meg mer om det? Vi har her satt opp noen leker som dere fritt kan bruke, endre og tilpasse. Først beskrives noen isbrytere som kan brukes på treninger og møter for å bryte isen og lære navn og for å ha det gøy. Isbrytere Avisleken Alle deltakerne står i en ring med nesen vendt innover. En av dem, M, står i midten med en avis i hånden. M begynner med å forsøke å slå (ikke hardt) en gitt deltaker i hodet med avisen. Denne deltakeren må da forte seg å si navnet til en av de andre i ringen før han/hun blir slått. M løper for å slå den nevnte deltakeren, og han/hun må si et annet navn for å unngå å bli slått. Dersom en deltaker blir slått, bytter han/hun og M plass. Den gamle M må forte seg å si et navn før den nye M slår. Slik fortsetter leken til alle har vært M minst én gang.

6 isbrytere / 5 Tommeltotten Alle deltakerne sitter i en ring på knærne med nesen vendt innover. Alle skal gjøre en klappelek som er slik: Klapp med begge hendene på lårene, klapp hendene sammen, pek med venstre tommel over venstre skulder, så høyre tommel over høyre skulder. Klappeleken går kontinuerlig. Mens klappingen pågår, begynner en valgt deltaker å si sitt eget navn på venstre tommel og navnet på en annen på høyre tommel. Leken høres da slik ut: Klapp, klapp, Kari, Grete. Den som ble nevnt (Grete), sier så sitt navn i neste klapperunde på venstre tommel og et annet navn på den høyre. Slik fortsetter leken, men den går raskere og raskere. Den som ikke kommer på et annet navn i tide, eller gjør andre feil, er ute av leken. Gå rundt Deltakerne går eller løper om hverandre på en bane, en flate eller et gulv. Du roper et tall, for eksempel 5, og deltakerne skal lage grupper av 5 stykk så raskt de kan. Så roper du gå/løp rundt, og deltakerne løper eller går rundt igjen til du roper et nytt tall. Etter noen ganger stopper du leken mens du forteller at de skal stå i gruppene sine. Dette kan bli utgangspunktet for en gruppeøvelse. Du har fått laget grupper helt tilfeldig inndelt. Har du et glass vann Alle deltakerne sitter i en ring på en stol, unntatt én, som står oppreist i midten. Den i midten, M, spør en annen: X, har du et glass vann? X: Nei, men Y har. X og Y skal bytte plass. Alle andre skal flytte en plass til høyre. Den som ikke finner seg en plass, står i midten og spør en annen om et glass vann. Leken avsluttes når alle har prøvd å være M minst én gang. Den som Alle deltakerne sitter i en ring på en stol, unntatt en i midten, M, som står oppreist. M spør de andre: De som har blå øyne, bytter plass. Alle som har blå øyne, må bytte plass, og M finner en ledig stol. Den som ikke finner seg en plass, står i midten og spør om noe annet, for eksempel: De som liker å danse, bytter plass. Bare fantasien setter grenser for hva M kan spørre om. Leken avsluttes etter at alle har vært M minst én gang.

7 6 / timeout på trening Stå på ark Legg noen A4-ark på bakken. Deltakerne skal stå på arkene, ingen får tråkke på gulvet. Ta vekk ett og ett ark. Til slutt må de stå helt tett og holde på hverandre til de faller / gir seg. Ballongleken Hver deltaker får en ballong, som de blåser opp. Alle skriver på ballongen en øvelse de har lyst til å gjøre i løpet av treningen. De binder ballongen rundt leggen og løper deretter rundt innenfor et avgrenset område og prøver å tråkke på de andres ballong. Den som står igjen med hel ballong, er vinneren og får ønske sitt oppfylt. Samhold og samarbeid Team Variasjon Del deltakerne i to grupper og gi dem i oppgave å forme, med sine egne kropper, alle bokstavene i ordet TEAM. Første gruppe som får det til, vinner. Om det er færre enn 16 deltakere til stede, kan de deles inn i mindre grupper som lager bokstavene én om gangen. Rop ut én og én bokstav, og det er om å gjøre å forme bokstavene raskest mulig. Å lære å samarbeide og være kreative Spør deltakerne hva team betyr. Hva tenker de på når de hører team? Få fram begrep som støtte, vennskap, samhold, samarbeid osv. Er det sånn vi vil at vår gruppe skal fungere? Hva skjer med gruppen vår om vi ikke jobber som et team? Hva kan vi gjøre for at gruppen vår skal bli mer som et team? Ingenting 10 min lek + 5 min diskusjon Lag et annet ord som tema

8 samhold og samarbeid / 7 kaos Del deltakerne i to grupper på hver sin banehalvdel. Legg ut like mange baller på hver banehalvdel. Målet for deltakerne er å kaste alle ballene på sin banehalvdel over på den andre siden. De kan bruke så mange steg de vil. Den gruppen som klarer å tømme sin banehalvdel for baller, har vunnet. Å jobbe som et lag der alle bidrar O Hva skjedde under leken? O Hva skjer hvis ikke alle bidrar til å kaste ballene? O Må alle også bidra i vår idrett? I hvilke situasjoner? Deltakerne kan svare at alle må prøve å skåre, spille ballen til alle, hjelpe til med å bære utstyr, gi ros osv. O Er det andre områder i livet hvor det er slik? På skolen, i familien, i lek osv.? Mange baller i valgfri størrelse 10 min lek + 5 min diskusjon stokken Lag grupper på 6 9 deltakere i hver gruppe. De må stå tett sammen i en ring med nesen vendt inn mot midten, med én fot foran den andre og med begge hender foran seg. Be om en frivillig som kan stå i midten. Husk å tette igjen åpningen der denne deltakeren sto. Gi beskjed til deltakeren i midten at han/hun skal være stiv som en stokk og ha armene i kryss foran brystet. Han/hun skal falle mot deltakerne i ringen, og de skal ta imot og forsiktig dytte ham/henne rundt i ringen. Gi beskjed om at deltakerne må være sterke og ta imot. Om tiden tillater det, bør alle få være i midten.

9 8 / timeout på trening Å lære at det er viktig å støtte hverandre, at alle er viktige for gruppen, og at alle må kunne stole på hverandre Spør først hva de som var i midten, følte når de ble støttet. De fleste synes det er behagelig når de føler seg trygge på å bli tatt imot. Få fram at deltakeren i midten må stole på de som står rundt, for å føle seg trygg. Det blir vanskeligere for deltakerne i ringen dersom deltakeren i midten er usikker. Fortell at sirkelen er idrettsgruppen både på og utenom trening. Ser dere at deltakeren i midten er avhengig av at alle støtter ham/henne? Hva vil det si å støtte en annen deltaker? Svarene her kan være å trøste når en annen er lei seg, gjøre hverandre gode under trening og i konkurranse, hjelpe til med å rydde og bære utstyr osv. Hva skjer dersom en deltaker går ut av ringen? Hva om en deltaker bestemmer seg for ikke å støtte gruppen? Få fram at alle må være med og støtte hverandre uansett om de er gode eller dårlige i idretten, populære eller ikke populære. Ingenting 5 min lek + 5 min diskusjon

10 inkludering / 9 Inkludering tall i panna Deltakerne får et nummer fra 1 5 i panna. De ser ikke nummeret sitt. 1 er svært populær, 2 er populær, 3 er grei, 4 er ganske upopulær, og 5 er upopulær. (Er det få i gruppa, kan deltakerne få tallene 1 3, der 1 er populær, 2 er passe, og 3 er upopulær.) Alle får beskjed om å prate og være grei mot de populære og å prate mindre med eller overse de mindre populære. Alle går rundt. Etter en tid stopper du leken, og alle deltakerne får gjette hvilket nummer de har. De kan samle seg i grupper. Deretter får de se på nummeret sitt om de har gjettet riktig. Å bli bevisst på hvordan det føles å bli ekskludert, og hvordan man kan inkludere andre Etter leken får alle uttale seg om hva de synes om å være de forskjellige personene. Du må være bevisst om det er noen på laget som til vanlig er lite populære eller veldig populære. Disse kan med fordel bytte posisjon i denne leken. Poenget er å få alle til å føle hvordan det er å være i en annen rolle, og at alle blir behandlet likeverdig. O Hvordan var det å være upopulær? Populær? O Hvordan var dere mot de populære? Mot de upopulære? O Kan det være slik i en gruppe mennesker, f.eks. en treningsgruppe eller en klasse? O Hvordan kan vi være overfor andre som ikke er så populære? O Hva kan vi gjøre for at alle i gruppen skal føle seg som en del av gruppen? Deltakerne kan svare at ingen bør stenges ute, og at alle må bidra til at alle skal føle seg som en del av gruppen. Her kan du trekke fram spillereglene som deltakerne har laget.

11 10 / timeout på trening Klistremerker (lapper/tape), penn 5 min lek + 5 min diskusjon ringen Deltakerne står i en ring og knytter armene sammen. En deltaker går utenfor ringen. Han/ hun prøver å komme seg inn i ringen på alle mulige måter (trenge gjennom, krype under, hoppe over). Bytt på rollen som utenfor. Om deltakeren utenfor ikke kommer gjennom etter en tid, kan du be de andre om å slippe ham/ henne inn. Å bli bevisst hvordan det føles å bli ekskludert, og hvordan man kan inkludere andre O Hva skjedde i denne leken? O Hvordan var det å stå utenfor og ikke komme inn? Få fram at det er ikke er noen god følelse for noen. O Hva gjør vi for å unngå å stenge noen ute? Deltakerne kan svare at de skal hilse på alle når de kommer på trening, snakke med alle under trening, følge spillereglene osv. Ingenting 5 10 min lek + 5 min diskusjon

12 alkohol og tobakk / 11 Alkohol og tobakk favoritten Forklar deltakerne at du vil vite hva favorittene deres er. Be dem om å løpe rundt på et begrenset område. For å oppnå bedre ballkontroll kan de også sprette en ball mens de løper. Når du roper ut for eksempel favorittdrikk, skal alle rope ut favorittdrikken sin, mens de løper rundt og prøver å finne de andre som har samme favorittdrikk som de selv. Når alle har gruppert seg, går du igjennom gruppene og ber alle om å si sin favorittdrikk. Du kan fortsette med mat, film, transportmiddel, farge osv. Å bli bevisst på at man må ta sine egne valg O Hva skjedde i leken? O Om deltakerne er lite sikre på hverandre eller lite uavhengige, kommer du til å se at det er veldig få som står alene, og at noen deltakere gjerne endrer mening når de ser at ingen andre har samme favoritt som dem. O Var det noen som sto for sitt eget valg og ikke fulgte de andre? Hvorfor er det viktig? Deltakerne vil kanskje svare at andres valg kan være i konflikt med egne ønsker, og at andres valg ikke nødvendigvis stemmer med ens egen livsstil og holdninger. O Hva gjør du hvis vennene dine begynner å røyke, snuse eller drikke alkohol? Få fram at man må ta sine egne valg uansett hva andre sier. Minn deltakerne på at de er blitt enige om felles holdninger til alkohol og tobakk i spillereglene. Ingenting 10 min lek + 5 min diskusjon

13 12 / timeout på trening Variasjon Alle må springe baklengs, hinke, hoppe, krype osv. stafett Del deltakerne inn i to eller flere lag. De står i rekke bak hverandre. Et stykke foran alle lagene legger du papirlapper med én bokstav på hver lapp. Hver haug inneholder bokstaver som til sammen blir en setning med et budskap eller et utgangspunkt for diskusjon. Førstemann på hvert lag løper og henter en lapp. Han/ hun løper tilbake, klapper nestemann, legger lappen på bakken og går bakerst i køen. Nestemann gjør det samme. Når alle lappene er hentet, går laget sammen om å finne ut setningen. Det første laget som greier å lage den, vinner. Eksempler på setninger: røyking gir kreft, røyk stinker, snus er ekkelt, snus inneholder nikotin, alkohol skader leveren. Å skape bevissthet rundt et valgt tema O Stemmer det utsagnet? Hva er snus/røyk/ alkohol? O Hva er dumt med å snuse, røyke og drikke alkohol? Få fram faren for kreft, luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, avhengighet, skader på organer, tannkjøttog tannskader osv. O Snakk om at idrett og alkohol/tobakk ikke hører sammen, siden stoffene vil ødelegge prestasjonsevnen. De gir dårligere kondisjon, dårligere presisjon, lengre restitusjonstid etter trening og skade, dårlig væskebalanse og liknende. O Kan det hende at dere blir tilbudt snus/ røyk/alkohol?

14 alkohol og tobakk / 13 Variasjon O Hva kan dere si? Deltakerne vil svare at man kan si nei, fortelle det til en voksen osv. Hva kan gjøre det lettere å si nei? Snakk om at det er lettere å si nei når gruppen står sammen om det. Minn dem på spillereglene. Det kan de ha som forklaring hvis de blir tilbudt slikt noen gang. De står sammen om å stå imot. Papir og tusj 5 min lek + 5 min diskusjon Setninger med innhold fra spillereglene kan brukes som utgangspunkt for diskusjon. Temaet kan også være noe annet enn alkohol og tobakk. straffekonk Deltakerne står i to rekker foran et mål / en blink. Den første i en av rekkene kommer fram, får et faktaspørsmål om alkohol eller tobakk, svarer og skyter/kaster/slår. Se spørsmålene bakerst i heftet. Dersom svaret på spørsmålet er riktig, får laget ett poeng. Dersom deltakeren treffer mål/blink, får laget ett poeng. Så får den første i andre rekke prøve osv. Laget med flest poeng vinner. Å lære fakta om et valgt tema samtidig med teknikktrening i idretten Gjenta noen av spørsmålene etter at leken er ferdig, og sørg for at alle får lært noe. Oppklar eventuelle misforståelser. Forhåndskrevne spørsmål, ball (racket), mål/ blink 10 min lek + 5 min oppsummering

15 14 / timeout på trening nei Variasjon Du sparker/kaster en ball (eller noe annet uknuselig) mot deltakerne, som står spredt på banen. Den som får tak i ballen, får bokstaven N. Deltakeren sparker/kaster ballen tilbake til deg. Du sparker/ kaster ballen igjen. Dersom en ny deltaker mottar ballen, får han/hun også bokstaven N. Dersom den samme som sist mottar ballen igjen, får han/hun bokstaven E. Leken slutter når én av deltakerne har fått NEI. Leken kan fortsette til flere får alle boksavene. De som har fått alle, kan få komme fram og sparke/kaste ballen. Å bli sterkere til å stå imot presset fra andre til å prøve røyk, snus og alkohol O Forklar at leken heter NEI fordi man kan komme i situasjoner i livet hvor man må tore å si nei. O Har dere noen gang opplevd press til å gjøre noe eller kjøpe noe? Hva da? Deltakerne svarer kanskje at de opplever kjøpepress, press til å gjøre ugang på skolen, press til ikke å bruke hjelm eller liknende. O Spør deltakerne om de tror vil oppleve press for å prøve alkohol, røyk eller snus en gang. O Hvorfor skal vi stå imot det? Snakk om det negative ved å røyke, snuse og drikke alkohol. O Hva kan gjøre det enklere å stå imot? Forslag kan være å stå sammen, å fortelle det til en voksen, å si nei osv. Få fram at det ikke er tøft å drikke/røyke/snuse. Minn dem på at de har laget regler hvor de er blitt enige om sitt forhold til tobakk og alkohol. Det kan de ha som forklaring hvis de blir tilbudt dette. Ball eller en annen uknuselig gjenstand 10 min lek + 5 min diskusjon Et annet ord enn NEI kan brukes, fulgt av en annen vinkling på diskusjonen.

16 spørsmål om alkohol og tobakk / 15 Spørsmål om alkohol og tobakk 1. Er det flere eller færre idrettsutøvere som røyker enn i befolkningen ellers? Svar: Færre. Hva vil det si å være passiv røyker? Svar: Man puster inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Hvilket stoff i røyken blir man avhengig av? Svar: Nikotin. Nevn minst to alvorlige skadevirkninger man kan få av røyk. Svar: Luftveissykdommer, kreft og hjerte- og karsykdommer (hjerteinfarkt og hjerneslag). Hva er hjerteinfarkt? Svar: Hjertet får for lite oksygen på grunn av forsnevring av blodårene. Hva skjer med flimmerhårene i halsen til en som røyker? Svar: Røyking lammer flimmerhårene, og de ødelegges helt etter hvert. Flimmerhårene sørger for at støv og skitt ikke blir liggende i lungene og luftveiene. 7. Nevn ett sted på kroppen hvor det er vanlig å få kreft som følge av røyk? Svar: Lungekreft, munnhulekreft og strupekreft. 8. Hvordan blir huden til en som røyker? Svar: Rynkete og gul. 9. Hvordan blir ånden til en som røyker? Svar: Dårlig. 10. Hvordan blir lukte- og smakssansen til en som røyker? Svar: Nedsatt. 11. Får man mer eller mindre oksygen til cellene hvis man røyker? Svar: Mindre. 12. Hvor mye går levealderen i gjennomsnitt ned for hver røyk

17 16 / timeout på trening man tar? Svar: 7 10 minutter per røyk. 13. Hvorfor er det viktig å heve debutalderen for drikking? Svar: Ungdom som begynner senere å drikke alkohol, drikker gjennomsnittlig mindre senere i livet. Yngre ungdom har høyere skaderisiko ved ruspåvirkning enn eldre ungdom. 14. Hvordan kjenner man seg dagen etter at man har drukket alkohol? Svar: Søvnig, tørst, irritabel, har vondt i hodet og føler ubehag. 15. Hvilken kroppsdel bryter ned alkoholen? Svar: Leveren. 16. Kan man bli avhengig av alkohol ved langvarig bruk? Svar: Ja. 17. Finnes det nikotin i snus? Svar: Ja. 18. Hva skjer med tannkjøttet hvis man snuser? Svar: Tannkjøttet trekker seg opp. 19. Hva skjer med tennene hvis man snuser? Svar: Tennene blir misfarget. 20. Er snus lovlig i EU? Svar: Nei. 21. I hvilke to skandinaviske land er snus lovlig? Svar: Norge og Sverige. Lag dine egne spørsmål og påstander om alkohol og tobakk. Du finner mer fakta blant annet på og

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs AKTIVE PAUSER OG AVSPENNING Atle Rolstadaas Hopp inn, hopp ut Utstyr: ingen Alle stiller seg i en sirkel

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg for 1.trinn - ballaktiviteter Mål: bedre ballferdighet, forståelse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER 12 forskjellige treningsøkter, 1 times varighet. Tidsangivelse fra start (0 min) til slutt (60 min) TRENING NR. 1 TRENING NR. 2 00-02 min Velkommen + kort hva vi skal gjøre 02-10 min Oppvarming: Nappe

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Illustrasjoner: Niclas Damerell Lay-out: LOK kommunikasjon AS Trykk: Interface

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Ledere og deltakere: Se under hver av lekene.

Ledere og deltakere: Se under hver av lekene. Leker er en tidløs aktivitet, like moro for barn som for voksne. De kan brukes på mange måter i et juniorlag, alt fra hele kvelder med leker til enkeltinnslag i et større program. Leker kan brukes som

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill

Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill...etter en ide av Göran Englund Prosess Gjør øvelsene først i samtalegruppene Diskuter deretter hvordan de kan anvendes i Olweusmøtet

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg for 1.trinn - Mål: Bedre, periode 1, uke 1 Kongen befaler, kongen

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV!

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! OPPGAVERALLY Målsetting med timen: Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! Utstyr: Seks A4 ark nummereres fra 1-6 (legges i plast)

Detaljer

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner)

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Mål med periodeplanen: Øve opp gode ferdigheter innen friidrett. Avslutte med en friidrettens dag i skolen. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne regne i kroppsøving

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken FLOM I BANGLADESH - En variant av stolleken Mål: Illustrere konsekvensene av flom. Fin intro til mange tema. Utstyr: Like mange eller færre stoler som deltakere, rom og musikk. Tid: 10 min Antall deltakere:

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IDR 100 Aktivitetslære 1. Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IDR 100 Aktivitetslære 1. Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i IDR 100 Aktivitetslære 1 Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 9 sider inkludert forsiden

Detaljer

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 DATO ANSVARLIG FOR TRENINGEN MÅL FOR TRENINGEN KOMMENTARER 18.09 Hans Martin Bærefjell Pasninger og mottak Skudd Forsvar og kontringer Med en god forståelse av

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no Øyepeketavle. Unni Haglund Øyepeketavlen Hvorfor vi laget et nytt kommunikasjonshjelpemiddel? Kartlegging av Per s kommunikative ferdigheter. Andre hjelpemidler som Per bruker. Prosessen. Resultatet. Hvordan

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

Munnmotorisk spill. På dansk ved: Inge Benn Thomsen

Munnmotorisk spill. På dansk ved: Inge Benn Thomsen Veiledning Munnmotorisk spill På dansk ved: Inge Benn Thomsen Innhold Tips Trening av enkelte konsonantfonemer Leke 1. Trekke kort 2. Farveleg 3. Gjette kort 4. Gjemme kort 5. Kaste i mål 6. Trille med

Detaljer

Tiervenner erteposegjemsel

Tiervenner erteposegjemsel Telle til 10 Mål: Elevene skal kunne rekketelle til 10, i stigende og synkende rekkefølge. Antall elever: minst 10 elever. Kjegler med tallene 1 til 10. (Bruk kjegleovertrekk på 0-kjeglen og skriv lapp

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

LEK FRA ANDRE KULTURER

LEK FRA ANDRE KULTURER LEK FRA ANDRE KULTURER Innholdsliste Grunntanker bak lek fra andre kulturer s. 3 Øvelsesbank s.7 Kabbadi s. 7 Romalchakna s. 8 Leker fra Zimbabwe s. 9 1. Bokstavleken s. 9 2. Bli-kjent lek s. 10 3. Konsentrasjonslek/oppvarmingslek

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL SKOLE 2014 Ang Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

å hvile å gå å trå/hinke å løpe Gå-steg/trå/gå-steg. å gå.

å hvile å gå å trå/hinke å løpe Gå-steg/trå/gå-steg. å gå. Dans grunnsteg, samværsdans og lag din egen dans Av Astri Andresen, Norges idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og medforfatter Gymnos og Gym Rune Snaprud, Lambertseter videregående skole,

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

SPENST, UTHOLDENHET OG STYRKE

SPENST, UTHOLDENHET OG STYRKE Mål: bedret spenst, utholdenhet og styrke. Periode 3, uke 1 Nappe haler Løype, løpe til musikk Alle får hver sin hale som de fester i buksen bak. Om gjøre å verne egen hale og nappe halen fra de andre

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

På skolen tør jeg være den jeg er

På skolen tør jeg være den jeg er På skolen tør jeg være den jeg er PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 19 Tør å være den du er! Tiltak for barneskolens trinn Beskrivelse av tiltaket Dette er et tiltak som er utviklet ved Nyplass skole

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer