HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Bjørn Jansen styreleder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Bjørn Jansen styreleder."

Transkript

1 HOLISTEN Nr Mai - Juni Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder Juni 2008 Holisme kommer av det greske ordet holos, som betyr helhet. Et helhetlig livssyn betyr for eksempel å kunne erkjenne og skjønne at alt henger sammen og at vi alle er en del av samme helhet. Denne helheten innebærer mye mer enn å summere enkelthetene. Å se helhetlig på noe er altså en utfordring som mange flere burde ta ikke minst for å kunne planlegge en fornuftig framtid både for den enkelte, men også for det store kollektivet, enten vi kaller dette kollektivet for en by, et land eller en verden. For noen få år tilbake, da man hadde klart å framstille biobrensel til blant annet biler og til en overkommelig kostnad mente mange at dette var løsningen på CO2 utslipp og global oppvarming. Altså, kjør bil så mye du vil, bare du bruker biobrensel til bilen. De andre helhetlige sammenhengene man ikke så, eller ikke ville se, var for det første at biobrensel skal produseres og for det andre at det vil være det vi kaller markedskreftene som vil ha muligheter til være først ute med en slik produksjon, hovedsaklig for å tjene (store) penger i et nytt marked. I dag ser vi de begynnende konsekvensene av det: Store landområder blir brukt til å produsere råvarer for en økende etterspørsel etter biobrensel, i stedet for til matproduksjon. Dermed synker også både den nåværende og framtidige matproduksjonen, med både økende matpriser og minskende tilgang til mat som konsekvenser. I første rekke rammes (foreløpig) fattige land og verdens fattigste befolkning. I den andre enden sitter de som tjener på både biobrensel og økte matpriser. Og så kan vi fortsette å kjøre bil og reise med fly like mye og kanskje mer enn før. Dette er et eksempel på at man tror at man kan løse et problem uten å se helheten. Ennå har ingen ansvarlig politiker sagt høyt og tydelig at det som egentlig må til, er en sterk begrensning i bilbruken uansett drivstoff, at flyreiser må reduseres selv om man kjøper en klimakvote på billetten og at det er helt nødvendig med en bærekraftig produksjon av biobrensel om vi også skal ha arealer for å dyrke mat. Men, det innskrenker også mulighetene for store økonomiske gevinster for noen få. Derimot vil vi få et bedre miljø og en mer rettferdig fordeling, samt viktig matproduksjon. Det handler altså ikke bare om å se helheter og sammenhenger, men også om å kunne se konsekvensene av å ikke tenke og handle helhetlig. Men, det virker ikke som om de som fatter de store og viktige beslutningene, nasjonalt og internasjonalt, er vant til å tenke slik. Og gammel vane er som kjent vond å vende. Unge mennesker er derfor en viktig målgruppe i forhold til det å lære seg til å tenke holistisk. Derfor bør vi spesielt glede oss over den holistisk konfirmasjonen som nå for andre gang er gjennomført i Holistisk Forbunds regi. En konfirmasjon som også ble avsluttet på en høytidelig og verdig måte. All ære til de som har sørget for at konfirmasjonen ble gjennomføres på denne måten. Eller som faren til en av konfirmantene sa til meg etter at avslutningsseremonien var gjennomført: «Dette er det beste min sønn noen gang har vært med på. Jeg har rett og slett fått en ny sønn. Både han og jeg melder oss umiddelbart inn i Holistisk Forbund». Så tok han også med seg en bunke av våre brosjyrer når han gikk. Det er alltid viktig med en begynnelse om man vil at noe nytt og viktig skal skje. Bjørn Jansen styreleder. Denne Holisten handler om krig og fred (mest fred) samt konflikter i verden og mellom deg og meg. Vi har også fått plass til en bildekavalkade fra seremonien ifm Holistisk konfirmasjon 31. mai 2008 HoF har synliggjort at vi ønsker å arbeide for fred og å forebygge konflikter både gjennom plattformen og handlingsplanen vår (pkt 2 Handlingsplan og pkt Etikk i Plattformen). Dette gjelder både på det samfunnsmessige og personlige planet. Medlemmer har i dette nummeret bidratt med tanker om konfliktløsning. Vi har også oversatt Deepak Chopras Syv øvelser for fredsskapere, samt et fredsbrev han har skrevet nå i juni. For dem som virkelig mener alvor med å finne fredsarbeideren i seg, er dette fine øvelser. Holisten er sikker på at det finnes mange, gode forfattere (medlemmene inkludert) som skriver inspirerende om disse tema. Send derfor inn tittel og forfatter på dine favoritt publikasjoner, eller skriv en artikkel selv, slik at Holisten kan bidra med å spre denne informasjonen til medlemmene. Kunnskap og øvelse gjør oss i følge ordtaket til mestere, dette gjelder forhåpentlig også fredsarbeid og konfliktløsning? Med Landsmøte kommende helg er denne redaksjonsperioden over. Redaksjonskomitèen takker for et innholdsrikt år. Innlegg kan fortsatt sendes til som vil videresende til den neste utpekte komitè. Vi ønsker alle medlemmene en riktig god sommer! Redaksjonskomitèen for Holisten Irene Marøy, Jan Olav Mjøs og Guro Sibeko Holisten nr Side 1 av 10

2 Våger du konflikt? Ved Elisabeth Ottestad Ordet konflikt skremmer vettet av de fleste nordmenn. De ubehagelige følelsene en konflikt vanligvis frembringer er skremmende, og vi gjør mye for å unngå en krangel, selv om det kanskje er akkurat det vi egentlig trenger. Mange konflikter opprettholdes, fordi partene ikke tør å møtes åpent og ærlig. Kan det være en annen måte å tilnærme seg konflikt - som del av en prosess til bedre selvinnsikt. For å bedre forstå konfliktens natur, må vi ta utgangspunkt i individet, og den bagasje vi alle drar med oss inn i våre mellommenneskelige møter. Hvordan kan jeg føle meg likeverdig med andre, hvis jeg ikke først gir alle sider i meg selv samme verdi. Vi skyr konflikten med våre egne skyggesider like mye som vi skyr konflikt med andre, og stenger dermed av for mange av våre ressurser. Det at alle har godt og vondt i seg er et velbrukt utsagn. Tar vi dette til ytterste konsekvens, og lever i tråd med dette, så vil det følge en dypere aksept av hele mennesket, og vi vil kunne oppleve menneskeverdet i ordets rette betydning en total aksept av hvem jeg egentlig er og hvem du egentlig er. Peace By Lao Tzu If there is to be Peace in the world, There must be Peace in the nations. If there is to be Peace in the nations, There must be Peace in the cities. If there is to be Peace in the cities, There must be Peace between neighbours. If there is to be Peace between neighbours, There must be Peace in the home. If there is to be Peace in the home, There must be Peace in the Heart. Vi trykker på hverandres knapper, og de knappene inneholder ubehagelig minner fra fortiden. Slik projiserer vi vår smerte på andre. Uten minnene ville vi muligens ikke reagert på de situasjonene som føles truende i hverdagen. Alt dette tatt i betraktning, tror jeg at konflikt gir gode muligheter for bedre selvinnsikt, og nærhet til oss selv og andre, om vi tar imot utfordringen. Jeg har stor tro på menneskets evne til løse konflikter, og ønsker å bringe dette temaet inn i Holistisk Forbund. Som alle andre, har vi vår porsjon indre strid, og siden vi kulturelt sett er bærere av en fornektende holdning til ubehageligheter, skyver vi mye under teppe, og lar det utvikle seg til noe mer alvorlig enn det var i utgangspunktet. I HoFs handlingsplan for 2007/2008 står det under punkt 2 Organisasjonsutvikling og intern kommunikasjon: Starte arbeidet med å finne måter å forebygge konflikter i organisasjonen. Helt konkret ser jeg for meg et råd, bestående av 2-3 personer, som alle medlemmer kan henvende seg til, enten som part i en konflikt eller et vitne til en konflikt (uttalt eller ikke). Partene inviteres, først hver for seg, og blir lyttet til av rådet. I neste omgang forsøkes det å få begge parter til å møtes ansikt til ansikt, med rådet som veiledere i prosessen. En konfliktløsende metode brukes for skape tilnærming. Det legges vekt på at alle er likeverdige, at et rom blir skapt hvor partene føler seg trygge, og at de blir sett og hørt av en nøytral part. Deltagelse er selvfølgelig frivillig. Hvis det er noen som kunne tenke seg å utforske dette temaet sammen med meg, ta gjerne kontakt via e-post: Holisten nr Side 2 av 10

3 Om å utfordre seg selv Ved Dagmar Mildes Dette er tanker som jeg har gjort meg gjentatte ganger i løpet av de siste månedene. Jeg mener at vi har hatt prosesser i Holistisk Forbund som så absolutt kunne har vært bedre. Samtidig tenker jeg at vi er i gang med å lage et forbund, og det kan ikke forventes å gå knirkefritt. Det er viktig at vi tar erfaringene våre med i en prosess hvor vi kommer videre. Det er på tide at vi lærer av fortiden. I vår verden har vi nesten alltid et valg. Vi kan velge om vi vil spise eller ikke, vi kan velge om vi vil gå ut på byen eller ikke, vi kan velge hvilken familieform vi ønsker eller hvor mye vekt vi legger i bevegelse og god mat. Imagine By John Lennon Imagine there's no Heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Og alle våre valg har sine konsekvenser. Hvis jeg ikke spiser dør jeg. Hvis jeg som tobarnsmor heller går på fylla istedenfor å ta vare på mine barn kommer barnevernet før eller siden og tar ungene mine fra meg. Hvis jeg ikke beveger meg nok blir jeg slapp og legger uforholdsmessig på meg, noe som fører til at jeg mistrives. Dere skjønner lista er uendelig. Mine avgjørelser blir tatt i forhold til blant annet hva jeg ønsker med livet mitt og hvilke behov medmenneskene mine rundt meg har. Ofte blir jeg lykkelig av å inngå et kompromiss hvis det betyr at mine medmennesker også er fornøyd. Noen ganger er det jeg anser som det rette så viktig for meg, at jeg vil heller leve med misfornøyde medmennesker. For meg er det en viktig del av mitt liv å utfordre meg selv med vilje. Teste mine verdier og dermed mine grenser. Finne ut hvilke av mine holdninger jeg drasser med meg fra oppvekst og familie og hvilke jeg egentlig innerst inne kan stå inne for. Jeg mener at det å stille spørsmål ved meg selv er en forutsetning for å kunne ta ærlige avgjørelser i mitt liv. Medmenneskene utfordrer oss med andre verdier, andre holdninger, og andre prioriteringer enn de vi selv går rundt med. Vi kan velge å svelge dem ukritisk, vi kan steile imot dem og vi kan lytte og tenke. Jeg ser en direkte sammenheng mellom å velge det tredje alternativ, lytte og tenke, og evnen til å stille spørsmål ved seg selv. Der er ikke hyggelig å bli stilt spørsmål ved fra andre, det er mye bedre å gjøre det selv. Av og til trenger vi de andre fordi de viser oss deler av oss selv som vi ikke vil kikke inn i frivillig. Hvis vi klarer å ta imot den type utfordring kan vi utvikle oss og utvide samarbeidsevnen vår. Det trenger vi alle i mer eller mindre grad, også i Holistisk Forbund. Jeg har også tenkt en del på tillit. Jeg har et stort ønske om å ha et forbund hvor vi møter hverandre med velvilje. Nei, jeg mener ikke at vi alle er en stor familie, og at det hersker den skjønneste harmoni. Men hvis jeg kan ha tillit til min motstanders velvilje, kan vi være sakelig uenig og være like glade i hverandre etterpå. Det er kanskje det jeg ønsker meg mest for tiden, at vi kan være sakelig uenig uten å være redd for at bruer blir brent. Holisten nr Side 3 av 10

4 Et brev om krig og veien til fred Ved Deepak Chopra I dag er en bra dag til å avslutte all krig i verden. I juni 2008 regner vi med at det utkjempes omtrent 41 militære konflikter omkring i verden. Dette skjer i Midt-østen, Irak, Afghanistan, Somalia, Kongo, Burma og flere andre steder. Den kollektive underbevisstheten bobler over av sinne og voldshandlinger. Det er en bra dag for å avslutte alle disse krigene. Men er det mulig? Krig har dominert den menneskelige historie så lenge at det er lett å tro at voldshandlinger er en indre reaksjon og at krig er uunngåelig. I sannhet, så er ikke voldelighet essensen av menneskelig natur. Det er vanlig, ja, men ikke medfødt. For å avslutte krig, tror jeg i mitt innerste vesen, at bare en bevissthets-basert tilnærming vil virke. En må tenke på å ikke bare avslutte èn konflikt, og heller ikke bare 41. Vi må få en slutt på ideen om krig, som har gjort krig til en vane. Med økende dødelige våpen, har vanen med å gå til krig ført oss til et vendepunkt for menneskets fremtid. Nå, mer enn noensinne, har vi en grunn til å forenes i fred. For å si det enkelt: krigen må avsluttes, ellers så vil mennesket forsvinne. Hvordan kan vi overvinne vanen med å gå til krig? Ved å overvinne hat. Hvordan kan vi overvinne hat? Ved å forløse kjærlighet. Ved å øke vår bevissthet, som betyr omtanke, tilgivelse, forståelse etc og oppmerksomhet om vår felles menneskelighet. Dette angår kollektive, sosiale, familiære og individuelle konflikter. Fred kan bare skapes av dem som er fredelige Samfunn er opptatt av egne nasjonale- og stammehistorier, som er begrensende, selvforsterkende, basert på fortiden, forsterket av det ortodokse, og derfor motsetter seg virkelig forandring. Kriger oppildnes av disse historiene, som kan være veldig overbevisende. Et hovedeksempel er historien om ofrene, som er brukt uendelige mange ganger for å rettferdiggjøre hevn og voldeligheter. Det er nyttig å forstå at vi kan velge å ikke delta i denne historien. Det er også viktig å ikke prøve å forandre historien til andre mennesker. Vi trenger bare å legge merke til og observere oss selv når vi begynner å bli opphisset, og så trekke oss tilbake og ikke delta i dette. Husk at det å være engasjert og det å være distansert er ikke motsetninger, jo mer engasjert vi blir, jo mer distansert er vi nødt til å bli. Hvis ikke, vil vi miste oss selv i konflikten, i besettelsen og i angsten for fremtiden, og skyldfølelser og utilstrekkelighet. Vær oppmerksom på at vi er pionerer i det ukjente, og at uvisshet er vår allierte. Når våre hjerner krever avslutning og visshet, trenger vi å minne oss selv på at dette er bare fiksjoner. Det globale skifte i bevissthet kommer kanskje ikke veldig lett, men det er mulig. Med en person om gangen, kan vi gi slipp på vanen med å gå til krig, og finne nye måter på reagere på når vi er veldig redde eller veldig sinte. Det å ha fred må bli en ny vane. Og det er grunn til optimisme. Menneskeheten har utviklet seg og overkommet mange ting som tidligere synes å være medfødt. Vi har lært oss å bruke vår logiske sans, vi har kommet over gammel overtro og mange sykdommer. Vi har en bedre forståelse av naturen, bevisstheten og oss selv. Disse suksesser fører naturlig til det neste steget, som er forståelsen at menneskene har vokst fra krig og er klar for fred. Holisten nr Side 4 av 10

5 Syv øvelser for fredsskapere Utdrag fra boken Peace is the Way av Deepak Chopra 1. Søndag: Å leve for fred Bruk fem minutter i dag til å meditere for fred. Konsentrer oppmerksomheten på hjertet ditt og repeter i ditt indre disse fire ordene: Fred, harmoni, latter og kjærlighet 2. Mandag: Å tenke for fred I dag fyller du tankene dine med en Intensjon om fred. Sitt en liten stund i stillhet, så kan du repetere denne bønnen: La alle skapninger være glade, elsket og fredsommelige. La hele verden erfare dette. 3. Tirsdag: Å føle for fred I dag er dagen for å erfare fredsfølelser. Fredsfølelsene er medfølelse, forståelse og kjærlighet 4. Onsdag: Å snakke for fred I dag er formålet med å snakke å få tilhøreren til å bli glad. Ha denne intensjonen. I dag vil hvert ord jeg uttaler velges bevisst. Jeg vil avholde meg fra å klage, å fordømme og å kritisere. 5. Torsdag: Å arbeide for fred Sett av dagen i dag til å hjelpe noen som er I nød. Hjelp kan gis på mange måter. Si til deg selv: I dag vil jeg tilby hjelp uten å forvente takknemlighet eller anerkjennelse 6. Fredag: Å skape fred I dag skal du komme på minst en kreativ ide for å løse en konflikt, enten i ditt eget liv, eller i din families, eller blant vennene dine. Prøv å skape tillit og kvitt deg med skjult fiendskap og mistanker, som er fredens to store fiender. 7. Lørdag: Å dele med hverandre for fred I dag, del din måte å skape fred på med to personer. Etter som flere deler med hverandre, vil denne praksisen utvikle seg til en kritisk masse som når mange istedenfor få. Elementdikt Ved Anne Kristine Ramberg-Mohn Jeg hilser deg med vårens røst En frihetselsker sendt fra øst. Jeg er lystig, og jeg blåser Ord på dine indre åser. Tankens kraft og ternens vinge Luften lar seg ikke tvinge! I sør er sommerildens prakt. Med mot og skjønnhet, dødsforakt Gir jeg deg verdi og varme Temperament og ærlig harme. Engasjert, med glød i blikket Lar jeg mine flammer slikke! En elv, en dråpe, i et hav Som flo og ebbe, høy og lav. Jeg er vann, og i min bølge Følelser fra vest vil følge Og klarsyn gjennom kjærlig kraft Min fantasi er livets saft! Til sist jeg bringer med fra nord En næringsrik og nøysom jord. Alt du ønsker, kan jeg lage I min lune, trygge hage. Så søk meg når du trenger ro Med flittig stell skal jorden gro! Holisten nr Side 5 av 10

6 Avslutningsseremoni Holistisk konfirmasjon 31. mai 2008 Holisten presenterer her en bildekavalkade av avslutningsseremonien til Holistisk Konfirmasjon i Oslo. Et senere nummer vil forhåpentligvis bringe erfaringer fra både konfirmasjonsveiledere og konfirmanter. Konfirmantene Eivind, Fredrik, Jon Bernard og Tobias Preludium og postludium ved Torunn Avelsgaard Lien Velkomsttale ved Bjørn Jansen, leder i Holistisk Forbund Innledning ved seremonileder Elin Bardal Markering av himmelretningene ved Anne Kristine Ramberg-Mohn Hovedstyremedlem i HoF Holisten nr Side 6 av 10

7 Høytlesning Karine Dybvik, konfirmasjonskoordinator, leser en fortelling som gir et symbolsk innblikk i hva Konfirmantene har vært med på og hvilken rolle alle har I det avsluttende ritualet Allsang Gjestene tenner lys Gjestene tenner lys Affirmasjon ved Jostein Odland, konfirmasjonsveileder. Når den enkeltes navn nevnes, går konfirmanten inntil sirkelen av familie og venner, og alle som når kan legge en hånd på ham/henne. Dette for å vise at vi tar imot dem i fellesskapet. Utdeling av diplom til konfirmantene ved Bjørn Jansen Holisten nr Side 7 av 10

8 Utdrag fra Fredsboka I den forrige Holisten ble det brukt en tekst vi fant i HoF sine kontorer under overskriften Holistisk livssyn Holisme helhetlig verdenssyn. Det var ingen i det nåværende hovedstyret som kjente til forfatteren, men siden det var så fint og velskrevet om holisme, ble det benyttet uten å henvise til opphavsperson. Nå er heldigvis mysteriet oppklart. Den skrev tidligere leder i Holistisk Forbund Inge Ås denne teksten til Fredsboka som ble gitt ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssyn. Vi trykker derfor hele Holistisk Forbunds innlegg til Fredsboka på nytt og håper at vår tidligere leder Inge Ås unnskylder oss denne historieløsheten. En god tekst kan ikke leses for ofte. Holistisk Forbund. En landsdekkende livssynsorganisasjon stiftet De første initiativtagerne til prosessen fram mot dannelsen av Holistisk Forbund var Øyvind Solum fra Alternativt Nettverk og Inge Ås fra ILIANA helhetsverksted. Begge var representanter for Alternativt Netteverk i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Første gruppemøte var høsten Gruppen inviterte ca. 20 deltagere fra hele Norge til en rådslagningskonferanse i Oslo i sept Denne arbeidsgruppen utarbeidet formålsparagrafer og vedtekter som ble vedtatt på stiftelsesmøtet, , der medlemmene av Foreningen for dannelsen av Holistisk Forbund var til stede. Styret ble valgt, og vedtekter ble enstemmig vedtatt. Et stiftelsesrituale som inkluderte sjamantrommer fra de fire verdenshjørner, klangen av krystallboller, menneskestemmer med sitater fra litteraturen ispedd utdrag av HoFs plattform, sang, skrevet og komponert av fra Hildegaard von Bingen, og en kort ledet visualisering/meditasjon kuliminerte med at en stein ble sluppet i vann nøyaktig kl Dette er Holistisk Forbunds fødselstidspunkt. Holistisk livssyn Holisme helhetlig verdenssyn Ved Inge Ås læresetninger. Åndelighet er ubundet av dette. Det finnes en åndelig virkelighet som det er mulig for den menneskelige bevissthet å erfare og utvide sin forståelse av. Men vi behøver ikke å være enige om hva som er det ene og sanne riktige. Det er mange mulige måter å se verden og den åndelige virkelighet på. Og vi er i forandring. Mennesket har sannsynligvis et potensial som langt overskrider det utviklingstrinn vi står på i dag. Holisme er en helhetlig tankegang, et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles ansvar for helheten. På samme måte som lover, moral og levesett stadig endres, så vil også vår evne til å oppfatte og forstå tilværelsen endres. I forskjellige tider har eksisterende verdensbilder gått i oppløsning, nye blitt dannet, og gamle tenkemåter som har vært ute av sirkulasjon en stund revitaliseres og gir grobunn for ny og større innsikt. For å kunne oppleve, erfare virkeligheten trenger barnet å kunne stole på sin egen evne til å erfare selv, både på kropp og sjel. Mange fundamentalistiske religiøse retninger hemmer menneskebarnets utvikling til egen utforskende nysgjerrighet, bruk av vilje og egen tanke. Dette er vesentlig om vi virkelig ønsker tro og livssynsfrihet for alle mennesker. Fordi det er enkeltmennesket som skal ha friheten til dette uavhengig av hvor man er født eller i hvilke samfunn man er oppvokst. Egenerfaring gir grunnlag for egne valg. Og for fred. At vår forståelse av verden og forholdet mellom ånd og materie stadig er i endring er en viktig del av fundamentet for holistisk tankegang. Rasjonell tankegang og forskning står ikke motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Åndelig og vitenskapelig tanke og erfaring kan berike hverandre. Dette gir oss en stadig voksende forståelse av oss selv og vår forbindelse med det univers vi er en del av. Sammen danner de en helhet som gir store muligheter til utvikling og bevisstgjøring. Dette gjelder på alle nivåer, fra forståelsen av den minste enhet, til forståelsen av individets plass i samfunnet og sammenhengen mellom det individuelle og universet som helhet. ALT HENGER SAMMEN Om alt i universet henger sammen henger stjernene sammen med himmelen. Himmelen henger sammen med jorden og alle planetene lever i samme univers. Om alt i universet henger sammen er det ikke uvesentlig for meg hvordan du og jeg og alt det andre - forholder seg til hverandre. Om alt i universet henger sammen da henger vel jeg sammen med deg også da? Og om vi henger sammen er det uendeligheter av sammenhenger vi to kan utforske sammen! FRED Hvem definerer når det er fred? Er fred alltid fredfullt? Fred kan være en tilstand av dynamisk ro. Fred har mange farger og gir muligheter for vekst og utveksling. Fred er avhengig av likeverd. At vi alle har plass. Fred er noe alle kan bidra til. Gjennom fredelige dialoger kan vi øke vår forståelsen for vårt mangfold. Fred kan være en tilstand et ønske og et mål. Hvordan kan vi leve i fred? Fred er ikke krig. Men konflikter kan spore til vekst om vi kommer oss gjennom dem med fredelige midler. Å slutte fred er noe vi kan lære hverandre. MANGFOLD KJÆRLIGHET - TOLERANSE Det går et skille mellom åndelighet og religion. Religion er trossystemer definert av ytre rammer og dogmer og Det er lettere å si hva som ikke er holistisk tankegang enn hva som er det. Helheten deles opp i det øyeblikket vi snakket om den. Språket er laget til dette til å dele til å skille og til å forklare delenes virkelighet. Holistisk livssyn vil tilstrebe en helhetlig behandling av mennesket på alle nivåer. Kropp, sinn, sjel og ånd henger også sammen. Hva er helhetlig behandling av natur og dyr? Ikke trange båser og bur. Ikke langtransport av dyr. Helhetlig økonomisk tankegang kan ikke være å gjøre profitt på andres bekostning. Det kan heller ikke være å forurense naturen rundt oss og for menneskene som kommer etter oss - og for dyrene som lever sammen med oss på denne planeten. Holistisk menneskesyn kan ikke godta rasisme, sexisme, aldersisme eller diskriminering p.g.a. seksuell orientering. Holistisk livssyn ser verden som et hele hvor land, grupper og enkeltmenneske har et reelt likeverd. Verden er allerede et hele mens menneskenes oppfattelsesevne som oftest oppfatter helheten i bruddstykker. Holistisk livssyn er noe å etterstrebe i en verden hvor oppdelt og fragmentert erfaring og kunnskap preger alt vi gjør. Midt opp i dette er mennesket i stand til gjennom dyptgripende/indre opplevelser å erfare helhet som en realitet. Holisme er en utøvelse av et holistisk livssyn og er noe vi strekker oss mot ikke noe vi i dagens samfunn utøver til fulle - verken privat eller kollektivt. Holisten nr Side 8 av 10

9 På 100 år har Norge gått fra materiell fattigdom til materiell rikdom. Hva skal vi bruke de neste 100 årene til? Invitasjon til landsomfattende dugnad Vi har ikke lenger langsiktige mål for samfunnsutviklingen, bare et diffust ønske om mer av det samme. Men vi er kommet til et punkt der mer av det samme skaper flere problemer enn det løser. Vi kan ikke fortsette å øke dosene av shopping og underholdning i 100 år til. I lengden blir vi ikke lykkeligere av det, og den lille planeten vi bor på tåler det ikke. Det norske folk har allerede begynt å orientere seg mot nye mål. Den store meningsmålingen, Norsk Monitor, som har kartlagt våre holdninger i 20 år, viser at hovedtrenden har snudd. Vi blir nå mindre materialistiske og dermed øker også livsgleden for første gang på lenge. Vi har oppnådd høy levestandard - nå søker vi etter nye mål. Men det gjenstår å formulere dem klart som et oppdrag til våre politikere. I et demokrati som vårt er det vi selv som må be om en ny dagsorden, som må gi nye bestillinger til politikerne. Dette er en invitasjon til DEG om å bli med å utforme det nye oppdraget til våre ledere. Hva slags ledere og hva slags politikk er det vi ønsker oss? Internett har gitt oss en enestående mulighet til selv å delta aktivt i utformingen av fremtiden. Derfor har en gruppe enkeltpersoner tatt initiativ til nettstedet 100-årsmålene og en landsomfattende dugnad frem til starten av stortingsvalgkampen i En serie av de store organisasjonene oppfordrer sine medlemmer til å delta, Miljøbevegelsen, Kirken og mange andre. Gå til Bli deltaker Avgi stemme Skriv forslag Drøft saken med venner, familie og kolleger Send denne oppfordringen videre til minst 5 andre nå! Send videre.. Aktiviteter i lokallagene Holistisk Forbund Oslo lokallag Fullsatt sal drøftet døden Ved Marianne Westby, leder Oslo lokallag Hva er døden? var tittel på temamøte, som ble arrangert av Gravferdsgruppa i Holistisk Forbund og Oslo lokallag av Holistisk Forbund, den12. april 2008 i Oslo. Vi takker våre innledere; Helge Hognestad, Ailo Gaup, Line Beck og Kristin Tilli, for at de kom til oss og gav oss en flott, lærerik, inspirerende og folkeopplysende lørdag i april! Hva er døden? Dette spørsmålet er like gammelt som menneskeheten selv. Til det åpne møtet hadde vi samlet en knippe personer med vidt forskjellig fagbakgrunn. De delte sine betraktninger om døden ut i fra egne erfaringsbaserte kunnskaper og de tok i mot spørsmål fra en fullsatt sal på Unityhuset i Oslo. Tilbakemeldinger fra gjester: Viktig, takk for fint møte! Så åpent og personlig i en udogmatisk atmosfære! Veldig fint og godt å oppleve, takk! Hjertelig takk! Se mer om dette arrangementet, andre tiltak og Holistisk Forbund på Holisten nr Side 9 av 10

10 HOLISTEN HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo Tlf , mandag, tirsdag og onsdag Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Privattelefon: adresse: Mobiltelefon: Arendal: Kontakt: Henning J Grini, Flademoen, 4818 Færvik Bergen: Leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen Buskerud: Kontakt: Egil Trohaug, Kleivene 10, 3041 Drammen Grenland: Kontakt: Johan Martinussen, Kirkegt. 45, Porsgrunn Haugesund: Leder: Bente Kvihaugsvik, Gamle Sandhålandvei 67, Sandve Hitra: Kontakt: Roman D Lund, Haugen Gård, 7247 Hestvika Lillehammer: Kontakt: Bente Martini, Fåbergsgata 27, 2615 Lillehammer Mo i Rana: Kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt. 42, 8618 Andfiskå , Nesodden/Frogn: Leder: Runar Todok, Blåbærstien 16b, 1450 Nesodden Oslo: Leder:Marianne Westby Lokallagets postadresse: Oslo Hof, SO, Motzfeldsgate Oslo Stavanger: Leder: Håvard H, Schjong, Breibakken 28, 4012 Stavanger Tromsø: Leder: Beate Kvarmo, Gimelveg 56a, 9019 Tromsø Trondheim: Kontakt: Dagfinn Aune, Marcus Thranes vei 15A, Heimdal Ålesund: Kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund Lokallagsaktivitet våren 2008 er nå avsluttet HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. Landsmøte Holistisk Forbunds Landsmøte 2008 avholdes 14. og 15. juni 2008 i Stavanger. I tilknytning til Landsmøtet blir det en Fagkonferanse fredag 13. juni på samme sted. Foto: Jill W. Mathisen Holisten nr Side 10 av 10

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

HOLISTEN. Sant om Alternativ bevegelsen? Velg kjærlighetskraften. Landsmøte 2014. Intervju Bjørn Jansen. Å leve holistisk

HOLISTEN. Sant om Alternativ bevegelsen? Velg kjærlighetskraften. Landsmøte 2014. Intervju Bjørn Jansen. Å leve holistisk HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 1/2014. Landsmøte 2014 Sant om Alternativ bevegelsen? Intervju Bjørn Jansen 1 Velg kjærlighetskraften Å leve holistisk Redaktørens spalte

Detaljer

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE

Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 3-4 FRI TANKE 3-4 2011 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund FRI TANKE «Vi sitter igjen med alle slags følelser. Fra nummenhet og tomhet til sorg og sinne. Alle disse følelsene skal vi kjenne på. Det er en krevende tid.

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer