HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Bjørn Jansen styreleder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Bjørn Jansen styreleder."

Transkript

1 HOLISTEN Nr Mai - Juni Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder Juni 2008 Holisme kommer av det greske ordet holos, som betyr helhet. Et helhetlig livssyn betyr for eksempel å kunne erkjenne og skjønne at alt henger sammen og at vi alle er en del av samme helhet. Denne helheten innebærer mye mer enn å summere enkelthetene. Å se helhetlig på noe er altså en utfordring som mange flere burde ta ikke minst for å kunne planlegge en fornuftig framtid både for den enkelte, men også for det store kollektivet, enten vi kaller dette kollektivet for en by, et land eller en verden. For noen få år tilbake, da man hadde klart å framstille biobrensel til blant annet biler og til en overkommelig kostnad mente mange at dette var løsningen på CO2 utslipp og global oppvarming. Altså, kjør bil så mye du vil, bare du bruker biobrensel til bilen. De andre helhetlige sammenhengene man ikke så, eller ikke ville se, var for det første at biobrensel skal produseres og for det andre at det vil være det vi kaller markedskreftene som vil ha muligheter til være først ute med en slik produksjon, hovedsaklig for å tjene (store) penger i et nytt marked. I dag ser vi de begynnende konsekvensene av det: Store landområder blir brukt til å produsere råvarer for en økende etterspørsel etter biobrensel, i stedet for til matproduksjon. Dermed synker også både den nåværende og framtidige matproduksjonen, med både økende matpriser og minskende tilgang til mat som konsekvenser. I første rekke rammes (foreløpig) fattige land og verdens fattigste befolkning. I den andre enden sitter de som tjener på både biobrensel og økte matpriser. Og så kan vi fortsette å kjøre bil og reise med fly like mye og kanskje mer enn før. Dette er et eksempel på at man tror at man kan løse et problem uten å se helheten. Ennå har ingen ansvarlig politiker sagt høyt og tydelig at det som egentlig må til, er en sterk begrensning i bilbruken uansett drivstoff, at flyreiser må reduseres selv om man kjøper en klimakvote på billetten og at det er helt nødvendig med en bærekraftig produksjon av biobrensel om vi også skal ha arealer for å dyrke mat. Men, det innskrenker også mulighetene for store økonomiske gevinster for noen få. Derimot vil vi få et bedre miljø og en mer rettferdig fordeling, samt viktig matproduksjon. Det handler altså ikke bare om å se helheter og sammenhenger, men også om å kunne se konsekvensene av å ikke tenke og handle helhetlig. Men, det virker ikke som om de som fatter de store og viktige beslutningene, nasjonalt og internasjonalt, er vant til å tenke slik. Og gammel vane er som kjent vond å vende. Unge mennesker er derfor en viktig målgruppe i forhold til det å lære seg til å tenke holistisk. Derfor bør vi spesielt glede oss over den holistisk konfirmasjonen som nå for andre gang er gjennomført i Holistisk Forbunds regi. En konfirmasjon som også ble avsluttet på en høytidelig og verdig måte. All ære til de som har sørget for at konfirmasjonen ble gjennomføres på denne måten. Eller som faren til en av konfirmantene sa til meg etter at avslutningsseremonien var gjennomført: «Dette er det beste min sønn noen gang har vært med på. Jeg har rett og slett fått en ny sønn. Både han og jeg melder oss umiddelbart inn i Holistisk Forbund». Så tok han også med seg en bunke av våre brosjyrer når han gikk. Det er alltid viktig med en begynnelse om man vil at noe nytt og viktig skal skje. Bjørn Jansen styreleder. Denne Holisten handler om krig og fred (mest fred) samt konflikter i verden og mellom deg og meg. Vi har også fått plass til en bildekavalkade fra seremonien ifm Holistisk konfirmasjon 31. mai 2008 HoF har synliggjort at vi ønsker å arbeide for fred og å forebygge konflikter både gjennom plattformen og handlingsplanen vår (pkt 2 Handlingsplan og pkt Etikk i Plattformen). Dette gjelder både på det samfunnsmessige og personlige planet. Medlemmer har i dette nummeret bidratt med tanker om konfliktløsning. Vi har også oversatt Deepak Chopras Syv øvelser for fredsskapere, samt et fredsbrev han har skrevet nå i juni. For dem som virkelig mener alvor med å finne fredsarbeideren i seg, er dette fine øvelser. Holisten er sikker på at det finnes mange, gode forfattere (medlemmene inkludert) som skriver inspirerende om disse tema. Send derfor inn tittel og forfatter på dine favoritt publikasjoner, eller skriv en artikkel selv, slik at Holisten kan bidra med å spre denne informasjonen til medlemmene. Kunnskap og øvelse gjør oss i følge ordtaket til mestere, dette gjelder forhåpentlig også fredsarbeid og konfliktløsning? Med Landsmøte kommende helg er denne redaksjonsperioden over. Redaksjonskomitèen takker for et innholdsrikt år. Innlegg kan fortsatt sendes til som vil videresende til den neste utpekte komitè. Vi ønsker alle medlemmene en riktig god sommer! Redaksjonskomitèen for Holisten Irene Marøy, Jan Olav Mjøs og Guro Sibeko Holisten nr Side 1 av 10

2 Våger du konflikt? Ved Elisabeth Ottestad Ordet konflikt skremmer vettet av de fleste nordmenn. De ubehagelige følelsene en konflikt vanligvis frembringer er skremmende, og vi gjør mye for å unngå en krangel, selv om det kanskje er akkurat det vi egentlig trenger. Mange konflikter opprettholdes, fordi partene ikke tør å møtes åpent og ærlig. Kan det være en annen måte å tilnærme seg konflikt - som del av en prosess til bedre selvinnsikt. For å bedre forstå konfliktens natur, må vi ta utgangspunkt i individet, og den bagasje vi alle drar med oss inn i våre mellommenneskelige møter. Hvordan kan jeg føle meg likeverdig med andre, hvis jeg ikke først gir alle sider i meg selv samme verdi. Vi skyr konflikten med våre egne skyggesider like mye som vi skyr konflikt med andre, og stenger dermed av for mange av våre ressurser. Det at alle har godt og vondt i seg er et velbrukt utsagn. Tar vi dette til ytterste konsekvens, og lever i tråd med dette, så vil det følge en dypere aksept av hele mennesket, og vi vil kunne oppleve menneskeverdet i ordets rette betydning en total aksept av hvem jeg egentlig er og hvem du egentlig er. Peace By Lao Tzu If there is to be Peace in the world, There must be Peace in the nations. If there is to be Peace in the nations, There must be Peace in the cities. If there is to be Peace in the cities, There must be Peace between neighbours. If there is to be Peace between neighbours, There must be Peace in the home. If there is to be Peace in the home, There must be Peace in the Heart. Vi trykker på hverandres knapper, og de knappene inneholder ubehagelig minner fra fortiden. Slik projiserer vi vår smerte på andre. Uten minnene ville vi muligens ikke reagert på de situasjonene som føles truende i hverdagen. Alt dette tatt i betraktning, tror jeg at konflikt gir gode muligheter for bedre selvinnsikt, og nærhet til oss selv og andre, om vi tar imot utfordringen. Jeg har stor tro på menneskets evne til løse konflikter, og ønsker å bringe dette temaet inn i Holistisk Forbund. Som alle andre, har vi vår porsjon indre strid, og siden vi kulturelt sett er bærere av en fornektende holdning til ubehageligheter, skyver vi mye under teppe, og lar det utvikle seg til noe mer alvorlig enn det var i utgangspunktet. I HoFs handlingsplan for 2007/2008 står det under punkt 2 Organisasjonsutvikling og intern kommunikasjon: Starte arbeidet med å finne måter å forebygge konflikter i organisasjonen. Helt konkret ser jeg for meg et råd, bestående av 2-3 personer, som alle medlemmer kan henvende seg til, enten som part i en konflikt eller et vitne til en konflikt (uttalt eller ikke). Partene inviteres, først hver for seg, og blir lyttet til av rådet. I neste omgang forsøkes det å få begge parter til å møtes ansikt til ansikt, med rådet som veiledere i prosessen. En konfliktløsende metode brukes for skape tilnærming. Det legges vekt på at alle er likeverdige, at et rom blir skapt hvor partene føler seg trygge, og at de blir sett og hørt av en nøytral part. Deltagelse er selvfølgelig frivillig. Hvis det er noen som kunne tenke seg å utforske dette temaet sammen med meg, ta gjerne kontakt via e-post: Holisten nr Side 2 av 10

3 Om å utfordre seg selv Ved Dagmar Mildes Dette er tanker som jeg har gjort meg gjentatte ganger i løpet av de siste månedene. Jeg mener at vi har hatt prosesser i Holistisk Forbund som så absolutt kunne har vært bedre. Samtidig tenker jeg at vi er i gang med å lage et forbund, og det kan ikke forventes å gå knirkefritt. Det er viktig at vi tar erfaringene våre med i en prosess hvor vi kommer videre. Det er på tide at vi lærer av fortiden. I vår verden har vi nesten alltid et valg. Vi kan velge om vi vil spise eller ikke, vi kan velge om vi vil gå ut på byen eller ikke, vi kan velge hvilken familieform vi ønsker eller hvor mye vekt vi legger i bevegelse og god mat. Imagine By John Lennon Imagine there's no Heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Og alle våre valg har sine konsekvenser. Hvis jeg ikke spiser dør jeg. Hvis jeg som tobarnsmor heller går på fylla istedenfor å ta vare på mine barn kommer barnevernet før eller siden og tar ungene mine fra meg. Hvis jeg ikke beveger meg nok blir jeg slapp og legger uforholdsmessig på meg, noe som fører til at jeg mistrives. Dere skjønner lista er uendelig. Mine avgjørelser blir tatt i forhold til blant annet hva jeg ønsker med livet mitt og hvilke behov medmenneskene mine rundt meg har. Ofte blir jeg lykkelig av å inngå et kompromiss hvis det betyr at mine medmennesker også er fornøyd. Noen ganger er det jeg anser som det rette så viktig for meg, at jeg vil heller leve med misfornøyde medmennesker. For meg er det en viktig del av mitt liv å utfordre meg selv med vilje. Teste mine verdier og dermed mine grenser. Finne ut hvilke av mine holdninger jeg drasser med meg fra oppvekst og familie og hvilke jeg egentlig innerst inne kan stå inne for. Jeg mener at det å stille spørsmål ved meg selv er en forutsetning for å kunne ta ærlige avgjørelser i mitt liv. Medmenneskene utfordrer oss med andre verdier, andre holdninger, og andre prioriteringer enn de vi selv går rundt med. Vi kan velge å svelge dem ukritisk, vi kan steile imot dem og vi kan lytte og tenke. Jeg ser en direkte sammenheng mellom å velge det tredje alternativ, lytte og tenke, og evnen til å stille spørsmål ved seg selv. Der er ikke hyggelig å bli stilt spørsmål ved fra andre, det er mye bedre å gjøre det selv. Av og til trenger vi de andre fordi de viser oss deler av oss selv som vi ikke vil kikke inn i frivillig. Hvis vi klarer å ta imot den type utfordring kan vi utvikle oss og utvide samarbeidsevnen vår. Det trenger vi alle i mer eller mindre grad, også i Holistisk Forbund. Jeg har også tenkt en del på tillit. Jeg har et stort ønske om å ha et forbund hvor vi møter hverandre med velvilje. Nei, jeg mener ikke at vi alle er en stor familie, og at det hersker den skjønneste harmoni. Men hvis jeg kan ha tillit til min motstanders velvilje, kan vi være sakelig uenig og være like glade i hverandre etterpå. Det er kanskje det jeg ønsker meg mest for tiden, at vi kan være sakelig uenig uten å være redd for at bruer blir brent. Holisten nr Side 3 av 10

4 Et brev om krig og veien til fred Ved Deepak Chopra I dag er en bra dag til å avslutte all krig i verden. I juni 2008 regner vi med at det utkjempes omtrent 41 militære konflikter omkring i verden. Dette skjer i Midt-østen, Irak, Afghanistan, Somalia, Kongo, Burma og flere andre steder. Den kollektive underbevisstheten bobler over av sinne og voldshandlinger. Det er en bra dag for å avslutte alle disse krigene. Men er det mulig? Krig har dominert den menneskelige historie så lenge at det er lett å tro at voldshandlinger er en indre reaksjon og at krig er uunngåelig. I sannhet, så er ikke voldelighet essensen av menneskelig natur. Det er vanlig, ja, men ikke medfødt. For å avslutte krig, tror jeg i mitt innerste vesen, at bare en bevissthets-basert tilnærming vil virke. En må tenke på å ikke bare avslutte èn konflikt, og heller ikke bare 41. Vi må få en slutt på ideen om krig, som har gjort krig til en vane. Med økende dødelige våpen, har vanen med å gå til krig ført oss til et vendepunkt for menneskets fremtid. Nå, mer enn noensinne, har vi en grunn til å forenes i fred. For å si det enkelt: krigen må avsluttes, ellers så vil mennesket forsvinne. Hvordan kan vi overvinne vanen med å gå til krig? Ved å overvinne hat. Hvordan kan vi overvinne hat? Ved å forløse kjærlighet. Ved å øke vår bevissthet, som betyr omtanke, tilgivelse, forståelse etc og oppmerksomhet om vår felles menneskelighet. Dette angår kollektive, sosiale, familiære og individuelle konflikter. Fred kan bare skapes av dem som er fredelige Samfunn er opptatt av egne nasjonale- og stammehistorier, som er begrensende, selvforsterkende, basert på fortiden, forsterket av det ortodokse, og derfor motsetter seg virkelig forandring. Kriger oppildnes av disse historiene, som kan være veldig overbevisende. Et hovedeksempel er historien om ofrene, som er brukt uendelige mange ganger for å rettferdiggjøre hevn og voldeligheter. Det er nyttig å forstå at vi kan velge å ikke delta i denne historien. Det er også viktig å ikke prøve å forandre historien til andre mennesker. Vi trenger bare å legge merke til og observere oss selv når vi begynner å bli opphisset, og så trekke oss tilbake og ikke delta i dette. Husk at det å være engasjert og det å være distansert er ikke motsetninger, jo mer engasjert vi blir, jo mer distansert er vi nødt til å bli. Hvis ikke, vil vi miste oss selv i konflikten, i besettelsen og i angsten for fremtiden, og skyldfølelser og utilstrekkelighet. Vær oppmerksom på at vi er pionerer i det ukjente, og at uvisshet er vår allierte. Når våre hjerner krever avslutning og visshet, trenger vi å minne oss selv på at dette er bare fiksjoner. Det globale skifte i bevissthet kommer kanskje ikke veldig lett, men det er mulig. Med en person om gangen, kan vi gi slipp på vanen med å gå til krig, og finne nye måter på reagere på når vi er veldig redde eller veldig sinte. Det å ha fred må bli en ny vane. Og det er grunn til optimisme. Menneskeheten har utviklet seg og overkommet mange ting som tidligere synes å være medfødt. Vi har lært oss å bruke vår logiske sans, vi har kommet over gammel overtro og mange sykdommer. Vi har en bedre forståelse av naturen, bevisstheten og oss selv. Disse suksesser fører naturlig til det neste steget, som er forståelsen at menneskene har vokst fra krig og er klar for fred. Holisten nr Side 4 av 10

5 Syv øvelser for fredsskapere Utdrag fra boken Peace is the Way av Deepak Chopra 1. Søndag: Å leve for fred Bruk fem minutter i dag til å meditere for fred. Konsentrer oppmerksomheten på hjertet ditt og repeter i ditt indre disse fire ordene: Fred, harmoni, latter og kjærlighet 2. Mandag: Å tenke for fred I dag fyller du tankene dine med en Intensjon om fred. Sitt en liten stund i stillhet, så kan du repetere denne bønnen: La alle skapninger være glade, elsket og fredsommelige. La hele verden erfare dette. 3. Tirsdag: Å føle for fred I dag er dagen for å erfare fredsfølelser. Fredsfølelsene er medfølelse, forståelse og kjærlighet 4. Onsdag: Å snakke for fred I dag er formålet med å snakke å få tilhøreren til å bli glad. Ha denne intensjonen. I dag vil hvert ord jeg uttaler velges bevisst. Jeg vil avholde meg fra å klage, å fordømme og å kritisere. 5. Torsdag: Å arbeide for fred Sett av dagen i dag til å hjelpe noen som er I nød. Hjelp kan gis på mange måter. Si til deg selv: I dag vil jeg tilby hjelp uten å forvente takknemlighet eller anerkjennelse 6. Fredag: Å skape fred I dag skal du komme på minst en kreativ ide for å løse en konflikt, enten i ditt eget liv, eller i din families, eller blant vennene dine. Prøv å skape tillit og kvitt deg med skjult fiendskap og mistanker, som er fredens to store fiender. 7. Lørdag: Å dele med hverandre for fred I dag, del din måte å skape fred på med to personer. Etter som flere deler med hverandre, vil denne praksisen utvikle seg til en kritisk masse som når mange istedenfor få. Elementdikt Ved Anne Kristine Ramberg-Mohn Jeg hilser deg med vårens røst En frihetselsker sendt fra øst. Jeg er lystig, og jeg blåser Ord på dine indre åser. Tankens kraft og ternens vinge Luften lar seg ikke tvinge! I sør er sommerildens prakt. Med mot og skjønnhet, dødsforakt Gir jeg deg verdi og varme Temperament og ærlig harme. Engasjert, med glød i blikket Lar jeg mine flammer slikke! En elv, en dråpe, i et hav Som flo og ebbe, høy og lav. Jeg er vann, og i min bølge Følelser fra vest vil følge Og klarsyn gjennom kjærlig kraft Min fantasi er livets saft! Til sist jeg bringer med fra nord En næringsrik og nøysom jord. Alt du ønsker, kan jeg lage I min lune, trygge hage. Så søk meg når du trenger ro Med flittig stell skal jorden gro! Holisten nr Side 5 av 10

6 Avslutningsseremoni Holistisk konfirmasjon 31. mai 2008 Holisten presenterer her en bildekavalkade av avslutningsseremonien til Holistisk Konfirmasjon i Oslo. Et senere nummer vil forhåpentligvis bringe erfaringer fra både konfirmasjonsveiledere og konfirmanter. Konfirmantene Eivind, Fredrik, Jon Bernard og Tobias Preludium og postludium ved Torunn Avelsgaard Lien Velkomsttale ved Bjørn Jansen, leder i Holistisk Forbund Innledning ved seremonileder Elin Bardal Markering av himmelretningene ved Anne Kristine Ramberg-Mohn Hovedstyremedlem i HoF Holisten nr Side 6 av 10

7 Høytlesning Karine Dybvik, konfirmasjonskoordinator, leser en fortelling som gir et symbolsk innblikk i hva Konfirmantene har vært med på og hvilken rolle alle har I det avsluttende ritualet Allsang Gjestene tenner lys Gjestene tenner lys Affirmasjon ved Jostein Odland, konfirmasjonsveileder. Når den enkeltes navn nevnes, går konfirmanten inntil sirkelen av familie og venner, og alle som når kan legge en hånd på ham/henne. Dette for å vise at vi tar imot dem i fellesskapet. Utdeling av diplom til konfirmantene ved Bjørn Jansen Holisten nr Side 7 av 10

8 Utdrag fra Fredsboka I den forrige Holisten ble det brukt en tekst vi fant i HoF sine kontorer under overskriften Holistisk livssyn Holisme helhetlig verdenssyn. Det var ingen i det nåværende hovedstyret som kjente til forfatteren, men siden det var så fint og velskrevet om holisme, ble det benyttet uten å henvise til opphavsperson. Nå er heldigvis mysteriet oppklart. Den skrev tidligere leder i Holistisk Forbund Inge Ås denne teksten til Fredsboka som ble gitt ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssyn. Vi trykker derfor hele Holistisk Forbunds innlegg til Fredsboka på nytt og håper at vår tidligere leder Inge Ås unnskylder oss denne historieløsheten. En god tekst kan ikke leses for ofte. Holistisk Forbund. En landsdekkende livssynsorganisasjon stiftet De første initiativtagerne til prosessen fram mot dannelsen av Holistisk Forbund var Øyvind Solum fra Alternativt Nettverk og Inge Ås fra ILIANA helhetsverksted. Begge var representanter for Alternativt Netteverk i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Første gruppemøte var høsten Gruppen inviterte ca. 20 deltagere fra hele Norge til en rådslagningskonferanse i Oslo i sept Denne arbeidsgruppen utarbeidet formålsparagrafer og vedtekter som ble vedtatt på stiftelsesmøtet, , der medlemmene av Foreningen for dannelsen av Holistisk Forbund var til stede. Styret ble valgt, og vedtekter ble enstemmig vedtatt. Et stiftelsesrituale som inkluderte sjamantrommer fra de fire verdenshjørner, klangen av krystallboller, menneskestemmer med sitater fra litteraturen ispedd utdrag av HoFs plattform, sang, skrevet og komponert av fra Hildegaard von Bingen, og en kort ledet visualisering/meditasjon kuliminerte med at en stein ble sluppet i vann nøyaktig kl Dette er Holistisk Forbunds fødselstidspunkt. Holistisk livssyn Holisme helhetlig verdenssyn Ved Inge Ås læresetninger. Åndelighet er ubundet av dette. Det finnes en åndelig virkelighet som det er mulig for den menneskelige bevissthet å erfare og utvide sin forståelse av. Men vi behøver ikke å være enige om hva som er det ene og sanne riktige. Det er mange mulige måter å se verden og den åndelige virkelighet på. Og vi er i forandring. Mennesket har sannsynligvis et potensial som langt overskrider det utviklingstrinn vi står på i dag. Holisme er en helhetlig tankegang, et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles ansvar for helheten. På samme måte som lover, moral og levesett stadig endres, så vil også vår evne til å oppfatte og forstå tilværelsen endres. I forskjellige tider har eksisterende verdensbilder gått i oppløsning, nye blitt dannet, og gamle tenkemåter som har vært ute av sirkulasjon en stund revitaliseres og gir grobunn for ny og større innsikt. For å kunne oppleve, erfare virkeligheten trenger barnet å kunne stole på sin egen evne til å erfare selv, både på kropp og sjel. Mange fundamentalistiske religiøse retninger hemmer menneskebarnets utvikling til egen utforskende nysgjerrighet, bruk av vilje og egen tanke. Dette er vesentlig om vi virkelig ønsker tro og livssynsfrihet for alle mennesker. Fordi det er enkeltmennesket som skal ha friheten til dette uavhengig av hvor man er født eller i hvilke samfunn man er oppvokst. Egenerfaring gir grunnlag for egne valg. Og for fred. At vår forståelse av verden og forholdet mellom ånd og materie stadig er i endring er en viktig del av fundamentet for holistisk tankegang. Rasjonell tankegang og forskning står ikke motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Åndelig og vitenskapelig tanke og erfaring kan berike hverandre. Dette gir oss en stadig voksende forståelse av oss selv og vår forbindelse med det univers vi er en del av. Sammen danner de en helhet som gir store muligheter til utvikling og bevisstgjøring. Dette gjelder på alle nivåer, fra forståelsen av den minste enhet, til forståelsen av individets plass i samfunnet og sammenhengen mellom det individuelle og universet som helhet. ALT HENGER SAMMEN Om alt i universet henger sammen henger stjernene sammen med himmelen. Himmelen henger sammen med jorden og alle planetene lever i samme univers. Om alt i universet henger sammen er det ikke uvesentlig for meg hvordan du og jeg og alt det andre - forholder seg til hverandre. Om alt i universet henger sammen da henger vel jeg sammen med deg også da? Og om vi henger sammen er det uendeligheter av sammenhenger vi to kan utforske sammen! FRED Hvem definerer når det er fred? Er fred alltid fredfullt? Fred kan være en tilstand av dynamisk ro. Fred har mange farger og gir muligheter for vekst og utveksling. Fred er avhengig av likeverd. At vi alle har plass. Fred er noe alle kan bidra til. Gjennom fredelige dialoger kan vi øke vår forståelsen for vårt mangfold. Fred kan være en tilstand et ønske og et mål. Hvordan kan vi leve i fred? Fred er ikke krig. Men konflikter kan spore til vekst om vi kommer oss gjennom dem med fredelige midler. Å slutte fred er noe vi kan lære hverandre. MANGFOLD KJÆRLIGHET - TOLERANSE Det går et skille mellom åndelighet og religion. Religion er trossystemer definert av ytre rammer og dogmer og Det er lettere å si hva som ikke er holistisk tankegang enn hva som er det. Helheten deles opp i det øyeblikket vi snakket om den. Språket er laget til dette til å dele til å skille og til å forklare delenes virkelighet. Holistisk livssyn vil tilstrebe en helhetlig behandling av mennesket på alle nivåer. Kropp, sinn, sjel og ånd henger også sammen. Hva er helhetlig behandling av natur og dyr? Ikke trange båser og bur. Ikke langtransport av dyr. Helhetlig økonomisk tankegang kan ikke være å gjøre profitt på andres bekostning. Det kan heller ikke være å forurense naturen rundt oss og for menneskene som kommer etter oss - og for dyrene som lever sammen med oss på denne planeten. Holistisk menneskesyn kan ikke godta rasisme, sexisme, aldersisme eller diskriminering p.g.a. seksuell orientering. Holistisk livssyn ser verden som et hele hvor land, grupper og enkeltmenneske har et reelt likeverd. Verden er allerede et hele mens menneskenes oppfattelsesevne som oftest oppfatter helheten i bruddstykker. Holistisk livssyn er noe å etterstrebe i en verden hvor oppdelt og fragmentert erfaring og kunnskap preger alt vi gjør. Midt opp i dette er mennesket i stand til gjennom dyptgripende/indre opplevelser å erfare helhet som en realitet. Holisme er en utøvelse av et holistisk livssyn og er noe vi strekker oss mot ikke noe vi i dagens samfunn utøver til fulle - verken privat eller kollektivt. Holisten nr Side 8 av 10

9 På 100 år har Norge gått fra materiell fattigdom til materiell rikdom. Hva skal vi bruke de neste 100 årene til? Invitasjon til landsomfattende dugnad Vi har ikke lenger langsiktige mål for samfunnsutviklingen, bare et diffust ønske om mer av det samme. Men vi er kommet til et punkt der mer av det samme skaper flere problemer enn det løser. Vi kan ikke fortsette å øke dosene av shopping og underholdning i 100 år til. I lengden blir vi ikke lykkeligere av det, og den lille planeten vi bor på tåler det ikke. Det norske folk har allerede begynt å orientere seg mot nye mål. Den store meningsmålingen, Norsk Monitor, som har kartlagt våre holdninger i 20 år, viser at hovedtrenden har snudd. Vi blir nå mindre materialistiske og dermed øker også livsgleden for første gang på lenge. Vi har oppnådd høy levestandard - nå søker vi etter nye mål. Men det gjenstår å formulere dem klart som et oppdrag til våre politikere. I et demokrati som vårt er det vi selv som må be om en ny dagsorden, som må gi nye bestillinger til politikerne. Dette er en invitasjon til DEG om å bli med å utforme det nye oppdraget til våre ledere. Hva slags ledere og hva slags politikk er det vi ønsker oss? Internett har gitt oss en enestående mulighet til selv å delta aktivt i utformingen av fremtiden. Derfor har en gruppe enkeltpersoner tatt initiativ til nettstedet 100-årsmålene og en landsomfattende dugnad frem til starten av stortingsvalgkampen i En serie av de store organisasjonene oppfordrer sine medlemmer til å delta, Miljøbevegelsen, Kirken og mange andre. Gå til Bli deltaker Avgi stemme Skriv forslag Drøft saken med venner, familie og kolleger Send denne oppfordringen videre til minst 5 andre nå! Send videre.. Aktiviteter i lokallagene Holistisk Forbund Oslo lokallag Fullsatt sal drøftet døden Ved Marianne Westby, leder Oslo lokallag Hva er døden? var tittel på temamøte, som ble arrangert av Gravferdsgruppa i Holistisk Forbund og Oslo lokallag av Holistisk Forbund, den12. april 2008 i Oslo. Vi takker våre innledere; Helge Hognestad, Ailo Gaup, Line Beck og Kristin Tilli, for at de kom til oss og gav oss en flott, lærerik, inspirerende og folkeopplysende lørdag i april! Hva er døden? Dette spørsmålet er like gammelt som menneskeheten selv. Til det åpne møtet hadde vi samlet en knippe personer med vidt forskjellig fagbakgrunn. De delte sine betraktninger om døden ut i fra egne erfaringsbaserte kunnskaper og de tok i mot spørsmål fra en fullsatt sal på Unityhuset i Oslo. Tilbakemeldinger fra gjester: Viktig, takk for fint møte! Så åpent og personlig i en udogmatisk atmosfære! Veldig fint og godt å oppleve, takk! Hjertelig takk! Se mer om dette arrangementet, andre tiltak og Holistisk Forbund på Holisten nr Side 9 av 10

10 HOLISTEN HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo Tlf , mandag, tirsdag og onsdag Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Privattelefon: adresse: Mobiltelefon: Arendal: Kontakt: Henning J Grini, Flademoen, 4818 Færvik Bergen: Leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen Buskerud: Kontakt: Egil Trohaug, Kleivene 10, 3041 Drammen Grenland: Kontakt: Johan Martinussen, Kirkegt. 45, Porsgrunn Haugesund: Leder: Bente Kvihaugsvik, Gamle Sandhålandvei 67, Sandve Hitra: Kontakt: Roman D Lund, Haugen Gård, 7247 Hestvika Lillehammer: Kontakt: Bente Martini, Fåbergsgata 27, 2615 Lillehammer Mo i Rana: Kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt. 42, 8618 Andfiskå , Nesodden/Frogn: Leder: Runar Todok, Blåbærstien 16b, 1450 Nesodden Oslo: Leder:Marianne Westby Lokallagets postadresse: Oslo Hof, SO, Motzfeldsgate Oslo Stavanger: Leder: Håvard H, Schjong, Breibakken 28, 4012 Stavanger Tromsø: Leder: Beate Kvarmo, Gimelveg 56a, 9019 Tromsø Trondheim: Kontakt: Dagfinn Aune, Marcus Thranes vei 15A, Heimdal Ålesund: Kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund Lokallagsaktivitet våren 2008 er nå avsluttet HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. Landsmøte Holistisk Forbunds Landsmøte 2008 avholdes 14. og 15. juni 2008 i Stavanger. I tilknytning til Landsmøtet blir det en Fagkonferanse fredag 13. juni på samme sted. Foto: Jill W. Mathisen Holisten nr Side 10 av 10

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen LENA RANEHAG Universets plan Sjelens kreative og åndelige utvikling Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen Originaltittel: Universums plan - Själens kreativa och andliga utveckling Copyright originalutgave

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Det har vært en deilig opplevelse Et sosialt samvær Hvor alle parter Har deltatt aktivt i de prosesser Som har

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose Forfatter av boken Røykfri Nå! (CappelenDamm, 2012)

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

Dette er et utdrag fra boka

Dette er et utdrag fra boka WHAT'S MY NAME Dette er et utdrag fra boka KENNETH PETTERSEN Dette utdraget er laget mtp markedsføring. WHAT'S MY NAME er Kenneth Pettersens debutbok. Boka er på 60 sider og har 88 dikt. Opplag: 100. Forfatterens

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

styrke Her henter vi Åndeligheten er min indre kraft. Den Intuisjon og magefølelse

styrke Her henter vi Åndeligheten er min indre kraft. Den Intuisjon og magefølelse Her henter vi styrke oghåp Hvor henter du styrke i livet, sånn åndelig sett? Møt tre damer som har funnet sin kraftkilde. TeksT: BenTe Bakken FoTo: Fredrikke WeTHerilT illustrasjon: istock Intuisjon og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer