Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling"

Transkript

1 Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital chestpain1.rm 113 Ring alltid når hjertet slår alarm I telefonkatalogen står det: Ved sterke smerter midt i brystet i mer enn 5 minutter ring 113 Det kan være hjerteinfarkt og da haster det.

2 Hjerteinfarkt A. AKUTTBEHANDLING 1.0 Generelt 1.1 Diagnose- definisjon Kriterier for et akutt hjerteinfarkt er: Infarktkriterier Generell behandling 1. Typisk økning og gradvis reduksjon av troponin eller rask økning og reduksjon av CK-MB Med tillegg av minst ett av følgende kriterier: - Ischemiske symptomer: brystsmerter (evt. i epigastriet, armer, kjeve), eller alternative symptomer som kvalme, oppkast, dyspnoe, generell svakhet, svimmelhet, synkope. - Utvikling av patologiske Q-takker i EKG - Ischemiske EKG-forandringer: ST-elevasjon, ST-depresjon, inversjon av T-takker. - Perkutan koronararterieintervensjon 2. Funn ved obduksjon forenlig med et akutt hjerteinfarkt Det europeiske kravet til infarktmarkørene er at en økning skal være over 99 percentilen av en referanse kontrollgruppe og at variasjonskoeffisienten i øvre normalområde skal være 10%. I de fleste situasjoner bør man tilstrebe å ha målt en økning av infarktmarkøren i to påfølgende blodprøver for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt. Det er fortsatt uklart hva som blir de endelige verdiene som skal brukes ved troponinstigning. Inntil vi har en nasjonal avklaring anbefales følgende verdier: Sengeleie/ oksygentilførsel (2-3t ukompl.) ASA Smertebehandling Kvalme Angst/uro HUSK GJENTATTE EKG. Ved NVI ta V3R og V4R Troponin T > 0,1 µg/l Troponin I (Abbott) > 2,0 µg/l Revaskularisering PCI ved akutt STEMI infarkt Invasiv bakvakt kontaktes Annen medikamentell beh. Betablokker Nitrater Antitrombotisk behandling ACE hemmere Kalsiumantagonister (forsiktighet) Insulin-glucose infusjon (>15 mmol/l)

3 Arytmier Ventrikkeltachykardi Hemodynamisk ustabile elektrokonverteres Monomorfe sjelden HUSK EKG el konv. Polymorfe obs elektrolyttforst/svikt/hypoksi Residiv monomorfe eller polymorfe med: Amiodaron/ Sotalol Arytmier Bradykardi Atropin, ved intraktable sit. Isoprenalin/tPM Sinusknutesvikt (SA-blokk/sinusarrest) symp. eller truende ekstrem bradykardi. Må ofte til isoprenalin eller tpm AV blokk Grad 1/Grad 2 type I observatio AV blokk 2 type II/ grad 3 Ved FVI +-symp tpm, ved NVI akseptabel frekv. Smale kompl. observatio Arytmier SVT tachyvardi > 140 regelmessig sjelden sinus prøv carotismassasje AF/flutter Verapamil/Betablokker/ Cordarone/ Digitoksin Hjertestans Prosedyren må læres og repeteres Normal EF Ingen hjertesvikt Betablokker (Hvis ikke svært god prognose uten) Ved utreise Redusert EF < 40 ASA 160 mg Statiner hvis kolesterol > 5 eller LDL > 3 Betablokker ACE Mild Hjertesvikt Moderat Alvorlig ACE ACE Diuretika Diuretika Betablokker Betablokker (hvis tolerert) Definisjon: Brystsmerter Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen

4 Forekomst brystsmerter Svært hyppig kontaktårsak i allmennpraksis Brystsmerter som symptom hos primærlegen: 50% psykogene smerter og muskelskjelettsykdom 15% hjerte-karsykdom 15% sykdom i respirasjonsorgan 15% gastrointestinal sykdom Hjerteinfarkt Middelaldrende eller eldre pasient Retrosternale smerter som ikke lindres av nitroglycerin- vanligvis> 30 minutter Atypiske smerter kan forekomme Kan debutere som akutt hjertesvikt Ofte kvalme, svimmelhet, dyspne- BT Infarktkriterier Aortadisseksjon En rift i intimaveggen som lar blodet strømme inn i aortaveggen Årsaker- hypertensjon og arteriosklerose. Marfans syndrom Kraftig og plutselig sentrale brystsmerter, revnende karakter, ofte utstråling til rygg, hals eller overekstremiteter Sirkulasjonskollaps, 2-5% dør per time Pneumothorax Etter traume eller spontant særlig hos ung, veltrent, høy mann Akutt innsettende, stikkende, respirasjonsrelaterte, ensidig og dyspne I milde tilfeller få funn i andre tilfeller Ventilpneumothorax- tachykardi/bt Rtg thorax viser pleural luftkappe

5 Lungeemboli Økt risiko postpartum, postoperativt, sengeleie, p-piller, røyking, DVT Symptomer etter størrelse- dyspne, hoste, pleurale brystsmerter til kraftige brystsmerter, uttalt dyspne, hemoptyse, cyanose, akutt høyre ventrikkelsvikt og rask sjokkutvikling Hvor sitter smertene? Koronare smerter helst retrosternalt Gastroøsofagal refluks oppadstigende smerter Smerter på venstre side ofte myalgi Epigastriesmerter kan skyldes gastritt og ulcus, men også nedreveggsiskemi Smerter nedenfor høyre kostalbue skyldes ofte galleveislidelser Flytter eller stråler smertene ut andre steder? Hals, arm, underskjeve- ofte knyttet til angina Høyre skapula - kan være galleveisrelatert Kan du beskrive smerten? Typisk snørende og trykkende ved myokardiskemi Ofte stikkende smerter ved myalgi, gjerne venstre side av toraks Ofte respirasjonsavhengige smerter ved pneumoni og pneumotoraks Kan du gjøre noe for å lette smertene? Har nitroglycerin virkning? Tenk angina Virkning av syrenøytraliserende midler? Tenk gastroøsofagal reflukssykdom og ulcussykdom Kommer smertene når du anstrenger deg? Tenk angina pectoris Er det verre hvis det er kaldt? Tenk angina pectoris Andre symptom utenom smerten? Kvalme, hoste, oppspytt, tung pust? Kvinner har oftere enn menn andre tilleggssymptomer til iskemiske smerter - hvilesmerter, smerter ved mentalt stress, kvalme og tretthet Hvordan ser oppspyttet ut? Skummende ved hjertesvikt Purulent ved infeksjoner - Blodig ved lungeemboli og tumor Seigt ved astma

6 Forandrer smertene seg ved bevegelse? Tenk lidelse i muskelskjelettapparatet Er smertene relatert til måltider? Tenk ulcussykdom eller funksjonell dyspepsi Er smertene ledsaget av sure oppstøt? Blir smertene verre ved framoverbøyning, eller når en legger seg ned? Tenk gastroøsofagal reflukssykdom Har du utslett der du har smerter? Tenk herpes zoster Har du slått deg der du har smerter, eller skadet nakken eller ryggen? Tenk skjelettskade Familiær opphopning av sykdom? Hjerte og karsykdom eller plutselig død i nær familie Forekomst av metabolske tilstander som familiær hyperkolesterolemi, Marfans syndrom, homocysteinuri eller tromboembolisk sykdom Tidligere sykdommer Diabetes, hypertensjon, annen hjerte/kar sykd. Inntrådt menopause ledsaget av diabetes og/eller hypertensjon obs hos kvinner Gastrointestinal sykdom som ulcus, refluks, galleveissykdom Angst og depresjoner obs psykogene smerter Kjent revmatologisk lidelse Adferd og risikofaktorer Røyke og mosjonsvaner, medikamentbruk -for eks. p-pille, blodtrykk og lipidstatus Ev. Immobilisering etter operasjon Psykogene belastninger Imitatortilstander for hjertelidelser Depresjon, angsttilstander, Depresjon Ofte ledsaget av muskel- og skjelettsmerter, spesielt i nakke-, trapezius- og pectoralisregionen Lytt etter utsagn knyttet til energi, interesse, søvn, tristhet, irritabilitet og angst

7 Angst Ofte utgangspunkt for feildiagnostikk Spesielt akutte angsttilstander, for eks. Panikkangst kan forveksles med akutte tilst. Nakke og brystvirvelsyndromer Kan gi smerter i brystkasse- oftest referred pain skuldrer og armer +/- nerverotkompresjon Us. om bevegelsessmerter, innskrenket bevegelse eller lokal ømhet ved palpasajon Hva ser man etter ved us. Allmenntilstand- blek,svett,tungpust,puls Temperatur Blodtrykk Puls i a. radialis og femoralis-rytme/frekv. Hjerte- ictus,bilyder,rytme,frekvens,svikt Lunger- fremmedlyder,infeksjon eller svikt, obstruktive tegn Hjerteinfarkt ACS/ akutt koronar syndrom Kliniske symptom forenelig med koronar iskemi Inneholder både hjerteinfarkt (ST elevasjon eller ST depresjon, Q infarkt og non-q infarkt) og ustabil angina Prosedyren omfatter UAP/ NSTEMI Ustabil AP/ NSTEMI Klinisk syndrom som nesten alltid er forårsaket av aterosklerotisk koronarsykdom Ofte forårsaket av plakkruptur Pasienten dør av plutselig død eller utvikling av et akutt ST elevasjonsinfarkt Patogenese Ikke okklusiv trombe på tidligere plakk Dynamisk obstruksjon (koronar spasme/vasokonstriksjon Progressiv mekanisk obstruksjon Inflammasjon og eller infeksjon Sekundær UAP/ NSTEMI 4 første vanligvis redusert oksygen tilførsel

8 Plateadhesjon og aktivering Platenes rolle ved karveggskade Platetrombe vs stabilisert propp Plateaktiveringsmekanismer ACC/AHA 2002 Guidelines Anbefalinger basert på litteratur siden 94 Rangering etter grad av evidence A- fra mange randomiserte studier og pas B- begrenset antall studier- få pasienter, men også ikke-randomiserte/registerdata C- konsensus blant spesialister primært

9 ACC/AHA 2002 Guidelines ENDELIG ANBEFALING- KLASSE I- useful and effective treatment/procedure II- Conflict. evidence/divergence of opinion IIa vekt i favør IIb vekt i disfavør III- treatment/procedure not useful/effective and in some cases may be harmful Anti-iskemisk behandling I Sengeleie med kont.ekg vedv.smerte C NG sublingualt deretter iv C Oksygen v cyan/resp.vansk. PO 2 >90% C Morfin iv hvis ikke smerter bort m NG eller ved stuvning/uro C Betablokker først evt. iv. B Kontra. Ca-bl. Som verapamil/diltiazem B ACE hemmer vedv. hypertensjon B Anti-iskemisk behandling IIa PO langtidsvirkende Ca-bl. Ved vedv. iskemi (ikke kontra) og betabl/ng i bruk C ACE hemmer til alle post-acs pas B IABP ved alvorlig iskemi som vedvarer eller kommer tilbake til tross for intensiv med beh eller hemodynamisk ustabil før eller etter koronar angiografi C Anti-iskemisk behandling IIb Ca-bl som verapamil/ diltiazem i stedet for betablokker B Dihydropyridin Ca-bl. (immediate release) sammen med betablokker B Anti-iskemisk behandling III NG eller andre nitrater innen 24 t etter bruk av Viagra C Immediate release dihydropyridin Ca-bl. uten samtidig bruk av betablokker A Koronare plakkskader trigger plate aggregasjon Denne skaden kan gi arteriell trombedannelse, karokklusjon, og akutte koronar syndrom GP IIb/IIIa Plakk ruptur Fibrinogen ASA delvis blokkerer plate aktivering Plate adhesjon/ aktivering Heparin blokkerer thrombin dannelse, men ikke fibrin kryss-bindinger Plate aggregasjon Akutt koronar syndrom GP IIb/IIIa blokkerer den endelige common pathway ved plateaggregasjon Trombedannelse GP Iib/IIIa gir tilleggseffekter til ASA og heparin

10 Antitrombotisk beh I ASA så snart som mulig og vedv. A Klopidogrel til de som ikke kan ta ASA -A Hvis ikkeinv. strategi valgt Plavix i tillegg til ASA og i minst 1 mnd A opp til 9 B Hvis PCI planlagt Plavix minst 1 mnd A og opp til 9 hvis ikke høy risiko for blødn B Pas som tar Plavix sep 5-7 d før CABG B Antitrombotisk beh I Antikoag. med LMWH/iv hep bør gis i tillegg til ASA og eller Plavix A GP IIb/IIIa antagonist gis i tillegg til ASA/ hep hvor angio eller PCI planlagt. Kan også gis like før PCI A Antitrombotisk beh IIa Tirofiban eller Eptifibatid gis i tillegg til ASA og hep til pas med kont iskemi, økt troponin eller andre høyriskikokar. Hvor inv strategi ikke er planlagt utenom hvis CABG planlagt < 24 t A GP IIb/IIIa til pas som allerede får hep/ ASA/ Plavix hvor angio/pci er planl. Kan også gis like før PCI B Antitrombotisk beh IIb Tirofiban eller eptifibatid i tillegg til ASA og hep til pasienter uten kontinuerlig iskemi som ikke har andre høyrisikokarakteristika og hvor PCI ikke er planlagt A Antitrombotisk beh III Intravenøs fibrinolytisk terapi hos pas uten ST elevasjon, et strikt posteriørt infarkt eller et antatt nyoppstått venstre grenblokk A Abciximab administrering til pasienter hvor PCI ikke er planlagt Clinical suspicion ACS PE, ECG, Bloods No ST elevation Aspirin Nitrates B-blockers Heparin Clopidogrel ESC Guidelines for UA/NSTEMI High-risk Troponin Rec. Ischemia Hemodyn. Instability Early Post MI angina Low-Risk Normal Troponin on admission and 12 h later GP IIb/IIIa inhibitor Coronary Angio Stress Test Before or After Discharge

11 Basisbehandling ASA Heparin Klopidogrel (iskemi i EKG og/eller trop ) Betablokker Nitrater Høyrisikogruppen suppleres med GPIIb/IIIa antagonist- Aggrastat el. Integrelin MIRACL: addressed a treatment Acute coronary event gap No history of CAD AFCAPS / TexCAPS/ WOSCOPS t=0 Unstable CAD MIRACL 3 mo Randomization: h 4 mo CARE 1 /LIPID 2 Stable CAD 4S 3 6 Randomization: morandomization: CARE mo >6 mo LIPID mo Primary Secondary prevention Duration prevention of follow-up: years; years; years. Schwartz GG et al. Am J Cardiol 1998;81: MIRACL: occurrence of primary end point events Death Nonfatal Acute MI Resuscitated Cardiac Arrest Worsening angina with new objective evidence of ischemia requiring urgent rehospitalization * *p= Atorvastatin better Placebo better Relative risk Data on file, Pfizer Inc. 4 S n= 4444 vs. HOPE n= 9279 Alder: 58 (± 7) 66 (± 7) Varighet: 64 (59-76) 50 P. endepunkt TM CVD+NFMI+S Placebo inc. 256/ /4652 Treatment inc.182/ /4645 Diff NNT 30 26

12 NNT adjusted to the average 1y Sykehusdødelighet for akutt hjerteinfarkt HELTEFs rapport NNT-M P ly-m P SOLVD tr SAVE AIRE S CARE LIPID HOPE Observed/expected No dead* Østfold Vestfold Vest-Agder Troms Telemark Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Rogaland Oslo Oppland Nordland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Hordaland Hedmark Finnmark Buskerud Aust-Agder Akershus High 95% CI Low 95% CI SMR AMI County

13 Utvikling ved St.Olav PCI antall PCI pretromb tromb PCI halvår01 2halvår01 1halvår02

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Brystsmerter Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen Hva tenker

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim 1 Akutt koronarsyndrom Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Akutt koronarsyndrom, eller ustabilt koronarsyndrom, omfattar diagnosane: Ustabil angina

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Brystsmerter. Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen.

Brystsmerter. Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen. Brystsmerter sykdom Bla artikkelen brystsmerter Definisjon Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen. Alternative Names

Detaljer

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 Avholdt DHLR kurs Det ble 12. desember avhold instruktørkurs i bruk av hjertestarter i Bergen. Her deltok 8 instruktører hvorpå alle bestod kurset. Så nå har selskapet

Detaljer

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no Tlf. 72 57 68 18 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling.

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. En kort veiledning for medisinstudenter Av: Anne Helene Krog lege/stipendiat Carl Erik Slagsvold, dr.med. Andries J. Kroese professor emeritus

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Atrieflimmer, Hjertesvikt,

Atrieflimmer, Hjertesvikt, Hjertesykdommer Angina, Hjerteinfarkt, Atrieflimmer, Hjertesvikt, Lungeødem, ACB/ventil-opr., Pacemaker v/else Aune 1 Angina - AP O2 behovet er større enn tilbudet ischemi Årsak Aterosklerose Trombose

Detaljer

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Råd ved medisinske tilstander på reise Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Agenda Generelt Medikamenter Psykisk sykdom Diabetes Hjerte-kar Lunge Kreft Sentrum Reisemedisin Generelt Flere reiser/flere dør

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

historisk perspektiv

historisk perspektiv Nasjonal Paramedic Utdanning Kull 2 Høyskolen i Lillehammer 2004 2006 Avsluttende hovedoppgave Skrevet av: Dagfinn Karsrud og Ragnar Kristiansen Emne: Prehospital behandling av hjertepasienter i et historisk

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene

Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, RiT Institutt for fysiologi og biomed. teknikk, NTNU http://www.ifbt.ntnu.no/~stigs Advocatus Diaboli Viktig embede

Detaljer

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden.

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat) Hjelpestoffer: Hver filmdrasjerte

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer