SommerSKULK og Matgilde på Øyra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SommerSKULK og Matgilde på Øyra"

Transkript

1 Menighetsblad for Saltdal Nº 2/2013 SommerSKULK og Matgilde på Øyra I god tradisjon ble det gjennomført SommerSKULK også i år. Søndag 2. juni samlet 60 små og store seg på Øyra for å delta på en familiedag med mange spennende aktiviteter. Solen skinte og været var helt upåklagelig under friluftsgudstjenesten med Harald Fylling som prest og Gerd-Anita J. Berglund som medliturg. Med el-piano og lydanlegg ble det også flott musikk av Ole Bøhlerengen. Etter gudstjenesten var det klart for Matgilde mot hungersnød. En milliard mennesker lider i dag av kronisk sult. Samtidig kastes om lag tretti prosent av maten som produseres i verden. I Norge kaster private husholdninger og butikker nærmere tusen tonn mat hver dag. Kasting av mat er blitt et problem ved vårt forbrukersamfunn og dette ville vi gjøre noe med! Derfor arrangerte vi Matgilde mot hungersnød på SommerSKULK. Vi hadde i uka før henvent oss til butikkene i Saltdal og spurt om å få mat fra dem som de ellers ville kastet pga best før datoen. Alle matbutikkene var positive og kommunen bidro! Tusen takk! Maten ble tilberedt av flere frivillige dagen før arrangementet og servert etter gudstjenesten. Og her var det mye godt for store og små. Mange ble overrasket både av mengden mat vi fikk, og hvor mye godt man kunne lage av den. Vi håper av folk ble oppmerksom på hvor mye god mat som kastes og at best før datoen ikke må brukes slavisk. Vi samlet også inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria og mange donerte en sum, til sammen kom det inn 2555 kr. Flott! Kirkens Nødhjelp vil gjennom sine lokale partnere i Syria hjelpe internflyktninger som er ofre for borgerkrig. Hjelpen omfatter både mat og andre nødvendigheter. forts. side 2 Matbordet bugnet av brød, pålegg og kaker, i tillegg til all grillmaten. Harald Fylling er grillsjef! Og mange ville ha! Kirkegård utvides side 3 Øyvinds salme side 6 50-årskonfirmanter side 9

2 Andakt Hva ville Jesus ha sagt om oljeboring Avisa Vårt Land stilte for en tid siden spørsmålet om Jesus ville ha sagt nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Biskopen i Sør-Hålogaland ble også spurt. Spørsmålet kan høres litt naivt og provoserende ut. Men det er det mange spør om når kirka engasjerer seg i konkrete klimasaker. Politikere og næringslivsfolk forteller kirka at dette er et politisk spørsmål som kirka ikke bør trå for tett inn i. Og det er uenighet innad i kirka, slik vi også har sett i debattspaltene i Avisa Nordland. Da jeg fikk spørsmålet av journalisten i Vårt Land kjente jeg at jeg ble litt forlegen. Svaret mitt ble litt unnvikende. Jeg vet ikke hvordan Jesus ville ha ordlagt seg. Vi har ingen direkte Jesussitater å gripe til. Det er heller ikke mange andre ord i Bibelen som gir direkte svar. Journalisten presset meg til å prøve å forestille meg hva Jesus ville kunne ha sagt. En vanskelig øvelse. Det jeg endte opp med var: «Pass dere for grådigheten. Vis aktsomhet for naturen, slik at dere ikke misbruker Guds gave til dere». Det er ikke et bibelvers, og det er ikke veldig konkret. Betyr det en anerkjennelse av en biskop og kirkas ledelse ikke bør være for tydelige i aktuelle politiske spørsmål, som oljeboring i de utsatte kystområdene våre? Spørsmålet er utfordrende og svaret er viktig. Jeg vil prøve ved å vise til en historisk parallell. For litt over to hundre år siden ble det kjempet en dramatisk kamp i det britiske parlamentet for å få slutt på slavehandelen. Det var en politisk kamp. Det dreide seg om å endre lovverket. Kristne og humanistiske idealister sto i spissen for kampanjen. Biskopene sa ingen ting. De henviste til at dette var et spørsmålom politikk og næringsliv. Engelsk nasjonaløkonomi var sterkt avhengig av slavetransporten fra Afrika. I dag vil vi si: Hvordan var det mulig at «den offisielle kirke» ikke sto sammen med dem som ville forby den umenneskelige handelen? For å stille det provoserende og litt naive spørsmålet igjen: Sa Jesus noe om slavehandel? Nei, han gjorde faktisk ikke det. I andre bibelpassasjer ser det ut som slavehold anerkjennes. Det oppfordres til at så vel slaveeier som slave skal forholdes seg til hverandre på en god og respektfull måte. Men systemet kritiseres ikke. Teologisk går det derfor an å forsvare slavehandel. Det har kirken ment i 1800 år. I dag ser vi at idealistene hadde rett og biskopene var blinde. De var bundet av sakens politiske karakter og de store konsekvensene for britisk økonomi og næringsliv. Det var ikke lett å vite hva som var rett, innelukket som de var i sin samtids «boble». I dag vil en samstemt kirke si at de leste ikke sin Bibel godt SommerSKULK og Matgilde på Øyra. Etter Matgilde var det klart for leker og konkurranser. Men tror du ikke været slo helt om. Det høljet ned og alle prøvde å søke ly under matteltet. Det ble riktig så koselig mens vi ventet på at det skulle bli oppholdsvær. Da regnet holdt opp var det mange som valgte å gå hjem, men noen ble igjen og det ble gjennomført sykkelløype, sage- og spikrekonkurranse og kasting på blikkbokser. nok, for Jesus sier så mange og sterke ord om medmenneskelighet og det vi i dag kaller menneskeverd at også biskopene burde ha skjønt det! Parallellen kan virke fjern og provoserende. For meg er den tankevekkende og styrende. Er klimaspørsmålene i all sin kompleksitet og med sine store økonomiske ringvirkninger i vårt samfunn, et spørsmål som skal overlates til det politiske lederskap og til et næringsliv som er styrt av sine egne, og med all respekt, snevre interesser? Vil vi en dag våkne opp og spørre hvor vi var, som ikke tidligere satt foten ned og fant helt nødvendige, alternative energikilder? En dag når klimaet kan ha kommet sånn i ubalanse at det har forrykket livsbetingelsene i verdenssamfunnet. Eller lokalsamfunn som blomstret i oljeboomen, ligger brakk fordi en hadde ødelagt livsgrunnlaget og forspilt mulighetene til alternativ og langsiktig utvikling. Vi vet ikke helt hvordan ting vil se ut utenfor vår «tidsboble». I kirka mangler vi de entydige ordene som gir de enkle svarene. Men det står mye om skaperverk og natur og ydmykhet og måtehold. Hvordan dette skal forstås og overføres til dagens situasjon er vi både usikre på og uenige om. Men for egen del har jeg valgt å støtte dem som er i mot petroleumsaktivitet i våre sårbare områder, og de som lengter etter andre økonomiske og politiske løsninger. Derfor bærer jeg gjerne ved til vardebrenningen, mens fortsetter den etiske debatten i og utenfor kirka. Biskop Tor B Jørgensen på Dette var en flott dag med et godt oppmøte, meget variert vær, deilig mat og mange flotte mennesker som koste seg på Øyra. Nå tar SKULK-aktivitetene sommerferie, men vi er klare med mange flotte tilbud fra høsten av! Holde øye med postkasse, kanskje kommer det en spennende invitasjon til ditt barn! Saltdal kirkegård utvides Arbeidet med å utvide kirkegården mot sør og øst har startet opp! Hogstmaskinen har tatt ned trærne som skal vekk, og en anleggsvei er lagt inn til området rett ovenfor innkjøringen til campingplassen. Denne veien gjør at det blir lite trafikk på eksisterende kirkegård. Området som skal tas i bruk ligger lavere enn nåværende kirkegård så mye masse må tilkjøres. Først tilkjøres rimelige masser for å få et jevnt underlag. Deretter legges en dreneringslag på 30 cm, som hindrer at vann blir stående i grunnen. Over det fylles det på med masser som kistene skal gravlegges i og øverst legges humuslag og jord for å gi gode vekstvilkår for blomster, gress og trær. Utvidelsen gir 590 nye kistegraver. De tre sørligste feltene på dagens kirkegård utvides mot sør, og det anlegges fire nye felt mot øst. På ett av feltene blir retningen på gravene slik at de kan brukes til muslimsk gravlegging, slik gravferdsloven setter krav om. I tillegg lages det egne felt for urnegraver nederst i skråningen mellom den gamle delen rundt kirka og det nyere området nedenfor. Her skal det settes opp en støttemur og fylles på med masse slik at det blir en meget slag stigning der gravene skal være. Det blir også et eget område for anonym urnegravlegging, det vil si uten minnesmerke på den enkelte graven. I tillegg skal den delen av eksisterende kirkegård som henger sammen med utvidelsen opprustes. Her kommer det ny belysning på hele området, veiene asfalteres på nytt, Avfallsortering på kirkegården Det er blitt sommer og mange steller på gravene til sine kjære. Det er flott å se! Men det skaper også mye avfall, som vi kirketjenere må ta oss av. Vi synes det er viktig og riktig å sortere avfallet fra kirkegården, både av miljømessige og økonomiske hensyn. Dette håper vi at alle som legger igjen avfall vil hjelpe oss med, og bruke litt tid på å sortere ved stasjonene. Det Plan over utvidelsen, felt utvides mot sør (grått område) og er nye felt mot øst. Felt 37 er anonyme urnegraver, og 42 og 43 er vanlige urnegraver. Rundinger mellom feltene er bjørketrær. det kommer nye fine vannposter og et bedre og penere kildesorteringssystem for avfall. Det er Saltdal kommune som betaler for og står for utbyggingen. Utvidelsen skal være ferdig til oktober i år, og arbeidet utføres av P K Strøm. Anleggsarbeidet vil ta pause når det er begravelser. Vi ser fram til å få en større og finere kirkegård! Neste prosjekt er å få nytt bårehus, det står på planen for Her ryddes området for de nye urnegravfeltene. vil spare oss for mye sorteringsarbeid når vi skal bringe avfallet videre. Du kan sortere i følgende på kirkegårdene: Organisk (i stor pyramide): Her legges alt som brytes naturlig ned i naturen slik som planter, gress og jord Plastavfall: Her legges alt som er av plastikk slik som gravlys, blomsterpotter, plastposer osv. Restavfall: Her legges resten. I dag har vi har dessverre ikke nok avfallsdunker til å kunne kildesortere på alle stasjoner, men det vil være til stor hjelp at alle sorterer i de dunkene som vi har. Med sommerhilsen fra kirketjenerne Ole og Kåre 2 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

3 Saltdals konfirmanter med ny rekord! Tiden for vekst er her tro it yourself Det ble satt ny, svimlende rekord for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Saltdal i år. Det ble samlet inn hele ,- i løpet av tre timer tirsdag 19. mars! - Dette er rett og slett helt fantastisk og vi i Saltdal og Øvre Saltdal menighet vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra, både til folk som har støttet aksjonen med penger og de som har gått med bøsse eller hjulpet til på andre måter. Konfirmantforeldre som har vært sjåfører, voksne Nye konfirmanter høsten 2013 Det er nå tid for innskrivning til konfirmasjon i Saltdal og Øvre Saltdal i Alle født i 1999 har fått invitasjon i posten. Skulle du ikke ha mottatt invitasjon, ta kontakt med kirkekontoret på tlf Vi har et innholdsrikt tilbud til konfirmantene. De kan velge mellom å være speider-konfirmanter eller prosjektkonfirmanter. Speiderne har en del undervisning ute, går på turer og får speidermerker. Prosjektkonfirmantene har undervisningssamlinger i kirken og velger et prosjekt de gjennomfører i konfirmanttiden. Presentasjonsgudstjeneste i Øvre Saltdal kirke 1.september og i Saltdal kirke 8.september. Dato for konfirmasjon i 2014 er 24. mai i Saltdal kirke og 31. mai i Øvre Saltdal kirke. fra menighetene har deltatt som bøssebærere, både alene og sammen med konfirmanter. Temaet for årets aksjon var Sammen for Andre. Og det har folk i Saltdal uten tvil vært! Engasjementet og responsen for denne aksjonen har vi sett hvert år, men i år har det vært helt enestående! Det er tydelig at folk i Saltdal kommune har lyst til å være med i kampen for en rettferdig verden og en fremtid uten fattigdom sier Gerd-Anita J. Berglund, menighetspedagog i Saltdal kirke. Midlene som er samlet inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at fattige mennesker i Sør får tilgang på rent vann. I forkant av aksjonsdagen var det ulike arrangement, blant annet sangkveld med sanger fra ulike land Kirkens Nødhjelp jobber i, temagudstjeneste og stand i sentrum for å få litt oppmerksomhet rundt aksjonen! Kirkeårets festtid er over. Nå har det vært høytider og fest, fridager og ferier siden advent. Fargene i kirkeåret har skiftet, og alle har sin bestemte betydning. Lilla i advent og faste minner oss om at vi skal forberede oss på møtet mellom himmel og jord. Den røde 2.juledag og i pinsen som minner oss om ilden på pinsedag som tenner en kjærlighet i oss som tåler alt. For noen har denne kjærligheten til Jesus kostet livet. Det minnes vi på martyrdagen 2. juledag. Vi har også brukt den hvite fargen, fargen for fest og glede. Den brukes på 1. juledag og i tiden mellom påske og pinse. Mellom jul og faste og om sommeren er kirkeårsfargen grønn som er kirkens vekst-farge. Den brukes når vi skal la budskapet synke i oss og lære om hvorfor alt som skjedde med Jesus måtte skje og hva det betyr for oss. Åpenbaringstiden etter jul handler om at vi skal lære mer om Jesus. Hvem var dette barnet som ble født i jula? Hva skjedde med Ham? Historiene fra Bibelen denne tiden er om Jesu liv og ender opp med hans død og oppstandelse i påsken. Nå er vi igjen inne i en grønn vekstperiode. Denne tiden heter treenighetstiden og varer helt til advent. I denne tiden skal vi lære mer om og finne mer ut av hva det som Jesus gjorde betyr for meg. Vi skal lære om og vokse inn i troens verden. I løpet av treenighetstiden er det ferietid. Ferieturene går ofte både til vårt eget land og rundt omkring i verden. En erfaring fra andre land, er at kirkene er åpne og man kan fritt besøke dem. I Norge er kirkene ofte nøkterne, og det passer litt med vårt lynne. Man skal ikke prange med store rikdommer, og spesielt ikke i kirkene. Ute i verden er kirkene fulle av gull, sterke farger og rik symbolikk. Jeg vil utfordre alle til å besøke kirkene på det stedet man er, gjerne få en omvisning og prøve å finne ut av symboler og bruken av dem. Kirken på et sted er ofte et av de eldste kulturbyggene og har opp gjennom århundrene båret med seg ulike måter å uttrykke både hengivenhet til og lengsel etter Gud. Symboler er et bilde som betegner noe i tillegg til å være et bilde av noe konkret. For eksempel er en trekant et symbol på Den Treenige Gud. Hvis trekanten har et øye inni seg, er det et symbol på at Gud er alt-seende og alltid tilstedeværende. Det finnes også mange symboler for Jesus. Korset er det mest kjente, og det finnes i mange utgaver alt etter som hvor man er i verden og i hvilken tradisjon man befinner seg. Andre Jesussymboler er lammet, lyset, vintreet eller ulike monogram som I.N.R.I. (Jesus fra Nasaret, jødenes konge) eller IHS som i vår tradisjon står for Iesus Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser). Symbolene for Den Hellige Ånd er som oftest en due eller en lilje, men også ild eller vann. Et symbol som mange bruker, for eksempel på bilen sin, er en fisk. Dette symbolet oppsto under forfølgelsestiden i Romerriket. Det greske ordet for fisk er «icthys». Bokstavene i ordet ble forstått som forbokstavene i navnet Jesus: Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser (Iesos Christos Theou Uios Soter). En annen mulighet i ferietiden, er å delta på de utallige stevner og leirer i kristen regi, som arrangeres rundt omkring i landet vårt om sommeren. Mange tusen mennesker, både små og store, samles slik hver sommer. Det er en lang tradisjon og mange opplever at det er om sommerende får ro til å ta til seg forkynnelse, sanger, erfaringer og forbønn. Ansatte i sjømannskirkene rundt omkring i verden forteller at mange nordmenn benytter sjansen til å gå til gudstjeneste, nattverd, forbønn eller samtale når de er langt borte hjemmefra. Det er positivt, og vi vil oppfordre alle til å gjøre det. Benytt sjansen til å få med deg en gudstjeneste eller et møte i omgivelser som ikke er så gjennomsiktig som hjemme. Ta med deg barnetroen på ferie og se om du kan finne ut av hva den består av, hva som er viktig med den eller hvorfor den er viktig for deg. Astrid Fylling Gerd-Anita J Berglund OPPLEVELSETUR TIL NYÅPNET NASJONALPARKSENTER MED KUNSTGALLERI G Tirsdag 25.juni blir det utflukt i regi av Tirsdagstreff-komitéen. Det blir avreise med privatbiler fra Menighetssenteret på Rognan kl. 11,00. Turen vil inneholde «mini-gudstjeneste» i Øvre Saltdal kirke, lunsjrett med dessert og litt program på Storjord hotell og omvisning i Nasjonalparksenteret og det nye Adde Zetterquist kunstgalleri med påfølgende «bålkaffe». Prisen for alt dette er kun 300 kr. Påmelding til kirkekontoret på tlf innen fredag 21.juni. HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE TUR! Foto: Fotograf Holst. 4 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

4 Min salme Øyvin Kristiansen velger min salme Restaurering av Saltdal kirke Du er utfordret til å velge min salme, tar du utfordringen? Ja det gjør jeg. De fleste her i bygda leser nok menighetsbladet, så jeg kjenner godt til spalten min salme. Først noen ord om hvem er Øyvin? Min far var fra Bodø, så jeg er vel av opphav halvt nordlending, mor kom fra Oslo. De traff hverandre på Koppang gjennom det som den gang het Telegrafverket. Der ble jeg født, men var bare ett og et halvt år da vi flyttet til Voss. Vi bodde der til jeg var 9 år, da flyttet familien til Arendal, så jeg får vel regne meg som arendalitt. Her fikk jeg gode barne- og ungdomsår. Jeg husker fra oppveksten at jeg var aktivt med på søndagsskolen. Etter konfirmasjonen meldte jeg meg ut av Statskirka, og jeg ble aktivt med i ungdomsmiljøet tilknyttet Pinsebevegelsen. Etter gymnaset i Arendal begynte jeg å studere medisin i Oslo. Her kom jeg med i Norges kristelige studentforbund, et forbund med en kristensosialistisk plattform og med sterk tilknytning til frigjøringsteologien i den tredje verden. I denne tiden fikk jeg også mitt politiske ståsted på venstresiden i norsk politikk. Dette var en rik og spennende tid som har vært med på å forme meg som menneske og som lege. Studietiden var på mange måter en brytningstid, og jeg forlot også det kristne grunnsynet i denne tiden. Jeg ser likevel at det er mye positivt og bra som skjer i kirken i dag. Som aktiv i to kor deltar jeg ofte i kirkelige sammenhenger. Etter at jeg var ferdig med legestudiet, ble det turnustjeneste i Lofoten. I 1980 flyttet Tone Gunn og jeg til Saltdal. Vi traff hverandre i ungdomsårene i Arendal og har siden holdt sammen. Vi har tre voksne barn og to barnebarn. Vi er så heldig at barnebarna bor i Bodø, så det er gode muligheter for å ha kontakt med dem. Det er flott å være bestefar! Hvilken salme velger du, og har du noen tanker eller historie knyttet til salmen? Jeg har i mange år vært med i Saltdal mannskor. Gjennom samarbeidet mellom Chorus Novus og dirigenten Per Oddvar Hildre ble Tone Gunn og jeg med i Kulturmixkoret i Per Oddvar Hildre er kanskje mest kjent som dirigent, instruktør og kunstnerisk leder for koret SKRUK (Sunnmøre Kristelige Ungdomskor). Kulturmixkoret er et konsept for reiseog musikkinteresserte folk som liker å synge. De fleste av korets øvelser er lagt til Oslo, men vi har også hatt korseminar i Alta, og i juni skal vi til Ålesund. Det er en helt spesiell opplevelse å få være med på reiser med Kulturmixkoret. Det er ulikt opplegg etter hvilket land vi besøker. Noen ganger bor vi fast på et sted, med sightseeing eller vandring i byene vi besøker. Andre ganger blir deler av turen brukt til rundreise i landet. Når vi besøker et sted gjør vi avtaler med lokale kor, der det bokstavelig talt blir en spennende kulturmiks mellom oss og de vi besøker. Jeg har vært med på turer til New Orleans, Cuba, Peru, Italia, Azerbaijan og Kina, for å nevne noen. Mange av sangene vi bruker i Kulturmixkoret er gospelinspirert musikk, samt etnisk musikk med mye rytme i seg. Salmen jeg velger blir en vi synger i dette koret, nemlig Credo fra Misa Campesina. Vi sang den sist i Ullensaker Kirke søndag 5. mai. Den er en del av en større messe skrevet i 1975 av Carlos Mejia Godoy som er en kjent musiker og sanger fra Nicaragua, han har også studert teologi. «Misa Campesina» ble et av de tydeligste uttrykkene for latinamerikansk frigjøringsteologi, der en stiller seg solidarisk med fattige bønder mot undertrykkelsen fra rike godseiere. «Messe fra bondelandet» betyr det rett oversatt og ble ganske snart forbudt å bruke i den katolske kirken på 70- tallet i Nicaragua. Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted har oversatt teksten til norsk og det er blitt et spennende møte mellom Norge og Nicaragua, mellom gammel messetradisjon og en fristilt måte å betrakte kirkens budskap på. En kan vel si at salmen jeg velger som min salme, har sine røtter tilbake til det jeg selv sto for som ung student i Oslo på 70- tallet. Det har vært spennende å høre deg fortelle om frigjøringsteologien som formet mange unge på 70- tallet. Har du tenkt på hvem du vil utfordre til å velge min salme neste gang? Jeg har tenkt litt på det og vil utfordre Egil Herredsvela. Han er en flott person som jeg synger sammen med i mannskoret og er som jeg innflytter til kommunen. Harry Edvardsen Saltdal kirke er flott på avstand, men går du litt nærmere ser du fort mange behov for vedlikehold. Credo fra Misa Campesina av Carlos Mejía Godoy, Norsk tekst: Erik Hillestad Gud, eg trur verda vart slynga ut som ein song vi skal synga frå din rause tankeflaum At du er sjølve artisten, målaren, maksimalisten. Fargar sprutar or di draum. Månen og Melkevegbogen, husa og nausta og vågen, Båtane som kjem mot land med dagens fangst før sola glar, Kyr og sau som går på beite, bondens eng med bygg og kveite, og kvart store, stolte tre den hjartelause øksa tar. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Jesus, eg trur du tok vegen ned langs den stupbratte stigen for å bli ein tømmermann Og for å frelsa oss alle fekk du ein skrott og ein skalle av Maria, god og sann. Jesus, eg trur du blei slegen, plaga og spotta og dregen utfor byen og korsfesta av Pilatus og hans menn. Han var ein av dei globale folk som let dei små betale. Han let vaska hendene og trudde han vart rein igjen. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Eg trur på Kristus, du frende, medvandrar, du let det hende då du danka dauden ut. For med det livet du tapte var det vår fridom du skapte. Vi skal reisa oss til slutt. Og du står opp i kvar neve som slåss for at alle skal leve utan at den frie pressa skrik og lyg om kven dei er. Og i bedehus og skuler står du opp der sanning ruler, Over alt på jord der nokon slåss for mennesket sitt verd. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Det er laget en plan for omfattende restaurering/ fornyelse av Saltdal kirke. Arbeidet vil foregå over flere år. For 2013 er følgende planlagt: Kirka males utvendig mot sør og vest, samt alle vinduer og vannstokken over muren på hele bygget. En del av vannstokken skiftes ut pga. råte, også vannbord under vindu skiftes ut, likeså vannbord med mer på utbyggene over trappene. Det males med linoljemaling. Resten av bygget tas når det er behov for det. Alle utvendige trapper repareres/fornyes, og det blir bedre atkomst for rullestol Gulvet i koret og taket i prestesakristiet isoleres Nytt oppvarmingssystem med bedre styringsmuligheter Nye stoler erstatter de gamle stolene, samt en del av benkene En lekekrok for små barn etableres Noe nytt utstyr kjøpes inn, blant annet programmering til kirkeklokkene I alt brukes ,- på dette arbeidet, ,- har kommunen bevilget og ,- har vi fått i gave fra Lions i Saltdal til nye stoler. Neste år planlegges mer arbeid innvendig i kirka; gulvet skal slipes og lakkes, ny løper til gulvet, nytt gulv i koret og sakristiene, slipe og lakke benkene, og veggene må behandles/males. Dette siste har blant annet kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune tatt til orde for, de vil gjerne at kirka igjen blir malt innvendig i de fargene den først hadde, slik at kirken beholder sitt stilpreg slik den har på gjort på utsiden. Den største oppgave blir å legge nytt tak på hele kirka og skifte ut takrenner og nedløp. Det er i dag ikke undertak av papp under skifersteinen, og steinen har ligget siden Det blåser inn støv og rusk om sommeren og snø om vinteren. Nytt undertak, skifersteintak og takrenner koster ca 2 millioner. Samtidig med at dette gjøres legges mer isolasjon på loftet i kirka. Da gjenstår en ting og det er å ferdigstille orgelet. Det mangler fem stemmer som man ikke hadde råd til å kjøpe i 1986, og orgelet trenger en intonasjon, det vil si en tilpasning av lydbildet til rommet det står i. Vi ønsker også å få til noe fasadeutsmykking på orgelet. Til sammen vil dette koste ca 1 million. Saltdal kommune vil finansiere det aller meste av arbeidene og det er vi svært glade for! 6 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

5 smått om STORT SKULK-nytt Babysang bytter dag til onsdag og starter opp 28. august kl 11-13, og blir på 9 onsdager utover høsten. Invitasjon til alle fra 0-2 år kommer i posten. Småbarnsang starter opp tirsdag 3. september fra kl. 17 til 18, og fortsetter utover høsten. Invitasjon til alle 1-4 åringer kommer i posten. Grensegudstjeneste 20. juli Lørdag kl 14 ved kongesteinen på grensen til Sverige møtes vi for å feire gudstjeneste i lag. Sokneprest Mirian Tode medvirker fra Saltdal, og Karl-Axel Lundqvist, Madeleine Aheinen-Westerlund, sång och Hilding Andersson, dragspel er med fra Arjeplogs församling. Servering. Velkommen! Frivillig på Kirkekontoret? Kirka er helt avhengig av frivillig innsats på mange området, også på Kirkekontoret. På grunn av økonomien har vi i år måttet redusere kontorbemanningen ganske mye, og sliter nå med å få gjort alt vi skal gjøre. Derfor ønsker vi oss en frivillig som kan komme å hjelpe oss. Det er snakk om kontorarbeid, noen faste oppgaver og noe forefallende arbeid. Det er fint om du kan komme noen timer en fast dag i uka, men andre løsninger går også veldig bra. Vil du vite litt mer? Ta kontakt med på tlf , eller på Helt 1.klasses! Vi starter opp et nytt tiltak denne høsten som heter Helt 1. Klasses! Dette er en markering av skolestarten for alle 6 åringene. Det blir aktiviteter og feiring av 1. klassingene og en familiegudstjeneste. Datoene er 25. august i Saltdal kirke og 1. september i Øvre Saltdal kirke. Begge steder blir det er samling i uka før. Invitasjon kommer i posten. FireårSKULK. 4 åringene blir invitert til fire klubbkvelder på mandager fra kl Her leker vi, synger, hører fortellinger og spiser sammen. På gudstjenesten får alle fireåringer sin egen kirkebok. Invitasjon kommer i posten til alle fireåringer. Datoene er: Saltdal kirke: 26/8, 2/9, 9/9 og 16/9. Gudstjeneste 22/9. Øvre Saltdal kirke: 23/9, 30/9, 7/10 og 14/10. Gudstjeneste 20/10. Minnesamvær Gave til kirkegården Etter begravelsen er det godt å samles. Mange bruker lokalene i Menighetssentret på Rognan eller Kirkestua i Øvre Saltdal til dette. Du kan leie lokalene og ordne serveringen selv, eller vi kan ordne alt for deg med pådekking, servering og opprydding for kr 160,- pr person for karbonade, kake og kaffe. Om du vil ordne med kaker selv koster det 130,- Ta kontakt med Kirkekontoret på tlf Vi har fått en gave på kr 1000,- til Saltdal kirkegård for bruk til noe som en kan frakte vannkanner og annet i. To trillevogner er kjøpt inn, en til hver avdeling på kirkegård. Tusen takke for bidraget til vognene! Så håper vi folk er flinke å sette dem tilbake etter bruk. Kirkejubileum i Øvre Saltdal Øvre Saltdal kirke er 75 år i september. Dette skal feires og markeres på mange slags vis. Kirka er et flott bygg som er reist med stor dugnadsinnsats i Øverbygda. Det er verd å feire! Jubileumsuka vil samle mennesker til fellesskap, fest og glede. 50-årskonfirmanter Saltdal Frank Andersen Lars Erik Andersen Edvin Joakim Arntsen Kjell Bjørnstrøm Nils Håvald Eriksen Jørgen Furumo Jan Harald Hansen Paul Inge Julius Holte Jan Helge Hunstad Jan Erling Håkonsen John Karl Olav Johansen Per Jarle Johansen Hugo Jensen Bjørn Harry Jensen Sigmund Ole Kristensen Kristian Krogh John Kristensen Leif Henrik Kristiansen Ingvald Lieng Alf Edgar Lian Gunnar Moland Gunnar Monsen Fredrik Monsen Kåre Erling Moe Johan Ivan Os Odd Gunnar Olsen Frode Olsen Leif Viktor Olsen Bjørn Helge Pettersen Dag Olav Olsen Bjørnar Sletteng Svein Arve Solheim Asle Inge Sund Tor Jarle Sundby Onsdag 25. september Kl 11: Gudstjeneste for eldre. Kirkekaffe med lansering av Kokebok for Øvre Saltdal. Kl 18: Historien om Øvre Saltdal kirke fra liten idé til stor virkelighet! Fredag 27. september Kl 19: Festkveld på Russånes ungdomshus. 3-retters middag med underholdning av lokale artister og et nyskrevet revyinnslag. Kåseri Odd Eidner. Konferansier Odd Willy Johansen. Billettsalg på Kirkekontoret fra 12. august. Lørdag 28. september Kl 18: Jubileumskonsert med lokale kor og artister. Konferansier Kjell- Magne Johansen. Billettsalg. Markeres i Saltdal kirke 30. juni kl 11. Odd Erik Svendgård Helge Einar Torbergsen Alf Sture Vik Arvid Johan Unosen Rovena Andersen Anita Jesie Ellingsen Solveig Erikstad Barbro Furubotn Anna Håkonsen Anne Helene Jansen Karin Beate Jansen Berit Elin Anne Johansen Bjørg Johanne Johansen Lilian Kristiansen Vigdis Kristensen Jorunn Kristiansen Toril Venke Kristiansen Søndag 29. september Kl 11: Festgudstjeneste. Biskop Tor B. Jørgensen deltar. Stor kirkekaffe med hilsener til jubileet. I tillegg planlegges barnas kirkebursdag, men tidspunkt er ikke bestem ennå. Øvre Saltdal kirke er spesiell og flott! Men bygget hadde ikke vært noen ting uten menneskene som tar det i bruk. Her møtes vi for å feire høytider og gudstjenester og døpe våre små, ungdommene blir konfirmert, her er også bryllup og ikke minst er kirka et sted hvor vi kommer sammen for å ta et siste farvel med de som er gått bort. Slik er kirka der i gode som i onde dager og gir oss et rom å samles i. Dette vil vi markere og feire under jubileet. Velkommen! Greta Moen Ragnhild Monsen Grete Myhre Helga Marie Myhre Turid Nikolaisen Edna Næss Randi Næstby Laura Viola Olsen Gunn Paulsen Toril Elisabeth Saltnes Solveig Saksenvik Tove Kristin Sandberg Aud Sletteng Bjørg Slåttholm Synnøve Kristine Sjøvoll Torhild Olaug Willumsen 50-årskonfirmanter Øvre Saltdal Markeres i Øvre Saltdal kirke 7. juli kl 11. Gunnar Kjell Andersen Lars Bernt Bentsen Rune Leo Bentsen Svein Bernhard Bjerkeng Tore Edvardsen John Magnus Engan Willy Gaupholm Torbjørn Hasselbergsen Arve Ingvaldsen Svein Roger Karlsen Hugo Jørn Kvitstein Torbjørn Nymo Torbjørn Rosvoll Arild Magne Rånes Steinar Stolpen Sverre Støre Per Jonny Sørensen Frøydis Johanne Andreassen Berit Helene Bakken Bjørg Edvardsen Bjørg Anne Grongstad Hjørdis Erika Jahr Bjørg Anne Jensen Gerd Karin Jensen Inger Lise Johansen Lilian Kleven Wenche Lien Aud Helene Mathiassen 8 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

6 Saltdal og Øvre Saltdal menigheter Saltdal 14.04: Alina Mikkeline Marklund Ellingsen 27.04: Mathilde Spørck Oda Viktoria Wårheim Johansen Alpha Doboyou 28.04: Eline Edvardsen Nordnes 12.05: Felix Hilstad Stien Øvre Saltdal 07.04: Martine Johansen 20.05: Andrea Solvang Nadheim Fredrik Solvang Hagen Utenbygds: 03.03: Elion Alsli i Høylandet kirke 31.03: Amanda Øislebø Skansen i Øyslebø kirke 20.05: Altan Storm Purev-Ochir i Misvær kirke Saltdal sokn 17.03: Hans Albert Hansen, Rognan, f : Brynhild Arnilla Olsen, Rognan, f : Arild Johan Bakke, Rognan, f : Karin Ulla Christina Landhem, Rognan. f : Finn Ketil Johansen. Rognan, f : Bjørg Andreassen, Rognan. f : Bjørn Bakke, Rognan, f : Arnt Børåholm, Børå, f : Kurt Henrik Spørck, Rognan, f : Emma Ågot Krogstad, Rognan, f Øvre Saltdal sokn 06.03: Frank Edgar Nordnes, Stormo, f : Aslaug Johanna Unosen, Rognan, f : Jan Håkon Løseth, Junkerdal, f : Randi Brit Johansen, Nordnes, f Kirkekontoret Telefon Besøksadr.: Ringvn. 2 (v/saltdal kirke) Postadr.: Pb. 117, 8251 Rognan e-post: Vakthavende prest Mob (hverdager etter kl. 17 og før kl. 08 samt alle helgedager) Menighetssenteret, Rognan Tlf Privattelefoner ansatte: Sokneprest Mirian Tode Tlf Mob Sokneprest Harald Fylling Mob Daglig leder/kirkeverge: Tlf Organist: Johan Hals Jørgensen Tlf Menighetspedagog: Gerd-Anita Johannesdatter Berglund Tlf INDRE SALTEN BEGRAVELSESBYRA Vakttelefon (hele døgnet) Erfaring Tradisjon Kompetanse Vårt byrå består av fagutdannet Helsepersonell. Morten Ringvall Sykepleier Rita Wold Hjelpepleier Kirkegata 26, 8250 Rognan Telefon: Gratis utkjøring av blomster til begravelser i kirkene. Åpent: hverdag Lørdag Vakt-telefon: Blomsterbutikk Fauske: Vi bistår med råd, tilrettelegging og gjennomføring ved bisettelse eller begravelse. Vi forhandler også gravstein, kantstein og bedplanter. Fraktfritt levert og gratis montert. Likedan tar vi oppussing, navnetilføyelser og ettermontering av gravlykter. Saltdal kirke 15.03: Clarissa Ann Filice og Sasan Samandar Harrison Bladet utgis av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter, kommer ut med fire nummer i året og sendes samtlige husstander i Saltdal. Utenbygdsboende kan bestille bladet på ovennevnte adresse. Frivillig abonnement: kr 150,-. Kontonummer: Grafisk produksjon: Økonomi-Trykk as - Bodø Saltdal kirkekontor Pb. 117, 8251 ROGNAN Tlf E-post: Redaksjonen Gunnlaug Stormo Harry Edvardsen ANNONSEPRISER ½ s kr 1900,- ¼ s 1100,- 1/8 s 700,- 1/16 s 450,-. Bladet har årlig 4 utgivelser. 10% rabatt ved flere innrykk, 15% ved helår. Priser ekskl. mva. Kontakt, Kirkekontoret, , e-post Trosopplæringskoordinator: Astrid Fylling Tlf Kirketjener: Ole Bøhlerengen Tlf Kåre Stormo Tlf Kontorfullm./husmor: Margrethe Blomberg Tlf Saltdal felles menighetsråd: Leder: Harry Edvardsen Sørgrenda 24, 8250 Rognan. Tlf SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

7 Informasjon B Returadr.: Pb. 117, 8251 Rognan Gudstjenester og musikk 23.juni 29.september 2013 Saltdal kirke Søndag 30.juni 50-årskonfirmanter. Søndag 14.juli Søndag 28.juli Søndag 11.august Søndag 25.august 1.klassinger deltar. Søndag 1. september Kl. 19: Sangkveld Søndag 8.september Konfirmantpresentasjon. Søndag 15.september Kl. 19: Gudstjeneste. Søndag 22.september Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Høsttakkefest. Øvre Saltdal kirke Søndag 23.juni Søndag 7.juli 50-årskonfirmanter. Lørdag 20.juli Riksgrensen Kl. 14: Grensegudstjeneste sammen med Arjeplog menighet. Kaffe. Søndag 4.august Kl. 18: Gudstjeneste. Søndag 18.august Søndag 1.september Kl. 11: Familiegudstjeneste. Konfirmanter og 1.klassinger deltar. Søndag 15.september Onsdag 25.september Kl. 11: Gudstjeneste for eldre. Kirkekaffe. Lørdag 28.september Kl. 18: Jubileumskonsert med lokale kor og artister. Billettsalg. Søndag 29.september Kl. 11: Jubileumsgudstjeneste. Biskop Tor B Jørgensen deltar. Kirkekaffe med hilsener. Med forbehold om endringer. Se avisen og

Å, så vakkert s. 4. Advent og jul i Saltdal s. 2. Ny sorggruppe starter i januar s. 3. Om kirkegårdsutvidelse

Å, så vakkert s. 4. Advent og jul i Saltdal s. 2. Ny sorggruppe starter i januar s. 3. Om kirkegårdsutvidelse Menighetsblad for Saltdal Nr. 4-2010 Å, så vakkert s. 4 Advent og jul i Saltdal s. 2 Ny sorggruppe starter i januar s. 3 Sokneprest Odd Willy Johansen slutter i Saltdal: s. 3 MIN SALME av Wenche Lien s.

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

I livet står vi foran valg

I livet står vi foran valg Informasjon Vang Menighetsblad Nr 2/2014. 71. årg. I livet står vi foran valg TANKER OM DEN STILLE UKE Den stille uke påske Ferie, fritid. Kanskje skal også jeg på skitur en av helligdagene i den stille

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro.

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2011 NR.3 71. ÅRGANG Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. MIDT I VÅR VERDEN

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer