SommerSKULK og Matgilde på Øyra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SommerSKULK og Matgilde på Øyra"

Transkript

1 Menighetsblad for Saltdal Nº 2/2013 SommerSKULK og Matgilde på Øyra I god tradisjon ble det gjennomført SommerSKULK også i år. Søndag 2. juni samlet 60 små og store seg på Øyra for å delta på en familiedag med mange spennende aktiviteter. Solen skinte og været var helt upåklagelig under friluftsgudstjenesten med Harald Fylling som prest og Gerd-Anita J. Berglund som medliturg. Med el-piano og lydanlegg ble det også flott musikk av Ole Bøhlerengen. Etter gudstjenesten var det klart for Matgilde mot hungersnød. En milliard mennesker lider i dag av kronisk sult. Samtidig kastes om lag tretti prosent av maten som produseres i verden. I Norge kaster private husholdninger og butikker nærmere tusen tonn mat hver dag. Kasting av mat er blitt et problem ved vårt forbrukersamfunn og dette ville vi gjøre noe med! Derfor arrangerte vi Matgilde mot hungersnød på SommerSKULK. Vi hadde i uka før henvent oss til butikkene i Saltdal og spurt om å få mat fra dem som de ellers ville kastet pga best før datoen. Alle matbutikkene var positive og kommunen bidro! Tusen takk! Maten ble tilberedt av flere frivillige dagen før arrangementet og servert etter gudstjenesten. Og her var det mye godt for store og små. Mange ble overrasket både av mengden mat vi fikk, og hvor mye godt man kunne lage av den. Vi håper av folk ble oppmerksom på hvor mye god mat som kastes og at best før datoen ikke må brukes slavisk. Vi samlet også inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria og mange donerte en sum, til sammen kom det inn 2555 kr. Flott! Kirkens Nødhjelp vil gjennom sine lokale partnere i Syria hjelpe internflyktninger som er ofre for borgerkrig. Hjelpen omfatter både mat og andre nødvendigheter. forts. side 2 Matbordet bugnet av brød, pålegg og kaker, i tillegg til all grillmaten. Harald Fylling er grillsjef! Og mange ville ha! Kirkegård utvides side 3 Øyvinds salme side 6 50-årskonfirmanter side 9

2 Andakt Hva ville Jesus ha sagt om oljeboring Avisa Vårt Land stilte for en tid siden spørsmålet om Jesus ville ha sagt nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Biskopen i Sør-Hålogaland ble også spurt. Spørsmålet kan høres litt naivt og provoserende ut. Men det er det mange spør om når kirka engasjerer seg i konkrete klimasaker. Politikere og næringslivsfolk forteller kirka at dette er et politisk spørsmål som kirka ikke bør trå for tett inn i. Og det er uenighet innad i kirka, slik vi også har sett i debattspaltene i Avisa Nordland. Da jeg fikk spørsmålet av journalisten i Vårt Land kjente jeg at jeg ble litt forlegen. Svaret mitt ble litt unnvikende. Jeg vet ikke hvordan Jesus ville ha ordlagt seg. Vi har ingen direkte Jesussitater å gripe til. Det er heller ikke mange andre ord i Bibelen som gir direkte svar. Journalisten presset meg til å prøve å forestille meg hva Jesus ville kunne ha sagt. En vanskelig øvelse. Det jeg endte opp med var: «Pass dere for grådigheten. Vis aktsomhet for naturen, slik at dere ikke misbruker Guds gave til dere». Det er ikke et bibelvers, og det er ikke veldig konkret. Betyr det en anerkjennelse av en biskop og kirkas ledelse ikke bør være for tydelige i aktuelle politiske spørsmål, som oljeboring i de utsatte kystområdene våre? Spørsmålet er utfordrende og svaret er viktig. Jeg vil prøve ved å vise til en historisk parallell. For litt over to hundre år siden ble det kjempet en dramatisk kamp i det britiske parlamentet for å få slutt på slavehandelen. Det var en politisk kamp. Det dreide seg om å endre lovverket. Kristne og humanistiske idealister sto i spissen for kampanjen. Biskopene sa ingen ting. De henviste til at dette var et spørsmålom politikk og næringsliv. Engelsk nasjonaløkonomi var sterkt avhengig av slavetransporten fra Afrika. I dag vil vi si: Hvordan var det mulig at «den offisielle kirke» ikke sto sammen med dem som ville forby den umenneskelige handelen? For å stille det provoserende og litt naive spørsmålet igjen: Sa Jesus noe om slavehandel? Nei, han gjorde faktisk ikke det. I andre bibelpassasjer ser det ut som slavehold anerkjennes. Det oppfordres til at så vel slaveeier som slave skal forholdes seg til hverandre på en god og respektfull måte. Men systemet kritiseres ikke. Teologisk går det derfor an å forsvare slavehandel. Det har kirken ment i 1800 år. I dag ser vi at idealistene hadde rett og biskopene var blinde. De var bundet av sakens politiske karakter og de store konsekvensene for britisk økonomi og næringsliv. Det var ikke lett å vite hva som var rett, innelukket som de var i sin samtids «boble». I dag vil en samstemt kirke si at de leste ikke sin Bibel godt SommerSKULK og Matgilde på Øyra. Etter Matgilde var det klart for leker og konkurranser. Men tror du ikke været slo helt om. Det høljet ned og alle prøvde å søke ly under matteltet. Det ble riktig så koselig mens vi ventet på at det skulle bli oppholdsvær. Da regnet holdt opp var det mange som valgte å gå hjem, men noen ble igjen og det ble gjennomført sykkelløype, sage- og spikrekonkurranse og kasting på blikkbokser. nok, for Jesus sier så mange og sterke ord om medmenneskelighet og det vi i dag kaller menneskeverd at også biskopene burde ha skjønt det! Parallellen kan virke fjern og provoserende. For meg er den tankevekkende og styrende. Er klimaspørsmålene i all sin kompleksitet og med sine store økonomiske ringvirkninger i vårt samfunn, et spørsmål som skal overlates til det politiske lederskap og til et næringsliv som er styrt av sine egne, og med all respekt, snevre interesser? Vil vi en dag våkne opp og spørre hvor vi var, som ikke tidligere satt foten ned og fant helt nødvendige, alternative energikilder? En dag når klimaet kan ha kommet sånn i ubalanse at det har forrykket livsbetingelsene i verdenssamfunnet. Eller lokalsamfunn som blomstret i oljeboomen, ligger brakk fordi en hadde ødelagt livsgrunnlaget og forspilt mulighetene til alternativ og langsiktig utvikling. Vi vet ikke helt hvordan ting vil se ut utenfor vår «tidsboble». I kirka mangler vi de entydige ordene som gir de enkle svarene. Men det står mye om skaperverk og natur og ydmykhet og måtehold. Hvordan dette skal forstås og overføres til dagens situasjon er vi både usikre på og uenige om. Men for egen del har jeg valgt å støtte dem som er i mot petroleumsaktivitet i våre sårbare områder, og de som lengter etter andre økonomiske og politiske løsninger. Derfor bærer jeg gjerne ved til vardebrenningen, mens fortsetter den etiske debatten i og utenfor kirka. Biskop Tor B Jørgensen på Dette var en flott dag med et godt oppmøte, meget variert vær, deilig mat og mange flotte mennesker som koste seg på Øyra. Nå tar SKULK-aktivitetene sommerferie, men vi er klare med mange flotte tilbud fra høsten av! Holde øye med postkasse, kanskje kommer det en spennende invitasjon til ditt barn! Saltdal kirkegård utvides Arbeidet med å utvide kirkegården mot sør og øst har startet opp! Hogstmaskinen har tatt ned trærne som skal vekk, og en anleggsvei er lagt inn til området rett ovenfor innkjøringen til campingplassen. Denne veien gjør at det blir lite trafikk på eksisterende kirkegård. Området som skal tas i bruk ligger lavere enn nåværende kirkegård så mye masse må tilkjøres. Først tilkjøres rimelige masser for å få et jevnt underlag. Deretter legges en dreneringslag på 30 cm, som hindrer at vann blir stående i grunnen. Over det fylles det på med masser som kistene skal gravlegges i og øverst legges humuslag og jord for å gi gode vekstvilkår for blomster, gress og trær. Utvidelsen gir 590 nye kistegraver. De tre sørligste feltene på dagens kirkegård utvides mot sør, og det anlegges fire nye felt mot øst. På ett av feltene blir retningen på gravene slik at de kan brukes til muslimsk gravlegging, slik gravferdsloven setter krav om. I tillegg lages det egne felt for urnegraver nederst i skråningen mellom den gamle delen rundt kirka og det nyere området nedenfor. Her skal det settes opp en støttemur og fylles på med masse slik at det blir en meget slag stigning der gravene skal være. Det blir også et eget område for anonym urnegravlegging, det vil si uten minnesmerke på den enkelte graven. I tillegg skal den delen av eksisterende kirkegård som henger sammen med utvidelsen opprustes. Her kommer det ny belysning på hele området, veiene asfalteres på nytt, Avfallsortering på kirkegården Det er blitt sommer og mange steller på gravene til sine kjære. Det er flott å se! Men det skaper også mye avfall, som vi kirketjenere må ta oss av. Vi synes det er viktig og riktig å sortere avfallet fra kirkegården, både av miljømessige og økonomiske hensyn. Dette håper vi at alle som legger igjen avfall vil hjelpe oss med, og bruke litt tid på å sortere ved stasjonene. Det Plan over utvidelsen, felt utvides mot sør (grått område) og er nye felt mot øst. Felt 37 er anonyme urnegraver, og 42 og 43 er vanlige urnegraver. Rundinger mellom feltene er bjørketrær. det kommer nye fine vannposter og et bedre og penere kildesorteringssystem for avfall. Det er Saltdal kommune som betaler for og står for utbyggingen. Utvidelsen skal være ferdig til oktober i år, og arbeidet utføres av P K Strøm. Anleggsarbeidet vil ta pause når det er begravelser. Vi ser fram til å få en større og finere kirkegård! Neste prosjekt er å få nytt bårehus, det står på planen for Her ryddes området for de nye urnegravfeltene. vil spare oss for mye sorteringsarbeid når vi skal bringe avfallet videre. Du kan sortere i følgende på kirkegårdene: Organisk (i stor pyramide): Her legges alt som brytes naturlig ned i naturen slik som planter, gress og jord Plastavfall: Her legges alt som er av plastikk slik som gravlys, blomsterpotter, plastposer osv. Restavfall: Her legges resten. I dag har vi har dessverre ikke nok avfallsdunker til å kunne kildesortere på alle stasjoner, men det vil være til stor hjelp at alle sorterer i de dunkene som vi har. Med sommerhilsen fra kirketjenerne Ole og Kåre 2 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

3 Saltdals konfirmanter med ny rekord! Tiden for vekst er her tro it yourself Det ble satt ny, svimlende rekord for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Saltdal i år. Det ble samlet inn hele ,- i løpet av tre timer tirsdag 19. mars! - Dette er rett og slett helt fantastisk og vi i Saltdal og Øvre Saltdal menighet vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra, både til folk som har støttet aksjonen med penger og de som har gått med bøsse eller hjulpet til på andre måter. Konfirmantforeldre som har vært sjåfører, voksne Nye konfirmanter høsten 2013 Det er nå tid for innskrivning til konfirmasjon i Saltdal og Øvre Saltdal i Alle født i 1999 har fått invitasjon i posten. Skulle du ikke ha mottatt invitasjon, ta kontakt med kirkekontoret på tlf Vi har et innholdsrikt tilbud til konfirmantene. De kan velge mellom å være speider-konfirmanter eller prosjektkonfirmanter. Speiderne har en del undervisning ute, går på turer og får speidermerker. Prosjektkonfirmantene har undervisningssamlinger i kirken og velger et prosjekt de gjennomfører i konfirmanttiden. Presentasjonsgudstjeneste i Øvre Saltdal kirke 1.september og i Saltdal kirke 8.september. Dato for konfirmasjon i 2014 er 24. mai i Saltdal kirke og 31. mai i Øvre Saltdal kirke. fra menighetene har deltatt som bøssebærere, både alene og sammen med konfirmanter. Temaet for årets aksjon var Sammen for Andre. Og det har folk i Saltdal uten tvil vært! Engasjementet og responsen for denne aksjonen har vi sett hvert år, men i år har det vært helt enestående! Det er tydelig at folk i Saltdal kommune har lyst til å være med i kampen for en rettferdig verden og en fremtid uten fattigdom sier Gerd-Anita J. Berglund, menighetspedagog i Saltdal kirke. Midlene som er samlet inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at fattige mennesker i Sør får tilgang på rent vann. I forkant av aksjonsdagen var det ulike arrangement, blant annet sangkveld med sanger fra ulike land Kirkens Nødhjelp jobber i, temagudstjeneste og stand i sentrum for å få litt oppmerksomhet rundt aksjonen! Kirkeårets festtid er over. Nå har det vært høytider og fest, fridager og ferier siden advent. Fargene i kirkeåret har skiftet, og alle har sin bestemte betydning. Lilla i advent og faste minner oss om at vi skal forberede oss på møtet mellom himmel og jord. Den røde 2.juledag og i pinsen som minner oss om ilden på pinsedag som tenner en kjærlighet i oss som tåler alt. For noen har denne kjærligheten til Jesus kostet livet. Det minnes vi på martyrdagen 2. juledag. Vi har også brukt den hvite fargen, fargen for fest og glede. Den brukes på 1. juledag og i tiden mellom påske og pinse. Mellom jul og faste og om sommeren er kirkeårsfargen grønn som er kirkens vekst-farge. Den brukes når vi skal la budskapet synke i oss og lære om hvorfor alt som skjedde med Jesus måtte skje og hva det betyr for oss. Åpenbaringstiden etter jul handler om at vi skal lære mer om Jesus. Hvem var dette barnet som ble født i jula? Hva skjedde med Ham? Historiene fra Bibelen denne tiden er om Jesu liv og ender opp med hans død og oppstandelse i påsken. Nå er vi igjen inne i en grønn vekstperiode. Denne tiden heter treenighetstiden og varer helt til advent. I denne tiden skal vi lære mer om og finne mer ut av hva det som Jesus gjorde betyr for meg. Vi skal lære om og vokse inn i troens verden. I løpet av treenighetstiden er det ferietid. Ferieturene går ofte både til vårt eget land og rundt omkring i verden. En erfaring fra andre land, er at kirkene er åpne og man kan fritt besøke dem. I Norge er kirkene ofte nøkterne, og det passer litt med vårt lynne. Man skal ikke prange med store rikdommer, og spesielt ikke i kirkene. Ute i verden er kirkene fulle av gull, sterke farger og rik symbolikk. Jeg vil utfordre alle til å besøke kirkene på det stedet man er, gjerne få en omvisning og prøve å finne ut av symboler og bruken av dem. Kirken på et sted er ofte et av de eldste kulturbyggene og har opp gjennom århundrene båret med seg ulike måter å uttrykke både hengivenhet til og lengsel etter Gud. Symboler er et bilde som betegner noe i tillegg til å være et bilde av noe konkret. For eksempel er en trekant et symbol på Den Treenige Gud. Hvis trekanten har et øye inni seg, er det et symbol på at Gud er alt-seende og alltid tilstedeværende. Det finnes også mange symboler for Jesus. Korset er det mest kjente, og det finnes i mange utgaver alt etter som hvor man er i verden og i hvilken tradisjon man befinner seg. Andre Jesussymboler er lammet, lyset, vintreet eller ulike monogram som I.N.R.I. (Jesus fra Nasaret, jødenes konge) eller IHS som i vår tradisjon står for Iesus Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser). Symbolene for Den Hellige Ånd er som oftest en due eller en lilje, men også ild eller vann. Et symbol som mange bruker, for eksempel på bilen sin, er en fisk. Dette symbolet oppsto under forfølgelsestiden i Romerriket. Det greske ordet for fisk er «icthys». Bokstavene i ordet ble forstått som forbokstavene i navnet Jesus: Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser (Iesos Christos Theou Uios Soter). En annen mulighet i ferietiden, er å delta på de utallige stevner og leirer i kristen regi, som arrangeres rundt omkring i landet vårt om sommeren. Mange tusen mennesker, både små og store, samles slik hver sommer. Det er en lang tradisjon og mange opplever at det er om sommerende får ro til å ta til seg forkynnelse, sanger, erfaringer og forbønn. Ansatte i sjømannskirkene rundt omkring i verden forteller at mange nordmenn benytter sjansen til å gå til gudstjeneste, nattverd, forbønn eller samtale når de er langt borte hjemmefra. Det er positivt, og vi vil oppfordre alle til å gjøre det. Benytt sjansen til å få med deg en gudstjeneste eller et møte i omgivelser som ikke er så gjennomsiktig som hjemme. Ta med deg barnetroen på ferie og se om du kan finne ut av hva den består av, hva som er viktig med den eller hvorfor den er viktig for deg. Astrid Fylling Gerd-Anita J Berglund OPPLEVELSETUR TIL NYÅPNET NASJONALPARKSENTER MED KUNSTGALLERI G Tirsdag 25.juni blir det utflukt i regi av Tirsdagstreff-komitéen. Det blir avreise med privatbiler fra Menighetssenteret på Rognan kl. 11,00. Turen vil inneholde «mini-gudstjeneste» i Øvre Saltdal kirke, lunsjrett med dessert og litt program på Storjord hotell og omvisning i Nasjonalparksenteret og det nye Adde Zetterquist kunstgalleri med påfølgende «bålkaffe». Prisen for alt dette er kun 300 kr. Påmelding til kirkekontoret på tlf innen fredag 21.juni. HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE TUR! Foto: Fotograf Holst. 4 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

4 Min salme Øyvin Kristiansen velger min salme Restaurering av Saltdal kirke Du er utfordret til å velge min salme, tar du utfordringen? Ja det gjør jeg. De fleste her i bygda leser nok menighetsbladet, så jeg kjenner godt til spalten min salme. Først noen ord om hvem er Øyvin? Min far var fra Bodø, så jeg er vel av opphav halvt nordlending, mor kom fra Oslo. De traff hverandre på Koppang gjennom det som den gang het Telegrafverket. Der ble jeg født, men var bare ett og et halvt år da vi flyttet til Voss. Vi bodde der til jeg var 9 år, da flyttet familien til Arendal, så jeg får vel regne meg som arendalitt. Her fikk jeg gode barne- og ungdomsår. Jeg husker fra oppveksten at jeg var aktivt med på søndagsskolen. Etter konfirmasjonen meldte jeg meg ut av Statskirka, og jeg ble aktivt med i ungdomsmiljøet tilknyttet Pinsebevegelsen. Etter gymnaset i Arendal begynte jeg å studere medisin i Oslo. Her kom jeg med i Norges kristelige studentforbund, et forbund med en kristensosialistisk plattform og med sterk tilknytning til frigjøringsteologien i den tredje verden. I denne tiden fikk jeg også mitt politiske ståsted på venstresiden i norsk politikk. Dette var en rik og spennende tid som har vært med på å forme meg som menneske og som lege. Studietiden var på mange måter en brytningstid, og jeg forlot også det kristne grunnsynet i denne tiden. Jeg ser likevel at det er mye positivt og bra som skjer i kirken i dag. Som aktiv i to kor deltar jeg ofte i kirkelige sammenhenger. Etter at jeg var ferdig med legestudiet, ble det turnustjeneste i Lofoten. I 1980 flyttet Tone Gunn og jeg til Saltdal. Vi traff hverandre i ungdomsårene i Arendal og har siden holdt sammen. Vi har tre voksne barn og to barnebarn. Vi er så heldig at barnebarna bor i Bodø, så det er gode muligheter for å ha kontakt med dem. Det er flott å være bestefar! Hvilken salme velger du, og har du noen tanker eller historie knyttet til salmen? Jeg har i mange år vært med i Saltdal mannskor. Gjennom samarbeidet mellom Chorus Novus og dirigenten Per Oddvar Hildre ble Tone Gunn og jeg med i Kulturmixkoret i Per Oddvar Hildre er kanskje mest kjent som dirigent, instruktør og kunstnerisk leder for koret SKRUK (Sunnmøre Kristelige Ungdomskor). Kulturmixkoret er et konsept for reiseog musikkinteresserte folk som liker å synge. De fleste av korets øvelser er lagt til Oslo, men vi har også hatt korseminar i Alta, og i juni skal vi til Ålesund. Det er en helt spesiell opplevelse å få være med på reiser med Kulturmixkoret. Det er ulikt opplegg etter hvilket land vi besøker. Noen ganger bor vi fast på et sted, med sightseeing eller vandring i byene vi besøker. Andre ganger blir deler av turen brukt til rundreise i landet. Når vi besøker et sted gjør vi avtaler med lokale kor, der det bokstavelig talt blir en spennende kulturmiks mellom oss og de vi besøker. Jeg har vært med på turer til New Orleans, Cuba, Peru, Italia, Azerbaijan og Kina, for å nevne noen. Mange av sangene vi bruker i Kulturmixkoret er gospelinspirert musikk, samt etnisk musikk med mye rytme i seg. Salmen jeg velger blir en vi synger i dette koret, nemlig Credo fra Misa Campesina. Vi sang den sist i Ullensaker Kirke søndag 5. mai. Den er en del av en større messe skrevet i 1975 av Carlos Mejia Godoy som er en kjent musiker og sanger fra Nicaragua, han har også studert teologi. «Misa Campesina» ble et av de tydeligste uttrykkene for latinamerikansk frigjøringsteologi, der en stiller seg solidarisk med fattige bønder mot undertrykkelsen fra rike godseiere. «Messe fra bondelandet» betyr det rett oversatt og ble ganske snart forbudt å bruke i den katolske kirken på 70- tallet i Nicaragua. Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted har oversatt teksten til norsk og det er blitt et spennende møte mellom Norge og Nicaragua, mellom gammel messetradisjon og en fristilt måte å betrakte kirkens budskap på. En kan vel si at salmen jeg velger som min salme, har sine røtter tilbake til det jeg selv sto for som ung student i Oslo på 70- tallet. Det har vært spennende å høre deg fortelle om frigjøringsteologien som formet mange unge på 70- tallet. Har du tenkt på hvem du vil utfordre til å velge min salme neste gang? Jeg har tenkt litt på det og vil utfordre Egil Herredsvela. Han er en flott person som jeg synger sammen med i mannskoret og er som jeg innflytter til kommunen. Harry Edvardsen Saltdal kirke er flott på avstand, men går du litt nærmere ser du fort mange behov for vedlikehold. Credo fra Misa Campesina av Carlos Mejía Godoy, Norsk tekst: Erik Hillestad Gud, eg trur verda vart slynga ut som ein song vi skal synga frå din rause tankeflaum At du er sjølve artisten, målaren, maksimalisten. Fargar sprutar or di draum. Månen og Melkevegbogen, husa og nausta og vågen, Båtane som kjem mot land med dagens fangst før sola glar, Kyr og sau som går på beite, bondens eng med bygg og kveite, og kvart store, stolte tre den hjartelause øksa tar. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Jesus, eg trur du tok vegen ned langs den stupbratte stigen for å bli ein tømmermann Og for å frelsa oss alle fekk du ein skrott og ein skalle av Maria, god og sann. Jesus, eg trur du blei slegen, plaga og spotta og dregen utfor byen og korsfesta av Pilatus og hans menn. Han var ein av dei globale folk som let dei små betale. Han let vaska hendene og trudde han vart rein igjen. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Eg trur på Kristus, du frende, medvandrar, du let det hende då du danka dauden ut. For med det livet du tapte var det vår fridom du skapte. Vi skal reisa oss til slutt. Og du står opp i kvar neve som slåss for at alle skal leve utan at den frie pressa skrik og lyg om kven dei er. Og i bedehus og skuler står du opp der sanning ruler, Over alt på jord der nokon slåss for mennesket sitt verd. Ja, eg trur på den store tankesmeden som let kjærleiken og freden veksa vilt i nord og sør. Det er laget en plan for omfattende restaurering/ fornyelse av Saltdal kirke. Arbeidet vil foregå over flere år. For 2013 er følgende planlagt: Kirka males utvendig mot sør og vest, samt alle vinduer og vannstokken over muren på hele bygget. En del av vannstokken skiftes ut pga. råte, også vannbord under vindu skiftes ut, likeså vannbord med mer på utbyggene over trappene. Det males med linoljemaling. Resten av bygget tas når det er behov for det. Alle utvendige trapper repareres/fornyes, og det blir bedre atkomst for rullestol Gulvet i koret og taket i prestesakristiet isoleres Nytt oppvarmingssystem med bedre styringsmuligheter Nye stoler erstatter de gamle stolene, samt en del av benkene En lekekrok for små barn etableres Noe nytt utstyr kjøpes inn, blant annet programmering til kirkeklokkene I alt brukes ,- på dette arbeidet, ,- har kommunen bevilget og ,- har vi fått i gave fra Lions i Saltdal til nye stoler. Neste år planlegges mer arbeid innvendig i kirka; gulvet skal slipes og lakkes, ny løper til gulvet, nytt gulv i koret og sakristiene, slipe og lakke benkene, og veggene må behandles/males. Dette siste har blant annet kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune tatt til orde for, de vil gjerne at kirka igjen blir malt innvendig i de fargene den først hadde, slik at kirken beholder sitt stilpreg slik den har på gjort på utsiden. Den største oppgave blir å legge nytt tak på hele kirka og skifte ut takrenner og nedløp. Det er i dag ikke undertak av papp under skifersteinen, og steinen har ligget siden Det blåser inn støv og rusk om sommeren og snø om vinteren. Nytt undertak, skifersteintak og takrenner koster ca 2 millioner. Samtidig med at dette gjøres legges mer isolasjon på loftet i kirka. Da gjenstår en ting og det er å ferdigstille orgelet. Det mangler fem stemmer som man ikke hadde råd til å kjøpe i 1986, og orgelet trenger en intonasjon, det vil si en tilpasning av lydbildet til rommet det står i. Vi ønsker også å få til noe fasadeutsmykking på orgelet. Til sammen vil dette koste ca 1 million. Saltdal kommune vil finansiere det aller meste av arbeidene og det er vi svært glade for! 6 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

5 smått om STORT SKULK-nytt Babysang bytter dag til onsdag og starter opp 28. august kl 11-13, og blir på 9 onsdager utover høsten. Invitasjon til alle fra 0-2 år kommer i posten. Småbarnsang starter opp tirsdag 3. september fra kl. 17 til 18, og fortsetter utover høsten. Invitasjon til alle 1-4 åringer kommer i posten. Grensegudstjeneste 20. juli Lørdag kl 14 ved kongesteinen på grensen til Sverige møtes vi for å feire gudstjeneste i lag. Sokneprest Mirian Tode medvirker fra Saltdal, og Karl-Axel Lundqvist, Madeleine Aheinen-Westerlund, sång och Hilding Andersson, dragspel er med fra Arjeplogs församling. Servering. Velkommen! Frivillig på Kirkekontoret? Kirka er helt avhengig av frivillig innsats på mange området, også på Kirkekontoret. På grunn av økonomien har vi i år måttet redusere kontorbemanningen ganske mye, og sliter nå med å få gjort alt vi skal gjøre. Derfor ønsker vi oss en frivillig som kan komme å hjelpe oss. Det er snakk om kontorarbeid, noen faste oppgaver og noe forefallende arbeid. Det er fint om du kan komme noen timer en fast dag i uka, men andre løsninger går også veldig bra. Vil du vite litt mer? Ta kontakt med på tlf , eller på Helt 1.klasses! Vi starter opp et nytt tiltak denne høsten som heter Helt 1. Klasses! Dette er en markering av skolestarten for alle 6 åringene. Det blir aktiviteter og feiring av 1. klassingene og en familiegudstjeneste. Datoene er 25. august i Saltdal kirke og 1. september i Øvre Saltdal kirke. Begge steder blir det er samling i uka før. Invitasjon kommer i posten. FireårSKULK. 4 åringene blir invitert til fire klubbkvelder på mandager fra kl Her leker vi, synger, hører fortellinger og spiser sammen. På gudstjenesten får alle fireåringer sin egen kirkebok. Invitasjon kommer i posten til alle fireåringer. Datoene er: Saltdal kirke: 26/8, 2/9, 9/9 og 16/9. Gudstjeneste 22/9. Øvre Saltdal kirke: 23/9, 30/9, 7/10 og 14/10. Gudstjeneste 20/10. Minnesamvær Gave til kirkegården Etter begravelsen er det godt å samles. Mange bruker lokalene i Menighetssentret på Rognan eller Kirkestua i Øvre Saltdal til dette. Du kan leie lokalene og ordne serveringen selv, eller vi kan ordne alt for deg med pådekking, servering og opprydding for kr 160,- pr person for karbonade, kake og kaffe. Om du vil ordne med kaker selv koster det 130,- Ta kontakt med Kirkekontoret på tlf Vi har fått en gave på kr 1000,- til Saltdal kirkegård for bruk til noe som en kan frakte vannkanner og annet i. To trillevogner er kjøpt inn, en til hver avdeling på kirkegård. Tusen takke for bidraget til vognene! Så håper vi folk er flinke å sette dem tilbake etter bruk. Kirkejubileum i Øvre Saltdal Øvre Saltdal kirke er 75 år i september. Dette skal feires og markeres på mange slags vis. Kirka er et flott bygg som er reist med stor dugnadsinnsats i Øverbygda. Det er verd å feire! Jubileumsuka vil samle mennesker til fellesskap, fest og glede. 50-årskonfirmanter Saltdal Frank Andersen Lars Erik Andersen Edvin Joakim Arntsen Kjell Bjørnstrøm Nils Håvald Eriksen Jørgen Furumo Jan Harald Hansen Paul Inge Julius Holte Jan Helge Hunstad Jan Erling Håkonsen John Karl Olav Johansen Per Jarle Johansen Hugo Jensen Bjørn Harry Jensen Sigmund Ole Kristensen Kristian Krogh John Kristensen Leif Henrik Kristiansen Ingvald Lieng Alf Edgar Lian Gunnar Moland Gunnar Monsen Fredrik Monsen Kåre Erling Moe Johan Ivan Os Odd Gunnar Olsen Frode Olsen Leif Viktor Olsen Bjørn Helge Pettersen Dag Olav Olsen Bjørnar Sletteng Svein Arve Solheim Asle Inge Sund Tor Jarle Sundby Onsdag 25. september Kl 11: Gudstjeneste for eldre. Kirkekaffe med lansering av Kokebok for Øvre Saltdal. Kl 18: Historien om Øvre Saltdal kirke fra liten idé til stor virkelighet! Fredag 27. september Kl 19: Festkveld på Russånes ungdomshus. 3-retters middag med underholdning av lokale artister og et nyskrevet revyinnslag. Kåseri Odd Eidner. Konferansier Odd Willy Johansen. Billettsalg på Kirkekontoret fra 12. august. Lørdag 28. september Kl 18: Jubileumskonsert med lokale kor og artister. Konferansier Kjell- Magne Johansen. Billettsalg. Markeres i Saltdal kirke 30. juni kl 11. Odd Erik Svendgård Helge Einar Torbergsen Alf Sture Vik Arvid Johan Unosen Rovena Andersen Anita Jesie Ellingsen Solveig Erikstad Barbro Furubotn Anna Håkonsen Anne Helene Jansen Karin Beate Jansen Berit Elin Anne Johansen Bjørg Johanne Johansen Lilian Kristiansen Vigdis Kristensen Jorunn Kristiansen Toril Venke Kristiansen Søndag 29. september Kl 11: Festgudstjeneste. Biskop Tor B. Jørgensen deltar. Stor kirkekaffe med hilsener til jubileet. I tillegg planlegges barnas kirkebursdag, men tidspunkt er ikke bestem ennå. Øvre Saltdal kirke er spesiell og flott! Men bygget hadde ikke vært noen ting uten menneskene som tar det i bruk. Her møtes vi for å feire høytider og gudstjenester og døpe våre små, ungdommene blir konfirmert, her er også bryllup og ikke minst er kirka et sted hvor vi kommer sammen for å ta et siste farvel med de som er gått bort. Slik er kirka der i gode som i onde dager og gir oss et rom å samles i. Dette vil vi markere og feire under jubileet. Velkommen! Greta Moen Ragnhild Monsen Grete Myhre Helga Marie Myhre Turid Nikolaisen Edna Næss Randi Næstby Laura Viola Olsen Gunn Paulsen Toril Elisabeth Saltnes Solveig Saksenvik Tove Kristin Sandberg Aud Sletteng Bjørg Slåttholm Synnøve Kristine Sjøvoll Torhild Olaug Willumsen 50-årskonfirmanter Øvre Saltdal Markeres i Øvre Saltdal kirke 7. juli kl 11. Gunnar Kjell Andersen Lars Bernt Bentsen Rune Leo Bentsen Svein Bernhard Bjerkeng Tore Edvardsen John Magnus Engan Willy Gaupholm Torbjørn Hasselbergsen Arve Ingvaldsen Svein Roger Karlsen Hugo Jørn Kvitstein Torbjørn Nymo Torbjørn Rosvoll Arild Magne Rånes Steinar Stolpen Sverre Støre Per Jonny Sørensen Frøydis Johanne Andreassen Berit Helene Bakken Bjørg Edvardsen Bjørg Anne Grongstad Hjørdis Erika Jahr Bjørg Anne Jensen Gerd Karin Jensen Inger Lise Johansen Lilian Kleven Wenche Lien Aud Helene Mathiassen 8 SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

6 Saltdal og Øvre Saltdal menigheter Saltdal 14.04: Alina Mikkeline Marklund Ellingsen 27.04: Mathilde Spørck Oda Viktoria Wårheim Johansen Alpha Doboyou 28.04: Eline Edvardsen Nordnes 12.05: Felix Hilstad Stien Øvre Saltdal 07.04: Martine Johansen 20.05: Andrea Solvang Nadheim Fredrik Solvang Hagen Utenbygds: 03.03: Elion Alsli i Høylandet kirke 31.03: Amanda Øislebø Skansen i Øyslebø kirke 20.05: Altan Storm Purev-Ochir i Misvær kirke Saltdal sokn 17.03: Hans Albert Hansen, Rognan, f : Brynhild Arnilla Olsen, Rognan, f : Arild Johan Bakke, Rognan, f : Karin Ulla Christina Landhem, Rognan. f : Finn Ketil Johansen. Rognan, f : Bjørg Andreassen, Rognan. f : Bjørn Bakke, Rognan, f : Arnt Børåholm, Børå, f : Kurt Henrik Spørck, Rognan, f : Emma Ågot Krogstad, Rognan, f Øvre Saltdal sokn 06.03: Frank Edgar Nordnes, Stormo, f : Aslaug Johanna Unosen, Rognan, f : Jan Håkon Løseth, Junkerdal, f : Randi Brit Johansen, Nordnes, f Kirkekontoret Telefon Besøksadr.: Ringvn. 2 (v/saltdal kirke) Postadr.: Pb. 117, 8251 Rognan e-post: Vakthavende prest Mob (hverdager etter kl. 17 og før kl. 08 samt alle helgedager) Menighetssenteret, Rognan Tlf Privattelefoner ansatte: Sokneprest Mirian Tode Tlf Mob Sokneprest Harald Fylling Mob Daglig leder/kirkeverge: Tlf Organist: Johan Hals Jørgensen Tlf Menighetspedagog: Gerd-Anita Johannesdatter Berglund Tlf INDRE SALTEN BEGRAVELSESBYRA Vakttelefon (hele døgnet) Erfaring Tradisjon Kompetanse Vårt byrå består av fagutdannet Helsepersonell. Morten Ringvall Sykepleier Rita Wold Hjelpepleier Kirkegata 26, 8250 Rognan Telefon: Gratis utkjøring av blomster til begravelser i kirkene. Åpent: hverdag Lørdag Vakt-telefon: Blomsterbutikk Fauske: Vi bistår med råd, tilrettelegging og gjennomføring ved bisettelse eller begravelse. Vi forhandler også gravstein, kantstein og bedplanter. Fraktfritt levert og gratis montert. Likedan tar vi oppussing, navnetilføyelser og ettermontering av gravlykter. Saltdal kirke 15.03: Clarissa Ann Filice og Sasan Samandar Harrison Bladet utgis av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter, kommer ut med fire nummer i året og sendes samtlige husstander i Saltdal. Utenbygdsboende kan bestille bladet på ovennevnte adresse. Frivillig abonnement: kr 150,-. Kontonummer: Grafisk produksjon: Økonomi-Trykk as - Bodø Saltdal kirkekontor Pb. 117, 8251 ROGNAN Tlf E-post: Redaksjonen Gunnlaug Stormo Harry Edvardsen ANNONSEPRISER ½ s kr 1900,- ¼ s 1100,- 1/8 s 700,- 1/16 s 450,-. Bladet har årlig 4 utgivelser. 10% rabatt ved flere innrykk, 15% ved helår. Priser ekskl. mva. Kontakt, Kirkekontoret, , e-post Trosopplæringskoordinator: Astrid Fylling Tlf Kirketjener: Ole Bøhlerengen Tlf Kåre Stormo Tlf Kontorfullm./husmor: Margrethe Blomberg Tlf Saltdal felles menighetsråd: Leder: Harry Edvardsen Sørgrenda 24, 8250 Rognan. Tlf SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº

7 Informasjon B Returadr.: Pb. 117, 8251 Rognan Gudstjenester og musikk 23.juni 29.september 2013 Saltdal kirke Søndag 30.juni 50-årskonfirmanter. Søndag 14.juli Søndag 28.juli Søndag 11.august Søndag 25.august 1.klassinger deltar. Søndag 1. september Kl. 19: Sangkveld Søndag 8.september Konfirmantpresentasjon. Søndag 15.september Kl. 19: Gudstjeneste. Søndag 22.september Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Høsttakkefest. Øvre Saltdal kirke Søndag 23.juni Søndag 7.juli 50-årskonfirmanter. Lørdag 20.juli Riksgrensen Kl. 14: Grensegudstjeneste sammen med Arjeplog menighet. Kaffe. Søndag 4.august Kl. 18: Gudstjeneste. Søndag 18.august Søndag 1.september Kl. 11: Familiegudstjeneste. Konfirmanter og 1.klassinger deltar. Søndag 15.september Onsdag 25.september Kl. 11: Gudstjeneste for eldre. Kirkekaffe. Lørdag 28.september Kl. 18: Jubileumskonsert med lokale kor og artister. Billettsalg. Søndag 29.september Kl. 11: Jubileumsgudstjeneste. Biskop Tor B Jørgensen deltar. Kirkekaffe med hilsener. Med forbehold om endringer. Se avisen og

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2 3 4 Tur i nærmiljøet 5 Vannleik på vannrommet 6 Vannleik på vannrommet Formingsaktivitet/samling MAT Smøremåltid Matpakke Matpakke

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer